Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Дома Строительство

(FrankFEd, 18. 1. 2023 0:37)

Цветочный магазин – не место скопления покупателей https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
Сюда приходят ненадолго, подобрать красивый букетик для родного человека в честь какого-нибудь знаменательного торжества https://sferahome.ru/dizajn-interera
Основным украшением цветочной торговой точки, выступают цветы https://sferahome.ru/dizajn-interera
Разнообразие форму, оттенков и запахов флоры, украшают помещение https://sferahome.ru/dizajn-interera
Но поскольку цветочный бутик создается не только для любования, а и для получения прибыли от бизнеса, важно разработать и воплотить красивый дизайн интерьера торгового помещения https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov
Содержание:
Современный хай-тек – это стиль высоких технологий! Сегодня такой стиль для оформления интерьера выбирают люди, которые не боятся использовать современные и порой даже экстравагантные материалы, ультрамодную и многофункциональную мебель, и неординарные элементы декора https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov
В стиле хай-тек легко оформить практически любое помещение в квартире https://sferahome.ru
Особенно актуален этот стиль для оформления интерьера спальни, гостиной, кухни и столовой https://sferahome.ru

Хотим выразить Огромную благодарность коллективу студии дизайна эта команда отработала на все 100% и создала великолепный шедевр в прямом смысле этого слова https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
Живя в Германии мы долго выбирали дизайнеров, безрезультатно, пришла идея найти компанию в России, Украине или Белоруссии, мы выбирали дизайнеров по отзывам и по разговорам с ними, наконец-то нашли тех людей кто действительно воплотили наши мечты в реальность https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
Ребята практически с первого раза попали в точку, казалось бы такого не бывает, а здесь ситуация иная https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-kafe

Имеет большой опыт работы по переобучению взрослого населения на курсах повышения квалификации и переподготовки для представителей малого бизнеса УЦ-1 ДО г https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
Москвы — https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana

Слишком светлое покрытие стен допускает включение в качестве акцентов разных по цвету предметов, главное – чтобы они гармонично смотрелись в комбинации друг с другом https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana

Однако эта область наших квартир и домов имеет большой потенциал и значительное влияние на атмосферу и общий стиль дизайна интерьера https://sferahome.ru
Прежде всего, крайне важно учитывать тот факт, что балкон одновременно имеет как внешнее, так и внутреннее применение, являясь дополнительным жилым пространством и соединяя интерьер с экстерьером https://sferahome.ru/stroitelstvo
И, кроме того, балконы предоставляют уникальную возможность гармонизировать пространство дома или квартиры включением природных элементов и как бы делая пейзаж частью вашего жилища https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
На что необходимо обращать особое внимание при оформлении балконов https://sferahome.ru/stroitelstvo

Толщиномер А1207 Инструкция

(Stevenemems, 18. 1. 2023 0:35)

Портативный ультразвуковой толщиномер WT-100A управляется микропроцессором, который может быстро, точно и без повреждений измерять толщину и скорость звука различных материалов ультразвуковым методом измерения https://www.ndt-club.com/product-434-ips-mg4-01-izmeritel-prochnosti-betona-sklerometr.htm
Данный прибор позволяет выполнять точные измерения различных материалов в промышленном производстве, а также контролировать трубопроводы под давлением производственного оборудования, а также степень коррозии различных используемых деталей https://www.ndt-club.com/product-207-rentgenograficheskie-kroyleri-jme.htm
Толщиномер широко используется в производстве, при обработке металла, инспекции продукции и прочих


Ультразвуковой толщиномер ТУЗ-1 предназначен для измерения толщины различных изделий из металлов и неметаллов, включая изделия, доступ к которым имеется только с одной стороны https://www.ndt-club.com/product-443-tdm-3-tverdomer-dinamicheskii.htmРезина Грузовая

(Brandonjal, 18. 1. 2023 0:35)


