Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Набор Для Пикника Купить

(JasonRof, 27. 7. 2023 2:03)

Драгоценная миниатюрная композиция в виде бравого Кролика с барабаном, отбивающего веселую дробь, изготовлена мастерами из Златоуста и напоминает о том,
Уникальная бизнес-библиотека в 24-х томах о людях, которые поймали мгновение, сделали правильный выбор и создали самые успешные бизнесы в современном ми https://elit-podarok.ru/elitnaya-posuda/stolovaya-posuda/lozhki/chaynye/lozhka-kofeynaya-variant-19.html

Шар получила https://elit-podarok.ru/knigi/biznesmeny-izmenivshie-mir-patina-agata.html
Не всегда поворачивается номально к окошку, приходится ловить момент, так сказать https://elit-podarok.ru/dekor-dlya-doma/shkatulki/lartsy/larets-dlya-ukrasheniy-zmeevik-180x120x140-mm.html
Спасибо, что отправили в тот же день, а то не успели бы к дню рождения https://elit-podarok.ru/dekor-dlya-doma/nastolnye-mini-nabory/nastolnyy-mini-nabor-dlya-bumag-ofiokaltsit.htmlИконы выполнены из массива мореного дуба https://elit-podarok.ru/dlya-piknika/nabory-dlya-piknika/nedorogie/
Образа откопированы с авторских списков методом, получившим одобрение русской православной церкви https://elit-podarok.ru/dekor-dlya-doma/interernye-chasy/nastolnye-chasy/chasy-korabl-zmeevik-230kh80kh170-mm-1460-gr.html
При окончательном оформлении образа использовались специальные фронтажные грунты, выравнивающие лаки и темперные краски https://elit-podarok.ru/elitnaya-posuda/dlya-chaya/chaynye-pary/chaynaya-para-gerb-rf.html
Венец и поля иконы вручную украшены рельефным орнаментом и натуральным жемчугом https://elit-podarok.ru/dekor-dlya-doma/barometry/barometr-nastennyy-8-ruchek-shbst-s02.html
К каждой иконе прилагается номерное свидетельство с полной информацией о ней https://elit-podarok.ru/elitnaya-posuda/dlya-chaya/chaynye-nabory/chaynyy-nabor-malakhitovyy-pozolota.html

Декор Интерьера

(JasonRof, 26. 7. 2023 21:12)

Нужна консультация? Мы ответим на все вопросы и вместе с вами подберем оригинальный подарок VIP-класса https://elit-podarok.ru/elitnaya-posuda/page-1/
Звоните по телефону +7 (495) 969-24-50 https://elit-podarok.ru/religioznye/pravoslavnye/paskhalnye-tovary/page-2/

Общая длина: 430 мм https://elit-podarok.ru/religioznye/pravoslavnye/ikony/ikona-nikolay-chudotvorets-v-pozolote.html

Доп https://elit-podarok.ru/dekor-dlya-doma/interernye-chasy/nastolnye-chasy/chasy-medved-zmeevik-190kh130kh160-mm-1550-gr.html
характеристики: ручная художественная работа https://elit-podarok.ru/dekor-dlya-doma/nastolnye-nabory-iz-kamnya/nastolnyy-nabor-zmeevik_4.htmlОсобой популярностью пользуются тематические презенты, которые принято преподносить человеку в день его профессионального праздника https://elit-podarok.ru/knigi/podarochnoe-izdanie-vsemirnaya-istoriya-v-12-tomakh.html
Важно, чтобы подарок сочетал в себе такие качества: уместность, практичность, эстетичность https://elit-podarok.ru/trosti/trost-s-klinkom-quot-volk-quot.html
Он должен нести пользу, выполнять какие-то функции https://elit-podarok.ru/knigi/biografiya-memuary/kniga-puteshestvie-na-sever-i-vostok-sibiri-v-2t-v-kozhanom-pereplete.html
Не ошибётесь, если решите дорогой подарок купить https://elit-podarok.ru/dekor-dlya-doma/interernye-chasy/chasy-pogony/chasy-pogon-leytenant-vmf-kamen-zmeevik-60kh40kh150-mm-300-gr.html

Безинъекционная Мезотерапия Лица Что Это Такое

(LeonardalerO, 26. 7. 2023 20:25)

