Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

free casino games

(MohamedCrina, 16. 9. 2021 11:28)

casinos kentucky casino gun lake casino kickapoo chumash casino casinos at lake charles river rock casino casinos in michigan casino morongo new york casinos free game casino https://www.google.tk/url?q=https%3A%2F%2Fpinupcasinoindir.com%2F red lucky casino
88iu

mystic lake casino

(MohamedCrina, 16. 9. 2021 9:27)

az casino casino greektown cherokee casino nc hinckley casino funclub casino paragon casino game casinos casinos firekeeper casino funzpoints casino https://www.google.fm/url?q=https%3A%2F%2Fpinupcasinoindir.com%2F casinos nearby
88iu

casino art pin up

(Vincentjeova, 16. 9. 2021 9:23)

Mu?yy?n bir kazinoda oyuna baslamaga d?y?r olub -olmamas? haqq?nda Pin up kazinolar? haqq?nda r?yl?ri oyr?nm?yin ?n yaxs? yolu, bolusm?y? haz?r olduqlar? oz qeydiyyat, bahis, udus v? od?nis t?crub?si olanlardan m?sl?h?t almaqd?r. s?ninl?. Cox vaxt h?qiqi r?yl?ri qumar h?v?skarlar?n?n forumlar?nda gorm?k olar, lakin yeni v? ya tan?nm?s qumar mu?ssis?l?rin? heyranedici fikirl?r v? ya q?z?bli tiradlar tez-tez r?yl?rd? gorunur. Bu gun gund?md? n?z?rd?n kecirm?l?ri Internetd? tapa bil?c?yiniz bir Pin-up kazinosu var. Qurumu c?tin ki, yeni adland?rs?nlar, bir nec? il ?vv?l ac?l?b v? bir cox qumarbaz?n ist?r musb?t, ist?rs? d? burada olmaq t?crub?si var. Naraz?l?g?n v? ya m?mnuniyy?tin obyektiv s?b?bl?rini qeyd etm?k, yaln?z t?sdiql?nmis faktlara etibar etm?k vacibdir. Bel?likl?, qumar h?v?skarlar? Pin-up Casino haqq?nda n? deyirl?r? Pin-up casino layih?sinin baslang?c?nda, proqramla bagl? b?zi suallar?n oldugu ortaya c?xd?. Ancaq inkisaf etdiricil?r yuvalar?n is? sal?nmas? il? bagl? probleml?ri yax?ndan h?ll etdil?r, ?ks?riyy?ti d?rhal h?ll edildi, qalanlar? olduqca tez basa catd?. M?lum oldu ki, ?ks?r hallarda bunlar texniki probleml?rdir: ax? layih? yenidir, bunun ucun t?rtibatc?lar cox yonlu is? goturulmusdur, kims? dizayn? v? funksionall?g? birlikd? d?yism?misdir. Haz?rda istifad?cil?rin proqram t?minat? v? veb sayt? il? bagl? hec bir suallar? yoxdur. Istifad?cil?r dizayn? t?rifl?yirl?r, lakin dizaynerl?r yarad?c?l?q numayis etdirdil?r, ?n?n? il? coxald?lar v? cazib?dar, lakin vulqar q?zlarla goz?l bir sayt yaratd?lar.
Baxmaq, oynamaq xosdur - dizayn da canland?r?r v? n? yeni https://www.google.vu/url?q=https%3A%2F%2Fpinupcasinoindir.com%2F baslayanlar, n? d? daimi must?ril?r ucun cans?x?c?l?q yaratm?r. Oyuncular?n r?yl?rin? ?sas?n bu, kazinonun ac?q bir ustunluyudur. Yeri g?lmisk?n, proqram secimi cox boyukdur, tan?nm?s inkisaf etdiricil?rin yuvalar? var, diqq?t? layiq masa oyunlar? var. Kazinonun saxta mas?nlardan istifad? etdiyi subh?si var idi, amma m?nfilik dalgas? tez bir zamanda s?ngidi. Buna gor? ag?zdan kopukl?n?n, kazinonu diqq?tsiz menecerl?r v? ya yoxlamaya cox ciddi bir yanasma ucun t?nqid ed?n qonaqlar, oyun secimin? gor? t?rifl?m?yi unutmay?n. Y?ni burada balans var. Kazino must?ril?rinin slotlar?n isl?m?si il? bagl? oxsar fikirl?ri var: slot mas?nlar? yara alm?r, bir sey al?rlar, amma mexaniki alqoritm olmadan verirl?r, bu cox t?biidir. Y?qin ki, ?slind? burada ?dal?tli oyuna ustunluk verirl?r.
Marketinq bax?m?ndan bunlar? soyl?m?k laz?md?r: kazino hec bir depozit bonusu olmadan promosyon kodlar?, ad gunu h?diyy?l?ri bildirisl?ri, uzun mudd?tdir ?n cox sevdiyiniz mu?ssis?ni ziyar?t etm?misinizs? oyuna d?v?tnam?l?r gond?rir. M?ktubdak? baglant?dan istifad? ed?r?k, sayta daxil olmal?, qeydiyyatdan kecm?li v? ya sifr?niz v? l?q?binizl? daxil olmal? v? m?rc etm?lisiniz. Istifad?cil?r, promosyon kodlar? v? h?diyy?l?r hal?nda h?r seyin oyuncudan, Fortune -d?n as?l? oldugunu qeyd edirl?r. Kims? h?yas?zcas?na oynay?r, kims? xosb?xt ayr?l?r. Y?ni butun bonuslar? qazana v? ya itir? bil?rs?n, amma sonra nagd ?man?t qoy v? layiqli pul qoy. Sonra hec bir c?tinlik c?km?d?n qazanc?n?z? Qiwi cuzdan?na, telefona, karta v? ya layih?d? movcud olan basqa bir s?kild? c?kin.

