Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Редуктор Для Газонокосилки Крафтсман 424741

(Marcusencon, 15. 1. 2023 22:16)Сообщите в любой удобной форме, что нужен выезд механика или забор курьером, либо сдайте технику в любой из приемных пунктов https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/shesternya_KCM24_02_19_veduschaya_transmissii_snegouborschika_PATRIOT-1565
Они работают и в будни, и в выходные https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/karbyurator_5258373_01_dlya_trimmera_HUS_225_235-5733
Если потом вы захотите добавить еще оборудование компания сделает это без каких-либо сложностей https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/flanets_krepleniya_noja_dlya_gazonokosilki_MB_655V_STL_63607025001-7455
Подробнее ответы вы можете получить по телефону https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/remontnyiy_komplekt_karbyuratora_BS_498260-9569
Лайтбокс Заказать Москва

(Matthewsiz, 15. 1. 2023 22:13)

Одностороннюю или двустороннюю конструкцию монтируют на стенах и фасадах зданий, а также на фонарных столбах https://copypsm.ru/plotternaya-rezka.html
Рекламу располагают перпендикулярно движению людей и транспортных средств https://copypsm.ru/faltsovka-chertezhei.html

5 https://copypsm.ru/about-us.html
6 https://copypsm.ru/broshurovka.html
Аукцион или конкурс на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, которое находится в государственной или муниципальной собственности и на котором на основании договора между соответственно органом государственной власти, органом местного самоуправления и владельцем рекламной конструкции установлена рекламная конструкция, проводится по истечении срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции https://copypsm.ru/reklama-na-avto.html

Спринт https://copypsm.ru/infostend.html

Кальянные https://copypsm.ru/copirovalnyi-centr.html

Стела https://copypsm.ru/rollup.html

1 https://copypsm.ru/ukazateli.html
Распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения (далее - рекламные конструкции), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта осуществляется владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением требований настоящей статьи https://copypsm.ru/nakatka-na-penokarton.html
Владелец рекламной конструкции (физическое или юридическое лицо) - собственник рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником https://copypsm.ru/news-reklama-na-transporte.html

rauyzaa.com อยากรวย ต้องได้รวย

(BrianGef, 15. 1. 2023 22:01)

rauyzaa.com อยากรวย ต้องได้รวย https://ruayzaa.com - https://ruayzaa.com

Разработка Бизнес Игр

(Georgeadolf, 15. 1. 2023 21:55)

Социальному круговороту способствуют награды и чувство прогресса в игре, легкость освоения вкупе с бесшабашным подходом, средства коммуникации и обмена вещами, возможность для игрока выстраивать себе репутацию и поощрение привлечения в игру друзей https://game-learn.ru/business-games
Оранжевые стрелки — цикличный геймплей; с каждым новым витком спирали игрок получает все более высокий статус среди своих друзей и по внутриигровым метрикам https://game-learn.ru/business-games
Дизайн ключевых механик – это важнейшая часть дизайна https://game-learn.ru/delovye-igry
Ключевые механики — те, которые игроки повторяют снова и снова https://game-learn.ru/delovye-igry
Комбинации игровых механик служат для достижения игроком заданных дизайнером целей https://game-learn.ru/business-games
Фидбек — сервис, следящий за выполнением игроком целей и сравнением его результатов с результатами других игроков, и реакция сообщества (других игроков) на действия игрока https://game-learn.ru

Вот от таких рисков нас убережет опытный персонал, во главе с еще более опытным техническим директором https://game-learn.ru/speakers102022

Конструктор бизнес-игр 2 дня очного участия в программе для одного человека 6 игровых моделей Шаблоны и стандарты Материалы курса Сертификаты Обеды и кофе-брейки https://game-learn.ru/korporativnoe-obuchenie

Семенов Сергей https://game-learn.ru/baza-znaniy

2 https://game-learn.ru/speakers102022
Возможности рынка https://game-learn.ru/gamification

Есть мнение, что компания-разработчик оригинальной игры , будет очень накладно в финансовом плане вести судебный процесс здесь в России https://game-learn.ru/korporativnoe-obuchenie
3 https://game-learn.ru/speakers102022
Если даже судебная экспертиза в ходе рассмотрения дела по иску правообладателя к нам установит, что наша программа — это переработка чужой программы + если у правообладателя оформлены какие-то ноу-хау по этой программе или авторские права, то в данном случае права будут признаны нарушенными (использование чужого дизайна, фото, рисунков и т https://game-learn.ru/gamification
п), то с нас могут взыскать компенсацию за нарушение прав правообладателя в размере до 5 млн https://game-learn.ru/baza-znaniy
рублей https://game-learn.ru/speakers102022
Это максимальная сумма, обычно взыскивают намного меньше, из расчета за нарушение по каждому объекту интеллектуальной собственности https://game-learn.ru/delovye-igry
Но т https://game-learn.ru
к https://game-learn.ru/speakers102022
игрой заинтересуются только если она станет популярной, то к этому времени мы заработаем намного больше https://game-learn.ru

Шифер Плоский Размеры Листа

(Ronaldpycle, 15. 1. 2023 21:49)Учитывая высокую стоимость данного материала и технические характеристики, значительно превышающие значения потребные для возведения малоэтажных зданий, марка бетона М400 не применяется в частном строительстве по следующим объективным причинам:Автоматизированный Фрезерный Станок

(Blakefut, 15. 1. 2023 21:36)