Получаемый эффект от процедур очень схож, поэтому многие пациенты путают РФ-подтяжку и микротоковую терапию https://marera-clinic.ru/pricekudrovo-app
Разница между методиками заключается в принципе воздействия https://marera-clinic.ru/services/biorevitalization
В первом случае действие на клетки дермы происходит за счет радиочастотной энергии, то есть токов высокой силы и частоты https://marera-clinic.ru/services/dnk-test
Микротоки – это слабые импульсы низкой частоты https://marera-clinic.ru/pricekollontai-app

Показания и противопоказания https://marera-clinic.ru/services/resnitsi

Первый раз рекомендуется провести процедуру при появлении первых признаков старения https://marera-clinic.ru/specialists/kollontai/karmanova

Нити вводятся в заранее намеченные участки кожи с помощью игл-проводников и закрепляются с помощью якорей или узелков, расположенных на концах нити https://marera-clinic.ru/pricekollontai-est

Gezatone m1605 https://marera-clinic.ru/services/mezoterapy

2 https://marera-clinic.ru/specialists/kudrovo/lavrentev
Улучшает поглощение косметики (крема и лосьона )

Печать На Холсте Онлайн

(Matthewsiz, 26. 7. 2023 18:39)

По форме вывески бывают плоские, объемные и фигурные https://copypsm.ru/pechat-chertezhei.html
Для дополнительного эффекта иногда добавляют подсветку, неоновые лампы и другое световое оборудование https://copypsm.ru/interernaya-pechat.html

Это один из самых простых видов наружной рекламы https://copypsm.ru/reklama-na-avto.html

Классический баннер имеет прямоугольную форму, но есть и другие варианты: например, треугольные или квадратные https://copypsm.ru/

Успех фирмы зависит от привлечения внимания, понимания и запоминания информации о Вашей фирме со стороны автомобилистов,пассажиров транспорта, а также пешеходов https://copypsm.ru/vizitki.html

Г https://copypsm.ru/infostend.html
Иркутск ул https://copypsm.ru/obemnye-vyveski.html
Байкальская, 160а https://copypsm.ru/news-kopirovanie-i-skanirovanie-inzhenernyh-chertezhei.html

Это закрытая конструкция, которую можно увидеть вдоль тротуаров, а также рядом с торговыми центрами, остановками и в других людных местах https://copypsm.ru/zakon-reklama.html
Ситилайты не боятся негативного воздействия погодных условий, они оснащены подсветкой и позволяют размещать информацию с двух сторон https://copypsm.ru/news-nakleiki-9may.html

線上賭場

(Angelter, 26. 7. 2023 14:07)線上賭場
彩票是一種稱為彩券的憑證,上面印有號碼圖形或文字,供人們填寫、選擇、購買,按照特定的規則取得中獎權利。彩票遊戲在兩個平台上提供服務,分別為富游彩票和WIN539,這些平台提供了539、六合彩、大樂透、台灣彩券、美國天天樂、威力彩、3星彩等多種選擇,使玩家能夠輕鬆找到投注位置,這些平台在操作上非常簡單。

彩票的種類非常多樣,包括539、六合彩、大樂透、台灣彩券、美國天天樂、威力彩和3星彩等。

除了彩票,棋牌遊戲也是一個受歡迎的娛樂方式,有兩個主要平台,分別是OB棋牌和好路棋牌。在這些平台上,玩家可以與朋友聯繫,進行對戰。在全世界各地,撲克和麻將都有自己獨特的玩法和規則,而棋牌遊戲因其普及、易上手和益智等特點,而受到廣大玩家的喜愛。一些熱門的棋牌遊戲包括金牌龍虎、百人牛牛、二八槓、三公、十三隻、炸金花和鬥地主等。

另一種受歡迎的博彩遊戲是電子遊戲,也被稱為老虎機或角子機。這些遊戲簡單易上手,是賭場裡最受歡迎的遊戲之一,新手玩家也能輕鬆上手。遊戲的目的是使相同的圖案排列成形,就有機會贏取獎金。不同的遊戲有不同的規則和組合方式,刮刮樂、捕魚機、老虎機等都是電子遊戲的典型代表。

