Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Позитивные новости России и Мира

(AlinaKax, 19. 1. 2023 20:28)

Позитивные новости в России и в мире доступны по ссылке https://drive-journal.ru

https://telegra.ph/Watch-live-roulette-wheel-01-08#Watch live roulette wheel

(Dannydib, 19. 1. 2023 13:31)

https://telegra.ph/Live-roulette-free-game-01-08#Live roulette free game
https://telegra.ph/Bloquear-cassinos-online-01-08#Bloquear cassinos online
https://telegra.ph/Playtech-live-baccarat-01-08#Playtech live baccarat
https://telegra.ph/Url-casinos-online-01-08#Url casinos online
https://telegra.ph/How-to-ban-yourself-from-online-casinos-01-08#How to ban yourself from online casinos

Шлагбаумы

(DavidTop, 19. 1. 2023 0:56)

Для  безопасности и сигнализации о работе автоматической системы рядом устанавливается лампа,  а вдоль линии перемещения створок ворот устанавливается 2 пары защитных фотоэлементов, которые блокируют движение ворот при появлении там автомобиля, животного или человека https://mosvrata.ru/tovar/ruchnoj-shlagbaum-fantom-4000/
При чем два ставятся не посредственно на столбиках ворот, а еще пара на 2 столбиках на расстоянии максимального открытия https://mosvrata.ru/tovar/faac-maslo-gidravlicheskoe-hp-2-oil-1-l/

Если вы определились с выбором автоматики для ворот или у вас остались вопросы по поводу приобретения и установки в Москве или области, обратитесь к нашим менеджерам и они вас с радостью проконсультируют https://mosvrata.ru/catalog/aksessuary/lampy/

Автоматизированные воротные системы для распашных ворот имеют широкий модельный ряд, а также подразделяются на основные типы ( по конструкции привода):
Если вы решили купить откатные ворота автоматического действия, такое приобретение принесет немало преимуществ, особенно в зимнее время https://mosvrata.ru/tovar/roger-h93-rx22a-i/
Конструкция может нормально функционировать при снегопаде, сугробах и сильном ветре https://mosvrata.ru/tovar/doorhan-komplektuyushhie-dlya-otkatnyh-vorot-do-450-kg/
Даже лед не станет препятствием для эффективной работы https://mosvrata.ru/tovar/faac-640-std-shlagbaum-avtomaticheskij/

Ворота телескопического типа https://mosvrata.ru/usloviya-dostavki-2/
Конструкция закрывается внутрь, поэтому для открывания ворот не требуется наличие большого количества свободной площади вдоль стены https://mosvrata.ru/catalog/gates/

В фундаменте устанавливаются две опоры с роликами, на эти ролики заводятся ворота с профильной балкой (несущая рама) в нижней части https://mosvrata.ru/tovar/privod-nice-run1500/
Ролики полностью скрываются в профильной балке, благодаря чему ворота имеют эстетический вид и с лицевой и с внутренней стороны https://mosvrata.ru/tovar/ctv-d1000hd-ba-sa/
Несущая конструкция изготавливается из стали или алюминия https://mosvrata.ru/tovar/privod-dlya-otkatnyh-vorot-roger-g30-2204/

Кованые Перила С Хрусталём

(CharlieRoado, 18. 1. 2023 6:27)

Если нужно почистить резную поверхность хрусталя, покрытую слоем жирной пыли, заверните посудину на несколько часов в салфетку, обильно смоченную жидкостью для чистки стекла https://ruscrystal.com/page/402
Потом не забудьте ополоснуть хрусталь от размякшей грязи и протереть, и он засияет как новенький https://ruscrystal.com/page/656

У кварца (горный хрусталь (бесцветный), дымчатый Кварц, цитрин, аметист и т https://ruscrystal.com/page/669
д https://ruscrystal.com/page/727
) сильное раздвоение https://ruscrystal.com/page/84
Например, если взять шар из горного хрусталя и положить на край листа то край раздвоится, этого эффекта точно не достигнем со стеклянным шаром https://ruscrystal.com/page/94

Если под руками не оказалось специальных составов, смешайте в тазике полстакана спирта, полстакана уксуса и полстакана горчичного порошка https://www.ruscrystal.com
В этой неаппетитно выглядящей, но абсолютно безопасной смеси с вашего хрусталя исчезнет любая грязь https://ruscrystal.com/page/87
Потом нужно будет ополоснуть чистой подкисленной водой https://ruscrystal.com/page/87

