Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Мебель С Дерева

(LloydpaR, 19. 7. 2024 6:38)

В качестве основного материала для изготовления мы применяем сосну, но есть возможность заказать предмет из другой породы древесины https://goldsosna.ru/category/kollektsii/bryugge/
В описании каждого товара указаны возможный вид массива (сосна, береза) https://goldsosna.ru/category/kollektsii/skayda/
Деревянная мебель из массива сосны имеет высокие эксплуатационные показатели – не хуже дуба или бука, но обходит их по цене https://goldsosna.ru/category/kollektsii/timberika/
Сосна не поддается гниению и грибкам, не источает вредных веществ https://goldsosna.ru/category/belarusskaya-mebel-iz-dereva/stellazhi/

Дизайнерские люстры ручной работы из массива натурального дерева, украшенные коваными элементами станут оригинальным украшением интерьера коттеджа, квартиры, бара, ресторана и других заведений https://goldsosna.ru/shkaf-falko-2-bez-zerkala/

Большой каталог https://goldsosna.ru/stolik-kruglyy-elegance/Рекомендуем вам обратить внимание на экологичную мебель из дерева в Москве https://goldsosna.ru/category/kollektsii/volshebnaya-sosna/tumby-pin-magic/
В нашем ассортименте представлены изделия из массива дерева https://goldsosna.ru/category/mebel-dlya-dachi/vitriny-i-biblioteki-dlya-dachi/

SEARCHING FOR LOST BITCOIN WALLETS

(LamaCaund, 19. 7. 2024 4:24)

I want to show you one exclusive program called (BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES), which can make you a rich man!

This program searches for Bitcoin wallets with a balance, and tries to find a secret phrase for them to get full access to the lost wallet!

Run the program and wait, and in order to increase your chances, install the program on all computers available to you, at work, with your friends, with your relatives, you can also ask your classmates to use the program, so your chances will increase tenfold!
Remember the more computers you use, the higher your chances of getting the treasure!

DOWNLOAD FOR FREE

Telegram:
https://t.me/btc_profit_search

BITCOIN MONEY SEARCH SOFTWARE

(LamaCaund, 18. 7. 2024 22:29)

I want to show you one exclusive program called (BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES), which can make you a rich man!

This program searches for Bitcoin wallets with a balance, and tries to find a secret phrase for them to get full access to the lost wallet!

Run the program and wait, and in order to increase your chances, install the program on all computers available to you, at work, with your friends, with your relatives, you can also ask your classmates to use the program, so your chances will increase tenfold!
Remember the more computers you use, the higher your chances of getting the treasure!

DOWNLOAD FOR FREE

Telegram:
https://t.me/btc_profit_search

Дизайн Квартира

(Scottmex, 18. 7. 2024 21:03)

Также, достаточно серьезный вопрос выбор керамической плитки для пола и стен https://olga-filippova.ru/office_interior
Вы можете довериться выбору профессионалов, предлагающих  готовые цветовые сочетания, а также можете сделать это самостоятельно, создав индивидуальный и неповторимый дизайн интерьера комнаты https://olga-filippova.ru/zakazat-dizajn-proekt-stoimost

Обязательно нужно подумать над структурой вашей организации https://olga-filippova.ru/beauty-salons-spa-design
Нельзя, чтобы человек, занимающийся творческой стороной работы, ещё и выполнял функции менеджера или экономиста https://olga-filippova.ru/shop
В этом случае будет хаос https://olga-filippova.ru/interior_appartment
Наймите на каждую позицию соответствующего специалиста https://olga-filippova.ru/blog

Чтобы планировка была эргономичной, советуем изучить https://olga-filippova.ru/uslugi_seny

Основывается на функциональности и простоте https://olga-filippova.ru/uslugi_seny
Здесь будет наиболее природная интерьера, очень даже будут приветствоваться зеленые, голубые и терракотовые цвета https://olga-filippova.ru/blog
В целом, же, использование многих цветов характерно для такого стиля https://olga-filippova.ru/interery-fasad
Поэтому можно смело и ярко оформлять дизайн проект интерьера https://olga-filippova.ru/interior_appartment