除此之外,還有一種娛樂方式是電競遊戲,這是一種使用電子遊戲進行競賽的體育項目。這些電競遊戲包括虹彩六號:圍攻行動、英雄聯盟、傳說對決、PUBG、皇室戰爭、Dota 2、星海爭霸2、魔獸爭霸、世界足球競賽、NBA 2K系列等。這些電競遊戲都是以勝負對戰為主要形式,受到眾多玩家的熱愛。

捕魚遊戲也是一種受歡迎的娛樂方式,它在大型平板類遊戲機上進行,多人可以同時參與遊戲。遊戲的目的是擊落滿屏的魚群,通過砲彈來打擊不同種類的魚,玩家可以操控自己的炮臺來獲得獎勵。捕魚遊戲的獎金將根據捕到的魚的倍率來計算,遊戲充滿樂趣和挑戰,也有一些變化,例如打地鼠等。

娛樂城為了吸引玩家,提供了各種優惠活動。新會員可以選擇不同的好禮,如體驗金、首存禮等,還有會員專區和VIP特權福利等多樣的優惠供玩家選擇。為了方便玩家存取款,線上賭場提供各種存款方式,包括各大銀行轉帳/ATM轉帳儲值和超商儲值等。

總的來說,彩票、棋牌遊戲、電子遊戲、電競遊戲和捕魚遊戲等是多樣化的娛樂方式,它們滿足了不同玩家的需求和喜好。這些娛樂遊戲也提供了豐富的優惠活動,吸引玩家參與並享受其中的樂趣。如果您喜歡娛樂和遊戲,這些娛樂方式絕對是您的不二選擇

Сканирование Чертежей А1

(Matthewsiz, 26. 7. 2023 8:47)

Наружная реклама — это любое рекламное сообщение, размещенное вне помещений на временных или стационарных объектах https://copypsm.ru/reception.html

Аптеки https://copypsm.ru/pechat-na-plenke.html

Объемные буквы с подсветкой От производителя за 75р/см https://copypsm.ru/tablichki-v-ramke.html

Наши заказчики – представители крупных компаний и малого бизнеса https://copypsm.ru/pechat-chertezhei.html

В малом и среднем бизнесе такую рекламу используют небольшие магазины, кафе, салоны красоты, частные медицинские клиники, образовательные учреждения, нотариальные бюро и так далее https://copypsm.ru/obemnye-vyveski.html

Такая реклама обычно встречается вблизи торговых точек https://copypsm.ru/contacts.html
Она призвана заинтересовать потенциальных клиентов и расположить их к покупке https://copypsm.ru/press-wall.html

Купить Автоматика Для Распашных Ворот

(DavidTop, 25. 7. 2023 18:39)

Приятно удивлен сроками, качеством изготовления и монтажа новых откатных ворот на своем коттедже https://mosvrata.ru/tovar/came-cgz6-rejka-zubchataya-1-m/
Со старыми воротами было столько проблем, теперь буду рекомендовать Вас всем соседям!
Рольставни/рольворота https://mosvrata.ru/catalog/aksessuary/bloki-upravleniya/
Открываются дистанционно, при помощи пульта, обеспечивают надежную защиту территории, а также устанавливаются на окна в зданиях различного назначения https://mosvrata.ru/catalog/aksessuary/avarijnoe-pitanie/page/2/
В ассортименте представлены: сдвижные ворота, гаражные ворота, заборная секция, калитка различных модификаций https://mosvrata.ru/tovar/fotoelementy-bytec-pb-30/

Изначально необходимо возвести опорные столбы, которые, как и в случае создания ворот распашного типа, чаще всего бывают кирпичными https://mosvrata.ru/pomoshh-2/
Фундамент под них должен быть глубиной как минимум метр https://mosvrata.ru/catalog/page/9/

