Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Листы Для Хлеба

(Charlesnes, 17. 2. 2023 2:50)

Такое устройство имеет множество различных видов и принципов работы https://www.kondhp.ru/products/formuiuschaya-rotatsionnaya-mashina-dlya-proizvodstva-sakharnogo-pechenya-rmp-3m
Однако для мини-пекарни среднего типа подойдет гидравлическая (автоматическая) модель с весовым способом деления теста https://www.kondhp.ru/products/smesiteli-portsionnye-lopastnye-vertikalnye-dlya-sypuchikh-materialov-splm-n-iz-nerzhaveiuschei-stali

Приобрести оборудование для производства хлебобулочных и кондитерских изделий предлагает компания https://www.kondhp.ru/categories/termodymovye-kamery
В каталоге компании представлены модели агрегатов различной мощности, что позволяет подобрать подходящее оснащение как для мини-пекарни, так и для хлебозавода https://www.kondhp.ru/products/malogabaritnaya-testomesilnaya-mashina-mtm-65

Устройство, которое делает заготовки из теста с определенной массой https://www.kondhp.ru/categories/testodeliteli-i-testookrugliteli
Таким образом, не требуется отмерять и делить тесто вручную, соответственно процесс приготовления ускоряется https://www.kondhp.ru/products/testodelitel-shnekovyi-kuzbass-68-2m
Оборудование обеспечивает бесперебойную подачу заготовок определенной массы, после чего, может быть переключено https://www.kondhp.ru/pages/mukoproseivatel-pioner-p2-p

Предназначены для шоколадно-глазировочных машин с целью обеспечения непрерывного процесса глазирования кондитерских изделий, для растапливания, перемешивания и подготовки глазури и шоколадной массы в кондитерской и хлебобулочной промышленности
Благодаря покупке высококачественного оборудования, производственные предприятия смогут существенно улучшить условия труда персонала, а также повысить эффективность деятельности https://www.kondhp.ru/categories/varochnoe-oborudovanie-1
Помимо этого, улучшение технической оснащенности обеспечит неукоснительное соблюдение технологии и позволит повысить качество выпускаемой продукции, в частности улучшить внешний вид и вкус, что приведет к росту объемов продаж https://www.kondhp.ru/pages/konveiery-i-transporternye-lenty


Цены На Конденсаторы

(Davidket, 17. 2. 2023 2:31)

G828 Корпуса с площадью выреза под дисплей и для клавиатуры, идеально подходят для https://ke07.ru

Не совсем верно https://ke07.ru/korpusa-dlya-rea/

Корпус AeroCool Cylon имеет невероятно эффектный дизайн, главной особенностью которого является наличие многоцветной подсветки оригинального конструктивного исполнения https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/nozhki-pribornye/nozhki-rezinovye-samokleyushhiesya/
Модель имеет редко встречающийс https://ke07.ru/catalog/korpusa-plastikovye/korpusa-serii-kz/kz-24u-kz-37/kz-30-45x70x120/

Официально от производителя! C фирменной гарантией! nbsp; типоразмер: Midi-Tower, форм-фактор материнской платы: ATX, Micro-ATX, блок питания внизу, число внутренних отсеков 3,5: 4, число внутренних о https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/klemmnye-bloki/sh-301/

G18xx Практичные корпуса с защелкивающейся конструкцией сокращает время сборки продукта https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/kabelnyj-vvod/rezinovyj-kabelnyj-vvod/
Четыре внутренних направляющих https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/elektrotehnicheskie-izdeliya/klemmniki/

G21xx, G31xx Пластиковые влагозащищенные корпуса со степенью защиты IP65 https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/skoby-dlya-krepleniya-kabelya/
Внутренние отлитые стойки для крепления https://ke07.ru/catalog/radiatory/

Уличный Светильник На Столб Цена

(Richardslorm, 17. 2. 2023 2:10)

Принцип действия такого вида осветительных элементов заключается в преобразовании электрической энергии в световой эквивалент https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-varton-strong-promyshlennyj-klass-zaschity-ip65-12429068-mm-54-vt-6500k-s-funktsiej-avarijnogo-osvescheniya
Такие лампы можно подключать к источнику питания 12 или 220 В https://led-svetilniki.ru/shop/brands/galad-kassiopeya
Второй вариант предполагает необходимость установки встроенного драйвера, так как диодное исполнение должно питаться от источника постоянного тока https://led-svetilniki.ru/shop/brands/tl-prom-plus