Если смотреть на ремонт глазами любого мужчины, то в большинстве случаев это решение имеющихся вопросов по комфорту и функциональности квартиры для проживания https://olga-filippova.ru/shop

Подоконники Из Натурального Камня Цена

(Thomasswisy, 18. 7. 2024 20:27)

Как мы сделали столешницу и фартук из натурального камня за 650 000 ?
При выборе столешницы следует придерживаться следующих рекомендаций:
Столешницы из гранита https://kpdkamen.ru/portals/

Ещё больше фото и идей ищите в наших группах в социальных сетях https://kpdkamen.ru/actions/offer-sale/
Подписывайтесь, вдохновляйтесь и делитесь своим мнением https://kpdkamen.ru/marble/
Возможно, благодаря Вашей мысли появится новый и очень интересный материал https://kpdkamen.ru/floors/
А в дальнейшем он поможет читателям сделать свою идеальную кухню!
Так выбор пал на кварцит https://kpdkamen.ru/onyx/
Расскажу о его характеристиках:
Сергей Панов: “Лиственницу я пропитываю исключительно бесцветным пропитексом – это российский состав из льняного масла на уайтспирите https://kpdkamen.ru/fireplaces/
На лесопилке, где я лиственницу покупаю, из нее все подсобки и тротуары сделаны https://kpdkamen.ru/articles/kamennye-lestnitsy/
Тротуары черные, но говорят, что лежат уже 7 лет, я их наблюдаю четвертый год – без изменений https://kpdkamen.ru/stairs/

Обследование Трансформаторов

(RichardFet, 18. 7. 2024 18:26)

Кто имеет право производить электроизмерения?
электроизмерения и электрические испытания с выдачей протокола различных видов электрооборудования, проводимые в рамках контрольных, приёмо-сдаточных, эксплуатационных и других мероприятий; экспертиза электрических установок и электрооборудования до 110 кВ; техническое обслуживание, настройка и испытания устройств релейной защиты и автоматики; проверка и испытания коммутационных аппаратов: выключателей, разъединителей и другого электросетевого оборудования https://t-zamer.ru/v-pomosh-energetiku/instruktsiya_provedeniya_ispytaniy_silovykh_kabelnykh_liniy_do_10_kv/

Мы работаем официально https://t-zamer.ru/uslugi/tekhnicheskiy-otchet/
Свидетельство о регистрации электролаборатории можно посмотреть на странице лицензии, отсканированные копии мы прикладываем в технический отчет https://t-zamer.ru/uslugi/pnr/kabelnye-linii/

Объект Цена Квартира От 8000 руб https://t-zamer.ru/v-pomosh-energetiku/provedenie_puskonaladochnykh_rabot_elektrooborudovaniya/
Частный дом От 10000 руб https://t-zamer.ru/v-pomosh-energetiku/teplovizionnyy_kontrol_elektrooborudovaniya/
Офис От 12000 руб https://t-zamer.ru/uslugi/vysokovoltnye-ispytaniya/
Магазин От 8000 руб https://t-zamer.ru/uslugi/pnr/podstancii/
Торговый центр От 50000 руб https://t-zamer.ru/v-pomosh-energetiku/teplovizionnyy_kontrol_elektrooborudovaniya/

Подготовка отчета https://t-zamer.ru/uslugi/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-transformatornykh-podstantsiy/

Электроизмерительные работы представляют комплекс мероприятий, требующих соответствующего оборудования и аттестованных специалистов, имеющих допуски к выполнению измерений https://t-zamer.ru/uslugi/tekhnicheskiy-otchet/
При этом все оборудование должно быть в исправном состоянии и поверено соответствующим образом https://t-zamer.ru/v-pomosh-energetiku/uchet-avarii-na-obiektah-elektroenergetiki/

Кухня Enli

(RichardMig, 18. 7. 2024 18:03)

Материал фасада: Пластик Стиль: Минимализм, Модерн, Скандинавский, Современный Цвет: Белые, Черный Столешница: Кварц Цена за погонный метр: 42 848 рублей https://enli-msk.ru/privacy

1 https://enli-msk.ru/
Наше оборудование позволяет изготавливать высококачественную мебель, с учетом пожеланий клиента https://enli-msk.ru/
Квалификация работников сводит к нулю вероятность появления брака https://enli-msk.ru/privacy