Новое поколение кнопочных клавиатур для беспроводного подключения по радиоканалу https://mosvrata.ru/tovar/signalnaya-lampa-bytec-lb220-led/
Клавиатуры выполнены из прочного металла https://mosvrata.ru/tovar/doorhan-barrier-pro-4000-shlagbaum-avtomaticheskij/
Модель со скрытой установкой выступает всего на 13мм https://mosvrata.ru/catalog/aksessuary/page/9/
Простое программирование: 2 режима – простой и профессиональный Возможность запрограммировать определенное количество срабатываний одного и того же кода Емкость памяти до 255 комбинаций с возможностью увеличения до 510, используя дополнительный модуль памяти BM1000 https://mosvrata.ru/tovar/doorhan-barrier-pro-6000-shlagbaum-avtomaticheskij/
Два вида визуальной сигнализации в зависимости от статуса системы автоматизации: Красный: когда система автоматизации закрыта или закрывается Зеленый: во время маневра открывания или в случае активированной команды https://mosvrata.ru/tovar/came-lb180-plata-avarijnogo-pitaniya/
Беспроводная версия 100% беспроводная версия https://mosvrata.ru/catalog/shlagbaumy/mehanicheskie/page/2/
Совместима с приемниками с динамическим кодом и типом кодирования FLOR https://mosvrata.ru/catalog/videodomofon/page/2/
Наличие двух литиевых батареек обеспечивает до 2 лет бесперебойной работы с частотой использования до 10 раз в сутки https://mosvrata.ru/catalog/aksessuary/page/7/
Датчик освещенности, позволяющий автоматически включать подсветку клавиш в темное время суток https://mosvrata.ru/catalog/aksessuary/page/15/
Клавиатура с возможностью ввода кода длинной от 0 до 8 знаков, что позволяет создать 99 999 999 возможных комбинаций https://mosvrata.ru/tovar/antenna-bft-ael-433/
Три кнопки управления с возможностью выбора режима работы: управление тремя различными устройствами управление одним устройством при помощи трех кнопок с отдельными командами https://mosvrata.ru/tovar/privod-dlya-garazhnyh-vorot-nordmotors-ns800b/

Перечисленные виды ворот можно разделить на подгруппы: автоматические или стандартные https://mosvrata.ru/tovar/nice-abf-antenna/
Чтобы получить автоматические ворота для гаража, достаточно присоединить автоматику https://mosvrata.ru/catalog/shlagbaumy/
Тогда открывание и закрывание дверей будет происходить при нажатии кнопки на брелке https://mosvrata.ru/catalog/avtomatika-dlya-vorot/raspashnyh/

В общем, самое главное соблюдение размеров и других рекомендаций производителя автоматического привода https://mosvrata.ru/tovar/alutech-nakladka-rolikovaya/
Конструкция, которая будет распахивать ворота, приваривается к полотну ворот, а другой стороной крепится к стене https://mosvrata.ru/catalog/videodomofon/audiodomofony/
При правильном монтаже никаких особых настроек для работы автоматического управления не будет нужно https://mosvrata.ru/tovar/nice-smxl-radiopriemnik-vstraivaemyj/

Medical cover letter sample

(Buy Essay sia, 25. 7. 2023 5:34)

Medical cover letter sample https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=https%3A%2F%2Fessayservice.discount%2Fcodes%2Fpaperhelp%2F

Фотоомоложение Лица Отзывы Косметологов

(LeonardalerO, 25. 7. 2023 5:30)

На самом деле во время процедуры происходит контролируемый нагрев тканей, поэтому получить ожог нереально https://marera-clinic.ru/specialists/kollontai/ukolova
Возможный вред и побочные эффекты после сеанса чаще всего связаны с нарушением протокола воздействия или использованием несертифицированного оборудования https://marera-clinic.ru/services/uhod
Поэтому советуем внимательнее относиться к выбору клиники https://marera-clinic.ru/specialists/kollontai/ukolova

Если однажды утром подойдя к зеркалу вы обнаруживаете что-то отдаленно напоминающее подсушенный Шардоне, не стоит впадать в панику и рвать на себе волосы https://marera-clinic.ru/services/chistka
Нервы только добавят вам морщин, а волосы не так-то просто будет восстановить https://marera-clinic.ru/services/botulinum-therapy

2 https://marera-clinic.ru/services/pilingi
Аппарат (Акцент) –
Считается самым малотравматичным типом нитевого лифтинга https://marera-clinic.ru/services
Используемые в процедуре нити изготовлены из саморассасывающегося материала, по толщине не больше человеческого волоса https://marera-clinic.ru/services/smas-lifting-body
Эффект от процедуры заметен при наличии первых признаков старения https://marera-clinic.ru/pricekollontai-app

