Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Станок Для Упаковки

(ShawnLic, 29. 1. 2023 3:09)

 Электрический обогреватель (конвектор) BALLU 1000 подходит для помещений разного типа – от городских квартир и офисов до загородных домов, дач, коттеджей и т https://rusupakten.ru/product/eko-60/
п https://rusupakten.ru/product/eko-60/

Уточняйте наличие товара, оптовые и розничные цены на трубчатые нагреватели и стоимость доставки у компании поставщика, связавшись по контактным данным Поиск среди ,ТЭНБ представляет собой резьбовой фланец, на котором герметично запрессованы трубчатые электронагреватели https://rusupakten.ru/product/rt-650np2/
Каждый трубчатый электронагреватель изготавливается на напряжение 220В https://rusupakten.ru/cena-upakovochnogo-apparata-termopak/

Мраморная Ванная

(Jeremytum, 29. 1. 2023 3:08)

Авторские украшения передают частичку души автора, хранят теплоту его рук https://www.raidstone.ru/catalog/izdeliya-iz-kamnya/stoleshnicy/stoleshnicy-iz-iskusstvennogo-kamnya.html
Дизайнером движет страсть и любовь к своей работе https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/mramor/mramor-imperador-lajt-emperador-light.html
Преданность делу выражается в каждом отдельном творении, отражая талант и сущность автора https://www.raidstone.ru/catalog/malye-arhitekturnye-formy/fontany/oblicovka-fontana-v-bassejne-mramornoj-mozaikoj.html

Мрамор и оникс имеют несколько схожий внешний вид, при этом разнообразие цвета очень большое https://www.raidstone.ru/catalog/izdeliya-iz-kamnya/stupeni1/stupeni-iz-mramora.html
С использованием такого камня можно изготавливать декоративные варианты отделки: плитку, напольное покрытие, столешницы на кухню и многое другое https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya.html

Если вам необходимо изготовление столешницы из камня для кухни на заказ, вы на верном пути https://www.raidstone.ru/catalog/izdeliya-iz-kamnya/stoleshnicy/stoleshnicy-iz-granita/kuhonnaya-stoleshnica-iz-granita-ajvori-braun.html
Специалисты компании изготовят столешницу как стандартной формы (прямоугольной, круглой, овальной), так и эксклюзивной, по вашему эскизу (полукруглой формы или в виде дождевой капли) https://www.raidstone.ru/catalog/izdeliya-iz-kamnya/banya-hamam/kurny-rakoviny.html?list_page=3
Мы внесем эстетическую привлекательность в обстановку вашего дома https://www.raidstone.ru/services/oblicovka-interera/oblicovka-bassejna.html

4) и валуны в ассортименте 30 х 500 см , таких пород камня как: змеевик(серпентинит) тёмно-зелёный с чёрными вкраплениями, известковый кварцит серо-белый с оранжевыми прожилками https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/granit/granit-kvarcit-naturalnyj-kalahari-kalahary.html
А та же тонажные глыбы скальника почти любых размеров и цветовых оттенков https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/mramor/mramor-misti-vajt-rouz-alba-chiara-mysty-white-rose.html

Облицовка каминов натуральным камнемЛестницы из мрамора и гранитаКухонные столешницыПодоконники из мрамора и гранитаПолы из мрамора и гранитаИнтерьер с натуральным камнем

Генеральная Уборка Офисных Помещений

(GeorgeKaf, 29. 1. 2023 2:23)

Чтобы найти клиентов, нужно использовать различные инструменты продвижения https://getclean.guru/uborka-bytovyh-pomeshchenij
Маркетинг клининговой службы может включать в себя ряд мероприятий, ориентированных на разную целевую аудиторию:
Поддерживающая уборка https://getclean.guru

Была создана Ассоциация клининговых и фасилити операторов, в задачи которой входит не только уборка помещений, но и комплекс других услуг по обслуживанию объектов недвижимости (работа лифтов, бесперебойная подача воды, тепла, света, вывоз мусора и др https://getclean.guru/uborka-bytovyh-pomeshchenij
) https://getclean.guru/mojka-markiz
Сейчас в АКФО входит почти 300 организаций, которые страхуют ответственность друг друга https://getclean.guru/uborka-kottedzhej-posle-remonta

Рынок клининговых услуг в стране, невзирая на молодость, обширен https://getclean.guru/uborka-bytovyh-pomeshchenij
Большая часть компаний функционирует в двух крупнейших городах России: Москве и Санкт-Петербурге https://getclean.guru/promyshlennyj-klining
Заработок в этой области неплохой, т https://getclean.guru/obespylivanie-sten-i-potolkov
к https://getclean.guru/himchistka-myagkoj-mebeli
количество заказчиков постоянно растет https://getclean.guru/uborka-kvartiry-posle-remonta
Чтобы не ошибиться с выбором, ищите компанию, способную гарантировать результат https://getclean.guru/kompleksnaya-uborka-kvartiry
Ознакомьтесь с отзывами населения, прочитайте минимум 10-15 мнений https://getclean.guru/uborka-ofisnyh-pomeshchenij
Найти их можно на официальном сайте фирмы или на городских форумах https://getclean.guru/uborka-kvartiry-posle-remonta
Правда, доверять им на 100% не стоит, т https://getclean.guru/uborka-kvartiry-posle-remonta
к https://getclean.guru/uborka-baby
не все отзывы написаны объективно реальными клиентами https://getclean.guru/uborka-kottedzhej-posle-remonta

