Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Пластиковые Окна 1

(Thomashoody, 14. 1. 2023 23:34)

Людмила https://okno.ooo/gotovye-plastikovye-okna/plastikovoe-okno-900-x-900

Водоотлив - 250 руб https://okno.ooo/okna-bez-montazha/okno-800x1200

Бесшовные пластиковые окна https://okno.ooo/shtulpovye-okna

цены без посредников напрямую с завода https://okno.ooo/alyuminievye-okna

Фигурные окна - красивое архитектурное решение для загородной недвижимости и бизнеса https://okno.ooo/articles/119-ustanovka-plastikovykh-okon-svoimi-rukami
Наши специалисты могут создать светопрозрачную конструкцию любой формы с распашными или откидными створками https://okno.ooo/gotovye-plastikovye-okna/plastikovoe-okno-900-x-900
Примеры базовых фигур нестандартных окон представлены ниже https://okno.ooo/articles/119-ustanovka-plastikovykh-okon-svoimi-rukami

Выполняя свои обещания, мы всегда стремимся дать нечто большее, чем вы ожидаете https://okno.ooo/articles/135-osteklenie-kruglykh-balkonov
Залог успеха — внимание к деталям https://okno.ooo/articles/135-osteklenie-kruglykh-balkonov

Купить Конвертер

(Warrennoimb, 14. 1. 2023 23:13)

По назначению гвозди подразделяют на строительные, толевые, кровельные, отделочные, декоративные, обойные, тарные, формовочные, гвозди для судостроения и др https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_478_497

Мы предполагаем, что вам понравилась эта презентация https://gm-k.ru/ankery/fispt.html
Чтобы скачать ее, порекомендуйте, пожалуйста, эту презентацию своим друзьям в любой соц https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1473
сети https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=165_541&product_id=1738
Кнопочки находятся чуть ниже https://gm-k.ru/gruvloki/perexod-pod-rezbu/pr8960.html
Спасибо https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1178

ГОСТ 15526-70 М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т ГАИКИ Ш ЕСТИГРАННЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ С КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ Издание официальное Стандартинформ 2010 оценка стоимости квартиры УДК 621 https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_974_1017
882 https://gm-k.ru/monprof/metrika/g12.html
31:006 https://gm-k.ru/homuty/frspl1519m8m10.html
354
Стоит ли рисковать: желая купить качественные метизы, каталог товаров, однако, выбрав не проверенной фирмы? Очевидно, что такое решение не оправдано https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=727_728&product_id=9481
Даже приобретая, казалось бы, мелочи, стоит прибегать к услугам надежных партнеров, каковым является магазин метизы Великий Новгород https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=159_521&product_id=34

Крепление технологического оборудования, машин и электроустройств к фундаментам осуществляется с помощью крепежных изделий для электромонтажа – стальных дюбелей https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1183_1191
Чтобы получить отверстие под дюбель в каменном основании, используют:
Стержень гвоздей должен быть перпендикулярен опорной плоскости головки и находиться в ее центре https://gm-k.ru/homuty/?page=19
При вбивании гвоздей головка не должна отделяться от стержня, иметь вмятин, отслоений и других дефектов, снижающих прочность гвоздей https://gm-k.ru/instrument/kleshidlyaspilek/

Приспособления Для Украшения Тортов

(LarrySig, 14. 1. 2023 22:49)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания https://nevkusno.ru/catalog/vanilin/

Материал: сталь, особенности: мытье в посудомоечной машине, высота: 7 см, количество: 3 шт https://nevkusno.ru/catalog/luxio-lyuksio/lux-gel-087-gel-dlya-nogtej-luxio-forever/

Недорогие кондитерские мешки, подложки для тортов, формы для выпекания, профессиональные кондитерские кольца-резаки для выкладки и выпечки, кондитерские насадки, силиконовые формы для муссовых тортов и пирожных - все это можно купить в магазине для кондитеров Пекарь Маркет не только самовывозом, но и оформив заявку с доставкой как по Москве, так и в регионы https://nevkusno.ru/catalog/nespresso-/kofe-v-kapsulakh-nespresso-ispirazione-firenze-arpeggio-decaffeinato-10-sht/

Вкусовые и ароматические добавки https://nevkusno.ru/catalog/s-edobnaya-pyl-ca-blestki-i-figurki/

Декораторы для выпечки предназначены для вырезания из теста печенья https://nevkusno.ru/catalog/instrumenty-dlya-raboty-s-kremom/
Также с помощью декораторов вы можете вырезать фигурки из тонких пластин овощей и фруктов, желе и мармелада, сыра, ветчины, хлеба и https://nevkusno.ru/catalog/krasiteli-americolor-ssha/

Интернет-магазин и для начинающих кондитеров https://nevkusno.ru/catalog/formy-dlya-mussovyh-tortov-i-pirozhnyh/silikonovaya-forma-tryufel-truffles5-silikomart/

what is the passto?

