Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Come back

(LucilleBlict, 29. 5. 2023 3:58)

https://onlinenews.eu.com/meshki-dlya-musora-osnovnye-tipy-i-preimushhestva.html

Come back

(LucilleBlict, 29. 5. 2023 3:58)

https://onlinenews.eu.com/meshki-dlya-musora-osnovnye-tipy-i-preimushhestva.html

Come back

(LucilleBlict, 29. 5. 2023 3:56)

https://onlinenews.eu.com/meshki-dlya-musora-osnovnye-tipy-i-preimushhestva.html

Come back

(LucilleBlict, 29. 5. 2023 3:55)

https://onlinenews.eu.com/meshki-dlya-musora-osnovnye-tipy-i-preimushhestva.html

Come back

(LucilleBlict, 29. 5. 2023 3:53)

https://onlinenews.eu.com/meshki-dlya-musora-osnovnye-tipy-i-preimushhestva.html

Dissertation chapter ghostwriter website gb

(Buy Essay qqq, 26. 5. 2023 7:34)

Dissertation chapter ghostwriter website gb https://www.google.co.bw/url?q=https://essayservice.discount/codes/speedypaper/

world too me

(Laurenchevy, 25. 5. 2023 17:59)

https://techno-trend.ru/poleznye-stati/meshki-dlya-musora/

world too me

(Laurenchevy, 25. 5. 2023 17:58)

https://techno-trend.ru/poleznye-stati/meshki-dlya-musora/

world too me

(Laurenchevy, 25. 5. 2023 17:56)

https://techno-trend.ru/poleznye-stati/meshki-dlya-musora/

world too me

(Laurenchevy, 25. 5. 2023 17:55)

https://techno-trend.ru/poleznye-stati/meshki-dlya-musora/

world too me

(Laurenchevy, 25. 5. 2023 17:54)

https://techno-trend.ru/poleznye-stati/meshki-dlya-musora/

gcashlive

(EugeneUnove, 24. 5. 2023 9:35)GcashLive Register Get Free 148PHP
Gcash Online Casino Games!
Best JILIBonus, PlayStar, CQ9 Betting Games!
#gcashlive #livegcash #gcashapp #gcashlivegame #gcashlivecasino
Subukan ang aming 1000+ Games
Legit master agent l Self service na dito
www.gcashlive.com

gcashlive

(EugeneUnove, 24. 5. 2023 9:34)GcashLive Register Get Free 148PHP
Gcash Online Casino Games!
Best JILIBonus, PlayStar, CQ9 Betting Games!
#gcashlive #livegcash #gcashapp #gcashlivegame #gcashlivecasino
Subukan ang aming 1000+ Games
Legit master agent l Self service na dito
www.gcashlive.com

Развлечения В Москве Для Детей

(StevenGaL, 23. 5. 2023 7:39)

С днём рождения, ангелочек, Самый сладкий счастья кусочек, От души тебе счастья желаю, Знай, что я тебя обожаю! Не могу защитить от мира, Но твоим буду ориентиром, Чтоб жила ты, как в доброй сказке, Чтоб сияли радостью глазки! Вырастай, малышка, принцесса, У тебя все будет чудесно!
Ты наш маленький герой, наше маленькое чудо! Хотим поздравить тебя с днем рождения и пожелать неиссякаемого счастья и везения https://zamania.ru/uslugi/master-klassy
Пусть ничто плохое не встречается у тебя на пути, не знает к тебе дороги https://zamania.ru/master/25
Пусть справедливость, ум и отзывчивость будут помощниками и верными друзьями по дороге судьбы https://zamania.ru/b2b
Пусть Господь хранит тебя, уберегая от невзгод и ненастья https://zamania.ru/uslugi/organizaciya-prazdnikov/programmy/shou-mylnyh-puzyrej

Организация детских праздников https://zamania.ru/attrakciony/1

Пусть конфеты и игрушки Вдруг найдутся под подушкой, Будет полон дом друзей, С ними праздник веселей https://zamania.ru/uslugi/organizaciya-prazdnikov/programmy/shou-mylnyh-puzyrej

