Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Столешница Гранитная

(Jeremytum, 20. 12. 2022 22:55)

Этот материал считается элитным https://www.raidstone.ru/catalog/izdeliya-iz-kamnya/balyasiny1/zakazat-gotovye-mramornye-balyasiny.html
Он является престижным и говорит о хорошем вкусе и достатке своего владельца https://www.raidstone.ru/catalog/izdeliya-iz-kamnya/lestnicy/lestnicy-iz-granita.html
При этом стоимость изделий из натурального камня может кардинально отличаться https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/slanec.html
Всё будет зависеть от того, какая именно база была взята за основу https://www.raidstone.ru/delivery.html

Стоит отметить тот факт, что изготовить изделия из натурального камня достаточно непросто, для этого потребуется обладание определенными навыками работы, в противном случае камень может быть просто испорчен, что, конечно же, само по себе трагично https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/mramor/mramor-rozaliya-lajt-rosalia-light.html

ni-slot.com

(JasonPhamb, 20. 12. 2022 8:36)

https://ini-slot.com/

loli video cp

(DaaidHuh, 20. 12. 2022 7:57)

Lolita Girls Fuck Collection

loli video cp


tki.sk/4lL6N7

s.yjm.pl/BbtC

tw.uy/tw11l

Puncak88

(Williamjaf, 20. 12. 2022 1:16)Puncak88

What do you advise to me?

(DwainSlict, 19. 12. 2022 21:17)

In my opinion you commit an error. I suggest it to discuss. Write to me in PM, we will talk.
https://xxxlover.info
https://hghenergizerinsight.info

nba중계

(JamesVup, 19. 12. 2022 15:19)프리미엄 스포츠중계 PICKTV(픽티비)는 회원가입없이 무료스포츠중계,월드컵중계,무료TV시청이 무료로 가능합니다

Как сделать миллиард и насрать на весь мир.

(xaiimmoldjibAA, 19. 12. 2022 15:03)

Я, Александр Абрамов 1979г.р., из Хайфы (мой телефон для связи +972526408850). Имея собственную ИТ компанию https://new.gazitit.com/ и специалистов в своем штате по блокчейну, я смог украсть десятки тысяч биткоинов (1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ) у крупной американской компании microstrategy.com. Это был 3 кошелек в мире по биткоинам. После этого в конце июля 2022г., в компании, сняли с должности учредителя и директора Michael Jerry Saylor, который создавал эту компанию 33 года и решили не распространяться об этом инциденте, но я решил пропиарить это событие, чтобы победить на выборах. Я также воровал по мелочи у мелких инвесторов и сейчас я раздаю эти биткоины всем, кто за меня будет голосовать, так как баллотируюсь в муниципалитет города. Веду свой канал на https://youtu.be/en2vcnwTXwU, на который вы можете подписаться, я также рассказываю о плохих русских, хотя сам и жил в России до 10 лет, но всегда был еврей в душе. Палестинцев я ненавижу как еврей, поэтому придя к власти этой страны не будет вообще. Конечно все финансовые потоки идут мимо налоговой Израиля, с которой я не собираюсь делиться своими сверхдоходами, полученными на территории других стран, без обид, но зато правда. Сейчас я строю дома на Кипре, покупаю недвижимость в Грузии за биткоины со своим партнером Сергеем Ифраимовым (+972545378007), он также является моим помощником во всех остальных бизнес делах, в частности мы оказываем услуги по взлому ватсап для палестинцев и израильтян. Я как будущий политик обязан буду обещать и не выполнять свои обещания. Потому что, все что я делаю для вас моих избирателей, просто пускаю пыль в глаза, чтобы вы меня выбрали и лишь притворяюсь, что я хороший и пушистый. Давайте смотреть наконец то правде в глаза, мы ведь с вами евреи и все политики слеплены из одного теста. Голосуйте за меня, Ляхаим.