Если вы лично испытываете отвращение к уборке чужих грязных помещений, вам будет сложно открыть свою клининговую компанию https://getclean.guru/generalnaya-uborka-kottedzhej
В таком случае потребуется заместитель или менеджер, детально знающий все практические нюансы, а их немало https://getclean.guru/generalnaya-uborka-kvartiry
Какое оборудование и расходные материалы эффективны в работе; в каком порядке убирать поверхности; сколько времени занимает уборка типичной квартиры; как решать проблемные вопросы с клиентами; кто несёт ответственность за повреждённую мебель, полы или текстиль; что делать, если работник сломал дорогое оборудование и т https://getclean.guru
д https://getclean.guru/generalnaya-uborka-kvartiry

Выбор места размещения https://getclean.guru/himchistka-stulev

Изготовление Металлических Дверей

(BrunoRor, 29. 1. 2023 2:03)

Гладкое глянцевое дверное полотно серии 504 в белом цвете с белым стеклом https://metr2.pro/katalog/mezhkomnatnaya-dver-virag-pg-ital-oreh.html
Комплектуется телескопическими коробками, наличниками и доборами https://metr2.pro/katalog/cheboks-dver-office-straip.html
Дверное полотно изготовлено по каркасной технологии https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/mezhkomnatnye-dveri-dlya-dachi.html
Каркас выполнен из бруса хвойных пород дерева https://metr2.pro/katalog/mezhkomnatnaya-dver-velldoris-alto-2p-emalit-white.html
Внутри каркаса сотовый заполнитель https://metr2.pro/katalog/mezhkomnatnaya-dver-tempo-13-bruno.html
Какркас облицовывает https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/chernye-dveri.html
https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/khity-prodazh.html

После самостоятельного производства или покупки подходящего дверного полотна, нужно будет зафиксировать на нем все составляющие элементы данной системы, которые обязательно должны монтироваться https://metr2.pro/katalog/mezhkomnatnaya-dver-virag-pg-ital-oreh.html
Нужно понимать, что стеклянные элементы при их наличии всегда нужно будет вставлять в дверь в самую последнюю очередь https://metr2.pro/prajs-list-na-dekorativnye-pokrytiya.html
Чтобы определить место расположение ручек от торца отступают примерно 30-50 мм при помощи уголка проводится перпендикулярная линия https://metr2.pro/katalog/metallicheskaja-dver-sudar-md-48.html

Радиусные двери https://metr2.pro/actions.html
Полотно двигается не по прямой линии, а по окружности https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/velldoris.html
Идеально подойдёт такой вариант в качестве дверей купе в зал с изогнутыми стенами https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/dveri-venge.html

Пересекается с предыдущим пунктом, так как, зачастую, различные акции привязаны к оптовым покупкам https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/ostium.html
Тут есть одна загвоздка: по акциям, продавцы стараются реализовать залежавшийся товар, который, по разным причинам, не купили https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/derevyannye.html
Не исключено наличие брака https://metr2.pro/katalog/cheboks-dver-eksklusiv-vishna.html
При покупке дверей по акциям, рекомендуется брать с собой знающего человека, чтобы он мог провести осмотр материалов и дать заключение относительно их состояния https://metr2.pro/katalog/cheboks-dver-office-sigma.html

Классическая межкомнатная дверь, покрытая натуральным шпоном https://metr2.pro/khlopok.html
Каркас дверного полотна изготовлен из безсучковых ламелей хвойных пород древесины, срощенных на микрошип https://metr2.pro/katalog/metallicheskaja-dver-garda.html
Каркас облицован листовой прослойкой из МДФ толщиной 4 мм и сверху эта конструкция окутывается натуральным шпоном ценных пород де https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/vlagostojkie-dveri.html
https://metr2.pro/stati/120-razdvizhnye-dveri-plyusy-i-minusy.html

Для изготовления дверей плиты МДФ либо ламинируют, либо оклеивают шпоном из ценных пород древесины https://metr2.pro/katalog/cheboks-dver-office-prima.html
Относительно недавно межкомнатные двери начали делать из пластика Они, как правило, прекрасно вписываются в современный интерьер, не отягощенный классическими элементами https://metr2.pro/furnitura/armadillo-italiya.html
Преимущество пластика заключается в большом сроке службы, легкости и в возможности создавать двери уникального дизайна с неограниченной цветовой гаммой https://metr2.pro/katalog/cheboks-dver-office-vector.html

Крепежные Изделия

(Warrennoimb, 29. 1. 2023 2:02)