До того как мыть хрусталь, необходимо определить, какое моющее средство обеспечит идеальный результат: вернет блеск изделию и полностью отмоет желтизну https://ruscrystal.com/page/747
Для ухода за хрустальными изделиями подходят мягкие моющие средства для стекла https://ruscrystal.com/page/70
Многие производители бытовой химии выпускают и специальные средства, чтобы бережно мыть хрусталь, однако они не слишком отличаются от обычных жидкостей для посуды https://ruscrystal.com/page/765
Порошки лучше не использовать https://ruscrystal.com/page/788

17110611088109110891090107210831100108510991081 108210721084107710851100 1088107210891090107710881090 1080 108910841077109610721085 1089 10841077107610861084 1087108810771089108510991084, 10901086 108410721084108210721084 108410861083108610821086 10841085108610781080109010891103 https://ruscrystal.com/page/805
105810861090 10781077 108210721084107710851100 1082108610841091 10851072 109610771077 10871086107610741077109610771085, 10901086 108910861085 108310801096108510801081 1086109010751086108510801090187 https://ruscrystal.com/page/762

Любопытно, что еще в Древнем Риме патрицианки носили в жару для охлаждения в руках небольшие шары из горного хрусталя https://ruscrystal.com/page/632
В современном Китае хрустальные шары применяются для массажа, а мелкие острые кристаллики (так называемые ) — для стимуляции биологически активных точек тела человека https://ruscrystal.com/page/92

Линии Для Производства

(Charlesnes, 18. 1. 2023 5:36)

Ремесленник из Казани, выпекает хлеб на подовой паротрубной печи РТО40, которая работает на обычном газе https://www.kondhp.ru/products/avtomaticheskaya-ekstruzionno-formuiuschaya-mashina-trekhbunkernaya-maxiform-due-x
У него отличная выпечка и минимум оплаты за газ https://www.kondhp.ru/products/transportery-shnekovye-vintovye-naklonnye-i-gorizontalnye
Видео полезно тем, кто хочет открыть производство хлеба, ремесленную пекарню, кондитерскую или хлебную лавку при магазине https://www.kondhp.ru/categories/oborudovanie-dlya-proizvodstva-shokolada-glazuri

Приготовление зефирной массы происходит путем сбивания сахарно-яблочной смеси и смешивания сбитой массы с сахаро-агаровым клеем, красителем и прочими добавками https://www.kondhp.ru/categories/otechestvennoe_melnichno_drobitelnoe

С помощью такого оборудования можно автоматизировать процесс, который начинается с просева муки и заканчивается нарезкой хлебобулочного изделия, автоматизированным https://www.kondhp.ru/products/blinnyi-avtomat-dlya-formirovaniya-i-vypechki-izdelii-zhve-720

Если в вашем городе нет сервисного центра выбранного бренда, просто пришлите оборудования нам, мы сами организуем его ремонт или замену и компенсируем вам стоимость доставки https://www.kondhp.ru/products/pechi-rotatsionnye-khlebopekarnye-fd-turtsiya

Самый простой и минимально необходимый комплект оборудования для кондитерского цеха состоит всего из 3-х единиц: планетарный миксер, отсадочная машина и ротационная печь https://www.kondhp.ru/products/testoraskatochnye-mashiny-sm-dlya-lavasha-i-pitstsy-turtsiya-1
Имея большой опыт в продажах, производстве оборудования и запуске проектов, ПТЦ предлагает комплеккт оборудования:
Если наименование продукта, который ищите, не находите в каталоге сайта, свяжитесь с нами и мы с радостью удовлетворим Ваш запрос в максимально короткие сроки по самым низким ценам https://www.kondhp.ru/pages/oborudovanie-dlya-bestarnogo-khraneniya-muki

Корпоративное Обучение Конференция

(Georgeadolf, 18. 1. 2023 5:30)

3 https://game-learn.ru/business-games
О российском рынке за 2010г — Сергей Плутогаренко (исполнительный директор РОЦИТ — Региональный общественный центр интернет технологий) https://game-learn.ru

Также, по запросам компаний, вместе с коллегами адаптировал под корпоративные требования порядка 20 игр https://game-learn.ru/business-games
Провел 100+ игр в рамках корпоративного обучения и с целью демонстрации игры как инструмента вовлечения сотрудников в осознание важности вопросов безопасности https://game-learn.ru/baza-znaniy

ПРОВЕДЕННЫХ СИМУЛЯЦИЙ от линейного персонала до ТОП-менеджеров https://game-learn.ru/gamification

Люди — самый важный и сложный актив любой компании https://game-learn.ru/delovye-igry
Мы с удовольствием помогаем Вам глубинно, компклесно оценить ТОП - менеджеров, руководителей, персонал, что позволит наладить основные бизнес-процессы компании и повлечет за собой увеличение прибыли, репутации компании на рынке и внутри коллектива https://game-learn.ru/business-games
?Мы не просто отправляем тесты и https://game-learn.ru/business-games

