Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Светодиодный Лед

(Richardslorm, 6. 1. 2023 23:23)

На отечественном рынке светотехнического оборудования достаточно много компаний, которые закупают готовую продукцию в Китае ставят на неё наименование своего бренда https://led-svetilniki.ru/shop/brands/galad-kajro
Чтобы увеличить прибыль с такой торговли и поставок, они ставят комплектующие более низкого качества, чем требуется https://led-svetilniki.ru/shop/products/promyshlennyj-svetilnik-effest-prom-s-110-vt
На наш рынок приходят и китайские продавцы, которые делают себе русское название, чтоб запоминалось и было больше доверия https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-school-55-ip54-premium
Использовать в качестве названия могут и советские бренды, знакомые каждому с детства https://led-svetilniki.ru/shop/products/ulichnyj-svetodiodnyj-svetilnik-kedr-20-sku-75-vt
Встречал китайские авто лампы с названием производителя , по качеству это просто китайский мусор, хуже не бывает https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-school-55-premium

Стоит отметить, что при установке источников света необходимо знать, что эффективный угол света светодиодов составляет примерно 120 градусов https://led-svetilniki.ru/shop/products/promyshlennyj-svetilnik-rs-lpo-403600r-ip65-4375l-r1262x124x85-prozrachnyjopal
Поэтому рассчитываете расположение так, чтобы на каждый квадратный метр попадало достаточное количество света https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-konsolnyj-svetodiodnyj-galad-urban-l-led-306-shb1u50-144i4kvnw0yw360f1

К 2016 г https://led-svetilniki.ru/shop/brands/varton-tornado
прогнозируется, что светодиодные лампы будут занимать в мире уже не менее 30% от общего количества используемых осветительных приборов https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/nastennye-ulichnye-svetilniki
А учитывая их несомненные преимущества можно уверенно сказать, что светодиодная революция в освещении свершилась https://led-svetilniki.ru/shop/brands/svt-svt

Светильники с сенсорным включателем в Москве способны реализовать большинство самых оригинальных замыслов Вашего дизайнера https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-office-55-ip54-premium
При этом стоить отметить ,Что данные осветительные приборы не подойдут для классических, винтажных или ретро интерьеров, имея с ними непримиримые разбежности https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-zhkh-sssr-kruglyj
Ведь организация линейного освещения – прерогатива таких направлений дизайна как китч, хай-тек, минимализм, модерн или функционализм https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/svetovye-ukazateli


И получается следующая ситуация https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnay-lampa-varton902502312
Если этим занимается собственник, а не девелопер (которому нужно абы что поставить, сдать объект и забыть), то у него два варианта: Т5 и светодиоды https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-prozhektor-zalivnogo-sveta-varton-triumf-90-vt-6500k
А светодиодный светильник, который экономически целесообразен уже в сравнении с Т5, все-таки очень дорогой https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-galad-raund-nastennyjpotolochnyj-dbo66-12-022-uhl4-220v
Так, мы протестировали ряд довольно-таки известных российских производителей, разобрали их светильники и поняли, почему фуфло: стальная пластина, крашеная порошком в шагрень, на нее приклепаны горбами тонкие стеклотекстолитовые платы с мультичиповыми светодиодами, разогнанными до предела https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-vstraivaemyj-galad-kajro-600-dvo05-30-003-uhl4-2310n3500150
Вопрос: почему светодиодный светильник синеет через полгода? Потому что он просто не может не посинеть!

Купить Светодиодную Гирлянду

(Phillipmag, 6. 1. 2023 7:31)

Отрежьте от вашей гармошки одну маленькую полоску, разрежьте ее напополам, а затем нарисуйте на ней шаблон, по которому вы будете вырезать узоры снежинки https://belt-light.info/#catalog
Шаблон рисуется произвольно, но так, чтобы края собранной гармошки в двух-трех местах остались неразрезанными https://belt-light.info/tproduct/1-230586259151-belt-lait-dvuhzhilnii-belii-i-chernii-s
Пример шаблона можно разглядеть на правом верхнем фото https://belt-light.info/tproduct/1-902985548291-lampochki-svetodiodnie-matovie-teplie-be


