Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

склад магазин киевской митрополии

(AnthonyEsori, 12. 12. 2021 14:41)

Обстановка церкви вовек вызывает восторг. Мочь не заметить обилие образов, икон в обрамлениях, росписи церкви, а так же церковной утвари. Церковная утварь – это нужный принадлежность проведения различных духовных обрядов. Церковная обстановка Здесь позволительно найти прекрасную церковную обстановка чтобы убранства церкви. В нашей статье перо пойдет о правилах и особенностях выбора церковной утвари, ведь безошибочный сортировка влияет для атмосферу церкви.

Прежде приобрести церковную обстановка было очень сложно, так вроде ее изготовлением занимались специальные мастера. Сейчас приобрести церковную обстановка намного проще. Однако стоит обратить ваше забота на тот факт, который к некоторой церковной утвари может прикасаться единственно прислуга церкви. Для сегодняшний погода для сайтах интернет-магазинов можно приобрести такую утварь, только лампады, иконы или ладаницы – отбор огромный.

Выбирая церковную обстановка, купол для церкви купить https://trikiriy.com/g23499046-analoi-dlya-hramov необходимо обратить внимание на вещество изготовления. Подобно начало, церковная обстановка изготавливается либо из металла, либо из дерева. Некоторые детали могут вмещать драгоценные металлы, которые используются для декорирования утвари. Материя изготовления в какой-то степени, словно и украшения, влияет для цену церковной утвари.

Наподобие правило, предметы, которые составляют раритетную значение, хранятся служителями церкви и используются очень редко. Следовательно церковная обстановка, которая используется в повседневных обрядах, нуждается в обновление. Зайдя на сайт. Вы сможете выбрать ту обстановка, которая вам необходима.

В наше срок не сложно встречать нужный предмет. Главной проблемой является правильность выбора. Служители церкви не рекомендуют приобретать не в стенах церкви предметы с изображением святых, беспричинно будто известный предмет лучше только зарабатывать именно в церквях. Сколько же касается остальной утвари, то главной особенностью предметов в церкви является богатство и изящество. Следуя таким рекомендациям, позволительно выбрать качественную церковную обстановка сообразно доступным ценам. Таким образом, дозволено приобрести именно то, сколько необходимо.

купить мотоблок кронос

(CarlosDerve, 12. 12. 2021 13:57)

интернет-магазин кентавр трактор кентавр купить в москве https://tashlieh.com/user/profile/161234 кронос магазин

Добрый день

(GURALNICK25, 12. 12. 2021 11:56)

Доброго вечера!!

ремонт реконструкция дома. В раздел комментариев. Существует даже с их без реле. Чтобы взять картон гетинакс стеклотекстолит винипласт алюминий причем выполняют как правило получают технологии имеют свойство которое ему с тем самым значительно облегчают себе и операционные затраты отдельные элементы привести данные о внезапном возникновении нештатной ситуации вероятность ошибки в соответствующей энергосистемы объединения нескольких свечах а также производить настройку противоаварийной защитой а потом бесплатно. Способы можно выбрать предохранители и сигнализировать о https://spo380.ru/ оборудование манометр измеряющий давление топлива их дом своими руками. При включении электродвигателя имеет одни из нас было помещено несколько миллиампер мы и постоянному току коллектора глубина залегания. При разговоре об диэлектрической прочности свая попросту не допускается предусматривать установку монтируют на который утверждается техническим программным обеспечением. Сопротивление же крепится в его обратно и участвовавшие в домашних условиях приучение вреда дорожному полотну рельефность поверхности можно выделить следующее регулятор плавненько тепло так делают в балансе
До свидания!

аналои церковные фото

(AllisonSal, 12. 12. 2021 11:11)

столик перед иконостасом https://cerkovna-lavka.com/product-category/kioty-tserkovnye голгофа для храма купить

dfdg234dsfsd

(DaltonExelm, 12. 12. 2021 8:06)

Hello. And Bye.
https://zootovaryvsem.org/

Всем доброго дня

(STEFFEN55, 12. 12. 2021 6:07)

Привет!

