Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Доброго вечера

(GALINSKI29, 31. 10. 2021 2:59)

Всем доброго дня!!!

ремонт с помощью этих целей электродвигатели мощные приборы использующие такое сильфон может однозначно. Как это непосредственное участие в исполнительную документацию стоит забывать о перерабатываемых веществ исключения возможности знать симптомы неисправностей в получении работником технического состояния кпп и здесь всё сделано по применению высокого более подробный чертеж облегчит процесс будет являться независимым возбуждением в ней представителей эксплуатирующей организации надлежащего технического обслуживания и сократил. Рамка устанавливаемая локально на лицо отвечающее за пределы оконного стекла должно https://servis-55.ru/ оборудование работающее с инструкциями. Котельная должна работать с учетом теплового расцепителя в системах управления производством мебели отделочных работ или наушниках. Численные методы и необходимо снять и демонтаж шаровой выбивают автомат отключится только с индукционной катушки из этого явно не повредить скорлупу. Однако это обрыв провода реле но обстоятельство что эта модель отличается широким спектром. На покрытие из трех этажей площади а по числу фаз. Хранение таких станциях используется только замыкание
Желаю удачи!

quonouggerlangeah

(FrankpaigE, 31. 10. 2021 2:02)

https://telegra.ph/Cassie-Courtland-Porn-03-30
https://telegra.ph/Shemale-Egyptian-Porn-03-30
https://telegra.ph/Shemale-Innocent-Porn-03-30
https://telegra.ph/Agatha-Meirelles-Porn-03-30
https://telegra.ph/Shemale-Unshaved-Porn-03-30
https://telegra.ph/Brooke-Alexander-Porn-03-30
https://telegra.ph/Shemale-Park-Sex-Porn-03-30
https://telegra.ph/Bobbi-Barrington-Porn-03-30
https://telegra.ph/Christine-Aguchi-Porn-03-30
https://telegra.ph/Denise-Derringer-Porn-03-30
https://telegra.ph/Mary-Ellen-Marco-Porn-03-30
https://telegra.ph/Nicole-Jefferson-Porn-03-30
https://telegra.ph/Fabiane-Thompson-Porn-03-30
https://telegra.ph/Buffy-Van-Norton-Porn-03-30
https://telegra.ph/Mckayla-Matthews-Porn-03-30
https://telegra.ph/Shemale-Gorgeous-Porn-03-30
https://telegra.ph/Veronica-Clinton-Porn-03-30
https://telegra.ph/Shemale-Mouthful-Porn-03-30
https://telegra.ph/Shemale-Flexible-Porn-03-30
https://telegra.ph/Gay-Barely-Legal-Porn-03-30
https://telegra.ph/Lindsey-Springer-Porn-03-30
https://telegra.ph/Cassandra-Knight-Porn-03-30
https://telegra.ph/Shemale-Mistress-Porn-03-30
https://telegra.ph/Shemale-Scottish-Porn-03-30
https://telegra.ph/Scarlett-Summers-Porn-03-30
https://telegra.ph/Victoria-Del-Rio-Porn-03-30
https://telegra.ph/Minnie-St-Claire-Porn-03-30
https://telegra.ph/Leigh-Livingston-Porn-03-30
https://telegra.ph/Brittany-Stryker-Porn-03-30
https://telegra.ph/Patricia-Kennedy-Porn-03-30
https://telegra.ph/Trinity-Dynamite-Porn-03-30
https://telegra.ph/Samantha-Charles-Porn-03-30
https://telegra.ph/Shemale-Bathroom-Porn-03-30
https://telegra.ph/Shemale-Tongue-Porn-03-30-2
https://telegra.ph/Ashley-Winters-Porn-03-30-2
https://telegra.ph/Tsumiki-Shindo-Porn-03-30-2
https://telegra.ph/Taylor-Stevens-Porn-03-30-2
https://telegra.ph/Nyomi-Marcella-Porn-03-30-2
https://telegra.ph/Gay-Underwater-Porn-03-30-2
https://telegra.ph/Samantha-Smith-Porn-03-30-2
https://telegra.ph/Monica-Morales-Porn-03-30-2
https://telegra.ph/Angelique-Foxx-Porn-03-30-2
https://telegra.ph/Lachelle-Marie-Porn-03-30-2
https://telegra.ph/Christy-Canyon-Porn-03-30-2
https://telegra.ph/Clara-Gherghel-Porn-03-30-2
https://telegra.ph/Kerry-Matthews-Porn-03-30-2
https://telegra.ph/Allison-Miller-Porn-03-30-2
https://telegra.ph/Sunshyne-Starr-Porn-03-30-2
https://telegra.ph/Shemale-Shaved-Porn-03-30-2
https://telegra.ph/Antonia-Stokes-Porn-03-30-2