Компания СкайТех предлагает шины для грузовых автомобилей, сделанные по современным европейским стандартам из высококачественной резины https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/cordiant/cordiant-tr-1-38565r225.html
В нашем магазине вы найдёте шины для грузовых автомобилей в широком ассортименте, различных размеров и характеристик https://servishin.ru/catalog/legkogruzovye-shiny/
Чтобы ваш грузовой автомобиль мог прослужить вам долгое время, очень важно правильно подобрать шины для него https://servishin.ru/
Именно от них зависит его устойчивость и маневренность https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/
В каталоге СкайТех представлен широкий типоразмерный ряд и доступные цены резины на грузовой автомобиль https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/aeolus/aeolus-neoconstructg-31580r225-158150k.html
В продаже модели различной конструкции и с разными рисунками протектора https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/annaitehiloamberstone/annaite-700.html
Поэтому вы сможете найти и купить шины для грузовых автомобилей, подходящие для эксплуатации в любых условиях https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/omskshina/
Мы предлагаем шины для грузовых автомобилей следующих производителей:

Шины принадлежит https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/firestone/
https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/matador/
https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/kama/nf-202.html


Выбрать и купить грузовые шины, в том числе китайскую грузовую резину, можно прямо через интерфейс сайта https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/aeolus/aeolus_932.html
При этом, если у Вас возникают какие-то вопросы, то легко можно обратиться к консультанту по телефону или же онлайн https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/aeolus/hn355.html

Кухни Фото Цена

(Michaelelask, 18. 1. 2023 0:34)

Из модулей стандартного размера вы с нашей помощью сконструируете собственную кухню на заказ в Москве (ЛО) конкретно под ваше помещение https://ondamebel.ru/index.php/portfolio/interyernaya-mebel
Высота столешницы также подстроится под ваш рост https://Ondamebel.ru/index.php/portfolio/kuchni

Множество тщательно продуманных деталей делают кухни VERONA функциональными и эргономичными https://ondamebel.ru/index.php/portfolio/interyernaya-mebel
Многообразие и выдвижных ящиков и корзин обеспечивает максимальное использование пространства для удобного хранения продуктов и кухонных принадлежностей https://ondamebel.ru/index.php/portfolio/interyernaya-mebel
Петли, ножки, выдвижные ящики, навесы имеют регулировки в разных направлениях, что позволяет идеально установить кухню даже на очень неровном полу и стенах и обеспечить плавное закрывание дверей https://Ondamebel.ru/

Это мебель, которую по праву можно назвать экологически чистой https://Ondamebel.ru/
Она создает благоприятную обстановку в обеденном помещении https://Ondamebel.ru/index.php/portfolio/kuchni
Кроме того, такая мебель удобна и практична: кухни из массива дуба, например, могут прослужить вам несколько десятков лет, радуя не только вас, но и ваших детей и внуков https://Ondamebel.ru/25 https://Ondamebel.ru/
05 https://Ondamebel.ru/
2015Замучались питаться всухомятку на даче? Достали спартанские условия, даже чаю не попить спокойно? Ничего не приготовить, и даже холодильника нет?

Мелирование В Москве

(RalphCense, 18. 1. 2023 0:10)

сложность окрашивания (многие виды мелирования требуют определенного уровня подготовки и специальных навыков);
Бебилайтс (Babylights)
По легенде, венецианское мелирование получило свое название в честь итальянских девушек, которые пытались добиться эффекта выгоревших на солнце прядей, обрабатывая локоны лимонным соком https://www.naturel-studio.ru/uslugi/manicure-pedicure/nail-service/manikyur-pedikyur-v-4-ruki-odnovremenno/

Мелирование — это техника, при которой пряди выборочно окрашивают в оттенок (или несколько оттенков), контрастирующий с основным цветом https://www.naturel-studio.ru/articles/nogti/francuzskij-manikyur/french-osobennosti-dizajna/
Как правило, нужного результата добиваются путем тонирования волос с возможным предварительным осветлением https://www.naturel-studio.ru/articles/parikmaher-stilist/