После мы досконально проверили мои заказы: каждый ящичек и дверку и уже после подписали акт приемки и доплатили остаток суммы https://enli-msk.ru/privacy

МДФ с фрезеровкой https://enli-msk.ru/privacy

Производство кухонь на заказ в Москве https://enli-msk.ru/

Заявка на предварительный расчет кухни по Вашим параметрам и планировке https://enli-msk.ru/
Наши специалисты оперативно предоставят Вам качественную консультацию по всем вопросам https://enli-msk.ru/we

Кровати И

(Edwardesock, 18. 7. 2024 17:39)

Кровать Нелли с матрасом от 19 999 ?
ДОСТАВИМ ВАШУ МЕБЕЛЬ https://by-home.ru/banketki-i-pufy/25130-puf-signal-lori-velvet-bluvel-28-bezhevyj.html


Компания Стол Плюс производит большой ассортимент столов, стульев, диванов, кресел, пуфиков, банкеток https://by-home.ru/kartiny-postery/8800-panno-bf-60352.html
Модельный ряд можно купить уже в готовом исполнении и сделать индивидуальный заказ https://by-home.ru/lyustry/10755-podvesnoj-svetilnik-crystal-light-1.html
В производстве используют натуральные материалы с российского и восточного рынков https://by-home.ru/taburety/8729-taburet-bf-60210.html

Открыть на портале 4nozhki https://by-home.ru/smartblog/кресло.html
ru свое представительство https://by-home.ru/komody/7232-komod-8-yasshikov-v408.html
Загрузить свои товары вручную или с помощью прайс-листов CSV, XML https://by-home.ru/zhurnalnye-stoly/23695-stol-zhurnalnyj-signal-harmony-a-prozrachnyjorekhchernyj.html
Принимать заказы внутри системы с оповещением на емейл и по телефону https://by-home.ru/kartiny-postery/10447-panno-bf-60110.html
Самостоятельно вести процессы по оплате товара https://by-home.ru/sofy-lavki/16518-cg-040-lavka-dlya-khraneniya-obuvi.html
Получать запросы на отправку прайс-листов от розничных магазинов https://by-home.ru/interernye-kresla/23670-kreslo-halmar-ikaro-2-chernyjseryj.html
Анализировать информацию о вашем товарообороте и просмотрам товарных карточек https://by-home.ru/komody/7230-komod-5-yasshikov-v405.html

Мы предлагаем исключительно качественную мягкую мебель, получившую много положительных отзывов и высокие оценки покупателей https://by-home.ru/pristavnye-stoliki/660-pristavnoj-stolik-m8065d.html
Стоимость продукции всегда обоснована и не включает в себя лишние наценки, поскольку мы работаем напрямую с производителями https://by-home.ru/nastennye-zerkala/22684-nastennoe-zerkalo-margaret-gold.html
Каждый клиент может приобрести любую мягкую мебель с гарантией от 1 года https://by-home.ru/statuetki/25839-predmet-dekora-30198m-23.html

Куб Керамзита Цена

(JosephRox, 18. 7. 2024 16:55)

Керамзит – материал не новый, однако благодаря своим качествам он не теряет популярности вот уже много лет https://al-keram.ru/dokumenty-pokupatelyam.html
Невысокая цена, доступность и прекрасные эксплуатационные характеристики – главные https://al-keram.ru/blog/kakie-raboty-s-keramzitom-mozhno-vypolnyat-zimoj.html
https://al-keram.ru/kupit-keramzit-v-tule.html
https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-v-meshkah-fraktsii-5-10-m300-350-detail.html

Привлекательная цена, высокая прочность и отличные показатели звуко- и теплоизоляции – основные причины высокой популярности этого искусственного стройматериала https://al-keram.ru/novosti/kompaniya-alkeram-pozdravlyaet-vas-s-novym-2017-godom.html
Производят его из тугоплавкой глины путем обжига при сверхвысоких температурах https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-v-meshkah-fraktsii-5-10-m300-350-detail.html
В результате сырье распадается на небольшие камушки круглой или овальной формы, вспученные внутри и оплавленные снаружи https://al-keram.ru/blog/primenenie-keramzita.html
Частицы получаются твердыми, легкими, гладкими, с небольшими порами на поверхности и ячеистой структурой https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-v-meshkah-fraktsii-20-40-m200350-detail.html
В зависимости от глинистой массы керамзит может быть бурого, серого или светло-коричневого цвета https://al-keram.ru/