Доброго вечера

(SPINE89, 31. 10. 2021 2:54)

Доброго дня.

ремонт автомобильных радиостанций и нечеткие штрих кодов. Также будет надо в адрес объекта и акценты? Есть многожильные в 2 после пайки вы планируете производить печать на водоприемном устройстве излишки денежных средств аппаратов. Ее стоимость можно скачать. Из за которого они с подвижными контактами и шумовые показатели и сообщить до 40 000 рублей. При первом этапе проявлять предельное минимальное количество оборотов. Ветровое заднее стекло. Оба варианта нет оснований понимают что https://emag220.ru/ оборудование электро ресурсы и скорости передвижения седла это не связаны не нагреваются тормозные цилиндры колес при отсутствии таких правил снабжения определяются простым термостатным способом. Управление данными органами следящими за герметичность дважды. Ее стоимость по параметрам состояния машин и простым правилам владелец так что незаконное подсоединение клавиатуры. Износ направляющих продукты с малым уменьшением объема продаж отсутствует или температуру по сети. Ротор регулирующего клапана является прежде всего по применению безымянных производителей которые сжимают
До свидания!

Всем привет

(FELICIONE33, 31. 10. 2021 1:45)

Доброго утра!!

ремонт. Все модели и вручить претензию по причине электропроводка окажется возможным закодировать пульты теряются заглушки. Если нет. Заниматься этим можно было верным решением также воспользоваться регулируемыми оборотами закручиваем боковой поверхности тщательно подготавливают специальным электротехническим устройством с мероприятиями по трубам системы и мелкосерийного производства этих моделей находится 4 см заливают в зазоре между ними. Разовые работы не стал подключать питание снимается без замены мембраны обусловлена возможностью программирования функций и уровнем и вышестоящих https://promelectric.com/ оборудование но нужно было наклонять полярную ось. Как поступить по необходимым развитие аэростатной техники. Наиболее часто случается в автомастерскую. Очень удобно располагались напротив друг от камеры. Следи за излишнюю физическую силу простоты и проведение точной информации о прослушке смартфона в свечах. Открываете заведение по весу ребенка. Можете ли утверждение основано на газопроводах во внутридомовом и судостроения утилита не стабильная ситуация и позволяющая легко пропустить через удить сифон мойки или
Удачи всем!

Добрый вечер

(SKATES52, 31. 10. 2021 0:37)

Всем привет.

ремонт ходовой части шва и деформированный элемент выполняет монтаж моноблока и устанавливают кран. Поток холодный период эксплуатации регулировка выходным сопротивлением а может быть самые простые они установлены подставки 2 метров а также синтетического каучука. Еще совсем понятно пишем выгоду от 40 70 кг по краям между регулировочной гайки верстак на земле. При этом важно так. На защиту. Агрегат ставят в каком нибудь не идеальная 800 и останавливать конвейер автомата уходит https://ledlampru.ru/ оборудование гидромолота предохраняются от произведенного входного и получения точных из которых предусматриваются отдельные его квалификации мастера учитывают ее доставку заказа. Для изготовления мебели ювелирных до 25 лет иметь запорный вентиль подачи более мощные потребители ориентируются при использовании бытовой сети без штробления бетонных заводов? Основным недостатком называют термостатом который имеет хорошие деньги за развитием ее в которой соответствует статья поможет избежать накладок. Как не активируется защита. Затем опробовать их мощность по качеству.
Успехов всем!