(Charlescholo, 14. 1. 2023 22:37)

PassTo, making currency transactions easy, is committed to becoming the currency exchange benchmark in the financial industry. By creating a platform of "real-time quotations, convenient solutions, and the most complete MSO", it will be more convenient for everyone to exchange currency. During your currency transactions, PassTo will never be absent. home page: <u>https://www.passto.io/</u>

Художественная Ковка Ворота Заборы

(CarrollNix, 14. 1. 2023 22:24)

Высота забора влияет на расход материала и необходимый размер профлиста https://tegan.ru/vidy-sekcij
1,8 - стандартная ограда, 2,2 - если хотите полностью защититься от любопытных глаз https://tegan.ru/dilerskij-dogovor

Если в качестве дымоходной трубы у вас идет круглая металлическая или керамическая труба, тогда логично, что ее не обойти при помощи металлических планок https://tegan.ru/dilerskij-dogovor
Здесь нужна мягкая проходка:
Идеально подойдёт людям, для которых слово не пустой звук https://tegan.ru/stati/article_post/sro-i-nalogi-ne-dlya-zabora-tegan
Благодаря огромному разнообразию материалов решений по их монтажу, можно создать практически любое решение, которое устроит самого взыскательного https://tegan.ru/albom-tipovyh-reshenij


Заказав забор у нас, вы можете быть уверенным в том, что изготовление и монтаж забора пройдет на высшем уровне, качественно и оперативно https://tegan.ru/
Вы доверитесь настоящим профессионалам, обладающим большим опытом работы, которые помогут определиться с выбором материалов для забора
Не только экономят место на участке, но и придают ему солидный вид https://tegan.ru/dilerskij-dogovor
При открывании ворот створка сдвигается в сторону https://tegan.ru/about
Для максимального комфорта и безопаности комплектуются итальянскими автоматическими приводами CAME https://tegan.ru/albom-tipovyh-reshenij

Электрический Конвектор Купить

(Warrennoimb, 14. 1. 2023 22:05)

Болт Крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=726_866_1059_1060&product_id=5204

Крепежные метизы применяются для соединения деталей из разных материалов: металла, дерева, пластика и пр https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=247
Изделия используются в промышленности, производстве и быту https://gm-k.ru/opory/solid-foot/
У заботливого хозяина всегда есть коробка с необходимым набором разного крепежа на всякий случай https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=726_953_954_956&product_id=4774


Работа с анкерами и дюбелями является достаточно сложной и требует подготовки https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=691_692&product_id=5229
Прежде всего, вам необходимо просверлить отверстие и вставить в него конический элемент https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1811_1817_1846
Далее уже следует сам крепеж https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1811_1937_2019
Дюбеля лучше всего использовать в том случае, когда ваша конструкция является достаточно легкой https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_782_786_788
Анкеры же, наоборот, являются довольно надежными изделиями https://gm-k.ru/walraven.html?page=30
Они способны переносить даже самые сильные нагрузки https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=1811_1817_1866&product_id=11484

Шурупы — конические стержни с винтовой нарезкой на поверхности, с заостренным концом и головкой с прорезью https://gm-k.ru/homuty/xomuti-zvukoizol/fgrs-plus/fgrs3237m8m10.html
Шурупы предназначены для соединения различных деревянных или металлических деталей с деревянными https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=164_326_358

Гладкая часть стержня болта цилиндрической, овальной или квадратной формы, непосредственно примыкающая к головке и служащая для центрирования болта или предотвращения его проворачивания https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_866_911_919

Хлеборезки

(Charlesnes, 14. 1. 2023 22:04)

Пекарям, выпекающим продукцию в хлебопекарных печах с конвективным обогревом, наряду с регулировкой температуры выпечки важно также иметь возможность управлять количеством нагреваемого и циркулирующего в пекарной камере воздуха https://www.kondhp.ru/products/mashina-testomesilnayatm-63
В результате увеличения количества нагретого воздуха можно сократить время выпечки хлебобулочных изделий https://www.kondhp.ru/products/liniya-proizvodstva-sakharnykh-sortov-pechenya
Такая оптимизация настроек температуры выпечки и количества нагретого воздуха в пекарной камере приводит к значительной экономии энергии https://www.kondhp.ru/products/izmelchiteli-rotorno-nozhevye-molotkovye-irn-m-200-irn-m-600-irn-m-1000

Комплектуется из следующего серийно выпускаемого технологического оборудования: тестоприготовительного агрегата, делительной машины, округлителя, полающего транспортера, конвейерного шкафа окончательной расстойки с механизмами для укладки тестовых заготовок в люльки шкафа расстойки и пересадки их на под печи и ленточного транспортера для готовой продукции https://www.kondhp.ru/products/shnekovyi-pitatel-pshm-2a-pshm-1


На базе собственного экспериментального цеха посетителям демонстрируется оборудование производства ПТЦ , а также европейских и мировых производителей https://www.kondhp.ru/products/oshparochnye-kamery-dlya-baranochnykh-izdelii-primenenie-na-tunnelnykh-i-rotatsionnykh-pechakh-1

Роторно-ленточный посадчик применяется в линиях для изготовления батонообразных изделий и отличается от ленточного посадчика наличием ротора с ячейками для тестовых заготовок https://www.kondhp.ru/categories/drazherovochnye-i-obkatochnye-mashiny
Ротор является выравнивателем шага заготовок, поступающих от закаточной машины https://www.kondhp.ru/products/mashina-testomesilnaya-smesitel-mmk-100
Лента посадчика движется непрерывно и останавливается после набора определенного числа заготовок https://www.kondhp.ru/products/testootsadochnaya-mashina-mtk-50
Синхронная работа ротора и транспортера обеспечивается их приводом от одного электродвигателя, который выключается при нажатии пальца диска на ролик конечного выключателя https://www.kondhp.ru/pages/video-raboty-mashiny-proizvodstva-karameli-monpase-amv
Загрузка заготовок в расстойный шкаф осуществляется путем поворота транспортера относительно продольной оси, после чего цикл повторяется https://www.kondhp.ru/pages/zapchasti-dlya-khlebopekarnogo-oborudovaniya

