Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Детский Масаж

(Henrynug, 29. 1. 2023 1:18)

Педиатры Иркутска https://www.uni-ort.ru/surgery

Симптомы, требующие внимания https://www.uni-ort.ru/nephrology

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности https://www.uni-ort.ru/neurology

Подиатры лечат все патологии, возникающие в зоне ступней и голеней https://www.uni-ort.ru/ultrasound
Специалисты широкого профиля имеют знания, навыки в сфере:
Очень хороший и внимательный доктор https://www.uni-ort.ru/promo
Побольше бы таких грамотных специалистов https://www.uni-ort.ru/neurology
Спасибо руководителю учреждения за то, что у них работает такой замечательный врач https://www.uni-ort.ru/endocrinology

Тошнота и рвота https://www.uni-ort.ru/nephrology

Настольный Гравировально Фрезерный Станок

(Blakefut, 29. 1. 2023 1:17)

Компания Hyundai Wia специализируется на выпуске станков с ЧПУ, на которых производится продукция для аэрокосмической и автомобильной промышленности https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500
Программы, которые используются для их управления, предполагают минимальное вмешательство со стороны человека и значительно упрощают использование подобного оборудования https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500

Шпиндель: 9,0 - 9,6 кВт https://triosi.ru

• Диаметр ШВП 40 мм на станках QV117 / QV127 / QV147 и 50 мм на станках QV159 / QV179 / QV209 https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600

• Интуитивно понятный интерфейс управления NC STUDIO https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600

Продуманная конструкция современных установок с ЧПУ позволяет использовать их во многих отраслях производства:
X - 1220 - 2080, Y - 2440 - 4100, Z - 300 https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500

Северный Дублер Мкад

(Williealasy, 29. 1. 2023 1:15)

В Подмосковье продолжается строительство Южно-Лыткаринской авто https://transport-russia.ru/2022/12/09/yuzhno-lytkarinskaya-avtodoroga-pomozhet-razvitiyu-msp-v-podmoskove/

, — рассказал заммэра https://transport-russia.ru/category/moscowregion/


До конца года планируется провести технический запуск поездов, а пассажирское движение может открыться в начале 2019 года https://transport-russia.ru/contact/

Основной владелец — еще 12,9% в косвенном владении https://transport-russia.ru/category/vozdushnyj-transport/

Жители Ленинского Городского Округа за перенос трассы-дублёра МКАД https://transport-russia.ru/checkout/

Керамзит Россыпью Купить

(JosephRox, 29. 1. 2023 1:02)Обязанности: ОТДЕЛОЧНИК: (ГКЛ,кафель, армстронг,штукатур-маляр)сантех работы , помошник электрикаразнорабочие порученияТребования: опыт монтажа ГКЛ, кафель, армстронг, штукатурка и покраска стен https://al-keram.ru/stati/keramzitobetonnie-bloki.html
Условия: график 5/2 , с 9ч 00 до 18ч 00
При создании газонов и клумб широко используют в качестве дренажа возможности керамзита https://al-keram.ru/blog/5-10.html
Лучшим доказательством долговечности изделий из глины служат сохранившиеся части древних видов глиняной посуды https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-rossypyu-fraktsii-10-20-m200-250-detail.html

Примечание: маяки не нужны (п https://al-keram.ru/dostavka-keramzita-v-khimki.html
3), если производится сухое утепление пола керамзитом по лагам старого пола, которые не планируют демонтировать, а собираются использовать для настила нового деревянного покрытия
Засыпку керамзита необходимо производить только на слой пароизоляции (берется обычная толстая полиэтиленовая пленка), который укладывается с небольшим нахлестом https://al-keram.ru/calculator.html
Величина нахлеста должна соответствовать высоте засыпки https://al-keram.ru/certificates.html

Туалетная Бумага Для Диспенсеров

(WilliamRot, 29. 1. 2023 0:35)