ГОСТ Р 50796-95(ИСО 4014-88) Болты с шестигранной головкой классов точности А И В https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1183_429
Технические условия ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Дата введения 01 https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1811_1937_2043
07 https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=167&product_id=2683
1996 Предисловие 1 РАЗРАБОТАН И
Список товаров регулярно расширяется, дополняясь новыми группами изделий https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=1811_1817_1916&product_id=12169
Компания внимательно следит за тенденциями изменения спроса и оперативно вносит изменения в каталог https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1645
Благодаря широкому ассортименту, которым представлены инструменты и крепежные изделия, Тюмень не испытывает недостатка в метизной продукции https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=184_237_240
На складах компании есть все наиболее востребованные группы товаров https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=156_478_479&product_id=709

Компания поздравляет своих Клиентов с предстоящими новогодними праздниками и уведомляет о режиме работы в предпраздничные и праздничные дни https://gm-k.ru/samorezy-shurupi/
https://gm-k.ru/homuty/u-skoba1/etr/etr12.html
https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=683_165_547

Ассортимент крепежа и метизов на сайте постоянно пополняется новыми позициями, что позволяет с легкостью подобрать нужный тип крепежных изделий https://gm-k.ru/dypel/dubel25/
На данный момент оптом можно купить:
Винты установочные с шестигранной и квадратной головками и цилиндрическим концом, с крупным и мелким шагом выпускаются длиной 12—100 мм https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_782_790
Винты установочные с квадратной головкой и закругленным концом имеют длину 14—100 мм https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=165_543&product_id=1270

В зависимости от содержания в атмосфере коррозионно-актив-ных агентов, климата и условий размещения изделий установлены четыре категории условий хранения металлоизделий: легкие, средние, жесткие, очень жесткие https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1811_1838_2096

Москва Лор

(Mariolut, 29. 1. 2023 1:52)

Тевс Дмитрий Станиславович, врач-хирург ГМУ Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г https://www.energy-med.ru/dety
Курска (ГМУ ГКБ СМП), аспирант ГБОУ ВПО Курский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития России, кафедра хирургических болезней ФПО https://energy-med.ru/
Обладатель почетного звания https://www.energy-med.ru/dety

Хирург в личной практике использует рутинные методы исследования, которые помогают контролировать воспалительный процесс, а иногда и предпринять меры к проведению операции https://energy-med.ru/
Доктор нуждается в результатах таких анализов:
Проходить обследование лучше всего будет уже сразу после первого же похода к андрологу https://www.energy-med.ru/chirurgiya
Потому не надо выпускать семя за пару дней до посещения https://www.energy-med.ru/dety
Будет лишним употреблять спиртное https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный

При осмотре и обследовании пациента устанавливается диагноз, а также выявляются возможные осложнения https://www.energy-med.ru/chirurgiya
Выбор лечебной методики зависит от того, насколько поражены сосуды и имеются ли сопутствующие проблемы https://www.energy-med.ru/kosmetolog
Чем раньше человек обратится к доктору, тем ниже риск возникновения осложнений https://www.energy-med.ru/terapiya
Болезни, которые лечат флебологиК врачу по венам рекомендовано обращаться при следующих патологиях:флебит
Профессия требует овладения постоянно совершенствующимися методиками операций https://www.energy-med.ru/
На смену многочасовым операциям с большими разрезами и кровопотерями пришли малоинвазивные современные технологии: видеоторакоскопия, медиастиноскопия https://www.energy-med.ru/terapiya
Операции на сердце, легких проводятся с помощью тораскопа (эндоскопа) https://www.energy-med.ru/chirurgiya

Операционный стол— плацдарм для проведения операций и потери пациентов https://www.energy-med.ru/
Выполнен из особо прочного металла, в целях невозможности повреждения его скальпелем https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный

Лестница Отделка

(RonaldLon, 29. 1. 2023 1:50)

Устройство деревянной лестницы https://lestnica-pod-kluch.ru/lestnicu-iz-betona/

Разметка косоуров производится с учетом угла уклона, под которым будет производиться установка конструкции https://lestnica-pod-kluch.ru/lestnicu-iz-betona/
Основа для первой ступеньки, нижний срез под монтаж на бетонном основании должен быть сопоставлен с размеченной на стенах линией уклона https://lestnica-pod-kluch.ru/derevyannye-lestnitsy/
Ступени должны располагаться в горизонтальной плоскости https://lestnica-pod-kluch.ru
Не допускается наружу или внутрь https://lestnica-pod-kluch.ru/otdelka-lestnic/

От угла лестничного марша будет зависеть величина проема в области потолка https://lestnica-pod-kluch.ru/derevyannye-lestnitsy/
Так, для складной конструкции потребуется небольшой проем, а для большего уклона потребуется более значительный (до 2 м) https://lestnica-pod-kluch.ru/antresolnyy-etazh-pod-klyuch/