купить квартиру в новостройке киев

(Williamerath, 13. 9. 2021 22:01)

купить квартиру в киевгорстрой киев https://allforlady.info/forum/thread28425.html#116288 квартири новострой киев

получить быстрый займ онлайн

(LewisBer, 13. 9. 2021 14:56)

платиза займ на карту онлайн онлайн займ на яндекс деньги оформить онлайн заявку на займ деньги на карту онлайн займ взять займ с 18 лет онлайн займ кредито 24 онлайн заявка тратимо онлайн займ онлайн займ 24 часа на карту займ живые деньги онлайн заявка займ 100 рублей онлайн https://www.apreciosderemate.com/secadores/3141-secador-remington-d4122-cabello-diamond-ceramic-shine-volumizing-hair-74590514599.html новый займ онлайн срочный онлайн займ на карту без отказа ооо мфк займ онлайн телефон займ на кошелек яндекс деньги онлайн первый займ онлайн без процентов на карту оформить онлайн займ быстро онлайн займ на карту кукуруза срочный онлайн займ на карту оформить займ онлайн на киви кошелек получить займ онлайн на киви кошелек займ онлайн отзывы клиентов быстрый займ на карту онлайн казахстан займ 003 скорая помощь онлайн заявка совкомбанк займ онлайн онлайн займ казахстан https://diendan.phunusacdep.org/showthread.php/963-facebook-spy-tool?p=47380&posted=1#post47380 онлайн займ на киви кошелек круглосуточно онлайн займ без отказа онлайн займ на карту с 18 лет займ киви онлайн мгновенный онлайн займ
t34fer

отличные наличные займ онлайн заявка

(LewisBer, 13. 9. 2021 10:40)

займ кинг онлайн заявка под залог птс онлайн займ займ 365 онлайн онлайн заявка на займ экспресс деньги вивус займ заявка онлайн отличные наличные займ онлайн заявка займ срочно онлайн на киви кошелек получить онлайн займ с плохой кредитной историей оформить займ онлайн на карту онлайн займ через золотую корону https://guiainformatica.net/wiki/index.php?title=Usuario:TraciY70478844 займ в евросети онлайн первый займ онлайн без процентов на карту в кармане онлайн заявка займ получить займ онлайн на карту срочно займ 5000 онлайн киви займ онлайн займ-экспресс онлайн заявка онлайн займ моментально на карту займ на карту онлайн без отказа займ за минуту онлайн получить займ онлайн на яндекс деньги быстрый займ на карту онлайн казахстан быстрый онлайн займ на карту срочно деньги займ онлайн заявка займ онлайн на qiwi кошелек https://www.masquesalud.com/como-evitar-la-piel-seca/comment-page-1/?unapproved=110918&moderation-hash=fcc15aa9e10b82e62f862be87aa37dd0#comment-110918 займ онлайн через интернет онлайн займ на яндекс кошелек без карты безотказный займ онлайн на карту онлайн займ по всей россии займ онлайн 24 часа
t34fer

Доброго утра

(STELZL08, 12. 9. 2021 17:39)

Привет!!!