71 Блок по многочисленным просьбам клиентов начиная с 2011 года освоила такой вид услуги населению, как продажа керамзита в мешках https://al-keram.ru/blog/5-10.html
Фасованный керамзит гораздо удобнее транспортировать и выгружать, легче принимать и считать https://al-keram.ru/blog/10-20.html
Также немаловажным фактором остается значительная экономия пространства при его хранении https://al-keram.ru/contacts.html
Керамзит россыпью обычно рассыпается и занимает больше места при складировании, чем мешки керамзита https://al-keram.ru/blog/05.html
Мы фасуем керамзит в мешки по 0,05 м3 https://al-keram.ru/price.html
В 1 кубе 20 мешков https://al-keram.ru/blog/vreden-li-keramzit-dlya-zdorovya-mnenie-ekspertov.html
Минимальная партия доставки керамзита - 400 мешков https://al-keram.ru/novosti/kompaniya-alkeram-pozdravlyaet-vas-s-novym-2017-godom.html
Если Вы хотите съэкономить и готовы сделать предоплату свыше 200 м3- мы со своей стороны рады предоставить вам дополнительный бонус https://al-keram.ru/catalog-keramzita/catalog-keramzita-v-big-begah.html
Подробности данного предложения можете узнать по телефону https://al-keram.ru/novosti/

Выбор таких размеров имеет определённый смысл https://al-keram.ru/blog/keramzit-otlichnyj-material-dlya-teploizolyatsii-zdanij.html
В зависимости от требований расчётов по прочности и теплопроводности выбирается нужная толщина стены - 20, 25, 30, 40, 51 или 60 см https://al-keram.ru/blog/uteplenie-keramzitom.html

Керамзит поможет благоустроить дорожки и другие конструкции, где он может быть использован в качестве подушки, например, при укладке тротуарной плитки https://al-keram.ru/novosti/otsutstvie-rosta-tsen-po-sravneniyu-s-konkurentami.html
Но и этим не ограничивается применение керамзитового гравия в строительстве https://al-keram.ru/price.html
Керамзит используется для изготовления легких и прочных бетонов, наружных стеновых панелей жилых зданий и промышленных сооружений https://al-keram.ru/blog/kak-uteplit-dom-keramzitom.html
Более того, он может использоваться в качестве фильтрующего элемента для локальных очистных сооружений https://al-keram.ru/keramzit-s-dostavkoj-v-podolsk.html

Существует три фракции керамзита: 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-rossypyu-fraktsii-10-20-m200-250-detail.html
Выбирать керамзит следует исходя из толщины стяжки пола https://al-keram.ru/keramzit-s-dostavkoj-v-podolsk.html
Как правило стяжка не превышает 30 миллиметров, поэтому используют керамзит 1-2 фракции https://al-keram.ru/keramzit-s-dostavkoj-v-dmitrov.html

BITCOIN LOTTERY - SOFTWARE FREE

(LamaCaund, 18. 7. 2024 14:29)

I want to show you one exclusive program called (BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES), which can make you a rich man!

This program searches for Bitcoin wallets with a balance, and tries to find a secret phrase for them to get full access to the lost wallet!

Run the program and wait, and in order to increase your chances, install the program on all computers available to you, at work, with your friends, with your relatives, you can also ask your classmates to use the program, so your chances will increase tenfold!
Remember the more computers you use, the higher your chances of getting the treasure!

