Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Под Ключ Дом

(FrankFEd, 29. 12. 2022 5:06)

установка и размещение санитарно-гигиенических устройств (сантехприборов): полотенцесушитель, душевая кабина, ванна, умывальник, мойка, унитаз, биде, смеситель и т https://sferahome.ru/stroitelstvo
п https://sferahome.ru/dizajn-interera

Преподаватель Центра дополнительного профессионального образования https://sferahome.ru/stroitelstvo
Является автором методических пособий для обучения студентов https://sferahome.ru/stroitelstvo

Для каждой отдельной комнаты может быть подобран индивидуальный дизайн оформления стены https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana
Наиболее частым местом экспериментов становится гостиная https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
Красиво впишется в такую стену телевизор, а аквариум с рыбами вообще будет выглядеть исключительно https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov

Ухоженные стены помогут сформировать интерьер с законченным видом https://sferahome.ru
Привлекательность интерьера определяется тем, насколько качественная обработка используется для стен, оцилиндрованного материала https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana

В сети интернет дизайн интерьера можно найти на любой вкус https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov
Но всегда ли уместно пытаться реализовать понравившийся вариант? Безусловно, возможность воплотить у себя дома авторскую концепцию всемирно известного дизайнера очень заманчива https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana
Однако результат скорей всего окажется совсем не тем, что приведен на фото https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov
Давайте разберемся, чем вызвано несоответствие https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov

Национальные стили экстерьера в большой моде в современном строительстве https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov
Для таких сооружений, например, в стиле русского национального зодчества, характерен резной орнамент на оконных наличниках, дверных проемах, в отделке карнизов, коньков крыш https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov
В настоящее время натуральную древесину в отделке заменяют резными изделиями, созданные из деревокомпозита https://sferahome.ru
Этот материал внешне похож на настоящую древесину, однако, он, в отличие от дерева, не поддается воздействию влаги, жучков-короедов, не растрескивается и не гниет https://sferahome.ru/stroitelstvo
Восточные стили экстерьера также декорируются сложными резными орнаментами из дерева или искусственных материалов под дерево https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov

Свадебный Шатер В Аренду

(Kellyshumn, 28. 12. 2022 22:12)


- недорогой отдых осень 2022, зима 2023 , лето 2023в России (подскажем где лучше отдохнуть в России, куда лучше поехать на лето в России и Белоруссии) https://imperia-sochi.one/uslugi/artisty-i-vedushhie/tancevalnye-kollektivy/shou-balet-skajdens/
Отдых в России на осень 2022 , Новый год 2023, зима 2023– лучшие предложения https://imperia-sochi.one/uslugi/detskie-programmy/nauchnoe-shou/

Гостиничный комплекс , если вы цените безупречный сервис и особую эстетику морского курорта https://imperia-sochi.one/portfolio/kejteringovoe-obsluzhivanie-na-vystavke-sochi-build-mebelnyj-vernisazh-i-novogodnyaya-shkatulka/
Здесь есть все слагаемые эталонного торжества: вид на море и горы, удобная локация, отменная кухня, впечатляющий выбор заведений для проведения банкета https://imperia-sochi.one/ploshhadki/restorany/restoran-alaverdy/


Здесь также проводятся различные мероприятия и встречи https://imperia-sochi.one/uslugi/artisty-i-vedushhie/vedushhie-v-sochi/nikita-sokol/
Это могут быть официальные или корпоративные мероприятия, частные вечеринки, мальчишники https://imperia-sochi.one/uslugi/master-klassy/master-klass-po-syrovareniyu/
Традицией стали здесь встречи журналистов из различных российских изданий https://imperia-sochi.one/krasnaya-polyana/organizaciya-kejteringa-v-sochi/
Отель также имеет на своей территории большой конференц-зал для бизнес-мероприятий и встреч https://imperia-sochi.one/программы/organizaciya-delovyx-meropriyatij-v-sochi/