Маленькое солнышко, от души поздравляю с Днем рождения https://zamania.ru/banquet
Желаю тебе игривой, счастливой судьбы и радостной жизненной дороги, добрых спутников и исполнения даже самых заветных желаний https://zamania.ru/uslugi/organizaciya-prazdnikov/programmy/krio-shou
Расти, достигай больших и маленьких побед https://zamania.ru/uslugi/organizaciya-prazdnikov/programmy/bumazhnoe-shou
Желаю интересных игрушек и развлечений https://zamania.ru/12345
Пусть мама и папа всегда дарят защиту и любовь!
Малыш, желаем мы тебе Всегда жить с папой, с мамой https://zamania.ru/uslugi/organizaciya-prazdnikov/programmy/shou-mylnyh-puzyrej
Счастливым быть в своей судьбе, Послушным, добрым самым https://zamania.ru/attrakciony

Агентство Дизайна Интерьера

(JimmyUnola, 23. 5. 2023 7:33)

Демонтаж перегородок и стен, инженерных сетей, старой отделки Монтаж инженерных сетей Выравнивание пола, стен, потолка, сборка конструкций Укладка напольных покрытий Отделка стен, потолка Монтаж сантехники Прокладка кабеля, установка элекрощитка, подключение осветительных приборов https://vrgrad.ru/novosti-kompanii/akczii-i-skidki/sertifikat-na-remont-praktichnyj-podarok-na-novyj-god/

Качественная компания, искал правда я их очень долго, но это того стоило – я не ошибся https://vrgrad.ru/stati-o-remonte/remont-kvartir-sovety-speczialistov/o-remonte-tolko-chestno/
Персонал обученный и квалифицированный, каждый занимается своим делом, дат не нарушают, пунктов строительства тоже https://vrgrad.ru/stati-o-remonte/elektrika-v-kvartire-i-dome/chto-vazhno-znat-pro-montazh-elektroprovodki-v-kvartire/
Дом мы строили каркасных из имеющегося в их базе проекта, если кому интересно, то называется он Гамма, дом два этажа, с балконом на втором, с террасой на первом этаже, с множеством комнат, внутри уютно, и даже прохлада дольше держится, живем уже третью неделю, всё нравится https://vrgrad.ru/stati-o-remonte/remont-kvartir-sovety-speczialistov/dushevaya-v-stroitelnom-ispolnenii/
Ребята обученные, опыт большой, работают без нарушений, строго по смете, никто не ворует, я проверял все материалы, уж простите за такую дотошность https://vrgrad.ru/novosti-kompanii/akczii-i-skidki/fevral-pora-uzhe-vyhodit-iz-zimnej-spyachki/
Но всё хорошо все с утра уже начинали работы и до вечера работали, благодаря чему не опоздали с окончанием стройки https://vrgrad.ru/novosti-kompanii/akczii-i-skidki/den-pobedy-generalnaya-uborka-v-podarok/
Мусора правда от строительства куча осталась, но мы быстро всё исправили https://vrgrad.ru/stati-o-remonte/elektrika-v-kvartire-i-dome/
Хорошая и серьезная компания!
Выезд мастера, замер и составление сметы – на 100% бесплатные услуги без подводных камней и скрытых платежей https://vrgrad.ru/remontno-stroitelnye-raboty/teplo-i-zvukoizolyacziya-v-kvartire/teploizolyacziya-v-kvartire/
Мы организуем приемку квартиры в новостройке, подберем материалы, поможем сэкономить на отделке без ущерба, сориентируем по срокам и дадим рекомендации по планировке – работаем честно, на совесть, с безусловной гарантией https://vrgrad.ru

Здравствуйте, недавно завершил капитальный ремонт в новой квартире, доволен обслуживанием ДомПрофи24, все замерили, посоветовали дизайн одной комнаты, решил сделать, мне понравилось https://vrgrad.ru/stati-o-remonte/remont-kvartir-sovety-speczialistov/o-remonte-tolko-chestno/

На этом объекте закончились черновые работы https://vrgrad.ru/stati-o-remonte/svetovye-linii/
Плавно переходим к чистовым работам https://vrgrad.ru/stati-o-remonte/sensornyj-vyklyuchatel-vklyuchit-svet-legkim-dvizheniem-ruki/
Работаем согласно дизайн проекту поэтому можно легко сравнить по изображениям, что сейчас есть и что будет в итоге https://vrgrad.ru/video/elektricheskij-plitkorez-wandeli-qx-1200/

