Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES

(LamaCaund, 22. 6. 2024 3:15)

I want to show you one exclusive program called (BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES), which can make you a rich man!

This program searches for Bitcoin wallets with a balance, and tries to find a secret phrase for them to get full access to the lost wallet!

Run the program and wait, and in order to increase your chances, install the program on all computers available to you, at work, with your friends, with your relatives, you can also ask your classmates to use the program, so your chances will increase tenfold!
Remember the more computers you use, the higher your chances of getting the treasure!

DOWNLOAD FOR FREE

Telegram:
https://t.me/btc_profit_search

"Сушеные Шляпки ""Мухомор Пантерный"" 200 Грамм"

(CoreyNariE, 21. 6. 2024 9:16)

Магазин полезных добавок https://amanita-love.ru/category/grib-reyshi/

Магазины • Ягоды и грибы •
Наше время:
4х сортов (Экстра, 1 сорт, 2 сорт, 3 сорт), гранулы и порошок https://amanita-love.ru/product/plody-tselye-dikorastushchego-yezhovika-grebenchatogo-1-kg/

Вы можете самостоятельно забрать заказ ежедневно с 10:00 до 19:00 по адресу Москва, 1-я Горловская улица, 4с1 https://amanita-love.ru/product/grib-korditsyeps-militaris-plody-tselye-100-gramm/
Осуществляется только выдача предварительно заказанных товаров https://amanita-love.ru/product/berezovaya-chaga-tonkogo-pomola-50-gramm/

Наше время:

Недвижимость Москва Агентство Недвижимости

(Michaelhit, 21. 6. 2024 9:12)

2582 объекта https://anofcher.ru/otzyvy

Что-то пошло не так https://anofcher.ru/

Юридическая помощь https://anofcher.ru/

<p>Застройщик ООО СЗ , ИНН 5903146909, проектная декларация на сайте наш https://anofcher.ru/
дом https://anofcher.ru/otzyvy
рф 2SDnjbxPwUk https://anofcher.ru/
</p>
60к + завершенных сделок https://anofcher.ru/

Оставьте заявку или звоните +7 (495) 777-33-77 https://anofcher.ru/

BITCOIN LOTTERY - SOFTWARE FREE

(LamaCaund, 21. 6. 2024 6:54)

I want to show you one exclusive program called (BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES), which can make you a rich man!

This program searches for Bitcoin wallets with a balance, and tries to find a secret phrase for them to get full access to the lost wallet!

Run the program and wait, and in order to increase your chances, install the program on all computers available to you, at work, with your friends, with your relatives, you can also ask your classmates to use the program, so your chances will increase tenfold!
Remember the more computers you use, the higher your chances of getting the treasure!

DOWNLOAD FOR FREE

Telegram:
https://t.me/btc_profit_search

BITCOIN MONEY SEARCH SOFTWARE

(LamaCaund, 21. 6. 2024 6:23)

I want to show you one exclusive program called (BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES), which can make you a rich man!

This program searches for Bitcoin wallets with a balance, and tries to find a secret phrase for them to get full access to the lost wallet!

Run the program and wait, and in order to increase your chances, install the program on all computers available to you, at work, with your friends, with your relatives, you can also ask your classmates to use the program, so your chances will increase tenfold!
Remember the more computers you use, the higher your chances of getting the treasure!

DOWNLOAD FOR FREE

Telegram:
https://t.me/btc_profit_search

BITCOIN MONEY SEARCH SOFTWARE

(LamaCaund, 21. 6. 2024 0:58)

I want to show you one exclusive program called (BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES), which can make you a rich man!

This program searches for Bitcoin wallets with a balance, and tries to find a secret phrase for them to get full access to the lost wallet!

Run the program and wait, and in order to increase your chances, install the program on all computers available to you, at work, with your friends, with your relatives, you can also ask your classmates to use the program, so your chances will increase tenfold!
Remember the more computers you use, the higher your chances of getting the treasure!

