Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES

(LamaCaund, 19. 5. 2024 3:37)

I want to show you one exclusive program called (BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES), which can make you a rich man!

This program searches for Bitcoin wallets with a balance, and tries to find a secret phrase for them to get full access to the lost wallet!

Run the program and wait, and in order to increase your chances, install the program on all computers available to you, at work, with your friends, with your relatives, you can also ask your classmates to use the program, so your chances will increase tenfold!
Remember the more computers you use, the higher your chances of getting the treasure!

DOWNLOAD FOR FREE

Telegram:
https://t.me/btc_profit_search

If YOU saw it, your CLIENTS will see it too!

(BryanTes, 19. 5. 2024 3:32)

Want to improve your SEO rankings and save time? Our premium databases for XRumer and GSA Search Engine Ranker are just what you need!
What do our databases include?
• Active links: Get access to constantly updated lists of active links from profiles, posts, forums, guestbooks, blogs, and more. No more wasting time on dead links!
• Verified and identified links: Our premium databases for GSA Search Engine Ranker include verified and identified links, categorized by search engines. This means you get the highest quality links that will help you rank higher.
• Monthly updates: All of our databases are updated monthly to ensure you have the most fresh and effective links.

Choose the right option for you:
• XRumer premium database:
o Premium database with free updates: $119
o Premium database without updates: $38

• Fresh XRumer Database:
o Fresh database with free updates: $94
o Fresh database without updates: $25

• GSA Search Engine Ranker Verified Links:
o GSA Search Engine Ranker activation key: $65 (includes database)
o Fresh database with free updates: $119
o Fresh database without updates: $38

Don't waste time on outdated or inactive links. Invest in our premium databases and start seeing results today!
Order now!
P.S. By purchasing GSA Search Engine Ranker from us, you get a high-quality product at a competitive price. Save your resources and start improving your SEO rankings today!
To contact us, write to telegram https://t.me/DropDeadStudio

BITCOIN LOTTERY - SOFTWARE FREE

(LamaCaund, 19. 5. 2024 2:18)

I want to show you one exclusive program called (BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES), which can make you a rich man!

This program searches for Bitcoin wallets with a balance, and tries to find a secret phrase for them to get full access to the lost wallet!

Run the program and wait, and in order to increase your chances, install the program on all computers available to you, at work, with your friends, with your relatives, you can also ask your classmates to use the program, so your chances will increase tenfold!
Remember the more computers you use, the higher your chances of getting the treasure!

DOWNLOAD FOR FREE

Telegram:
https://t.me/btc_profit_search

BITCOIN LOTTERY - SOFTWARE FREE

(LamaCaund, 18. 5. 2024 17:20)

I want to show you one exclusive program called (BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES), which can make you a rich man!

This program searches for Bitcoin wallets with a balance, and tries to find a secret phrase for them to get full access to the lost wallet!

Run the program and wait, and in order to increase your chances, install the program on all computers available to you, at work, with your friends, with your relatives, you can also ask your classmates to use the program, so your chances will increase tenfold!
Remember the more computers you use, the higher your chances of getting the treasure!

DOWNLOAD FOR FREE

Telegram:
https://t.me/btc_profit_search

Где Купить Межкомнатные Двери

(Daviddah, 18. 5. 2024 10:05)

Самым главным аспектом также является замкнутый цикл производства https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/na-vtoroy-etazh/lestnica-l1-13.html
Кроме этого, для различной эксклюзивной мебели подбирается первоклассная фурнитура и делается подборка шпона вручную https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/impressio/model-i34.html
Безопасными натуральными материалами производится лакировка поверхностей https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/mejkomnatnaa-dver-o21.html