Благодаря процедуре волокна возвращают тонус и снова формируют упругую и молодую кожу https://marera-clinic.ru/services/ultrazvuk

индивидуальная непереносимость используемых препаратов https://marera-clinic.ru/services/rf-lifting-face

Эпиляция Лазером Стоимость

(LeonardalerO, 24. 7. 2023 20:15)

Для получения эффекта рекомендуется начинать проводить процедуры после 35-45 лет или при появлении первых признаков старения https://marera-clinic.ru/services/styx

Для получения положительного результата используются два принципа действия:
Инфекционные болезни https://marera-clinic.ru/specialists/kudrovo/sevastianova
Системные заболевания соединительной ткани https://marera-clinic.ru/services/chistka
Онкологические патологии https://marera-clinic.ru/services/redermalization
Обострение хронических заболеваний https://marera-clinic.ru/services/permakeup
Нарушение свертываемости крови https://marera-clinic.ru/specialists/kollontai/shomahova
Розацеа и купероз в стадии обострения https://marera-clinic.ru/services/nitevoi-lifting
Сахарный диабет, эндокринные заболевания https://marera-clinic.ru/specialists/kudrovo/lahtanova
Беременность и лактация https://marera-clinic.ru/services/brovi
Склонность к появлению келоидных рубцов https://marera-clinic.ru/specialists/kollontai
Возраст младше 18 лет https://marera-clinic.ru/services/permakeup

Эффект от кратковременного воздействия https://marera-clinic.ru/pricekudrovo-inektsionnaya

Игольчатый РФ-лифтинг имеет практически такие же показания https://marera-clinic.ru/pricekudrovo-app
Подобную процедуру рекомендуют при наличии выраженного птоза или возрастных изменений https://marera-clinic.ru/services/rf-lifting-face

Аппарат оснащен вакуумной манипулой с функцией RF лифтинга https://marera-clinic.ru/45plus
Это дает возможность косметологу, за один сеанс выполнять сразу две процедуры, удаление жировых отложений, с одновременной подтяжкой и омоложением кожи https://marera-clinic.ru/services/dnk-test
Вакуумная манипула с восемью излучателями RF лифтинга, это в четыре раза более мощное воздействие на коллагеновые волокна, быстрое разрушение жировой ткани и одновременное ее омоложение, производит неизгладимое впечатление на клиентов https://marera-clinic.ru/specialists/kudrovo/totskaya-kudrovo

Ткань Цена

(Stevegrade, 23. 7. 2023 23:46)


СКИДКИ ДО 50%
С Текстиль https://shtory-mira.ru/color/nougatВерсия https://shtory-mira.ru/product-category/misc/page/7

Роза Хутор Доставка Подарков

(Charlesshuck, 23. 7. 2023 21:42)

Доставка цветов в Красной Поляне предлагает оформить заказ всего за 2 минуты https://flower-glade.ru/6000-10000
Это просто и удобно https://www.flower-glade.ru

15 тюльпанов https://flower-glade.ru/driedflowers

Цветы в корзинке
Монобукеты https://flower-glade.ru/10000

Выводы https://flower-glade.ru/mono

Просим вас заметить, наполнения данной корзины могут измениться, точный состав данный композиции уточняйте у менеджера https://flower-glade.ru/3000-6000

Окна Ы

(Thomashoody, 23. 7. 2023 16:03)

Марина https://okno.ooo/articles/306-okna-rekhau-kakie-luchshe

установленных нами окон в Иркутске https://okno.ooo/images/articles/04-2018/color-windows/colored-windows-4.jpg

от 17 560 руб https://okno.ooo/images/FOTO/besedka/IMG-20171222-WA0016_800x600.jpg
/окно https://okno.ooo/images/FOTO/kottedzh/DSC01151_800x600.jpg

Арочное https://okno.ooo/okna-bez-montazha/okno-800x1160

Размер: 1750 x 1400 мм https://okno.ooo/landbalkon/data/images/dop-svet.jpg

Двухстворчатое, в https://okno.ooo/images/2020/works/balkon-aluminiy-12-02-2020/WhatsApp_Image_2020-02-10_at_203124_2.jpeg
2 https://okno.ooo/images/FOTO/besedka/IMG-20171222-WA0013_800x600.jpg