Помимо этого, необходимо оставить небольшой запас в пространстве игровой площадке с учетом детей, которые могут прийти в гости https://chisteam.ru/catalog/reshetchatyy_nastil/
В этом плане готовые игровые комплексы освобождают вас от необходимости расчетов для эргономичного и безопасного расположения всех элементов https://chisteam.ru/catalog/elektricheskie_lovushki_dlya_nasekomykh/elektricheskaya_lovushka_aj22010/
Позаботиться нужно будет только о свободном пространстве вокруг всего комплекса https://chisteam.ru/catalog/pyatnovyvoditeli/

После монтажных работ конструкцию необходимо покрыть лакокрасочными материалами https://chisteam.ru/catalog/bytovye_pylesosy/pylesos_bytovoy_lavor_vac_20_s/
Чем ярче краски будут использованы, тем больше привлекательности буде иметь горка https://chisteam.ru/catalog/elektrosushilki_dlya_ruk/elektrosushilka_bxg_150/

Не меньшей травмоопасностью на игровой площадке отличаются шероховатые поверхности, острые углы и различные движущиеся элементы https://chisteam.ru/catalog/elektricheskie_lovushki_dlya_nasekomykh/elektricheskaya_lovushka_aj57010/
Именно поэтому все без исключения деревянные и особенно металлические детали конструкций должны иметь скругленные края https://chisteam.ru/stat/otvety-na-10-samykh-zadavaemykh-voprosov-ob-apparatakh-dlya-chistki-obuvi/

Многие задаются вопросом, как своими руками сделать качели на даче https://chisteam.ru/catalog/eco_line/mashinka_dlya_chistki_obuvi_eco_line_polirol/
Ответ — очень просто https://chisteam.ru/catalog/modulnye_gryazezashchitnye_pokrytiya/gryazezashchitnoe_pokrytie_antikabluk_15/
Важно лишь наличие подходящего материала и инструмента https://chisteam.ru/catalog/dozatory_dlya_myla/dozator_zhidkogo_myla_bxg_sd_1188/
Классический вариант качелей делается следующим образом:
Деревянные качели-балансир интересны для детей младшего возраста https://chisteam.ru/catalog/dispensery_pokrytiy_na_unitaz/derzhatel_tualetnykh_podkladok_merida_stella_gsm001/
Конструкцию данного типа можно установить в любом месте двора https://chisteam.ru/catalog/samokleyushchiesya_abrazivnye_lenty/protivoskolzyashchaya_lenta_antislipsystem_50_mm/
Обязательные амортизаторы под сидениями можно изготовить из толстого резинового шланга или автошины https://chisteam.ru/catalog/avd/elektricheskaya_minimoyka_lavor_pro_hyper_t_2515_lp/

В то время, когда ребёнок занят играми на детской площадке, взрослые могут заняться своими грядками или другими дачными делами https://chisteam.ru/catalog/dispensery_tualetnoy_bumagi/dispenser_dlya_tualetnoy_bumagi_bxg_pdm_8177/
А чтобы время проведённое малышом не прошло впустую, необходимо хорошо продумать наполняемость площадки https://chisteam.ru/catalog/dispensery_tualetnoy_bumagi/dispenser_dlya_tualetnoy_bumagi_bxg_pd_5010a/
Во время игры ребёнок должен развиваться https://chisteam.ru/catalog/bytovye_moyki/elektricheskaya_minimoyka_lavor_wash_titan_160/

What are the main differences between living in California and Oregon?

(MichaelMIG, 28. 1. 2023 4:56)

Relocating from California to Oregon can be quite a change, as there are some major differences between the two states. California is known for its warm climate and bustling cities, while Oregon is known for its lush green forests and milder weather. Additionally, California is a much more densely populated state, while Oregon is more rural and sparsely populated. https://trentonbxsmh.pages10.com/The-Fact-About-moving-from-California-to-Oregon-That-No-One-Is-Suggesting-50225562 -
Transferring from California to Oregon

Заработок в интернете

(StevenRooli, 26. 1. 2023 13:52)

Бери и повторяй, заработок от 50 000 рублей. https://vk.com/zarabotok_v_internete_dlya_mam

Керамзит Мешок Цена

(JosephRox, 26. 1. 2023 2:29)

