Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

rating runeta 2021

(RobertDek, 2. 11. 2022 14:59)

Welcome! Rating runeta 2021
https://rating-runeta2021.ru

Монтаж плинтуса

(Aaronvex, 2. 11. 2022 1:34)

https://www.avito.ru/saratov/predlozheniya_uslug/ustanovka_montazh_plintusa_1803993779

Акушер-Гинеколог

(Davidgeavy, 1. 11. 2022 20:44)

флебографию (при внешних сосудистых патологиях в этом исследовании нет необходимости, к нему прибегают при подозрении на тромбоз или варикоз глубоких вен)
Я наблюдаюсь в клинике Евромед уже вторую беременность и очень обрадовалась, когда здесь начал работать флеболог Крищанович Ольга Сергеевна https://Legamed21.ru/doctors
Мой акушер-гинеколог направил меня к ней для профилактики варикоза и осложнений https://legamed21.ru/artroz-artrit-bursit
Ольга Сергеевна подобрала мне программу профилактики, показала как делать лечебную физкультуру и объяснила, когда и зачем необходим компрессионный трикотаж "https://Legamed21.ru/vosstanovitelnoe-lechenie/ksenonoterapiya>Ñ&"
Теперь я ничего не боюсь! отзыв о враче
Хирург-флеболог, врач ультразвуковой диагностики https://legamed21.ru/novosti/v-cheboksarskoj-klinike-stress-i-ustalost-lechat-gornym-vozduhom
Член Ассоциации Флебологов России https://legamed21.ru/doctors/zimin-mihail-aleksandrovich
Руководитель Центра Флебологии и Косметологии, г https://Legamed21.ru/
Самара Андрей Викторович Красильников25 https://Legamed21.ru/centr-ambulatornoj-hirurgii/genitalnaya-hirurgiya-v-ginekologii
07 https://Legamed21.ru/novosti/vyezd-vracha-na-dom
2022 11:36
Здравствуйте, очень боюсь тромбов,сделала склеротерапию на 2 вены,т https://legamed21.ru/doctors/andreev-aleksej-alekseevich
к https://Legamed21.ru/centr-ambulatornoj-hirurgii/kapsulnaya-endoskopiya
по узи выявили в них отклонения, через 6 дней был прием и там посмотрели те вены https://Legamed21.ru/uslugi/terapiya
подскажите,пожалуйста,если бы образовались тромбы из-за склеротерапии то их было бы видно на узи через 6 дней?и если как пишут что возможно образование тромбов после склеротерапии,то оно было бы сразу?просто переживаю,т https://legamed21.ru/lokot-tennisista
к меня забыли предупредить про то что необходимо 30 мин после процедуры походить, я доехала до дому и потом уже ходила много

Проблемы с венами обычно появляются у взрослых https://legamed21.ru/zabolevaniya-i-povrezhdeniya-myshc-suhozhilij-svyazok-sustavov
Очень редки случаи, когда к врачу обращаются дети https://Legamed21.ru/doctors/dobrovolskaya-polina-sergeevna
Обычно заставить человека пойти на прием к флебологу может только серьезная жалоба https://Legamed21.ru/vosstanovitelnoe-lechenie/fizioterapiya-cheboksary/galvanizaciya

А1212 Ультразвуковой Дефектоскоп

(Stevenemems, 1. 11. 2022 20:22)

Обновлено 8 фев 2017 https://www.ndt-club.com/produkcija-166-izmerenie-zashitnogo-sloya-poisk-armatyri.htm
https://www.ndt-club.com/produkcija-108-izmeritel-prochnosti-betona-yprygii-ydar-otskok.htm
https://www.ndt-club.com/product-154-tr110-izmeritel-sherohovatosti.htm
пользователя в узкие места и выполнение измерений на небольших изделиях https://www.ndt-club.com/product-323-nasadka-u-459-k-tverdomeram-serii-tkm-459.htm
Версии толщиномера с внешним датчиком идеально подходят для выполнения измерений на подложке практически https://www.ndt-club.com/product-380-dkg-rm1610-individyalnii-dozimetr-rentgenovskogo-i-gamma-izlycheniya.htm
https://www.ndt-club.com/product-216-trassovik-vik-komplekt-vizyalnogo-i-izmeritelnogo-kontrolya-vik.htm
https://www.ndt-club.com/product-526-cifrakon-kompleks-pryamoi-cifrovoi-radiografii.htm
Работает по: черным металламРабочая температура: -25°С до +50°СМакс https://www.ndt-club.com/product-250-molotok-shmitda-225a-sklerometr-dlya-betona.htm
измерение: 2000 микронШаг измерений: 1 микронПодсветка экрана: ЕстьДоп https://www.ndt-club.com/index.php?z=&button1=&pd=5
функции: нетПроизводство: ТайваньГарантия: 1,5 года