Освещение На Лестнице

(Ricardoglymn, 22. 7. 2023 5:20)

Магазин: Количество: Алтуфьево https://timberlight.ru/facadelighting

Вопрос: Управление светодиодной лентой с помощью смартфона https://timberlight.ru/jobs

Максим, ноябрь 2021 г https://timberlight.ru/article1

Новости LED https://timberlight.ru/showcaselighting
У нас в продаже новый светодиодный неон https://timberlight.ru/cabinetlighting

Почему нельзя включать более 5м ленты в длину последовательно https://timberlight.ru/facadelighting

У нас большой выбор интерьерных блоков питания https://timberlight.ru/cabinetlighting

Автоматика Для Распашных Ворот Купить

(DavidTop, 22. 7. 2023 2:15)

Их монтируют на воротах небольшого размера, устанавливаемых на частных территориях https://mosvrata.ru/tovar/antenna-came-dd-1ta433/
Они надежны и доступны в цене https://mosvrata.ru/tovar/came-opora-statsionarnaya-dlya-strely-shlagb/
Вы можете сравнить расценки на автоматику для распашных ворот Дорхан и других производителей в таблице ниже https://mosvrata.ru/catalog/aksessuary/page/13/

Рекомендую перед покупкой ознакомиться с советами на форумах в Интернете- какой марки блок управления надежнее и проще запрограммировать по инструкции самостоятельно https://mosvrata.ru/tovar/mehanicheskij-povorotnyj-shlagbaum-usilennyj-3-m/

К закладным элементам на опорах привариваются опорные стойки и петли https://mosvrata.ru/tovar/came-lb180-plata-avarijnogo-pitaniya/
При помощи строительного уровня, обязательно измеряется вертикальность установки https://mosvrata.ru/tovar/nordmotors-nbr-3000-shlagbaum-avtomaticheskij/
После этого навешиваются полотна и проверяется легкость хода створок https://mosvrata.ru/tovar/doorhan-proksimiti-karta-card-em/

Чтобы автоматика заработала, нужно подключить её согласно схеме, прилагаемой к приводам https://mosvrata.ru/catalog/page/24/
Обычно настройка механизма открывания створок ворот сводится к следующему:
Гаражные ворота роллетного типа — это набор фигурных реек из металлопластика, сцепленных подвижным замком, помещенных в направляющие пазы и соединенных в одну конструкцию https://mosvrata.ru/tovar/marantec-digital-339-2/
Двигаясь по пазам они под потолком переламываются в замке, тем самым преодолевая прямой угол, и рейки ворот ходят под потолком, освобождая въезд в гараж https://mosvrata.ru/tovar/privod-dlya-garazhnyh-vorot-nordmotors-ns800b/

В данном случае они выполнены из кирпича, что является наиболее распространенным вариантом https://mosvrata.ru/catalog/page/4/
По центру опорного столба монтируется швеллер или профильная труба 100 х100 мм, для увеличения прочности конструкции https://mosvrata.ru/tovar/alutech-an-motors-asg10004kit-34m-privod-dlya-garazhnyh-vorot/
Данный компонент должен быть забетонирован на глубину не менее 1 м https://mosvrata.ru/catalog/aksessuary/fotoelementy/page/2/
К нему привариваются:

окна в зал пластиковые

(Thomashoody, 21. 7. 2023 21:44)

Ну, еще и потому, что только 1 из 13 соискателей проходят отбор в нашу команду https://okno.ooo/shtulpovye-okna

от 20 800 руб https://okno.ooo/dveri
/окно https://okno.ooo/calc-balcony/images/trim/b3.png

Водоотлив - 250 руб https://okno.ooo/windows/po-profilyu/slajdors

Откосы - 2 800 руб https://okno.ooo/articles/175-uteplenie-i-otdelka-balkona-v-moskve-nedorogo

Сегодня на рынке громадное количество разных производителей пластиковых окон https://okno.ooo/landbalkon/data/images/shtukaturka.jpg
При выборе могут возникнуть трудности https://okno.ooo/images/works/2018/04/1-04/balkon-sapozhok-4_600x800.jpg
Мы лишь можем дать вам практические советы, по нашему мнению, которые помогут Вам правильно подобрать окна в собственное помещение https://okno.ooo/articles/259-zasteklit-balkon-s-ustanovkoj-kryshi-nedorogo