Чтобы определить данный показатель, потребуется вспомнить теорему Пифагора, с помощью которой можно определить взаимоотношение сторон прямоугольного треугольника https://lestnica-pod-kluch.ru/lestnicu-iz-betona/
Для этого используется формула L? = F? + H?, из этого следует, что L = v (F? + H?), где:
Маршевые конструкции — это самый распространенный вид лестниц, который часто устанавливается в загородных домах https://lestnica-pod-kluch.ru/metallicheskie-lestnitsy/
Маршевые лестницы в зависимости от типа конструкции бывают следующих видов:
Чтобы сэкономить на свободном пространстве, многие пользователи выбирают складные лестницы https://lestnica-pod-kluch.ru/otdelka-lestnic/
Если лестницей редко пользуются, подобный вариант считается оптимальным https://lestnica-pod-kluch.ru/karkas-lestnitsy/

Мебельные Ткани Екатеринбург

(Waltermed, 29. 1. 2023 1:41)

Диван Аргус – достойный выбор практичного человека https://mebelgrad96.ru/store/detskaya-mebel/krovati_1/
Лаконичный дизайн в элегантном обрамлении декоров скрывает прочный металлокаркас в основании https://mebelgrad96.ru/store/mebel_dlya_gostinoy/modulnye/gostinaya-inna-ot-fabriki-yana/
А это и гарант надежности, и залог долговечности изделия https://mebelgrad96.ru/store/detskaya-mebel/detskie_garnitury/detskaya-oksford/
Внушительные габариты спального места на базе блока независимых пружин с высокими ортопедическими свойствами и надежностью механизма трансформации – неопровержимые аргументы в пользу нашего дивана https://mebelgrad96.ru/store/shkafy-1/shkafy-kupe/shkaf-kupe-alyans-1001-1/
Имеется вместительный бельевой ящик https://mebelgrad96.ru/store/divany/pryamye_divany/tik-tak/zhako-divan/

Мы можем на выбор предложить Вам четыре размера спального места, где длина спального места 1950 мм - неизменна, а ширина меняется от 820 мм до 1570 мм https://mebelgrad96.ru/store/divany/pryamye_divany/evroknizhka/?page=4

г https://mebelgrad96.ru/store/mebel_dlya_gostinoy/kresla/kreslo-klik-klyak/
Краснодар, пер https://mebelgrad96.ru/store/mebel_dlya_kuhni/kuhonnye_garnitury/
Докучаева, 6 (ул https://mebelgrad96.ru/store/tkani/
Северная 529а) https://mebelgrad96.ru/store/divany/uglovye_divany/uglovoy-divan-feliks/
Мы находимся в красном здании из кирпича 2й этаж, вход с улицы Северной https://mebelgrad96.ru/store/mebel_dlya_gostinoy/kresla/kreslo-klik-klyak/
Это рядом с остановкой “ВНИИМК” троллейбусов номер 13 или 14 https://mebelgrad96.ru/store/divany/p-obraznye-divany-divany-kare/divan-martin-dku-p/

Мы можем на выбор предложить Вам четыре размера спального места, где длина спального места 1950 мм - неизменна, а ширина меняется от 820 мм до 1570 мм https://mebelgrad96.ru/store/divany/modulnye_divany/madrid_divan_s_ottomankoy/

Металлический каркас с ортопедическими латами, высококачественный эластичный пенополиуретановый матрац создают ровное комфортное спальное место и придает дивану ортопедический эффект https://mebelgrad96.ru/store/raskladushki/krovat-raskladnaya-prestizh-2/
Диван-кровать в собранном виде занимает минимальную площадь, а при раскладывании имеет идеально ровную поверхность https://mebelgrad96.ru/store/divany/pryamye_divany/evroknizhka/parnas_1/

Металлический каркас с ортопедическими латами, высококачественный эластичный пенополиуретановый матрац создают ровное комфортное спальное место и придает дивану ортопедический эффект https://mebelgrad96.ru/store/mebel_dlya_kuhni/obedennye-stoly-dlya-kuhni/stol-viktoriya/
Диван-кровать в собранном виде занимает минимальную площадь, а при раскладывании имеет идеально ровную поверхность https://mebelgrad96.ru/store/detskaya-mebel/detskie_garnitury/detskaya-graffiti/

Стеклопакет Алюминиевый

(Josephcap, 29. 1. 2023 1:39)

Такой каркас для дверного и витражного профиля выдерживает большие физические нагрузки, включая собственный вес https://fasadstore.ru/alutech-alt-sl160.html
Это позволяет монтировать высокие окна и дверные полотна https://fasadstore.ru/prodiction/osteklenie-kottedzhej/
Конструкция обладает массой преимуществ: высокой прочностью, оптимальной жесткостью, долговечностью, огнеупорностью https://fasadstore.ru/okna-i-peregorodki-pvkh.html
Выдерживает давление ветра, осадки, удары https://fasadstore.ru/osteklenie-fasadov/cistemy-vidnal.html
Проявляет хорошую устойчивость к воздействию воды, шума и других неблагоприятных условий внешней среды https://fasadstore.ru/razdvizhnye-dveri-reynaers.html
Обеспечивает комфорт, независимо от погодных условий снаружи https://fasadstore.ru

