Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Дублер Мкад До Железнодорожного На Карте

(Williealasy, 24. 1. 2023 1:39)

Все пожелания, поступившие от жителей, учтены и внесены в проект Южно-Лыткаринской автомагистрали (ЮЛА)

Связи с прослеживаются и в синдикате банков, который может профинансировать проект https://transport-russia.ru/2022/12/09/yuzhno-lytkarinskaya-avtodoroga-pomozhet-razvitiyu-msp-v-podmoskove/
Помимо Газпромбанка и ВЭБ https://transport-russia.ru/contact/
РФ, это Московский кредитный банк (МКБ), в котором держат деньги структуры нефтяной компании https://transport-russia.ru/2022/12/09/yuzhno-lytkarinskaya-avtodoroga-pomozhet-razvitiyu-msp-v-podmoskove/

Для пешеходов построят три подземных перехода и два наземных – к станциям метро https://transport-russia.ru/2021/05/12/yuzhnyj-dubler-mkad-izbavit-zhitelej-stolichnogo-regiona-ot-probok/

Действия https://transport-russia.ru/checkout/

2 февраля стало известно о том, что в середине 2022 года начнется строительство трассы от района Солнцево до подмосковного города Железнодорожный https://transport-russia.ru/contact/
Новость вышла на сайте Строй https://transport-russia.ru/2022/12/25/v-podmoskove-poyavyatsya-novye-parkovki-v-hode-stroitelstva-novolytkarinskogo-shosse/
Мос https://transport-russia.ru/2021/05/12/yuzhnyj-dubler-mkad-izbavit-zhitelej-stolichnogo-regiona-ot-probok/
ру под заголовком — https://transport-russia.ru/2021/05/12/yuzhnyj-dubler-mkad-izbavit-zhitelej-stolichnogo-regiona-ot-probok/

Терапевт В Москве

(Mariolut, 24. 1. 2023 1:39)

В стремлении вытащить больного, доктора часто перегибают палку https://energy-med.ru/
Так, например, некий Чарльз Йенсен в период с 1954 по 1994 гг https://www.energy-med.ru/drugoye
пережил более 900 операций по удалению новообразований https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный

Оториноларинголог или отоларинголог это всем известный нам из самого детства ЛОР-врач который лечит заболевания ухо-горло-носа https://www.energy-med.ru/dety
Это специалист, который имеет великие, обширные знания в сфере фармакологии, неврологии, биохимии, бактериологии https://www.energy-med.ru/kosmetolog

Режим работы городской поликлиники укладывается в определенные рамки https://www.energy-med.ru/drugoye
Однако внезапная боль, ухудшение самочувствия может возникнуть в любой момент, независимо от времени суток https://www.energy-med.ru/
Поэтому бывает необходимо действовать решительно и оперативно https://energy-med.ru/
В этом случае посещение врача Сити Клиник - лучшее из того, что можно предпринять https://energy-med.ru/

Общие хирурги работают в стационаре, при этом оказывают неотложную и плановую хирургическую помощь https://www.energy-med.ru/diagnostika
Иногда к доктору привозят пациентов по скорой помощи, иногда и без сознания https://www.energy-med.ru/drugoye
Врач должен правильно поставить диагноз в любой ситуации, независимо от состояния больного https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]

Но https://www.energy-med.ru/dety
https://www.energy-med.ru/drugoye
https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]
Родила она ребеночка весом 4030 и так как роды первые, да и таз узкий - порвалась (думаю, что Вы поймете смысл данного термина) https://energy-med.ru/
А зашивать ее мне https://www.energy-med.ru/dety
Но это предыстория https://www.energy-med.ru/chirurgiya

… для практикующих врачей – психиатров, врачей общей медицинской практики и военных врачей https://www.energy-med.ru/terapiya
Пособие содержит основные положения психофармакотерапии и предназначено для обучения врачей на курсах специал…

Позитивные новости России и Мира

(AlinaKax, 24. 1. 2023 1:26)

Позитивные новости в России и в мире доступны по ссылке https://drive-journal.ru

Шарлотта Корде

(RobertJefly, 22. 1. 2023 23:39)

Бронза использовалась человеком, в том числе и для декоративно-прикладных изделий, украшений и статуи https://ot-ido.art/blog/item-32
Порошок и изящные листки бронзы употребляли для покрытия https://ot-ido.art/work/view?id=3625
https://ot-ido.art/u/kabaruhin-leonid
https://ot-ido.art/u/elnickaa-vera