Пластиковые окна В Иркутске https://okno.ooo/calc-balcony/images/glazing/bb3.png

Подсветка Для Кухни Фото

(Ricardoglymn, 21. 7. 2023 19:40)

Новый офисный светильник VARTON NIMBUS сделают Ваше помещение неповторимым https://timberlight.ru/furniturelighting

Товарный вид продукции уточняйте у операторов торгового зала или по телефонам многоканальной справочной службы https://timberlight.ru/ledlights

LED-светильники по форме https://timberlight.ru/kitchenlighting

Световой поток, лм: 3300/3300/2700 Мощность, Вт: 24 Температура свечения, К: 5000/4000/3000 Степень защиты (IP): 20 Гарантия: 3 года Замена: ЛВО/ЛПО 4х18 Рассеиватель: опаловый Корпус: пластик https://timberlight.ru/articles

В ассортименте интернет-магазина Люстроф в Москве имеются дешевые модели теплого, холодного, мягкого, белого света с возможностью настройки мощности от 3000 к до 6500 к https://timberlight.ru/ledlights
Фото примеры RGB LED светильников в интерьере https://timberlight.ru/article1
Отзывы реальных людей на страницах товаров https://timberlight.ru/company
Продажа товаров от эконом до премиум класса https://timberlight.ru/company

Чтобы добавить товар в Смету, Вам необходимо авторизоваться https://timberlight.ru/company

Матрас На Кровать

(Charlesdoold, 21. 7. 2023 18:07)

Правильно сшить валик на молнии тоже несложно https://materline.ru/contacts/
Простой вариант такой наволочки кроят по шаблонам для основы: 1 деталь боковины (большой прямоугольник) и 2 круга для торцовых частей https://materline.ru/contacts/

Подушки для беременных шьются из натуральных и качественных тканей https://materline.ru/catalog/mattresses/lux/laura/
Одно из главных требований – ткань не должна вызывать аллергию https://materline.ru/catalog/mattresses/lux/
Идеально подходят хлопковые ткани, лён, бязь https://materline.ru/catalog/mattresses/lux/laura/

Через несколько месяцев состояние ухудшалось, появлялись головные боли, головокружение, нарушение чувствительности рук и ног, координации движений https://materline.ru/catalog/mattresses/lux/
По совету знакомой решила попробовать подушку Мейрама https://materline.ru/catalog/mattresses/lux/dolce_luna_multipaket/

Первые несколько дней для сеанса будет достаточно лежать на подушке 15–20 минут https://materline.ru/catalog/mattress_toppers/
Эта процедура достаточно болезненная, но необходимо потерпеть https://materline.ru/catalog/mattress_toppers/
Если усиливается ощущение боли на остистых отростках, необходимо сделать перерыв https://materline.ru/contacts/
Продолжить процедуры можно через 3–6 дней в зависимости от болезненности ощущений https://materline.ru

Модельный ряд пополнился товарами, украшенными камнями, стразами, вышивкой https://materline.ru/catalog/
И поскольку стоили они довольно дорого, домохозяйки начали брендированые товары https://materline.ru/catalog/mattresses/lux/dolce_luna_multipaket/

Эффект вытяжения помогает снять спазм с мышц позвоночного столба, мышцы расслабляются, позвонки растягиваются относительно друг друга, в межпозвонковом диске создаётся вакуум и грыжа втягивается внутрь диска https://materline.ru/catalog/mattresses/lux/
Этим методом вылечились уже десятки тысяч людей https://materline.ru/catalog/mattresses/duet/

цена окна пвх москва

(Thomashoody, 21. 7. 2023 3:43)

от 21 450 руб https://okno.ooo/okna-po-serii-doma/moskvoretskaya
/окно https://okno.ooo/images/22-29.jpg

от 27 050 руб https://okno.ooo/calc-balcony/images/glazing/bbb4.png
/окно https://okno.ooo/discounts/102-shkaf-na-balkon-v-podarok