Магазин Шины И Диски В Москве

(Brandonjal, 1. 11. 2022 20:17)

Предлагаем Вам рассмотреть возможность приобретения шин производства КНР, для грузового транспорта и спецтехники, с наших складов в Новосибирске или Владивостоке https://servishin.ru/catalog/gruzovye-diski/
Производим отгрузку товара мелким https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/kama/nr-202.html
https://servishin.ru/shinomontazh/
https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/


Проверка уровня масла — один из важнейших элементов грамотной эксплуатации автомобиля https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/kama/kama-nr-201-31560r225.html
Проверку уровня масла может и должен уметь делать каждый водитель https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/yokohama/
Недостаточный контроль за уровнем


Купить грузовые шины еще до недавнего времени можно было только в компаниях, офисы которых чаще всего находились за городом (ведь именно там можно разместить огромный склад, вмещающий в себя спецшины) https://servishin.ru/catalog/legkogruzovye-shiny/
С появлением нашего интернет-магазина все стало намного легче, и теперь за шинами, в том числе и за грузовыми покрышками, можно обратиться к нам https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/kama/kama-nr-201-31560r225.html

Обучение Плетения Кос

(Rogerswask, 1. 11. 2022 19:42)

Ценительницам восточной красоты придется по вкусу японский маникюр https://www.stiik.ru/soveti.php?id=11
Он потребует единовременных, но значительных финансовых затрат для приобретения полного набора https://www.stiik.ru/soveti.php?id=7
Перед тем, как научиться делать маникюр по японской системе дома, рекомендуем вам провести данную процедуру в условиях салона https://www.stiik.ru/soveti.php?id=234
Технология выполнения достаточно сложная, но вполне осуществимая https://www.stiik.ru/seminary/master-brovist-modul
Исчерпывающие фото, видео материалы и пошаговая инструкция, представленные на нашем сайте, помогут вам в освоении японского маникюра https://www.stiik.ru/kursy/parikmaher_5_razr

Обучившись на курсах и получив документ, подтверждающий этот факт, вы можете работать в салоне красоты мастером маникюра либо индивидуально арендовать маникюрный кабинет и работать на себя https://www.stiik.ru/seminary/kursy_botoks_dlya_volos

Ухудшение самочувствия https://www.stiik.ru/category/medizinskaya_kosmetologia
Маникюрщица все время сидит за столом https://www.stiik.ru/seminary/trihologiya_obuchenie
Причем очень часто приходится сидеть в неудобной позе, вырисовывая затейливые узоры https://www.stiik.ru/info/shuvalova
Это негативно сказывается как на состоянии позвоночника и мышц спины, так и на кровообращении в органах малого таза — оно ухудшается https://www.stiik.ru/kursy/kroika_i_shitie
При плохом освещении может снижаться острота зрения, поэтому так важно всегда иметь на рабочем столе настольную лампу, полезную для глаз https://www.stiik.ru/seminary/plasticheski_massag_liza
Да и ежедневное вдыхание запаха лака, растворителя и материалов для наращивания ногтей не идет на пользу организму https://www.stiik.ru/soveti.php?id=11


Как правило, достойным завершением деятельности парикмахера становится основание своего дела или преподавание лекций в своей школе https://www.stiik.ru/info/obuchenie_kosmetologov
Однако достигают таких высот лишь те, кто в самом деле заинтересован в построении карьеры, имеет наиболее трудновыполнимые задачи и целеустремленно идет в сторону их разрешения https://www.stiik.ru/kursy/naraschevanie_nogtei


