Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítejte na webu Ing. Otto Horský , CSc. www.horsky.org

 

Triptych "SENO" Hieronymuse Bosche

10. 9. 2023

HIERONYMUS BOSCH, TRIPTICH FŮRA SENA, Světoví malíři, Záhady obrazů významných malířů. Záhada hlavy na kupce sena na triptichu HENO.Nizozemští malíři.

Hieronymus Bosch, Triptych hay, world painters, mysteries of images of prominent painters. The mystery of the head on the buyer of the hay on the triptich hay.

Hieronymus Bosch, tríptico HENO, pintores mundiales, misterios de imágenes de pintores prominentes. El misterio de la cabeza acostada en la superficie de monton de heno  del tríptico HENO.   

Hieronymus Bosch, Hay triptyque, peintres du monde, mystères d'images de peintres éminents. Le mystère de la tête sur l'acheteur du foin sur le foin Triptich.     

 

 

latá medaile akademika Quido Záruby

15. 5. 2022

Zlatá medaile akademika Quido Záruy

Gold Medal Quido Záruba

 

Sté výročí narození Prof. RNDr. Vladimíra Homoly, CSc

11. 4. 2022

foto.jpg    Sté výročí narození Prof.RNDr. Vladimíra Homoly, CSc

    The centenary of the birth of prof.RNDr. Vladimir Homola, CSc

     Das 100 -jährige Jubiläum der Geburt von Prof.RNDR. Wladimir Homola, CSC

 

 

 

Otto Horský, život ve službě vědě a pokroku

19. 7. 2020

Vystoupení Otto Horského v rozhlasovém vysílání Radio Praga dne 19.9.2019 při příležitosti předání vysokého peruánského státního vyznamenání José Gregorio Paz Soldan EL COMENDADOR - KOMTUR

 
Celý příspěvek | Rubrika: UZNÁNÍ A HODNOCENÍ | Komentářů: 0

CO VŠE PŘEDCHÁZELO UDĚLENÍ ŘÁDU COMENDADOR

16. 7. 2020

Udělení peruánského státního Řádu COMENDADOR

 

Orden "José Gregorio Paz Soldán

20. 10. 2019

Otto Horský, una vida al servicio de la ciencia y el progreso. Orden José Gregorio Paz Soldán, el Grado Comendador.

 

UDĚLENÍ PERUÁNSKÉHO ŘÁDU

14. 10. 2019

Udělení peruánského státního vyznamenání Orden "José Gregorio Paz Soldán" v hodnosti Comendador (Komtur)

Condecoración de  Otto Horsky por el Orden Peruano  "José Gregorio Paz Soldán" en el Grado Comendador

 
Celý příspěvek | Rubrika: UZNÁNÍ A HODNOCENÍ | Komentářů: 0

Kanalizace řeky Segura v Orihuele, Entibacion del río Segura

25. 10. 2018

trysková injektáž, regulace řeky, zabezpečení výkopu, pažící stěna výkopu, technická dokumentace staveb, geologické poměry, jet grouting, river regulation, security excavation, trench shoring wall, technical documentation of buildings, geological conditions

 

Homenaje a Eduard Ingris

30. 7. 2018

Eduard Ingriš, Eduardo Ingris, Nina Ingris, Peru, Půavby přes oceán, Navegaciones através del oceano, Aventuras, Dobrodružství, Osobnosti, Personalidades, Cestování, Fotograf, Fotógrafo, Muzikant, Músico, Kompozitor, Filmař, Camerógrafo, Homenaje a Eduardo Ingris, Peru mi amor


 

 

 

 

 

45 let od katastrofy pod Huascaranem

21. 7. 2017

Katastrofa pod Huascaranem v Peru

Catastrophe under Huascaran in Peru

Desastre bajo la montaňa de Huascaran en Peru

Katastrophe unter dem Berg von Huascaran in Peru

瓦斯卡蘭秘魯山下災害

ثة تحت جبل هواسكاران في بيرو

 
 

