Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

539開獎

(Russelltew, 9. 9. 2023 16:49)《539開獎:探索台灣的熱門彩券遊戲》

539彩券是台灣彩券市場上的一個重要組成部分,擁有大量的忠實玩家。每當"539開獎"的時刻來臨,不少人都會屏息以待,期盼自己手中的彩票能夠帶來好運。

### 539彩券的起源

539彩券在台灣的歷史可以追溯到數十年前。它是為了滿足大眾對小型彩券遊戲的需求而誕生的。與其他大型彩券遊戲相比,539的玩法簡單,投注金額也相對較低,因此迅速受到了大眾的喜愛。

### 539開獎的過程

"539開獎"是一個公正、公開的過程。每次開獎,都會有專業的工作人員和公證人在場監督,以確保開獎的公正性。開獎過程中,專業的機器會隨機抽取五個號碼,這五個號碼就是當期的中獎號碼。

### 如何參與539彩券?

參與539彩券非常簡單。玩家只需要到指定的彩券銷售點,選擇自己心儀的五個號碼,然後購買彩票即可。當然,現在也有許多線上平台提供539彩券的購買服務,玩家可以不出門就能參與遊戲。

### 539開獎的魅力

每當"539開獎"的時刻來臨,不少玩家都會聚集在電視機前,或是上網查詢開獎結果。這種期待和緊張的感覺,就是539彩券吸引人的地方。畢竟,每一次開獎,都有可能創造出新的百萬富翁。

### 結語

539彩券是台灣彩券市場上的一顆明星,它以其簡單的玩法和低廉的投注金額受到了大眾的喜愛。"539開獎"不僅是一個遊戲過程,更是許多人夢想成真的機會。但需要提醒的是,彩券遊戲應該理性參與,不應過度沉迷,更不應該拿生活所需的資金來投注。希望每一位玩家都能夠健康、快樂地參與539彩券,享受遊戲的樂趣。

как можно заработать

(Giuseppegzk, 9. 9. 2023 16:09)

Привет просто хотел кратко сообщить вам, что некоторые из изображений не загружаются правильно. Я не уверен, почему, но я думаю, что это проблема связывания. Я пробовал это в двух разных веб-браузерах, и оба показывают одинаковые результаты.
Предлагаю также ознакомиться с актуальными вакансиями:
https://edmedicationsus.ru/og6l лучшие вакансии


Кэшбэк-сервис https://sd.link/eJoAwO

@tt=

Вeithlak

(Rpvenamogy, 9. 9. 2023 13:05)

https://blockchainreporter.net/zomato-share-price-prediction-will-zomatos-financial-performance-boost-the-share-price/
https://blockchainreporter.net/rvnl-share-price/
https://blockchainreporter.net/coinbase-earn-quiz-answers/

Rpvenamogy

(Stevesnamogy, 8. 9. 2023 7:49)

https://blockchainreporter.net/which-blockchain-will-prevail-solana-sol-or-cardano-ada-the-alex-the-doge-alex-community-love-the-matic-link-up/
https://blockchainreporter.net/beanstalk-an-ethereum-based-stablecoin-protocol-loses-about-182m/
https://blockchainreporter.net/profile-opensea-web3-wired/

Bocor88

(Michaelclalp, 8. 9. 2023 3:16)bocor88

Dichaeldum

(Shanevep, 7. 9. 2023 22:43)


You have one of the better webpages.
https://zhanlib.kz/

Slot Machine Platform 회원가입 해제: 당신의 Betting 열정Ᏺ

(AaronCew, 7. 9. 2023 11:40)

Slot machine platform registration 안내: Your 카지노 passion을 시작하세요!

Your own casino's passion을 to Slot machine site 회원가입 안내. How to start, key stages 및 advice을 확인하세요. 슬롯 platform 회원가입 안내로 더욱 pleasantly begin.

카지노 gaming의 매력적인 세계로의 journey을 시작하려면, slot platform sign-up이 essential입니다. "In this article, we will" "Slot 사이트 registration 안내"에 대해 상세하게 explain, 주요 stages 및 helpful details를 offer. Your own casino's 열정을 현실로 만들어보세요!

Slot machine platform registration 안내
Slot platform sign-up은 easy and fun 과정입니다. Here's 회원가입을 for step-by-step 안내입니다.

Slot 사이트 choice
The first initially 할 일은 which slot site를 선택할지 결정하는 것입니다. Different 사이트가 있으며, 각 platform offers gaming varieties and bonus가 다를 수 있습니다. Reliable platforms 있는 site choose 보안과 convenience both ensure 확보하세요.

Sign-up 버튼 click
Your chosen Slot machine platform's 웹사이트에 접속한 후, typically 화면 상단에 위치한 "회원가입" 또는 "join" 버튼을 find press.

Information 입력
회원가입 portal 이동하면, 필요한 정보를 enter해야 합니다. Usually 다음과 같은 details are required.

아이디: for login utilize username를 설정하세요.
Passcode: account's security 위한 passcode를 set.
Personalized 정보: 이름, 생년월일, email address 등의 personal details 입력하세요.
Utilization 약관
The majority of 슬롯 사이트는 utilization terms 개인정보 processing 방침을 provide. These carefully 읽고 consent 회원가입을 finish 있습니다. 중요한 matters 궁금한 점이 있다면 고객 지원에 문의하세요.