Дискотека В Сочи

(Kellyshumn, 1. 11. 2022 19:38)


Уверенно демонстрировать собственные возможности ротонда начинает уже при приближении к ней https://imperia-sochi.one/ploshhadki/oteli-i-gostinicy/tulip-inn-roza-xutor/
Здание в неоклассическом стиле, построенное в 1936 году, является объектом культурного наследия, и об этом безапелляционно заявляет буквально каждая деталь, каждая архитектурная особенность: безупречно круглая форма, массивный купол, колонны, опоясывающие лестницы https://imperia-sochi.one/imperiya-sochi/arenda-avto-s-voditelem-v-sochi/
На первом уровне вас встречает просторный зал, наверху — открытое пространство, окружённое колоннадой https://imperia-sochi.one/ploshhadki/
Мраморные мозаичные полы, чистота линий, монументальность — всё это пронизано таким благородством, что дух захватывает! Пространство ротонды уникально ещё и тем, что способно легко трансформироваться в зависимости от идеи праздника https://imperia-sochi.one/uslugi/master-klassy/master-klass-tekstilnaya-otkrytka/
Камерное торжество хоть на 20 персон, пышное пиршество на несколько сотен человек, программа с участием приглашённых артистов — здесь возможно всё, и в этом определённо есть и вызов, и свобода!
Ценителям природы понравится возможность отметить свадебное торжество на северном склоне хребта Аибга https://imperia-sochi.one/krasnaya-polyana/akva-shou-feniks/
Выйти на большую террасу, вдохнуть горный воздух полной грудью, полюбоваться красотой открывающегося пейзажа и вкусить пару-тройку колоритных блюд приятнее всего в кругу близких людей https://imperia-sochi.one/uslugi/korporativnyye_meropriyatiya/konferencii/
В этом ресторане вас ждёт абсолютное единение с природой https://imperia-sochi.one/uslugi/korporativnyye_meropriyatiya/

Инфраструктура: ресторан и аптечный, прачечная, салон-парикмахерская, магазин курортных товаров, фруктовый павильон, автостоянка, заказ авиа и ж/д билетов, заказ автотранспорта (в т https://imperia-sochi.one/imperiya-sochi/autsorsing-personala-v-sfere-obshhestvennogo-pitaniya-dlya-malogo-biznesa/
ч https://imperia-sochi.one/uslugi/detskie-programmy/pennaya-vecherinka/
встреча-проводы), сейф и камера хранения, междугородняя и международная связь, фотоуслуги спортплощадки: волейбол, бадминтон, 2 теннисных корта с синтетическим покрытием (есть инструктор), баскетбол, мини-футбол настольный теннис, тренажерный зал, бильярд, кегельбан https://imperia-sochi.one/ploshhadki/restorany/restoran-granat/


одной из лучших концертных площадок Сочи https://imperia-sochi.one/sochi/arenda-posudy-i-oborudovaniya-dlya-kejteringa/

Отжим Центрифуга

(WesleyGloni, 1. 11. 2022 19:20)

Такая холодильная техника способна быстро создавать и длительное время поддерживать рабочие температуры в различных диапазонах и делать это с большой точностью https://пищевоеоборудование.рф/katalog/oprokidyvateli-kontejnerov-i-telezhek/oprokidyvatel-cepnoj-orc-3000

Хлебопекарное оборудование представлено не меньшим количеством разнообразных агрегатов, чем мясное https://пищевоеоборудование.рф/soglashenie
На каждом этапе производства хлебобулочных изделий используются те или иные машины и устройства https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/konvejer-razdelochnyj-odno-urovnevyj-k1-4000

4 https://пищевоеоборудование.рф/katalog/defroster-vodyanoj-dvg-1000/mashina-mojki-banki-s-obduvom-mmbo-2000
Системы водоснабжения и канализации в цехах делятся на три составляющие: основные элементы водоснабжения производства, встроенные элементы личной гигиены, отвод для мытья пола https://пищевоеоборудование.рф/soglashenie
Канализация должна иметь защиту от засоров https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/konvejer-razdelochnyj-odno-urovnevyj-k1-4000