Деловая игра, как пространство https://game-learn.ru/speakers102022

для кого: менеджеры, руководители всех уровней иерархии https://game-learn.ru/korporativnoe-obuchenie

Ремонт Квартир В Санкт-Петербурге

(LorenTweld, 18. 1. 2023 1:17)

Ремонтируем недорого, профессионально и качественно коммерческие и производственные помещения https://san-rem-master.com/generalnyj-remont-kvartiry/
Сделаем ремонт под ключ уже существующего и эксплуатируемого здания, либо произведем капитальные работы, отделку в новом построенном здании, помещении https://san-rem-master.com/remont-kvartir-moskovskij-rajon-sankt-peterburga/
Мы предлагаем бесплатный выезд замерщика в любой район СПб или Ленинградской области https://san-rem-master.com/prajs-listy-remont-kvartir-spb/
Составляем твердые сметы, предоставляем прозрачное ценообразование https://san-rem-master.com/remont-kvartir-bez-materialov-czena-predstavlena-nizhe/
Помогаем и консультируем по выбору качественных и оптимальных по расценкам строительных материалов https://san-rem-master.com
Предлагаем нашим клиентам разработку концепции стиля интерьера, его полную реализацию https://san-rem-master.com
Сделаем отделку современной, красивой, стильной и качественной https://san-rem-master.com/remont-kvartiry-krasnoselskij-rajon-sankt-peterburga/
Есть возможности реализации дизайнерских решений https://san-rem-master.com
В процессе работы за Вами будет закреплен индивидуальный менеджер, который будет оперативно решать все вопросы https://san-rem-master.com/kosmeticheskij-remont-kvartir-v-sankt-peterburge/
При работе с нами помещение будет ремонтироваться по четко утвержденному плану работ https://san-rem-master.com/kalkulyator-stoimosti-remonta-kvartiry/
Будет своевременно вывозиться строительный мусор, чистовые поверхности будут защищаться пленкой, оргалитом от попадания строительных пятен на напольные покрытия, мебель, стены https://san-rem-master.com
Закажите ремонт квартир в СПб под ключ, цены Вам понравятся https://san-rem-master.com

Сантехника https://san-rem-master.com

Дизайн https://san-rem-master.com/kalkulyator-stoimosti-remonta-kvartiry/

Профессиональный уровень, делают быстро и в срок, качество хорошее Не заметил Впечатления остались хорошие…
Оформите заявку на услугу онлайн и получите дополнительную скидку https://san-rem-master.com/brigada-remont-kvartir/
Мы свяжемся с вами в ближайшее время https://san-rem-master.com/kosmeticheskij-remont-kvartir-v-sankt-peterburge/

Скидка до 10% при подписании договора до 31 декабря 2022г https://san-rem-master.com/remont-kvartir-v-leningradskoj-oblasti-pod-klyuch/

Плоткин Дмитрий

(RobertJefly, 18. 1. 2023 1:05)

Слушая рассказы капитана, как это часто бывает в позднюю вечернюю пору и под влиянием вина, Пьер следил за всем тем, что говорил капитан, понимал все и вместе с тем следил за рядом личных воспоминаний, вдруг почему то представших его воображению https://ot-ido.art/artist/page?id=1031
Когда он слушал эти рассказы любви, его собственная любовь к Наташе неожиданно вдруг вспомнилась ему, и, перебирая в своем воображении картины этой любви, он мысленно сравнивал их с рассказами Рамбаля https://ot-ido.art/u/plotkin-dmitrij
Следя за рассказом о борьбе долга с любовью, Пьер видел пред собою все малейшие подробности своей последней встречи с предметом своей любви у Сухаревой башни https://ot-ido.art/u/belopuhova-irina
Тогда эта встреча не произвела на него влияния он даже ни разу не вспомнил о ней https://ot-ido.art/u/sokolova-ekaterina
Но теперь ему казалось, что встреча эта имела что то очень значительное и поэтическое https://ot-ido.art/work/view?id=9544

И https://ot-ido.art/u/babkina-natala
А https://ot-ido.art/work/view?id=3767
Косаревский предлагает ставить декоративную скульптуру в пейзажном парке у изогнутой дороги, подводящей к беседке https://ot-ido.art/u/eskin-arkadij
Однотонная лента цветов с выпуклой стороны дороги свяжет эти объекты, направляя взгляд и движение к беседке https://ot-ido.art/work/view?id=4257
Из беседки скульптура будет хорошо восприниматься на фоне зелени, и внимание к ней привлечет яркая полоса цветов https://ot-ido.art/u/filippov-aleksej