В Кремле раздавался благовест к вечерне, и этот звон смущал французов https://ot-ido.art/work/view?id=2156
Они предполагали, что это был призыв к оружию https://ot-ido.art/artist/works?id=190
Несколько человек пехотных солдат побежали к Кутафьевским воротам https://ot-ido.art/artist/page?id=150
В воротах лежали бревна и тесовые щиты https://ot-ido.art/work/genre?id=79
Два ружейные выстрела раздались из под ворот, как только офицер с командой стал подбегать к ним https://ot-ido.art/u/tretakov-viktor
Генерал, стоявший у пушек, крикнул офицеру командные слова, и офицер с солдатами побежал назад https://ot-ido.art/u/krickaa-linda

Другие отряды проходили через Кремль и размещались по Маросейке, Лубянке, Покровке https://ot-ido.art/artist/page?id=1031
Третьи размещались по Вздвиженке, Знаменке, Никольской, Тверской https://ot-ido.art/u/elnickaa-vera
Везде, не находя хозяев, французы размещались не как в городе на квартирах, а как в лагере, который расположен в городе https://ot-ido.art/u/sokolovskaa-olga

В жизни многое можно изменить и преодолеть, кроме одного – бесконечно грустного момента последнего прощания с дорогими людьми https://ot-ido.art/work/view?id=3061
Неизбежно возникает вопрос: как отдать дань уважения ушедшему https://ot-ido.art/u/volsor-pavlentij
В цивилизованном обществе существует многовековая традиция установки ритуальных памятников https://ot-ido.art/artist/works?id=183
Лучше всего заказать изготовление скульптуры по индивидуальному проекту https://ot-ido.art/work/view?id=6546

Редкость https://ot-ido.art/work/genre?id=38
ФРАЖЕ с ХРУСТАЛЕМ https://ot-ido.art/artist/page?id=1233
Хорошая сохранность стекла и серебрения на подставке https://ot-ido.art/
Старинная огромная ваза для фруктов Высота-44 https://ot-ido.art/work/genre?id=64&page=4&per-page=12
5см,диаметр чаши-26см https://ot-ido.art/artist/page?id=234
:хрустальная чаша-старинное поющее свинцовое стекло с ручной резкой,подставка-Благородный олень в лесу-бронза в серебрении велико https://ot-ido.art/work/view?id=6588
https://ot-ido.art/work/view?id=4390

Артиллерия на рысях выехала из за колонны, шедшей за Мюратом, и поехала по Арбату https://ot-ido.art/artist/page?id=1500
Спустившись до конца Вздвиженки, артиллерия остановилась и выстроилась на площади https://ot-ido.art/u/kazimov-abbas
Несколько французских офицеров распоряжались пушками, расстанавливая их, и смотрели в Кремль в зрительную трубу https://ot-ido.art/artist/page?id=1525

Под Ключ Дом

(FrankFEd, 22. 1. 2023 23:37)

Самая главная черта, которая отличает дизайнера интерьера (или архитектора) от обычного человека - это знание основ архитектурной композиции https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
Именно изучению основ композиции (на практике в том числе) необходимо отдавать первостепенное значение, если вы хотите подняться на качественно новый уровень в оформлении своего (или заказчика) интерьера https://sferahome.ru/dizajn-interera
Изучение является вторичной задачей (но также очень важной), а вот изучение различных программ для дизайна интерьера - это вообще будет напрасной тратой времени https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov
Поскольку времени на их изучение на различных курсах отводится слишком мало, и, как правило, его всегда не хватает https://sferahome.ru/dizajn-interera

Дерево становится более массивным, к примеру, при использовании светлых оттенков конопатки https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana
Самостоятельным элементом декора способны стать отшлифованные брёвна светлого оттенка https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
Такой конструкции дополнительные декоративные элементы не потребуются https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana

Для торжественного интерьера идеально подойдет красный и золотистый цвет https://sferahome.ru/dizajn-interera
Светлые тона помогут расширить пространство https://sferahome.ru/dizajn-interera
Если в оформлении гостиной использовали монохромную цветовую гамму, то добавьте ярких акцентов, которые могут в виде подушек, обивки мебели и текстиля https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana

Основообразующее правило – баланс, выраженный следующей пропорцией: не больше десяти процентов акцента, тридцать процентов принадлежит дополнительной гамме, шестьдесят – основной фон
Прокачай свои конкурентные преимущества - предоставь потенциальным покупателям возможность получить продуманное современное пространство для жизни вместо бетонной коробки и кучи проблем https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-kafe
Получай дополнительную выгоду и сокращай срок реализации строительного объекта https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana

Цветочный магазин – не место скопления покупателей https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov
Сюда приходят ненадолго, подобрать красивый букетик для родного человека в честь какого-нибудь знаменательного торжества https://sferahome.ru/stroitelstvo
Основным украшением цветочной торговой точки, выступают цветы https://sferahome.ru/dizajn-interera
Разнообразие форму, оттенков и запахов флоры, украшают помещение https://sferahome.ru/stroitelstvo
Но поскольку цветочный бутик создается не только для любования, а и для получения прибыли от бизнеса, важно разработать и воплотить красивый дизайн интерьера торгового помещения https://sferahome.ru/stroitelstvo
Содержание:

Дозаторы Сыпучих

(Charlesnes, 22. 1. 2023 22:27)

Он включает в себя бункерный тестоприготовительный агрегат https://www.kondhp.ru/pages/fasovochno-upakovochnoe-oborudovanie
Управление работой тестомесильных машин, дозаторов муки, воды, раствора соли и опары, смесителя и насоса для подачи воды на замес теста автоматизировано и ведется по заданной по времени программе с помощью командных приборов (КЭП), установленных на центральном пульте https://www.kondhp.ru/products/universalnaya-delitelno-zakatochnaya-mashina-dzm-pnevmoprivod

Холодильное оборудование хлебопекарни, как правило, состоит из низкотемпературных камер хранения, а так же камер быстрой заморозки https://www.kondhp.ru/products/farshemeshalka-lopastnaya-na-80-litrov-fm-80
Из дополнительного и крайне необходимого оборудования можно выделить: овоскопы для оценки качества яиц, машину для круассанов, фритюрницу для пончиков, хлеборезки, упаковочные машины https://www.kondhp.ru/categories/otechestvennoe_doziruushee
К мелким пекарским принадлежностям относятся разнообразные формы для выпечки, противни https://www.kondhp.ru/products/kotel-varochnyi-b4-shkb-75-5a
Помещение следует оборудовать вытяжкой и установить оптимальное освещение https://www.kondhp.ru/products/ustanovki-dlya-vypechki-vafelnykh-stakanchikov-rozhkov-uvsr-15-i-uvsr-40
И наконец, окончательный выбор хлебопекарного оборудования зависит от планируемого выпуска хлебобулочных изделий https://www.kondhp.ru/products/kotly-pischevarochnye-kpe-kpem-kupe

Пришлите название выбранного товара или список товаров при сборном заказе на - наши менеджеры сами свяжутся с вами, уточнят наличие товара и пришлют всю необходимую информацию
В случае бюджетного варианта предполагается использование (в большей мере) ручного труда https://www.kondhp.ru/products/vzbivalnaya-mashina-ksm-100-konstr-karpenko
При этом производительность такой пекарни будет не очень большой https://www.kondhp.ru/pages/poleznye-konkurentnye-po-tsene-i-effektivnye-po-rabote-testomesilnye-mashiny-periodicheskogo-ili-nepreryvnogo-deistviya-smesitelnye-mashiny-smesiteli
Однако из-за того, что для её организации не потребуется большое количество оборудования, то и затраты не будут такими значительными https://www.kondhp.ru/products/pechi-khlebopekarnye-s-gazovym-zhidkotoplivnym-i-elektricheskim-obogrevom-rotatsionnye-sbornye-rotor-agro-modelei-202-302

Основным оборудованием для окончательной расстойки являются расстойные люлечные конвейерные шкафы, имеющие или Г-образную, или П-образную, или Т-образную форму https://www.kondhp.ru/categories/oborudovanie-dlya-pererabotki-korneplodov-ovoschei-fruktov-sukhofruktov-lekarstvennykh-trav
По производимому ассортименту подразделяются на универсальные и специализированные https://www.kondhp.ru/products/shkaf-rasstoinyi-rshv-1-pshb-3-rsh-17
Универсальные шкафы используются в поточных линиях при производстве хлебных изделий широкого ассортимента https://www.kondhp.ru/categories/melnichno-drobilnoe-oborudovanie-1
Специализированные шкафы предназначены для комплексно-механизированных и автоматизированных линий при производстве изделий только определенных формы и массы https://www.kondhp.ru/products/katalog-izgotavlivaemogo-khlebopekarnogo-i-konditerskogo-inventarya

Обновлено 4 дек 2019Конвекционные печи сегодня являются одним из популярных видов теплового оборудования, которое играет ключевую роль в оснащении многих современных заведений https://www.kondhp.ru/products/pnevmaticheskii-klipsator-paketov-klps-turtsiya-1
https://www.kondhp.ru/categories/otsadochno-dozirovochnoe-formuiuschee-oborudovanie
https://www.kondhp.ru/products/mashina-dlya-strunnoi-rezki-monolita-slivochnogo-masla-rmm-1m-

What are the main differences between living in California and Oregon?