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ УДК 631 https://пищевоеоборудование.рф/katalog/bunkera-nakopitelnye-priemnye/farshemeshalka-smesitel-tip-farsh-150-aisi-304
363 https://пищевоеоборудование.рф/katalog/izdeliya-iz-nerzh.-stali-aisi304/ramy-koptilnye-aisi-304/ramy-koptilnye-z-aisi-304
58/638 https://пищевоеоборудование.рф/katalog/
178 Д https://пищевоеоборудование.рф/katalog/izdeliya-iz-nerzh.-stali-aisi304/protivni-dlya-kopcheniya-sushki-aisi-304
Н https://пищевоеоборудование.рф/katalog/mashina-mojki/mashina-mojki-ovoshhej-mmo-1000
Бышов, Д https://пищевоеоборудование.рф/katalog/oprokidyvateli-kontejnerov-i-telezhek/oprokidyvatel-kontejnerov-st3-1500
Е https://пищевоеоборудование.рф/katalog/izdeliya-iz-nerzh.-stali-aisi304/stol-dlya-razdelki-aisi-304
Каширин, В https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/konvejer-podemnyj-skrebkovyj-kps-3400
В https://пищевоеоборудование.рф/katalog/centrifuga-reaktivnaya-ustanovka/
Павлов, А https://пищевоеоборудование.рф/katalog/izdeliya-iz-nerzh.-stali-aisi304/protivni-dlya-kopcheniya-sushki-aisi-304
А https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/konvejer-fasovochnyj-kf-3500
Петухов К ВОПРОСУ ОЧИСТКИ ВОСКОВОГО СЫРЬЯ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ: ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
Клинкерный кирпич массово востребован при фасадных работах https://пищевоеоборудование.рф/katalog/oprokidyvateli-kontejnerov-i-telezhek/
Оглянитесь при случае вокруг себя и осмотрите окружающие вас здания, треть из них будет иметь фасадную отделку из данного материала https://пищевоеоборудование.рф/katalog/izdeliya-iz-nerzh.-stali-aisi304/stol-dlya-razdelki-aisi-304

В пекарнях, где производятся хлебобулочные и кондитерские изделия, используют печи, причём, нескольких типов – подовые, конвекционные, модульные и ротационные https://пищевоеоборудование.рф/katalog/izdeliya-iz-nerzh.-stali-aisi304/butara-ikra-1000h1000-aisi-304/
Также применяются формовочные аппараты, тестомесители, автоматы для нарезки, посыпки мукой и др https://пищевоеоборудование.рф/moskva/katalog/oprokidyvateli-kontejnerov-i-telezhek/oprokidyvateli-bochek-ob-250

Стартер Ручной Briggs Stratton

(Marcusencon, 1. 11. 2022 19:08)

Для стиральной машины Аристон, манжета люка, сливной насос как оригинал так и аналог, щетки электро двигателя, электронный модуль (блок), люк в сборе, подшипники и сальники https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/gazonokosilka_PIT_PLM_51_C_2-11367

Вторым признаком того, что все прошло успешно, является пустая корзина, в которую Вы собирали понравившиеся каталоги https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/shesternya_chervyachnaya_183_reduktora_motokultivatora_mtd_t205_245-183
Если письмо не пришло или в корзине что-то осталось, то вывод можно сделать только один: заказ не был оформлен по каким-либо причинам https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/noj_4905_095_4905_096_4905_400_dlya_gazonokosilki_Wolf_Garten_RP_005070-10395
Вам следует вернуться к шагу 3 https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/raspredval_691449_dlya_dvigatelya_BRIGGS_STRATTON-10879

У нас дешевле https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/kolenchatyiy_val_BS_590538-11385
Проводим очередное ТО1 и ТО2 для транзитного транспорта https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/koleso_dlya_gazonokosilki_Craftsman_403111-7849
Осуществляем капитальный и срочный ремонт https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/mahovik_595414-11393
У нас две станции в Иваново и Костроме https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/remen_privoda_hoda_1733324SM_snegouborschika_Snapper_L1226EX-1019

Мы не будем держать автомобиль в заложниках, кормя обещаниями, что вот-вот закончим работу — после оценки Вы сразу узнаете точный срок выполнения работ https://zapchasti-remont.ru/shop/glushiteli3/