Registration 완료
Required information all 입력하고 이용 약관에 동의한 후, "registration completed" 또는 "verify" 버튼을 클릭하여 회원가입을 complete.

Key Advice 및 Precautions

Bonus 및 Promo offers check
Numerous 슬롯 platforms 새로 가입한 회원에게 보너스나 무료 스핀을 제공합니다. Prior to signing up, 이러한 혜택을 확인하고 use.

Deposit and withdrawal methods methods be aware of
슬롯 sites 입금과 출금을 to 다양한 방법을 제공합니다. Conveniently 이용할 수 있는 방법을 beforehand 알아두세요.

Issues 해결을 위한 Client support
During registration 중 또는 이후에 문제가 발생할 수 있습니다. 사이트의 고객 customer service 연락하여 도움을 받을 수 있습니다.

책임 있는 gambling
Slot machine 사이트 회원가입 후에는 at any time responsible gambling을 practice 것이 중요합니다. 예산을 설정하고 emotional 휩쓸리지 않도록 exercise caution.

FAQs (FAQs)
https://coral-banana-ws82fd.mystrikingly.com/blog/323d100a098
https://click4r.com/posts/g/11794473/
https://te.legra.ph/따뜻한-슬롯-사이트-선택에-대한-모든-것-흥미진진한-온라인-슬롯-경험를-위하여-완벽한-지침서-09-06
https://notes.io/qDE5B
https://have-mouritsen.federatedjournals.com/bohodoen-seulros-saiteu-geomtoe-daehan-pilyohan-modeun-geos-heungmijinjinhan-mobail-seulros-gyeongheomreul-wihayeo-isangjeogin-gaideu

Q: Are there any 별도의 수수료가 있나요?
A: The majority of Slot 사이트는 sign-up 별도의 fees do not impose 않습니다.

Q: What kind of ID 제출해야 하나요?
A: 대개는, 주민등록증이나 운전면허증과 같은 정부 발급 identification should be submitted 합니다.

Q: 무료 use the bonus 언제 can be used 있나요?
A: 무료 보너스는 회원가입 후 즉시 제공되거나 특정 조건을 충족한 후에 can be used 있습니다.

Q: Can I platforms 가입해도 되나요?
A: 네, 여러 슬롯 platforms 가입하여 다양한 게임과 bonus enjoy 있습니다.

Q: Is my registration information 안전하게 secured?
A: Trusted 수 있는 sites 회원 정보를 안전하게 safeguard. Personal information 보호 정책을 확인하세요.

Q: 회원가입 없이도 게임을 할 수 있을까요?
A: Certain platforms without sign-up 데모 버전의 게임을 provide 합니다. 하지만 실제 베팅은 회원가입이 필요합니다.

결론 "Slot 사이트 회원가입 안내"를 통해 쉽고

안전하게 카지노 gaming start 있는 ways 배웠습니다. Carefully 슬롯 platforms 선택하고 registration 완료하여 즐거운 gaming adventure have fun.

servers Gex

(Jefferybig, 7. 9. 2023 7:07)

It is a pity, that now I can not express - it is very occupied. But I will be released - I will necessarily write that I think on this question.

------------
https://servers.expert/catalog/kazakhstan

Exploring the Fascinating of Dating: Connections, Advancement, and Revelation

(Charlesrew, 7. 9. 2023 1:34)

Dating is a excursion that encompasses the spell of human bearing, slighting rise, and exciting discoveries. It is a take care of toe which individuals traverse dreamt-up possibilities, getting to comprehend each other on a deeper level. Dating allows people to allowance experiences, exchange ideas, and create deep connections.
https://pornstarvideos.info

In the realm of dating, undivided encounters a dissimilar range of emotions. There's the exhilaration of meeting someone new, the presentiment of a in the first place date, and the thrill of discovering common interests and shared values. It is a continually of vulnerability and self-discovery as individuals open themselves up to the possibility of rapture and companionship.
https://gayvisiontube.com

Effective communication lies at the essence of dating, facilitating competence and appropriateness between two people. It involves active listening, up language, and empathy, creating a room object of trustworthy dialogue. Including communication, individuals can enquire into their compatibility, interchange thoughts and dreams, and develop intensify a groundwork of trust.

Exploring the Miraculous of Dating: Connections, Advancement, and Determining

(Charlesrew, 4. 9. 2023 11:50)

Dating is a excursion that encompasses the magic of human bearing, live rise, and alluring discoveries. It is a dispose of toe which individuals explore impractical possibilities, getting to know each other on a deeper level. Dating allows people to appropriate experiences, truck ideas, and create deep connections.
https://my-teen-boobs.info

In the duchy of dating, whole encounters a dissimilar kind of emotions. There's the exhilaration of convention someone trendy, the anticipation of a first swain, and the quivering of discovering stock interests and shared values. It is a stretch of vulnerability and self-discovery as individuals unreserved themselves up to the plausibility of regard and companionship.
https://itcph.org

Striking communication lies at the heart of dating, facilitating accord and connection between two people. It involves active listening, up expression, and empathy, creating a gap on veritable dialogue. From top to bottom communication, individuals can inquire their compatibility, exchange thoughts and dreams, and raise a fundamental of trust.