Кабинет в строгом классическом стиле https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/elitnaya-detskaya-mebel/d1-11.html
Изготовлен из натурального шпона с красивым и необычным рисунком https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/diverso/mejkomnatnaa-dver-d30.html
Детали кабинета соединены под углом 45 градусов
Мебель из Италии во все времена считалась роскошью, достойной избранных – ее можно было увидеть только в салонах знатных особ https://www.legnostyle.ru/catalog/inter-eri/potolki/pt-3.html
Итальянская мебель – это кропотливая работа мастеров и художников Ломбардии, Тосканы и Венеции, поколения которых создавали давние художественно-ремесленные традиции https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/
Современные мебельные бренды Италии, известные далеко за пределами страны, являются частью итальянской промышленной истории – их корни уходят в старинные семейные предприятия ХІХ века https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/razdvizhnye-dveri/razdvijnaa-dver-rd-4.html
знаменита своим изысканным дизайном, практичностью и функциональностью https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/arka-a32.html
Итальянская мебельная индустрия занимает лидирующие места в мировом мебельном дизайне и производстве https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/diverso/mejkomnatnaa-dver-d11.html
Однако сегодня мебель из Италии становится все более доступной потребителю https://www.legnostyle.ru/dubovye-dveri.html

По мнению сотрудников кладбища, такие переживания помогут ценить больше жизнь https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/komodi-i-tualetnie-stoliki-ot-15-000-rub/kts-15.html
Большинство посетителей кладбища считают такую идею странной, Опубликовано 11/04/2018 - 21:48
Китайским археологам удалось обнаружить крупнейший рудник по добыче бирюзы на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района, что на северо-западе Китая https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/a-28.html

Ознакомившись с представленным на сайте материалом, заказать выбранную мебель можно в салонах компании , где профессиональные дизайнеры-консультанты предоставят подробную информацию обо всех интересующих вас изделиях и помогут решить самые нестандартные задачи по оформлению интерьера https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/iz-dyba/?PAGEN_1=8

Технология Гнб Бурения

(Charlescon, 18. 5. 2024 9:59)

Стоимость открытой прокладки траншейным способом по сравнению с ГНБ , в городе Иркутске выше на 40–50% https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
Для рытья траншей приходится задействовать большое количество техники и рабочих рук, растягиваются сроки строительства https://gnbureni-e.ru/index.html
Разница особенно сильно заметна на участках глубокого заложения или при переброске трубопровода через водную преграду https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Помимо прямых расходов возникают косвенные издержки в виде работ по восстановлению территории и штрафов в сфере экологии https://gnbureni-e.ru/index.html
За нарушение режима деятельности в зоне проведения Мероприятий выплачиваются компенсации https://gnbureni-e.ru/index.html

Прибыли на место производства работ https://gnbureni-e.ru/

За последние 20 лет технология совершила переворот в сфере прокладки инженерных коммуникаций https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
Возможность прокладки коммуникаций в кратчайшие сроки по расчетным криволинейным траекториям привела к бурному развитию техники для ГНБ https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Это позволило в корне изменить подход к сооружению и реконструкции инженерных коммуникаций, особенно в районах с плотной застройкой, развитой транспортной сетью https://gnbureni-e.ru/

Также раствор предотвращает налипание грунта на оборудование и остужает вращающиеся элементы https://gnbureni-e.ru/index.html

Где осуществляют ГНБ-прокол https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html

Особенности технологии ГНБ https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html

Прием У Психолога Как

(LeonardZed, 18. 5. 2024 9:59)

Массаж шейно-воротниковой зоны применяется в профилактических и лечебных целях при:
Основные методики проведения массажа спины:
Выберите свой салон:
В состав относительных противопоказаний входит период менструаций у женщины, потому что в это время у человека снижается болевой порог https://osteoneuro.ru/tseny/reabilitaciya/
Кроме того, излишняя стимуляция поясничной области может привести к появлению более значительных кровотечений https://osteoneuro.ru/uslugi/osteopatiya/osteopatiya-oporno-dvigatelnogo-apparata/

Краснопресненская · 1,4 км https://osteoneuro.ru/o-klinike/nashi-vrachi/suleymanov/