Запчасти для стиральной машины Ханса, ремень привода барабана 1308, сливной насос плазет (оригинал), аналог аскол, манжета люка на машины как с акваспреем так и без него https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/shesternya_chervyachnaya_1752499_51405_reduktora_shnekov_snegouborschika_MURRAY_SIMPLICITY_BRIGGS-2705

Гирлянда Сакура

(BruceSliny, 1. 11. 2022 19:08)

Виды опор выбирают в первую очередь с учетом экономичности материала https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-289562481031-belt-lait-pyatizhilnii-belii-ili-chernii
На сегодняшний день существуют металлические опоры для наружного освещения (чугун, оцинкованная сталь, алюминий, а также из дерева, пластика, композитные https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-446351617956-oblegchennaya-girlyanda-s-prozrachnimi-t
Неметаллические опоры обычно являются дополнением декора https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-637115709091-dyuralait-kruglii-be-zon
Независимо от вида, все опоры для освещения должны обладать повышенной прочностью и быть стойкими к климатическим воздействиям https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-288592881193-tsvetnie-lampochki-svetodiodnie-matovie

Если приобретён недорогой, прибор, лучше до начала эксплуатации раскрутить его и осмотреть https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-179111101181-lampochki-svetodiodnie-matovie-holodnie
Зачастую в них могут быть не подключены провода (заземление, например), или недостаточно термопасты (она может быть пересохшей, промазана неравномерно и не обеспечивать надёжного контакта платы с радиатором) https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-179111101181-lampochki-svetodiodnie-matovie-holodnie

Области применения комнатных терморегуляторов: от встроенного терморегулятора к автономным (внешним) термостатам https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/profi
Как функционируют механические и электронные модели https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-220680002191-konnektor-dlya-belt-laita
Комнатный регулятор температуры: особенности выбора регулирующих устройств https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/195474176-244767563591-belt-lait-dvuhzhilnii-chernii-i-belii-s
https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-446351617956-oblegchennaya-girlyanda-s-prozrachnimi-t
https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/195474176-244767563591-belt-lait-dvuhzhilnii-chernii-i-belii-s
https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-642339341169-prozrachnie-lampochki-1w-dlya-belt-laita

Здесь нет выборочных элементов или зон, благодаря мощным источникам света обеспечивается видимость всего участка https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/195474176-992165094149-belt-lait-dvuhzhilnii-belii-i-chernii-s
Вариант подойдёт для большого дома и двора https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/v2

Таймер некоторые приборы работают по выставленному пользователем времени https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-289562481031-belt-lait-pyatizhilnii-belii-ili-chernii
То есть после загорания (срабатывания), прожектор будет работать определённое время от 20 сек https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-288592881193-tsvetnie-lampochki-svetodiodnie-matovie
– до 15 мин https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-772320672151-retro-girlyanda-so-svisaniem-10m-na-cher

Один из самых важных факторов безопасности — правильное подключение уличной гирлянды https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-642339341169-prozrachnie-lampochki-1w-dlya-belt-laita
Если допустить ошибки на этом этапе, результаты могут быть плачевными https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-642339341169-prozrachnie-lampochki-1w-dlya-belt-laita
В лучшем случае дело закончится выходом самого устройства из строя, в худшем — поломка станет причиной пожара или поражения людей электрическим током https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/profi
Именно поэтому очень важно знать, как правильно подключать уличную гирлянду https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/v2

Портландцемент М500

(Ronaldpycle, 1. 11. 2022 18:14)


Цемент является одним из самых главных компонентов при производстве бетонных, железобетонных конструкций и изделий https://www.cemstroykom.ru/products/truby/napornye-asbestocementnye-truby/
Именно благодаря его техническим характеристикам любое сооружение становится прочным как камень https://www.cemstroykom.ru/products/cement/m500/

Белые цементы отличаются от обычных серых тем, что их сырьем служат известняки и глины, содержащие минимальное количество красящих оксидов: железа, марганца, титана https://www.cemstroykom.ru/price-list/cement/
Тонкость помола несколько выше, остаток носителя не больше 12% https://www.cemstroykom.ru/contact/