Local coin swap is a KYC-free, peer-to-peer, non-custodial exchange that uses escrow protection

(Davidhoaph, 4. 9. 2023 9:46)


de Nexo token verhandelbaar op allerlei exchanges zoals Huobi, Localcoinswap, Binance Dex, HitBTC en een paar andere
https://localcoinswap.net

百家樂

(JeffreyTaisp, 4. 9. 2023 6:37)百家樂:經典的賭場遊戲

百家樂,這個名字在賭場界中無疑是家喻戶曉的。它的歷史悠久,起源於中世紀的義大利,後來在法國得到了廣泛的流行。如今,無論是在拉斯維加斯、澳門還是線上賭場,百家樂都是玩家們的首選。

遊戲的核心目標相當簡單:玩家押注「閒家」、「莊家」或「和」,希望自己選擇的一方能夠獲得牌點總和最接近9或等於9的牌。這種簡單直接的玩法使得百家樂成為了賭場中最容易上手的遊戲之一。

在百家樂的牌點計算中,10、J、Q、K的牌點為0;A為1;2至9的牌則以其面值計算。如果牌點總和超過10,則只取最後一位數作為總點數。例如,一手8和7的牌總和為15,但在百家樂中,其牌點則為5。

百家樂的策略和技巧也是玩家們熱衷討論的話題。雖然百家樂是一個基於機會的遊戲,但通過觀察和分析,玩家可以嘗試找出某些趨勢,從而提高自己的勝率。這也是為什麼在賭場中,你經常可以看到玩家們在百家樂桌旁邊記錄牌路,希望能夠從中找到一些有用的信息。

除了基本的遊戲規則和策略,百家樂還有一些其他的玩法,例如「對子」押注,玩家可以押注閒家或莊家的前兩張牌為對子。這種押注的賠率通常較高,但同時風險也相對增加。

線上百家樂的興起也為玩家帶來了更多的選擇。現在,玩家不需要親自去賭場,只需要打開電腦或手機,就可以隨時隨地享受百家樂的樂趣。線上百家樂不僅提供了傳統的遊戲模式,還有各種變種和特色玩法,滿足了不同玩家的需求。

但不論是在實體賭場還是線上賭場,百家樂始終保持著它的魅力。它的簡單、直接和快節奏的特點使得玩家們一再地被吸引。而對於那些希望在賭場中獲得一些勝利的玩家來說,百家樂無疑是一個不錯的選擇。

最後,無論你是百家樂的新手還是老手,都應該記住賭博的黃金法則:玩得開心,

높은 배당률 슬롯 게임, 대박의 열쇠 슬

(AndrewFloap, 3. 9. 2023 23:53)

슬롯 웹사이트의 보안 기능: 보호된 게임 공간을 위한 핵심

슬롯 사이트의 보안 요소: 완벽한 보안성으로 만끽하는 게임 공간

"슬롯 포털의 보안 요소"에 대해 점검하여 보호된 게임 분위기을 경험하세요. 개인정보 보호부터 자금 관리까지 철저한 보안 시스템을 검토해보세요.
https://cse.google.co.mz/url?q=https://aerocentury.com/
https://cse.google.cd/url?q=https://aerocentury.com/
https://maps.google.pl/url?q=https://aerocentury.com/
https://clients1.google.com.py/url?q=https://aerocentury.com/
https://images.google.com.bn/url?q=https://aerocentury.com/

슬롯 포털의 보안 시스템은 디지털 게임 플레이어들에게 안심하고 게임을 즐길 수 있는 환경을 제공합니다. 현대의 디지털 시대에는 정보유출 및 사기위험가 확대되면서, 슬롯 웹사이트가 플레이어들의 프라이버시와 자산을 지키기 를 위하여 완벽한 보안 시스템을 갖추고 있습니다. 이 다양한 기사에서는 "슬롯 사이트의 보안 시스템"에 대해 자세히 알아보고, 어떻게 편안한 게임 경험을 만들어내는지 연구하겠습니다.

슬롯 웹사이트의 보안 요소: 기본 요소들

개인정보 수호

슬롯 웹사이트는 플레이어들의 개인 데이터를 철저히 지킵니다. 회원가입 시 입력한 자료는 인코딩 관리되어, 외부로 공개되지 않습니다. 이러한 방식으로 플레이어들의 신상정보, 거주지 및 거래 정보가 안전하게 보호됩니다.

금융 거래의 보안

슬롯 사이트에서의 자금 관리 또한 완벽한 레벨의 보안구조으로 관리됩니다. 보안된 결제 게이트웨이를 통해 입출금을 할 수 있으며, 신용카드번호 등 민감한 자료는 인코딩 저장되어 해킹 위험으로부터 수호됩니다.

난수 발생 시스템 (RNG)

슬롯 게임의 공정한 결과를 위해 랜덤 넘버 생성기 (난수생성기) 시스템이 활용됩니다. 이 기술은 임의 난수를 출력하여 게임 결과값의 정당성을 담보합니다. 유저들은 믿을 수 있는 게임 산출를 얻을 수 있습니다.

보안전문업체와의 協力

많은 슬롯 웹사이트는 보안 업체와 協力하여 최첨단 보안기술을 사용하여 시스템을 개선합니다.

검증 절차

중립적인 단체에서 정기적으로 검증 과정을 실시하여 보안 수준을 독립적으로 인증받습니다.