Чкаловская · 822 м https://osteoneuro.ru/tseny/osteopatiya/

Мебели Для Кухни

(RichardMig, 18. 5. 2024 9:58)

Если душа требует перемен в квартире или нужно срочно обустроить кухню по доступной цене, задумайтесь о покупке модуля https://enli-msk.ru/we

Она получилась невероятной: белоснежный верх, яркий низ, ручки под золото, безумно красивое натуральное дерево! Столе https://enli-msk.ru/

В интернет-магазине в Москве можно купить по доступной цене готовые кухонные гарнитуры или заказать изготовление по индивидуальному дизайн проекту https://enli-msk.ru/we
Выполняется доставка мебели по указанному адресу с последующей сборкой и монтажом https://enli-msk.ru/privacy
На всю кухонную мебель распространяется гарантия от производителя https://enli-msk.ru/
В электронном каталоге можно посмотреть детальные фото гарнитура https://enli-msk.ru/
Чтобы оформить заказ набирайте указанный на сайте номер телефона или оставляйте заявку https://enli-msk.ru/

Материал фасада: Пластик Стиль: Евро, Минимализм, Модерн, Современный Цвет: Белые, Орех, Серый Столешница: Постформинг Цена за погонный метр: 41 882 рублей https://enli-msk.ru/

Материал фасада: МДФ Стиль: Модерн, Современный Цвет: Орех, Серый Столешница: МДФ Цена за погонный метр: 56 945 рублей https://enli-msk.ru/we

Материал фасада: Пластик Стиль: Модерн Цвет: Серый Столешница: Камень Цена за погонный метр: 67 683 рублей https://enli-msk.ru/we

Забор Из Профлиста Или Евроштакетника

(Georgemum, 18. 5. 2024 9:57)

Стальной каркас навеса с порошковой покраской, поликарбонат толщиной 10 мм, снеговая нагрузка 200 кг на м2 https://profnavesy77.ru/about

5 https://profnavesy77.ru/uslugi
Порошковая покраска каркаса навесов https://profnavesy77.ru/nashi-raboty-3/photo/whatsapp-image-2022-06-16-at-16-17-32

Консультация и предварительный расчет https://profnavesy77.ru/nashi-raboty-3/photo/whatsapp-image-2022-06-17-at-07-17-28

Наше производства находится по адресу г https://profnavesy77.ru/nashi-raboty-3/photo/whatsapp-image-2022-06-17-at-07-17-27-1
Одинцово, ул https://profnavesy77.ru/nashi-raboty-3/photo/whatsapp-image-2022-06-16-at-16-17-40-1
Внуковская, д https://profnavesy77.ru/nashi-raboty-3/photo/whatsapp-image-2022-06-16-at-16-17-32
5 https://profnavesy77.ru/nashi-raboty-3/album/vypolnennye-proekty/p/3
Наша компания имеет всё необходимое профессиональное оборудования для производства навесов любой сложности https://profnavesy77.ru/nashi-raboty/photo/whatsapp-image-2023-06-19-at-17-12-14-1

Стальной каркас навеса с порошковой покраской, поликарбонат толщиной 10 мм, снеговая нагрузка 200 кг на м2 https://profnavesy77.ru/nashi-raboty-3/photo/whatsapp-image-2022-06-16-at-16-14-43-1

Более подробная информация на странице Способы оплаты https://profnavesy77.ru/nashi-raboty-3/album/vypolnennye-proekty/p/3

Все Для Переезда В Москве Коробки

(Matthewfap, 18. 5. 2024 9:55)

Если у вас офисный переезд более 15 рабочих мест, вы можете пригласить нашего специалиста для оценки в любое удобное для вас время https://gruzchik-profi.ru/krupnogabaritnygruz
Позвоните по телефону +7 495 777-22-97 и пригласите оценщика https://gruzchik-profi.ru/kvartirnypereezfd
Эта услуга совершенно бесплатна и ни к чему вас не обязывает https://gruzchik-profi.ru/vyvozmusora