Kampus Unggul

(Williamjaf, 19. 12. 2022 8:09)University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (referred to as UHAMKA) is one of the private universities owned by Muhammadiyah located in Jakarta.

nba중계

(JamesVup, 18. 12. 2022 10:28)프리미엄 스포츠중계 PICKTV(픽티비)는 회원가입없이 무료스포츠중계,월드컵중계,무료TV시청이 무료로 가능합니다

Межкомнатные Двери Купить Цена

(Daviddah, 18. 12. 2022 5:12)

При изготовлении мебели мы используем только качественные и натуральные материалы, такие как: ценные породы древесины, искусственный и натуральный камень, сертифицированные ДСП и МДФ https://www.legnostyle.ru/elitniye-dveri-iz-massiva.html

Строго говоря, золочение может быть выполнено самостоятельно https://www.legnostyle.ru/catalog/inter-eri/peregorodki/
Знать и уметь для этого нужно не так много, как может показаться на первый взгляд https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/
Наличие специального клея-лака, а так же книжки сусального золота позволит преобразить практически любую мебель https://www.legnostyle.ru/lestnicy-iz-duba.html

Эксклюзивность https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/
Каждый заказ дизайнеры проектируют индивидуально, поэтому риск увидеть тот же самый интерьер стремится к нулю https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/
Дизайнер элитной мебели не просто создаёт новую форму, он подбирает для неё материал и фурнитуру, доводя модель до совершенства https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/

Стильный дизайн https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/vhodnie-dveri/
Элитные гарнитуры сразу привлекают внимание тщательно выверенными стилистическими решениями https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/stenovie-paneli/
Комплекты предлагаются как в классическом, так и в современном лаконичном дизайне для полного соответствия концепции интерьера https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/stenovie-paneli/

Бесприкословная популярность у мебели которая отделана кожей имеющей наружные швы или перфорацию https://www.legnostyle.ru/dubovye-dveri.html
Плетенная отделка тонкими, или толстыми кожаными полосками https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/mejkomnatnie-arki-i-portali/
Для того чтобы усилить эффект необычности можно добавить немного замши, или нубука https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/derevannie-marsevie-lestnici-s-plohadkami/
 
Информационный портал о Китае https://www.legnostyle.ru/elitniye-dveri-iz-massiva.html
Ежедневные новости Китая, события и происшествия сегодня, интересные статьи, познавательные обзоры, фото и описание городов Китая, история государства

Шлагбаум Автоматический Цена С Установкой

(DavidTop, 18. 12. 2022 4:12)

Нынешний ассортимент производителя способен удовлетворить любого покупателя https://mosvrata.ru/tovar/faac-t10e-klyuch-vyklyuchatel/
Вашему вниманию предлагается автоматика для следующих видов конструкций и ворот:
Для створок до 1000 кг (одна створка) и до 4 м шириной https://mosvrata.ru/tovar/roger-r90-f1e-fotoelementy/
Привод 230В линейный https://mosvrata.ru/tovar/nice-ps224-akkumulyator/
Самоблокирующийся https://mosvrata.ru/tovar/came-sharnir-dlya-skladnoj-strely/
Требуются механические упоры https://mosvrata.ru/catalog/videodomofon/audiodomofony/
Открывание от 101 до 115 град https://mosvrata.ru/tovar/roger-mc770-kontsevoj-vyklyuchatel/

В первую очередь, до начала работ нужно определиться, какой вид ворот наиболее предпочтителен https://mosvrata.ru/tovar/came-dir20-fotoelementy/
Роллетные используются крайне редко, разве что в местностях с теплым климатом или на охраняемых участках https://mosvrata.ru/tovar/doorhan-boom-5-strela-dlya-shlagbauma-5-metrov/
Это объясняется тем, что подобные ворота не обеспечат надежной защиты https://mosvrata.ru/tovar/roger-agl4-shlagbaum-avtomaticheskij/

Сегодня в строительных супермаркетах можно найти автоматику от китайских и европейских заводов https://mosvrata.ru/tovar/doorhan-barrier-pro-6000-shlagbaum-avtomaticheskij/
Китайские устройства нацелены на существенное снижение стоимости в ущерб качеству, однако есть исключения https://mosvrata.ru/tovar/came-lbd2-plata-avarijnogo-pitaniya/
Известные китайские компании предлагают качественные изделия для автоматизации ворот разных типов https://mosvrata.ru/tovar/antenna-faac-433-mgts/