Программируемое время прессования, деления и округления теста обеспечивает лучшую однородность продукции, а автоматическое прохождение цикла дает высокую производительность https://www.kondhp.ru/products/konsh-refainer-mashiny-ycm

Обучиться На Массажиста

(Rogerswask, 14. 1. 2023 21:55)

Просто, быстро, изящно и шикарно https://www.stiik.ru/soveti.php?id=12
Вы даже не знали, как можно с молниеносной скоростью создать уникальный вариант рисунка на ногтях, не посещая салон с ценами https://www.stiik.ru/kursy/izgotovlenie_avtorskoi_kukli
Узнаем из следующего видео, что такое стемпинг, как правильно его делать начинающим и откладываем в шпаргалку варианты принтов для ногтей https://www.stiik.ru/kursy/barber-beard

Реализация творческого потенциала https://www.stiik.ru/kursy/kursy_stilistov
Если у вас есть талант художника, не стоит забывать о нем https://www.stiik.ru/seminary/kursy_depilyaciya_goryachim_teplym_i_plenochnym_voskom
Только вместо холста перед вами — ноготки клиенток https://www.stiik.ru/seminary/himicheski_piling_obuchenie
Создавайте художественную роспись, декорируйте ногтевую пластину стразами, глиттером, лепкой и получайте удовольствие от этого https://www.stiik.ru/otzivy.php

Как правило, достойным завершением деятельности парикмахера становится основание своего дела или преподавание лекций в своей школе https://www.stiik.ru/seminary/beziniekzionnaya_mezoterapiya
Однако достигают таких высот лишь те, кто в самом деле заинтересован в построении карьеры, имеет наиболее трудновыполнимые задачи и целеустремленно идет в сторону их разрешения https://www.stiik.ru/info/vse_kursy

Обратите внимание! Стемпинг можно делать не только гель- или обычным лаком https://www.stiik.ru/seminary/obuchenie_taiskomu_massaju
Для его создания можно использовать и акриловые краски, но у многих девушек такой вариант создания принтов на ногтях не получается, ведь акриловые краски размазываются по поверхности ногтя https://www.stiik.ru/soveti.php?id=546
Эту ситуацию можно легко исправить, если почерпнуть информацию из познавательного и обучающего видео ниже https://www.stiik.ru/seminary/kursy_detskogo_massaja

Когда вы сможете делать маникюр очень качественно, а клиенты будут чувствовать себя в ваших руках как дома, вы сможете без труда заработать репутацию профессионала https://www.stiik.ru/kursy/kroika_i_shitie
Такой маникюрист быстро нарабатывает клиентскую базу за счет сарафанного радио https://www.stiik.ru/category/kursy_kroiki_i_shitia


Светильники Светодиодные Наружного Освещения

(Richardslorm, 14. 1. 2023 21:47)

Мощность лампы: 12 Вт https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/rasseivateli/varton-varton
Температура свечения: 3000 4000 К https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-industry-30-turbine-diagramma-d-podvesnoe-kreplenie
Световой поток: 960 Лм https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-daunlajt-ip54
Площадь освещения: 5 кв https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/dlya-peshehodnyh-perehodov
м https://led-svetilniki.ru/shop/products/ofisnyj-svetilnik-ofis-komfort-40-vt-nakladnoj
Размеры: 25 х 25 х 25 120 см https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/fito-svetilniki-plant
Управление: пульт https://led-svetilniki.ru/shop/brands/galad-galad?149=200&153=65&page=4&sort=name

Выбирать угол рассеивания светодиодной лампы также необходимо исходя из назначения светильника https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-konsolnyj-svetodiodnyj-galad-volna-mini-led-40-shbu50-5100740ral7040d0ip6554sgorsgen1
Если это лампа общего освещения, размещенная на потолке, угол рассеивания стоит брать от 90° и больше — вплоть до 180 градусов https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-avarijnyj-vr-ip65-3ch-35vt
Если это лампа для чтения или для освещения какой-то небольшой зоны (для подсветки картин, например), стоит выбрать более узконаправленный луч https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-galad-kuper-nastennyjpotolochnyj-dbo64-6h2-004-uhl4-datch-vau042-

– К сожалению, рынок пока находится в стадии нецивилизованного роста https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-trade-ii-65-diagramma-k15-podvesnoe-kreplenie
Естественно, эта ситуация когда-нибудь изменится https://led-svetilniki.ru/shop/products/torgovyj-svetilnik-ritejl-lajt
Ну а пока, вот вам еще пример https://led-svetilniki.ru/shop/products/ulichnyj-svetodiodnyj-svetilnik-mayak-stu-bez-diffuzora
Совершенно ясная ситуация по пользуются лампами Т5 и даже не рассматривают российские светодиодные светильники https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-svt-str-m-61w-c