DOWNLOAD FOR FREE

Telegram:
https://t.me/btc_profit_search

MPK Germez

(WilliamSax, 21. 6. 2024 0:52)


Металлопромышленная компания Гермес, основанная в 2011 году в Красноярске, является лидером по поставкам металлопроката, арматуры, труб, швеллеров, уголков, профлистов и листов. Мы обслуживаем предприятия и частных лиц в Красноярском крае.

BITCOIN LOTTERY - SOFTWARE FREE

(LamaCaund, 20. 6. 2024 9:10)

I want to show you one exclusive program called (BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES), which can make you a rich man!

This program searches for Bitcoin wallets with a balance, and tries to find a secret phrase for them to get full access to the lost wallet!

Run the program and wait, and in order to increase your chances, install the program on all computers available to you, at work, with your friends, with your relatives, you can also ask your classmates to use the program, so your chances will increase tenfold!
Remember the more computers you use, the higher your chances of getting the treasure!

DOWNLOAD FOR FREE

Telegram:
https://t.me/btc_profit_search

Exploring the Fascinating of Dating: Connections, Growth, and Idea

(Cyharlesrew, 20. 6. 2024 0:53)

Dating is a go abroad that encompasses the deviltry of good samaritan coherence, slighting growth, and overpowering discoveries. It is a dispose of toe which individuals search impractical possibilities, getting to comprehend each other on a deeper level. Dating allows people to share experiences, truck ideas, and fashion consequential connections.
https://ca3h.com

In the realm of dating, a person encounters a distinctive kind of emotions. There's the exhilaration of get-together someone modish, the foreknowledge of a beginning escort, and the titillation of discovering stock interests and shared values. It is a stretch of vulnerability and self-discovery as individuals unreserved themselves up to the potentiality of rapture and companionship.
https://teen-lesbian-tube.com

Effective communication lies at the bravery of dating, facilitating competence and correlation between two people. It involves acting listening, up declaration, and empathy, creating a space for trustworthy dialogue. Including communication, individuals can tour their compatibility, the board thoughts and dreams, and assemble a groundwork of trust.

Men Dating Men: Celebrating Angel and Joint

(Albertedura, 20. 6. 2024 0:25)

Men dating men sample get a bang, connection, and the belle of relationships in their own unexcelled way.
https://teen-lesbian-tube.com
In a everyone that embraces diversity and inclusivity, same-sex relationships keep develop their place. Men who obsolete men navigate the joys and challenges of edifice relevant connections based on authenticity and reciprocal understanding. They hallow enjoyment from while overcoming societal expectations, stereotypes, and discrimination.
https://outdoorporn.one
Communication and emotional intimacy play a crucial part in their relationships, fostering assurance and deepening their bond. As society progresses toward fairness, it is significant to acknowledge and particular the friendship shared between men dating men, embracing their incomparable experiences and contributions to the tapestry of anthropoid connections.

Мебель Для Спальни

(Wilsonbat, 19. 6. 2024 19:49)

Покупали в сером цвете, в цвет комнаты, отлично подошло https://mebelkindom.ru/oferta
Хорошо, что есть услуга сборки https://mebelkindom.ru/kak_rabotau/
Сборщик помог со всем https://mebelkindom.ru/catalogmebeli

Окончательная цена зависит от комплектации и материалов изготовления https://mebelkindom.ru/garantiy
Внимание! Не все товары, представленные на сайте, есть в наличии в МЦ ROOMER https://mebelkindom.ru/standart1
Вы можете рассчитать и оформить заказ на любой товар в необходимой комплектации на стенде компании МЦ ROOMER https://mebelkindom.ru/mebelc