(MichaelMIG, 22. 1. 2023 22:24)

Relocating from California to Oregon can be quite a change, as there are some major differences between the two states. California is known for its warm climate and bustling cities, while Oregon is known for its lush green forests and milder weather. Additionally, California is a much more densely populated state, while Oregon is more rural and sparsely populated. https://archerggmew.blogkoo.com/details-fiction-and-moving-from-california-to-oregon-33870744 -
Moving to Oregon from California

Tl Prom 100 5k Д

(Richardslorm, 22. 1. 2023 22:23)

Так вот, мы подсчитали, чтобы светодиодный светильник мог соперничать с лампами Т5 и был при этом рентабелен, он должен стоить около 3,5 тыс https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-konsolnyj-svetodiodnyj-galad-pobeda-led-80-kk50
руб https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-school-55-ip54-premium
Это с расчетом минимальной дилерской наценки https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/podvesnye-ofisnye-svetilniki
Когда светодиодный светильник стоит 2–2,5 тыс https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/dlya-sportzala
— с ним лучше не связываться и спокойно вешать лампы Т5 https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/arhitekturnoe-osveschenie/raduga

Светодиодные источники света, наоборот, характеризуются более сложной конструкцией https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-podvesnoj-galad-kaplya-led-40-led-40-spshs1-3700750ral7040d0gen1
Основные узлы: встроенный драйвер, стабилизирующий электрические параметры питающего источник цоколь (резьбовой или штырьковой, что определяется моделью осветительного элемента светоизлучающие диоды в разном количестве https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-konsolnyj-svetodiodnyj-galad-pobeda-led-100-kk50

в качестве источников света в цехах и офисах https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-lego-220-banner-diagramma-d
Помимо описанных преимуществ, имеет значение равномерность светового потока и отсутствие мерцающего эффекта https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-industry-new-12-diagramma-d-s-nizkovoltnym-drajverom
Глаза сотрудников меньше устают, человек долго сохраняет работоспособность
Светодиодные лампы — более серьезное оборудование, в котором кроме кристалла, который излучает свет, есть еще встроенный преобразователь напряжения — драйвер, который трансформирует переменное сетевое напряжение в 12 вольт постоянного тока https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/avarijnye-svetilniki-ip65
Так что для правильного выбора придется ознакомится с некоторыми техническими нюансами https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-industry-new-12-diagramma-d-s-nizkovoltnym-drajverom

Нас интересует показатели, отраженные на дисплее (цифрового) или указанные стрелкой (аналогового) прибора https://led-svetilniki.ru/shop/blog/energosberegatelnye-lampochki
Есть четкое соответствие между данными и мощностью лампочки с цоколем Е14, Е27 https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/nizkovoltnye-svetilniki

– Весьма стандартное решение https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-ofisnyj-effest-shkola-37-vt
И также это отдельная тема https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-varton-tip-kromki-tegular-prelude-24-57458758-mm-36-vt-4000k-s-ravnomernoj-zasvetkoj
По сути, это матрица https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-varton-prozhektor-zalivayuschego-sveta-triumf-120-60-vt-6500k
Если переводить разговор на светодиоды, сейчас активно развиваются три направления, три мировые тенденции, причем очень интересные https://led-svetilniki.ru/shop/products/ofis-antivirus-armstrong-33-vt-4000k-s-bakteritsidnymi-uf-lampami
Первая https://led-svetilniki.ru/shop/brands/galad-kontur
Классика жанра https://led-svetilniki.ru/shop/brands/galad-galad?151=7700&sort=name&page=all
Один квадратный миллиметр чипа, который сейчас освоен уже всеми, на котором сейчас добиваются фантастических характеристик, который приходит уже к своему физическому уровню насыщения технологии https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/opory-i-kronshtejny

Удаление Волос Лазером

(LeonardalerO, 22. 1. 2023 22:23)

отечность, покраснение, волдыри или шишки, иногда отзывы отмечают потерю объема обработанной области (из-за того, что сжигается жир во время процедуры) https://marera-clinic.ru/services/rf-lifting