Окно - 31 800 руб https://okno.ooo/calc-balcony/images/trim/p1.png

В холодную пору года не придётся ждать, когда очередь на выполнение заказа дойдёт до вас! Нагрузка на производителя снижается, что приводит к понижению расценок и быстрому производству изделий с любыми характеристиками https://okno.ooo/articles/252-zasteklenie-balkona-alyuminievymi-oknami-osobennosti-i-dostoinstva

Откосы - 3 250 руб https://okno.ooo/images/FOTO/kottedzh/DSC01151_800x600.jpg

Мы организуем доставку, установку и монтаж в удобное для Вас время https://okno.ooo/landbalkon/data/img/q4-5.jpg

Дезинфицирующие Средства

(AnthonyWep, 21. 7. 2023 1:20)

· Паровым методом (110? 20? 0,5атм https://crystal-tr.ru/product/revi-strong/
)дезинфицируют изделия из стекла, металлов, резин, латекса, термостойких полимерных материалов https://crystal-tr.ru/product-category/consumables/koljushhie/katetery-vnutrivennye/
Дезинфекция осуществляется воздействием водяного насыщенного пара под избыточным давлением https://crystal-tr.ru/product/komplekt-belja-dlja-transuretralnoj/
В настоящее время чаще всего используется для обеззараживания одноразовых изделий медицинского назначения, загрязненных биологическими жидкостями https://crystal-tr.ru/product/plastyr-2-5h500-na-polimernoj-osnove-v-bumazhnoj-upakovke-12-sht/

Все работы, связанные с дезинфицирующими средствами (расфасовка, приготовление растворов, обработка объектов и др https://crystal-tr.ru/product/lejkoplastyr-povjazka-sfm-20-0-sm-h-10-0-sm-50-sht/
) проводятся в спецодежде (халат, сапоги, косынка) с обязательным использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, герметичные очки) https://crystal-tr.ru/product/liquidimplant-japonija/
Для защиты кожи рук от пылевидных препаратов рекомендуются рукавицы хлопчатобумажные, а при работе с растворами дезинфицирующих средств — резиновые технические перчатки или рукавицы с пленчатым покрытием https://crystal-tr.ru/product/igla-sterilnaja-0-25-h-4-mm-31g-sfm-50-sht/
Не рекомендуется использовать медицинские перчатки в связи с тем, что затекание в них дезсредств создает условия для раздражения кожи и лучшего всасывания https://crystal-tr.ru/product/perchatki-lateksnye-smotrovye-nesterilnye-opudrennye-sfm-50-par/
Нельзя работать с дезсредствами при наличии мацераций, царапин, ран на участках тела, открытых для воздействия средств, так как через поврежденную кожу облегчается проникновение препарата в организм https://crystal-tr.ru/product/rentgenpljonka-sarestream-health-kodak-mxb-20h40/

Раствор дезинфицирующего средства нельзя использовать до предельного срока применения, если не был произведен контроль активности рабочих растворов при помощи тест-полосок https://crystal-tr.ru/product/lejkoplastyr-baktericidnyj-sfm-7-2-sm-h-1-9-sm-polimer-400-sht/

Используется для гигиенической обработки кожи рук, операционного поля, инъекционного поля, перчаток, экспресс-дезинфекции различных поверхностей, оборудования https://crystal-tr.ru/product/rentgenpljonka-sarestream-health-dvb-20h25-8x10-125-listov/

Орошение используется для дезинфекционной обработки поверхностей помещений, преимущественно, стен, проводится с помощью гидропульта (иного аналогичного приспособления): стены помещения орошаются сверху (слева направо по горизонтали) с последующим постепенным перемещением вниз, после чего избыток влаги собирается с пола ветошью https://crystal-tr.ru/product/rentgenpljonka-sfm-x-ray-gf-20h40-zeljonochuvstvitelnaja/

Спирты включают в себя препараты на основе этанола, пропанола и изопропанола https://crystal-tr.ru/product/plastyr-na-netkanevoj-osnove-5-0-h-500-sm-plastik-6-sht/
Они образуют на поверхности кожи пленку, которая не дает колонизироваться бактериям https://crystal-tr.ru/product/kosmetologicheskoe-kreslo-mk22/
Такой же принцип действия и на медицинском инструментарии https://crystal-tr.ru/product-category/medfurniture/kresla-stulja/


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169

následující »