Мы рады предложить Вам все виды автоматических ворот - откатные / сдвижные, классические распашныена, подъемные секционные, рулонные, а также автоматику ко всем видам ворот и автоматические шлагбаумы ведущих мировых производителей https://mosvrata.ru/tovar/shlagbaum-avtomaticheskij-bytec-bar-6-komplekt/
Имея собственное производство и прямые контакты с производителями мы гарантируем высокое качество, низкие цены и приемлимые сроки https://mosvrata.ru/tovar/came-g0401-strela-4-metra-pryamougolnaya/

Основное условие изготовления своими руками качественных автоматических ворот распашного или откатного типа это умение обрабатывать металл https://mosvrata.ru/tovar/privod-same-bx-68/
Кроме того, все работы лучше проводить с напарником, который будет помогать снимать мерки и фиксировать конструктивные элементы в нужном положении при проведении монтажных работ https://mosvrata.ru/catalog/avtomatika-dlya-vorot/otkatnyh/
При точном соблюдении технологии автоматические ворота своими руками ни в чем не будут отличаться от как заводских аналогов https://mosvrata.ru/tovar/doorhan-barrier-pro-6000-shlagbaum-avtomaticheskij/

Полотно Дверное Цена

(JosephDatly, 18. 12. 2022 3:25)

Ассортимент продукции широк и разнообразен https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri
Все изделия относится к категории https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri
Они полностью готовы для дальнейшей обработки и декорирования кистью, валиком или пульвилизатором https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri
Заказчик может нанести на них защитный антиспетик и окрасить самостоятельно, или заказать эту услугу дополнительно https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri

Обновлено 16 дек 2021Межкомнатные двери: Межкомнатная дверь Наполеон (остекленное) Дуб - 2,0х0,6 https://profildoorskzn.ru/
Для создания ее основы использована грамотная комбинация массива сосны и стабилизирующих https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri
https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri
https://profildoorskzn.ru/

Межкомнатные дверные конструкции изготовлены в заводских условиях из добротных, качественных материалов, с применением современного оборудования https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri
Все модели имеют сертификаты качества https://profildoorskzn.ru/

Межкомнатные двери шпон от производителя ДКМ-Групп предлагает межкомнатные двери шпон от производителя высокого качества и по доступным ценам https://profildoorskzn.ru/
Все межкомнатные двери в складской программе доступны в шпоне дуба, анегри,  венге, белёного дуба, вишни, бук, орех, сапели, и других цветах https://profildoorskzn.ru/
 Дополнительно у нас можно приобрести доборы, дверцы для антресолей, фурнитуру, фанерованные панели https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri
Размеры полотна:  500х1900, 600х1900, 700х1900, 800х1900, 900х1900, 500х2000, 600х2000, 700х2000, 800х2000, 900х2000 https://profildoorskzn.ru/
Размеры выреза для стекла или филенки имеет размеры: модель 1-180х113, модель 3-1550х188, модель 4-1600х148, модель 5-1600х148 https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri
 Вы можете заказать изготовление  межкомнатных дверей из шпона любых размеров и любого цвета шпона ALPI https://profildoorskzn.ru/
Актуальные цены в розничном прайс-листе () https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri
Прайс-лист с оптовыми ценами на межкомнатные двери можно получить в офисе компании https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri
  
Продукция, выпускаемая нашим предприятием сертифицирована, отличается высоким качеством используемого сырья, строгим контролем технологического процесса https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri


quonouggerlangeah

(Vernondew, 17. 12. 2022 16:36)

https://telegra.ph/Erotic-Bathroom-Selfies-From-Busty-Amateur-10-02

nhà cái 188bet

(Jerrylop, 17. 12. 2022 9:23)


nhà cái 188bet

стеклянные двери

(Bogdannku, 17. 12. 2022 7:14)