كارثة تحت جبل هواسكاران في بير

 

Andská oblaka

21. 7. 2017

Andská oblaka, Nubes andinas, Andean clouds, Nuvens andinas, Nuvole andine, Andenwolken, Nuages andins, Андские облака, أندان، السحب

 

Celkový soupis vydaných knih

14. 7. 2017

Knihy Otto Horsky, Libros de Otto Horsky, Bücher von Otto Horsky, Books by Otto Horsky, Libri di Otto Horsky,

 
Celý příspěvek | Rubrika: CELKOVÝ SOUPIS VYDANÝCH KNIH | Komentářů: 0

ELEKTRONICKÁ KNIŽNÍ VYDÁNÍ

14. 7. 2017

ELEKTRONICKÉ KNIHY  Electronic books - Libros electrónicos -Електронске књиге-Elektronische Bücher-Livres électroniques-電子書

 

UZNÁNÍ A HODNOCENÍ

13. 7. 2017

Zlatou medailí akademika Quida Záruby byl oceněn Otto Horský

22. 11. 2021

Ing. Otto Horský, CSc. byl oceněn Zlatou medailí akademika Quida Záruby za celoživotní přínos k rozvoji oboru inženýrské geologie a geotechniky, osvětovou, publikační činnost i propagaci československé geologie v zahraničí

„Jsem velmi potěšen, že se mi dostalo této vysoké cti, že mi byla udělena Zlatá medaile Quida Záruby za mimořádný přínos k rozvoji oboru inženýrské geologie a geotechniky. Považuji za nevýslovné štěstí, že i když jsem nebyl na vysoké škole žákem Quido Záruby, byl jsem s ním v pracovním styku již od roku 1962, kdy navštívil ostravské pracoviště, tehdy ještě Geologický průzkum Brno, a se zájmem si prohlédl některé námi právě řešené přehrady a sesuvy v Beskydech. Později jsme se setkávali již jako přátelé vícekrát v Dalešicích, které jsem tehdy řešil jako zodpovědný řešitel inženýrskogeologického průzkumu. V roce 1978 byl Quido Záruba jmenován recenzentem mé kandidátské disertační práce na téma „Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích“ a udělení titulu kandidáta geologických věd a geofyziky hodnotící komisi doporučil. Jistě by byl potěšen, že v dalším profesionálním životě jsem ho nezklamal. Jemu zejména patří mé poděkování. I když jsem nebyl jeho žákem, byli to právě jeho nejlepší žáci a po určitou dobu i asistenti, kteří mě odborně vychovali a vyslovuji jim nesmírné poděkování. Poděkování patří i velkému geofyzikovi, mému učiteli na vysoké škole, profesoru Karlu Müllerovi, DrSc. a jeho asistentovi, později celoživotnímu kolegovi, doc. RNDr. Pavlu Bláhovi, DrSc., kteří mě naučili praktické aplikaci tohoto oboru v inženýrské geologii a moderní pojetí inženýrské geologie a geofyziky jako oboru se mnou spoluvytvářeli. A největší poděkování patří Geotestu, který mě vždy podporoval jak v odborných, tak zahraničních aktivitách a pod jehož křídly jsem dosáhl doma i v zahraničí úspěchu. Udělení Zlaté medaile akademika Quida Záruby je pro mě velkou ctí a zároveň výzvou, abych i nadále a co nejdéle zůstal aktivním a byl přínosem pro zdárný základní a zejména aplikovaný výzkum v oborech inženýrské geologie a geotechniky,“ uvedl Otto Horský během slavnostního předání medaile dne 10. listopadu 2021 v Brně.

Curriculum vitae

V roce 1961 absolvoval studium geologie na Vysoké škole báňské, kde roku 1978 obhájil kandidátskou práci. Od roku 1960 začal pracovat v Geologickém průzkumu Brno, dnešní společnosti Geotest. Mezi jeho stěžejní odborné práce lze zařadit inženýrskogeologický průzkum pro více než dvacet přehrad v Česku a zahraničí, včetně přehrady a přečerpávající elektrárny v Dalešicích.