Первый этап проверки лампы накаливания 12 вольт или 220 вольт или любого другого вольтажа – это визуальный осмотр https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-avarijnyj-vr-ip65-3ch-35vt
Если наглядно видно, что вольфрамовая нить внутри лампы оборвана, то дальнейшие этапы проверки не требуются https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-rusvet-rs-lpo-454000s-polikarbonat

Посмотрите, на какой срок дает гарантию производитель https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-konsolnyj-svetodiodnyj-galad-standart-led-120-shbk50
Если написано 40000 часов и гарантия 1 год, то это смех, да и только https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-super-street-110
Срок жизни наших ламп 20000 часов и гарантия 2 года, т https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-industry-new-48-t-podvesnoe-kreplenie
е https://led-svetilniki.ru/shop/brands/galad-galad
почти весь срок службы покрыт гарантией при круглосуточной эксплуатации https://led-svetilniki.ru/shop/products/lsp-33-vt-ip67
Это и есть критерий уверенности в качестве своей продукции https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/ulichnye-svetilniki/varton-varton


Светодиоды являются твердотельными излучателями и не содержат внутри инертных газов или паров ртути, как газоразрядные лампы, которые в случае повреждения выделяют вредные вещества в атмосферу https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-industry-new-12-diagramma-g60

Причём первые два вида — традиционные типы осветительной арматуры, а два последних получили распространение и используются в основном в конструкциях подвесных и ячеистых потолков https://led-svetilniki.ru/shop/brands/varton-varton?149=36&151=3150&sort=name&page=all
Существуют также отдельные модели универсальных светильников, которые могут монтироваться и как встраиваемые, и как накладные https://led-svetilniki.ru/shop/products/promyshlennyj-svetilnik-kedr-ssp---kss-200vt

Функции Crm Систем

(DanielZOM, 17. 2. 2023 0:41)


- Делайте качественный и уникальный контент на канала- Придумывайте привлекательные креативы для слива трафика на партнерские программ- Создавайте конкурентные и выгодные предложения в своей сфере услу

Конечно же, можно купить билет с рук, и при этом необязательно быть похожим на школьника – ведь вместе с группами выпускников на Дворцовую площадь допускаются взрослые сопровождающие https://rentabot.ru/massenger
Но наверное, не стоит объяснять, что это способ сопряжен с большим риском встретиться с мошенниками, да и, наверное, не вполне корректен по отношению к выпускникам https://rentabot.ru/

Человеческие ресурсы и время в сутках ограничены, поэтому успеть делать абсолютно все самому очень сложно https://rentabot.ru/massenger
Нанимать помощника на зарплату невыгодно, если поручения нерегулярные https://rentabot.ru/
Да и область его знаний и умений вряд ли будет очень широкой https://rentabot.ru/
В таких случаях на помощь приходят биржи микрозадач https://rentabot.ru/
Если вам нужна видеопрезентация, написание рекламного текста, сбор и анализ сайтов конкурентов, создание рекламного баннера, живые подписчики в группы или каналы, накрутка комментариев в соц https://rentabot.ru/massenger
сетях, перевод текста, а также любые другие услуги, вы можете поручить эти задачи людям, с навыками их решения https://rentabot.ru/massenger
Если вы хотите выполнять подобные задания самостоятельно и иметь дополнительный источник заработка, то на биржах микрозадач можно находиться в статусе исполнителя https://rentabot.ru/massenger

Первый, прошедший почти 50 лет назад, фестиваль Алые паруса стал настоящим событием https://rentabot.ru/
Прожекторы, громкоговорители, парад катеров с музыкантами и факелами https://rentabot.ru/
Ярко горящие огни на Ростральных колоннах, огни на стенах Петропавловской крепости https://rentabot.ru/
Сама постановка на белом корабле с алыми парусами, в конце которой Ассоль всходит на борт к молодому капитану Артуру Грею, влюбленному в нее https://rentabot.ru/

tiyara4d

(BrandonRaino, 17. 2. 2023 0:21)tiyara4d

Окна В

(Thomashoody, 17. 2. 2023 0:15)

Преимущества пластиковых окон в том, что они позволяют забыть о холодном сквозняке, сырости, наледи и конденсате на стекле https://okno.ooo/okna-bez-montazha/okno-600x600
В отличие от деревянных конструкций они не подвержены деформации, при температурных перепадах и изменении влажности; не нуждаются в защитном лакокрасочном покрытии https://okno.ooo/installation-winter

Современные технологии позволяют создавать не просто теплые и красивые окна, но и окна, которые являются частью системы умный дом https://okno.ooo/okna-bez-montazha/okno-800x1200
И эти технологии сегодня уже доступны в Иркутской области https://okno.ooo/plastikovoe-osteklenie-balkonov

Подоконник - 850 руб https://okno.ooo/okna-bez-montazha/okno-800x1200

Варианты декора https://okno.ooo/okna

Гарантия качества https://okno.ooo/articles/119-ustanovka-plastikovykh-okon-svoimi-rukami

Выражаю искреннюю благодарность главному офису продаж, на Воровского, 29а, а так же менеджера Екатерину, за гибкий подход и клиентоориентированность!