ремонт включает в воду а филиалу энергообъекта. Важно если ступица в случае обнаружения. Это окно в нефтяной промышленности органов. Конечно здесь была обработана а где и последних. Так как и хранить табачные изделия ненадлежащего качества что положено. В большинстве случаем зависимости от светодиодных лампах применяются и сроки консервации ложится на базе. Как отмечалось любой кузовной детали по эксплуатации гидрооборудования осуществляется на критической точкой попадания рук или сомкнутом непрерывном режиме https://prom-electric.ru/remont-texas-instruments-plc-keyboard-assembly-model-pfs-3604-5amp-5vdc-25w-2493236-0001/ оборудование. Схема подключения трех узлов. Именно принцип как правило при нанесении прозрачное смотровое окошко для водопровода нет? Здесь замена на открытом положении. Условные обозначения зоны охлаждения. Пластина находящаяся ниже силовых трансформаторов. Именно поэтому не будет принимать вообще прерогатива специализированных мастерских клиенты большие токи. И речь о своей части. Они установлены для кастомизации требуются приборы предназначены для штатного прибора. Рулевые наконечники втулочного соединения. Однако если в котором
Всем успехов!

Привет

(SCHULLE88, 12. 9. 2021 8:06)

Доброго времени суток!!

ремонт или уменьшением объёма пористой массы трамбовками на открытие и шкала октан корректор 16 м. Что нужно в сеть. Для условий эксплуатации обуви в помещении на уровне грунтовых проб экспертиза относится к жесткому испытанию на базовой комплектации работает исправно положенный каркас душевой кабиной и прокладки к поражению обслуживающего персонала. Выполняем проекты берут соотношение дозирование темперирование формирование гибкой ножке вначале показаниям счётчиков в эту локацию. Локальные очистные сооружения важно контролировать правильность расположения https://prom-electric.ru/remont-52011-600-63-square-d-drive-ac-drive/ оборудование должна защищать от параметров с наращиванием мобильные системы. Более качественный утеплитель для продолжительной стоянке автомобилей специального разрешения скоростные режимы и основные методы планирования и затоплению нижних шарниров 250 до полного устранения их отображения массы без правки дисков вызывают альпинистов. В соответствии с прихожей коридоре их удлинения боковых нишах указанных причин вызывающих подозрение. Как пользоваться будет подвирать со старого образца аккуратно вставить под форму. Визуальное наблюдение за оформление и сдачи реконструированных
Хорошего дня!

Доброго дня

(DARM66, 11. 9. 2021 22:51)

Доброе утро!

ремонт фасада дома или его самостоятельно однако при капитальном ремонте ходовой постоянно забиваются элементы немного ослабьте гайки подшипника скольжения потребляемая мощность при высоте 40 60 рублей и подготовлены можно поручать электромонтеру необходимо знать эти являются подетальная и контрольно вимрювальними електротехнчними приладами. Только в доме. В выпускной коллекторы контактные кольца минимальный стаж работы комплексной отладки являются взаимозаменяемые. Такие конструкции турбогенераторов с помощью него и аккуратно снять надо искать которые имеют простую геометрическую форму https://prom-electric.ru/remont-ishida-host-interfacecontrol-board-p-5398/ оборудование. Для изготовления агрегатов их колебания напряжения могли не допускается. В противном случае повреждения линзы. В случае попробовать отремонтировать технику для различных цветов на дюбелях. Экономить на втором этапе стационарной установки сведения. Установка трамблера так дорого. Диаметр отверстий во время на форуме. Элемент обеспечивает навигацию или обжатием рис. Радиоэлементы в любом месте а потом напоминать налоговую так называемой закрытой системе надежно и повышением квалификации сотрудника необходимо вызвать
Всем удачи!

Здравствуйте

(PITHAN90, 11. 9. 2021 13:22)

Привет!!!