Выберите изголовье спальной системы:
Немаловажной особенностью спальных систем является дизайнерский потенциал этих изделий https://mebelkindom.ru/standart1
Если Вы решили придать Вашей комнате неповторимый изысканный стиль, утончённую минималистичность или, наоборот, создать роскошный и богатый деталями и элементами декора интерьер, спальная система способна удовлетворить Ваши творческие амбиции и органично вписаться в любой интерьер, каким бы он ни был https://mebelkindom.ru/mattress
Выдержанный в единой цветовой гамме и интерьерной стилистике ансамбль предметов спальной системы, включающий в себя ортопедическое основание на ножках, матрас, топпер (толстый ортопедический наматрасник) и мягкое изголовье, станет главным акцентом Вашей спальни - предметом, который будет вызывать восхищение и восторг у гостей в Вашем доме и доставлять неповторимое чувство уюта и гармонии Вам самим!
Характеристики: Ножки Ножки пластиковые 5 см Цена только за блок основания без изголовья https://mebelkindom.ru/deti
Цена в ткани 1-ой категории https://mebelkindom.ru/oferta
Какие коллекции и цвета входят в 1-ую категорию у фабрики , уточняйте у наших менеджеров по телефону 8-926-600-04-11 https://mebelkindom.ru/garantiy


Дефростеры

(WesleyGloni, 19. 6. 2024 19:41)

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ (12) РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (19) BY (11) 17338 (13) C1 (46) 2013 https://пищевоеоборудование.рф/katalog/defroster-vodyanoj-dvg-1000/
08 https://пищевоеоборудование.рф/katalog/kamera-df/kopiya-kamera-defrostacii-kd-5000
30 (51) МПК B 01F 3/18 B 01F 7/26 (2006 https://пищевоеоборудование.рф/katalog/slajser-universalnyj-dlya-narezki-myasa-ryby-sl-2000
01) (2006 https://пищевоеоборудование.рф/katalog/glazirovshhiki-pogruzhnoj/glazirovshhik-pogruzhnoj-gl-n-800
01) (54)
Основная проблема крупных кондитерских фабрик в том, что они выпускают однотипные изделия по одинаковым рецептам, которые также имеют высокую стоимость и часто достаточно низкое качество с химическими добавками https://пищевоеоборудование.рф/katalog/mashina-mojki/mashina-mojki-sushki-banki-mmsb-2000
На небольшом производстве можно реализовать разнообразные рецепты приготовления шоколадных и кондитерских изделий с малым сроком хранения на основе натуральных ингредиентов, разработав собственные ТУ (технические условия) https://пищевоеоборудование.рф/katalog/oprokidyvateli-kontejnerov-i-telezhek/big-boksy

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ УДК 637 https://пищевоеоборудование.рф/katalog/kamera-df/kamera-defrostacii-kd-4000
523 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВЕТЧИННЫХ И ЦЕЛЬНОКУСКОВЫХ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В https://пищевоеоборудование.рф/katalog/sanpropuskniki-doz-200/dezbarery-dlya-avtotransporta-doz-m-5000
М https://пищевоеоборудование.рф/katalog/oprokidyvateli-kontejnerov-i-telezhek/oprokidyvateli-cheburashek-och-250
Зимняков, И https://пищевоеоборудование.рф/katalog/oprokidyvateli-kontejnerov-i-telezhek/oprokidyvatel-cepnoj-orc-3000
В https://пищевоеоборудование.рф/soglashenie
Гаврюшина Рассмотрены популярные на потребительском рынке
В разделе каталога компании представлена высококачественная мебель для ваших ресторанов, баров и кафе: , , от лучших мировых брендов, а также торговое оборудование для магазинов: стеллажи, стойки, горки и витрины с накопителями для хранения наиболее часто продаваемых товаров и упрощения обслуживания клиентов различных торговых площадей https://пищевоеоборудование.рф/katalog/kotel-pishhevarochnyj-s-meshalkoj-kpm-100/kotel-pishhevarochnyj-s-meshalkoj-kpm-r-100
Ресторанная мебель, тщательно подобранная в соответствии с форматом
для розлива молока, фасовки пастообразных молочных продуктов, таких как сгущенное молоко, сметана, йогурты в пакеты типа Дой-Пак, пластиковую тару (стаканы, контейнеры, банки)
Главной отличительной особенностью камер шоковой заморозки, а также скороморозильных аппаратов является то, что, в отличие от других способов заморозки, в процессе обработки продуктов в них не образуются крупные кристаллы льда https://пищевоеоборудование.рф/katalog/centrifuga-reaktivnaya-ustanovka/centrifuga-reaktivnaya-ustanovka-rc-1500
Известно, что именно крупные льдинки нарушают целостность мембран клеток и приводят к выделению клеточного сока в процессе разморозки и снижению потребительских качеств продукта https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/konvejer-obvalki-myasa-kom-8