Светодиоды помещаются в пластиковый корпус, повышающий их устойчивость к механическим воздействиям https://belt-light.info/tproduct/1-459684487841-oblegchennaya-girlyanda-s-prozrachnimi-t
В отличие от ламповых, в LED гирляндах все источники света не включаются в одно последовательное соединение https://belt-light.info/tproduct/1-902985548291-lampochki-svetodiodnie-matovie-teplie-be
Блоки, состоящие из некоторого количества последовательно соединенных приборов, между собой соединяются параллельно https://belt-light.info/#price-opt
Благодаря подобной схеме сборки при перегорании одного светодиода не выходит из строя весь блок, остальные участки продолжают работать https://belt-light.info/tproduct/1-232130043691-tsvetnie-lampochki-svetodiodnie-matovie
Этот момент особенно актуален при размещении уличной гирлянды на деревьях, на значительной высоте либо другом труднодоступном месте https://belt-light.info/#catalog


Шарики из бумаги можно использовать для создания как новогодней гирлянды своими руками, так и любой другой https://belt-light.info/tproduct/1-114793634561-dekorativnie-prozrachnie-svetodiodnie-la
Все зависит от цветов, которые вы выберете https://belt-light.info/tproduct/1-207055987971-belt-lait-pyatizhilnii-belii-ili-chernii
Чтобы сделать гирлянду из шаров своими руками вам понадобится: клей или двухсторонний скотч, красивая бумага (н-р, цветная или бумага для скрапбукинга), ножницы или специальный дырокол для вырезания кружков https://belt-light.info/#catalog


Автоматические Шлагбаумы Купить

(DavidTop, 6. 1. 2023 3:27)

Шаг 3 https://mosvrata.ru/tovar/privod-nice-run1500/
Каретки привариваются к верхней части рамы https://mosvrata.ru/tovar/alutech-nakladka-rolikovaya/
Важно, чтобы звездочки, расположенные по углам, находились друг напротив друга https://mosvrata.ru/tovar/came-zc3-blok-upravleniya/
Шатуны располагаются параллельно раме, а штанги, соединяющие их с воротами, подбираются в соответствии с размерами звездочек https://mosvrata.ru/tovar/shlagbaum-avtomaticheskij-comunello-lt500-5/
Когда последние вращаются, штанга, соединяющая створку ворот с шатуном, заставит полотно двигаться https://mosvrata.ru/tovar/nice-s-bar-shlagbaum-avtomaticheskij/

Высокую термоизоляцию автоматических ворот https://mosvrata.ru/tovar/privod-doorhan-sliding-1300/
При активном воздействии солнечных лучей или мороза поверхность изделия сохранит свой внешний вид, к тому же в ограждённой зоне микроклимат не изменится https://mosvrata.ru/tovar/came-cgz6-rejka-zubchataya-1-m/
Речь идёт об устройствах, которые внедряют в стену здания (гараж, склад и т https://mosvrata.ru/tovar/came-s0001-blok-elektroniki/
д https://mosvrata.ru/tovar/avtomatika-dlya-raspashnyh-vorot-came-ati-5024n-full-kit/
) https://mosvrata.ru/tovar/privod-dlya-otkatnyh-vorot-roger-g30-2204/

Ни для кого не секрет, что открывать и закрывать гаражные ворота можно как вручную, так и с помощью электропривода https://mosvrata.ru/tovar/came-proximity-tsp01-schityvatel/
Преимущества от использования автоматического управления не оценят, пожалуй, только ярые противники прогресса https://mosvrata.ru/tovar/avtomatika-dlya-sektsionnyh-vorot-doorhan-sectional-500-full-kit/
Хотя вряд ли удастся в наши дни найти человека, который отказался бы от возможности открывать гараж одним нажатием кнопки на пульте управления https://mosvrata.ru/tovar/roltek-evro-komplektuyushhie-dlya-otkatnyh-vorot-do-800-kg-8m/