Stál u projekcí vodních staveb v Peru, Kubě či Španělsku

V letech 1974–1976 pracoval v Peru jako vedoucí technické kanceláře, která spolupracovala s peruánskými institucemi zejména v oblasti projekce vodních staveb. Uzavřel a spolu s československými projekčními organizacemi realizoval mimo jiné geotechnický průzkum pro podzemní hydrocentrálu Mantaro – Restitución. Upozornil na skalní sesuv v místě již vybudované přehrady Tablachaca na řece Mantaro. Na tomto základě vypracovali českoslovenští experti projekt sanace sesuvu, která byla následně realizována. Jako expert se zúčastnil prací při geotechnickém průzkumu pro rozšíření hydroenergetického potenciálu vodní elektrárny Machu Picchu. V letech 1978–1982 působil na Kubě jako hlavní poradce ministerstva stavebnictví pro inženýrskou geologii, poté 1984–1988 vedl inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu na Kubě v pohoří Escambray a současně koordinoval práce další československé expedice v provincii Oriente. Následně působil ve Španělsku jako generální ředitel česko-španělské akciové společnosti působící v geologii a ekologii.

Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací se věnoval v Mexiku, Chile, Brazílii, Kubě, Španělsku, Kanárských ostrovech a Kurdistánu

Od roku 1994 podniká v oblasti provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací. V rámci těchto aktivit navštívil Mexiko, Chile, Brazílii a Kubu. S Geotestem realizoval další práce ve Španělsku a na Kanárských ostrovech. Externě přednášel na Vysokém učení technickém v Brně a jeden rok přednášel inženýrskou geologii na Vysoké škole báňské v Ostravě. Přednášková činnost a výchova odborníků byly rovněž součástí jeho práce na Ministerstvu stavebnictví na Kubě. Několik přednášek měl i na univerzitách ve Španělsku, Mexiku a Peru. Zveřejnil více než 150 odborných publikací, z toho přes sto v České republice, zbývající v zahraničí – Španělsko, Brazílie, Peru, Rusko, Nizozemsko, Austrálie, Portugalsko, Řecko, Thajsko, Etiopie a Kuba. Během své geologické kariéry zpracoval více než 200 průzkumných zpráv a výzkumných úkolů, zejména pro vodní stavby, a to jak v bývalém Československu, tak v Peru, Španělsku a zejména na Kubě. Pracuje jako recenzent pro některé odborné časopisy, například pro EGRSE Journal, nebo pro Environmental Geology (International Journal of Geosciences), například recenze publikace „Water leakage from the power tunnel of Gezende Dam, southern Turkey – a case study“. V letech 2010 až 2012 spolupracoval jako expertní koordinátor se společnostmi Geotest a CREA na projektu přehrady Bawanur v Severním Iráku, v Kurdistánu.

Napsal řadu publikací, kniha Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady vyšla v 65 zemích světa

Ing. Horský je spoluautorem knihy „Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také poučilo“, která vyšla v nakladatelství Repronis v Ostravě v roce 2009. Její anglická mutace „The Application of Engineering Geology to Dam Construction“ vyšla v témže nakladatelství v roce 2011. Obě knihy byly vydány v tisícovém nákladu. Protože kniha byly záhy rozebrána doma i v zahraničí (přes 65 zemí světa), přikročili autoři k přípravě přepracovaného a doplněného vydání. Jeho česká verze byla vydána VŠB-TU v Ostravě v roce 2014 pod názvem „Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady“. Anglickou verzi vydala Univerzita Komenského v Bratislavě pod názvem „The Application of Engineering Geology to Dam Construction“ také v roce 2014.

Více o Zlaté medaili akademika Quida Záruby za celoživotní dílo »

 

 

 

 

 

 

Uznání, hodnocení, ocenění a  poděkování za aktivity a spolupráci v různých oblastech činnosti.