Выбор максимально подходящих оттенков для такой покраски также следует делать исходя из цветотипа https://www.naturel-studio.ru/masters/
Здесь рекомендации будут такими же, как и в случае с популярным классическим мелированием https://www.naturel-studio.ru/at-home/
Если же вы от природы имеете смуглую кожу и темные глаза, то вам желательно использовать золотые или карамельные гаммы https://www.naturel-studio.ru/articles/parikmaher/okrashivanie/okrashivanie-volos-hnoj-preimushchestva-i-recepty/

только частичное влияние агрессивного красящего вещества; возможность визуально придать прическе большего объема и естественности; маскирование седых волос https://www.naturel-studio.ru/articles/parikmaher/okrashivanie/cvet-volos-molochnyj-shokolad/
Благодаря эффекту, который создает мелирование, легко скрыть седые волосы; обновление внешнего вида без внесения кардинальных изменений; натуральный цвет при отрастании у корней не слишком выделяется и контрастирует с окрашенным; экономичность https://www.naturel-studio.ru/articles/parikmaher/strizhki/vidy-kreativnyh-strizhek/kreativnaya-strizhka-v-nastroenii-i-karere/
Мелирование требует посещения парикмахерской гораздо реже; возможность выбрать вариант как для девушки, так и преобразить даму более старшего возраста https://www.naturel-studio.ru/en/news/kollekciya-victorias-secret/

Картонные Коробки Для Упаковки

(Bobbyduant, 18. 1. 2023 0:09)


Габаритные размеры - 2150x810x950 ммВес - до 95 кгНапряжение электросети - 220В / 50ГцПотребляемая мощность - 4,8 кВтРазмер упаковки - до 460x400x360 ммШирина пленки - до 530 ммТип пленки - ПЭ термоусадочнаяПроизводительность - до 70 упак https://prostor-k.ru/po-produktu/molochnaya-produktsiya/tvorog
/часВремя непрерывной работы - 8 часов https://prostor-k.ru/oborudovanie/upakovochnoe-oborudovanie-v-stik-pakety/fasovochnyj-apparat-stik-pr-80e-odnoruchevoj

Деревянная Лестница Купить

(RonaldLon, 18. 1. 2023 0:06)

Дизайнеры советуют обратить внимание на колеры светлых тонов https://lestnica-pod-kluch.ru

Установка лестницы, как и любого другого строения, выполняется поэтапно https://lestnica-pod-kluch.ru/metallicheskie-lestnitsy/
В первую очередь всегда монтируются детали, которые выполняют функцию несущих элементов и доступ, к которым будет затруднен в дальнейшем https://lestnica-pod-kluch.ru/lestnicu-iz-betona/

Материалы и фурнитура https://lestnica-pod-kluch.ru/antresolnyy-etazh-pod-klyuch/

Вопрос расположения и типа конструкции лестницы в жилище следует продумать на начальных этапах проектирования , так как от данного сооружения зависит планировка дома https://lestnica-pod-kluch.ru/review/albina-viktorova-3/
Учитывая особенности элемента, необходимо размещать холл и входы в другие помещения https://lestnica-pod-kluch.ru/metallicheskie-lestnitsy/

Монтаж подступенков и ступеней https://lestnica-pod-kluch.ru/review/albina-viktorova-3/

Это элегантные винтовые сооружения, которые отличаются строгими формами, дополненными ковкой и орнаментом растительного типа https://lestnica-pod-kluch.ru/review/albina-viktorova-3/

Newton Ru

(Jasonmap, 17. 1. 2023 23:59)

Нельзя недооценивать чувства мальчиков https://logoped-newton.ru/uslugi/%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3/
Традиционно принято считать, что мальчик должен быть сдержанным в проявлении чувств https://logoped-newton.ru/contacts/
Да и родители по отношению к нему ведут себя так же https://logoped-newton.ru
Окончательно установить, подходит ли вам врач или нет, можно после получения первых результатов лечения https://logoped-newton.ru/uslugi/logoped/
Нужно оценивать, насколько быстро они появились, насколько существенны сдвиги в положительную сторону https://logoped-newton.ru/2020/09/28/morozova-natalia/

Каждый день делайте с ребенком артикуляционную гимнастику, это поможет быстрее и эффективнее поставить все проблемные звуки https://logoped-newton.ru/2021/07/15/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
Речь Вашего малыша станет более четкой и красивой!