Цемент – это самый распространенный вяжущий строительный материал, позволяющий возводить конструкции и создавать изделия высокой прочности https://www.cemstroykom.ru/products/truby/napornye-asbestocementnye-truby/
Этот сыпучий материал имеет серый цвет и мелкую фракцию, https://www.cemstroykom.ru/products/
https://www.cemstroykom.ru/price-list/cement/
https://www.cemstroykom.ru/price-list/shifer/

бетон М150 (равно как и М100) считается легким и используется только для формирования штукатурки или заливки полоМ200 отличается невысокой стоимостью и средним уровнем прочности https://www.cemstroykom.ru/about/
Он подходит для формирования отмосток, дорожек в саду, фундамента под легкие бытовые конструкции, этажность которых не превышает 1 этаж
Область применения бетона М400 (ГОСТ 7473 94) – возведение ответственных сооружений эксплуатирующийся в условиях высоких механических нагрузок, создающих значительные напряжения в теле бетонной конструкции:

Акушер Гинеколог В Москве

(Mariolut, 1. 11. 2022 18:13)

Грудная хирургия тесно связана со смежными направлениями медицины (пульмонологией, фтизиатрией) https://www.energy-med.ru/diagnostika
Необходим торакальный хирург в тубдиспансере https://www.energy-med.ru/chirurgiya
Его задача лечить травмы и опухоли органов груди, воспаления грудины (ребер), разрывы диафрагмы, пищевода https://www.energy-med.ru/diagnostika
Эта профессия требует решительности, ответственности, непрерывного самообразования и постоянного повышения квалификации https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный

Хирургическая бригада— группа людей, решивших провести операцию вместе https://www.energy-med.ru/drugoye
Типично хирургическая бригада состоит из хирурга, одного или нескольких ассистентов (опционально), одной или нескольких операционных (см https://www.energy-med.ru/kosmetolog
ниже) сестёр (в бригадах хирургов-гомосексуалистов— операционных братьев), анестезиолога и пациента https://www.energy-med.ru/dety

О том, как пишется врач есть много информации, но мы постараемся рассказать вкратце https://energy-med.ru/
Ведь правда, что правильное написание слов является очень важным для человека, поскольку говорит о его образованности https://www.energy-med.ru/terapiya
Кроме этого, умение правильно писать часто является определяющим для приема на работу https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]
Поэтому в этой заметке мы расскажем о том как правильно писать слово врач https://energy-med.ru/

При заболеваниях зубов, когда консервативное лечение не приносит положительных результатов или его проведение невозможно, прибегают к удалению https://www.energy-med.ru/chirurgiya
Данную процедуру может провести только стоматолог-хирург https://www.energy-med.ru/diagnostika

Врач является специалистом в какой-либо узкой медицинской профессии — терапевт, хирург, окулист и пр https://www.energy-med.ru/drugoye
Врач постоянно совершенствуют свои знания как в процессе практической деятельности, так и в институтах усовершенствования врачей, на курсах повышения квалификации https://www.energy-med.ru/terapiya

: Скрытая категория: НавигацияДействия на страницеДействия на страницеПерсональные инструментыВы не представились системеНавигацияИнструментыПоиск  Инструменты Эта страница в последний раз была отредактирована 13 февраля 2019 в 03:16 https://www.energy-med.ru/diagnostika
Содержание доступно по лицензии (если не указано иное) https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный

Test, just a test

(XRumerTest, 1. 11. 2022 12:10)

Hello. And Bye.

Выкуп Авто Проблемных Авто Autogo

(GustavoGoant, 1. 11. 2022 9:34)Но мы гарантируем честную цену, основанную на профессиональной экспертной оценки состояния вашего автомобиля, складывающуюся из множества факторов-от технического состояния вашего транспортного средства и пробега, до экономической ситуации в стране и уровня спроса на вашу марку и модель авто на вторичном рынке https://buybuyavto.ru/wp-content/files/2021/01/dogovor_2021.pdf


Куплю выкуплю приобрету ваш автомобиль мазда, ниссан, митцубиси, хонда, тойота и т https://buybuyavto.ru/wp-content/uploads/2021/11/dogovor21_pdf.pdf
д https://buybuyavto.ru/vykup-avto-metro-strogino/
по максимальной цене, можно проблемные(кредитные https://buybuyavto.ru/marki/vykup-chevrolet-v-moskve/
залоговые https://buybuyavto.ru/vykup-neispravnyh-avto/
битые https://buybuyavto.ru/skupka-bityh-avto-v-ryazani/
с кузовными-техническими https://buybuyavto.ru/vykup-avto-v-zaloge/