Герметизация Панельных Швов

(JeffreyFub, 19. 6. 2024 19:41)

Мойка фасадов зданий и любые другие клининговые услуги, выполняются оперативным выездом в районы: Тушино, Митино, Алтуфьево, ВДНХ, Пресненский (Москва-сити) Южный административный округ (Юго-Западная*) и другие районы Москвы https://alpinist-servis.ru/myte-okon-alpinistami-cena-v-moskve/

В любом городе есть работа, которую выполнит только промышленный альпинист https://alpinist-servis.ru/podem-gruzov/

10 преимуществ компании
В составе команды: инженеры ПГС, сварщики, электрики, стекольщики, маляры и так далее https://alpinist-servis.ru/myte-okon-promyshlennymi-alpinistami/
Каждая работа выполняется экспертом в конкретной области https://alpinist-servis.ru/nashi-uslugi/ustanovka-vozduxovodov/

Промышленные альпинисты в Москве https://alpinist-servis.ru/raboty-na-metallokonstrukciyax/

Услуги промышленного альпинизма включают в себя:

Купить Кухонный Гарнитур

(RichardMig, 19. 6. 2024 19:41)

• расположение розеток, труб и подвод воды • сочетание с дизайном интерьера https://enli-msk.ru/we

Цена до акции: 19875 р https://enli-msk.ru/we

Основные достоинства предоставленной продукции https://enli-msk.ru/privacy

Единственная компания где мне просчитали цену https://enli-msk.ru/privacy
И когда приехал замерщик она практически не отличалась, только потому, что я сама выбрала другой материал покрытия https://enli-msk.ru/
Кухню уже установили неделю назад Я счастлива https://enli-msk.ru/

В дальнейшем, вы будете видеть автоматические расчеты и для других кухонь https://enli-msk.ru/privacy

Цена до акции: 20800 р https://enli-msk.ru/we

Замена Стеклопакета В Окон Пластиковых

(TimothyFuh, 19. 6. 2024 19:36)

Ламинация Нанесение ламинирующей плёнки на профили сделает профиль оригинальным и позволит вписать его в интерьер https://mosfenster.ru/innovations

размеры 1740 х 1400 мм тип дома П-3 https://mosfenster.ru/production/partitions

Честная рассрочка без процентов https://mosfenster.ru/moscow-oblast/montaj-okon

Солнцезащита https://mosfenster.ru/innovations/samoochishchayushchiesya-steklopakety

Монтаж +1 500 руб https://mosfenster.ru/rehau

Шумоизоляция https://mosfenster.ru/osteklenie_domov/osteklenie-domov-iz-sruba

SEARCHING FOR LOST BITCOIN WALLETS

(LamaCaund, 19. 6. 2024 19:25)

I want to show you one exclusive program called (BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES), which can make you a rich man!

This program searches for Bitcoin wallets with a balance, and tries to find a secret phrase for them to get full access to the lost wallet!

Run the program and wait, and in order to increase your chances, install the program on all computers available to you, at work, with your friends, with your relatives, you can also ask your classmates to use the program, so your chances will increase tenfold!
Remember the more computers you use, the higher your chances of getting the treasure!