Толщина рамы: 45 мм Видимая толщина профиля: 48-95 мм Тип профиля: холодный Заполнение: стекло, стеклопакет, листовой материал Толщина заполнения: 4, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 18, 24 мм Тип открывания: поворотный, раздвижной Герметизация: EPDM, полиамид Тип конструкции: окна на балкон, витражи https://fasadstore.ru/fotogalereya.html

Материал профилей дверей проходит испытания на образцах для определения химического состава сплава, коррозийной устойчивости, несущей способности, эластичности, твердости, плотности, прочности, температуры плавления https://fasadstore.ru/osteklenie-fasadov/cistemy-shuko.html
Алюминиевым каркасам для дверных проёмов не требуется периодическое обслуживание, в отличие от деревянных окон и дверей МДФ https://fasadstore.ru/contact.html
Очищение дверного полотна и остекления выполняется с помощью обычных моющих средств https://fasadstore.ru/prodiction/okna-i-peregorodki-pvh/

Необходимые для создания окон материалы мы закупаем большими партиями у производителей напрямую https://fasadstore.ru/alutech-alt-sl160.html
Это позволяет значительно снизить себестоимости продукции https://fasadstore.ru/osteklenie-fasadov.html
Учитывая тот факт, что у нас собственное производство окон из алюминиевого профиля и что мы занимаемся монтажом, говорит о том, что мы имеем возможность выставлять низкие цены на реализуемые изделия https://fasadstore.ru/production/
С нами вы сэкономите немало средств и получите действительно качественную продукцию и услуги https://fasadstore.ru/alyuminievye-vitrazhi.html

Фурнитура https://fasadstore.ru/prodiction/aljuminievye-razdvizhnye-aljuteh-v-mosk/

Чем отличаются противопожарные двери?

Детский Масаж

(Henrynug, 29. 1. 2023 1:18)

Педиатры Иркутска https://www.uni-ort.ru/surgery

Симптомы, требующие внимания https://www.uni-ort.ru/nephrology

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности https://www.uni-ort.ru/neurology

Подиатры лечат все патологии, возникающие в зоне ступней и голеней https://www.uni-ort.ru/ultrasound
Специалисты широкого профиля имеют знания, навыки в сфере:
Очень хороший и внимательный доктор https://www.uni-ort.ru/promo
Побольше бы таких грамотных специалистов https://www.uni-ort.ru/neurology
Спасибо руководителю учреждения за то, что у них работает такой замечательный врач https://www.uni-ort.ru/endocrinology

Тошнота и рвота https://www.uni-ort.ru/nephrology

Настольный Гравировально Фрезерный Станок

(Blakefut, 29. 1. 2023 1:17)

Компания Hyundai Wia специализируется на выпуске станков с ЧПУ, на которых производится продукция для аэрокосмической и автомобильной промышленности https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500
Программы, которые используются для их управления, предполагают минимальное вмешательство со стороны человека и значительно упрощают использование подобного оборудования https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500

Шпиндель: 9,0 - 9,6 кВт https://triosi.ru

• Диаметр ШВП 40 мм на станках QV117 / QV127 / QV147 и 50 мм на станках QV159 / QV179 / QV209 https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600

• Интуитивно понятный интерфейс управления NC STUDIO https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600

Продуманная конструкция современных установок с ЧПУ позволяет использовать их во многих отраслях производства:
X - 1220 - 2080, Y - 2440 - 4100, Z - 300 https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500

Северный Дублер Мкад

(Williealasy, 29. 1. 2023 1:15)

В Подмосковье продолжается строительство Южно-Лыткаринской авто https://transport-russia.ru/2022/12/09/yuzhno-lytkarinskaya-avtodoroga-pomozhet-razvitiyu-msp-v-podmoskove/

, — рассказал заммэра https://transport-russia.ru/category/moscowregion/


До конца года планируется провести технический запуск поездов, а пассажирское движение может открыться в начале 2019 года https://transport-russia.ru/contact/

Основной владелец — еще 12,9% в косвенном владении https://transport-russia.ru/category/vozdushnyj-transport/

Жители Ленинского Городского Округа за перенос трассы-дублёра МКАД https://transport-russia.ru/checkout/

Керамзит Россыпью Купить

(JosephRox, 29. 1. 2023 1:02)Обязанности: ОТДЕЛОЧНИК: (ГКЛ,кафель, армстронг,штукатур-маляр)сантех работы , помошник электрикаразнорабочие порученияТребования: опыт монтажа ГКЛ, кафель, армстронг, штукатурка и покраска стен https://al-keram.ru/stati/keramzitobetonnie-bloki.html
Условия: график 5/2 , с 9ч 00 до 18ч 00
При создании газонов и клумб широко используют в качестве дренажа возможности керамзита https://al-keram.ru/blog/5-10.html
Лучшим доказательством долговечности изделий из глины служат сохранившиеся части древних видов глиняной посуды https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-rossypyu-fraktsii-10-20-m200-250-detail.html