Самое сложное в сборке ворот для гаража установить автоматику https://mosvrata.ru/tovar/roger-r92-lr1-signalnaya-lampa/
Все необходимое можно приобрести в магазине автомобильных запчастей https://mosvrata.ru/catalog/aksessuary/lampy/
На этом элементе не стоит экономить, так как он должен работать без перебоев долгое время https://mosvrata.ru/tovar/avtomatika-dlya-sektsionnyh-vorot-doorhan-sectional-500-full-kit/

Традиционный тип ворот для России это автоматические распашные ворота https://mosvrata.ru/tovar/signalnaya-lampa-nice-elb-bluebus/
При использовании современных приводов открываются автоматически https://mosvrata.ru/tovar/apollo-tom2-pult-brelok-d-u-dlya-vorot-i-shlagbaumov/
Привода могут быть установлены на уже существующие ворота https://mosvrata.ru/tovar/alutech-kronshtejn-bokovoj-3/

Основная деятельность нашей компании это - заборы для дачи под ключ https://mosvrata.ru/tovar/roger-kit-r20-310-avtomatika-dlya-raspashnyh-vorot/
Доверяя нам строительство забора, вы получаете полный спектр работ по изготовлению, доставке и монтажу забора https://mosvrata.ru/tovar/privod-bft-sp-3500-tri/
Купить забор в нашей компании, значит довериться настоящим профессионалам https://mosvrata.ru/catalog/avtomaticheskie-raspashnye-vorota/

Гранит Камень

(Jeremytum, 6. 1. 2023 1:30)


Именно поэтому, выбирая дешёвые столешницы из искусственного камня, подумайте, а стоит ли экономить на качестве?Дата публикации: 2014-06-18 00:43:03Все статьи разделаПеред открытием школы искусств вам нужно определиться собственно какие направления вы будете преподавать https://www.raidstone.ru/catalog/izdeliya-iz-kamnya/podokonniki/podokonniki-iz-mramora.html?list_page=4
Так же проблемой является поиск по настоящему грамотных педагогов https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/granit/granit-braun-antik-brown-antique.html

Таро расклад: Энергия дня 5 января 2023 для всех знаков зодиака?? Шанс всё изменить!

(Grantseage, 5. 1. 2023 17:28)

Если в 2 словах:

— Сегодня может прийти идея о том, как изменить ситуацию, которая приносит конфликты или душевные переживания.

— История с получением финансов, ресурсов пока туманна и непонятна. Если должны получить деньги с клиентов/должников, то сегодня это может затянуться. Будьте внимательны сегодня, может быть обман в денежной сфере.

— Отнеситесь с вниманием к своему внутреннему миру сегодня. 4 кубков говорит о «ничего не хочу/ ничего не получается и не получится/ я ничего не добьюсь/ мне скучно и в мире нет ничего волшебного и радостного». Негативные программы, заложенные в детстве и на протяжении всей жизни как в карте «дьявол» дёргают вас за ниточки. И они будут это делать до тех пор, пока вы не познакомитесь со своими дьяволятами внутри и не примите все стороны своей личности. Нужно обратить внимание на работу со своим подсознанием, иначе не будет развития.

Вселенная протягивает вам руку помощи, нужно лишь развернуть свой фокус внимания. Дай себе сегодня внутреннюю свободу и разреши себе быть счастливой. Тогда и энергия будет, захочется жить на полную и дышать полной грудью.

Подписывайся на мой канал??

Тут я:
• Делюсь своим теплом и знаниями
• Поддерживаю тебя в саморазвитии, помогаю проявляться
• Делаю таро-расклады и направляю на твой изобильный путь

В ТГ канале у меня много практик, ежедневные аффирмации + рекомендации психолога и многое-многое другое????

ТГ канал: https://t.me/kozhematarot

ТГ бот: https://t.me/kozhemadi_bot


ice hack torches 13 lbs each week Plac\e ic\\e HERE to drop 2 pounds overnight Ice + THIS = 2 lbs lighter by tomorrow

(JohnnyBalge, 5. 1. 2023 15:34)

Fat mama now appears like THIS (down 62 pounds).
5-sec ice hack helps Mommy of 3 melt 62 pounds.
Mama's vengeance on her tummy fat.
https://healthyfit.yivesites.com/that-instantly-turbo-charges-your-metabolism-by-450-or-more

Look my new video at Youtube

(Alexaffer, 5. 1. 2023 12:01)

This is my new video https://youtu.be/vdJeThvF3Ns
What do you think?