В основе производства керамзита лежит свойство глины вспучиваться при нагревании https://al-keram.ru/stati/keramzit-ili-mineralnaya-vata-chto-vibrat.html
В строительстве даже существует такой термин, как коэффициент вспучивания глины, то есть тот промежуток времени, который проходит от начала нагревания минерала до момента начала оплавливания полученных гранул керамзита https://al-keram.ru/blog/vreden-li-keramzit-dlya-zdorovya-mnenie-ekspertov.html

После того, как вы рассчитали требуемое количество, можно приступить к формированию пола https://al-keram.ru/blog/5-10.html
Для этого следует сначала высыпать керамзит в определенную емкость и залить его водой, чтобы он пропитался https://al-keram.ru/keramzit-s-dostavkoj-v-dmitrov.html


Песок речной (300р/т), горный (150р/т) https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-rossypyu-0-5-m400-450-detail.html
Щебень любой фракции https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-rossypyu-fraktsii-5-10-m300-350-detail.html
Цемент от 230руб/мешок https://al-keram.ru/blog/5-10.html
Любое количество- от мешка до камаза https://al-keram.ru/stati/tsvetnoy-dekorativniy-keramzit.html
Доставка в день заказа любым транспортом https://al-keram.ru/dostavka-keramzita-v-serpukhove.html
Наличный и безналичный расчет https://al-keram.ru/blog/vreden-li-keramzit-dlya-zdorovya-mnenie-ekspertov.html
Ст https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-rossypyu-0-5-m400-450-detail.html
https://al-keram.ru/dostavka-keramzita-v-khimki.html
https://al-keram.ru/zakazat-keramzit-v-mytishchi.html

Чем больше число в обозначении марки, тем выше прочность гранул на продольное сжатие https://al-keram.ru/blog/ispolzovanie-keramzita-pri-dorozhnich-rabotach.html
Благодаря достаточно несложному циклу производства, доступности необходимого оборудования и сырья, постоянному высокому спросу на рынке, изготовление керамзита превращается в доходный бизнес https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-v-meshkah-fraktsii-20-40-m200350-detail.html

Применяют Керамзит для утепления водопроводных и тепловых сетей https://al-keram.ru/catalog-keramzita/catalog-keramzita-v-meshkah.html
Керамзит поможет создать и поддержать в бане нужную температуру, влажность и тишину, так необходимую для ощущения комфорта, отдыха и https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-v-big-begah-fraktsii-20-40-m200-250-detail.html
Всем хорошо известно, сколько неприятностей, особенно в зимнее время, могут создать аварии водопроводных и тепловых сетей https://al-keram.ru/keramzit-s-dostavkoj-v-dmitrov.html
Многих из этих проблем можно избежать, используя керамзит в качестве засыпки при их утеплении https://al-keram.ru/
Преимущества керамзитового гравия заключаются в том, что свойства этого материала не только облегчают доступ к месту аварии, но позволяют использовать его повторно после устранения аварийного прорыва тепловых или водопроводных сетей https://al-keram.ru/certificates.html

туалетная бумага рулон

(FrankWance, 26. 1. 2023 2:14)

Доставка из г https://solyariswell.com/catalog/24-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/peremotochno-namotochnye-stanki/16-peremotochno-namotochnyj-stanok-pm-2m
Москва В наличии Новое https://solyariswell.com/catalog/17-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/netkannye-materialy/89-avtomaticheskij-stanok-pnm-2

Туалетная бумага относится к товарам первой необходимости, поэтому спрос на нее постоянный, даже во время кризисов в экономике https://solyariswell.com/catalog/26-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva-kartonnykh-vtulok/26-universalnyj-vtulochnyj-stanok-hm-45

Обслуживающий персонал в смену https://solyariswell.com/o-biznese

машина для изготовления основы, состоящая из: электрического генератора; дробилки (для измельчения макулатуры); сита (для отделения зажимов, скрепок и др https://solyariswell.com/catalog/27-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-upakovki-bumazhnoj-produktsii/31-upakovochnyj-stanok-us-5t
); мельницы (для измельчения макулатуры и ее превращения в массу с водой); устройства для промывки (макулатура моется проточной водой); очистителей (регулируются пропорции макулатуры и воды); сеточного стола (капроновой сетки в виде транспортерной ленты); сушильного барабана (подсушка при температуре 110оС); шаберного ножа (нарезает подсушенную массу на ленты); устройство для досушивания и намотки; размоточного станка (наносит тиснение, формирует структуру (слои) и перематывает заготовку в лог); станка для нарезки рулончиков; станка для упаковки https://solyariswell.com/22-ru/stati/68-otkrytie-svoego-proizvodstva-tualetnoj-bumagi-pribylnyj-biznes-v-usloviyakh-ekonomicheskogo-krizisa