Раковины Из Бетона

(Jeremytum, 17. 2. 2023 0:05)

В соответствии с ФЗ №152 от 27 https://www.raidstone.ru/catalog/izdeliya-iz-kamnya/stupeni1.html
07 https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/travertin/travertin-klassik-lajt-uf-travertino-classic-light-uf.html
2006, отправляя любую форму на сайте, Вы даете своё согласие на обработку персональных данных https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/mramor.html?list_page=2

Федеральным законом от 27 https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/oniks/oniks-dzhejd-grin-jade-green.html
07 https://www.raidstone.ru/delivery.html
2006 года №152-ФЗ , на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных
Требуется особое мастерство и великолепное знание особенностей материала, чтобы из огромного числа образцов выбрать один, наиболее гармонично вписывающийся в интерьер вашего дома, и создать необходимое вам изделие – отделочную или мрамора, лестничные ступени, подоконники, , https://www.raidstone.ru/services/oblicovka-eksterera/oblicovka-fasada-kamnem.html

Гранитные водоотводные лотки в системе дождевой канализации эффективно собирают ливневые воды https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/granit/granit-azul-makaubas-azul-macaubas.html
Изготавливаются индивидуально под заказ https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/mramor/mramor-chipolino-ondulato-cipollino-ondulato.html
Лотки из гранита отличаются долгим сроком службы и естественной красотой натурального камня https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/travertin/travertin-klassik-lajt-uf-travertino-classic-light-uf.html

В период с 2010 по 2014 год темпы роста рынка автосервисов в денежном выражении находились на уровне 15-20% https://www.raidstone.ru/catalog/izdeliya-iz-kamnya/banya-hamam/kurny-rakoviny.html?list_page=3
По данным , объем рынка автосервисов в России в 2010 году составил 13 https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/travertin.html?list_page=4
5 млр https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/granit/granit-zhallo-mauntin-giallo-mountain.html
https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/iskusstvennyj-kamen/iskusstvennyj-kamen-santamargherita-marble-verde-alpi-c113.html
https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/granit.html?list_page=15


Детские Психологи

(RonaldTem, 16. 2. 2023 22:28)

В каждой возрастной группе работа сестры имеют свои особенности https://med-newton.ru/yslugi/logopedicheskij-massazh/
У детей первых 3 месяцев жизни участковый врач и сестра обращают внимание на предупреждение и раннее выявление рахита, анемии, дистрофии, септических состояний и заболеваний кожи https://med-newton.ru/yslugi/magnitoterapiya/

Атипичная скарлатина всегда протекает легко (со стертой симптоматикой) https://med-newton.ru/yslugi/osteopatiya/
У пациента могут лишь немного покраснеть миндалины, проявляются единичные высыпания на туловище https://med-newton.ru/yslugi/nevrologiya/

Специализация: ультразвуковое исследование в ортопедии (тазобедренного сустава), нейросонография, ультразвуковое исследование тазобедренных суставов, поверхностных органов (щитовидной и слюнных желез), ультразвуковое исследование мягких тканей и лимфатической системы,
Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работу государственного бюджетного учреждения здравоохранения министерства здравоохранения Краснодарского края, кандидат медицинских наук
21 https://med-newton.ru/yslugi/kvh/
Четко вести необходимую документацию на участке, своевременно и качественно предоставлять всю требуемую информацию и проводить ежемесячный анализ своей работы https://med-newton.ru/yslugi/magnitoterapiya/

Наиболее часто гипотрофия диагностируется в период внутриутробного развития и в первые три года жизни https://med-newton.ru/yslugi/osteopatiya/
Распространенность болезни в разных странах мира колеблется от 2 до 30% – многое зависит от социальных и экономических условий https://med-newton.ru/yslugi/detskij-psiholog/

Сро Цена В Москве

(WilliamMon, 16. 2. 2023 22:17)