Чтобы приготовить скульптуры можно использовать все материалы, какие только имеются дома https://ot-ido.art/work/view?id=7848
Это и древесина, и проволока, и глина, и даже монтажная пена https://ot-ido.art/artist/page?id=237
Главное, проявить все свое творчество и смекалку https://ot-ido.art/work/view?id=6293

Кроссовки — яркие представители спортивной обуви, полюбившиеся миллионам людей https://ot-ido.art/u/krukova-anna
Они присутствуют в гардеробе и рядовых граждан, и публичных личностей, которые ценят удобство и комфорт https://ot-ido.art/artist/page?id=1508
https://ot-ido.art/artist/page?id=1525
https://ot-ido.art/u/zamula-anna
https://ot-ido.art/artist/page?id=314

Садовые скульптуры из бетона можно изготовить одним простым способом https://ot-ido.art/u/plotnikov-dmitrij
Чтобы материал не прилипал к емкостям, их предварительно нужно обработать маслом, или антипригарным спреем https://ot-ido.art/work/view?id=5675
Для приготовления раствора смешивается цемент с водой, крупным песком и торфом https://ot-ido.art/u/sokolova-ekaterina
Все тщательно должно быть перемешано в тазике лопаткой https://ot-ido.art/work/genre?id=39

Забавлявшая прежде Пьера болтовня француза теперь показалась ему противна https://ot-ido.art/u/tesenkov-nikolaj
И насвистываемая песенка, и походка, и жест покручиванья усов – все казалось теперь оскорбительным Пьеру https://ot-ido.art/work/view?id=4247

Бесплатное Обучение Наращиванию Ногтей

(Zacharyevelt, 18. 1. 2023 0:44)

Необрезной маникюр любят те дамы, которые не хотят обрезать кутикулу, чтобы не провоцировать её рост https://www.stiik.ru/questions/klassicheski_massag
Такая процедура немного безопаснее обрезного варианта, ведь здесь не применяются какие-либо острые предметы в виде ножничек или ласточек для удаления кутикулы https://www.stiik.ru/kursy/kroika_shitiyo_platiya_2

Рисовать бабочек на ногтях – излюбленная тема нейл-мастеров, в особенности , которую можно сравнить, пожалуй, только с https://www.stiik.ru/questions/manikur_pedikur
Да и как тут устоять, когда эти нежный и трогательные порхающие существа привносят столько красок как в повседневную жизнь, так и в дизайн ногтей https://www.stiik.ru/soveti.php?id=14
А фантазия здесь может быть по-настоящему безгранична, как в выборе цвета для бабочек, так и в узорах крыльев, их формах, украшениях, количестве и так далее https://www.stiik.ru/kursy/high-level-visageПрофессия мастера ногтевого сервиса несколько лет входит в ТОП-10 по популярности среди потребительских услуг, оказываемых населению https://www.stiik.ru/seminary/trihologiya_obuchenie
Ответ на вопрос, как научиться делать педикюр, даст возможность развить творческие способности, обрести новые знакомства, при этом принесет неплохой доход https://www.stiik.ru/gallery/parikmaher


Входные Двери Купить В Спб

(BrunoRor, 18. 1. 2023 0:41)

Таких дверей наша компания изготовила всего несколько штук, по заказу одного из наших торговых посредников https://metr2.pro/katalog/mezhkomnatnaya-dver-unica-1-white.html
Оригинальный дизайн-проект был предоставлен непосредственно Заказчиком и наша задача заключалась в качественном исполнении задумки автора https://metr2.pro/katalog/mezhkomnatnaya-dver-velldoris-alto-2p-dub-evropei.html

Для производства стеклянных дверей использует стекла триплекс, которые представляют собой два стекла скрепленных между собой https://metr2.pro/actions.html
Такие стекла являются более прочными, чем обычные, и только мощный торцевой удар способен нанести им вред https://metr2.pro/khlopok.html
В случае если стеклянная дверь разобьется, стекло не рассыпается осколками, а покрывается трещинами https://metr2.pro/stati/31-shpon-ili-ekoshpon.html

В жилых помещениях используют механические двери-купе https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/elitnye-dveri.html
Это великолепное решение для квартир, где есть проблема с пространством https://metr2.pro/metallicheskie-dveri/ulichnye-metallicheskie-dveri.html
Такие двери помогут разрешить вопрос его перераспределения и экономии https://metr2.pro/contacts.html