ПРОДАЕТСЯ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ MITSUBISHI OUTLANDER PHEV GG2W С АУКЦИОНОВ ЯПОНИИ ПОД ЗАКАЗ Двигатель: бензин, 2 https://buybuyavto.ru/
0 л, гибрид Мощность: 118 л https://buybuyavto.ru/vykup-avto-metro-mitino/
с https://buybuyavto.ru/reviews/
, налог Коробка передач: АКПП Привод: 4WD Цвет: белы https://buybuyavto.ru/marki/vykup-ford-v-moskve/
https://buybuyavto.ru/vykup-avto-metro-lyublino/
https://buybuyavto.ru/prodat-avto-na-razborku/

Test, just a test

(XRumerTest, 31. 10. 2022 13:10)

Hello. And Bye.

Free printable calendars

(Torines, 30. 10. 2022 21:35)


Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog based on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.
If you have any recommendations or techniques for my new blog https://indigorosee.com/2021/01/24/how-to-prepare-for-a-successful-semester/ - free monthly calendars please share!

Test, just a test

(XRumerTest, 30. 10. 2022 7:08)

Hello. And Bye.

https://www.youtube.com/channel/UC5zUUkSbpTLXyfaujCPQiDA/videos - Можно Ли Похудеть На Орбитреке

(Alfredthusa, 29. 10. 2022 18:31)

Вне зависимости от вида диеты (яичная, творожная или сырная) результаты похудения будут одинаковые.
https://www.youtube.com/watch?v=3XyTA-tYLFk
В фруктовые дни можно употреблять любые фрукты, кроме бананов.
Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее дата! Заказать звонок
https://www.youtube.com/watch?v=TNj_ElFVDyw
Сегодня шестой день, сколько сижу на этой диете. Немного разочарована…Придерживалась диеты очень строго.
Именно поэтому людям с заболеваниями сердца как и сосудов рекомендовано принимать их всем миром.
https://www.youtube.com/watch?v=JRgEeWeSPZA
Гипергидратация (повышенное применение воды за кратковременный временной промежуток) приводит к дисбалансу калия как и натрия, вымывая их из организма сверх меры быстро.
Можно ли в течение белково-цитрусовой диеты «железной леди» каждый четверг проводить разгрузочные дни?
https://www.youtube.com/watch?v=HspCGkUTtq4
После этого свернуть фарш в рулет, завернуть в фольгированную бумагу в свой черед переложить на противень.
Кроме безусловных достоинств любимая имеет ряд недостатков.
https://www.youtube.com/watch?v=BhmFuAjEFL8
сохранение результата в течение продолжительного времени.
Благодаря тому, что белковая диета Магги способствует уменьшению объема желудка, в течение в какой-нибудь месяц периода похудения голод практически не ощущается.
https://www.youtube.com/watch?v=nDoIaoRy-2I
Бульоны. Варить их полегчало на нежирном мясе птицы: курицы, перепелки, индейки, а пить — тёплыми. Применение горячего или холодного бульона вредно для желудка.
Обед: легкий перловый отвар без мяса, паровые котлеты с гарниром из гречневой каши.
Мы новейший фитнес-клуб премиум класса с новейшим оборудованием на северо-востоке Москвы с самой современной водной зоной, большим тренажерным залом, высококвалифицированными специалистами, спа-салоном, полноценной зоной отдыха как и удобной бесплатной парковкой для Вашего удобства.

Test, just a test

(XRumerTest, 29. 10. 2022 12:11)

Hello. And Bye.

lucky jet

(Davidviela, 29. 10. 2022 6:46)Slot Lucky jet money game has gained popularity in the field of online casino. The main reason is the simplicity of betting game strategy. Beginners have access to a demo lucky jet, in which they can use luckyjet winning trick. Also, any user has the opportunity apk download for free. The promo code for mobile version gives an additional bonus during the game


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122

následující »