Примечание: маяки не нужны (п https://al-keram.ru/dostavka-keramzita-v-khimki.html
3), если производится сухое утепление пола керамзитом по лагам старого пола, которые не планируют демонтировать, а собираются использовать для настила нового деревянного покрытия
Засыпку керамзита необходимо производить только на слой пароизоляции (берется обычная толстая полиэтиленовая пленка), который укладывается с небольшим нахлестом https://al-keram.ru/calculator.html
Величина нахлеста должна соответствовать высоте засыпки https://al-keram.ru/certificates.html

Туалетная Бумага Для Диспенсеров

(WilliamRot, 29. 1. 2023 0:35)

Помимо этого, необходимо оставить небольшой запас в пространстве игровой площадке с учетом детей, которые могут прийти в гости https://chisteam.ru/catalog/reshetchatyy_nastil/
В этом плане готовые игровые комплексы освобождают вас от необходимости расчетов для эргономичного и безопасного расположения всех элементов https://chisteam.ru/catalog/elektricheskie_lovushki_dlya_nasekomykh/elektricheskaya_lovushka_aj22010/
Позаботиться нужно будет только о свободном пространстве вокруг всего комплекса https://chisteam.ru/catalog/pyatnovyvoditeli/

После монтажных работ конструкцию необходимо покрыть лакокрасочными материалами https://chisteam.ru/catalog/bytovye_pylesosy/pylesos_bytovoy_lavor_vac_20_s/
Чем ярче краски будут использованы, тем больше привлекательности буде иметь горка https://chisteam.ru/catalog/elektrosushilki_dlya_ruk/elektrosushilka_bxg_150/

Не меньшей травмоопасностью на игровой площадке отличаются шероховатые поверхности, острые углы и различные движущиеся элементы https://chisteam.ru/catalog/elektricheskie_lovushki_dlya_nasekomykh/elektricheskaya_lovushka_aj57010/
Именно поэтому все без исключения деревянные и особенно металлические детали конструкций должны иметь скругленные края https://chisteam.ru/stat/otvety-na-10-samykh-zadavaemykh-voprosov-ob-apparatakh-dlya-chistki-obuvi/

Многие задаются вопросом, как своими руками сделать качели на даче https://chisteam.ru/catalog/eco_line/mashinka_dlya_chistki_obuvi_eco_line_polirol/
Ответ — очень просто https://chisteam.ru/catalog/modulnye_gryazezashchitnye_pokrytiya/gryazezashchitnoe_pokrytie_antikabluk_15/
Важно лишь наличие подходящего материала и инструмента https://chisteam.ru/catalog/dozatory_dlya_myla/dozator_zhidkogo_myla_bxg_sd_1188/
Классический вариант качелей делается следующим образом:
Деревянные качели-балансир интересны для детей младшего возраста https://chisteam.ru/catalog/dispensery_pokrytiy_na_unitaz/derzhatel_tualetnykh_podkladok_merida_stella_gsm001/
Конструкцию данного типа можно установить в любом месте двора https://chisteam.ru/catalog/samokleyushchiesya_abrazivnye_lenty/protivoskolzyashchaya_lenta_antislipsystem_50_mm/
Обязательные амортизаторы под сидениями можно изготовить из толстого резинового шланга или автошины https://chisteam.ru/catalog/avd/elektricheskaya_minimoyka_lavor_pro_hyper_t_2515_lp/

В то время, когда ребёнок занят играми на детской площадке, взрослые могут заняться своими грядками или другими дачными делами https://chisteam.ru/catalog/dispensery_tualetnoy_bumagi/dispenser_dlya_tualetnoy_bumagi_bxg_pdm_8177/
А чтобы время проведённое малышом не прошло впустую, необходимо хорошо продумать наполняемость площадки https://chisteam.ru/catalog/dispensery_tualetnoy_bumagi/dispenser_dlya_tualetnoy_bumagi_bxg_pd_5010a/
Во время игры ребёнок должен развиваться https://chisteam.ru/catalog/bytovye_moyki/elektricheskaya_minimoyka_lavor_wash_titan_160/

What are the main differences between living in California and Oregon?

(MichaelMIG, 28. 1. 2023 4:56)

Relocating from California to Oregon can be quite a change, as there are some major differences between the two states. California is known for its warm climate and bustling cities, while Oregon is known for its lush green forests and milder weather. Additionally, California is a much more densely populated state, while Oregon is more rural and sparsely populated. https://trentonbxsmh.pages10.com/The-Fact-About-moving-from-California-to-Oregon-That-No-One-Is-Suggesting-50225562 -
Transferring from California to Oregon

Заработок в интернете

(StevenRooli, 26. 1. 2023 13:52)

Бери и повторяй, заработок от 50 000 рублей. https://vk.com/zarabotok_v_internete_dlya_mam

Керамзит Мешок Цена

(JosephRox, 26. 1. 2023 2:29)

В основе производства керамзита лежит свойство глины вспучиваться при нагревании https://al-keram.ru/stati/keramzit-ili-mineralnaya-vata-chto-vibrat.html
В строительстве даже существует такой термин, как коэффициент вспучивания глины, то есть тот промежуток времени, который проходит от начала нагревания минерала до момента начала оплавливания полученных гранул керамзита https://al-keram.ru/blog/vreden-li-keramzit-dlya-zdorovya-mnenie-ekspertov.html