Ассоциация является одной из первых СРО в области строительства, учрежденных в России https://xn--c1acdkjg2b.xn--p1ai/anodpocpkpp-lider/
Сохранность компенсационного фонда Ассоциации подтверждает высокий уровень квалификации членов СРО и качество выполняемых работ https://гклидер.рф/sc-lider/
Мы сотрудничаем с министерствами и ведомствами Московской области, РФ, Ростехнадзором, федеральными органами исполнительной власти https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-stroitelnuju-sro/
Члены СРО получают всестороннюю информационную поддержку, включая консультации в электронной форме https://гклидер.рф/sc-lider/
Мы помогаем в решении правовых вопросов, возникающих в процессе ведения хозяйственной деятельности https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-proektnuju-sro/
Ассоциация сотрудничает с АНО ДПО — центром повышения квалификации кадров для строительства и ЖКХ https://гклидер.рф/kontakty/

Саморегулируемые организации (СРО)
Большой Балканский пер, 20 ст1 https://гклидер.рф/kontakty/

+7 499 728-50-09 Сегодня c 08:30 до 17:30 https://xn--c1acdkjg2b.xn--p1ai/anodpocpkpp-lider/

организация должна быть внесена в реестр; в ее штате должно быть не менее 100 человек; в открытом доступе на сайте компании должны находится все уставные документы, с включением ее членов https://гклидер.рф

свидетельство в строительной сфере https://гклидер.рф/sc-lider/
Наличие документа направлено на ведение законной деятельности в направлении строительства, капительного ремонта и других работ, которые влияют на безопасность конкретного объекта; свидетельство в сфере проектирования https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-proektnuju-sro/
Наличие документа направлено на ведение проектных работ согласно действующему законодательству; свидетельство в сфере инженерных изысканий https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-stroitelnuju-sro/
Наличие документа позволяет вести законную деятельность в направлении изыскательных работ; свидетельство в области энергоаудита https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-proektnuju-sro/
Наличие документа позволяет проводить работы в сфере энергетических обследований https://гклидер.рф/sc-lider/

Aktualizace vany

(HiramViego, 16. 2. 2023 21:47)

tiyara4d

(BrandonRaino, 16. 2. 2023 19:48)tiyara4d

Я знаю где-то во вселенной

(Kevinrig, 16. 2. 2023 19:33)

Я знаю где-то во вселенной https://dzen.ru/video/watch/63d0a2ee00b242106a364177?t=7

aviator

(EugeneUnove, 16. 2. 2023 8:42)Aviator game for money at the bookmaker's office 1win. How to play aviator 1win at pin up casino. Download the game on android apk and make money with strategies 2023. Bonus and promo code when registering Aviator

Кама Шины Купить

(Brandonjal, 16. 2. 2023 4:47)


Шины для внедорожников и легких грузовиков обычно имеют меньший индекс скорости https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/kama/nf-202.html
Для внедорожников и легких грузовиков наиболее распространёнными являются индексы скорости: Q (до 160 км/ч), R (до 170 км/ч) и S (до 180 км/ч) https://servishin.ru/actions/Предлагаем Вам рассмотреть возможность приобретения шин производства КНР, для грузового транспорта и спецтехники, с наших складов в Новосибирске или Владивостоке https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/aeolus/aeolus_932.html
Производим отгрузку товара мелким https://servishin.ru/catalog/gruzovye-diski/
https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/kama/kama-nf-202-31570r225.html
https://servishin.ru/


Test, just a test

(Jamesjbks, 16. 2. 2023 1:26)

cancun cheap hotels all inclusive
ziva hotel
cancun resorts all-inclusive

tiyara4d

(BrandonRaino, 16. 2. 2023 1:21)tiyara4d

Стоимость Монтажа Пластикового Окна

(Thomashoody, 15. 2. 2023 23:38)

Цена у конкурентов https://okno.ooo/articles/135-osteklenie-kruglykh-balkonov

6 https://okno.ooo/articles/119-ustanovka-plastikovykh-okon-svoimi-rukami
Монтаж пластиковых окон, подоконников и откосов https://okno.ooo/reachmont

Пластиковые окна от это https://okno.ooo/reachmont

дышащие окна, стекло с защитой от ультрафиолета https://okno.ooo/articles/119-ustanovka-plastikovykh-okon-svoimi-rukami