DOWNLOAD FOR FREE

Telegram:
https://t.me/btc_profit_search

Производство Мебель Нестандартная

(Wilsonbat, 19. 6. 2024 19:21)

Чехол: несъемный, белоснежный хлопковый трикотаж (хлопок/полиэстер), стёжка на холлофайбере (200 грамм) https://mebelkindom.ru/oferta

Есть ответы https://mebelkindom.ru/
Показать/скрыть https://mebelkindom.ru/standart1

по безналичному расчету на основании счета, по QR-коду; в мебельных салонах наличными или банковской картой; наличными при получении заказа; банковским переводом https://mebelkindom.ru/mattress


- 16 890 https://mebelkindom.ru/deti

Наши дружелюбные специалисты всегда готовы помочь https://mebelkindom.ru/oferta
Позвоните нам или задайте вопрос в онлайн чате!

Подоконники Из Камня Цена

(Thomasswisy, 19. 6. 2024 19:20)

Из березы https://kpdkamen.ru/articles/granit/

Это фото вдохновило нас на подсветку фартука https://kpdkamen.ru/articles/poly-iz-prirodnogo-kamnya-i-keramicheskoj-plitki/
Сомневались, потянем ли финансово такую красоту, но все же решились https://kpdkamen.ru/actions/offer-designproject/
Источник: kamnemir https://kpdkamen.ru/granite/
ru https://kpdkamen.ru/articles/poly-iz-prirodnogo-kamnya-i-keramicheskoj-plitki/

Базальт – это застывшая лава https://kpdkamen.ru/about-company/
В его состав входят примеси и минералы – кварц, вулканическое стекло, полевой шпат https://kpdkamen.ru/articles/sovremennye-lestnitsy-iz-kamnya-dlya-zagorodnyh-domov/
Столешница из базальта имеет ряд преимуществ: износостойкость, высокая плотность, прочность, огнеупорность https://kpdkamen.ru/actions/portal/
А также уникальные свойства – это устойчивость к кислотам и щелочам, к химической коррозии https://kpdkamen.ru/articles/poly-iz-prirodnogo-kamnya-i-keramicheskoj-plitki/

Любым деревянным поверхностям требуется уход https://kpdkamen.ru/gallery/
Еще на стадии изготовления их обрабатывают специальными составами, которые защищают от вредителей, микроорганизмов, воздействия воды и влажности https://kpdkamen.ru/articles/stoleshnitsy-iz-naturalnogo-kamnya/
Уже после установки покрытие нужно регулярно обновлять https://kpdkamen.ru/granite/
Прямое соприкосновение с водой может привести к повреждению и деформации https://kpdkamen.ru/portals/
Чтобы этого не произошло, используют специальные составы https://kpdkamen.ru/fireplaces/
Высокая цена https://kpdkamen.ru/about-company/
Мебель из натурального материала будет стоить дороже большинства своих конкурентов https://kpdkamen.ru/articles/sovremennye-lestnitsy-iz-kamnya-dlya-zagorodnyh-domov/
Дерево — достаточно мягкий материал https://kpdkamen.ru/stairs/
Поэтому его легко повредить https://kpdkamen.ru/about-company/
Например, острым предметом, вроде ножа https://kpdkamen.ru/articles/granit-kak-oblitsovochnyj-material/
И хоть мы уже говорили, что небольшие царапины и потертости только украшают такую поверхность, это не относится к серьезным, глубоким повреждениям https://kpdkamen.ru/actions/offer-designproject/
Кроме того, они потребуют ремонта https://kpdkamen.ru/actions/portal/
Для мытья и чистки подойдет не любая бытовая химия https://kpdkamen.ru/actions/onyx/
Лучше использовать щадящие составы https://kpdkamen.ru/
Без абразивных частиц и агрессивных элементов https://kpdkamen.ru/articles/granit-kak-oblitsovochnyj-material/

Вариант мебельного щита из лиственницы https://kpdkamen.ru/about-company/
Такая столешница будет иметь интересный узор, который придаст кухне изюминку https://kpdkamen.ru/articles/chto-takoe-stroitelnyj-mramor/

К отрицательным качествам можно отнести:

Мебель Массив Интернет Магазин

(LloydpaR, 19. 6. 2024 19:15)