정리

오늘날 슬롯 사이트는 다양하며 엄격한 보안구조을 갖추고 유저들에게 안전한 경험을 제공하고.

https://google.cg/url?q=https://aerocentury.com/
https://images.google.com.lb/url?q=https://aerocentury.com/
https://cse.google.sr/url?q=https://aerocentury.com/
https://google.co.kr/url?q=https://aerocentury.com/
https://google.co.ma/url?q=https://aerocentury.com/


슬롯 포털는 주기적으로 제3자 보안회사와 제휴하여 보안 성과 개선 추진합니다. 프로 해커 집단은 사이버 공격에 방어하며 플레이어들을 지키기 위해 최선을 실천하고 있습니다.

슬롯 사이트의 보안 시스템을 활용한 편안한 게임 꿀팁

\- 비밀번호 강도 강화: 유저 계정에 접근하는 암호는 정교한 갖가지 알파벳과 숫자를 활용하여 만들어야 것이 핵심입니다.

\- 다수가 사용하는 PC 회피: 개인데이터가 저장된 웹사이트에 공공 컴퓨터에서 접속하지 않는 것이 타당합니다.

\- 정품 프로그램 도입: 게임 플레이를 위해 정품 소프트웨어와 최적화된 보안 어플리케이션을 사용하세요.

자주 묻는 질문

Q: 슬롯 포털에서 안전한지 어떻게 확인할 수 있나요?

A: 슬롯 웹사이트의 허가권, 보안 인증 및 고객 의견를 검토하고 보안 수준을 가늠할 수 있습니다.

Q: 프라이버시 침해가 일어날까 걱정됩니다. 어떻게 대비해야 있습니까?

A: 견고한 비밀번호 설정과 다수 사용 PC에서의 로그인 자제 등의 예방책을 준비하세요.

Q: 슬롯 웹사이트의 보안 업그레이드는 얼마나 자주 이루어지나요?

A: 거의 모든 슬롯 포털는 주기적으로 보안 업그레이드를 실시하며 최신 보안 시스템을 구축하려 실천합니다.

Q: 랜덤 넘버 생성기가 게임 공정성을 어떻게 보장하나요?

A: 랜덤 넘버 생성기는 예측 불가능한 랜덤넘버를 생성하여 전 결과가 공정하게 만들어지도록 제공합니다.

Q: 보안 문제가 생겼을 때 어떻게 대처해야 하나요?

A: 즉시 슬롯 웹사이트의 고객상담팀에 문의하고 사건을 보고하고 안내를 받으세요.

Q: 슬롯 사이트의 보안 요소을 의지할 수 있나요?

A: 그렇습니다, 슬롯 사이트는 유저들의 개인데이터와 재정을 수호하기 를 목적으로 갖가지 보안 시스템을 마련하며 있으며, 안전한 게임 공간을 제공합니다.

요약

슬롯 사이트의 보안 시스템은 유저들에게 보호된 게임 환경을 제공하는 기본 역할을 합니다. 개인정보 수호, 금전 처리의 신뢰, 난수 발생 시스템 등의 요소을 통해 엄격한 레벨의 보호을 구현하여 게이머들이 흥미로운 게임을 추구할 수 있도록 도와줍니다. 슬롯 웹사이트를 방문할 때에는 보호 지침을 엄수하여 편안한 게임 공간을 이용하시기 희망합니다.

큰 배당률 슬롯 머신, 대박의 핵심 슬롯

(Herbertemete, 3. 9. 2023 18:23)

높은 지급률을 가진 슬롯 머신: 대세을 염두한 탁월한 결단

큰 수익률을 가진 슬롯 머신으로 대박을 염두하세요. 이 글에서는 기기 선정부터 전략까지 자세히 설명해 드리겠습니다.

깊은 배당률을 가진 슬롯 머신은 도박객들 사이에서 인기를 끌고 있습니다. 이 글에서는 어떤 식으로 가장 좋은 슬롯 머신을 결정하며 더 높은 가능성로 대세을 획득할 수 있는 전략을 안내합니다. 슬롯 머신에 대한 깊이 있는 내용과 팁을 제공하여 독자이 한층 즐거운 슬롯 경험을 만끽할 수 있도록 도와 드리고자 합니다.

큰 지급률을 가진 슬롯 머신: 어느 것을 선택해야 할까요?

깊은 배당률을 가진 슬롯 머신을 결정하는 것은 흥미로운 도박 경험의 시작입니다. 다양한 대안 사이 최상의 선택을 하는 노하우을 알아보겠습니다.

무슨 슬롯 머신이 높은 지급률을 가지고 있을까요?
https://clients1.google.tg/url?q=https://aerocentury.com/
https://cse.google.dm/url?q=https://aerocentury.com/
https://images.google.co.in/url?q=https://aerocentury.com/
https://maps.google.com.bh/url?q=https://aerocentury.com/
https://maps.google.com.au/url?q=https://aerocentury.com/

슬롯 머신의 수익률은 기본 결정 요소입니다. 평균적으로, 95% 초과 배당률을 가진 슬롯 머신이 높은 지급률을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 물론 이는 일반적인 숫자이며 개별 슬롯별 다름이 있을 수 있습니다.

다양한 슬롯 머신 분류의 지급률 비교

각각의 슬롯 머신 종류마다 지급률이 상이할 수 있습니다. 3릴 슬롯과 5릴 슬롯, 프로그레시브 대박 슬롯 등 각각의 장점과 지급률을 비교해보세요.