Классическая межкомнатная дверь, покрытая натуральным шпоном https://metr2.pro/katalog/cheboks-dver-office-astra.html
Каркас дверного полотна изготовлен из безсучковых ламелей хвойных пород древесины, срощенных на микрошип https://metr2.pro/furnitura/skrytye-porogi.html
Каркас облицован листовой прослойкой из МДФ толщиной 4 мм и сверху эта конструкция окутывается натуральным шпоном ценных пород де https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/ladora.html
https://metr2.pro/katalog/mezhkomnatnaya-dver-assol-nafta-3-pg.html

Пленка ПВХ легка в обработке и позволяет воплощать любые цветовые и стилистические решения, в том числе и методом тиснения https://metr2.pro/katalog/mezhkomnatnaya-dver-duplex-00-zolotoi-dub.html
Поэтому подобрать дверь, которая идеально впишется в конкретный интерьер, не составляет труда https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri.html?start=44

Дверь Мюнхен дуб табак есть в наличии на складе https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/ostium.html
Доставим и установим быстро, без предоплаты и скрытых платежей https://metr2.pro/katalog/cheboks-dver-grazia-venge.html
Дадим гарантию 1 год https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/laminirovannye-dveri.html
Двери Мюнхен дуб табак изготавливаются из материала прошедшего сушку в оптимальном для древесины режиме и поставляются с влажностью 8-10 % https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/hi-tech.html
Перед их установкой, о https://metr2.pro/katalog/mezhkomnatnaya-dver-casaporte-turin-dub-bejevii-veralinga.html
https://metr2.pro/dostavka/99-mezhkomnatnye-i-metallicheskie-dveri-v-kingiseppe.html

упаковачны

(FrankWance, 18. 1. 2023 0:37)

Доставка из г https://solyariswell.com/catalog/17-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/netkannye-materialy/42-avtomaticheskij-stanok-pnm-1
Ставрополь Под заказ Новое https://solyariswell.com/catalog/17-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/netkannye-materialy/88-avtomaticheskij-stanok-pnm

Стоимость готового сырья – 18 000 рублей за тонну, а цена макулатуры – 2,5 р https://solyariswell.com/catalog/24-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/peremotochno-namotochnye-stanki/22-peremotochno-namotochnyj-stanok-pm-6m
за 1 кг https://solyariswell.com/catalog/17-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/netkannye-materialy/42-avtomaticheskij-stanok-pnm-1

Электрический мини-завод по производству туалетной бумаги из вторичного сырья от российского производителя , Омск https://solyariswell.com/catalog/17-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/netkannye-materialy/42-avtomaticheskij-stanok-pnm-1

Доставка из г https://solyariswell.com/catalog/24-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/peremotochno-namotochnye-stanki/22-peremotochno-namotochnyj-stanok-pm-6m
Омск В наличии Новое https://solyariswell.com/catalog/27-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-upakovki-bumazhnoj-produktsii/31-upakovochnyj-stanok-us-5t

Доставка из г https://solyariswell.com/catalog/24-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/peremotochno-namotochnye-stanki/16-peremotochno-namotochnyj-stanok-pm-2m
Москва Под заказ 30 дней Новое https://solyariswell.com/catalog/24-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/peremotochno-namotochnye-stanki/16-peremotochno-namotochnyj-stanok-pm-2m

Оборудование при не полном и полном процессе производства https://solyariswell.com/catalog/26-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva-kartonnykh-vtulok/26-universalnyj-vtulochnyj-stanok-hm-45

Медицинская Мебель И Оборудование

(AnthonyWep, 18. 1. 2023 0:37)

химический – при помощи средств количественного контроля содержания активного вещества (проводят при приемке каждой поступающей партии, при неудовлетворительных итогах химического контроля концентрации рабочих растворов, а также раз в полгода – в рамках производственного контроля
Вещества этой группы обладают способностью дегидратировать (обезвоживать) микробные клетки, вызывая тем самым коагуляцию белка, и, вследствие этого, — гибель микробных клеток https://crystal-tr.ru/delivery/

Ртути дихлорид (сулема) - легко диссоциирующее и хорошо растворимое в воде соединение, оказывающее выраженное противомикробное и местное раздражающее действие https://crystal-tr.ru/product-category/lab/bespribornaja-jekspress-diagnostika-h/
Применяется для дезинфекции белья, предметов ухода за больными и т https://crystal-tr.ru/product/gag-complex-dvl-capyl-formula-mesopharm/
п https://crystal-tr.ru/product-category/lab/bespribornaja-jekspress-diagnostika-h/
Обладает высокой токсичностью для человека https://crystal-tr.ru/product/success-ultimate-ctabilizirovannaja-gialuronovaja/
Легко всасываясь через кожу и слизистые оболочки, может вызвать тяжелые отравления https://crystal-tr.ru/product/gemoflex/