Устроило качество окон, монтаж окон и сама работа https://okno.ooo/windows
Во первых: менеджер Эдуард рассчитал нам все, как мы хотели, цвет, створки и количество открывающий окон, чтобы окна были на зиму тёплые и нигде не продували https://okno.ooo
Нет никакой накрутки в виде дополнительных плат или обмана, чтобы загробастать себе или компании денег, все очень добросовестно и в пределах ваших финансовых средств https://okno.ooo/gotovye-plastikovye-okna/plastikovoe-okno-1000-x-1200
Очень рекомендую, как товар и качество исполнения эту фирму https://okno.ooo
Российское производство и монтаж супер пупер качество https://okno.ooo/testbalkon19
Установят все ровно без никаких зазор https://okno.ooo/reachmont
Я очень довольна, как клиент https://okno.ooo/okna-bez-montazha/okno-900x600

* Цена от 28 160 руб https://okno.ooo/articles/537-kak-vybrat-plastikovye-okna

Механизм Для Распашных Ворот

(DavidTop, 15. 2. 2023 23:13)

В фундаменте устанавливаются две опоры с роликами, на эти ролики заводятся ворота с профильной балкой (несущая рама) в нижней части https://mosvrata.ru/tovar/privod-dlya-otkatnyh-vorot-an-motors-asl500/
Ролики полностью скрываются в профильной балке, благодаря чему ворота имеют эстетический вид и с лицевой и с внутренней стороны https://mosvrata.ru/tovar/roger-h93-rx2rc-i/
Несущая конструкция изготавливается из стали или алюминия https://mosvrata.ru/catalog/avtomatika-dlya-vorot/

Существуют и другие торговые марки, которые также пользуются популярностью среди потребителей https://mosvrata.ru/catalog/aksessuary/
При выборе ворот обязательно учитывайте их вес и предполагаемые условия эксплуатации https://mosvrata.ru/tovar/roger-kit-r20-310-avtomatika-dlya-raspashnyh-vorot/
Советы и рекомендации, представленные выше, обязательно помогут вам выбрать подходящие автоматические ворота с дистанционным открытием для своего гаража https://mosvrata.ru/tovar/nice-carica-plata-podzaryadki/

инструкция есть как подключить лампочку,там всё понятно а как подключить мотор с реверсом с использованием концевиков не понятно https://mosvrata.ru/catalog/avtomatika-dlya-vorot/raspashnyh/
начертите схему если можно,заранее спасибо https://mosvrata.ru/tovar/roltek-maks-sistema-dlya-podvesnyh-vorot-9m/
заказывал на алиэкспрэс, хотел вставить ссылку не выходит https://mosvrata.ru/ustanovka-shlagbauma/
у вас с верху есть ссылка на 4 канала,у меня на 1канал, нагрузить можно до 1,5кВ https://mosvrata.ru/tovar/doorhan-barrier-pro-4000-shlagbaum-avtomaticheskij/

Прочная связь бытового уровня жизни с современными интеллектуальными разработками – уже не новинка https://mosvrata.ru/tovar/doorhan-rejka-zubchataya-30-1-m/
*Система , что положительно сказывается на уровне жизни, комфорта и безопасности https://mosvrata.ru/tovar/faac-safebeam-fotoelementy/

Интенсивность (%) – параметр, который показывает максимальную интенсивность использования электродвигателя https://mosvrata.ru/tovar/nice-toona-4016p-klt-ru01-privod-dlya-raspashnyh-vorot/
Интенсивность является соотношение периода работы устройства к общему времени https://mosvrata.ru/tovar/shlagbaum-avtomaticheskij-roger-agl6-komplekt/
Например, если параметр составляет 30%, то конструкция может работать 30% времени, при этом перерыв в работе составит 70% времени https://mosvrata.ru/tovar/signalnaya-lampa-nice-elb-bluebus/
Обычно такого значения достаточно для ворот стандартных параметров https://mosvrata.ru/tovar/fotoelementy-comunello-dts/

Все комплектующие каркаса и направляющей следует собирать только в шахматном порядке https://mosvrata.ru/tovar/nice-a60a-blok-upravleniya/
В противном случае при повышении температуры ворота обязательно https://mosvrata.ru/tovar/apollo-jolly-pult-brelok-d-u-dlya-vorot-i-shlagbaumov/

aviator

(DavidSic, 15. 2. 2023 16:49)Jogar aviador por dinheiro no Bookmaker 1win. Como jogar o aviador 1win no pin up cassino. Baixe o jogo em androide apk e ganhe com estrategias 2023. Bonus de registro de aviador e codigo promocional

Nine303 is the Greatest & Depended on Situs4D in 2023

(ShawnAS, 15. 2. 2023 16:02)

Nine303 is the Most useful & Relied on Situs4D in 2023, https://nine303.com


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169

následující »