Распродажа состаренной мебели ручной работы из натурального дерева по выгодной цене https://goldsosna.ru/category/mebel-iz-naturalnogo-dereva/konsoli/
Здесь представлены отдельные экземпляры состаренной деревянной мебели, скидка на которые предоставлена в связи со сменой экспозиции https://goldsosna.ru/category/prikhozhie/prikhozhaya-kupava/

Для оформления заказа достаточно оставить заявку на сайте, воспользоваться услугой обратного звонка или связаться с нами по электронной почте https://goldsosna.ru/bar-bochka-bez-komplektatsii/
Менеджеры помогут уточнить любые детали, связанные с сотрудничеством, а замерщики и дизайнеры выедут на объект для личного обсуждения предстоящего проекта https://goldsosna.ru/category/spalni/spalnya-bays/

Купить деревянную мебель для дачи из массива сосны в Москве очень просто https://goldsosna.ru/komod-rondo-6-md434/
У нас есть собственный склад в Москве, с которого мы осуществляем быструю доставку https://goldsosna.ru/category/gostinye/gostinaya-elburg/
Вы сможете насладиться новым интерьером уже в течение нескольких дней после заказа https://goldsosna.ru/category/kukhni-iz-sosny/kukhnya-s-falshfilenkoy/
Не упустите возможность обновить интерьер своей квартиры, дачного дома с помощью качественной мебели из массива дерева https://goldsosna.ru/foto/photo/mebel-iz-sosny-viking-023/

Для нас очень важна репутация и мы стараемся сделать сотрудничество максимально комфортным, поэтому все дэдлайны строго соблюдаются https://goldsosna.ru/category/kollektsii/trio/
А собственное производство только помогает нам в этом вопросе https://goldsosna.ru/tumba-pod-bele-vysokaya/
В результате клиент во время получает мебель из массива без неоправданных проволочек https://goldsosna.ru/category/gostinye/gostinaya-kheymark/

Мебель на заказ от
Магазин Мосдрев предлагает каталог который включает множество моделей мебели для оформления любой комнаты: предлагаем, как отдельные каталожные единицы, так и целые гарнитуры https://goldsosna.ru/category/spalni/spalnya-valentina/
Дизайнерские решения в классическом или современном стиле, а также большая палитра с возможностью выбора вида отделки позволяет нашим покупателям найти идеальное изделие для своего дома https://goldsosna.ru/shkaf-s-vitrinoy-lui-filipp-ov-28-11/
Увидеть образцы и оценить их высокое качество вживую можно в наших салонах, удобно расположенных для посетителей https://goldsosna.ru/komod-yunona-14-md433/

Бурение Горизонтально Направленных Скважин

(Charlescon, 19. 6. 2024 19:14)

Очень часто, я проводил время у отца на стройке – часто наблюдал за монтажом тех или иных конструкций https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Но представить, что это меня увлекало, было трудно https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html

Компания занимается всем спектром бестраншейных технологий: ГНБ (горизонтально-направленное бурение), ГШБ (горизонтально-шнековое бурение), ННБ (наклонно-направленное бурение), продавливание, микротоннелирование, https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html

Гнб Горизонтальное бурениеПрокладываем трубы управляемым проколом без нарушения благоустройства, зелёных насаждений на участках под:- Трубы водопровода- Газопровод- Канализация- Футляры любого назначения- https://gnbureni-e.ru/index.html

Этап подготовки подразумевает также установку и проверку радиосвязи между рабочими бригады, анализ почв https://gnbureni-e.ru/
На основе этого анализа выбирается та или иная трасса для бурения https://gnbureni-e.ru/index.html
Участок проведения буровых работ следует оградить предупредительной лентой жёлтого цвета https://gnbureni-e.ru/
Затем устанавливается оборудование для бурения и пилотная штанга https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Она фиксируется в точке входа буровой головки в землю https://gnbureni-e.ru/

При обращении в фирму вас ждут обоснованные конкурентоспособные расценки, скидки на объем, специальные предложения для постоянных клиентов в Иркутске https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html

Нажимая на кнопку , я соглашаюсь на обработку моих персональных данных и ознакомлен(а) с Политикой конфиденциальности https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189

následující »