Кулинарные рецепты с фотографиями, Готовим сами

(Victorgoorm, 5. 1. 2023 4:19)


https://gotovim.su/prazdnichnye-blyuda/pirog-s-orehami-i-izyumom-retsept-k-prazdnichnomu-stolu/ - Кулинарные рецепты с фотографиями и пошагово, готовим сами вкусные блюда

Список бонусов от казино

(Bonsmug, 4. 1. 2023 10:55)

Бонусы казино https://24casi.com/ за регистрацию с выводом, список рейтинг

IMVU Free Clothes 2023

(belleQuono , 3. 1. 2023 4:13)

https://groups.google.com/g/imvu-credits-2023-hot--free/c/BNoRkI_-z9g/m/lgEH976fBgAJ

click above and GET credits 2023!
can you get free credits on imvu
free imvu credits gift card
free imvu credits no verification 2023

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/3a529268-1eb0-4205-a136-78dbb50cb7db/page/gfhBD

education endowment foundation

(DennisLurge, 3. 1. 2023 0:46)

Education is the procedure of receiving or offering organized instruction, particularly at a formal setting. Discovering is the purchase of knowledge or skills with research, experience, or being instructed.
https://stilleducation.com/ - illuminate education student login>>>

Список бонусов от казино

(Bonsmug, 2. 1. 2023 22:32)

Бонусы казино https://24casi.com/ за регистрацию с выводом, список рейтинг

Кулинарные рецепты с фотографиями, Готовим сами

(RandyInted, 2. 1. 2023 20:18)


https://gotovim.su/napitki/travyanye-chai/ - Кулинарные рецепты с фотографиями и пошагово, готовим сами вкусные блюда

https://colab.research.google.com/drive/10-8lxKlErq94R7CqmUzGiHGF8gXlT6zO?usp=sharing

(ThomasPsymn, 2. 1. 2023 19:03)

https://colab.research.google.com/drive/1fP6RMnG6EbGb7Hld-Dh_2k1jTQ-GvwXN?usp=sharing
https://colab.research.google.com/drive/10-8lxKlErq94R7CqmUzGiHGF8gXlT6zO?usp=sharing
https://colab.research.google.com/drive/11gjQFsgGTNRmHDSSFRxZQTlpIW7BCPGG?usp=sharing
https://colab.research.google.com/drive/1Ydo7wlR3yUHa4PIUqLGbd2MabF-vUAa0?usp=sharing
https://colab.research.google.com/drive/1J7OVR-0wsWUVma8f6SuOGs-mKEwzs0w2?usp=sharing

acc-buy.com Best Social Media Account Store hotmail gmail yahoo outlook vfemail

(Bryanvek, 2. 1. 2023 15:20)

- acc-buy.com Best Social Media Account yahoo aol hotmail outlook zoho vfemail gmail skype rambler

https://telegra.ph/Vulkan-igra-avtomat-kazino-12-18#Вулкан игра автомат казино

(DennisLab, 1. 1. 2023 14:08)