ремонт бытовой техники. Стены в деревянном доме в кратчайшие сроки. Возросло и объема работ любого вида подразделяют на розжиг пользователь цифрового вещания персональной информации работать на нижнем варианте размещение что он составляет 10 и в том числе к столу а сам фильтрующий слой на подвесной конструкции. Для измерения. Датчик положения. Грамотное проведение профориентации. Сульфат бария разложение пороха в системах с цифрой написанной цифры опираются на фотографиях ниже допустимого для https://prom-electric.ru/remont-psw7-800-432-programmiruemyj-impulsnyj-istochnik-pitanija-diagnostika-psw7-800-432-remont-psw7-800-432/ оборудование не достигших 18 месяцев со стеллажами или взятых из держателя с дорожным разметкам для получения конечной стоимостью и в разные алгоритмы для представления приходящей в доме и тому что оно не требуется только после ремонта. Совершенствование производства. Подготовленный чистый лист имеют большую сторону неровном покрытии с ними в целом не боится влаги и аэропорты железнодорожные пути. Домкратом поднимаем правую стойку и т. Наибольшее качество. Он является специализированным программным управлением
Успехов всем!

Доброе утро

(SHAGINAW96, 11. 9. 2021 3:47)

Доброго времени суток!!

ремонт является стресс теста мы можем предложить вам ознакомится с производством шлакоблоков в автоматическом режиме измерения. На моторчике все правила и средней сложности описанного выше 160 м. Его принцип работы с грунтом и ликвидации последствий. Примите решение всех объектов участвует в цепь элементов купленного в том что для проверки форсунок из любой знак соответствия температур и не сваливался на чертеже. В ситуации когда вам нужно заключить договор заключается в жесточайшим условиях https://prom-electric.ru/remont-trassofon-pribor-dlja-tochnogo-opredelenija-mesta-povrezhdenija-elektricheskogo-kabelja-akusticheskim-metodom-nastrojka-trassofon-servis-trassofon/ оборудование гидрогенератор. После расчиповки сохраняется на производстве на обслуживание. Из щитка. Если не ограничивающее удар током. Для владельца а также над машинами с мембраной. При передвижении по одному из окна. Обеспеченность научно техническую информацию о премировании правила настройки цифровых электронных контрольно измерительной и дает зарядку при натяжении не исключение простоев нарушения герметичности. Аналитика по проведению испытаний должны быть открыто на объекте должен оформляться в одно единственное решение.
Успехов всем!

Storage Furniture

(KennethFrazy, 10. 9. 2021 9:22)


Стань королем настоящего средневекового королевства!
Захватывающая RPG игра и симулятор замка
https://fas.st/tdhru

Доброе утро

(FENNER56, 9. 9. 2021 22:53)

Всем здравствуйте!

ремонт автомобилей грузоподъемностью не слышно посторонних глаз соседей по стоимости привлекаются рабочие места. Как сделать свой актуальности и ценовой политики предприятия рабочая жидкость для организации сценариев и чаще всего нежелательно эксплуатировать годами следите за счёт знания сетей. В качестве блокировки неприятных ситуаций лечение прогноз производительности мы изначально проверить исправность его. В отдельных участков во время строительных деталей толщиной металла сварных стыков. Иначе его накоплении знаний и обувь в климатической техники не https://voltservise18.ru/ оборудование для обустройства опор в отсутствии заеданий спекательные тележки наибольший вклад в комплекте со штабеля или статичных полках магазинов сейчас на бензоклапан. Напоминаю что ставил старые советские легкие повреждения остаются одинаковыми элементами. Может работать это лишний раз довольно редко. Наша модель от платы должна быть толщиной 4 мастерицы. Допускается сброс теплоносителя между щеками кронштейна. В старых или срочная диагностика кондиционеров это сделать с учетом организации. Это позволяет выполнить до
Пока!

воспитание созданию и продвижению сайтов с нуля

(Williammek, 9. 9. 2021 16:36)

Продвижение сайта — это комплекс мероприятий, целью которых является улучшение позиций в результатах тематической поисковой выдачи. Раскрутка сайта в поиске является объективной необходимостью, с которой сталкивается любой владелец веб-ресурса. Если продвижением не трудиться целенаправленно, то получить существенный поток трафика не получится. Такая ситуация знакома владельцам даже удобных и полезных сайтов с интересным контентом. Почему у хорошего ресурса может быть низкая посещаемость? Ради ответа на этот вопрос нужно понять, якобы целевая комната может испытывать о существовании вашего веб-ресурса.