Тросик Движения Для Газонокосилки

(Marcusencon, 17. 1. 2023 10:50)

В сервисных центрах, у мастеров и в мастерских имеется склад запасных частей и ходовых деталей https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/adapter_noja_SG_2057960_2075060_MTD_22mm-7373
Задать вопросы по установке запчастей, наличии схемы и других отзывов о ремонте вы можете у специалиста https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/bak_toplivnyiy_699374_dlya_dvigatelya_BRIGGS_45_60_ls-8077

Цены на ремонт раций в сервисном центре - фиксированные https://zapchasti-remont.ru/shop/travosborniki/
В процессе восстановления могут потребоваться запчасти https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/noj_742_0640_dlya_gazonokosilki_mtd_508_sm-10187
Однако, зачастую в них нет никакой потребности https://zapchasti-remont.ru/shop/podshipniki_i_vtulki/
Стоимость запчастей администратор предварительно согласовывает с Вами https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/noj_RP_004107_g_k_Sabo_47_sm-10119
Никаких сюрпризов https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/noj_104_8697_03_108_9764_02P_108_9764_03_dlya_gazonokosilki_TORO_22_Recycler_Schiebem_her-10075
Техника оживает только после вашего согласия https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/gazonokosilka_PIT_PLM_51_C_2-11367

Помощь В Получении Допуска Сро

(WilliamMon, 17. 1. 2023 10:47)

Рейтинг СРО строится на основании надежности и удобства вступления в СРО https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-proektnuju-sro/
Параметры, влияющие на рейтинг в порядке их значимости: 1 https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-proektnuju-sro/
Надежность и востребованность СРО: количество членов и размер компенсационного фонда 2 https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-stroitelnuju-sro/
Условия вступления: размеры взносов при вступлении, наличие помощи со стороны аппарата СРО в оформлении пакета документов, скорость вступления 3 https://гклидер.рф/kontakty/
Удобство прохождения проверок: объем требований СРО к членам при проверках, помощь при прохождении проверок со стороны аппарата СРО, наличие и размер сопутствующих платежей https://гклидер.рф/sc-lider/
4 https://гклидер.рф/sc-lider/
Удовлетворенность членов СРО: наличие и тональность отзывов о СРО https://xn--c1acdkjg2b.xn--p1ai/anodpocpkpp-lider/
Email для запросов о позиции в рейтинге - info@reestr-sro https://xn--c1acdkjg2b.xn--p1ai/anodpocpkpp-lider/
ru https://гклидер.рф

Проходила курсы по судебной экспертизе https://xn--c1acdkjg2b.xn--p1ai/anodpocpkpp-lider/
Нашла просто в поисковике несколько организаций, созвонилась и выбрала СРО https://гклидер.рф
Самое большой плюс (для меня) это онлайн -общение с преподавателями https://гклидер.рф/sc-lider/
И вопросы задав https://xn--c1acdkjg2b.xn--p1ai/anodpocpkpp-lider/
https://xn--c1acdkjg2b.xn--p1ai/anodpocpkpp-lider/

Все что вам нужно уже здесь!
Телефон не указан Сегодня c 09:00 до 18:00 https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-stroitelnuju-sro/