Столами с Т-пазами чаще комплектуются станки для фрезера небольшого формата https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500
Они удобны для обработки МДФ, ДСП и дерева https://triosi.ru
Главное их достоинство — прочное крепление деталей https://triosi.ru
Дополнительно на столы устанавливают накладки из ПВХ, которые следует менять по мере износа https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600

Фрезерные станки с программным управлением уже много лет применяются в бессчетном количестве областей — от изготовления сувениров и штучных ремесленных изделий, до полномасштабной промышленной эксплуатации на заводах https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500
В этом обзоре мы представим читателю лишь некоторые из них, большей частью — не требующие дорогостоящей установки и продающиеся по сравнительно небольшой цене — 100 000-1000 000 рублей https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600
То есть, именно тот ценовой сегмент, который может заинтересовать представителей малого и среднего бизнеса; те образцы, с приобретения которых интересно будет начать знакомство с захватывающим миром ЧПУ-станков https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600

Необходимый элемент в устройстве оборудования с ЧПУ — централизованная система смазки https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600
Существует 2 ее вида: ручная и автоматическая https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600
Смазка служит для обработки трущихся элементов — направляющих https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500
Автоматическая система отличается удобством и работает по таймеру https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500
Она входит в базовую сборку станка формата 1200x1200 мм и больше https://triosi.ru

Мощность: 5,5 - 18,5 кВт https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500

Доступные 3D-фрезеры c ЧПУ, часть 1: до 250 тысяч рублей https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600

• Комбинированный вакуумный стол на 6 зон с Т-пазами https://triosi.ru

Купить Светодиодную Гирлянду

(Phillipmag, 15. 1. 2023 21:29)

Переплетение проводов и светодиодов позволяет создавать непревзойденные формы https://belt-light.info/tproduct/1-902985548291-lampochki-svetodiodnie-matovie-teplie-be
Посредством них опытные дизайнеры часто украшают уличные елки и даже строят светящиеся фигуры из снега и льда https://belt-light.info/tproduct/1-673136405201-belt-lait-dvuhzhilnii-chernii-i-belii-s
Для этого не приходится использовать дополнительных защитных средств от нагревания или самостоятельно объединять несколько гирлянд https://belt-light.info/tproduct/1-562565185291-belt-lait-dvuhzhilnii-chernii-i-belii-s
Проще выбрать готовый вариант, который обеспечит сложный проект https://belt-light.info/tproduct/1-546331621701-prozrachnie-lampochki-1w-dlya-belt-laita

А теперь представляем идею изготовления гирлянды своими руками, которая является моднейшим атрибутом празднования дня рождений или свадеб – гирлянда с кисточками https://belt-light.info/tproduct/1-123053808091-oblegchennaya-girlyanda-so-svisaniem-s-p
Из нашего мастер-класса вы узнаете, как сделать большую версию украшения, но по этому же принципу вы легко сможете сделать мини-кисточки (н-р, для украшения елки), использовав бумагу меньшего размера https://belt-light.info/tproduct/1-546331621701-prozrachnie-lampochki-1w-dlya-belt-laita

Биоэпиляция Курсы

(Rogerswask, 15. 1. 2023 21:28)

Вместе с тем, для получения хорошего результата только желаний не хватит https://www.stiik.ru/info/nabor_modelei
Необходимо постоянно повышать собственное мастерство, повышать профессионализм, внимательно следить за новшествами в этой сфере, перехватывать опыт у более умелых мастеров, рисковать и пробовать нечто новое, никому не известное, выражать собственное видение https://www.stiik.ru/kursy/sozdanie_i_modelirovanie_prichesok

Если вы хотите удостовериться в правильности выбора, то посетите учебный центр или салон, где будет проходить обучение, до начала курсов https://www.stiik.ru/info/ivanova
Или запишитесь на бесплатный урок https://www.stiik.ru/kursy/parikmaherskoe_delo_1_stupen
Вы сможете все оценить своими глазами https://www.stiik.ru/kursy/parikmaherskoe_delo_1_stupen


Данная процедура чаще применяется в отношении детей и мужчин https://www.stiik.ru/kursy/naraschevanie_nogtei
Девушки, как правило, начинают маникюр в домашних условиях с подпиливания https://www.stiik.ru/seminary/medoviy_massaj
Даже если вы пока не используете ножнички, в будущем некоторые знания вам могут пригодиться https://www.stiik.ru/kursy/rospis-po-tkani
Хотя техника стрижки ногтей в домашних условиях не представляет особой сложности, она имеет некоторые нюансы https://www.stiik.ru/docs/pismo_ob_uchete_v_statregistre_rosstata_siik.pdf


Кризис, санкции, появление биткоина, падение рубля и прочие финансовые изменения не страшны для мастеров маникюра https://www.stiik.ru/questions/kursy_epilyazii_v_moskve
У профессионала поток клиентов не иссякает даже в самые голодные годы, а перед праздниками востребованность хороших мастеров взлетает до небес https://www.stiik.ru/info/gladkih

Виброизоляция

(Warrennoimb, 15. 1. 2023 21:27)

При выборе метрического крепежа, оценивайте качество его исполнения, прочность, наличие защиты от воздействия коррозии и пр https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_843_852
Изделие должно быть полностью готово к монтажным работам https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1811_1937_2019

Кольцевой выступ на опорной поверхности многогранной гайки или головки болта, диаметр которого меньше размера под ключ https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1811_2191_2189
Примечание:Под размером под ключ понимается расстояние между противоположными гранями многогранной гайки или головки болта, винта, измеренное в плоскости, нормальной к их оси https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=165_541&product_id=1737