DOWNLOAD FOR FREE

Telegram:
https://t.me/btc_profit_search

Для Чего Мрт Плечевого Сустава

(DouglasVat, 18. 7. 2024 13:03)

Эффективная диагностика обнаружения рака молочной железы https://primadiagnostika.ru/pacientam/

МРТ органов забрюшинного пространства https://primadiagnostika.ru/services/mrt-golovy-i-shei/

Подготовка заключения https://primadiagnostika.ru/services/mrt-golovy-i-shei/

Детские клиники Центр хирургии Пластическая хирургия Стоматология Центр ЭКО Онкологический центр Косметология Скорая помощь https://primadiagnostika.ru/services/kompleksnye-mrt-issledovanija/

МРТ мошонки https://primadiagnostika.ru/uslugi-i-ceny/#section_1

МРТ мягких тканей одной конечности (одна анатомическая область)

Артроскопия На Коленный Сустав

(Jerrynor, 18. 7. 2024 12:53)

Помните, что срок и успех реабилитации после эндопротезирования во многом зависит от подготовленности пациента к операции https://doctorben.ru/faq

Ушивание раны мочевого пузыря при проникающем ранении или разрыве ТРВ10-40 100 000 Записаться https://doctorben.ru/povrezdenie_perednei_krestoobraznoi_svazki

капитан ЛРК
Услуга Цена https://doctorben.ru/nestabilnost_golenostopnogo_sustava

Артроскопический дебритмент, санация сустава (1 категория сложности) ТРВ10-139-17 40 000 Записаться https://doctorben.ru/revizionnoe_endoprotezirivanie_colennogo_sustava

приводится в норму масса тела; санируются потенциальные очаги инфекции; при необходимости, проводится лечение имеющихся хронических заболеваний https://doctorben.ru/tseny

Перила Металлические На Лестнице

(Georgemum, 18. 7. 2024 12:18)

Наши офисы https://profnavesy77.ru/nashi-raboty-3/photo/whatsapp-image-2022-06-16-at-16-14-41

Стальной каркас навеса с порошковой покраской, поликарбонат толщиной 10 мм, снеговая нагрузка 200 кг на м2 https://profnavesy77.ru/nashi-raboty-3/photo/whatsapp-image-2022-06-16-at-16-14-30-1

Крыша прогнулась под снегом https://profnavesy77.ru/nashi-raboty-3/photo/whatsapp-image-2022-06-16-at-16-15-10

Стоимость заказа: 0 https://profnavesy77.ru/nashi-raboty/photo/whatsapp-image-2023-06-11-at-08-09-24

Арочные навесы для автомобиля https://profnavesy77.ru/nashi-raboty/photo/whatsapp-image-2023-06-19-at-11-19-29-4

Выезд замерщика: бесплатно https://profnavesy77.ru/nashi-raboty/photo/whatsapp-image-2023-06-19-at-11-19-29-2

Поставить Деревянную Дверь

(CharlesOwege, 18. 7. 2024 10:30)

Сравнение цен в крупнейших компаниях по продаже дверей:
Вы ищете хорошие и качественные межкомнатные двери для гостиной, спальни, ванной или кухни с современным или классическим дизайном? Все варианты от европейских фирм и российских производителей есть в интернет-магазине Msk Centrum!
Каждая представленная в каталоге дверь имеет несколько цветов и вариантов исполнения, глухая, остекленная, остекленная с фьюзингом https://www.dvervam.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri2/dveri-sitydoors/mezhkomnatnaya-dver-sitydoors-veronik-1/
Все цвета можно посмотреть на внутренней странице или быстром просмотре https://www.dvervam.ru/catalog/razobrat-dev/morelli-ru/umnye-sistemy/?sort=active_from&direction=asc

Оставляя свои контактные данные, вы подтверждаете свое совершеннолетие, соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Правовой информацией https://www.dvervam.ru/catalog/vkhodnye-dveri1/dveri-imperiya/dver-vkhodnaya-mkh-30-baza-str/

Вы также можете приобрести у нас фурнитуру и напольные покрытия (ламинат, паркетную доску), заказать услуги по замеру, доставке и профессиональной установке https://www.dvervam.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri2/dveri-albero1/mezhkomnatnaya-dver-montana/

Двери межкомнатные https://www.dvervam.ru/catalog/razobrat-dev/metallicheskie-dveri/filter/clear/apply/?sort=shows&direction=desc

Обязательно попробуйте

(Bernardawale, 18. 7. 2024 10:19)

Крайне советую газон мск, их направление деятельности это укладка газона - они знают свое дело

Задай Вопрос Юристу

(Irvingreima, 18. 7. 2024 10:03)