Дезинфицирующее средство , разработки ООО несовместима с мылами и анионными ПАВ https://crystal-tr.ru/product/abakteril-aktiv-1l-50ml-100ml-200ml-500ml-750ml-1l-3l-5l/

Изделия из металлов и стекла (инструменты для осмотра уха, носа, зева, мед https://crystal-tr.ru/product/success-ultimate-ctabilizirovannaja-gialuronovaja/
термометры, мед https://crystal-tr.ru/product/gemoflex/
банки, ножницы, машинки для стрижки волос, метал https://crystal-tr.ru/product/loktevoj-dozator-a-269v-metallicheskom-korpuse/
судна, стекл https://crystal-tr.ru/product/adn-restart-2-mesopharm/
мочеприемники) дезинфицируют в 2% растворе Лизаформина 3000 в течение 15 минут при туберкулезе и другой бактериальной инфекци
Ежедневно после закрытия бани производится уборка всех помещений (полы, стены, оборудование обмываются горячей водой с помощью шланга), туалеты убираются с применением дезинфицирующих средств https://crystal-tr.ru/product-category/medequip/
Генеральная уборка (с последующей дезинфекцией) проводится в банях ежемесячно https://crystal-tr.ru/product/loktevoj-dozator-a-269v-metallicheskom-korpuse/

Дома Строительство

(FrankFEd, 18. 1. 2023 0:37)

Цветочный магазин – не место скопления покупателей https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
Сюда приходят ненадолго, подобрать красивый букетик для родного человека в честь какого-нибудь знаменательного торжества https://sferahome.ru/dizajn-interera
Основным украшением цветочной торговой точки, выступают цветы https://sferahome.ru/dizajn-interera
Разнообразие форму, оттенков и запахов флоры, украшают помещение https://sferahome.ru/dizajn-interera
Но поскольку цветочный бутик создается не только для любования, а и для получения прибыли от бизнеса, важно разработать и воплотить красивый дизайн интерьера торгового помещения https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov
Содержание:
Современный хай-тек – это стиль высоких технологий! Сегодня такой стиль для оформления интерьера выбирают люди, которые не боятся использовать современные и порой даже экстравагантные материалы, ультрамодную и многофункциональную мебель, и неординарные элементы декора https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov
В стиле хай-тек легко оформить практически любое помещение в квартире https://sferahome.ru
Особенно актуален этот стиль для оформления интерьера спальни, гостиной, кухни и столовой https://sferahome.ru

Хотим выразить Огромную благодарность коллективу студии дизайна эта команда отработала на все 100% и создала великолепный шедевр в прямом смысле этого слова https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
Живя в Германии мы долго выбирали дизайнеров, безрезультатно, пришла идея найти компанию в России, Украине или Белоруссии, мы выбирали дизайнеров по отзывам и по разговорам с ними, наконец-то нашли тех людей кто действительно воплотили наши мечты в реальность https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
Ребята практически с первого раза попали в точку, казалось бы такого не бывает, а здесь ситуация иная https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-kafe

Имеет большой опыт работы по переобучению взрослого населения на курсах повышения квалификации и переподготовки для представителей малого бизнеса УЦ-1 ДО г https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
Москвы — https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana

Слишком светлое покрытие стен допускает включение в качестве акцентов разных по цвету предметов, главное – чтобы они гармонично смотрелись в комбинации друг с другом https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana

Однако эта область наших квартир и домов имеет большой потенциал и значительное влияние на атмосферу и общий стиль дизайна интерьера https://sferahome.ru
Прежде всего, крайне важно учитывать тот факт, что балкон одновременно имеет как внешнее, так и внутреннее применение, являясь дополнительным жилым пространством и соединяя интерьер с экстерьером https://sferahome.ru/stroitelstvo
И, кроме того, балконы предоставляют уникальную возможность гармонизировать пространство дома или квартиры включением природных элементов и как бы делая пейзаж частью вашего жилища https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
На что необходимо обращать особое внимание при оформлении балконов https://sferahome.ru/stroitelstvo

Толщиномер А1207 Инструкция

(Stevenemems, 18. 1. 2023 0:35)