Метизы, соединения для гидравлики, крепеж и др https://gm-k.ru/fischer.html?page=8
Цена договорнаяВ наличииПродаюМацыкина ТамараМосква+7-495-2365183+7-495-2370406Описание товараООО предлагает по низким ценам арматуру гидравлики и смазки (гидросоединения по ОСТ 2Г93-4-78, 2Г93-1-78, 2Г93-8-78, 2Г91-24-78 , 2Г91-26-78, 2Г 91-30-78, ОСТ 2Г 93-32-78, 2Г99-4-78, 2Э 94-10-75, 2А 19-1-72 и др https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=1163_1178_1180&product_id=6057
), стопорные кольца по ГОСТ 13942 -86 (наружные), ГОСТ 13943-86 (внутренние), винты по ГОСТ 1476-84, 1478-84 https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1178_1179
1482-84, , 8878-84,11738-84, штифты по ГОСТ 3128-70, 3129-70, 9464-79 https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_553_568
, гайки по ГОСТ 11871-80, 11860-73, 5929-70, ОСТ 2А 19-1-72, 2Г 93-28-78 и др https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_974_988
, шайбы ГОСТ 6402-70, 11872-89, 13463-77, 11648-76, пресс-масленки по ГОСТ 19853-74, пробки по ОСТ 2Г 96-1-85, гайки накидные по ОСТ 2Г 93-28-78, 2Г 99-26-78 , ниппели по ОСТ 2Г 93-31-78, ОСТ 2А 72-2-79 (ТУ 2 https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=155_188_228&product_id=2488
024 https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=155_185_436
4790310 https://gm-k.ru/opory/bigfoot/
001-89, штуцера по ОСТ 2Г 93-19-78, кольца уплотнительные по ОСТ 2Г93-32-78, футорки по ТУ 2 https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=691_692&product_id=5228
0662190070 https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=726_1159_1160&product_id=5991
003-88 (ОСТ 2А 18-3-72), шпильки по ГОСТ 22034-79, ГОСТ 22035-79 и другие крепежные изделия и станочные нормали https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_553_570

Крепежные изделия применяют во всех сферах строительства с давних времен https://gm-k.ru/gruvloki/mufta-g/mg108.html
Их применяют для прикрепления различных небольших деталей и при фиксации крупных блоков https://gm-k.ru/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=14
Современный рынок предоставляет огромный выбор крепежных изделий https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1811_1937_2024
Подробнее вы можете ознакомиться на сайте — https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_862_865
При подборе изделия, обращайте внимание на материал, из которого оно изготовлено https://gm-k.ru/germetik/dssaw.html
В современном мире различают несколько категорий крепежных изделий https://gm-k.ru/gruvloki/homut-m-s/xm10876.html

Крепление технологического оборудования, машин и электроустройств к фундаментам осуществляется с помощью крепежных изделий для электромонтажа – стальных дюбелей https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=683_165_544
Чтобы получить отверстие под дюбель в каменном основании, используют:

Акне Это

(Jamesmet, 15. 1. 2023 21:22)

Покупая специи, будьте осторожны: недобросовестные продавцы часто наживаются на наивности покупателей https://www.egoestetica-med.ru/tab-style/
И все бы ничего, если бы такая подделка не стоила потребителям здоровья: вместо специй мошенники порой продают кирпичный порошок и краску! Подробнее об уловках торговцев смотрите в этом ролике https://www.egoestetica-med.ru/services/woman/

Любой вид лазерной эпиляции может быть болезненным в нежных зонах или, когда излучатель не оснащен системой защиты https://www.egoestetica-med.ru/tab-style/
Удаление основано на сжигании волоска изнутри, чаще это напоминает покалывание https://www.egoestetica-med.ru/services/treat/
Жжение ощущается в редких случаях https://www.egoestetica-med.ru/tab-style/
Для чувствительных девушек применяют обезболивающие средства https://www.egoestetica-med.ru/services/facial/
Обычно это крем или спрей с содержанием лидокаина https://www.egoestetica-med.ru/services/man/
Он обеспечивает дополнительное охлаждение эпидермису, обладает противовоспалительным свойством https://www.egoestetica-med.ru/popup/

На сегодняшний день процедура лазерной эпиляции на теле и лице является одной из самых востребованных у женщин разных возрастов https://www.egoestetica-med.ru/akcia1/
В отличие от уже привычных старых способов удаления нежелательных волос, лазерная эпиляция показывает отличные долговременные результаты, а самое главное - метод является безопасным и практически безболезненным https://www.egoestetica-med.ru/popup/

Как бы странно ни звучало, но, по свидетельству специалистов, низкой эффективностью обладает лазерная эпиляция https://www.egoestetica-med.ru/product/ship-your-idea/
Нужно будет провести минимум 7 сеансов, а результат успешным может быть только в 80% случаев https://www.egoestetica-med.ru/akcia1/

Перед началом курса процедур каждому желающему нужно проконсультироваться с врачом в частном порядке и выяснить, нет ли у него особенных противопоказаний к такому виду эпиляции https://www.egoestetica-med.ru/services/nail/
Также не рекомендуется делать эпиляцию лазером беременным и кормящим женщинам https://www.egoestetica-med.ru/epilacia/