웹기반 vs. 리얼: 무엇에서 즐겨야 할까요?

온라인 도박장와 리얼 도박장 각각의 장단점을 파악하세요. 디지털 카지노는 편리성과 다양한 선택지를 부여하고, 오프라인 카지노는 리얼감과 분위기를 누릴 수 있습니다.

전략: 깊은 지급률을 가진 슬롯 머신에서 이길 수 있는 방법은?

슬롯 머신에서 우승할 수 있는 방식을 마련하는 것은 대박 확보을 위한 핵심입니다. 다음 방식들을 고려해보세요.

최상위 배팅 전략

큰 배당률을 가진 슬롯 머신에서는 주로 최고 베팅을 하는 것이 이로울 수 있습니다. 이는 빅 잭팟을 흭득할 가능성을 높이는 노하우 중의 하나입니다.

진행형 대박 추적

누적형 잭팟 슬롯은 누적 상금이 서서히 상승하는 특징을 가지고 있습니다. 이런 슬롯에서는 상금 규모가 상승할수록 미스터리를 푸는 확률이 높아지므로, 적절한 시점에 공략해보세요.

시간과 예산 제한

도박은 흥미를 위한 것이지만 자금과 제한 시간을 제한하는 것은 매우 중요합니다. 이러한 제한를 통해 길게 볼 때 추가 확률를 얻을 수 있습니다.

FAQ (Q&A)

큰 수익률을 가진 슬롯 머신에서 핵심 특성는 무엇인가요?

핵심 특성는 기기의 지급률과 종류입니다. 큰 지급률을 가진 5휠 슬롯 머신을 고르는 것이 효과적입니다.

디지털 도박장에서 슬롯 머신을 즐기면 안전한가요?

대부분의 디지털 카지노는 안정성 있는 라이선스를 보유하고 있으며 안전한 공간에서 게임을 만끽할 수 있습니다.

무슨 방식이 최고로 효율적인가요?

독립 방책은 맥락에 따라 다르며, 최대 배팅 방식이나 누적형 상금 추적 등을 염두에 두세요.
https://maps.google.com.et/url?q=https://aerocentury.com/
https://maps.google.bi/url?q=https://aerocentury.com/
https://images.google.gm/url?q=https://aerocentury.com/
https://cse.google.com.tw/url?q=https://aerocentury.com/
https://toolbarqueries.google.tm/url?q=https://aerocentury.com/

슬롯 머신에서 대세을 대략 어느 수준의 예산으로 목표로 수 있나요?

자금은 사람마다 상황에 달라구별됩니다. 핵심 것은 자신의 자본을 잘 관리하고 적절한 배팅을 하는 것입니다.

오프라인 도박장에서는 어느 슬롯 머신을 탐색해야 할까요?

현장 도박장에서는 주로 큰 지급률을 가진 프로그레시브 잭팟 슬롯이나 다양한 특수 메커니즘을 가진 슬롯 머신을 탐색하세요.

슬롯 머신을 즐기는데 필요한 능력이 필요할까요?

슬롯 머신은 운이 중요한 기능을 합니다. 이에 따라 특별한 기술보다는 수익률과 방책을 잘 이해하는 것이 핵심입니다.

요약:

큰 배당률을 가진 슬롯 머신은 빅 잭팟 확보을 염두에 둔 사람들에게 탁월한 결정입니다. 정확한 슬롯 머신 선택과 실질적인 방식을 통해 한층 흥미로운 슬롯 경험을 만끽하실 수 있기를 기대합니다.

Bali real estate for sale

(Bali_gwKa, 3. 9. 2023 0:33)

Bali real estate for sale - buy now

높은 배당률 슬롯 기계, 대박의 열쇠 슬

(AndrewFloap, 2. 9. 2023 10:33)

슬롯 포털의 보안 요소: 안전한 게임 공간을 위한 중심

슬롯 웹사이트의 보안 요소: 완벽한 보호으로 플레이하는 게임 환경

"슬롯 웹사이트의 보안 기능"에 대해 알아보고 보호된 게임 공간을 누리세요. 개인정보 보호부터 금전 처리까지 철저한 보안 구조을 점검해보세요.
https://clients1.google.ee/url?q=https://aerocentury.com/
https://google.ie/url?q=https://aerocentury.com/
https://maps.google.mg/url?q=https://aerocentury.com/
https://maps.google.bj/url?q=https://aerocentury.com/
https://google.je/url?q=https://aerocentury.com/

슬롯 포털의 보안 요소은 온라인상의 게임 플레이어들에게 부담없이 게임을 추구할 수 있는 환경을 제공합니다. 최근의 디지털 환경에는 정보누출 및 사기행각가 확대되면서, 슬롯 포털가 유저들의 개인 데이터와 자금을 지키기 를 목적으로 철저한 보안구조을 구축하고 있습니다. 이 긴 기사에서는 "슬롯 웹사이트의 보안 요소"에 대해 꼼꼼히 알아보고, 또한 편안한 게임 만족을 창조하는지 알아보겠습니다.

슬롯 웹사이트의 보안 기능: 기본 부분들

개인정보 안전

슬롯 포털는 게이머들의 개인정보를 철저히 지킵니다. 가입 당시 수집한 자료는 암호화 저장되며, 외부로 노출되지 않습니다. 이러한 방식으로 플레이어들의 개인정보, 주소 및 지불 정보가 철저히 관리됩니다.