Установка бумагодельная https://solyariswell.com/catalog
Отвечает за подготовку сырья и формирование бумажной массы https://solyariswell.com/catalog/27-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-upakovki-bumazhnoj-produktsii/31-upakovochnyj-stanok-us-5t
Устройство нарезки рулонов https://solyariswell.com/catalog/17-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/netkannye-materialy/89-avtomaticheskij-stanok-pnm-2
Некоторые модели этого устройства позволяют регулировать размер заготовки https://solyariswell.com/catalog/17-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/netkannye-materialy/88-avtomaticheskij-stanok-pnm
Размоточно-бобинная установка https://solyariswell.com/catalog/17-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/netkannye-materialy/42-avtomaticheskij-stanok-pnm-1
Бумага становится мягкой и прочной, благодаря механическому воздействию аппарата https://solyariswell.com/catalog/24-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/peremotochno-namotochnye-stanki/22-peremotochno-namotochnyj-stanok-pm-6m
Бумага становится многослойной после спаивания нескольких слоев https://solyariswell.com/22-ru/stati/68-otkrytie-svoego-proizvodstva-tualetnoj-bumagi-pribylnyj-biznes-v-usloviyakh-ekonomicheskogo-krizisa
Линия упаковки https://solyariswell.com/catalog/25-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-rezki-logov/27-otreznoj-stanok-lentochnaya-pila-pl-41-pl-45
Используются бумажные этикетки, либо полиэтилен https://solyariswell.com/catalog/24-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/peremotochno-namotochnye-stanki/16-peremotochno-namotochnyj-stanok-pm-2m

Приёмное устройство БДМ https://solyariswell.com/en/20-en/equipment/rewinder-for-winding/57-pm-7m

Сделать Медкнижку В Подольске

(Mariolut, 26. 1. 2023 2:14)

- это выпадение органов брюшной полости (в основном, кишечника) под кожу через брюшную стенку в специальный грыжевый мешок из брюшины https://www.energy-med.ru/dety
Грыжа, в том числе и паховые грыжи, возникают на фоне предрасположенности организма к ним (наследственная предрасположенность, беременность, ожирение или истощение и др https://www.energy-med.ru/
) вследствие тяжелых физических нагрузок, сильного кашля, запоров, после операций на животе https://www.energy-med.ru/drugoye
Различают достаточно много видов этого заболевания, наиболее часто встречаются грыжи паховые и пупочные https://www.energy-med.ru/
Если грыжа причиняет неудобства, надо обязательно обратиться к хирургу, т https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный
к https://www.energy-med.ru/dety
грыжа может осложниться ущемлением, воспалением, флегмоной и другими https://www.energy-med.ru/diagnostika
Если вовремя не диагностировать данное осложнение и не произвести операцию, то может наступить летальный исход https://www.energy-med.ru/diagnostika

флебографию (при внешних сосудистых патологиях в этом исследовании нет необходимости, к нему прибегают при подозрении на тромбоз или варикоз глубоких вен)
В своей работе специалист использует знания в области медицины, вещественные (орудийные) средства (иглы, пинцет и пр https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный
), электрические и измерительные устройства (прибор для измерения давления, рентген, аппарат для проведения УЗИ и пр https://www.energy-med.ru/drugoye
) https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный

После того как пациент посетил консультацию терапевта-стоматолога, который признал невозможность вылечить зуб доступными ему инструментами, им начинает заниматься протезист https://www.energy-med.ru/
Последний может предложить больному разные варианты протезов, после чего делает слепки с зубов, которые являются матрицами для изготовления протезов https://www.energy-med.ru/kosmetolog
Затем протезист примеряет изготовленный протез, подгоняет его и надёжно закрепляет во рту клиента https://www.energy-med.ru/diagnostika