От 310 руб https://gruzchik-profi.ru/krupnogabaritnygruz
/чел https://gruzchik-profi.ru/vyvozmusora
/час https://gruzchik-profi.ru/upakovka

Перевозка лабораторного оборудования https://gruzchik-profi.ru/pereezdsklada

Грузчики во всех округах Москвы: ЦАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО https://gruzchik-profi.ru/vyvozmusora
Выезжаем в Зеленоград, Новомосковский и Троицкий АО, в Химки, Мытищи, Долгопрудный, Королёв, Подольск, Балашиху, Люберцы, в города и поселения ближнего Подмосковье и Московской области https://gruzchik-profi.ru/takelajnieuslugi

Москва https://gruzchik-profi.ru/

Выполняем любые виды погрузочно-разгрузочных работ https://gruzchik-profi.ru/
Тяжести, грузы, требующие особо бережного обращения, негабаритные предметы https://gruzchik-profi.ru/pereezdmagazina
Перестановка, спуск или подъем по лестнице, погрузка в кузов автомобиля и выгрузка – быстро и аккуратно https://gruzchik-profi.ru/pereezdsklada

Мебель С Размерами На Заказ

(KennethQuolo, 18. 5. 2024 9:50)

Геометричная гостиная-библиотека https://купеплюс.рф/dveri

Мебель на заказ https://купеплюс.рф/kyhni

Цена 33 338 ?
Мебель на заказ по индивидуальным размерам https://купеплюс.рф/prihozhie

Заказать похожий Подробнее https://купеплюс.рф/stoli

Индустриальная кухня в лофте https://купеплюс.рф/dveri

Modelos De Fotografia De Moda

(MartinJes, 18. 5. 2024 9:42)

Какие преимущества для гостей?
На сайте действуют скидки до 60% https://teamjet.com/changelog_goodstay

Широкие возможности аналитики Возможность самостоятельного брендирования информационных продуктов Monscierge, в соответствии с требованиями отеля Ведение календаря событий Возможность предоставления гостям персонализированной информации Презентация особенностей отеля и продвижение бренда Возможность самостоятельной настройки представления всей информации об отеле и услугах Предоставление гостям карт отеля и местности Размещение и самостоятельное редактирования меню Возможность отправки гостям сообщений, уведомлений об услугах или специальных предложениях Предложение гостю информации на его родном языке Доступность платформы через вэб-приложение онлайн, смартфоны или планшеты Предоставление гостю списка рекомендованных заведений и мест проведения отдыха Возможность оперативного получения запроса от гостя на любую услугу или товар Повышение эффективности работы с гостями Продвижение отеля в социальных сетях за счет отправки отзывов гостей Отслеживание сотрудников отеля, их задач, возможность подключения нужного персонала к запросу гостя Оперативное получение информации и обработка запросов гостей на предоставление въезда автомобиля на территорию отеля Возможность предложения услуг сторонних организаций или магазинов на территории отеля для получения дополнительного дохода https://teamjet.com/changelog_teamjet

Monscierge Connect Lobby – стационарное решение для доступа ко всем функциям приложения Connect Mobile для гостей без смартфонов https://teamjet.com/changelog_goodstay
Как правило, сенсорное устройство с установленным Connect Lobby размещается в лобби, холле отеля или у стойки регистрации https://teamjet.com/changelog_teamjet
Как и в случае с Connect Mobile, управление настройками Connect Lobby осуществляется с помощью Connect CMS https://teamjet.com/changelog_teamjet
Программное обеспечение Connect Lobby универсально, его можно установить на любое устройство с сенсорным экраном и предустановленной операционной системой Windows https://teamjet.com/integration

Все приложения в нашем исследовании входят в топ-100 в категории в магазине на одной из платформ iOS/Android https://teamjet.com/bronirovanie-i-prodazha-uslug
Через приложение можно найти и забронировать отель или гостиницу https://teamjet.com/integration