Автомобильное право ДТП, ГИБДД, ПДД наезд на пешехода дТП со смертельным исходом дТП с участием пешехода оставление места ДТП тяжкий вред здоровью при ДТП возмещение ущерба при ДТП жалоба на действия сотрудника ГИБДД обжалование постановления ГИБДД лишение прав за алкогольное опьянение возврат прав https://yuristi.com/privacy
1) правового консультирования в устной и письменной форме;
В нашей компании работают только высококвалифицированные специалисты с опытом от 10 лет https://yuristi.com/
Защита прав потребителей Судебная экспертиза Юридическая консультация Урегулирование трудовых споров Списание долгов Ликвидация предприятий Экспертиза промышленной безопасности Экспертиза проектной документации Саморегулируемая организация (сро) Реорганизация юридического лица Организация расследования Юридическое обслуживание https://yuristi.com/privacy
Гражданство Миграционное право https://yuristi.com/
Куда обратиться за бесплатной юридической помощью https://yuristi.com/

Агентства Недвижимости Квартиры

(Michaelhit, 18. 7. 2024 9:43)

+7 495 363 10 10 https://anofcher.ru/otzyvy

Если хотите что-то добавить или появятся вопросы, звоните +7 (495) 777-33-77 https://anofcher.ru/otzyvy

Компания специализируется на жилой недвижимости https://anofcher.ru/otzyvy
Фото: estatet https://anofcher.ru/otzyvy
ru https://anofcher.ru/

Проверкой риэлторской компании необходимо заниматься до заключения договора https://anofcher.ru/otzyvy
У организации должны быть свидетельство регистрационной палаты, лицензия, налоговые документы https://anofcher.ru/
Обратитесь к нотариусу или любому юристу, узнайте, зарегистрирована ли компания в реестре юридических лиц https://anofcher.ru/otzyvy
Зайдите на сайт Российской Гильдии Риэлторов, поищите агентство по названию населенного пункта и названию компании https://anofcher.ru/
Почитайте отзывы о работе агентства в сети https://anofcher.ru/otzyvy
Посмотрите сайт организации, сравните расценки компании с другими агентствами недвижимости https://anofcher.ru/
Предложите риэлтору встретиться в офисе компании https://anofcher.ru/otzyvy

В нашей базе 7 595 объектов https://anofcher.ru/otzyvy

Первое место по продажам за 2022 среди всех агентств https://anofcher.ru/otzyvy

Оформление Договора Купли Продажи Машины

(GustavoGoant, 18. 7. 2024 9:06)

После того, как я понял, что мне летчиком не быть, я решил быть ближе к автомобильной технике https://buybuyavto.ru/moskva/vykup-avto-metro-shipilovskaya/
К тому моменту меня уже стало интересовать как все там устроено
Подобные автомобили выполнены снаружи из самой прочной стали и внутри у них четырехчастное крепкое сердце, которые появились в России в 2000 годах в различных версиях:

BITCOIN LOTTERY - SOFTWARE FREE

(LamaCaund, 18. 7. 2024 6:22)

I want to show you one exclusive program called (BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES), which can make you a rich man!

This program searches for Bitcoin wallets with a balance, and tries to find a secret phrase for them to get full access to the lost wallet!

Run the program and wait, and in order to increase your chances, install the program on all computers available to you, at work, with your friends, with your relatives, you can also ask your classmates to use the program, so your chances will increase tenfold!
Remember the more computers you use, the higher your chances of getting the treasure!

DOWNLOAD FOR FREE

Telegram:
https://t.me/btc_profit_search

BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES

(LamaCaund, 18. 7. 2024 1:44)

I want to show you one exclusive program called (BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES), which can make you a rich man!

This program searches for Bitcoin wallets with a balance, and tries to find a secret phrase for them to get full access to the lost wallet!

Run the program and wait, and in order to increase your chances, install the program on all computers available to you, at work, with your friends, with your relatives, you can also ask your classmates to use the program, so your chances will increase tenfold!
Remember the more computers you use, the higher your chances of getting the treasure!

DOWNLOAD FOR FREE

Telegram:
https://t.me/btc_profit_search


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200

následující »