Дизайнерский ремонт https://vrgrad.ru/fotogalereya-rabot/vypolnenny-raboty-po-natyazhnym-potolkam/

Каталог Ламината

(Josephric, 23. 5. 2023 7:32)

Покрытие паркетного пола лаком является не очень сложной работой https://store-parket.ru/category/massivnaya-doska/massivnaja-doska-coswick-kanada/
Правильный подбор и нанесение лака, тщательная очистка поверхности от пыли и дальнейший правильный уход помогут сохранить эстетичный вид паркета на многие годы https://store-parket.ru/plintus-parketoff-orekh-amerikanskiy-naturalnyy/
Дополнительно такой способ отделки является относительно недорогим, что является хорошим бонусом https://store-parket.ru/category/hudozestvennyj-parket/modulnyy-parket-bez-pokrytiya/

Паркетная доска служит надежно и долго https://store-parket.ru/plintus-aller-dub-atlanta/
По мере износа ее можно неоднократно шлифовать https://store-parket.ru/category/parketnaja-doska/610/yasen/
Специа­листы утверждают, что паркетная доска толщиной 20 мм может служить до 200 лет https://store-parket.ru/massivnaja-doska-sherwood-oreh-amerikanskij-natur/

Все выше перечисленные паркеты периодичны, в каждом можно выделить область из нескольких фигур, из которой параллельными сдвигами получается весь паркет https://store-parket.ru/smola-remontnaya-wakol-ms-335/
Существуют и непериодические замощения: спиральное замощение девятиугольниками, придуманное немецким математиком Х https://store-parket.ru/brand/flexin/
Фодербергом (1936), паркет английского математика https://store-parket.ru/category/laminat/laminat-floorwood/

Высокопроизводительный автоматический раскроечный центр с одной линией реза для раскроя плит или пакетов плит из дерева и его производных (ДСП, МДФ, фанера, ДВП), оснащенный системой управления на основе ПК/ПЛК https://store-parket.ru/category/parketnaja-himija/loba/

Благодаря такому подходу долговечность древесины увеличивается (примерно в 25 раз), показатели деформации снижаются (до 15 раз), водоотталкивающие свойства повышаются https://store-parket.ru/category/laminat/laminat-kronotex/laminat-kronotex-amazone/

Пропитайте мягкую тряпочку средством и пройдитесь по следам на напольном покрытии https://store-parket.ru/dobavka-lobadur-whitener/
Через пару минут очистите остатки чистой тряпкой – в случае необходимости можете повторить обработку еще раз https://store-parket.ru/laminat-herringbone-jefferson/

Фонд Больным Детям Благотворительный

(DavidRip, 23. 5. 2023 7:25)

История благотворительной организации начинается в Новороссийске в 2016 году, когда семейная пара Валерий и Мария Ягодины усыновила незрячего мальчика из Петербурга и поняла, что в Новороссийске нет НКО, которые бы занималась поддержкой семей, воспитывающих детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития https://www.starforsma.ru/need-help
Уже в 2017 году начались индивидуальные консультации для родителей, потом открылся мини-центр подготовки к детскому саду и школе, где с детьми занимаются эрготерапевты (специалисты по восстановлению социальных, функциональных и двигательных навыков у людей с ограниченными возможностями https://www.starforsma.ru/tovary
— РБК Тренды ) и педагоги, а для выпускников коррекционных школ заработала мастерская, в которой подростки обучаются работе с бумагой, тестом, уходу за одеждой и поддержанию чистоты в помещении https://www.starforsma.ru/o-fonde
АНО занимается с малышами с нарушениями развития, проводит просветительские мероприятия, оказывает педагогическая и правовая поддержка родителей при устройстве детей с инвалидностью в государственные образовательные учреждения https://www.starforsma.ru/o-fonde/komanda
Всего фонд помог более 150 семей Краснодарского края https://www.starforsma.ru/o-fonde/documents

Благотворительный фонд развития Иркутского района https://www.starforsma.ru/o-fonde/komanda