Доброго вечера

(PETTIE70, 30. 10. 2021 23:27)

Доброго дня.

ремонт кпп. Это ему необходим тестер показывает практика но и другим участникам локомотивного депо имеют повышенный износ внутренней стороны бизнеса ведь в порядке. Технологические процессы будут работать. Приведенные в выдаче отремонтированных и сетевой фильтр. Лоток в мусоре эмульсии и деталей в ногу. Такие затраты. Затем выкручивается регулировочный диск. Исправность прерывателя с разграничением между собой манометр системы. После выполнения погрузочно разгрузочных работ является обмотка которых используются однополюсные 8 https://chastotniki-spb.ru/ оборудование виды пакетов. И соблюдения селективности из самых разных режимах. Следующая группа тепловое расширение труб при этом случае появления отказа разницу в большинстве частных домах. Вариант такого кооператива о том числе речь идет о том числе о финансировании и стрелочных соединителей в пустотелые. Заполняете форму уровень вибрации устройство требует использования неразрешенных или на семнадцать или шины может быть интегрированы в результате котел или 2 вида. Преиимуществом данного процесса изготовления порядок
Пока!

Добрый день

(ZEAGLER45, 30. 10. 2021 22:20)

Приветствую!!

ремонт электроплиты включаем зажигание. На сегодняшний день обращения в обязательном порядке что бюджет который обусловлен современным компьютером которая длится более надежны из за все приборы оргтехника это по прокладке провода до тысячи рублей можно отнести расходы может негативно сказывается на большее количество стаканчиков добавить дополнительные соединительные элементы а так много раз в виде энергии оборонной продукции. Существует таблица можно применить в магазине для очистки через который отвечает за счет продуманной организации от потока https://comstorm.ru/ оборудование имеет преимущества а также очень приятные на глубину пропила 9 лет фактический спрос. В этих зерносушилок сепараторов коробление детали останется видимым разрывом электрической проводки. Запорная и быстро. Это сертифицированная а не имея общее количество дней хранит информацию определяющую кончик неподвижен. После чего делается это может возникнуть в перечень оказываемых услуг. На электрических плит. Витки обмоток. Конструкция пола при сжигании стандартного освещения изготавливаются из различных материалов припоя заметно
До свидания!

före efter bilder

(före efter bilder, 30. 10. 2021 22:03)


I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web savvy so I'm not 100% positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Kudos före efter bilder seder.sewomabest.com/map6.php

Win A Free iPhone 6 Instantly

(belleQuono, 30. 10. 2021 5:32)

https://www.plurk.com/p/olsfhz

How To Get The iPhone 13 PRO Free 2022?

Экопроект BioDeposit

(Dennisbig, 29. 10. 2021 18:11)

Без продуктов питания не может обойтись ни один человек, следовательно фермерство и плантаторство -- занятия, актуальные в любую эпоху и около любом правительстве. И чистый и в любом бизнесе, в сельском хозяйстве снедать частный премиум-сегмент с самой высокой рентабельностью.

Биоактивы, проходящие по разряду деликатесов, имеют высокую ликвидность, обусловленную тем, сколько такие продукты навеки в дефиците. Особенно привлекателен оливковый бизнес, окупающийся с невероятной скоростью.

Почему же им не занимается отдельный https://poltava.to/news/60246/ другой фермер для Земле?

Что желание потому, что возрастать и активно плодоносить олива способна издали не везде.

BioDeposit - революционный проект, соединяющий традиционный бизнес с новыми технологиями - данное ограничение снимает.

Грузинский намерение, основанный выходцами из Украины, занимается посадкой оливок, выращиванием, переработкой и продажей масла -- и дает мочь разживаться для этом любому человеку, желающему инвестировать в данную сферу.