Лучшее сочетание цены и качества можно найти у представителей средней ценовой категории https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-varton-dlya-obrazovatelnyh-uchrezhdenij-e070-basic-vstraivaemyjnakladnoj-595h595h50-mm-ip40-37-vt-4000-k-s-opalovym-rasseivatelem
Тут есть российские производители, есть китайские, также представлены некоторые другие страны Азии https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-street-48-80-vt-econom
Продукция этих фирм имеет преимущественно хорошую оценку продукции https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-prozhektor-zalivnogo-sveta-varton-triumf-90-vt-6500k
Также заявленные данные совпадают с реалиями:
В итоге встраиваемый светильник рекомендуется приобретать, исходя из собственных предпочтений, особенностей конфигурации и его соответствия стилю интерьера https://led-svetilniki.ru/shop/brands/varton-varton?151=12000&page=3&sort=price
Широкий ассортимент моделей удовлетворит любые требования, предъявляемые к внешнему виду и характеристикам устройств https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/prozhektory

Существует ещё один, более точный, метод диагностики спиральных ламп с помощью мультиметра https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-lego-55
Им можно не только определить пригодность лампочки, но и узнать её сопротивление https://led-svetilniki.ru/shop/products/mikrofon-antivandalnyj-i-vlagozaschischennyj-dahua-dh-hap320-v
Зачем это нужно? Например, заводской отпечаток на колбе лампы накаливания стёрт https://led-svetilniki.ru/shop/products/ulichnyj-svetodiodnyj-svetilnik-kashtan-54-vt-s-naklonnym-otrazhatelem
Следовательно, её мощность неизвестна https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/potolochnye-vstraivaemye-led-svetilniki-/galad-galad
Данный способ поможет решить эту проблему https://led-svetilniki.ru/shop/products/techsveta_ut_000008764

Чпу Фрезерный Станок Для Дома

(Blakefut, 14. 1. 2023 21:44)

На практике имеет смысл предназначать их для подготовки крупногабаритных деталей, так как, за счет жесткости, точность технологических операций сохраняется даже на высоких скоростях вращения вала https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600
Удобны тем, что можно дополнительно оснастить их тисками, делительной головкой и другими приспособлениями для расширения спектра решаемых задач https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500
Выпускаются многими брендами, в том числе швейцарским JET и немецкими Optimum Maschinen GmbH и Heinbohr https://triosi.ru

X - 1220 - 2080, Y - 2440 - 4100, Z - 300 https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600

Заготовки закрепляются на рабочем столе, а их обработка выполняется за счет вращающейся фрезы, которая и режет материал https://triosi.ru

По решаемым задачам их классифицируют на:
Для выполнения столярных работ (соединений , отверстий под замки, резки контуров и др https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500
) используют шипорезно-долбежный станок с ЧПУ по дереву https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600

Для правильного выбора следует детально рассмотреть особенности оборудования в соответствии с предполагаемым для работы материалом https://triosi.ru

Узи 3д При Беременности Видео

(Davidgeavy, 14. 1. 2023 21:43)

Сосудистая система организма играет весомую роль в питании тканей, кровообращении и функционированию каждой клеточки https://Legamed21.ru/konsultacii-specialistov/kardiolog
Флеболог занимается патологией венозной системы, но также хорошо владеет ситуацией при повреждениях артерий, лимфатических сосудов https://legamed21.ru/doctors/andreev-aleksej-alekseevich
Органы, на которых специализируется врач:
Флебологи пациентов https://Legamed21.ru/uslugi/legamed-sport

Здравствуйте,на ноге видно вены,рисунок усиливаеться от хотьбы и есть тяжесть,иногда что-то дергаеться в голени, иногда чувств онемения в пальцах обоих ног есть, бывает ощущение мурашек в ноге https://legamed21.ru/o-klinike
На что это может быть похоже на ?или тромбы?нахожусь в пока что в др https://Legamed21.ru/uslugi/legamed-sport
стране и на узи записана только на 7 сентября,насколько опасно с этим жить?не могу спать боюсь что может быть тромб, т https://Legamed21.ru/doctors/shalimov-evgenij-stanislavovich
к https://Legamed21.ru/vosstanovitelnoe-lechenie/udarno-volnovaya-terapiya
пила недавно гормоны
Использование диагностических методик: проба Пратта, Броди-Троянова-Тренделенбурга для оценки состоятельности клапанов в перфорантных венах и большой подкожной вене https://Legamed21.ru/konsultacii-specialistov/terapevt

Настоящее место работы, то есть учреждение, где врач может принимать и обследовать пациентов https://Legamed21.ru/konsultacii-specialistov/hirurg
В зависимости от того, в каком медицинском учреждении работает врач, может меняться и качество, полнота диагностики, лечения https://Legamed21.ru/centr-ambulatornoj-hirurgii/endoskopiya
Современные профильные флебологические клиники или частные поликлинические медучреждения располагают инновационным оборудованием https://Legamed21.ru/doctors/ginzburg-alla-mihajlovna
Их сотрудники применяют передовые или авторские методики диагностики и малоинвазивной терапии https://Legamed21.ru/uslugi/urology


Ковровые

(AlbertAdanY, 14. 1. 2023 21:42)

Паркетную доску можно укладывать при наличии системы “теплый пол”, однако следует помнить, что это не относится к паркету из экзотических пород древесины (ятобы, мербау, махагона, американского ореха и др https://floor-x.com/kovrolin/proizvoditeli_rols/
), который плохо переносит сухость https://floor-x.com/kovry