Но и сами вакансии сортируются по заработной плате https://www.energy-med.ru/diagnostika
  Лишь 20 из 570 вакансий предлагают оплату выше 83 900 рублей, и львиная доля из них располагается в Московской области, лишь несколько позиций позволяют работать за пределами МО в европейской части России с высокой оплатой https://www.energy-med.ru/chirurgiya
Самое большое количество предложений с зарплатой от 21 200 – 42 100 рублей https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]
Недалеко расположились и самые низкооплачиваемые места – 170 из 570 вакансий с оплатой до 21 200 рублей https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный

Врач отвечает за жизнь и здоровье пациента, за сохранение врачебной тайны (моральная сторона вопроса) https://www.energy-med.ru/chirurgiya
Врач должен уметь максимально просто объяснить пациенту, чем он болен https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]
В некоторых ситуациях специалисты сталкиваются с нечистоплотными больными или имеющими физические отклонения https://www.energy-med.ru/drugoye

Шины Continental Грузовые

(Brandonjal, 26. 1. 2023 2:10)

Предлагаемые нами шины будут не только беречь ходовую часть грузового автомобиля, но и сдерживать удары по покрышкам в непредвиденных ситуациях https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/continental/
Шины, приобретённые в нашем магазине, обеспечат лучшую курсовую устойчивость техники и полное сцепление колес с любым видом покрытия https://servishin.ru/catalog/gruzovye-diski/
Покупая шины для грузовых автомобилей у нас, вы всегда можете быть уверены в самой низкой цене на рынке https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/kama/kama-nf-202-31570r225.html

Индикаторы износа шины могут иметь вид контрольных цифр или символов расположенных на протекторе и выдавленных на определенную глубину, при износе протектора они исчезают один следом за другим, при исчезновении последнего шина подлежит замене https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/bridgestone/bridgestone-m729-31570r225-154l.html

Корпуса Для Рэа

(Davidket, 26. 1. 2023 2:02)

Пакет конструкторской документации — это, по сути, единый пакет файлов, который должен максимально подробно описать для производства ваш корпус и все его составляющие https://ke07.ru
Внутри будут (кроме трёхмерных моделей из предыдущего раздела) подетальные и сборочные чертежи, спецификации (список деталей с их параметрами), документ о себестоимости производства по этой документации https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/nozhki-pribornye/nozhki-rezinovye-samokleyushhiesya/

Не совсем верно https://ke07.ru/catalog/korpusa-plastikovye/

предложения от 1 магазина https://ke07.ru/catalog/korpusa-metallicheskie/

корпуса для РЭА пластиковые 3655 https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/elektrotehnicheskie-izdeliya/

Группы приборов, которые нуждаются в использовании корпусов:
предложения от 1 магазина https://ke07.ru/catalog/potentiometer/

Трубчатый Нагреватель

(ShawnLic, 26. 1. 2023 1:59)

• Геометрические размеры (диаметр, ширину, длину развертки нагревателя и при необходимости выслать эскиз) https://rusupakten.ru/product/rt-450-ekonom/
• Мощность https://rusupakten.ru/product/rt-450/
• Напряжение питания https://rusupakten.ru/product/xomutovyj-nagrevatel/
• Тип контактного вывода https://rusupakten.ru/product/rva-100n/
• Количество https://rusupakten.ru/product/impulsnyj-termonozh-900x600/
Пример условного обозначения хомутовых и полухомутовых нагревателей https://rusupakten.ru/product/keramichesky-nagrevatel/
Хомутовые и полухомутовые нагреватели:Хомутовые и полухомутовые нагреватели под заказ:


Компания разрабатывает и изготавливает электронагреватели любого типа из углеродистых, нержавеющих марок стали, титана, циркония, фторопласта, используемых в различных отраслях промышленности https://rusupakten.ru/product/eko-60/