금융 거래의 보안

슬롯 사이트에서의 자금 관리 마찬가지로 높은 수준의 보안구조으로 관리됩니다. 신뢰할 수 있는 결제 게이트웨이를 통해 입출금을 이용할 수 있으며, 카드정보 등 민감한 자료는 암호화 관리되어 해킹 위험으로부터 수호됩니다.

랜덤 넘버 생성기 (RNG)

슬롯 게임의 정당한 산출를 위해 난수 생성 알고리즘 (난수생성기) 알고리즘이 적용됩니다. 이 시스템은 무작위 난수를 생성하여 게임 결과의 정당성을 보장합니다. 유저들은 정확한 게임 결과를 얻을 수 있습니다.

보안 업체와의 제휴

많은 슬롯 웹사이트는 보안회사와 協力하여 최첨단 보안 기술을 도입하고 구조을 강화하며.

평가 과정

제3자 기관에서 정기적으로 검증 과정을 실시하여 보안 성과을 공정하게 인증받습니다.

정리

오늘날 슬롯 웹사이트는 광범위한 엄격한 보안 시스템을 확보하여 게이머들에게 편안한 플레이 환경을 제공하고.

https://cse.google.gy/url?q=https://aerocentury.com/
https://images.google.it/url?q=https://aerocentury.com/
https://toolbarqueries.google.co.cr/url?q=https://aerocentury.com/
https://clients1.google.no/url?q=https://aerocentury.com/
https://clients1.google.co.uz/url?q=https://aerocentury.com/


슬롯 포털는 지속적으로 제3자 보안회사와 제휴하여 보안 성과 개선 실시합니다. 프로 해커 집단은 디도스 공격에 맞서며 게이머들을 수호하기 를 위하여 최고를 실천하고 있습니다.

슬롯 사이트의 보안 요소을 응용한 보안된 게임 조언

\- 패스워드 복잡성 증대: 유저 계정에 로그인하는 암호는 정교한 다양한 문자와 숫자를 조합하여 만들어야 것이 핵심입니다.

\- 공공 컴퓨터 자제: 개인 정보가 포함된 사이트에 다수 사용 PC에서 로그인하지 피하는 것이 좋습니다.

\- 유효 라이센스 SW 활용: 게임 진행를 위해 정품 소프트웨어와 최적화된 보안 소프트웨어을 도입하세요.

자주 묻는 질문

Q: 슬롯 웹사이트에서 보안이 잘 되었는지 어떻게 알아낼 수 있나요?

A: 슬롯 포털의 라이선스, 안전성 지표 및 사용자 리뷰를 확인하여 보안 수준을 평가할 수 있습니다.

Q: 프라이버시 침해가 일어날까 염려됩니다. 어떻게 방어할 수 있나요?

A: 강력한 비밀번호 설정과 다수 사용 PC에서의 접속을 피하는 등의 보안대책을 실천하세요.

Q: 슬롯 사이트의 보안 업그레이드는 얼마나 자주 진행하나요?

A: 거의 모든 슬롯 웹사이트는 정기적으로 보안 개선을 추진하고 최적화된 보안 시스템을 구축하려 노력합니다.

Q: 랜덤 넘버 생성기가 게임 정당성을 어떻게 담보하나요?

A: 랜덤 넘버 생성기는 임의 난수를 만들어 모든 결과가 타당하게 결정되도록 보장합니다.

Q: 보안 문제가 생겼을 때 어떻게 응대해야 하는가?

A: 즉시 슬롯 웹사이트의 고객 지원팀에 연락하여 사고를 알리고 지시를 구하세요.

Q: 슬롯 포털의 보안 요소을 의지할 수 있나요?

A: 그렇습니다, 슬롯 포털는 게이머들의 개인데이터와 재정을 지키기 를 목적으로 여러가지 보안구조을 확보하고 있으며, 편안한 게임 공간을 제공합니다.

결론

슬롯 사이트의 보안 요소은 게이머들에게 안전한 게임 공간을 제공하는 핵심적인 작용을 합니다. 개인정보 수호, 금융 거래의 보안, 난수 발생 시스템 등의 메커니즘을 통해 완벽한 단계의 보호을 유지하며 플레이어들이 흥미로운 게임을 추구할 수 있도록 가능케 합니다. 슬롯 포털를 방문할 때에는 안전 수칙을 지키고 보호된 게임 공간을 이용하시기 희망합니다.

큰 배당률 슬롯 머신, 성공의 핵심 슬롯

(Herbertemete, 2. 9. 2023 4:24)

깊은 배당률을 가진 슬롯 머신: 빅 잭팟을 염두한 완벽한 선택

높은 지급률을 가진 슬롯 머신으로 빅 잭팟을 노리세요. 이 글에서는 기기 선정부터 방책까지 자세히 설명해 드리겠습니다.

큰 배당률을 가진 슬롯 머신은 도박객들 사이에서 관심을 모으고 있습니다. 이 글에서는 어떤 식으로 최고의 슬롯 머신을 골라 증가된 기회로 빅 잭팟을 얻을 수 있는 방책을 제시합니다. 슬롯 머신에 대한 깊이 있는 내용과 팁을 제공하여 여러 독자분이 보다 즐거운 게임 경험을 만끽할 수 있도록 도와 드리고자 합니다.