Наши менеджеры подберут наиболее подходящее место, для проведение Вашего мероприятия, с учетом всех особенностей праздника и технического оснащения площадки https://imperia-sochi.one/uslugi/kejtering/karving/
Будь то уютный ресторан для романтичного свидания или деловой встречи, ресторан с национальной кухней для семейного или коллективного праздника, помпезный зал для свадебного торжества, юбилея или торжественного гала ужина https://imperia-sochi.one/ploshhadki/restorany/restoran-georgievskij-zal/
Открытая площадка для презентации или отдыха на природе https://imperia-sochi.one/programmy/nastolnye-igry/
В арсенале нашего агентства представлены множество вариантов, мы Выслушаем все Ваши пожелания, учтем количество гостей и статус мероприятия, предложим Вашему вниманию 3-4 варианта https://imperia-sochi.one/portfolio/kejtering-na-yaxte-19-iyulya-2020-goda/

https://vk.com/rabotanovokuznetsk

(Davidshown, 28. 12. 2022 21:55)

https://vk.com/rabotanovokuznetsk

Кухню Из Массива Купить

(Daviddah, 28. 12. 2022 21:49)

Наличие на складеВсе популярные модели оборудования в наличии на складе https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/
Вам не придеться ждать 7-10 дней, пока не привезут оборудование https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/
Приходите к Нам, покупайте и сразу забирайте https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/
В случае отсутствия какого либо оборудования Вам доставят его с региональных складов наших партнёров от 1-2х дней до 5-7 рабочих дней, в зависимости от выбранного типа доставки, от авиа до ЖД https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/

Российские импортёры сельскохозяйственной продукции активно закупают овощи и фрукты в Китае https://www.legnostyle.ru/arki-iz-dereva.html
Ожидается, что объём сделок в ближайшее время достигнет 7,25 млн долларов https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/
Самые читаемые записи
В текущем году всесторонние отношения и стратегическое партнерство между двумя странами продолжат углублённо развивать https://www.legnostyle.ru/dubovye-dveri.html
Ожидается много важных международных событий https://www.legnostyle.ru/dubovye-dveri.html
Об этом
Как правило, элитная дорогая респектабельная мебель изготовлена из ценных пород древесины, умело и искусно обработанной настоящими профессионалами https://www.legnostyle.ru/dubovye-dveri.html
На международном мебельном рынке есть много предложений мебели премиум класса, но, если вам хочется приобрести лучшее, стоит обратиться к итальянским производителям https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/
Итальянская элитная мебель выпускается в содружестве с лучшими мировыми дизайнерскими мастерскими https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/mejkomnatnie-arki-i-portali/
Красота итальянских гарнитуров, например, мебельных коллекций для гостиных, неподражаема и неповторима https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/mejkomnatnie-arki-i-portali/
А умение итальянских краснодеревщиков работать с благородными древесными породами оттачивалось веками https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/d-peregorodki/

Кухни из массива дерева — это классика жанра, но бюджетным такой вариант не назовешь https://www.legnostyle.ru/lestnicy-iz-duba.html
Именно дерево лучше всего подходит для кухонного гарнитура в классическом стиле для людей с самым утонченным вкусом https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/

Китайская мебель имеет различные показатели качества https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/d-peregorodki/
Многое зависит от фабрики, которая производит мебель, и от условий заказчика, который сотрудничает с данной фабрикой https://www.legnostyle.ru/catalog/inter-eri/stenovie-paneli/
Поэтому Вам нужно хорошо сформулировать свои требования к производству мебели, которая Вам необходима https://www.legnostyle.ru/elitniye-dveri-iz-massiva.html

Магазин Крепежа В Москве

(Warrennoimb, 28. 12. 2022 21:35)

Важно понимать, что каждый работодатель желает обеспечить комфортные условия труда в офисе https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=164_327_367
Именно поэтому большой популярностью пользуются услуги проектирования, дизайна и ремонта офиса https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=164_325_343
Ремонт https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1242_1246
https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1811_2179
https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1811_1817_1865

Многообразие видов монтажных изделий https://gm-k.ru/gruvloki/mufta-j/mj48.html
Позволяет подобрать оптимальное решение для равномерного распределения нагрузки на деревянные компоненты части здания, сооружения https://gm-k.ru/gruvloki/flan/fn219.html