Архитектурное наследие https://гклидер.рф/sc-lider/

активное развитие компании в определенной отрасли https://гклидер.рф
Руководство может брать проекты любого типа, вне зависимости от их сложности; получение актуальных сведений о вносимых изменениях в работе сфере строительства https://xn--c1acdkjg2b.xn--p1ai/anodpocpkpp-lider/
Это позволяет избежать основных нарушений, в случае внесения корректировок в существующую нормативно-правовую базу; при возникновении спорных ситуаций, СРО может свободно защищать интересы своих участников, с предоставлением полноценного юридического сопровождения; участники и руководство могут посещать семинары, курсы, а также повышать квалификацию в специализированных учебных центрах; наличие СРО – это инвестиционная привлекательность, а также доверие со стороны заказчиков https://гклидер.рф/sc-lider/

Медицинская Техника Магазины

(AnthonyWep, 17. 1. 2023 9:31)

В отделениях дезинфицирующие средства и их растворы хранят под замком в местах, не доступных для детей и лиц, не занимающихся дезинфекцией, отдельно от лечебных препаратов https://crystal-tr.ru/product/success-touch-stabilizirovannaja-gialuronova/

Испокон веков люди пытались приворожить любимого человека и делали это с помощью магии https://crystal-tr.ru/product/abakteril-aktiv-1l-50ml-100ml-200ml-500ml-750ml-1l-3l-5l/
Существуют готовые рецепты приворотов, но надежнее обратиться к магу https://crystal-tr.ru/product/success-touch-stabilizirovannaja-gialuronova/

изопропиловый спирт (2-пропанол), дидецилдиметиламмоний хлорид, N,N-бис (3-аминопропил) додециламин, 2-феноксиэтанол, комплекс вспомогательных компонентов (в т https://crystal-tr.ru/product/loktevoj-dozator-a-269v-metallicheskom-korpuse/
ч https://crystal-tr.ru/product/plenka-rentgen-med-sony-upt-517bl-354mmh430mm-14-h17-125l/
увлажняющих) вода https://crystal-tr.ru/product/plenka-rentgen-med-sony-upt-517bl-354mmh430mm-14-h17-125l/

Дезинфекции подлежат: торговый инвентарь, ванны для обработки инвентаря, тара, средства для мытья (щетки, мочалки и пр https://crystal-tr.ru/product/shkaf-medicinskij-msh-05/
), мусоросборники, туалетные комнаты и их оборудование, уборочный инвентарь https://crystal-tr.ru/about/
Персонал систематически проводит дезинфекцию рук https://crystal-tr.ru/product-category/medfurniture/

наличие здравпунктов для оказания первичной медицинской помощи при острых (хронических) профессиональных заболеваниях и при неотложных состояниях, наступивших вследствие обращения с дезинфицирующими средствами https://crystal-tr.ru/product/fiksazh-2h25l-carestream-health-gbx-fixer/

В этом отношении весьма перспективными являются разработанные в Институте экологотехнологических проблем дезинфицирующие средства на основе полимерных биоцидных препаратов - полиалкиленгуанидинов https://crystal-tr.ru/product-category/cosmetology/
К ним относятся водорастворимые дезинфицирующие средства Биопаг и Фосфопаг, органорастворимый препарат Септопаг, а также серия биоцидных красок, объединенных названием Биокрапаг https://crystal-tr.ru/product-category/cosmetology/mezoterapija/

Совершенство Серьги

(JasonGes, 17. 1. 2023 9:04)

Ниже приведены некоторых отзывы от людей, которые уже использовали магнитные браслеты для нормализации артериального давления и теперь готовы поделиться своими впечатлениями:
Для изготовления таких аксессуаров используют разные материалы https://energetix.vip/catalog/kosmetika/
Усилить терапевтический эффект могут вставки с полезными камнями и металлами https://energetix.vip/catalog/sergi_bizhuteriya/
Они улучшают общее состояние организма https://energetix.vip/catalog/braslety/metallicheskie_magnitnye_braslety/
В браслетах могут использовать следующие вставки:
Основными материалами для производства украшений такого типа служат различные металлы (чаще всего, нержавеющая сталь, вольфрам и титан) https://energetix.vip/info/brands/biophotone/
Цветовые вариации преимущественно классические: серебристый, золотистый, черный https://energetix.vip/catalog/braslety/metallicheskie_magnitnye_braslety/
Ювелирные сплавы для изготовления таких браслетов практически не используются (в крайнем случае – позолота) https://energetix.vip/info/brands/orbitlonglife/