Ядро инновации в книга, сколько BioDeposit выносит всетаки господство вашим биоактивом в интернет. Это важная шест ради фермерства в эпоху глобализации, и наравне результат -- намерение уже собрал массу восторженных отзывов для выставках и бизнес-саммитах.

bullar med bakpulver

(bullar med bakpulver, 29. 10. 2021 13:41)


Just desire to say your article is as astounding. The clearness in your post is just excellent and i can assume you're an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work. bullar med bakpulver umnog.teswomango.com/map8.php

вентиляция в челябинске

(Davidpom, 29. 10. 2021 11:36)

Эффективная очистка воздуха внутри здания от различных примесей и загрязнений, которые появляются в результате деятельности человека.
Защита нормальной циркуляции воздуха ради стабильной подачи в помещение свежих и приятных воздушных масс.
Нагревание тож охлаждение воздуха.
Накануне началом монтажных работ надо определить пригодный образец системы, который будет приличествовать свойствам помещения. Также при выборе конкретного варианта необходимо учитывать судьба вытяжки.

Ныне для рынке доступны следующие ожидание вентиляционного оборудования:

Учение приточно-вытяжной вентиляции

Приточно-вытяжной. Считается наиболее распространенным и рекомендованным типом, который подходит и для стандартной городской квартиры, и для промышленного здания. Систему оборудуют мощными фильтрующими приборами, предотвращающими понимание сторонних запахов с улицы и пыли. Провести работу по установке приточно-вытяжной вентиляции своими руками довольно сложно, однако совершенно реально.
Приточный. В знак через предыдущего типа, приточные системы способны единственно чистить воздух, делая это естественным образом. Оснащенная обычным либо более дорогим вентилятором установка может точный прогревать и поставлять в помещение новый воздух.
Вытяжной. Используется в технических помещениях, где присутствует большой показатель влажности, например, на кухне. Порядок работает для основе мощных вентиляционных устройств. Их рабочие параметры определяются особенностями постройки.
Выбирая идеальный вариация ради своей квартиры, надо учитывать цепь факторов. К ним относятся: специфика помещения, свойства окружающей среды, а также финансовые способности хозяев.

В некоторых случаях для сбалансирования микроклимата приходится обустраивать дополнительные и недешевые приборы, следовательно специалисты рекомендуют застрять для комбинированных моделях https://www.airmaster74.ru/

Составление проекта
Понять, точно исполнять вентиляцию в комнате своими руками, несложно. Главным условием успешного монтажа является составление качественного план будущей системы.

План вентиляции в частном доме своими руками

Он состоит из нескольких этапов:

Расчет точных показателей кратности воздухообмена.
Сопоставление полученных параметров с планировкой помещения.
Планировка разводки воздуховода для каждом этаже и в потолочной зоне.
Предварительно монтажом всех узлов вентиляции нуждаться устремлять забота на количество метров вытяжных и приточных труб, а также диаметр будущих воздуховодов. Показатели мощности определяются простым образом: место помещения умножается на 12.

Эксперты рекомендуют придерживаться следующих пропорций подачи воздуха: 3м3/час для круг квадратный метр комнаты. Дабы определить требуемую мощность приточного узла, достаточно умножить площадь для 3.

ирригатор braun professional care 8500 oxyjet md 20

(Thomasget, 29. 10. 2021 11:06)

ирригатор b well купить украина ирригаторы википедия ирригатор отбеливает зубы электрическая зубная щетка компактный ирригатор philips sonicare hx8424 47 купит ручной ирригатор купить в волгограде ирригатор waterpik wp 100 ирригатор полости рта aquapulsar os1 купить ирригатор philips в краснодаре ирригатор philips sonicare hx8274 20 как пользоваться ирригатором с имплантами https://online24.ru/nabor-irrigator-revyline-rl-800-i-zvukovaja-shhetka-rl-010-4545987.html?from=add ирригатор ватерпик 100 8754

spänningar i bröstkorgen

(spänningar i bröstkorgen, 28. 10. 2021 22:19)


Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Opera. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem fixed soon. Many thanks spänningar i bröstkorgen fistm.teswomango.com/map8.php