Элос эпиляция https://www.egoestetica-med.ru/new-homepage-spa/
Это современная разработка включает в себя два вида воздействия на волос: светом и током https://www.egoestetica-med.ru/services/massage/
Элос эпиляция совмещает в себе лазерную и электро- эпиляцию https://www.egoestetica-med.ru/akcia1/
Лазерный луч нагревает волос, а электрический импульс уничтожает фолликул https://www.egoestetica-med.ru/akcia1/
Преимуществом этого метода является то, что она достаточно эффективна https://www.egoestetica-med.ru/services/facial/
Недостатки процедуры: неприятные ощущения, возможность осложнений https://www.egoestetica-med.ru/popup/

Изделия Из Пластики

(Davidket, 15. 1. 2023 21:17)

B023 Алюминиевый корпус https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/plastikovyj-krepezh/vtulki/
Некрашеный Производитель: GAINTA Industries Ltd https://ke07.ru/catalog/korpusa-plastikovye/korpusa-serii-kz/kz-24u-kz-37/kz-30-45x70x120/
Длина изделия, мм: 120 Ширина изделия, мм: 100 Высота изделия, мм: 35 Материал: Алюминий Цвет: Некрашеный https://ke07.ru/catalog/korpusa-metallicheskie/

Корпус для майнинг фермы с разделением воздушных потоков для 12 видеокарт ColdCase12 с 8 ветиляторами JMT AFC1212DE 1 https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/kabelnyj-vvod/rezinovyj-kabelnyj-vvod/
6A 120мм, обеспечивает лучшее воздушное охлаждение https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/kabelnyj-vvod/
Благодаря модульной конструкци https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/skoby-dlya-krepleniya-kabelya/

Корпус для радиоэлектронных устройств, на защелках https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/klemmnye-bloki/sh-303/

B019 Алюминиевый корпус https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/plastikovyj-krepezh/vtulki/
Некрашеный Производитель: GAINTA Industries Ltd https://ke07.ru
Длина изделия, мм: 275 Ширина изделия, мм: 175 Высота изделия, мм: 65 Материал: Алюминий Цвет: Некрашеный https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/izdeliya-iz-plastmassy/sostavnoj-kabelnyj-vvod/

Пластиковые корпуса https://ke07.ru

Типоразмер: Mini-Tower, форм-фактор материнской платы: Micro-ATX, Mini-ITX, блок питания, мощность блока питания: 401 - 600 Вт, число внутренних отсеков 3,5: 2, число внутренних отсеков 2,5: 2, USB 3 https://ke07.ru/catalog/korpusa-plastikovye/korpusa-serii-kz/kz-24u-kz-37/kz-30-45x70x120/

Текстильный Браслет

(JasonGes, 15. 1. 2023 21:16)

Как и любой другой предмет, активно воздействующий на организм, он может навредить здоровью, если не соблюдать правил эксплуатации https://energetix.vip/catalog/97/2314/
Советы лечащего врача необходимы https://energetix.vip/info/brands/energetix/

Браслет от давления зачастую, используются там, где традиционная медицина не в силах помочь https://energetix.vip/info/brands/energetix/
Любое правильно назначенное лечение требует употребления таблеток, поддерживающих кровообращение, которые, несомненно, но только на время улучшают самочувствие https://energetix.vip/catalog/kulony_energetix/682/
Однако ни для кого не секрет, что при лечении одного калечится другое https://energetix.vip/catalog/kosmetika/
Более того, такой метод сегодня требует значительных финансовых расходов https://energetix.vip/catalog/braslety/metallicheskie_magnitnye_braslety/
К тому же зачем глотать таблетки усугубляя состояние пищеварительной системы, если доступен альтернативный профилактический метод, позволяющий нормализовать артериальное давление, при этом не оказывая негативного воздействия на здоровые органы https://energetix.vip/catalog/sergi_bizhuteriya/

Чтобы получить максимум пользы от приспособления, женские и мужские магнитные браслеты от давления нужно правильно носить https://energetix.vip/catalog/sergi_bizhuteriya/

Для справки: турмалин – минерал группы боросодержащих алюмосиликатов https://energetix.vip/info/brands/orbitlonglife/
Название камня происходит от слова , которое применяется к различным драгоценным камням в Шри-Ланке https://energetix.vip/catalog/

Магнитные браслеты: вопросы и ответы https://energetix.vip/catalog/kosmetika/

Рекомендуется с должным вниманием и осторожностью относиться к выбору места покупки, исключая непроверенных и подозрительных продавцов, которые могут заниматься реализацией поддельных украшений https://energetix.vip

Ленты Транспортёрные

(Charlesnes, 15. 1. 2023 21:15)

Оборудование собственного производства Компания ООО имеет большой опыт поставок пищевого оборудования и предлагает своим клиентам недорогое оборудование собственного производства https://www.kondhp.ru/categories/importnoe_termicheskoe
Оборудование которое мы производим наиболее востребовано на крупных хлебозаводах, кондитерских цехах, небольших пекарнях и кафе https://www.kondhp.ru/products/stekker-tipa-sb-4-dlya-ukladki-pechenya-na-rebro
Номенклатура производимого нами оборудования всегда расширяется, т https://www.kondhp.ru/products/delitel-ukladchik-shnekovyi-khdz-u-st-statsionarnyi
к https://www.kondhp.ru/products/temperaturnyi-universalnyi-stol-zh7-uts
растет потребность производств в недорогом оборудовании российского производства https://www.kondhp.ru/products/nasos-shesterenchatyi-dlya-perekachivaniya-shokoladnykh-mass-patoki-zhira