Как правильно выбрать магнитный браслет?
Но бывает, что на помощь приходят не лекарства, а какие-то дополнительные приборы и приспособления https://energetix.vip/catalog/kolca_bizhuteriya/
Один из них – специальный магнитный браслет от давления https://energetix.vip/catalog/braslety/metallicheskie_magnitnye_braslety/

Браслеты от давления – это последнее слово в лечении гипертонии https://energetix.vip/catalog/100/
Этот браслет не только помогает избавиться от проблем с давлением и улучшить самочувствие, он еще и красиво выглядит, прекрасно сочетаясь с любой одеждой https://energetix.vip/catalog/omagnichivanie_vody/

Услуги Перевозок

(RichardRap, 17. 1. 2023 7:28)

Транспортные компании Иркутска https://vtorservice.ru/vtorsyre/

Ваш запрос передан в службу доставки, в ближайшее время с Вами свяжется специалист для уточнения деталей https://vtorservice.ru/ceny/

Микроавтобус для перевозки гроба с телом покойного https://vtorservice.ru/kontakty/

- чем у компании больше отзывов, тем выше она будет показана https://vtorservice.ru

Обращаем ваше внимание, что помимо стоимости перевозки, транспортная компания может взымать плату за дополнительные услуги: упаковка, пломбирование, сортировка и прочее https://vtorservice.ru/kontakty/

Виды грузоперевозок из Иркутска по России https://vtorservice.ru/vtorsyre/

Плитка Из Оникса

(Jeremytum, 17. 1. 2023 1:04)

Гранитные водоотводные лотки в системе дождевой канализации эффективно собирают ливневые воды https://www.raidstone.ru/catalog/izdeliya-iz-betona/podokonniki-otlivy-otkosy/otlivy.html
Изготавливаются индивидуально под заказ https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/bazalt.html
Лотки из гранита отличаются долгим сроком службы и естественной красотой натурального камня https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/bazalt.html

Натуральный камень отличается высокой степенью прочности и износостойкости https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/granit/granit-personaliti-personnalite.html
За счет таких качеств поверхность столешницы не повреждается в процессе эксплуатации, и может использоваться неограниченное количество времени https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/mramor/mramor-tassos-thassos.html
Кроме того, такая поверхность проста в чистке и не боится чистящих и моющих средств https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/oniks.html

Подоконники из оникса станут роскошным дополнением Вашего интерьера https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/granit/granit-imperial-red-imperial-red.html
Благородные оттенки оникса медового, розового или зеленоватого цветов сделают ваш интерьер исключительным и придадут ему неповторимый яркий акцент https://www.raidstone.ru/catalog/izdeliya-iz-kamnya/stoleshnicy/stoleshnicy-dlya-barbekyu.html

Наша продукция обеспечивает достаточно быстрое и безопасное перемещение с одного этажа или уровня на другой, вносит в любой интерьер свежесть и преображение https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/granit/nyu-kaledoniya-nezapolnennyj-new-caledonia-brushed.html

Натуральный камень подходит как для внутренней, так и наружной отделке помещений, ведь материал не впитывает влагу, а значит продлевает срок эксплуатации фасада и всей конструкции https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/slanec.html


Новинки кино и все последние серии сериалов

(Filmimug, 16. 1. 2023 22:09)

НОВИНКИ КИНО И СЕРИАЛЫ https://filmi-novinki.top/

https://filmi-novinki.top/inte - Зарубежные
https://filmi-novinki.top/russ - Отечественные
https://filmi-novinki.top/top-filmov-i-serialov.html - ТОП Кино
https://filmi-novinki.top/top-serialov.html">ТОП Сериалов
https://filmi-novinki.top/top-filmov.html - ТОП Фильмов