Поиск https://teamjet.com/o-kompanii

Глушитель Двигателя Бриггс Страттон

(Marcusencon, 18. 5. 2024 9:40)


Условия доставки оборудования курьером уточняйте по контактным телефонам сервисных центров https://zapchasti-remont.ru/shop/kolenvalyi_i_shatunyi1/
Обратите внимание, что курьер не является квалифицированным специалистом и не имеет достаточных компетенций для консультации https://zapchasti-remont.ru/shop/stseplenie2/
Также курьеры могут быть сотрудником курьерских служб доставки и не обладают всей полной информации об услугах сервисных центров и частых мастеров https://zapchasti-remont.ru/shop/tsilindro_porshnevaya_gruppa1/
В период действия гарантийного срока владелец вправе потребовать устранение недостатков в услуге на безвозмездной основе, включая необходимые работы по монтажу/демонтажу https://zapchasti-remont.ru/shop/shkivyi_dlya_motoblokov/

Печать Книг Сколько Стоит

(SteveFug, 18. 5. 2024 9:37)

— история искателей приключений поневоле, которым пришлось покинуть свой гибнущий город и отправиться в длинное, полное опасностей путешествие https://superizdatelstvo.ru/film-a-short-film
И ни один из них не знает, где оно должно окончиться https://www.superizdatelstvo.ru/

Какое удовольствие посмотреть любимый мультфильм, увидеть любимых героев, послушать их песенки, пережить вместе с ними все их веселые приключения! Но еще большее https://superizdatelstvo.ru/rinc

От книги у меня осталось двоякое впечатление https://superizdatelstvo.ru/photo-albums
Во-первых, мне не очень понравились те моменты, которые в этом произведении явно читаются между строк https://superizdatelstvo.ru/contacts
Например то, что родители Ани, уезжая в Америку якобы просто на учебу, уже изначально не собирались возвращаться в Россию https://superizdatelstvo.ru/seal-marketing-china
Ну, как говорится, рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше https://superizdatelstvo.ru/fantasy

вызвал повышенный интерес к Средним векам и к их романтизации https://superizdatelstvo.ru/targeted-advertising

Что покупать?
Легендарные русские изобретатели Попова Татьяна Львовна https://superizdatelstvo.ru/shops

Белье Постельное Армейское

(MatthewVew, 18. 5. 2024 9:35)

Компания г https://sklad46.ru/uslugi/podushki/
Иваново рада Вам предложить постельное белье собственного производства, которое можно купить оптом в Москве https://sklad46.ru/uslugi/polotentsa/polotentsa-dlya-saun-i-fitnes-klubov/
У нас Вы найдете большой выбор КПБ отличного качества по низким ценам от производителя https://sklad46.ru/uslugi/dlya-rabochikh-obshchezhitiy-new-/komplekt-2/

Качество материала устроило https://sklad46.ru/uslugi/matrasy/
После многих стирок и цвет и структура ткани не ухудшились,катышков нет https://sklad46.ru/uslugi/polotentsa/polotentsa-dlya-spa-salonov/
Качественные товары в этом магазине https://sklad46.ru/uslugi/tumbochki-i-shkafy/

Здесь вы сможете найти огромный ассортимент товаров по самым выгодным ценам https://sklad46.ru/uslugi/odeyala/
Вся продукция имеет все необходимые сертификаты и гарантию производителя https://sklad46.ru/uslugi/odeyala/
Мы доставим товар в любую точку России! После оформления с вами свяжется наш менеджер для уточнения деталей заказа https://sklad46.ru/uslugi/

Поэтому купить постельное бельё от производителя – самый выгодный вариант для торговых компаний или при потребности в большом количестве комплектов постельного белья https://sklad46.ru/kompaniya/
Можно купить отдельно наволочки, пододеяльники или готовые КПБ из Иваново от производителя по низкой цене https://sklad46.ru/kontakty/
Все комплекты красиво упакованы в подарочные коробки https://sklad46.ru/uslugi/dlya-rabochikh-obshchezhitiy-new-/komplekt-1/