Как проводят https://marera-clinic.ru/services/resnitsi

Кавитация; Вакуум+биполярный RF; 12-ти мультиполярный RF лифтинг; 6-ти полярный RF лифтинг; 3 полярный RF лифтинг для лица; Лазерный липолиз https://marera-clinic.ru/services

Содержание статьи:
Высокочастотный лифтинг и термаж https://marera-clinic.ru/services/hair-mezoterapy

Армирующие нити более плотные и длинные, благодаря чему достигается эффект более четких черт лица и овала https://marera-clinic.ru/services/rf-lifting
Рекомендуется при незначительных признаках старения https://marera-clinic.ru/services

Двери От Производителя Москва

(Daviddah, 22. 1. 2023 21:40)

Мы не торгуем подделками https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/mejkomnatnie-arki-i-portali/
Мы стараемся не торговать не оригинальным оборудованием (подделками) https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/otdelka-betonnyh-lestnic/
Мы являемся официальными представителями компаний ряда компаний производителей и дилеров в России, и предлагаем оригинальное оборудование изготовленное этими компаниями – дилерские сертификаты можно запросить в отделе продаж или ознакомиться на сайте https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/derevannie-marsevie-lestnici-s-plohadkami/
Мы предлагаем Вам выбор, а вы решаете что брать а что нет, в зависимости от ваших финансовых возможностей и желаний https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/
Но помните как правило на любое оригинальное оборудование гарантия начинается от 3-х лет !!!
Фабрика, известная исключительно новаторским подходом в итальянском дизайне https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/otdelka-betonnyh-lestnic/
Предлагает огромное количество решений https://www.legnostyle.ru/dubovye-dveri.html
Предпочитает использовать только самые высокотехнологичные и натуральные материалы https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/derevannie-marsevie-lestnici-s-plohadkami/
Продукция отличается неизменным качеством и передовым, современным дизайном https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/

Долго определялись со стилем, извела менеджеров нескольких салонов Москвы с просчетами разных вариантов, оперативнее и грамотнее всех окахались специалисты из https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/
Доставили без задержек, как и обещали, через 2 недели https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/derevannie-marsevie-lestnici-s-plohadkami/
Собирали 2 мастера около пяти часов https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/
С собой у них куча инструмента, включая пылесос, опилки и мусор прибрали https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/
Собрали хорошо, делали выпилы в каменной столешнице для мойки, варки и фильтра, все аккуратно https://www.legnostyle.ru/elitniye-dveri-iz-massiva.html
Старую кухню вынесли, как я и просила https://www.legnostyle.ru/lestnicy-iz-duba.html
Спасибо!
Безусловно, такое признание заслужено, потребители отмечают безупречное качество немецких кухонь и идеальный сервис https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/
Такие же требования немецкие фабрики предъявляют и своим дилерам, согласно кодексу немецких производителей — дилер — это продолжение фабрики и обязан поддерживать высокие стандарты https://www.legnostyle.ru/elitniye-dveri-iz-massiva.html
В свою очередь, дилеры также остаются довольны сотрудничеством, поскольку каждая фабрика дорожит своей репутацией и всегда соблюдает все сроки и договоренности, поэтому покупать немецкие кухни у проверенного дилера — надежно и безопасно https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/

Отношение жителей Китая к иностранцам меняется ежегодно https://www.legnostyle.ru/magazin-elitnoy-mebeli-v-moskve.html
Всего пару десятков лет назад иностранный турист на улицах Поднебесной мог стать причиной настоящего столпотворения, например, китайцы могли
Некоторые из популярных моделей имеются в выставочном зале мебельного салона в Москве, что позволит приобрести необходимые элементы интерьера в кратчайшие сроки - всего за 1-2 дня https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/
Итальянская мебель под заказ поставляется в срок от 1 месяца https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/

Скобы Для Проводов

(Davidket, 22. 1. 2023 21:25)

Корпуса РЭА в Иркутске https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/plastikovyj-krepezh/

Корпус для майнинг фермы с разделением воздушных потоков для 6 видеокарт ColdCase6, обеспечивает лучшее воздушное охлаждение https://ke07.ru/catalog/korpusa-plastikovye/korpusa-serii-kz/kz-24u-kz-37/kz-30-45x70x120/
Благодаря модульной конструкции посадочных мест, корпус подходит под любые размеры видеокарт(максимальные габариты ВК 340-145-70мм) от самых маленьких до огромных 3090 https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/klemmnye-bloki/sh-301/
При г https://ke07.ru/kontakty/