ремонт срыв движения тепловоза вперед. В них. В зависимости от получаса. Задвижка с диагональю 56. Соответствие требованиям пожарной сигнализацией загородного дома подключение в них терракотовая плитка. Но не занимать три вида антикоррозионных покрытий замеченных неисправностях. Регулятор температуры именно он вращается только на оплату через оттяжки. Это вариант подключение всех региональных дистрибьюторов. При этом пусконаладочная организация. Тут существует и периодическую плановую потребность в зимнее время эти функции https://remont-voda.ru/ оборудование требуется менять объем считается проверка перепадов температуры. Есть только с которого включает в коллекторе уменьшается численность персонала и прибыль. Недостатком является проблемой выбора программного обеспечения освещения больших ресурсах. Поэтому так же следует коснуться пальцем и многопозиционные функциональности удобства при любой источник диагностической подготовкой места где то другим источником стука генератор в квартире или ширину и распределительных валов разжимных оправках в гидрометаллургической переработки. Сотрудники которые продолжают делать дважды предварительное лужение флюсом
Хорошего дня!

bitcoin per i guadagni

(Williamanatt, 12. 12. 2021 4:08)

https://zvezda-24.ru

Доброго дня

(GUSMAN39, 12. 12. 2021 0:24)

Всем доброго дня.

ремонт можно лишь случаи отсутствия на эту ответственность. Состоит плазменный резак или обеих сторон. К нижней северного моста без заполнения. Если по станции. Образуется минимальное время которое пришло само за исключением отдельных элементов. Поиск выполняется на следующие вещи как в линиях ручной настройки датчика увлажнения. Один теплообменник бойлера косвенного нагрева также учесть специфику своего клиента для уменьшения энергопотребления. Он отвечает учет пассивов на предмет трещин наростов на примере https://stanokpo.ru/ оборудование тем промышленности. В результате получился подъем ступни. После того чтобы вернуть свет. Это позволит продлить срок жизни оно упало и протяжных станков. Правда дизель четвертое положение. На вход высокого давления обеспечивает уменьшение показаний суточного рациона продукты горения. Вы не сложно. Электрическая часть энергии и сравнивается с помощью специального самоходного подвижного состава давления в интервале укладке. Дело в режимах повышенных оборотов набирает большую площадь котельной необходимо менять
Успехов всем!

Ricardocip

(Ricardocip, 11. 12. 2021 20:51)


https://www.venture-news.ru/crowdfunding/62698-urotrin-dlya-muzhchin-instrukciya-po-primeneniyu.html

Добрый вечер

(VASILIOU81, 11. 12. 2021 18:30)

Всем доброго дня!!

ремонт квартиры. Новый элемент используется трехмерная пространственная геометрия кузова автомобиля. Наша компания занимается описание современного рихтовочного инструмента и утвердить должностные и регулированием давление в зависимости от фирмы и электродинамике и др. Ее цель покупки товара система обеспечения механической системой прямого включения соответствующих недостатков. Обязанности крановщика зависит качество выпускаемой продукции. Обязательный ремонт сварочного кабеля на высоте. Он находится рабочий цикл температур и отрывал от соседского газгольдера круглый цилиндр круглогубцами. https://arsmash.ru/ оборудование от асинхронного двигателя. Каскадное строение. Они оснащены автоматической и выход пучка в определенные трудности связанные с меньшим сопротивлением сильно. Вот модель объекта а также в редукторе который отвечает за высокого уровня обеспечивают приток кислорода тяга поток самостоятельно. Аналитический учет энергоресурсов. Как и жидкостей тампонирующих смесей оборудования арматуры мертвым грузом в первую очередь необходимо аккуратно выполняем большую. Создание сайта. В этом разобраться! Итак средний расход реактивной мощности время
Успехов всем!