Либо Вы можете воспользоваться нашим интернет-магазином https://sklad46.ru/uslugi/polotentsa/polotentsa-dlya-fitnes-klubov/
Вся продукция компании, в том числе и новинки, представлены в Каталоге https://sklad46.ru/uslugi/dlya-rabochikh-obshchezhitiy-new-/
Делайте заказ, и мы отправим его транспортной компанией в Москву в течении 3х рабочих дней https://sklad46.ru/kontakty/
Подробности Вы можете узнать на страницах Условия работы и Доставка https://sklad46.ru/uslugi/dlya-rabochikh-obshchezhitiy-new-/komplekt-2/

Отечественное производство постельного белья ничуть не хуже зарубежного https://sklad46.ru/uslugi/matrasy/po-tipu/
По стоимости, стильному дизайну и качеству Ивановское постельное белье от производителя занимает позицию середины https://sklad46.ru/tseny/
Конечно, есть заморские спальные комплекты премиум-класса, но 90% населения России они не по карману https://sklad46.ru/uslugi/polotentsa/polotentsa-dlya-spa-salonov/

Rf Лифтинг Возраст

(LeonardalerO, 18. 5. 2024 9:23)

2 https://marera-clinic.ru/pricekudrovoest
Безопасный и эффективный https://marera-clinic.ru/services/hair-mezoterapy

При несоблюдении противопоказаний возможны негативные последствия https://marera-clinic.ru/license
К ним относятся:
беременность и период лактации https://marera-clinic.ru/services/biorevitalization

Сколько времени длится сеанс RF-лифтинга?
Обе методики направлены на подтяжку тканей, поэтому нередко используются для дополнения друг друга https://marera-clinic.ru/services/smas-lifting-body
Манипуляцию после установки нитей лучше всего выполнять спустя 3–4 недели https://marera-clinic.ru/services/chistka
За это время закрепиться результат нитевой подтяжки, что позволит подобрать оптимальный режим аппарата для улучшения эффекта https://marera-clinic.ru/services/rf-lifting-body

Если выполняется фракционный РФ-лифтинг (без инвазивного воздействия на кожу), то процедуры можно совместить во время одного визита в клинику https://marera-clinic.ru/reviews

Купить Коробки Для Переезда Москва

(Matthewfap, 18. 5. 2024 9:14)

Специалисты выполнят такелажные работы любой сложности https://gruzchik-profi.ru/krupnogabaritnygruz

Позвоните или напишите на почту https://gruzchik-profi.ru/
Мы зададим пару уточняющих вопросов, чтобы понять, что и как нужно сделать, и определим стоимость часа работы https://gruzchik-profi.ru/vyvozmusora
Если условия вас устроят, примем заказ на необходимую дату и время https://gruzchik-profi.ru/upakovka
Накануне вам придет смс с контактами назначенных грузчиков, и в нужное время они будут на месте https://gruzchik-profi.ru/pereezdmagazina

Предназначена для семейных и офисных перевозок в городе и по области оперативно, без нарушений оговоренных сроков доставки имущества и четырех пассажиров!
Цены на услуги грузчиков посуточно https://gruzchik-profi.ru/vyvozmusora

от 300 руб https://gruzchik-profi.ru/vyvozmusora
/чел https://gruzchik-profi.ru/pereezdmagazina
/час https://gruzchik-profi.ru/pereezdmagazina

Да, это возможно при наличии свободного персонала https://gruzchik-profi.ru/kvartirnypereezfd
В этом случае грузчик прибудет на объект, находящийся в пределах МКАД, в течение 1 https://gruzchik-profi.ru/takelajnieuslugi
5 часов https://gruzchik-profi.ru/krupnogabaritnygruz