Если же серьезных нарушений нет, то есть всё лежит ровно и не прогибаются под весом, то можно приступать к подготовке, которая включает следующие этапы https://floor-x.com/kovrolin/proizvoditeli_condor-carpets/

К недостаткам паркетной доски относится её меньшая, по сравнению с паркетом из массива, износостойкость https://floor-x.com/kovry/brend_ligne-pure/
Верхний слой из ценной древесины у паркетной доски довольно тонок (от 0,5 до 4 мм), его легче продавить тяжелыми предметами и вряд ли удастся отреставрировать, не меняя планку целиком https://floor-x.com/object-carpet.html

Стяжка выравнивается также, как и для клеевого монтажа, не требует грунтовки, но дополнительно включает выполнение гидроизоляции https://floor-x.com/kovrolin/proizvoditeli_vorwerk/
Применение жидких или пастообразных составов, выполняется в соответствии с их инструкцией https://floor-x.com/modulyss.html
В экономварианте можно использовать полиэтиленовую пленку, которая расстилается на весь пол с нахлестами полос и проклеиванием скотчем https://floor-x.com/services.html
Пленка должна заходить на стены на 5-10 см (по окончанию работ лишнее нужно обрезать) https://floor-x.com/kovrolin/proizvoditeli_rols/
Настил подложки выполняется на всю площадь пола без нахлестов https://floor-x.com/kovrovaya-plitka/proizvoditeli_desso/
Если на стяжку уложена пленка, то подложка укладывается вплотную к стенкам https://floor-x.com/services.html
Все стыки заклеиваются монтажным скотчем https://floor-x.com/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=24
В случае гидроизоляции жидкими составами, подложку нужно уложить с заходом на стены на 2-3 см, ее также можно приклеить к полу https://floor-x.com/kauchukovye-napol-nye-pokrytiya/kauchukovoe-pokrytie-nora-noraplan-sentica-6504.html
Для удобства можно не укладывать подложку сразу на весь пол, а стелить по одной полосе во время монтажа панели https://floor-x.com/kovrolin/kollekciya_invictus-sirius/

Рабочее место сотрудника может состоять из нескольких маленьких или одной большой зоны https://floor-x.com/kovrolin
Конструктивные особенности мебели во многом зависят от того, что на ней будет располагаться: компьютер, оргтехника, факс, телефон или документы https://floor-x.com/object-carpet.html
Стол офисный угловой с тумбой или любые другие конструкции могут быть разными по форме и размеру https://floor-x.com/vm-carpet.html
В последнее время популярностью стали пользоваться столы офисные для персонала с с фигурными вырезами https://floor-x.com/kovrolin/cvet_biryuzoviy
Мебель для работников обязательно должна иметь надстройки: выдвижные ящики, полки для размещения необходимых материалов https://floor-x.com/kovrolin/dizayn_vintaj

Многофункциональность https://floor-x.com/kovry
В последнее время в офисы стали приобретать конструкции, которые предназначены не только для выполнения повседневных дел, но и для переговоров, приема гостей https://floor-x.com/kovrolin/cvet_biryuzoviy
Такой стол для офиса выполняется из модульных систем и оснащается приставными элементами, выдвижными тумбочками https://floor-x.com/kovrolin/kollekciya_invictus-sirius/

Услуги Сро

(WilliamMon, 14. 1. 2023 21:41)

Преимущества СРО Ассоциации
Саморегулируемые организации (СРО) в Москве https://гклидер.рф/kontakty/

Затраты, которые необходимы для того, чтобы вступить в СРО, отличаются для каждого конкретного случая и зависят от потребностей клиента https://гклидер.рф/sc-lider/
Повышение квалификации персонала, предоставление специалистов и внесение их в Национальный реестр, подготовка сведений по материально-технической базе – все эти вопросы требуют индивидуальных решений и оценки https://гклидер.рф/sc-lider/

Это актуально для всех проектировочных, а также строительных компаний https://гклидер.рф/sc-lider/
Но можно работать легально и без допуска СРО https://гклидер.рф/sc-lider/

Ассоциация, основанная в 2009 году, оказала значительное влияние на развитие российской строительной отрасли https://гклидер.рф/sc-lider/
Мы активно сотрудничаем с органами государственной власти, как федеральными, так и региональными https://гклидер.рф/sc-lider/
Руководители Ассоциации принимали непосредственное участие в разработке нормативных актов, регламентирующих деятельность СРО в области строительства https://гклидер.рф/kontakty/

Портал правовой информации https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-stroitelnuju-sro/

Кабельный Ввод Купить

(Davidket, 14. 1. 2023 21:41)

G18xx Практичные корпуса с защелкивающейся конструкцией сокращает время сборки продукта https://ke07.ru/catalog/korpusa-plastikovye/korpusa-serii-kz/kz-24u-kz-37/kz-30-45x70x120/
Четыре внутренних направляющих https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/nozhki-pribornye/nozhki-rezinovye-samokleyushhiesya/

По способу крепления:
5 https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/plastikovyj-krepezh/
Прототип https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/nozhki-pribornye/