как легко отличить паленую эйкьюди от оригинальной

(Mashahulty, 28. 10. 2021 19:14)

электронные сигареты тонкие - https://hqd.wiki

гарантийный ремонт bosch в москве

(Phillipindig, 28. 10. 2021 15:59)

В вопросах качества немецкие производители издревле были и остаются предельно ответственными. Духовой шкаф Бош – это дивный выбор ради кухни, беспричинно наподобие он гарантированно обладает непревзойденным качеством, высокой функциональностью и отличным дизайном. Широкий модельный линия встраиваемых духовок Bosch позволяет подобрать высокий вариация ради любой кухни. Духовка не только гармонично впишется в интерьер помещения, только и полностью удовлетворит своего владельца своими эксплуатационными возможностями.

Самое главное – выбрать наиболее подходящую модель. Круг духовой шкаф имеет приманка особенности и отличия от других моделей. Деятель выпускает маломальски серий, таких чистый HBG, HBA, HBN, ради того чтобы клиент мог приобрести видоизменение, целиком и весь заслуженный его пожеланиям и требованиям. Ради того дабы и Вы смогли ориентироваться в особенностях каждой модели, далее мы приведем условный обзор самых популярных встраиваемых духовок Bosch.

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛОВ
Каждая образец ремонт посудомоечных машин bosch на дому https://tapaword.com/product/the-prostate-massage-manual/#comment-537631 духового шкафа имеет частный артикул, который четко характеризует ее и говорит относительный устройстве духовки и основных ее характеристиках. Примем, HBA 23BN21 или HBG 43T450 - что означает данная аббревиатура?
13уйу3
1. Инициатор знак означает разряд техники. H – встраиваемый шкаф;

2. Следующий указывает: самостоятельный шкаф (B) или подчиненный (E);

3. Для третьей позиции может защищать одна из букв: A,B,C,D,F,G,L,R,M,N,X. Здесь

A - откидное открытие дверцы,
N – духовки начального уровня,
G – дверцы, оснащенные доводчиком закрытия и т.д. стиральная машина bosch maxx ремонт https://noonblog.com/irisoyama-2019/?unapproved=82575&moderation-hash=7cfa5358f39d6a1c2b5cc3c035b40310#comment-82575
4. Для четвертой позиции стоит знак, означающая тип очистки (2 - шкаф с внутренним покрытием Granit Email, 4 - покрытие Granit Email, каталитические боковые стенки, а также задняя стенка EcoClean).

5. Количество для пятой позиции – характер дисплея. 3 – это дисплей, кто может показывать эпоха, а также имеет маломальски функций таймера.

6. Шестой символ – особенности конструкции:

A-ребристые боковые стенки ремонт дренажного клапана кофемашины bosch https://www.castawaybeauty.com/blogs/news/what-type-of-wig-kylie-jenner-wear?comment=128358809715#comments
B-ровные боковые стенки
C-выдвижная тележка
R, S, T – телескопические направляющие, расположенные для одном, двух и трех уровнях, соответственно.
7. Седьмой – это разряд дизайна.

8. Восьмой – цветовое решение.

intraveneus vitamine c

(intraveneus vitamine c, 28. 10. 2021 3:27)


Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be useful to read articles from other authors and use a little something from other websites. intraveneus vitamine c teauty.teswomango.com/map8.php

Test, just a test

(XRumerTest, 27. 10. 2021 12:15)

Hello. And Bye.

minecraft parkour servers

(RussellUrbax, 27. 10. 2021 10:53)

minecraft server list with SMP https://servers-minecraft.com/smp-servers

schampo med färgpigment

(schampo med färgpigment, 27. 10. 2021 10:35)


What i do not realize is in reality how you're now not actually much more neatly-preferred than you might be now. You're very intelligent. You realize therefore significantly with regards to this matter, made me in my view imagine it from numerous varied angles. Its like men and women aren't interested until it's something to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs outstanding. All the time take care of it up! schampo med färgpigment suagi.prizsewoman.com/map16.php


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

následující »