После того, как вы рассчитали требуемое количество, можно приступить к формированию пола https://al-keram.ru/blog/5-10.html
Для этого следует сначала высыпать керамзит в определенную емкость и залить его водой, чтобы он пропитался https://al-keram.ru/keramzit-s-dostavkoj-v-dmitrov.html


Песок речной (300р/т), горный (150р/т) https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-rossypyu-0-5-m400-450-detail.html
Щебень любой фракции https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-rossypyu-fraktsii-5-10-m300-350-detail.html
Цемент от 230руб/мешок https://al-keram.ru/blog/5-10.html
Любое количество- от мешка до камаза https://al-keram.ru/stati/tsvetnoy-dekorativniy-keramzit.html
Доставка в день заказа любым транспортом https://al-keram.ru/dostavka-keramzita-v-serpukhove.html
Наличный и безналичный расчет https://al-keram.ru/blog/vreden-li-keramzit-dlya-zdorovya-mnenie-ekspertov.html
Ст https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-rossypyu-0-5-m400-450-detail.html
https://al-keram.ru/dostavka-keramzita-v-khimki.html
https://al-keram.ru/zakazat-keramzit-v-mytishchi.html

Чем больше число в обозначении марки, тем выше прочность гранул на продольное сжатие https://al-keram.ru/blog/ispolzovanie-keramzita-pri-dorozhnich-rabotach.html
Благодаря достаточно несложному циклу производства, доступности необходимого оборудования и сырья, постоянному высокому спросу на рынке, изготовление керамзита превращается в доходный бизнес https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-v-meshkah-fraktsii-20-40-m200350-detail.html

Применяют Керамзит для утепления водопроводных и тепловых сетей https://al-keram.ru/catalog-keramzita/catalog-keramzita-v-meshkah.html
Керамзит поможет создать и поддержать в бане нужную температуру, влажность и тишину, так необходимую для ощущения комфорта, отдыха и https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-v-big-begah-fraktsii-20-40-m200-250-detail.html
Всем хорошо известно, сколько неприятностей, особенно в зимнее время, могут создать аварии водопроводных и тепловых сетей https://al-keram.ru/keramzit-s-dostavkoj-v-dmitrov.html
Многих из этих проблем можно избежать, используя керамзит в качестве засыпки при их утеплении https://al-keram.ru/
Преимущества керамзитового гравия заключаются в том, что свойства этого материала не только облегчают доступ к месту аварии, но позволяют использовать его повторно после устранения аварийного прорыва тепловых или водопроводных сетей https://al-keram.ru/certificates.html

туалетная бумага рулон

(FrankWance, 26. 1. 2023 2:14)

Доставка из г https://solyariswell.com/catalog/24-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/peremotochno-namotochnye-stanki/16-peremotochno-namotochnyj-stanok-pm-2m
Москва В наличии Новое https://solyariswell.com/catalog/17-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/netkannye-materialy/89-avtomaticheskij-stanok-pnm-2

Туалетная бумага относится к товарам первой необходимости, поэтому спрос на нее постоянный, даже во время кризисов в экономике https://solyariswell.com/catalog/26-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva-kartonnykh-vtulok/26-universalnyj-vtulochnyj-stanok-hm-45

Обслуживающий персонал в смену https://solyariswell.com/o-biznese

машина для изготовления основы, состоящая из: электрического генератора; дробилки (для измельчения макулатуры); сита (для отделения зажимов, скрепок и др https://solyariswell.com/catalog/27-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-upakovki-bumazhnoj-produktsii/31-upakovochnyj-stanok-us-5t
); мельницы (для измельчения макулатуры и ее превращения в массу с водой); устройства для промывки (макулатура моется проточной водой); очистителей (регулируются пропорции макулатуры и воды); сеточного стола (капроновой сетки в виде транспортерной ленты); сушильного барабана (подсушка при температуре 110оС); шаберного ножа (нарезает подсушенную массу на ленты); устройство для досушивания и намотки; размоточного станка (наносит тиснение, формирует структуру (слои) и перематывает заготовку в лог); станка для нарезки рулончиков; станка для упаковки https://solyariswell.com/22-ru/stati/68-otkrytie-svoego-proizvodstva-tualetnoj-bumagi-pribylnyj-biznes-v-usloviyakh-ekonomicheskogo-krizisa