Кремовзбиватели это стандартная техника, использующаяся в каждом кондитерском цехе https://www.kondhp.ru/pages/liniya-po-proizvodstvu-konfet
Они предназначаются для приготовления самых разнообразных кондитерских смесей - кремов, сливок, муссов и т https://www.kondhp.ru/products/sukharodrobilka-r3-sd
д https://www.kondhp.ru/products/vakuum-apparat-nachinochnyi-s-meshalkoi
Каждая модель кремовзбивалок отличается друг от друга разным количеством чашек https://www.kondhp.ru/products/mashina-testodelitelnaya-marki-a2-khtn
Такой вид оборудования обладает широкой многофункциональностью и способствует работе с самыми разнообразными смесями https://www.kondhp.ru/products/avtomaticheskaya-elektricheskaya-pech-dlya-vypechki-polovinok-pesochnogo-pechenya-s-nachinkoi-tipa-oreshki
На рынке кондитерского оборудования можно найти кремовзбивалки отечественного производства, также импортного производителя, что позволяет подобрать модель, обладающую широкими возможностями и идеально подходящие для конкретного производства https://www.kondhp.ru/products/lotki-derevyannye-dlya-formovaniya-yacheek-matrits-v-krakhmale-pri-otlivke-zheleinykh-likernykh-pomadnykh-konfet-analog-starch-tray-treiber-germaniya-

На сегодняшний день на рынке кондитерской и хлебопекарной промышленности наблюдается тенденция к снижению спроса на продукцию, связанная с сокращением численности населения, а также с ростом доходов, что сопровождается изменением модели питания https://www.kondhp.ru/products/mashina-drazherovochnaya-dr-5a
Так, за первое полугодие 2013 года на территории России было произведено 9,837 млн https://www.kondhp.ru/products/kotel-varochnyi-b4-shkb-75-5a
тонн кондитерской и хлебопекарной продукции, что на 0,39% меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года https://www.kondhp.ru/products/silos-stekloplastikovyi

Дежеподъемоопрокидыватель одновинтовой https://www.kondhp.ru/products/liniya-po-proizvodstvu-pomadnykh-konfet
Возможна работа https://www.kondhp.ru/products/nasos-shesterenchatyi-marki-p6-ppv
https://www.kondhp.ru/products/mashina-bagetoformuiuschaya-i8-khbf
https://www.kondhp.ru/products/meshkooprokidyvatel-marki-betta

Является предотвращение микробиологического заражения, а также поддержание необходимых органолептических свойств https://www.kondhp.ru/products/mashina-moiki-i-sushki-semyan-zerna-i-drugikh-sypuchikh-produktov-mms
Упаковка должна защищать от чрезмерного высушивания, по без излишнего ограничения улетучивания водяного пара, что могло бы вызвать развитие плесени на увлажненной корочке https://www.kondhp.ru/categories/otsadochno-dozirovochnoe-formuiuschee-oborudovanie
При выборе упаковки принимается во внимание вид хлебобулочных изделий, сроки и условия хранения https://www.kondhp.ru/products/nasos-shesterenchatyi-dlya-perekachivaniya-shokoladnykh-mass-patoki-zhira


Медицинские Центры В Чебоксарах

(Davidgeavy, 15. 1. 2023 21:15)


Также флебологи занимаются лечением таких заболеваний как: венозная недостаточность нарушение проходимости вен тромбофлебит флебит кровотечение из варикозных вен венозная дисплазия появление трофических язв в месте нижних конечностей посттромбофлебитический синдром (заболевание при котором появляются тромбы в венах) https://Legamed21.ru/konsultacii-specialistov/hirurg


Хирург-флеболог, врач ультразвуковой диагностики https://Legamed21.ru/uslugi/nevrologiya
Член Ассоциации Флебологов России https://Legamed21.ru/novosti/funkcionalnyj-diagnost
Руководитель Центра Флебологии и Косметологии, г https://Legamed21.ru/doctors/lapshin-vladimir-aleksandrovich
Самара Андрей Викторович Красильников15 https://Legamed21.ru/konsultacii-specialistov/vrach-dermatolog
08 https://legamed21.ru/vacancies
2022 05:38
К врачу-флебологу следует обращаться при малейших признаках и симптомах, которые могут возникать в нижних конечностях https://Legamed21.ru/konsultacii-specialistov/urologiya
Это необходимо, чтобы не допускать серьезных осложнений и последствий, которые скажутся в дальнейшей жизни https://legamed21.ru/vosstanovitelnoe-lechenie/gipoksi-giperoksi-terapiyaa
Самолечение в данном случае может только ухудшить общее состояние, и привести к усложнению общей ситуации https://Legamed21.ru/novosti/elektronnyj-listok-netrudosposobnosti-bolnichnyj-list
Для того чтобы не развивалась болезнь, врача-флеболога нужно посещать не реже одного раза в течение года "https://Legamed21.ru/vosstanovitelnoe-lechenie/ksenonoterapiya>Ñ&"
И начинать это нужно с тридцатилетнего возраста https://Legamed21.ru/doctors/rodionov-vladimir-anatolevich
Однако если у человека большая его часть времени проходит в положении сидя или на ногах, тогда визиты к врачу-флебологу должны быть более частыми https://Legamed21.ru/doctors/pavlov-dmitrij-valerevich