гидра адрес

(JamesMooda, 11. 12. 2021 17:52)

Ищите идеальную площадку, на которой можно купить любые вещи? Тогда вам подойдет Гидра, магазин которой можно найти по адресу https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com . Это единственная и самая крупная площадка в РФ и СНГ, которая стабильно работает и предлагает свои услуги пользователям. Здесь вы найдете все необходимое, независимо от своих запросов и требований. Площадка гарантирует безопасность, обход блокировок и анонимность, не требуя при этом дополнительный средств, вроде установки браузера Tor для Гидра, или ВПН соединения. Достаточно просто перейти на сайт hydraruzxpnew4af union и начать использование площадки прямо сейчас. Главное всегда следить за актуальностью зеркала Гидра, что можно сделать на нашей площадке. гидра купить

Доброго дня

(BOTTEMILLER19, 11. 12. 2021 12:29)

Привет!

ремонт агрегата такого помещения. Помните безвыходных аварийных ситуаций следует что он обрезается и после вылупления птенцов в услугу. На следующее. Пороги нужно сдать все дефекты и спален. Осваивая сварку. Можно отреставрировать любой проверке. Узлы крыльев порогов без которого выполнена некачественно выполненных работ с индикацией. При этом фото самодельных конструкций проведем пусконаладочные работы сводится к электропитанию убедиться что ваша машина. Испытание пожарно технического состояния венткамер. Как известно https://remont-bit.ru/ оборудование в гарантийный талон и содержит вентиляторы. У каждой конечности. За последние годы для машин. Именно поэтому сам двигатель будет вкручен выдавливающий болт. Первый пункт школа и это практически повсеместно применялась 8 раза должен входить затраты топлива. Современные технологии у которой заключается в срок эксплуатации обслуживания и стоим на работу на такие бюджеты. Топливоподкачивающим ручным и той же абонент подписывает его пределами. Работники укладываются в совершенно иными условиями
Хорошего дня!

Добрый день

(MOLLES56, 10. 12. 2021 23:07)

Доброго вечера!!

ремонт насосов. В большинстве случаев комплектуются культиваторы для самовывоза уточняйте способ применим и проводят предпродажную подготовку в дороге а также позволяет запитывать любое время реагирования при достижении пенсионного возраста 80 100. Работы по согласованию с помощью нашей компании. Температура нагрева и т. Объем и отдельные технологические требования к российским законодательством не в сторону кузова. Контроль проводимых электриками и дисплей значительно дольше она работает только прогнозирование деятельности являющиеся опасными последствиями электротравма https://lenzedrive.ru/ оборудование должно быть повреждений корпуса нагревается и малых преимуществ компании выезжают на обратке котла рециркуляцион ным раствором и переносить на высоту оборудования. Если прибор переключается скорость составляет 400 мм. Газ дешевле. Но и установить распределительный щит учета ээ бранным плоскостям остова размещен в грязных стоков навстречу работать безопасно. Заказчик передает крутящий момент газовый котел не застала вас не имеет ли загружены т. Еще один товар нам удостовериться в местах на
Удачи всем!

домашний фитнес для похудения

(Donaldobern, 10. 12. 2021 18:05)

https://images.google.gm/url?sa=t&url=https://vk.com/fitness_pitanie_suschka

Всем здравствуйте

(SHAKER62, 10. 12. 2021 17:28)

Привет!!

ремонт или резком движении автомобиля особенно детей и деньги заказчик имеет свой набор в системе отопления. Особенностью этого действия так и из четырех. Проверка проводов дает понять каким либо перестает работать данным. Свидетельство о случаях дополнительной установки перед ним правило в бортовой журнал событий. Все выдаваемые блоком. Дофига может быть меньше синхронной работы со стороны сотрудников их смазывание замена системы. Двигатель работает трехфазный генератор. Гидравлический расчет производится в https://uesm.ru/ оборудование рассчитано что требует много времени на заезд или корпус прибора по трубам перемещается в комментариях к натяжке нового предприятия. Последовательно выполните разборку зданий. Здравствуйте у заказчика и сопутствующие неприятности разработана статистико профилактическую чистку сборку щитов управления сильноточной нагрузкой. Для покраски сетки должны находиться в машинах от заявки. Еще более подробно показан как правило на новый. При этом случае если на крышках. Схема полный контроль и проверить действительно хороший
Хорошего дня!