Спасибо за обращение https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/plastikovyj-krepezh/gajki/
Мы оповестим вас о поступлении товара!
Габариты корпуса (Д x Ш x В) 66 х 51 х 35 мм, вес корпуса 50 гр https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/kondensatory/
Недорогие корпуса из АБС (UL 94 HB) https://ke07.ru/catalog/potentiometer/
Крепление на стену – через отверстия, не совпадающие с отверстиями крепления крышки https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/kabelnyj-vvod/
IP 66 https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/nozhki-pribornye/nozhki-rezinovye-samokleyushhiesya/

6 https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/klemmnye-bloki/sh-301/
2 https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/skoby-dlya-krepleniya-kabelya/
Обратная связь от пользователей https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/kondensatory/

пропорции; из каких деталей корпус будет состоять; то, где находятся органы управления и индикации прибора; материалы, из которых сделаны детали https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/skoby-dlya-krepleniya-kabelya/

Системы Крепления

(Warrennoimb, 22. 1. 2023 21:25)

Крепежные изделия имеют достаточно большой выбор https://gm-k.ru/bsr/fundbolt/fb31.html
Сейчас мы рассмотрели только основные виды https://gm-k.ru/monprof/metrika/tkl8.html
Вы сможете найти крепеж для совершенного любого строительного дела https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=159_526&product_id=49
Лучше всего приобретать товар только у проверенных производителей, ведь именно это является залогом качества https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=156_478_490&product_id=835

В нашем магазине произошло плановое увеличение ассортимента, и теперь клиенты могут приобрести у нас насосное и компрессорное оборудование, а также садовый инвентарь https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1645_1689

В сортамент крепежных изделий также входят скобы, костыли, ерши, накладки, анкеры и другие изделия, изготовляемые из низкоуглеродистой стали, которые применяются в строительстве, на железнодорожном транспорте https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=683_463_472

Крепежные метизы применяются для соединения деталей из разных материалов: металла, дерева, пластика и пр https://gm-k.ru/monprof/fus/fca/
Изделия используются в промышленности, производстве и быту https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=683_576_578
У заботливого хозяина всегда есть коробка с необходимым набором разного крепежа на всякий случай https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1694_1701

Используя стандартные метизы, можно закрепить аппараты, приборы и любое другое оборудование к поддерживающим конструкциям https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1645_1690
В качестве стандартных метизов могут быть использованы:
Упаковку подразделяют на барьерную (внутреннюю) и транспортную https://gm-k.ru/opory/bigfoot/
Барьерная упаковка предназначена для предотвращения или замедления доступа к изделиям паров воды и агрессивных газов, для замедления диффузии паров ингибитора во внешнее пространство и для сохранения смазки, масла на поверхности изделия https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=683_688&product_id=4767

Лампочки Для Гирлянд

(Phillipmag, 22. 1. 2023 21:24)
Начните создавать бахрому на заготовках https://belt-light.info/tproduct/421849220-660932705991-nabor-dlya-podklyucheniya-dvuhzhilnogo-b
Для этого просто порежьте полукруг на узкие полосы, не доходя 1-1,5 см до верхнего края и соблюдая примерно одинаковый интервал https://belt-light.info/#delivery

Гирлянда из шишек – натуральное и долговечное украшение, особенно актуальное осенью, зимой и, конечно, в Новый год https://belt-light.info/tproduct/1-546331621701-prozrachnie-lampochki-1w-dlya-belt-laita
Вы можете просто взять сухие и чистые шишки и привязать их к, скажем, джутовой веревке https://belt-light.info/tproduct/1-562565185291-belt-lait-dvuhzhilnii-chernii-i-belii-s
Но для того, чтобы гирлянда обрела действительно праздничный вид, попробуйте украсить чешуйки шишек из любой белой краски https://belt-light.info/tproduct/1-232130043691-tsvetnie-lampochki-svetodiodnie-matovie
Самое время достать из запасов старую белую эмаль!
Фасадные украшения наша компания производит под заказ и, как правило, требуется определенное время на его исполнение, поэтому такие заказы желательно размещать заранее https://belt-light.info/tproduct/1-146756694801-belt-lait-dvuhzhilnii-belii-i-chernii-s

zaaheng.com เว็บหวย เปิดใหม่ จ่ายเยอะ

(ZAAanGef, 21. 1. 2023 17:23)

zaaheng.com เว็บหวย เปิดใหม่ จ่ายเยอะ https://zaaheng.com - https://zaaheng.com

What are the main differences between living in California and Oregon?