Портативный ультразвуковой толщиномер WT-100A управляется микропроцессором, который может быстро, точно и без повреждений измерять толщину и скорость звука различных материалов ультразвуковым методом измерения https://www.ndt-club.com/product-434-ips-mg4-01-izmeritel-prochnosti-betona-sklerometr.htm
Данный прибор позволяет выполнять точные измерения различных материалов в промышленном производстве, а также контролировать трубопроводы под давлением производственного оборудования, а также степень коррозии различных используемых деталей https://www.ndt-club.com/product-207-rentgenograficheskie-kroyleri-jme.htm
Толщиномер широко используется в производстве, при обработке металла, инспекции продукции и прочих


Ультразвуковой толщиномер ТУЗ-1 предназначен для измерения толщины различных изделий из металлов и неметаллов, включая изделия, доступ к которым имеется только с одной стороны https://www.ndt-club.com/product-443-tdm-3-tverdomer-dinamicheskii.htmРезина Грузовая

(Brandonjal, 18. 1. 2023 0:35)


Компания СкайТех предлагает шины для грузовых автомобилей, сделанные по современным европейским стандартам из высококачественной резины https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/cordiant/cordiant-tr-1-38565r225.html
В нашем магазине вы найдёте шины для грузовых автомобилей в широком ассортименте, различных размеров и характеристик https://servishin.ru/catalog/legkogruzovye-shiny/
Чтобы ваш грузовой автомобиль мог прослужить вам долгое время, очень важно правильно подобрать шины для него https://servishin.ru/
Именно от них зависит его устойчивость и маневренность https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/
В каталоге СкайТех представлен широкий типоразмерный ряд и доступные цены резины на грузовой автомобиль https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/aeolus/aeolus-neoconstructg-31580r225-158150k.html
В продаже модели различной конструкции и с разными рисунками протектора https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/annaitehiloamberstone/annaite-700.html
Поэтому вы сможете найти и купить шины для грузовых автомобилей, подходящие для эксплуатации в любых условиях https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/omskshina/
Мы предлагаем шины для грузовых автомобилей следующих производителей:

Шины принадлежит https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/firestone/
https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/matador/
https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/kama/nf-202.html


Выбрать и купить грузовые шины, в том числе китайскую грузовую резину, можно прямо через интерфейс сайта https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/aeolus/aeolus_932.html
При этом, если у Вас возникают какие-то вопросы, то легко можно обратиться к консультанту по телефону или же онлайн https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/aeolus/hn355.html

Кухни Фото Цена

(Michaelelask, 18. 1. 2023 0:34)

Из модулей стандартного размера вы с нашей помощью сконструируете собственную кухню на заказ в Москве (ЛО) конкретно под ваше помещение https://ondamebel.ru/index.php/portfolio/interyernaya-mebel
Высота столешницы также подстроится под ваш рост https://Ondamebel.ru/index.php/portfolio/kuchni

Множество тщательно продуманных деталей делают кухни VERONA функциональными и эргономичными https://ondamebel.ru/index.php/portfolio/interyernaya-mebel
Многообразие и выдвижных ящиков и корзин обеспечивает максимальное использование пространства для удобного хранения продуктов и кухонных принадлежностей https://ondamebel.ru/index.php/portfolio/interyernaya-mebel
Петли, ножки, выдвижные ящики, навесы имеют регулировки в разных направлениях, что позволяет идеально установить кухню даже на очень неровном полу и стенах и обеспечить плавное закрывание дверей https://Ondamebel.ru/

Это мебель, которую по праву можно назвать экологически чистой https://Ondamebel.ru/
Она создает благоприятную обстановку в обеденном помещении https://Ondamebel.ru/index.php/portfolio/kuchni
Кроме того, такая мебель удобна и практична: кухни из массива дуба, например, могут прослужить вам несколько десятков лет, радуя не только вас, но и ваших детей и внуков https://Ondamebel.ru/25 https://Ondamebel.ru/
05 https://Ondamebel.ru/
2015Замучались питаться всухомятку на даче? Достали спартанские условия, даже чаю не попить спокойно? Ничего не приготовить, и даже холодильника нет?

Мелирование В Москве

(RalphCense, 18. 1. 2023 0:10)

сложность окрашивания (многие виды мелирования требуют определенного уровня подготовки и специальных навыков);
Бебилайтс (Babylights)
По легенде, венецианское мелирование получило свое название в честь итальянских девушек, которые пытались добиться эффекта выгоревших на солнце прядей, обрабатывая локоны лимонным соком https://www.naturel-studio.ru/uslugi/manicure-pedicure/nail-service/manikyur-pedikyur-v-4-ruki-odnovremenno/