Привет господа!
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1dvAKJyEOOME6UOwkqlaXD570mM28fJWy/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Хозяева квартир, загородных домов, коттеджей, а также офисных и торговых помещений для обустройства проемов все чаще выбирают двери из закаленного стекла. Такой материал неспроста стал популярен. По прочности и звукоизоляции стекло не уступает деревянным полотнам, а по износостойкости в разы превосходит другие классические материалы. Кроме всех плюсов технических характеристик, стекло является наиболее декоративным материалом и в ближайшее время точно не выйдет из моды.
От всей души Вам всех благ!

Отделочная Панель

(JosephDatly, 16. 12. 2022 22:44)

Приобрести двери вы можете и онлайн на сайте https://profildoorskzn.ru/
Просто выберите понравившееся вам изделие и оформите заказ, а наши специалисты свяжутся с вами, чтобы уточнить параметры заказа https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri

Именно поэтому многие модели обладают звукоизоляционными свойствами https://profildoorskzn.ru/
Наличие межкомнатных дверей в доме подчеркивает статус хозяина и его хороший вкус https://profildoorskzn.ru/
Ведь они выступают частью интерьера отдельно взятой комнаты и даже всего дома https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri

Обновлено 16 дек 2021Межкомнатные двери: Межкомнатная дверь Мадрид 04 (остекленное) Дуб дорато - 2,0х0,6 https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri
Стоевые детали двери изготовлены из клееного массива сосны, филенки https://profildoorskzn.ru/
https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri
https://profildoorskzn.ru/


Межкомнатные двери из шпона Альпи (Италия) покрыты лаком ICRO (Италия), что гарантирует экологичность и безопасность дверей производимых ДКМ-групп https://profildoorskzn.ru/
Для производства дверей используется современное итальянское оборудование https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri
Дополнительно у нас Вы можете подобрать доборы, короб, наличник, фурнитуру и стекло https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri
Все межкомнатные двери шпон всегда в наличии на складе в Москве https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri
Фабрика даёт гарантию на все производмые двери https://profildoorskzn.ru/

Да, действительно у Софьи есть такие двери https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri
Тут главное уже даже не дизайн, а качество https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri
Сложная фурнитура двери должна быть очень высокого качества, ну и сама дверь тоже https://profildoorskzn.ru/
За это я ручаюсь https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri
Сами на даче устанавливали дверь дверь-гармошку https://profildoorskzn.ru/
Домик небольшой, пришлось ставить для экономии пространства https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri
Отлично стоит уже 3 года https://profildoorskzn.ru/alyuminievye-dveri
При том сами знаете, что на даче различные условия, то сыро, то когда протопишь сухо, а зимой мы туда очень редко ездим вообще https://profildoorskzn.ru/
При непостоянстве температуры воздуха, уровня влажности с дверью ничего не случилось https://profildoorskzn.ru/

Купить Травертин Москва

(Jeremytum, 16. 12. 2022 22:42)

Учитывая тот факт, что искусственные материалы обладают рядом неоспоримых преимуществ, а также то, что на столешницы из искусственного камня цена не слишком отличается (а иногда и вовсе идентична, если сравнивать, например, натуральный гранит и искусственный кварц), на сегодняшний день изготовление столешниц акцентируется именно в области искусственных материалов https://www.raidstone.ru/services/oblicovka-interera/oblicovka-hamama.html

Мрамор белый, подоконники из камня, столешницы из камня, мраморная плитка, гранитная плитка, натуральный мрамор, натуральный гранит, ступени из камня, балясины из мрамора, перила из камня, лестницы из камня, белый мрамор плитка, белый мрамор купить, купит
В процессе создания изделий из натурального камня мрамор, гранит, доломит, известняк и многие другие его породы подвергаются обработке механическим или термическим методами https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/mramor/mramor-kemal-pasha-kemal-pasha.html
Существуют несколько видов фактурной обработки камня, в результате которой достигаются различные виды поверхности: пиленая, шлифованная, лощеная, полированная, раковистая, оплавленная, скалистая https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/granit/granit-gimalaj-vaajt-himalay-white.html
Магазины Крепежа