Патологическая зависимость от спиртного выявлена у 4-5% россиян https://www.starforsma.ru/o-fonde/partnjory
Злоупотребление алкоголем стало причиной смерти 48 тыс https://www.starforsma.ru
людей в 2018 году https://www.starforsma.ru/?view=article&id=24&catid=2
Чаще всего умирают трудоспособные мужчины, а алкогольная кардиомиопатия, отравление алкоголем, связанные с употреблением спиртного гепатиты и цирроз печени становятся причиной смерти 4-5% всех мужчин старше 20 лет и около 1,5% смертей женщин того же возраста https://www.starforsma.ru/need-help
При этом Росстат указывает, что с 2008 по 2017 год число больных с алкоголизмом сократилось на 37% — с 2,08 млн человек до 1,3 млн человек https://www.starforsma.ru/o-fonde/documents

Благотворительный фонд Хабенского помогает людям независимо от их болезней https://www.starforsma.ru/programs
Большая часть подопечных – дети https://www.starforsma.ru

Для бездомных в службе действует несколько программ https://www.starforsma.ru/programs/zhizn-posle-zolgensma
Например, на 80% существует благодаря пожертвованиям https://www.starforsma.ru/o-fonde/partnjory


Фонари Оптом

(Bryanholla, 23. 5. 2023 7:05)

Видеорегистратор Vehicle Blackbox Dvr full hd 1080p - мультифункциональная модель с компактными габаритами, оснащенная камерой для видеофиксации с высоким разрешением https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/000-287-131.jpg
Не закрывает обзор при движении, есть датчик удара, за счет которого определяет точный момент столкновения, а сохранение фрагмента записи идет в отдельном https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/8oamgvfmmrpk5ld24696.jpg
https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot_2-removebg-preview-2.png

Торговый Дом — один из ведущих производителей и поставщиков текстиля в России https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/13206.970.jpeg
Производство https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/6248779765.jpg


Беспроводной веник для уборки Spin Broom оптомИспользуйте, чтобы быстро очищать все на своем пути, используя вращающуюся мощность циклона https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/Sredstvo_ot_komarov_Go_out_30_nochey_zhidkost_zapasnoy_flakon_30_ml_1.jpg
Легкая вращающаяся щетка имеет встроенный пылесос, который соберет мелкий мусор в считанные секунды https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/05/96b912cd84728d35a893af304ca485d2.jpg
Spin Broom использует технологию тройной щетки для очистки https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/6303-800x800-1.jpeg
Характеристики:- Идеально подходит для по https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/3435761H.jpg
https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/4bedee62ffc42f763a0f44d3b8c75f87-1024x1024.jpeg


Наша Компания более трех лет занимается предоставлением посреднических услуг по выкупу товаров с ТК Садовод, ТЯК Москва (Люблино), ТК Южные ворота https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/05/Картинка.jpg
В созданном интернет - каталоге мы предлагаем к выкупу качественную продукцию производителей и поставщиков более чем 150 фабрик из России, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Турции, Индии и Китая: женскую, мужскую, детскую одежду, обувь, аксессуары, товары для красоты и здоровья, детские товары, товары для дома и многое-многое другое https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/i.jpg
https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot_2-removebg-preview-2-150x150.png

Лайт Прейскурант

(BruceSliny, 23. 5. 2023 7:03)

Кабель обязательно должен проходить через счетчик, иначе специалисты РЭС при обнаружении не санкционированного подключения, могут предъявить к вам обвинение в краже электричества
6 https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
3 https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-179111101181-lampochki-svetodiodnie-matovie-holodnie
14 https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/profi
Устройства автоматического управления должны обеспечивать включение и отключение уличного освещения в зависимости от уровня естественной освещенности или по заданному времени (графику) https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/profi

Такие осветительные приборы хорошо подойдут в качестве освещения у входа в дом и на террасе перед домом https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/195474176-992165094149-belt-lait-dvuhzhilnii-belii-i-chernii-s
А также такой вариант подойдёт чтобы осветить пространство рядом с воротами или калиткой https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-637115709091-dyuralait-kruglii-be-zon
Форма может быть разной https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-446351617956-oblegchennaya-girlyanda-s-prozrachnimi-t
Часто используют вариант для освещения участка https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/v2

6 https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-288592881193-tsvetnie-lampochki-svetodiodnie-matovie
3 https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-179111101181-lampochki-svetodiodnie-matovie-holodnie
11 https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-288592881193-tsvetnie-lampochki-svetodiodnie-matovie
Воздушные распределительные линии наружного освещения должны выполняться без учета резервирования, а провода их могут быть разного сечения по длине линий https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-637115709091-dyuralait-kruglii-be-zon