При осмотре и обследовании пациента устанавливается диагноз, а также выявляются возможные осложнения https://Legamed21.ru/uslugi/terapiya
Выбор лечебной методики зависит от того, насколько поражены сосуды и имеются ли сопутствующие проблемы https://legamed21.ru/novosti/operacii-na-shejke-matki
Чем раньше человек обратится к доктору, тем ниже риск возникновения осложнений https://Legamed21.ru/konsultacii-specialistov/sportivnyj-vrach
Болезни, которые лечат флебологиК врачу по венам рекомендовано обращаться при следующих патологиях:флебит

Магазин Медтехника

(AnthonyWep, 15. 1. 2023 21:14)

С дезсредствами имеют право работать только совершеннолетние сотрудники, при отсутствии у них противопоказаний к выполнению этой работы по результатам предварительного медосмотра https://crystal-tr.ru/product/success-touch-stabilizirovannaja-gialuronova/
В последующем сотрудники ежегодно обязаны проходить профосмотры https://crystal-tr.ru/product-category/medicaldisp/
К работе с дезинфектантами не допускаются несовершеннолетние, люди, страдающие аллергией, беременные женщины https://crystal-tr.ru/product/jevakuacionnaja-stropa-bazovaja-sm-b4x5k-chernaja-s-karabinom/

Кресла должны иметь подголовники и чехлы на сидения, которые подлежат смене https://crystal-tr.ru/product-category/disinfection/mojushhe-dezinficirujushhie-koncentraty/
Служебные вагоны и вагоны https://crystal-tr.ru/product-category/disinfection/kontejnera/
В https://crystal-tr.ru/product/success-touch-stabilizirovannaja-gialuronova/
пунктах формирования, оборота и в пути следования обработка внутренних https://crystal-tr.ru/product/mesohyal-nctc-109-mesoestetic/
Пассажирские https://crystal-tr.ru/product/adn-restart-2-mesopharm/
вагоны поездов дальнего следования» https://crystal-tr.ru/product/gepoglos-bint-8h150sm/
Железнодорожные вокзалы https://crystal-tr.ru/product/obezzarazhivatel-ochistitel-fotokat/
На железнодорожных вокзалах проводится ежедневная санитарная обработка всех https://crystal-tr.ru
Самаровка" https://crystal-tr.ru/product/rulonnaja-termoplenka-sony-upt-210bl-210mmx12-5m/
Особенно тщательно обрабатываются залы ожидания, все помещения «комнаты https://crystal-tr.ru/about/

Метиленовый синий обладает окислительно-восстановительными свойствами и может играть роль акцептора и донатора ионов водорода в организме https://crystal-tr.ru/product/gepoglos-bint-8h150sm/
На этом основано его применение в качестве антидота при отравлениях цианидами, окисью углерода, сероводородом https://crystal-tr.ru/product/gemoflex/
При терапии отравлений указанными ядами растворы метиленового синего вводят внутривенно https://crystal-tr.ru/product-category/medfurniture/

Погружение применяется для обеззараживания посуды (она должна быть уложена на ребро и полностью погружена в раствор), белья (вещи погружаются поштучно полностью), уборочного инвентаря и ветоши, изделий медицинского назначения и т https://crystal-tr.ru/product-category/disinfection/antiseptiki/
п https://crystal-tr.ru/product/shkaf-medicinskij-msh-10/

Оформляясь на работу, сотрудник проходит детальный инструктаж по технике безопасности при работе с дезинфектантами https://crystal-tr.ru/product-category/consumables/instrument-medicinskij/
Руководителем назначается ответственное лицо для занесения информации о своевременном прохождении сотрудниками инструктажей в специальный журнал https://crystal-tr.ru/product/abakteril-aktiv-1l-50ml-100ml-200ml-500ml-750ml-1l-3l-5l/
На рабочих местах сотрудников, контактирующих с дезсредствами, стоит разместить памятки о технике безопасности и принципах оказания первой помощи в случае отравления химикатами https://crystal-tr.ru/product-category/cosmetology/%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F/

Химический метод дезинфекции является наиболее распространенным и общепринятым методом обеззараживания изделий медицинского назначения в ЛПУ https://crystal-tr.ru/product/gag-complex-dvl-e-formula-mesopharm/
Дезинфекцию с использованием химических средств проводят способом промывания (в специально выделенной емкости) и дальнейшего погружения изделий в раствор одного из разрешенных к применению МЗ РБ дезинфицирующих средств сразу после применения, не допуская их подсушивания https://crystal-tr.ru/product-category/medicaldisp/
Разъемные изделия дезинфицируют в разобранном виде, каналы и полости изделий заполняют дезинфицирующим раствором https://crystal-tr.ru/product-category/medicaldisp/odezhda-medicinskaja/rubashki-kostjumy-kombinezony/

Уличные Светильники Россия

(Richardslorm, 15. 1. 2023 21:07)

Существует ещё один, более точный, метод диагностики спиральных ламп с помощью мультиметра https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-varton-promyshlennyj-olymp-120-55-vt-5000k-konsolnyj
Им можно не только определить пригодность лампочки, но и узнать её сопротивление https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/svetilniki-dlya-reechnyh-potolkov/varton-varton
Зачем это нужно? Например, заводской отпечаток на колбе лампы накаливания стёрт https://led-svetilniki.ru/shop/brands/galad-granada
Следовательно, её мощность неизвестна https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/downlight
Данный способ поможет решить эту проблему https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/potolochnye-vstraivaemye-led-svetilniki-/galad-galad