(Warrennoimb, 16. 12. 2022 19:39)

Изделия имеют очень широкую классификацию https://gm-k.ru/homuty/xomuti-zvukoizol/fgrs-plus/fgrs3237m8m10.html
Так, различают специальные мебельные болты, с их помощью соединяются элементы из металла и дерева https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1811_1937_2155
Есть особо прочный машиностроительный крепеж, а также дорожные болты, которые используют для соединения металлических конструкций на автодорогах https://gm-k.ru/gruvloki/homut-r-u/xpc4821.html

Каталог продукции 2016 Крепежные изделия ФСМ Терминал Производство и поставки крепежа СОДЕРЖАНИЕ Наименование Стандарт Аналог стандарта Страница Анкеры 3 Анкерный болт с гайкой 3 Анкерный болт с шестигранной
Промышленные метизы https://gm-k.ru/takelash/skobatakel16.html
Метизы – это понятие охватывает огромный перечень всевозможных изделий из металла: это гвозди, шурупы, болты, гайки, саморезы, винты и многое другое https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=165_533&product_id=1209
Преимущественно, эти изделия используются в качестве крепежных элементов https://gm-k.ru/bsr/bsr1/bsr6x65.html
Для того чтобы было проще ориентироваться во всем этом многообразии, в сфере строительства все метизы принято делить на четыре категории: дюбельные, анкерные, метрические изделия, саморезы https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1811_1838_2096
Хотите купить метизы? Загляните в каталог нашего https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1393_1395
Здесь вы найдете огромный выбор крепежных элементов, предназначенных для решения самых разных задач https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1183_1237
Если вас интересуют качественные метизы, цена которых будет низкой, то стоимость нашей продукции вас обязательно порадует https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=1163_1178_1180&product_id=6057
Все изделия можно приобрести оптом на самых выгодных условиях https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=161_1787_1794
Своим покупателям мы предлагаем только качественные и надежные изделия https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_834
Среди широкого ассортимента нашего магазина вы, наверняка, сможете найти те крепежные элементы, которые необходимы именно вам https://gm-k.ru/samorezy-shurupi/samgkl-35-16.html

Особой упаковки требуют изделия, подлежащие консервации https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=155&product_id=626
Консервация должна производиться в специально оборудованных цехах и участках при температуре не ниже +15°С и относительной влажности не выше 70% https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_553_568
Процесс консервации включает подготовку поверхности, собственно консервацию и барьерную упаковку https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=683_576_611
Перерыв между операциями процесса более двух часов не допускается https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=1811_1814_1977&product_id=12724

Однако предложенная классификация позволяет конструкторам и технологам сравнительно легко разобраться в большом разнообразии крепежных изделий и учесть специфические особенности их при проектировании и разработке технологических процессов сборки разъемных и неразъемных соединений, а также окажет помощь специалистам, занимающимся проектированием и организацией специализированного производства крепежных изделий https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_478_497

Использование долговечной, качественной, надежной фурнитуры гарантирует износостойкость и оптимальный срок службы готового продукта https://gm-k.ru/bsr/bsr1/bsr6x65.html
Именно поэтому https://gm-k.ru/mupro.html
https://gm-k.ru/bsr/fundbolt/
https://gm-k.ru/homuty/?page=11

франчайзинг

(BizSwons, 16. 12. 2022 11:59)

Что касается корреляции с численностью населения, то здесь меньше сторонников бизнеса "на автомате", чем в странах Западной Европы. На украинском рынке работает около 500 франчайзинговых компаний и более 22 000 франчайзи. Цифры очень впечатляют. Но, как отмечают эксперты, тем не менее, рынок еще не насыщен.

https://rjmxwcvf.wordpress.com

스포츠중계

(Jerrylop, 16. 12. 2022 8:33)스포츠중계


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122

následující »