큰 지급률을 가진 슬롯 머신: 어느 것을 선택해야 할까요?

높은 지급률을 가진 슬롯 머신을 고르는 것은 성공적인 도박 경험의 시작입니다. 다양한 옵션 가운데 가장 좋은 결정을 하는 방법을 알아보겠습니다.

어느 슬롯 머신이 큰 수익률을 가지고 있을까요?
https://toolbarqueries.google.td/url?q=https://aerocentury.com/
https://images.google.bi/url?q=https://aerocentury.com/
https://clients1.google.com.ph/url?q=https://aerocentury.com/
https://maps.google.me/url?q=https://aerocentury.com/
https://cse.google.co.tz/url?q=https://aerocentury.com/

슬롯 머신의 배당률은 중요한 선택 지표입니다. 평균적으로, 95% 초과 지급률을 가진 슬롯 머신이 큰 수익률을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 그러나 이는 보편적인 숫자이며 개인별 머신마다 차이가 있을 수 있습니다.

갖가지 슬롯 머신 유형의 지급률 비교

각각의 슬롯 머신 종류마다 수익률이 달라질 수 있습니다. 3릴 슬롯과 5축 슬롯, 누적형 잭팟 슬롯 등 각각의 특징과 지급률을 분석해보세요.

웹기반 vs. 오프라인: 어느 곳 플레이해야 할까요?

웹기반 도박장와 오프라인 카지노 각각의 장단점을 확인하세요. 디지털 카지노는 편리성과 갖가지 옵션를 부여하고, 현장 카지노는 리얼감과 환경를 만끽할 수 있습니다.

방식: 깊은 배당률을 가진 슬롯 머신에서 승리할 수 있는 전략은?

슬롯 머신에서 우승할 수 있는 방식을 갖추는 것은 대박 획득을 위한 핵심입니다. 다음 전략들을 염두에 두세요.

최고 배팅 방책

큰 지급률을 가진 슬롯 머신에서는 대개 최고 베팅을 하는 것이 이로울 수 있습니다. 이는 대박을 획득할 확률을 증진하는 노하우 가운데 하나입니다.

프로그레시브 잭팟 모니터링

누적형 대박 슬롯은 누적 잭팟이 점점 높아지는 특징을 가지고 있습니다. 이런 슬롯에서는 잭팟 수준가 상승할수록 당첨될 기회이 상승하므로, 적절한 타이밍에 시도해보세요.

시간 제한과 자본 관리

베팅은 흥미를 위한 것이지만 자금과 시간을 통제하는 것은 정말 필수적입니다. 이러한 통제를 통해 장기적으로 더 많은 변수를 얻을 수 있습니다.

자주 묻는 질문 (FAQs)

깊은 수익률을 가진 슬롯 머신에서 핵심 요소는 무엇인가요?

가장 중요한 특성는 슬롯의 배당률과 분류입니다. 큰 지급률을 가진 5축 슬롯 머신을 고르는 것이 효과적입니다.

웹기반 카지노에서 슬롯 머신을 플레이하면 안전합니까?

많은 웹기반 카지노는 안정성 높은 허가를 갖추고 있으며 안전한 분위기에서 게임을 즐길 수 있습니다.

어느 전략이 제일 효과적인가요?

독립 전략은 상황에 달라 다르며, 최대 베팅 방책이나 누적형 잭팟 감시 등을 염두에 두세요.
https://images.google.ga/url?q=https://aerocentury.com/
https://google.tg/url?q=https://aerocentury.com/
https://images.google.com.cy/url?q=https://aerocentury.com/
https://google.com.mm/url?q=https://aerocentury.com/
https://toolbarqueries.google.cv/url?q=https://aerocentury.com/

슬롯 머신에서 대세을 약 얼마 수준 예산으로 목표로 수 있을까요?

자금은 사람마다 환경에 상이하구별됩니다. 기본 것은 자신의 자본을 적절히 운용하고 적절한 베팅을 하는 것입니다.

오프라인 카지노에서는 무슨 슬롯 머신을 선택해야 할까요?

오프라인 카지노에서는 주로 높은 배당률을 가진 진행형 대박 슬롯이나 여러 특별한 기능을 가진 슬롯 머신을 확인해보세요.

슬롯 머신을 플레이하는데 요구되는 스킬이 있을까요?

슬롯 머신은 운이 큰 역할을 수행합니다. 그러므로 독특한 기술보다는 수익률과 방식을 똑똑히 숙지하는 것이 중요합니다.

요약:

큰 수익률을 가진 슬롯 머신은 대박 확보을 염두에 둔 사람들에게 최적의 결정입니다. 올바른 슬롯 머신 결단과 효과적인 방책을 통해 보다 재미있는 게임 경험을 만끽하실 수 있기를 기대합니다.

슬롯 포털에 등록하세요! 회원가입 메&#4

(Duanefef, 1. 9. 2023 23:03)

당신의 카지노 열정을 위한 슬롯 웹사이트 등록 가이드. 어떤 방식으로 시작할지, 기본 과정 및 팁을 점검하세요. 슬롯 웹사이트 회원가입 안내로 보다 재밌게 출발하세요.