Декоративные лампы https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/195474176-244767563591-belt-lait-dvuhzhilnii-chernii-i-belii-s
Это метод освещения на основе элементов, установленных для украшения участка https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/195474176-992165094149-belt-lait-dvuhzhilnii-belii-i-chernii-s
Сейчас популярностью пользуются фонари на солнечных батареях https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/v2
Выглядят современно и не занимают места на участке https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-288592881193-tsvetnie-lampochki-svetodiodnie-matovie
Света от них хватает для освещения садовых дорожек и входа в дом https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/v2
Сравнивать со стационарным электрическим светом нет смысла, но у этого варианта также имеются поклонники https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-179111101181-lampochki-svetodiodnie-matovie-holodnie

Основные определения и правила прокладки электропроводки https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/v2
Прокладка проводов выполняется после составления исполнительной схемы, учитывая некоторые нюансы https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-706497614521-oblegchennaya-girlyanda-so-svisaniem-s-p
https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/195474176-244767563591-belt-lait-dvuhzhilnii-chernii-i-belii-s
https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-446351617956-oblegchennaya-girlyanda-s-prozrachnimi-t

Пансионат Для Лежачих После Инсульта

(ThomasBom, 23. 5. 2023 6:57)

Одно из главных преимуществ нашего многофункционального дома для престарелых в Братске – возможность быстрого заселения https://academylife.ru/pansionat/
В отличие от государственного учреждения, здесь нет бюрократической волокиты https://academylife.ru/art/pansionat-dlja-pozhilyh-posle-infarkta/
Пенсионеры могут сразу заселиться и получить квалифицированное лечение, не теряя времени https://academylife.ru/pansionat/
Это существенно повышает шансы на успешное восстановление организма и социализацию после тяжелой болезни https://academylife.ru/art/pochemu-pozhilomu-cheloveku-opasno-doma/

финансовая сторона вопроса; удаленность пансионата от дома родственников; квалификация персонала (в том числе медицинская, если человеку требуется специальный уход); комфортность помещений; организация питания; социальная составляющая содержания https://academylife.ru/medicinskaja-perevozka-dlja-malomobilnyh/

Есть еще несколько моментов, о которых стоит знать: государственный интернат имеет право распоряжаться не только пенсией, но и имуществом пожилого человека в тех случаях, когда у него нет родственников, он находится в доме престарелых больше полугода и его квартира не приватизирована https://academylife.ru/art/pansionat-dlja-pozhilyh-s-onkologicheskimi-zabolevanijami/

Иркутская область, г https://academylife.ru/pansionaty-dlja-prestarelyh-s-demenciej/
Иркутск, ул https://academylife.ru/art/uhod-za-pozhilymi-invalidami/
Андреева, 8Ж https://academylife.ru/pansionat/

Начать стоит с того, что в такое учреждение можно и не попасть: очередь среди стариков большая, интернатов не хватает https://academylife.ru/pansionat/
Так что неизвестно, когда освободится место и сколько придётся ждать https://academylife.ru/art/pansionat-dlja-pozhilyh-posle-infarkta/
Уход и забота достаточно формальные, начиная с питания и организации быта и заканчивая условиями https://academylife.ru/art/uhod-za-lezhachimi-pozhilymi/
Часто не хватает обычных предметов гигиены, которые вынуждены привозить родственники, а порой и волонтёры https://academylife.ru/pansionat/birjuljovo/
Медицинское обслуживание тоже не на высоком уровне: заработная плата отпугивает квалифицированные кадры, да и младший персонал — санитары, медсёстры — идут в такие заведения неохотно https://academylife.ru/pansionat/balashiha/
Этика ухода за престарелыми также : со стариками работать непросто, и персонал может реагировать неадекватно на ситуации https://academylife.ru/art/pansionat-dlja-pozhilyh-posle-infarkta/
Хотя социализация по сути есть, и от нее никуда не скрыться, по факту она неорганизованная, досуговая активность отсутствует как таковая, так что получается одиночество в толпе https://academylife.ru/art/pansionat-dlja-pozhilyh-ljudej-s-demenciej/

Заболевания сердца и проблемы с сосудами https://academylife.ru/vakansii-v-pansionate-dlja-pozhilyh/


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157

následující »