Прежде чем сделать выбор, многие читают о них в интернете, ищут обзоры, выбирают хорошего производителя https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-lego-55
Но как показывает моя практика, ориентироваться на бренд производителя нельзя https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-trade-ii-12-povorotnoe-kreplenie
У каждого бывают хорошие и неудачные модели https://led-svetilniki.ru/shop/blog/svetodiodnye-prozhektory-12-volt
К тому же начинка постоянно меняется и это в технических паспортах на продукцию указывают редко https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/svetilniki-armstrong/ledel-ledel

В последнее время технологический прогресс развивается стремительными темпами, что привело к значительной автоматизации большинства сфер жизни https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-konsolnyj-svetodiodnyj-galad-omega-led-60-shou50-8300740ral7040d0gen1
И дизайн интерьера не стал исключением https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-promyshlennyj-galad-arklajn-ekonom-led-40-bap-2018-1003357
На сегодня больше всего подвержена автоматической работе система освещения квартир и частных домов https://led-svetilniki.ru/shop/products/prozhektor-galad-avrora-led-48-w3000
Характерным представителем таких нововведений по праву считается линейный сенсорный светильник, который является неотъемлемой частью современных https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-varton-595h595h50mm-vstraivaemyjnakladnoj-36-vt-v1-a0-00070-01000-2003665


Впрочем, тесты компактных люминесцентных ламп, известных в народе как показывают, что они тоже страдают этой проблемой https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/avarijnye-svetilniki-ip65
Через год их светимость падает на 20-25% https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-trade-32-ip64


Ковролин Купить Дешево

(AlbertAdanY, 15. 1. 2023 21:06)

Нижний слой паркетной доски это цельный шпон хвойных (реже лиственных) пород древесины https://floor-x.com/kovry/brend_ligne-pure/
Средний слой поперечные планки из хвойных пород (реже березы) https://floor-x.com/brintons.html
Верхний слой (рабочий, слой износа) шпон ценной древесины: дуба, ясеня, тика, мербау, венге и многих других https://floor-x.com/kauchukovye-napol-nye-pokrytiya/kauchukovoe-pokrytie-nora-noraplan-sentica-6504.html

Стяжка выравнивается также, как и для клеевого монтажа, не требует грунтовки, но дополнительно включает выполнение гидроизоляции https://floor-x.com/kovrolin/brend_creatuft/
Применение жидких или пастообразных составов, выполняется в соответствии с их инструкцией https://floor-x.com/kovrolin/proizvoditeli_condor-carpets/
В экономварианте можно использовать полиэтиленовую пленку, которая расстилается на весь пол с нахлестами полос и проклеиванием скотчем https://floor-x.com/nastennye-pokrytiya
Пленка должна заходить на стены на 5-10 см (по окончанию работ лишнее нужно обрезать) https://floor-x.com/kovrolin/proizvoditeli_vorwerk/
Настил подложки выполняется на всю площадь пола без нахлестов https://floor-x.com/kauchukovoe-pokrytie-nora-noraplan-sentica-6520
Если на стяжку уложена пленка, то подложка укладывается вплотную к стенкам https://floor-x.com/services.html
Все стыки заклеиваются монтажным скотчем https://floor-x.com/kovrolin
В случае гидроизоляции жидкими составами, подложку нужно уложить с заходом на стены на 2-3 см, ее также можно приклеить к полу https://floor-x.com/parket-i-parketnaya-doska
Для удобства можно не укладывать подложку сразу на весь пол, а стелить по одной полосе во время монтажа панели https://floor-x.com/vescom.html

Поверх лаг нужно натянуть пленку для гидроизоляции, зафиксировав скобами, и прикрутить саморезами листы фанеры толщиной 2 см https://floor-x.com/object-carpet.html
Листы должны располагаться в шахматном порядке, чтоб швы между ними приходились на середину балки https://floor-x.com/services.html

Поверхность досок для удобства ухода и защиты от выгорания, влаги и механических повреждений покрывается лаком или маслом https://floor-x.com/vescom.html
Оба варианта прекрасно смотрятся и отлично служат, выбор зависит только от личных предпочтений покупателя https://floor-x.com/kovrovaya-plitka/kollekciya_first-blocks/

Если покрытие состоит из двух или трех плотно подогнанных параллельных ламелей, это уже многополосная паркетная доска https://floor-x.com/kauchukovye-napol-nye-pokrytiya/kauchukovoe-pokrytie-nora-noraplan-sentica-6504.html
Однополосные доски визуально расширяют помещение, отлично смотрятся в классических интерьерах https://floor-x.com/kovrolin/brend_itc-balta-wild-luxury

Качественная по своим внешним и прочностным характеристикам может полностью заменить массив ценных пород дерева, являясь при этом более экономичным материалом https://floor-x.com/kovry/brend_ligne-pure/
При этом стоимость паркетной доски может быть на порядок меньше https://floor-x.com/nastennye-pokrytiya

Шлагбаум Автоматический Цена С Установкой

(DavidTop, 15. 1. 2023 21:06)

Схема подключения реверсивного пускателя очень проста, с одной стороны на обе катушки на прямую подключаем фазу, а с другой стороны на них ноль через контакты 2 промежуточных реле https://mosvrata.ru/tovar/came-zc3-blok-upravleniya/