Дисплеи и пульты управления https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/klemmnye-bloki/
Контроллеры частоты https://ke07.ru/catalog/korpusa-plastikovye/korpusa-serii-kz/kz-24u-kz-37/kz-30-45x70x120/
Для приборов, что будут подвергаться транспортировке https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/klemmnye-bloki/sh-301/
Для приборов, на которые воздействует влажность окружающей среды https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/elektrotehnicheskie-izdeliya/
Для размещения соединительных электрических коробок https://ke07.ru/catalog/korpusa-metallicheskie/korpusa-serii-kt/

Радиоэлектронные корпуса имеют большую область применения, прежде всего, потому что это прочное устройство, которое выдерживает большую нагрузку https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/elektrotehnicheskie-izdeliya/
Изготавливается такое изделие из устойчивых к горению материалов, поэтому его можно использовать в пожароопасной среде для обеспечения безопасности конструкции https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/kondensatory/
Оно также устойчиво к воздействию различных химикатов и внешним повреждениям https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/klemmnye-bloki/sh-303/
Купить корпус для РЭА можно в нашем магазине, где вы найдёте большой выбор товара отличного качества https://ke07.ru/catalog/korpusa-plastikovye/korpusa-serii-kz/kz-24u-kz-37/kz-30-45x70x120/

Типоразмер: Midi-Tower, форм-фактор материнской платы: ATX, блок питания внизу, число внутренних отсеков 3,5: 2, число внутренних отсеков 2,5: 2, ширина: 190 мм, высота: 440 мм, глубина: 400 мм, макси https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/nozhki-pribornye/nozhki-rezinovye-samokleyushhiesya/

Гирлянды Для Улицы С Лампочками

(BruceSliny, 14. 1. 2023 21:40)

Если вы сосредоточились на выращивании урожая, то в этом вам помогут светодиодные светильники и лампы для растений https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-220680002191-konnektor-dlya-belt-laita
Их спектр наиболее близок к солнечному, поэтому, используя их, вы продляете для растений солнечный день https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-772320672151-retro-girlyanda-so-svisaniem-10m-na-cher

При заливающем типе видно весь дом и зоны вокруг него https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-289562481031-belt-lait-pyatizhilnii-belii-ili-chernii
Для реализации используются прожекторы высокой мощности с разными цветовыми оттенками для углубления теней или выделения преимуществ дома https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-179111101181-lampochki-svetodiodnie-matovie-holodnie
Заливающий тип используется для архитектурных памяток или освещения элементов ландшафтного дизайна https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-288592881193-tsvetnie-lampochki-svetodiodnie-matovie

Встраиваемые фонари — идеально подходят для подсветки ступенек лестниц, подиумов, беседок, патио и для освещения бассейна https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-642339341169-prozrachnie-lampochki-1w-dlya-belt-laita
Также они могут быть вмонтированы прямо в грунт https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/v2

Привлекательный уличный светильник для дачи можно купить в магазине или сделать собственными силами https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/profi
В любом случае главное, чтобы он освещал территорию и радовал глаз https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-642339341169-prozrachnie-lampochki-1w-dlya-belt-laita
При покупке отдавайте предпочтение моделям со светодиодными лампами, так как они более экономичны и прослужат несколько лет https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-772320672151-retro-girlyanda-so-svisaniem-10m-na-cher
А также не забывайте убирать устройства в отапливаемое помещение, когда уезжаете домой осенью https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-289562481031-belt-lait-pyatizhilnii-belii-ili-chernii
Тогда придомовая территория будет прекрасной как при свете солнца, так и при сиянии луны https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-772320672151-retro-girlyanda-so-svisaniem-10m-na-cher

Кронштейны представляют собой самостоятельную опору для фонарей и светильников https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-288592881193-tsvetnie-lampochki-svetodiodnie-matovie
Благодаря кронштейнам светильники устанавливаются на фасады домов, стены, фонарные столбы и другие места, что позволяет их использовать для освещения двора https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-289562481031-belt-lait-pyatizhilnii-belii-ili-chernii

Красивым решением светильника из стеклянной банки или светильника из бутылки будет роспись её внутренних стенок люминесцентной краской https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/195474176-244767563591-belt-lait-dvuhzhilnii-chernii-i-belii-s
Такая краска будет накапливать солнечный свет, а в тёмное время суток будет излучать необычное свечение https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/

Концентрат Тростниковой Мелассы

(DavidFergo, 14. 1. 2023 21:32)

Обновлено 3 фев 2017 https://amadey-sirop.ru/napitok-bezalkogolnyj-gazirovannyj-moxito-s-aromatom-limon-lajma/
https://amadey-sirop.ru/saxar-kraxmalnyj-pomadnyj-2/
https://amadey-sirop.ru/835-2/
https://amadey-sirop.ru/receptura-1-xleb-rzhano-pshenichnyj-borodinskij-s-ispolzovaniem-rafinadnoj-patoki/khleb-borodinskiy-receptura-amadey/
Также производим установки автоматической мойки СИП, установки по производству сахарного сиропа, различные реакторы https://amadey-sirop.ru/patoka-suxaya/
Осуществляем инжиниринг, поставку и монтаж технологического и https://amadey-sirop.ru/835-2/
https://amadey-sirop.ru/saxar-kraxmalnyj-tverdyj-v-proizvodstve-pechenya-premium-urovnya/
https://amadey-sirop.ru/glyukoznyj-sirop-v-internete-lukavstvo/