Recognition, evaluation, appreciation and appreciation for activities and cooperation in various areas of activity.

Reconocimiento, evaluación, reconocimiento y gratitud por las actividades y la cooperación en diversos campos de actividad.

Anerkennung, Bewertung, Anerkennung und Dankbarkeit für die Aktivitäten und die Zusammenarbeit in verschiedenen Tätigkeitsbereichen .

Признание, оценка, признательность и благодарность за деятельность и сотрудничество в различных сферах деятельности.

活動各個領域的識別評價讚賞和感謝的活動和合作

La reconnaissance, l'évaluation, l'appréciation et la gratitude pour les activités et la coopération dans divers domaines d'activité.

Reconhecimento, avaliação, apreciação e gratidão pelas actividades e cooperação em vários campos de atividade.

 

 

 

Carlos Stohr

12. 7. 2017

Carlos Stohr -  medajlon o česko-venezuelském malíří a kronikáři ostrovu Margarita

 

Angel García Yagüe

8. 12. 2015

Angel García Yagüe

 

ODBORNÉ KNIHY

9. 2. 2015

Odborné knihy, Libros profesionales,專業書籍, Livres professionnels, Professionelle Bücher, Professional books, Libri professionali, Livros profissionais, librorum professional.

 

KNIHY OTTO HORSKÝ

9. 2. 2015

Knihy Otto Horský, Books by Otto Horsky, Bücher von Otto Horsky, Livres de Otto Horsky, Libros de Otto Horsky, Книги Отто Горского, 奧托·霍斯基的書, Libri di Otto Horsky, Książki Otto Horsky'ego, Livros por Otto Horsky, Amabhuku ka-Otto Horsky

 
 
 
 
 
 
 
17/5000
 
 

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: KNIŽNÍ VYDÁNÍ | Komentářů: 0

Křivolaké cesty osudu-Tortuous paths of Fate- Tortuosos caminos del Destino

12. 9. 2012

Součást autorovy autobiografie - Peru v letech 1974 - 1976 - vědecko-technická spolupráce s Peru - první jednotřídní československá škola na světě - boj se zákeřnou nemocí - rakovina a její léčba v Peru - Urové a Titicaca - Lima - Puno - Deník manželky Olgy

 

Paměti - Memory - Memorias

3. 9. 2012

Autorova autobiografie - dětství a studentská léta - stručný životní příběh - úvahy a zamyšlení - všemocné okolnosti a souvislost - záležitost energie a tajemství úspěchu - popularizace vědy - zkušenosti experta z práce v rozvojových zemích - blíží se konec světa

 

Návštěva leprosária na Kubě, Leprosario visit in Cuba, Visita de leprosario en Cuba

23. 5. 2012

Zatímco v Evropě je lepra skoro vymýcena (ojedinělé případy se vyskytují v Rumunsku a velmi vzácně ve Španělsku), na světě existuje stále ještě asi 11 milionů nemocných leprou. Na Kubě, kde toto číslo výskytu osciluje mezi 8 až 9 tisíc nemocných, jsou nejvážnější případy soustředěny v nemocnici - leprosáriu ve vesnici Rincon u Havany. Péče o pacienty je příkladná.

 

Blíží se konec světa?

13. 4. 2012

 

 Blíží se konec světa? Mayský kalendář, Svět se změní, Jak to Mayové věděli? Yucatán, Mexiko

Se acerca el fin del mundo? Approaching the end of the world?