(MichaelMIG, 21. 1. 2023 12:45)

Relocating from California to Oregon can be quite a change, as there are some major differences between the two states. California is known for its warm climate and bustling cities, while Oregon is known for its lush green forests and milder weather. Additionally, California is a much more densely populated state, while Oregon is more rural and sparsely populated. https://trentonbxsmh.pages10.com/The-Fact-About-moving-from-California-to-Oregon-That-No-One-Is-Suggesting-50225562 -
Changing location from California to Oregon

Вороты

(DavidTop, 21. 1. 2023 0:11)

Направляющая рейка (цепная или ременная), длина которой зависит от высоты ворот https://mosvrata.ru/tovar/privod-came-bk-1800/
Различаются они не только конструкцией элементов, передающих тяговое усилие, но и эксплуатационными характеристиками: ременная рейка дороже цепной, но зато она тише работает https://mosvrata.ru/tovar/marantec-302-pult-brelok-d-u-dlya-vorot-i-shlagbaumov/

Распашные — это классический вид https://mosvrata.ru/tovar/avtomatika-dlya-raspashnyh-vorot-an-motors-asw-4000-full-kit/
Ворота состоят из двух створок, крепящихся на поворотных петлях к вертикальному основанию, глубоко и прочно установленному стальному каркасу https://mosvrata.ru/catalog/aksessuary/
Для ручного либо автоматического открывания створок нужно пространство перед ними https://mosvrata.ru/tovar/privod-dlya-otkatnyh-vorot-roger-g30-1804/

Также для деревянных ограждений не подойдут изделия из металла в его натуральным раскрасом https://mosvrata.ru/catalog/shlagbaumy/mehanicheskie/
Следует подбирать такую фактуру, которая будет максимально схожа с древесиной https://mosvrata.ru/catalog/videodomofon/

Для подключения блока дистанционного управления SOCA SR-160 в схему реверсивного пускателя понадобится промежуточное реле на 12 вольт с контактами на 220 или более высокое напряжение, которое при подаче на него напряжения 12 Вольт замыкает контакты на 220 вольт https://mosvrata.ru/tovar/ctv-dp1700-m-w-b/

Наиболее просты в использовании самодельные распашные ворота https://mosvrata.ru/tovar/doorhan-ruchnoj-tsepnoj-privod-dlya-sektsionnyh/
Они хорошо подходят для работы в местности, где часты сильные морозы https://mosvrata.ru/tovar/nice-toona-4016p-klt-ru01-privod-dlya-raspashnyh-vorot/
Если замок застыл, достаточно будет его отогреть, но это минимальные неудобства https://mosvrata.ru/tovar/privod-faac-746-kit/

Учитывая массу и инерцию конструкции, для привода создали блок управления B460 FU, который обеспечивает плавный точный пуск и плавную остановку https://mosvrata.ru/tovar/came-plata-avarijnogo-pitaniya-dlya-cat-x24-i-shlag/
Это продлит срок службы самих ворот, приводов, зубчатой рейки и комплекта роликов https://mosvrata.ru/catalog/pulty/universalnye/

Двери Официальный Сайт Цены

(Daviddah, 20. 1. 2023 23:34)

Использование различных материалов позволяет интегрировать специфические фактуры https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/
Их контраст и создает уникальный внешний вид предмета мебели https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/
Сегодня в России существуют фирмы, которые занимаются доставкой элитной мебели из Европы https://www.legnostyle.ru/lestnicy-iz-duba.html

Наша команда в течение долгих 12 лет работает на мебельном рынке России и мебель для элиты – наше приоритетное направление https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/d-peregorodki/
Большинство моделей, представленных в продаже, изготовлено из отборного дуба https://www.legnostyle.ru/arki-iz-dereva.html
Каждый год наша коллекция элитной мебели в СПб пополняется новыми образцами https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/mejkomnatnie-arki-i-portali/
Это роскошные элитные спальни с изящными туалетными столиками, стильными комодами и роскошными кроватями, элитная мебель для гостиных с удивительными по красоте барными столами, утонченными консолями, декоративными каминами, эстетичными столами и стульями https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/gostinnie/

 Количество категорий людей, которые приезжают в Китай, строго ограничено https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/derevannie-marsevie-lestnici-s-plohadkami/
Как правило, это туристы, бизнесмены или студенты https://www.legnostyle.ru/catalog/inter-eri/
Есть еще эмигранты и рабочие https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/
  И если бизнесмены с
Широкий ассортимент https://www.legnostyle.ru/dubovye-dveri.html
У нас можно увидеть большое разнообразие эксклюзивной немецкой корпусной и мягкой мебели https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/nestandarnye/
Каждый сможет подобрать подходящий гарнитур под определенное стилевое решение https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/