Мелирование — это техника, при которой пряди выборочно окрашивают в оттенок (или несколько оттенков), контрастирующий с основным цветом https://www.naturel-studio.ru/articles/nogti/francuzskij-manikyur/french-osobennosti-dizajna/
Как правило, нужного результата добиваются путем тонирования волос с возможным предварительным осветлением https://www.naturel-studio.ru/articles/parikmaher-stilist/

Выбор максимально подходящих оттенков для такой покраски также следует делать исходя из цветотипа https://www.naturel-studio.ru/masters/
Здесь рекомендации будут такими же, как и в случае с популярным классическим мелированием https://www.naturel-studio.ru/at-home/
Если же вы от природы имеете смуглую кожу и темные глаза, то вам желательно использовать золотые или карамельные гаммы https://www.naturel-studio.ru/articles/parikmaher/okrashivanie/okrashivanie-volos-hnoj-preimushchestva-i-recepty/

только частичное влияние агрессивного красящего вещества; возможность визуально придать прическе большего объема и естественности; маскирование седых волос https://www.naturel-studio.ru/articles/parikmaher/okrashivanie/cvet-volos-molochnyj-shokolad/
Благодаря эффекту, который создает мелирование, легко скрыть седые волосы; обновление внешнего вида без внесения кардинальных изменений; натуральный цвет при отрастании у корней не слишком выделяется и контрастирует с окрашенным; экономичность https://www.naturel-studio.ru/articles/parikmaher/strizhki/vidy-kreativnyh-strizhek/kreativnaya-strizhka-v-nastroenii-i-karere/
Мелирование требует посещения парикмахерской гораздо реже; возможность выбрать вариант как для девушки, так и преобразить даму более старшего возраста https://www.naturel-studio.ru/en/news/kollekciya-victorias-secret/

Картонные Коробки Для Упаковки

(Bobbyduant, 18. 1. 2023 0:09)


Габаритные размеры - 2150x810x950 ммВес - до 95 кгНапряжение электросети - 220В / 50ГцПотребляемая мощность - 4,8 кВтРазмер упаковки - до 460x400x360 ммШирина пленки - до 530 ммТип пленки - ПЭ термоусадочнаяПроизводительность - до 70 упак https://prostor-k.ru/po-produktu/molochnaya-produktsiya/tvorog
/часВремя непрерывной работы - 8 часов https://prostor-k.ru/oborudovanie/upakovochnoe-oborudovanie-v-stik-pakety/fasovochnyj-apparat-stik-pr-80e-odnoruchevoj

Деревянная Лестница Купить

(RonaldLon, 18. 1. 2023 0:06)

Дизайнеры советуют обратить внимание на колеры светлых тонов https://lestnica-pod-kluch.ru

Установка лестницы, как и любого другого строения, выполняется поэтапно https://lestnica-pod-kluch.ru/metallicheskie-lestnitsy/
В первую очередь всегда монтируются детали, которые выполняют функцию несущих элементов и доступ, к которым будет затруднен в дальнейшем https://lestnica-pod-kluch.ru/lestnicu-iz-betona/

Материалы и фурнитура https://lestnica-pod-kluch.ru/antresolnyy-etazh-pod-klyuch/

Вопрос расположения и типа конструкции лестницы в жилище следует продумать на начальных этапах проектирования , так как от данного сооружения зависит планировка дома https://lestnica-pod-kluch.ru/review/albina-viktorova-3/
Учитывая особенности элемента, необходимо размещать холл и входы в другие помещения https://lestnica-pod-kluch.ru/metallicheskie-lestnitsy/

Монтаж подступенков и ступеней https://lestnica-pod-kluch.ru/review/albina-viktorova-3/

Это элегантные винтовые сооружения, которые отличаются строгими формами, дополненными ковкой и орнаментом растительного типа https://lestnica-pod-kluch.ru/review/albina-viktorova-3/

Newton Ru

(Jasonmap, 17. 1. 2023 23:59)

Нельзя недооценивать чувства мальчиков https://logoped-newton.ru/uslugi/%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3/
Традиционно принято считать, что мальчик должен быть сдержанным в проявлении чувств https://logoped-newton.ru/contacts/
Да и родители по отношению к нему ведут себя так же https://logoped-newton.ru
Окончательно установить, подходит ли вам врач или нет, можно после получения первых результатов лечения https://logoped-newton.ru/uslugi/logoped/
Нужно оценивать, насколько быстро они появились, насколько существенны сдвиги в положительную сторону https://logoped-newton.ru/2020/09/28/morozova-natalia/

Каждый день делайте с ребенком артикуляционную гимнастику, это поможет быстрее и эффективнее поставить все проблемные звуки https://logoped-newton.ru/2021/07/15/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
Речь Вашего малыша станет более четкой и красивой!


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157

následující »