Подчас бывает так, что пресс-формы, трубопроводы или, например, литейные формы, нагреть на месте непросто https://rusupakten.ru/product/vnutrennij-xomutovyj-nagrevatel/
Но решение проблемы есть - это хомутовые и полухомутовые нагреватели!"
Электронагревательный элемент входит в систему отопления пассажирских вагонов с напряжением питания 3000 Вольт, он взаимозаменяем с электронагревателем HH S 2-05 https://rusupakten.ru/product-category/termo/termokamery/

Шурупы

(Warrennoimb, 26. 1. 2023 1:56)

1 399 Изображение Наименование по ГОСТ ISO 1 Штифт незакалённый конический ГОСТ 3129-70 ISO 2339 7 84 85 Штифт цилиндрический, направляющий Винт с цилиндрической, прямой шлиц Винт с цилиндрической скруглённой,
Вы проводите ремонт, профессионально занимаетесь строительством или выполняете сборку мебели? Род вашей деятельности не играет решающей роли, потому как каждому мебельщику, строителю или простому домашнему умельцу рано или поздно понадобятся металлические крепежи https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_580_581_582
Эта бытовая мелочь всегда должна быть в каждом доме, цехе и любом производстве https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=726_974_976&product_id=4841

У перфорированных крепежных элементов есть один существенный недостаток – созданное с их помощью соединение не отличается эстетикой https://gm-k.ru/gruvloki/homut-m-s/xm10860.html
Если для изготовления каркаса бытового помещения или создания стропильной системы это некритично, то для перекрытия или деревянной лестницы в доме это имеет решающее значение https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_727_728_736

РФ, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ломоносовский район, д https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=1811_1937_1948&product_id=12531
Низино, ул https://gm-k.ru/opory/solid-foot/
Центральная, д https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=247_249_281
1 / Продажа метизов, крепежа оптом https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=726_953_954_956&product_id=4771
Изготовление металлических деталей на заказ в Спб https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_866_1033_1038
Обработка металла https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=164_325_343

Для соединения деревянных конструкций под прямым углом применяются равносторонние, усиленные, с двойным усилением, анкерные металлические уголки https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=726_760_762&product_id=4247
Существуют более сложные изделия: Z-образные, скользящие, других модификаций https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1645_1689

Изготавливаем пресс-масленку по ГОСТ 19853-74, состоящую из стального шарика, пружины и корпуса https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=1163_514_1326&product_id=8177
Масленки используются для предотвращения трения в узле подшипника путем подачи смазки под давлением https://gm-k.ru/bsr/fundbolt/
https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=726_727_741_746&product_id=4186
https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_862_947
https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1811_463_462

Сверхструктура

(RobertJefly, 26. 1. 2023 1:22)

Любой турист, побывавший в Европе, знает, что во многих городах кладбище — одна из главных достопримечательностей https://ot-ido.art/artist/page?id=1160
Это связано с тем, что в католической традиции надгробия принято украшать скульптурными композициями, над которыми часто работают лучшие мастера https://ot-ido.art/work/view?id=4390
На некоторых кладбищах надгробия находятся под охраной государства как памятники истории https://ot-ido.art/work/view?id=5662

Скульптура рассчитана на конкретное архитектурно-пространственное или природное окружение https://ot-ido.art/work/view?id=8986
Она носит ярко выраженный общественный характер, адресуется к массам зрителей, размещается прежде всего в общественных местах https://ot-ido.art/work/view?id=4293

, – слышал он теперь сказанные сю слова, видел пред собой ее глаза, улыбку, дорожный чепчик, выбившуюся прядь волос… и что то трогательное, умиляющее представлялось ему во всем этом https://ot-ido.art/u/babkina-natala

Старинная миниатюра СЛОН,венская бронза, клеймо фабрики Франца Бергмана, Вена,Австрия,к https://ot-ido.art/work/view?id=8708
19века Размеры: длина-4см,высота-3см https://ot-ido.art/artist/page?id=29
состояние на фото,доставка лота в другой регион-почта России https://ot-ido.art/u/ovanesan-ulia
https://ot-ido.art/work/view?id=6546
https://ot-ido.art/work/view?id=1816

Это одна из крупнейших статуй Будды в Китае, расположенная на холме Луншань, имеет высоту 88 метров, полностью изготовлена из бронзы, весит 700 тонн https://ot-ido.art/work/view?id=8769
Место, где находится этот Будда, является туристической достопримечательностью, здесь, на площади почти 30 гектар, расположено множество буддийских святынь https://ot-ido.art/u/sokolovskaa-svetlana