Кроме того, мебель от лидирующих производителей отличается дополнительной отделкой с применением натурального сусального золота (24К) https://www.legnostyle.ru/catalog/inter-eri/
Эстетику внешнего вида в основном задают изящные элементы, характерные для французского и итальянского стиля https://www.legnostyle.ru/dubovye-dveri.html

Фабрика, известная исключительно новаторским подходом в итальянском дизайне https://www.legnostyle.ru/catalog/inter-eri/peregorodki/
Предлагает огромное количество решений https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/derevannie-marsevie-lestnici-s-plohadkami/
Предпочитает использовать только самые высокотехнологичные и натуральные материалы https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/nestandarnye/
Продукция отличается неизменным качеством и передовым, современным дизайном https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/

huayzaa999.com น้องใหม่ หวยพม่า อันดับ 1

(ZAAanGef, 20. 1. 2023 19:09)

huayzaa999.com น้องใหม่ หวยพม่า อันดับ 1 https://huayzaa999.com - https://huayzaa999.com

MOM TAKES A DRIVE A HORSE SEX PORN

(TimothyCaH, 20. 1. 2023 12:53)

Jean, his ma's younger sister, arrived at the legislative body luminous and at daybreak on Saturday morning.

"Hi squirt," she said. Rick didn't jealous of the slam it was a moniker she had prearranged him when he was born. At the convenience life, she was six and deliberation the superiority was cute. They had unendingly been closer than most nephews and aunts, with a standard miniature girl notion function she felt it was her responsibility to relieve take misery of him. "Hi Jean," his female parent and he said in unison. "What's up?" his old lady added.

"Don't you two muse on, you promised to resist me support some furniture peripheral exhausted to the сторидж shed at Mom and Dad's farm. Didn't you have in the offing some too Terri?"

"Oh, I thoroughly forgot, but it doesn't essentials for it's all separated in the aid bedroom." She turned to her son. "Can you usurp Rick?"

"Yeah," He said. "I've got nothing planned for the day. Tod's discernible of town and Jeff is not feeling up to snuff in bed, so there's no at one to hang pass‚ with."

As muscular as Rick was, it was motionless a myriad of handiwork to pressure the bed, chest and boxes from his aunts business and from his own into the pickup. Finally after two hours they were gracious to go. Rick covered the responsibility, because it looked like rain and flush with had to inspire a link of the boxes centre the odds setting it on the heart next to Jean.

"You're effective to experience to sit on Rick's lap," Jean said to Terri, "There won't be adequate lodgings otherwise."

"That when one pleases be alright, won't it Rick?" his mother said.

"Fit as extended as you don't weigh a ton, and take up the sound side of the stuff," he said laughing.

"I'll suffer with you positive I weigh unified hundred and five pounds, boyish humanity, and I'm just five foot three, not six foot three." She was grinning when she said it, but there was a baby scrap of pride in her voice. At thirty-six, his progenitrix had the cadaver and looks of a high coterie senior. Although infrequent high devotees girls had 36C boobs that were full, unwavering and had such prominent nipples, with the addition of a horde ten ass. Calling his attention to her council was not the kindest thing she could attired in b be committed to done.

He settled himself in the tokus and she climbed in and, placing her feet between his, she lowered herself to his lap. She was wearing a scrawny summer dress and he had seen only a bikini panty cortege and bra beneath it. He straightaway felt the heat from her body whirl into his crotch area. He turned his viewpoint to the highway ahead. Jean pulled away, and moments later they were on the motherland approach to the steading, twenty miles away.
https://outdoorporn.one/videos/3571/petite-horny-teen-fucked-in-public-park-almost-caught-outdoor-amateur-sex/

Гирлянды Уличные

(Phillipmag, 19. 1. 2023 23:14)

Купить электрогирлянды оптом и елочные гирлянды уличные и интерьерные, световые фигуры, светодиодные фигуры, световые мотивы, световые деревья и изделия из дюралайта от компании Мега Елка!Бахрома – этот тип похож на занавес, только здесь длина световых нитей поочередно колеблется примерно от 30 до 100 сантиметров https://belt-light.info/tproduct/1-459684487841-oblegchennaya-girlyanda-s-prozrachnimi-t
Одной из разновидностей бахромы, которая пользуется популярностью в период новогодних праздников, является гирлянда типа https://belt-light.info/tproduct/1-675273892051-retro-lampochki-filamentnie-svetodiodnie« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139

následující »