Установка бумагодельная https://solyariswell.com/catalog
Отвечает за подготовку сырья и формирование бумажной массы https://solyariswell.com/catalog/27-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-upakovki-bumazhnoj-produktsii/31-upakovochnyj-stanok-us-5t
Устройство нарезки рулонов https://solyariswell.com/catalog/17-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/netkannye-materialy/89-avtomaticheskij-stanok-pnm-2
Некоторые модели этого устройства позволяют регулировать размер заготовки https://solyariswell.com/catalog/17-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/netkannye-materialy/88-avtomaticheskij-stanok-pnm
Размоточно-бобинная установка https://solyariswell.com/catalog/17-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/netkannye-materialy/42-avtomaticheskij-stanok-pnm-1
Бумага становится мягкой и прочной, благодаря механическому воздействию аппарата https://solyariswell.com/catalog/24-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/peremotochno-namotochnye-stanki/22-peremotochno-namotochnyj-stanok-pm-6m
Бумага становится многослойной после спаивания нескольких слоев https://solyariswell.com/22-ru/stati/68-otkrytie-svoego-proizvodstva-tualetnoj-bumagi-pribylnyj-biznes-v-usloviyakh-ekonomicheskogo-krizisa
Линия упаковки https://solyariswell.com/catalog/25-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-rezki-logov/27-otreznoj-stanok-lentochnaya-pila-pl-41-pl-45
Используются бумажные этикетки, либо полиэтилен https://solyariswell.com/catalog/24-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/peremotochno-namotochnye-stanki/16-peremotochno-namotochnyj-stanok-pm-2m

Приёмное устройство БДМ https://solyariswell.com/en/20-en/equipment/rewinder-for-winding/57-pm-7m

Сделать Медкнижку В Подольске

(Mariolut, 26. 1. 2023 2:14)

- это выпадение органов брюшной полости (в основном, кишечника) под кожу через брюшную стенку в специальный грыжевый мешок из брюшины https://www.energy-med.ru/dety
Грыжа, в том числе и паховые грыжи, возникают на фоне предрасположенности организма к ним (наследственная предрасположенность, беременность, ожирение или истощение и др https://www.energy-med.ru/
) вследствие тяжелых физических нагрузок, сильного кашля, запоров, после операций на животе https://www.energy-med.ru/drugoye
Различают достаточно много видов этого заболевания, наиболее часто встречаются грыжи паховые и пупочные https://www.energy-med.ru/
Если грыжа причиняет неудобства, надо обязательно обратиться к хирургу, т https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный
к https://www.energy-med.ru/dety
грыжа может осложниться ущемлением, воспалением, флегмоной и другими https://www.energy-med.ru/diagnostika
Если вовремя не диагностировать данное осложнение и не произвести операцию, то может наступить летальный исход https://www.energy-med.ru/diagnostika

флебографию (при внешних сосудистых патологиях в этом исследовании нет необходимости, к нему прибегают при подозрении на тромбоз или варикоз глубоких вен)
В своей работе специалист использует знания в области медицины, вещественные (орудийные) средства (иглы, пинцет и пр https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный
), электрические и измерительные устройства (прибор для измерения давления, рентген, аппарат для проведения УЗИ и пр https://www.energy-med.ru/drugoye
) https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный

После того как пациент посетил консультацию терапевта-стоматолога, который признал невозможность вылечить зуб доступными ему инструментами, им начинает заниматься протезист https://www.energy-med.ru/
Последний может предложить больному разные варианты протезов, после чего делает слепки с зубов, которые являются матрицами для изготовления протезов https://www.energy-med.ru/kosmetolog
Затем протезист примеряет изготовленный протез, подгоняет его и надёжно закрепляет во рту клиента https://www.energy-med.ru/diagnostika

Но и сами вакансии сортируются по заработной плате https://www.energy-med.ru/diagnostika
  Лишь 20 из 570 вакансий предлагают оплату выше 83 900 рублей, и львиная доля из них располагается в Московской области, лишь несколько позиций позволяют работать за пределами МО в европейской части России с высокой оплатой https://www.energy-med.ru/chirurgiya
Самое большое количество предложений с зарплатой от 21 200 – 42 100 рублей https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]
Недалеко расположились и самые низкооплачиваемые места – 170 из 570 вакансий с оплатой до 21 200 рублей https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный

Врач отвечает за жизнь и здоровье пациента, за сохранение врачебной тайны (моральная сторона вопроса) https://www.energy-med.ru/chirurgiya
Врач должен уметь максимально просто объяснить пациенту, чем он болен https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]
В некоторых ситуациях специалисты сталкиваются с нечистоплотными больными или имеющими физические отклонения https://www.energy-med.ru/drugoye

Шины Continental Грузовые

(Brandonjal, 26. 1. 2023 2:10)

Предлагаемые нами шины будут не только беречь ходовую часть грузового автомобиля, но и сдерживать удары по покрышкам в непредвиденных ситуациях https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/continental/
Шины, приобретённые в нашем магазине, обеспечат лучшую курсовую устойчивость техники и полное сцепление колес с любым видом покрытия https://servishin.ru/catalog/gruzovye-diski/
Покупая шины для грузовых автомобилей у нас, вы всегда можете быть уверены в самой низкой цене на рынке https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/kama/kama-nf-202-31570r225.html

Индикаторы износа шины могут иметь вид контрольных цифр или символов расположенных на протекторе и выдавленных на определенную глубину, при износе протектора они исчезают один следом за другим, при исчезновении последнего шина подлежит замене https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/bridgestone/bridgestone-m729-31570r225-154l.html


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157

následující »