В данном случае они выполнены из кирпича, что является наиболее распространенным вариантом https://mosvrata.ru/tovar/vynosnoj-radiopriemnik-bytec-rb-2/
По центру опорного столба монтируется швеллер или профильная труба 100 х100 мм, для увеличения прочности конструкции https://mosvrata.ru/tovar/pult-brelok-d-u-dlya-vorot-i-shlagbaumov-comunello-keep2-b/
Данный компонент должен быть забетонирован на глубину не менее 1 м https://mosvrata.ru/tovar/came-plata-avarijnogo-pitaniya-dlya-cat-x24-i-shlag/
К нему привариваются:
Распашные ворота с автоматическим приводом — это конструкция с двумя надёжными створками, которые держатся на шарнирах и крепятся по обеим сторонам проёма https://mosvrata.ru/tovar/alutech-an-motors-asb6000-4-m-shlagbaum-avtomaticheskij/
Чтобы открыть такие ворота нажатием кнопки, требуется установить два электропривода https://mosvrata.ru/tovar/blochnyj-fundament-dlya-shlagbaumov-nordmotors/
Распашная конструкция может предоставлять доступ в помещение, убирая створки как внутрь, так и наружу здания https://mosvrata.ru/tovar/privod-same-bx-68/

Кроме этого, готовясь к сооружению автоматических ворот, необходимо серьёзно подойти к выбору приводного электрического механизма https://mosvrata.ru/tovar/mehanicheskij-povorotnyj-shlagbaum-standart-4-m/
Придётся решать, какая автоматика больше подходит створкам или полотну — рычажная или линейная https://mosvrata.ru/tovar/otkatnoj-antivandalnyj-shlagbaum-mini-4-m-avtomaticheskij/

Современное оборудование для ворот полностью автоматизировано, что делает эксплуатацию максимально удобной и комфортной https://mosvrata.ru/tovar/avtomatika-dlya-otkatnyh-vorot-roger-r30-1206-kit/
Сегодня при модернизации предприятий Москвы и частных территорий практически не используют классические защитные конструкции https://mosvrata.ru/tovar/nice-toona-4016p-klt-ru01-privod-dlya-raspashnyh-vorot/
Автоматика для откатных ворот, цена которой оправдана многочисленными достоинствами, даёт возможность открыть створку, не выходя из транспортного средства https://mosvrata.ru/catalog/pulty/universalnye/
Система абсолютно безопасна для человека https://mosvrata.ru/tovar/nice-wingo-2024-kce-privod-dlya-raspashnyh-vorot/
К примеру, если во время функционирования вы нечаянно не успеете убрать руку, то она останется целой и невредимой https://mosvrata.ru/tovar/roltek-evro-komplektuyushhie-dlya-otkatnyh-vorot-do-800-kg-8m/

Монтаж автоматических ворот следует начинать с составления чертежа https://mosvrata.ru/tovar/nice-on-2-pult-brelok-d-u-dlya-vorot-i-shlagbaumov/
При помощи карандаша на лист бумаги следует нанести схему ворот с учётом размеров https://mosvrata.ru/tovar/privod-nice-run1500/
На схеме желательно указать основные размеры деталей https://mosvrata.ru/tovar/nice-a6f-blok-upravleniya/

Ресторан Аурум В Сочи

(Kellyshumn, 15. 1. 2023 21:03)Ценителям камерных торжеств понравится ресторан , где вдали от посторонних глаз уединенная церемония и фуршет пройдут под звуки морских волн https://imperia-sochi.one/uslugi/oformlenie-cvetami/


Наша компания была открыта в городе Ульяновск и начала свою работу в 2009 году https://imperia-sochi.one/ploshhadki/oteli-i-gostinicy/medvezhij-ugol/
За годы работы мы заняли лидирующие позиции в области развлекательного бизнеса для детей https://imperia-sochi.one/ploshhadki/mesta-otdyxa/forelevoe-xozyajstvo/

Мишарин: Стараемся разнообразить досуг тех, кто приезжает на Черноморское побережье, общедоступными концертами под открытым небом, различными флешмобами, придумываем акции на стыке жанров https://imperia-sochi.one/ploshhadki/restorany/tavernya-zhivoty/
Одна из последних — музыкально-танцевальная программа в стиле зумба https://imperia-sochi.one/wp-content/uploads/2017/Files/Korporativnyy_biatlon_na_velosipedakh.pdf
В Зимнем театре между колоннами и основным входом есть парадный портик https://imperia-sochi.one/uslugi/artisty-i-vedushhie/mariachi-los-panchos/
Архитектор Чернопятов предусмотрел его для открытого фойе, которое по размерам повторяет внутреннее https://imperia-sochi.one/ploshhadki/oteli-i-gostinicy/marins-park-otel/
Уютное пространство не боится дождя, тут теплая атмосфера и красочная подсветка https://imperia-sochi.one/uslugi/artisty-i-vedushhie/tancevalnye-kollektivy/cherlidery/
По четвергам это место отдается — такими абсолютно демократичными мероприятиями мы привлекаем зрителей https://imperia-sochi.one/uslugi/ekskursii/goluboe-ozero/

3d Визуализация Интерьера

(Antoniomut, 15. 1. 2023 20:22)

40 https://video-sfera.ru/video/infografika

На самом деле варианта два https://video-sfera.ru/video/korporativnoe-video
Первый – обратиться в видеостудию, второй – все сделать своими руками https://video-sfera.ru/video/videoprezentaciya

Facebook https://video-sfera.ru/blog/post/virusnyj-rolik-ili-kak-sozdat-gorodskuyu-legendu

Плюсы:
We’ll Keep This Brief https://video-sfera.ru/blog/post/panoramnoe-video-trend-videomarketinga-2020-20__

Google https://video-sfera.ru/blog/post/kak-podobrat-palitru


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122

následující »