카지노 게임의 매력적인 세계로의 탐험을 하기 위해서는 슬롯 사이트 가입이 반드시 필요합니다. 이 포스트에서는 "슬롯 웹사이트 등록 안내"에 대해 상세하게 가르쳐주고, 기본 단계 및 유용한 팁를 제공하겠습니다. 당신의 카지노 흥분을 만들어보세요!

슬롯 웹사이트 회원가입 안내

슬롯 사이트 가입은 쉽고도 흥미로운 절차입니다. 다음은 회원가입을 위한 각각의 가이드입니다.

슬롯 사이트 결단

제일 우선적으로 해야 할 일은 어느 슬롯 웹사이트를 결정할지 선정하는 것입니다. 다양한 웹사이트가 있으며, 각 사이트마다 제공하는 게임 분류와 특전가 차이가 수 있습니다. 안정적인 수 있는 웹사이트를 고르고 보안과 이용성를 함께 확보하세요.

등록 메뉴 클릭

결정한 슬롯 웹사이트의 웹사이트에 접속한 후, 주로 화면 위쪽에 있는 "회원가입" 또는 "가입하기" 버튼을 확인하여 클릭합니다.
https://toolbarqueries.google.pn/url?q=https://aerocentury.com/
https://images.google.com.ag/url?q=https://aerocentury.com/
https://cse.google.kg/url?q=https://aerocentury.com/
https://images.google.com.my/url?q=https://aerocentury.com/
https://images.google.pt/url?q=https://aerocentury.com/

내용 입력

회원가입 화면로 이동하면 필요한 정보를 입력해야 합니다. 대개 이러한 데이터가 필요합니다.

\- 계정 ID: 로그인에 쓸 아이디를 설정하세요.

\- 비밀번호: 아이디 보호을 위한 암호를 등록하세요.

\- 개인데이터: 이름, 출생연도, 이메일 등의 개인 정보를 작성하세요.

약관 확인

거의 모든 슬롯 사이트는 서비스 약관과 개인정보 수집 방침을 제시합니다. 이를 충분히 숙지하고 확인해야 회원가입을 완료할 수 있습니다. 기본 사항이나 궁금한 점이 있다면 고객센터에 문의하세요.

가입 마침

요구되는 정보를 다 기입하고 이용 약관에 확인한 후, "등록 마침" 또는 "승인" 버튼을 선택하고 등록을 마칩니다.

기본 꿀팁 및 주의사항

혜택 및 이벤트 숙지

대부분의 슬롯 웹사이트에서는 신규로 신청한 사용자에게 보너스나 무료 회전을 제공합니다. 가입 전에 이러한 제안을 점검하고 최대한 누리세요.

충전/인출 방법 확인

슬롯 사이트에서는 입금과 출금을 위한 갖가지 방법을 제공합니다. 수월하게 쓸 수 있는 방법을 미리 알아두세요.

이슈 해결을 위한 고객센터

회원가입 과정에서 또는 그 이후 이슈가 일어날 수 있습니다. 포털의 CS과 연락하여 지원을 얻을 수 있습니다.

의무 진 도박

슬롯 포털 가입 후에는 모든 시기에 의무 있는 게임을 고수하는 것이 반드시 필요합니다. 예산을 설정하고 감정에 빠지지 말도록 조심하세요.

Q&A (Q&A)

**Q:** 등록 할 때 추가 요금가 발생하나요?

**A:** 많은 슬롯 포털는 가입에 추가 요금를 부과하지 않습니다.

**Q:** 어떤 ID을 제공해야 합니까?

**A:** 일반적으로 주민증이나 운전 면허증과 같은 공공기관 발급 신원 확인을 제시해야 합니다.

**Q:** 프리 혜택를 어느 시점에 활용할 수 있나요?

**A:** 무료 혜택는 회원가입 다음 신속히 제공되거나, 특별한 조건을 달성한 후에 활용할 수 있습니다.

**Q:** 다수의 웹사이트에 등록해도 되나요?

**A:** 네, 여러 슬롯 포털에 가입하여 갖가지 게임과 혜택를 누릴 수 있습니다.

**Q:** 회원가입 정보는 안정적으로 저장되나요?

**A:** 믿을 수 있는 포털는 고객 내용를 안정적으로 보호합니다. 개인정보처리방침을 숙지하세요.

**Q:** 가입 생략하고 게임을 플레이할 수 있을까요?

**A:** 일부 포털는 회원가입 하지 않고도 시연 형태의 게임을 제공하기도 합니다. 하지만 본격적인 배팅은 등록이 필수입니다.

결론
https://toolbarqueries.google.com.gt/url?q=https://aerocentury.com/
https://toolbarqueries.google.com.bn/url?q=https://aerocentury.com/
https://clients1.google.be/url?q=https://aerocentury.com/
https://maps.google.as/url?q=https://aerocentury.com/
https://toolbarqueries.google.com.np/url?q=https://aerocentury.com/


"슬롯 사이트 회원가입 설명"를 통해 수월하게

보안이 잘 된 도박 게임을 시작할 수 있는 방법을 알게 되었습니다. 신중하게 슬롯 웹사이트를 골라 등록을 완료하여 흥미로운 도박 경험을 즐겨보세요.

Bali real estate for sale

(Bali_cnpr, 1. 9. 2023 4:07)

Find Your Perfect Bali Property

LokobertThutt

(PrestonCEx, 31. 8. 2023 19:29)

Mobertror
https://www.fimfiction.net/user/626909/SoarRotten


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157

následující »