Парки с пейзажной планировкой, имеющие характерный плавный рисунок аллей, живописные поляны, озеленение, создающее условия, близкие к естественным, с чередованием зеленых массивов и лужаек, требуют специфических приемов размещения декоративной скульптуры https://ot-ido.art/work/view?id=7848
Такие парки чаще всего организуются на территории с ярко выраженным рельефом, что способствует максимальному раскрытию красоты ландшафта, созданию разнообразных видов, своеобразных групп деревьев, появляющихся внезапно из-за поворота https://ot-ido.art/work/genre?id=39

Лестницы На Тетивах

(JimmyKap, 26. 1. 2023 1:14)

Галерея работ – мы изготовили и установили более 100 лестниц https://metstairs.ru/produkciya/naruzhnye-lestniczy

Чаще всего специализированная компания, практикующаяся на разработке наружных, внутренних лестничных маршей для дачных построек и загородных домов, имеет под рукой несколько типовых проектов https://metstairs.ru/kalkulyator-3

Металлический под зашивку https://metstairs.ru

Что касается ступеней, то они устроены не так просто, как это может показаться https://metstairs.ru/produkciya/lestnicza-na-tetivah
Если говорить о служебных лестницах, то обычно это стальная рифленая пластина, а вот ступени лестниц на второй этаж дома состоят из двух основных элементов https://metstairs.ru/produkciya/krylczo-na-metallokarkase

Возведение прямой лестницы на двух косоурах происходит по стандартной схеме https://metstairs.ru/kalkulyator-6
Сначала делают кобылки из арматуры, нарезают профиль необходимого размера https://metstairs.ru/kalkulyator-3
На следующем этапе приваривают кронштейны к опорным приспособлениям https://metstairs.ru/karkasy-zakrytogo-tipa
После чего швеллер переворачивают на ребро https://metstairs.ru/kalkulyator-3

Лестница Полтава с площадкой https://metstairs.ru/karkasy-zakrytogo-tipa

Лестницы На Заказ Недорого

(Daviddah, 25. 1. 2023 23:30)

Изготовление мебели на заказ по индивидуальным размерам начинается только после обсуждения с клиентом всех деталей https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/nestandarnye/
Прежде чем заказать гарнитур, дверь и т https://www.legnostyle.ru/lestnicy-iz-duba.html
п https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/nestandarnye/
, необходимо измерить площадь, на которой будет располагаться готовое изделие https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/
В зависимости от вида продукции понадобится точный размер оконной рамы или дверного проёма, расстояние между стенами и высота потолков (в случае монтирования шкафа) https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/

Достоинства мебели, представленной в салонах , несомненно, отметит тот, кто обладает тонким благородным вкусом и ценит совокупность стильного дизайна и необычайного комфорта https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/

Широкий ассортимент https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/
У нас можно увидеть большое разнообразие эксклюзивной немецкой корпусной и мягкой мебели https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/
Каждый сможет подобрать подходящий гарнитур под определенное стилевое решение https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/

Покупателям итальянской мебели от компании всегда своевременно осуществляется доставка заказа из ассортимента, имеющегося на складе или представленного в демонстрационном зале https://www.legnostyle.ru/elitniye-dveri-iz-massiva.html
Тщательное проведение предпродажной подготовки гарантирует полную комплектацию и высокое качество мебели https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/

Безусловно, цена такой высококачественной эксклюзивной мебели стоит приличная https://www.legnostyle.ru/elitniye-dveri-iz-massiva.html
Сегодня на рынке присутствуют очень выгодные условия для приобретения эксклюзивной мебели в Китае https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/
Цена на нее намного дешевле похожей итальянской мебели https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/
Но насколько качественная ли данная мебель?
В Гонконге в прошлом году проживало около 60 тысяч мультимиллионеров, чьи активы оцениваются в 10 млн гонконгских долларов и более, что в перерасчёте в американские

Установка Пластиковых Окон На Лоджии

(Thomashoody, 25. 1. 2023 23:12)