 

Hemingway na Kubě

13. 4. 2012

 

Vystoupení v rozhlase From radio Período de sesiones en la radio

17. 3. 2012

Pořady APETIT, Čs.rozhlas Ostrava, redaktorka Dagmar Mísařová

Pořady Rendez-vous, Čs.rozhlas Brno, redaktorka Blanka Kovandová

Vystoupení v televizi

 

The Application of Engineering Geology to Dam Construction

1. 10. 2011

Ing.Otto Horský, CSc, Doc.DNDR.Pavel Bláha, DrSc:
The Application of Engineering Geology to Dam Construction - Prospection díngénierie geológique pour barrages - La aplicación de la ingeniería geológica a la construcción de presas - Ingenieurgeologische Erkundung für Staudämme -
Ingegneria rilevamento geologico per i progetti di dighe. ダムプロジェクトのための工学地質調査. Инженерно-геологическая разведка плотин. 关于本书大坝的工程地质调查. Investigation of Dams and Reservoir  Baraj için jeolojik etüt  ダムの地質調査 Indagine geologica per la diga  Badania geologiczne dla zapory Геолошко истражување за браната Geologi survei untuk bendungan Geologisk undersökning för dammen Geologian tutkimuskeskus ja padon
Vydal Repronis, 2011, ISBN 978-80-7329-278-2

 

Publisher by REPRONIS Ostrava, Czech republic 2011,  1st edition, revised and extendet of Czech version.Pg. 296, Translation  Mgr. Ivan Dyba, revised for Dr. Christopher Halls of the Natural History Museum London.
 

 

 

Nosičem vody v Egyptě - Portador de agua en Egipto - Water carrier in Egypt

8. 1. 2011

Nosičem vody v Egyptě. Vydal Nová Forma, 2010, počet tsran 104, celobarevný obal, ISBN 978-80-7453-050-0. Egyt v roce 1966 - budovatelský tábor mládeže v Káhiře - Asuan - Karnak - Luxor - Násir - Cairo - Alexandrie - střet mládeže ze socialistických a kapitalistických zemí a ze zemí třetího světa - politické kolbiště národů

 

 

Záhadné jezero Titicaca a Altiplano - Misterioso Lago Titicaca y Altriplano

8. 12. 2010

Záhadné jezero Titicaca a Altiplano
Misterioso Lago Titicaca y Altiplano
ISBN 978-80-7329-246-1
Vydal Repronis, 2010

Výsledky vědecké expedice Titicaca.2004.CZ - Jezero Titicaca a jeho pevninské zázemí na pokraji třetího tisíciletí - ekologické problémy jezera - vývoj jezera od konce doby ledové - dinosauři na Titicaca - Atlantida - vliv slunečních skvrn na jezero - El Niňo, Horská nemoc, Historie jezera Titicaca a jehoa pevninského zázemí, Urové.

Titicaca: problemas ecológicosdel lago, geología Titicaca, Influencia de manchas solares al lago, El Niňo, Los Uros, Atlantida en Altiplano, Enfermedad de la Altura, Historia del Lago Titicaca, Dinisaurios en Titicaca, Folclor en Titicaca
 

 

Incawasi - sídlo Bohů. Incawasi - la sede de los Dioses

10. 5. 2010

Incawasi - sídlo Bohů. Incawasi - la sede de los Dioses
Repronis Ostrava, 2010
ISBN 978-80-7329-238-6
 

 

Bájné jezero Titicaca - El mítigo Lago Titicaca

9. 5. 2010

Bájné jezero Titicaca
Vydalo nakladatelství Nová Forma, s.r.o. v roce 2010
 

Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady

10. 1. 2009

Ing. Otto Horský, CSc, Doc. Ing. Pavel Bláha, DrSc: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co jsme se také poučili"
Engineering Geological Surveys for Dams, "Lessons Learned"
Investigaciones Ingeniero-geológicas para las presas, "Lecciones aprendidas"
Inženierno-geologičeskaja razvědka plotin ili "čto nam prepodněslo urok".  Prospection d'ingénierie géologique pour les barrages, ou 'Ce qui nous a aussi instruit'
Site Investigation of Dams, Geotechnical Investigation of Dams and Reservoirهيئة المساحة الجيولوجية لالسد    大壩地質調查 Geológiai felmérés a gát  ダムの地質調査  Baraj için jeolojik etüt