Грязезащитная Решетка

(WilliamRot, 16. 1. 2023 21:16)

Наиболее твердым и, соответственно, самым травмоопасным материалом является бетон https://chisteam.ru/catalog/dispensery_bumazhnykh_polotenets/dispenser_universalnyy_jofel_ah45000/
Игровые площадки для детей, обустроенные на основе этого материала, как ни странно, встречаются во многих дворах частных домов https://chisteam.ru/catalog/pressovanyy_nastil/pressovannyy_nastil_500_1000_30_2_33_33/
Вторым по уровню травмоопасности является асфальт, после которого идет плотно утрамбованный грунт https://chisteam.ru/stat/kak-vybrat-snegouborshchik-kriterii-vybora/

Покрытие для детских площадок бывает натуральным и искусственным https://chisteam.ru/catalog/parogeneratory/parogenerator_lavor_pro_gv_etna_4_1_foam_s_penogeneratorom/
К первому виду относится песок и трава https://chisteam.ru/stat/tri-sposoba-sdelat-zimnie-skolzkie-stupeni-bezopasnymi/
Такие уличные покрытия для детской площадки нельзя назвать практичными https://chisteam.ru/catalog/dispensery_pokrytiy_na_unitaz/derzhatel_tualetnykh_podkladok_merida_stella_economy_gsm050/
Натуральная трава быстро вытаптывается и редеет, оставляет пятна на одежде, а песок может попасть в глаза и нанести вред здоровью ребёнка https://chisteam.ru/catalog/barery_i_bufery/

Для детей небольшой домик, располагающийся на детской площадке, быстро становится наиболее притягательным местом для игр https://chisteam.ru/stat/kompozitnyy-reshetchatyy-nastil-osnovnaya-informatsiya/
Здесь они уединяются, устраивают тайники, общаются с друзьями https://chisteam.ru/catalog/ofisnye_urny/urna_dlya_musora_jofel_al70200_gold/

Владельцы частных домов и дач все чаще делают на своих участках детские игровые комплексы https://chisteam.ru/catalog/dozatory_dlya_myla/dozator_dlya_myla_merida_stella_vip_d44c/
Такие строения — польза для физического развития ребенка и безопасность во время игры https://chisteam.ru/catalog/pressovanyy_nastil/pressovannyy_nastil_500_1000_30_2_33_33/
Дети бегают, иногда падают https://chisteam.ru/stat/minimalnaya-tolshchina-bezopasnogo-pokrytiya-na-detskikh-ploshchadkakh-rekomendatsii-proektirovshchi/

На этапе планирования важно продумать основное оборудование детской площадки с учетом возрастных особенностей и индивидуальных предпочтений младших членов семьи https://chisteam.ru/catalog/seriya_royal_line/mashinka_dlya_chistki_obuvi_royal_line_royal_polirol_gold/

Детские спортивные комплексы устанавливаются на игровых площадках, которые будут посещать дети от 8 лет и старше https://chisteam.ru/catalog/icemelt/protivogololednyy_reagent_icemelt_mix/
В зависимости от возрастной группы меняется количество функций игрового оборудования, его высота https://chisteam.ru/catalog/dozatory_dlya_myla/dozator_dlya_myla_jofel_as70000/
Для детей помладше подходят комплексы с качелями, турниками для подтягиваний, лесенками https://chisteam.ru/catalog/pylevodososy/pylesos_dlya_ochistki_basseynov_lavor_swimmy/
Более старшим возрастным группам подбирают оборудование, которое позволяет лучше развивать физические качества https://chisteam.ru/catalog/rezinovye_vlagovpityvayushchie_i_prochie_kovriki/