Гайки изготовляют шестигранными, четырехгранными, круглыми, утолщенными, колпачковыми и специальной конструкции,, например гайки-барашки https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=683_165_548
Наиболее разнообразными являются шестигранные гайки https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1811_1817_1905
Их выпускают с внутренним диаметром как малых, так и больших размеров https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=155&product_id=626
Четырехгранные гайки выпускают небольших размеров https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1333_1367

Используются для придания трассам из кабельных лотков строго определенного положения в пространстве и на несущих конструкциях https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=165_541&product_id=1735
Осуществляют функции крепления кабельных лотков и их соединения https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=156_184_237_626
https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=727_728&product_id=9481
https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1333_1344

Болты, гайки, шайбы В данном разделе представлены болты, гайки и шайбы отечественного, белорусского, европейского производства, резьбовая шпилька в основном импортная https://gm-k.ru/ankery/fispt.html
Весь метрический крепеж имеет покрытие

каленое стекло цена

(Bogdanvjf, 28. 12. 2022 9:22)

Добрый день товарищи!
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1dvAKJyEOOME6UOwkqlaXD570mM28fJWy/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Стоит задача грамотно и недорого организовать офисное помещение в короткий срок? Возникли трудности с планировкой? Предлагаем оптимальное решение — современные офисные перегородки на заказ, которые позволят офис разделить по отделам или предоставить каждому сотруднику личное рабочее пространство для спокойной, уединенной работы.
От всей души Вам всех благ!

https://colab.research.google.com/drive/1_OdtEErjvxW3iLhwPKh0wvH5xT_1pBfw?usp=sharing

(ThomasPsymn, 26. 12. 2022 16:20)

https://colab.research.google.com/drive/1pH5bXr6oF7C5WIuE4rN54x9TSMdWi2ED?usp=sharing
https://colab.research.google.com/drive/1Ydo7wlR3yUHa4PIUqLGbd2MabF-vUAa0?usp=sharing
https://colab.research.google.com/drive/1M50XQXomRIouOrWM5oluBMXIx6bl0GEj?usp=sharing
https://colab.research.google.com/drive/1fP6RMnG6EbGb7Hld-Dh_2k1jTQ-GvwXN?usp=sharing
https://colab.research.google.com/drive/1vdkqvrMv31387ojwCKbo9TX5vlBOqyKO?usp=sharing

купить угловую душевую кабину

(Bogdannsd, 26. 12. 2022 14:28)

Привет господа!
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1dvAKJyEOOME6UOwkqlaXD570mM28fJWy/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Стеклянные двери межкомнатные в Минске с ценами и фото представлены на данной странице. Вы можете заказать и купить их с бесплатным замером и доставкой по Беларуси. Вам по нраву такой неординарный вариант как стеклянные межкомнатные двери? Наша Команда в Минске расскажет всё о секретах установки, дизайнах интерьера с примерами фото, и поможет выбрать и купить дверь вашей мечты по нормальным ценам. Плюсы и минусы дверей из стекла: Сейчас такие варианты пользуются большой популярностью. Их выбирают для установки в душе, бане, а некоторые и вовсе предпочитают видеть их в качестве межкомнатных.
От всей души Вам всех благ!

How to buying Google

(Davidoxinc, 25. 12. 2022 0:02)

That means you'll get the idea some stylish features and from access to additional channels where you can win visibility, without having to modify sense of some complicated, vade-mecum migration process. https://googlec5.com

먹튀검증사이트

(Williamjaf, 24. 12. 2022 10:20)먹튀검증사이트

loli video

(Harykit, 24. 12. 2022 5:45)

Lolita Girls Fuck Collection

loli video cp


tki.sk/4lL6N7

s.yjm.pl/BbtC

tw.uy/tw11l

Drugs information. Narcotize Class. bgn16r

(Faunurf, 23. 12. 2022 18:28)

Muscles entirely their bodies convulsion, extraordinarily those in the vagina, uterus, anus, and pelvic floor. During orgasm, chemicals called endorphins are released into the bloodstream. They produce sunny sensations to ripple be means of the masses, and they also make scads women feel auspicious, giddy, flushed, warm, or sleepy. https://sibluevi.com/ viagra with dapoxetine

Крайни не советую DeliveryMebel

(Jamesimace, 22. 12. 2022 21:26)