Цена от 18 000 руб https://okno.ooo/installation-winter

Долговечный профиль https://okno.ooo/okna-bez-montazha/okno-800x1200

“ Хочу выразить огромную благодарность ребятам, за качественную установку окон, работали четко, слаженно, быстро и аккуратно, а также очень https://okno.ooo/okna-bez-montazha/okno-900x600
” Полностью https://okno.ooo/reachmont

Для Иркутска актуальны стеклопакеты с 2-3 стеклами, то есть с 1-2 камерами https://okno.ooo/superokna

** Цена от 31 400 руб https://okno.ooo/gotovye-plastikovye-okna/plastikovoe-okno-1000-x-1200

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА Доставка окон осуществляется штатными автомобильными компаниями https://okno.ooo/gotovye-balkony/67-p-obraznyj-balkon-750-kh-3000-kh-750-mm

Пластиковые Окна В Дом

(Thomashoody, 25. 1. 2023 22:51)

Доставка и монтаж: 3 515 руб https://okno.ooo/reachmont

Стоимость будет уточнена при оформлении заявки https://okno.ooo/okna-bez-montazha/okno-800x1200

Подоконник - 600 руб https://okno.ooo/ustanovka-okon

Оплата по договору картой или наличными https://okno.ooo/contact

Цена от 17 200 руб https://okno.ooo/ustanovka-okon

2 https://okno.ooo/okna-bez-montazha/okno-800x1200
Откосы и подоконники из пластика https://okno.ooo/okna-bez-montazha/okno-600x600

Автоматика На Распашные Ворота

(DavidTop, 25. 1. 2023 22:43)

Размерная линейка рулонных конструкций значительно шире, чем у любых других видов ворот https://mosvrata.ru/tovar/nice-a01-blok-upravleniya/
Производители выпускают изделия шириной вплоть до 1200 см, высотой – до 1000 см https://mosvrata.ru/tovar/came-cat-24-tsepnoj-barer/
В открытом состоянии ворота рулонного типа очень компактны https://mosvrata.ru/tovar/antenna-faac-433-mgts/
Они универсальны и могут устанавливаться в помещениях складского типа, а также в торговых центрах https://mosvrata.ru/tovar/privod-dlya-otkatnyh-vorot-roger-r30-804/

Так как мы не являемся крупным поставщиком, мы всегда имеем возможность найти индивидуальный подход, чтобы быстро и качественно обслужить каждого из наших клиентов https://mosvrata.ru/tovar/doorhan-barrier-pro-4000-shlagbaum-avtomaticheskij/
Мы не завышаем цены, поэтому соотношение для нашей продукции приятно удивит Вас https://mosvrata.ru/tovar/same-ati-5000-full-kit-avtomatika-dlya-raspashnyh-vorot-komplekt/

Если вы определились с выбором автоматики для ворот или у вас остались вопросы по поводу приобретения и установки в Москве или области, обратитесь к нашим менеджерам и они вас с радостью проконсультируют https://mosvrata.ru/tovar/shlagbaum-avtomaticheskij-bft-michelangelo-60-komplekt/

Обращайте внимание при покупке не только на коммутационное напряжение контактов, но и коммутационный ток https://mosvrata.ru/tovar/an-motors-aphoto-fotoelementy/
Берите с запасом и тогда реле прослужит долго https://mosvrata.ru/tovar/bft-igea-kit-privod-dlya-raspashnyh-vorot/

Подбор автоматики также зависит и от качества монтажа https://mosvrata.ru/tovar/came-s9000-klaviatura-kodovaya/
Чем более ровно и максимально точно будут установлены ваши новые откатные ограждения, тем меньше усилие должен сделать механизм для открытия https://mosvrata.ru/tovar/came-zc3-blok-upravleniya/

Удалённо https://mosvrata.ru/tovar/avtomatika-dlya-otkatnyh-vorot-roger-h30-650we-kit/
На основе передачи команд по радиоволнам от пульта на принимающее устройство, которое управляет работой электрического двигателя и других деталей https://mosvrata.ru/tovar/blochnyj-fundament-dlya-shlagbaumov-nordmotors/


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169

následující »