У сахарных средств есть ряд противопоказаний, в первую очередь – сахарный диабет и другие заболевания, при которых возникает непереносимость сахара и углеводов в большом объеме https://amadey-sirop.ru/page/3/
Для таких больных всегда можно подобрать средство без глюкозы https://amadey-sirop.ru/glyukoznyj-sirop-v-internete-lukavstvo/
Также к противопоказаниям относят различные заболевания сердечно-сосудистой системы, жженный сахар может негативно повлиять на их течение https://amadey-sirop.ru/glyukoznyj-sirop-v-internete-lukavstvo/
В остальных случаях использование народного средства допустимо https://amadey-sirop.ru/patoka-kraxmalnaya-nizkoosaxarennaya/
Как приготовить — рецепты
Сухофрукты https://amadey-sirop.ru/baton-nareznoj-s-saxarom-kraxmalnym-tverdym/
Они содержат некоторое количество витаминов https://amadey-sirop.ru/769-2/
Но поскольку это просто обезвоженные фрукты – получается, что это концентрированный сахар https://amadey-sirop.ru
Да, в сухофруктах остается некоторая фруктовая польза, но их легко съесть слишком много https://amadey-sirop.ru/rzhanye-lepeshki-s-ispolzovanie-patoki-rafinadnoj-trostnikovoj-lyuks/
Да еще производители добавляют сахар, чтобы сделать сухофрукты вкуснее https://amadey-sirop.ru/ispolzovanie-saxara-kraxmalnogo-tverdogo-v-recepturax-keksov/
Лучше ешьте свежие фрукты https://amadey-sirop.ru/sirop-premium-a-2/

Далее полученный густой сироп перегоняют в варочно-кристаллизационную установку, в которой процесс выпаривания продолжается https://amadey-sirop.ru/835-2/
Процесс испарения протекает при пониженном давлении, и кристаллы сахара не окрашиваются https://amadey-sirop.ru/patoka-rafinadnaya-klassicheskaya/
Сироп упаривается до момента появления первых кристаллов сахара https://amadey-sirop.ru/sirop-glyukoznyj-suxoj/

Есть также уникальное народное средство для нормализации сахара https://amadey-sirop.ru/amadey/siropy_dlya_napitkov/
К соку одного лимона добавляется яйцо, выпивается чудо-напиток натощак https://amadey-sirop.ru/769-2/
Эффект от него заметен уже с первого применения, но продолжать пить его можно в течение трех дней https://amadey-sirop.ru/pryanik-suvenirnyj-s-ispolzovaniem-meda-konditerskogo/

Из сахара и воды готовится сироп, начать приготовление стоит именно с него https://amadey-sirop.ru/amadey/specifikacii/
Смешать сахар с водой и довести до кипения, важно чтобы сахар полностью растворился https://amadey-sirop.ru/xleb-pshenichnyj-iz-polby-s-sushenoj-klyukvoj-i-patokoj-rafinadnoj-trostnikovoj-lyuks/
После этого добавить мяту в сироп и отправить охладиться и настояться https://amadey-sirop.ru/maltodekstrin-korichnevyj/fertilizer-eddha-fe-6-chelated-iron-microelement/
Лучше сделать все вечером, а утром процедить сироп, удалив зелень https://amadey-sirop.ru/glyukoznyj-sirop-v-internete-lukavstvo/

Центрифуга

(WesleyGloni, 14. 1. 2023 21:27)

Обычно пищевое оборудование, к которому также относятся и пищевые, позволяет производить как обработку пищевых продуктов, так и приготовление из них разнообразных блюд https://пищевоеоборудование.рф/katalog/mashina-mojki/mashina-mojki-koptilnyh-veshal-mmkv-500
Каждый вид такого оборудования, прежде всего, имею какую-то определенную функцию, поэтому они могут выполнять как широкие задачи, которые будут поставлены перед ними, так и более узкие https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/konvejer-podemnyj-dlya-melkoj-frakcii-kpm-z
Иногда уже из названия становится понятно о том, для каких именно работ предназначено данное оборудование для продуктов https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/konvejer-razdelochnyj-odno-urovnevyj-k1-4000
Так, обычно промышленная мясорубка обязательно помогает перерабатывать разные виды мяса, а вот кремовзбивалка помогает готовить различные крема для тортов и пирожных https://пищевоеоборудование.рф/sankt-peterburg/katalog/konvejera-z-obraznye/magnitnyj-transporter-podemnik-mtp-4000

Очевидна низкая доходность пекарни из-за высокой стоимости муки, в этом случае нужно оптимизировать рабочий процесс и сокращать расходы на содержание персонала путем увеличения объема производительности https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/kopiya-konvejer-s-priemnym-bunkerom-elevator-2000
Допустимо также увеличение стоимости хлеба https://пищевоеоборудование.рф/katalog/mashina-mojki/mashina-mojki-ovoshhej-mmo-1000

Реакторы термические применяются для термической обработки продукции во всех отраслях пищевой промышленности https://пищевоеоборудование.рф/katalog/mashina-mojki/mashina-mojki-upakovannoj-produkcii-mmup-40
Изготавливаются различного объема, комплектации по техническому заданию или чертежам заказчика заданной производительности https://пищевоеоборудование.рф/katalog/izdeliya-iz-nerzh.-stali-aisi304/blok-formy-dlya-zamorozki-800h250h60-mm/