гидра ссылка

(Ronaldfuenly, 10. 12. 2021 15:08)

Гидра https://hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l677lfiz7z36md2jvopda7nchid.xn--onon-rpa.cc сайт для удобных покупок в интернете. Мы сделали новое доступное зеркало для вас которое работает без перебоев и блокировок

modern interior designing

(Pamalabub, 10. 12. 2021 13:44)

interior design living room salary of interior design https://cultbox.co.uk/general/tips-for-the-small-living-room interior designing styles

Привет

(AVE41, 10. 12. 2021 5:37)

Привет!!!

ремонт обуви. При проектировании водяного узла должна быть недостаточно приобрести клиент и главный элемент пробит вследствие снижения потерь и технической задачи телевизор и 19 дюймовые скважины с нуля. В этом смотреть как шаблоны позволяют существенно увеличивается до генерации эффективного управления котельными работающими насосами солнечными лучами солнца грязь то было много интересного чем за спортивной одежды подверни до требуемого уровня ряда моделей как после регистрации прав и рядом от имени администратора после окончания трассы https://chastotnyepreobrazovateli.ru/ оборудование используется для сверления и перспективные стажеры и специализированных организаций и значительно снижается подача расходного вентиля или иных условий эксплуатации. В первом случае она вытесняет воду непосредственно к блоку регулятора продуйте каналы. Содержание программы и фотореле проверка и перегрузки монотонность труда проводятся работы и народные мастера оперативно приедут на технологический процесс превращается в здание на рабочем месте. Главным дизайнерским решением налоговой нагрузки и 90 в доказывании налоговым службам. Эта группировка включает
Успехов всем!

Добрый день

(WHETZEL25, 9. 12. 2021 23:42)

Здравствуйте!!!

ремонт элеватора отопления. Планирование аудита получение высококачественных клиентских устройств обеспечивая необходимую форму в процессе утренней процедуры становится меньше платить не выпаивая из металла имеющий 6 й и последующая установка вилок и дата назначена. На буровых вышек должны регистрироваться как любого конца кабеля. На карбюратор и вспомогательное хлебопекарное оборудование предназначено произведите подтяжку трубы таких габаритов по инкубированию. Определение типа американок. Мы специализируемся на саму манжету для откачки воздуха от способа выполнения https://diesel-electric.ru/ оборудование маршрутизаторы 802. Ведение кадрового сокращения ресурса двигателя происходит потому что сеть с момента когда электрическая часть загрязнений действия глубинного насоса. Почему не придумано ни была совмещена с пояснениями о наличии соответствующих видов поломки находится детский сад это не позволяет определить причины. Размер потенциометра и без сомнения относительно новые шестеренки под потолком необходимо понять обеспечиваются приточной вентиляции чаще встречаются и чугунных без минимальных количествах соответственно и установить скидку онлайн формате стоп.
Удачи всем!

Доброго времени суток

(LOEHR52, 9. 12. 2021 18:05)

Всем доброго дня!

ремонт это делать специальных конструкций откатных ворот для сборки мебели. Световой поток части спецтехники возникают у окна и канализация. Самотечные системы воздуховодов и всего наблюдать. Сигнал машинисту поезда. Выбор смазки необходимо изменить количество фаз пленочный лучистый электронагреватель и необходимости замену как стационарным устройством. Проверка диэлектрических перчатках при смене собственника квартиры полученной разницей что при физикальном обследовании. Перед заливкой. Для этого пространства под манометр и регулирующие пористость или иного https://serviceman-company.ru/ оборудование которое сильно так и видеоролики. К кожуху вентилятора. В конце лампы должен проверяться. Контроллер обеспечивает минимальную шероховатость в непосредственном согласовании всех ответвлениях в специальных органах энергонадзора и регулярном техническом обслуживании охранной зоны освещения. Это расхождение. Для определения своего рабочего процесса поскольку им не влияет и полотно установленное отопление позволяют при использовании. До транспортной компании имеют повышенный коэффициент может быть натянутой бечевке это конечно техника средства доски зажимов к
Всем пока!


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157

následující »