Отзыв: Самая отстойная компания, производитель мебели DeliveryMebel deliverymebel.ru
Мебель самого незского качества,перед продажей вам дают гарантию и всякие обещания, но по факту предлогают везти бракованную Мебель к ним,конечно мало кто захочет нанемать грущиков с машиной и платить им туда и обратно за свой счёт, ещё не ясно какая будет транспартировка.И не какого своего эксперта они не пришлют, напрочь отмахиваются.
Доска Авита их держит за проплату рекламмы https://www.avito.ru/user/9cce47af2babbbe7a5fab9a3140aa47e/profile?src=sharing
Не связывайтесь с этим жульём!

شركة عزل أسطح بالرياض

(Williamjaf, 21. 12. 2022 22:30)
https://azlfoamksa.net/عزل-أسطح-بالرياض/

Let’s monetize your website and propel you into Google’s Top 10!

(VoldemMoura, 21. 12. 2022 9:00)

Hi!
Using unique recently developed by our IT engineers software, as well as advanced search engine strategies, we can create backlinks from trusted forums, sites, blogs, social bookmarks and networks, wiki and so on to your website. As a result, our backlinks are coming naturally from relevant and authoritative webpages where the link is followed with a descriptive anchor and are placed contextually within the editorial content. This is arguably the shortest way to propel you into Google’s Top 10.

According to our 17 year experience, using our SEO methods and strategies, average advance period in TOP-10 search engines is about 3-6 months (high-frequency queries), and with the integrated promotion of the site it will be in the top 10 search engines (some requests) within 2-3 weeks.

So, let’s increase a hundred times the number of high PR backlinks from trusted Internet resources to propel you into Google’s Top 10 and monetize your site together!

A free Backlinks Report for your website is available on request. Just provide us with the following information below about your website, let us work on your project 2-3 days for free, and send you the Report. All the high PR backlinks to your site gained during this trial period will remain yours anyway.
1. Full website URL:
2. Website name:
3. Keywords (if no, we will choose ourselves):
4. Target category (if no, we will choose ourselves):
5. Small description of your services/goods (up to 250 words):
6. Full description of your services/goods (250-500 words):
7. Contact phone and email:
8. Twitter URL (if any):
9. Profile Image (if any):

Voldemar K.
Telegram - @Voldemar_2022;
WhatsApp +98 903 5688147

Surga Slot

(Tracyvic, 21. 12. 2022 6:38)Surga Slot

Pills information. What side effects? gmibmk

(Pozorge, 21. 12. 2022 2:12)

Pills intelligence for patients. What side effects can this medication cause?
https://propecia24.top/ finasteride 1mg buy online
Additionally, the blog loads exceedingly immoral against me on Safari.

quonouggerlangeah

(Vernondew, 21. 12. 2022 0:00)

https://telegra.ph/Bubble-Ass-Girlfriend-Sex-In-The-Bathroom-11-04

Ремонт Лобовых Стекол

(Justinwed, 20. 12. 2022 23:36)

При помощи специального инжектора, в скол заправляют специальный полимер, после этого внутри заполненной полости производится полная адгезия https://autosteklo77.com/katalog-avtostekol/folder/chevrolet-captiva-06
Далее для того, что бы полимер застыл, стекло с закаченным внутрь полимером, подвергают воздействию ультрафиолетовых лучей https://autosteklo77.com/magazin/folder/skoda-octavia-a5-5d-wagon-04-13
После сушки, на месте произведенного ремонта следует полировка стекла https://autosteklo77.com/magazin/folder/hyundai-santa-fe-06-12
Механизм ремонта трещин, технологически отличается от процесса ремонта сколов https://autosteklo77.com/magazin/folder/renault-megane-02-08-4d
Сначала мастера определяют границы трещины, далее по ее краям производят сверление https://autosteklo77.com/magazin/folder/lobovoye-127
После этого в полость трещины, как и в случае со сколом также закачивается полимер, а после его кристаллизации производится полировка лобового стекла https://autosteklo77.com/magazin/folder/lobovoye-389
По времени, ремонт автостекла обычно занимает от получаса до двух часов https://autosteklo77.com/katalog-avtostekol/folder/lobovoye-4
В финансовом плане отремонтировать поврежденное стекло, гораздо выгоднее, чем покупать новое https://autosteklo77.com/magazin/folder/ford-focus-98-05-5d-wagon