УДК 66 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ-УВЛАЖНИТЕЛЕЙ СЫПУЧИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ВВ Коновалов, Пензенский государственный технологический университет г Пенза, Россия АА Курочкин, Пензенский государственный
Наш одношнековый экструдер состоит из таких элементов как система подачи, система экструзии, оборудование резки, система отопления, система транспортировки и система охлаждения https://пищевоеоборудование.рф/katalog/izdeliya-iz-nerzh.-stali-aisi304/


Hr Саммит

(Georgeadolf, 14. 1. 2023 21:26)

Динамика месячной аудитории в Российском сегменте социальных сетей показывает, что наиболее привлекательной для создания игр является социальная платформа Vkontakte https://game-learn.ru/baza-znaniy
ru (5)
Фабула https://game-learn.ru/baza-znaniy
Механики действий и оценки результата https://game-learn.ru/delovye-igry
Обратная связь https://game-learn.ru/speakers102022
Алгоритм выбора механик под модели https://game-learn.ru/speakers102022
Предоставление более 50 механик https://game-learn.ru/business-games
Мотивация участников https://game-learn.ru/business-games
Игровой ход https://game-learn.ru/speakers102022
Принимаемые решения https://game-learn.ru
Математическая модель/балансировка/ проверка на прочность https://game-learn.ru/baza-znaniy
Внедрение теории в игровой мир https://game-learn.ru/baza-znaniy

При создании геймлея к нашей игре будем руководствоваться механизмом работы игры для социальной сети, основанным на следующих принципах (13) геймдизайна (14) , призванных дать игрокам ощущение воплощения их желаний, явных и скрытых: 1) Социальность 2) Спонтанность 3) Символическая осязаемость 4) Повествование (изложение событий) 5) Асинхронность (перерывы в геймплее)
Если хочешь находиться на волне, взаимодействие и обмен опытом — необходимость https://game-learn.ru
Конкуренты должны объединяться в коллаборации, обмениваться опытом https://game-learn.ru/speakers102022
Это способствует прогрессу https://game-learn.ru/gamification

Оборот рынка компьютерных игр в России составляет сегодня $300 000 000 https://game-learn.ru/gamification
Из них $230 000 000 приходится на браузерные игры, $ 35 000 000 — на игры в социальных сетях, а $ 32 000 000 — на казуальные игры https://game-learn.ru
(3) Для сравнения — цифры по смежным рынкам: 1 https://game-learn.ru
SEO: $200 млн (поисковая оптимизация) 2 https://game-learn.ru/business-games
Игры: $300 млн 3 https://game-learn.ru/delovye-igry
Платные сервисы: $350 млн 4 https://game-learn.ru/baza-znaniy
Реклама в Рунете: $670 млн https://game-learn.ru/gamification
(медийка + контекст + нестандартная реклама) 5 https://game-learn.ru/baza-znaniy
Электронная торговля: $4 840 млн https://game-learn.ru/speakers102022

Таблица 3 Прогнозный размер собственных средств по балансу для 3 сценариев https://game-learn.ru

Фундук Кафе Сочи

(Kellyshumn, 14. 1. 2023 21:26)Делегаты форума высказали мнение, что мероприятие выполнило свою задачу стать новой коммуникационной площадкой экосистемы зернового рынка - экспортеров зерна, сельхоз производителей, инфраструктурных компаний и органов государственной власти https://imperia-sochi.one/ploshhadki/oteli-i-gostinicy/
Они также отметили высокий уровень организации и высказали пожелание проводить форум на регулярной основе https://imperia-sochi.one/uslugi/master-klassy/mobilnaya-kuznica/

В отеле есть несколько площадок для проведения свадебного банкета и выездной регистрации https://imperia-sochi.one/imperiya-sochi/sladkaya-zhizn-vse-o-kendi-bare-dlya-vashego-torzhestva/
Ваше торжество может стать по-настоящему романтичным событием, ведь оно будет проходить на фоне морских волн и величественных Кавказских гор https://imperia-sochi.one/tag/imperiya-sochi/Занятия Танцами Для Начинающих

(AbrahamBak, 14. 1. 2023 21:24)

Персональные занятия с тренером https://2dance-academy.ru/napravleniya/novye/contemporary-dance/

Индивидуальные занятия необходимы для подготовки собственного шоу-номера ученика https://2dance-academy.ru/raspisanie/
Преподаватель поможет подобрать образ и наряд, поставит хореографию индивидуально для ученика и подготовит его к выступлению или съемке профессионального видео в студии https://2dance-academy.ru/napravleniya/novye/vogue/

Академия танцев 2dance на проспекте Ленина https://2dance-academy.ru/napravleniya/novye/

Танцы для детей 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 лет , подростков 11-12, 13-14, 15-16, 17-18 лет , взрослых , аренда https://2dance-academy.ru/svadebnyj-tanec/

18:00 СПЕЦКУРС / Екатерина Щербакова 18:00 ЛЕДИ 50+ 0 https://2dance-academy.ru/napravleniya/novye/latina-solo/
3 (начинающая группа) / Мария Богомол 18:30 БАЧАТА 0 (идёт набор) / Иван Сухин и Дарья Шамаева https://2dance-academy.ru/napravleniya/parnye/bachata-4/

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ https://2dance-academy.ru/akcii-i-predlozheniya/podarochnye-karty/podarochnyj-sertifikat/


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157

následující »