https://telegra.ph/Otzyvy-bk-leon-12-23#Отзывы бк леон
https://telegra.ph/Kak-igrat-v-admiral-h-12-17#Как играть в адмирал х
https://telegra.ph/Bukmekerskaya-kontora-bukmekerskij-klub-12-23#Букмекерская контора букмекерский клуб
https://telegra.ph/Igrat-demo-v-kazino-12-23#Играть демо в казино
https://telegra.ph/Oficialnye-igrovye-avtomaty-na-dengi-s-licenziej-skachat-besplatno-na-android-12-17#Официальные игровые автоматы на деньги с лицензией скачать бесплатно на андроид
https://telegra.ph/Igrovye-avtomaty-igrat-besplatno-i-bez-registracii-demo-vulkan-skachat-12-17#Игровые автоматы играть бесплатно и без регистрации демо вулкан скачать
https://telegra.ph/Gde-igrat-v-igrovye-avtomaty-na-realnye-dengi-12-17#Где играть в игровые автоматы на реальные деньги
https://telegra.ph/Poigrat-v-besplatnye-igrovoj-avtomat-12-17#Поиграть в бесплатные игровой автомат
https://telegra.ph/Igrat-v-igrovye-avtomaty-magic-money-besplatno-12-22#Играть в игровые автоматы magic money бесплатно
https://telegra.ph/Onlajn-kazino-sloty-igrat-besplatno-12-23#Онлайн казино слоты играть бесплатно
https://telegra.ph/Igrovye-avtomaty-vulkan-s-bonusom-na-depozit-12-17#Игровые автоматы вулкан с бонусом на депозит
https://telegra.ph/Luchshie-sloty-na-1xbet-kotorye-dayut-dengi-12-17#Лучшие слоты на 1xbet которые дают деньги
https://telegra.ph/Virtualnye-igrat-igrovye-avtomaty-12-17#Виртуальные играть игровые автоматы
https://telegra.ph/Sloty-sokrovishcha-mirov-igrovye-avtomaty-chto-ehto-12-23#Слоты сокровища миров игровые автоматы что это
https://telegra.ph/Pirate-adventure-12-17#Pirate adventure
https://telegra.ph/Igrovye-avtomaty-vulkan-ot-50-rub-12-23#Игровые автоматы вулкан от 50 руб
https://telegra.ph/Kazino-oficialnyj-fresh-12-17#Казино официальный фреш
https://telegra.ph/Vse-igrovye-avtomaty-planety-12-23#Все игровые автоматы планеты
https://telegra.ph/Igrat-1hbet-zerkalo-12-23#Играть 1хбет зеркало
https://telegra.ph/Skachat-vulkan-igrovye-avtomaty-na-realnye-dengi-s-vyvodom-12-17#Скачать вулкан игровые автоматы на реальные деньги с выводом
https://telegra.ph/Bet-bom-37-onlajn-12-17#Бет бом 37 онлайн
https://telegra.ph/Igrovye-avtomaty-igrat-besplatno-i-bez-deneg-bez-registracii-skachat-12-23#Игровые автоматы играть бесплатно и без денег без регистрации скачать
https://telegra.ph/Igrat-na-virtualnye-dengi-v-igrovye-avtomaty-12-17#Играть на виртуальные деньги в игровые автоматы
https://telegra.ph/Top-kazino-po-vyplatam-onlajn-na-realnye-12-17#Топ казино по выплатам онлайн на реальные
https://telegra.ph/Faraon-igrovye-avtomaty-bez-registracii-12-17#Фараон игровые автоматы без регистрации

MOM TAKES A RIDE COITION PORN

(TimothyCaH, 31. 12. 2022 22:43)

Jean, his care for's younger sister, arrived at the house fair and early on Saturday morning.

"Hi squirt," she said. Rick didn't feel envious the attack it was a epithet she had given him when he was born. At the time, she was six and thought the superiority was cute. They had unendingly been closer than most nephews and aunts, with a typical hardly piece brainwork process she felt it was her fealty to relieve arrogate misery of him. "Hi Jean," his mammy and he said in unison. "What's up?" his mommy added.

"Don't you two think back on, you promised to resist me take some gear peripheral exhausted to the storage hut at Mom and Dad's farm. Didn't you have some too Terri?"

"Oh, I thoroughly forgot, but it doesn't occasion as it's all separated in the aid bedroom." She turned to her son. "Can you serve Rick?"

"Yeah," He said. "I've got nothing planned to the day. Tod's out-moded of town and Jeff is laid up in bed, so there's no united to lynch discernible with."

As muscular as Rick was, it was smooth a lot of opus to weight the bed, casket and boxes from his aunts business and from his own into the pickup. At the last moment after two hours they were poised to go. Rick covered the load, because it looked like дождь and flush with had to upset a link of the boxes inside the odds setting it on the heart next to Jean.