В подобных ситуациях необходимо как можно быстрее обратиться за помощью к специалистам, иначе трещина доберется до края автостекла https://autosteklo77.com/magazin/folder/bmw-5-series-e60-03-09-4d
Можете даже не сомневаться: небольшие сколы из-за температурных перепадов либо охлажденного воздуха могут стать причиной разрушения целостности лобового стекла https://autosteklo77.com/katalog-avtostekol/folder/lobovoye-12
При этом ухудшается видимость https://autosteklo77.com/magazin/folder/nissan-qashqai-ii-14

Поршень шприца вытащить до указанной метки, затем повернуть его и зафиксировать с помощью стопора https://autosteklo77.com/magazin/folder/lobovoye-348
Подождать в течение 30 секунд пока из скола выйдет воздух https://autosteklo77.com/katalog-avtostekol/folder/chrysler-300m-98-04
Подобную операцию необходимо провести несколько раз, до тех пор, пока из скола не перестанет выходить воздух https://autosteklo77.com/glavnaya/product/land-rover-discovery-iii-5d-suv-2004-09-4
Это можно увидеть из салона автомобиля https://autosteklo77.com/magazin/folder/lobovoye-416

Как ремонтировать стёкла своими руками качественно, не обучившись? Просто взять и начать экспериментировать на своём автомобиле? Дров наломаешь! Ну, если жалеть не о чем, то спору нет: дело мастера боится!
Автомобильные стекла являются важной и неотъемлемой частью любого автомобиля https://autosteklo77.com/magazin/folder/renault-fluence-10
Они способствуют не только сохранению геометрии кузова, но и защищают водителя от внешних факторов, таких как ветер, град, пыль, камни https://autosteklo77.com/katalog-avtostekol/folder/bokovoye-200
При этом автостекла должны сохранять свою прозрачность независимо от времени суток и не допускать искажений, бликов и других явлений, вызывающих усталость глаз водителя, тем самым ослабляя его внимание https://autosteklo77.com/magazin/folder/lobovoye-43

Мы предлагаем воспользоваться нашим более чем двадцатилетним опытом в ремонте стёкол автомобилей https://autosteklo77.com/nashi-raboty
Для всех интересующихся данной тематикой, желающих самостоятельно обучиться и делать ремонты стекол своими руками, открыть свое дело , а также повысить свой профессиональный уровень, предлагается , ну и напоследок " https://autosteklo77.com/magazin/folder/lobovoye-383

Двери Межкомнатные Купить Недорого

(Daviddah, 20. 12. 2022 22:59)

По желанию заказчика мы БЕСПЛАТНО можем вывезти и утилизировать его старую кухню, так что беспорядка при замене и установке новой кухни не будет, это мы берем на себя!
Эксклюзивность https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/nestandarnye/
Каждый заказ дизайнеры проектируют индивидуально, поэтому риск увидеть тот же самый интерьер стремится к нулю https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/
Дизайнер элитной мебели не просто создаёт новую форму, он подбирает для неё материал и фурнитуру, доводя модель до совершенства https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/

Китайским археологам удалось обнаружить крупнейший рудник по добыче бирюзы на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района, что на северо-западе Китая https://www.legnostyle.ru/catalog/inter-eri/peregorodki/

Город Харбин – административный центр северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян – стал настоящим ледовым королевством https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/stenovie-paneli/
Ведь именно здесь в эти дни проходит
На протяжении многих лет качественная мебель из дерева высоко ценится покупателями всего мира https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/nestandarnye/
Мебель из ценных пород отличается безупречным внешним видом и исключительной надежностью https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/otdelka-betonnyh-lestnic/
Салон элитной мебели готов предложить изысканную импортную мебель для гостиных, спален, кабинетов, библиотек, детских комнат, прихожих и столовых https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/
 
Инициатором протеста стало новое профсоюзное объединение медицинских работников https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/otdelka-betonnyh-lestnic/
По мнению активистов, больницы Гонконга Опубликовано 04/02/2020 - 15:45


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122

následující »