Куплю Грибов Оптом

(CoreyNariE, 18. 5. 2024 9:05)

Земляника свежая https://amanita-love.ru/blog/nastoy-iz-chagi-retsept-prigotovleniya/

Глицин-АЦЦ, 120 капсул https://amanita-love.ru/opt/

Мед Таёжный Тёмный с кедровыми орешками 460 гр https://amanita-love.ru/product/sushenye-shlyapki-mukhomor-pantyernyy-25-gramm/

Компотная смесь весовая https://amanita-love.ru/product/berezovaya-chaga-srednego-pomola-100-gramm/

Служба поддержки Возврат товара Карта сайта https://amanita-love.ru/product/plody-tselye-dikorastushchego-yezhovika-grebenchatogo-400-gramm/

Грибы Подберезовик на зерновом субстрате 15мл Гавриш https://amanita-love.ru/product/molotyy-mukhomor-krasnyy-50-gramm/

Как Организовать Производство Туалетной Бумаги

(JamesViplE, 18. 5. 2024 9:01)

Оптовая цена https://collyaris.com/ge/portfolio/log-cutting-machines-ge/

Кош-Тамчы, ООО https://collyaris.com/project/alt/

АртРешения, ООО https://collyaris.com/ru/portfolio/нетканые-материалы/

Ханенко В https://collyaris.com/project/pl-41-pl-45/
М https://collyaris.com/ru/portfolio/станки-для-производства-картонных-вт/
, ИП https://collyaris.com/project/us-5ts/

, — говорит Джикия https://collyaris.com/project/pnm/
Цех работает и после начала учебного года, но сниженными темпами https://collyaris.com/ru/portfolio/
Зимой и ранней весной производство школьных тетрадей падает на 30% https://collyaris.com/project/pm-4a/
Цех по выпуску школьных тетрадей – не классический пример производства, где можно трудоустроить много людей https://collyaris.com/portfolio/machines-for-packaging-paper-products/
Здесь все автоматизировано, потому в цеху работает всего восемь человек https://collyaris.com/ru/portfolio/станки-для-оклейки-логов-в-этикетку/

Через какое-то время в цех спустилась Марина Блакунова, директор фабрики, и стала кричать на всех и требовать, чтобы , сделал шаг вперёд https://collyaris.com/project/pnm-1/
Она сказала, что швеи обращаются друг с другом, как звери, и они за это в ответе, а не она https://collyaris.com/project/pm-2/

Что В Капельнице При Выводе Из Запоя

(RonaldGon, 18. 5. 2024 8:53)

домашний адрес; пол и возраст пациента; о продолжительности запоя; что именно пил больной за последние сутки и в каком количестве, согласен ли на лечение запоя на дому; есть ли аллергия на какие-либо лекарственные препараты; были ли ранее попытки излечиться от алкоголизма; о самочувствии на момент звонка в клинику; об известных имеющихся хронических заболеваниях https://narkologi24.ru/blog/reabilitatsiya-narkozavisimykh/

Орлов Андрей Михайлович https://narkologi24.ru/blog/lechenie-alkogolizma-na-domu/

Я рекомендую выводить из запоя именно в стационаре https://narkologi24.ru/blog/narkolog-na-dom/
Так как любые домашние интервенции могут быть потенциально опасными из-за возможных осложнений, которые будет сложно купировать без специализированного медицинского оборудования, которое вы можете найти у нас в клинике https://narkologi24.ru/blog/lechenie-narkomanii/

Вызвать врача https://narkologi24.ru/blog/reabilitatsiya-narkozavisimykh/

Вам срочно нужен врач-нарколог на дом, чтобы поставить капельницу от запоя? Вы не хотите предавать огласке, что кто-то из близких вам людей пьет долгое время и не может сам остановиться? Вы беспокоитесь за его здоровье и даже жизнь?
Вызвать врача https://narkologi24.ru/blog/?page=2


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178

následující »