"You're effective to experience to remain on Rick's lap," Jean said to Terri, "There won't be sufficiently office otherwise."

"That will be alright, won't it Rick?" his natural said.

"Fit as extended as you don't weigh a ton, and peculate up the total side of the business," he said laughing.

"I'll enjoy you positive I weigh one hundred and five pounds, boyish man, and I'm only five foot three, not six foot three." She was grinning when she said it, but there was a little bit of pride in her voice. At thirty-six, his nourisher had the body and looks of a capital coterie senior. Although few extravagant school girls had 36C boobs that were full, unwavering and had such flagrant nipples, with the addition of a horde ten ass. Calling his notice to her main part was not the best doodad she could have done.

He settled himself in the seat and she climbed in and, placing her feet between his, she lowered herself to his lap. She was wearing a scrawny summer put on fancy dress and he had seen only a bikini panty pursuit and bra beneath it. He directly felt the enthusiasm from her main part gush into his crotch area. He turned his capacity to the parkway ahead. Jean pulled away, and moments later they were on the wilderness method to the farm, twenty miles away.
https://thetranny.com

Экой черняга посоветуете поглядеть на сайте КиноГо?

(WilliamDwecy, 30. 12. 2022 17:28)

Разве что отнюдь не врезываться в частности, так фотосюжет этого фильм можно описать яко: богатенькие аристократы разрешили поохотится на людей. Можно помянуть немалое мера кинофильмов с схожим сюжетом… через «Проблемной мишени» Джона Завиваю, ут «Охоты» 2019 года.

У всякой холста, бывальщины свои компетентные стороны. Где-то это был добротный экшен также удовольствие, на комбинации немного увлекательным сюжетом, черт-те где хлесткий юмор (а) также обилие кровавых сцен. Яко это самое, «Царская юкер» — целая противоположность, скопившая в течение себя всё нелучшее яко чуть только можно.
https://tv.kinogo.si/47483-ljubov-na-reabilitacii.html
Сюжет, как автор уж видим, даже не вторичен… он просто затёрт до дыр. А если нет уникальности, так надо хватать чем-то другим. Тема чем? Чай драйва да экшена на зрелище — нет, задора я бы не сказал, сантименты страха чи хотя б тревоги — тоже я бы не сказал, хотя как и еще юмора.

Герои ясно неважный ( раскрыты, да а также они попросту безвыгодный интересны, что-что ихний усилия тупоумны (а) также нелогичны. Накрик кричать две минуты, ширли-мырли, скорее прыгайте в машинку, а когда после всего все зашли — узнается что машина ещё без- завелась… хотя любил экземпляр имелась сверху счету.

Ужель а диалоги ясно как день творение бреда… мало начало герои говорят одну, а чрез секунду другое (бросьте меня, уходите. Хорошо яко скажешь… ты иди на ту край а я в эту. Я бы не сказал, я вы бессчетно запущу…).
https://tv.kinogo.si/47483-ljubov-na-reabilitacii.html
Является чертова гибель других кинокартина про «желание сверху людишек», как хороших, так (а) также плохих. Данная же картина мало-: неграмотный разит в себе нечего нового, необычного чи хотя бы желание интересного. Бессчетно тратьте домашнее время, выберите нечто сильнее интересное…

quonouggerlangeah

(Vernondew, 30. 12. 2022 11:43)

https://telegra.ph/Sakusei-Byoutou-Gameplay-Part-1-Gloved-11-12

Earn up to %40 for each user your refer

(StevenVab, 30. 12. 2022 0:10)

Welcome to TopMu online!
The perfect way to get rewarded for inviting your friends. Invite your friends and you could be earning up to 40 % of their subcribe! It's simple – spread the word on social media, or simply share your unique code via email. As soon as someone joins using your link, you'll receive a reward and CashOut to your Bank anytime with no limited. Help us build our Muonline community and you'll be pocketing some serious cash!
Don't wait - start referring today!
Download game :
https://url.vhearts.net/rITWv

Info earning system :
https://url.vhearts.net/nRRCa


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169

následující »