Термоупаковочный Аппарат

(ShawnLic, 16. 1. 2023 3:21)
ХН предназначены для комплектации отечественных и импортных промышленных установок или для самостоятельного использования https://rusupakten.ru/upakovochnoe-oborudovanie-vidy/
Применяются для нагрева прессформ, литейных форм, экструдеров, трубопроводов, клеевых машин и т https://rusupakten.ru/product/vnutrennij-xomutovyj-nagrevatel/
д https://rusupakten.ru/product/keramichesky-nagrevatel/Crm Маркетолог

(DanielZOM, 16. 1. 2023 3:17)

Автоответчик для ответа написавшимАвтоответчик для телеграма будет обрабатывать потенциальных клиентов на автомате https://rentabot.ru/
Если вы еще не так опытны в рассылке, то провоцируйте вашего собеседника на диалог, а в ответном сообщении уже кидайте вашу целевую рекламу и ссылку https://rentabot.ru/
Это наиболее безопасный способ работы https://rentabot.ru/

Обязанности:консультирование клиентовработа на кассовом аппарате, кассовая дисциплиназаказ, прием, разбор, размещение товара по местам храненияоформление витринсоблюдение фарм https://rentabot.ru/
и санит https://rentabot.ru/massenger
порядкаруководство подчиненными

В данной категории доступны настройки сервера https://rentabot.ru/
Здесь настраиваются параметры запуска сервера, а так же дополнительные возможности управления сервером, назначение совладельцев, создание расписаний, смена тарифа, анонимный доступ, API инструментарий и мное другое https://rentabot.ru/Корпоративные Бизнес Подарки

(CharlieRoado, 16. 1. 2023 3:03)


Питомник растений Хрустальный выращивает посадочный материал и для садоводства https://ruscrystal.com/page/768
У нас имеются районированные сорта плодовых и ягодных растений: яблонь, груш, вишен, слив, смородин, малины, крыжовника, жимолости и др https://ruscrystal.com/page/804– Все не так уж плохо, – пробормотала Эбби и с лукавой улыбкой выудила из кармана ночной рубашки кольцо с ключами https://ruscrystal.com/page/798
Она сделала то, зачем приходила, и теперь сможет открыть дверь в кладовку, где лежит детское питание https://ruscrystal.com/page/798
 – Еще пара минут, малышка Бри, и твоя бутылочка будет готова https://ruscrystal.com/page/785


бумага основа

(FrankWance, 16. 1. 2023 2:57)

Потребляемая мощность (пар)
Потенциал потребителей туалетной бумаги в России https://solyariswell.com/catalog/14-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/avtomatizatsiya-proizvodstva/avtomaticheskie-linii/11-avtomaticheskaya-liniya-alpb-1

Электрический мини-завод по производству туалетной бумаги из вторичного сырья от российского , Омск https://solyariswell.com/o-biznese

Основные технические характеристики: 1 https://solyariswell.com/catalog/26-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva-kartonnykh-vtulok/26-universalnyj-vtulochnyj-stanok-hm-45
Производимая продукция: туалетная бумага 2 https://solyariswell.com/catalog/17-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/netkannye-materialy/88-avtomaticheskij-stanok-pnm
Эффективная ширина бумаги: 1200мм 3 https://solyariswell.com/catalog/24-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/peremotochno-namotochnye-stanki/22-peremotochno-namotochnyj-stanok-pm-6m
Норма: 13-30г/м? 4 https://solyariswell.com/catalog/24-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/peremotochno-namotochnye-stanki/22-peremotochno-namotochnyj-stanok-pm-6m
Производительность:
Цена автомата — 100 тыс https://solyariswell.com/catalog/17-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/netkannye-materialy/88-avtomaticheskij-stanok-pnm
долларов https://solyariswell.com/catalog/24-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/peremotochno-namotochnye-stanki/22-peremotochno-namotochnyj-stanok-pm-6m

производительность, логов в минуту – 6 шт; мощность – 5,5 кВт; Перемоточная машина ZS-E-1380 габариты: длина – 5050 мм; ширина – 2600 мм; высота – 1800мм;


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122

následující »