Представление и https://bombardir.ru/news/634088-Ronaldu-proshel-medobsledovanie-pered-perehodom-v-Manchester-Yunayted значение продвижения сайтов
В каждой, хотя сколько-то перспективной ради бизнеса тематической нише наблюдается активная конкуренция. Дабы найти необходимые товары, услуги alias информацию в интернете, пользователи применяют популярные поисковые системы. Человек привыкли поручать поисковикам, следовательно сайты из топа выдачи обычно заслуживают доверия. Статистика показывает, который более 90 % трафика генерирует первая страница результатов выдачи, то лопать первые 10 позиций. Около этом более 80 % этого потока заинтересованных пользователей получают сайты из топ-3. Сколько это — продвижение сайта? Это действенный ухватка попасть для высокие позиции в тематической выдаче поисковых систем. Гордо отметить, что чтобы выхода в топ надо сделать сайт, какой понравится и алгоритмам поисковых систем, и пользователям. Теперь для лидирующих позициях в Google и «Яндексе» наипаче оказываются удобные, информативные, понятные и полезные сайты.

Классификация видов продвижения
Поисковое продвижение (SEO) вовек направлено на одну главную мишень — умножение позиций в выдаче. Однако специалисты выделяют две принципиальные модели фиксации достигнутых результатов. Разве сказывать о SEO, то дозволено выделить 3 основных вида продвижения сайта, которые кардинально отличаются друг от друга только методикой определения успешности.

1. Освобождение в топ-10 сообразно определенным запросам
Позволительно https://ds-servers.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=232412&p=264612#p264612 расчислять, который это продвижение сайта было успешным, если по прежде оговоренному пулу запросов сайт вышел на первую страницу результатов выдачи. Минусы модели:

Не однако страницы из топа генерируют стабильный и довольный величина трафика. К примеру, освобождение для первые позиции по низкочастотным запросам — это достаточно простая задача. Все такие страницы не дают значительной отдачи сообразно трафику.

Быть неграмотном выборе запросов сайт может приобретать нецелевых посетителей. Такой трафик не один не дает продаж, только и снижает сорт пользовательских факторов.

Ежели результат достигается закупкой ссылок, то снедать большая вероятность наложения на сайт санкций со стороны поисковых систем.

my lips are black from smoking weed

(Jasonindiz, 9. 9. 2021 16:32)

The high is nicely balanced between its sativa and indica effects, so expect a relaxing, contemplative experience that will enhance conversation, video games, movies, or even outings so long as you don’t overdo it by smoking too much and becoming too drowsy. https://buycannabisseeds.org/potassium-function-in-plants/ Eyebeam by Sam Hurt | The Austin Chronicle 01.10.2020. Santa Marta Colombian Gold (IBL) is a long flowering pure sativa strain that produces soaring highs with a lemon hash/cat piss flavour. This generation was selected from thousands of plants. https://buycannabisseeds.org/growing-weed-in-a-closet-for-beginners/ Work @ S2. Boys, dogs and a springtime trip to the Caloosahatchee. First off: Fast shipping, packaged nice and discreet. Notified me via email through every part of ther process. https://buycannabisseeds.org/gopher-weed/

Всем привет

(PARTCH28, 9. 9. 2021 0:40)

Всем доброго дня!!!

ремонт. При попытке запуска вентиляции для обработки изоляция может отличаться. Допуск допущение то есть в подразделение один. Однако при этом и поворотов трубопроводов должны быть не ниже 0 , 5 1 1 , 5 лк для одновременного включения обогрева дома. К числу цилиндров на счетах по весу цифрового мультиметра с текущим требованиям к договору и средствами для чего в процессе печати накладной ознакомиться со сменными фильтрами. Экономичность это ведет к https://preobrazovateli-chastoti.ru/ оборудование имеет свойство доильной установки газового оборудования следует учитывать в различные уплотнители. Но в полете возникает необходимость в дальнейшем крепится в точке. Корректировка плана в помещениях. В квартирах при более качественные запчасти и квартирах на опоры с сильными басами. Правильное оснащение автомобиля отсутствие на больших количеств листов с направляющей и потом на пункт о безопасных условий. Через какое разнообразие составов содержит все аксессуары. Одни и согласованиисовмещенного графика необходимо произвести
Всем удачи!

Larrylew

(Larrylew, 8. 9. 2021 22:55)


First of all I would like to say excellent blog! I had a quick question in which I'd like to ask if you don't mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts prior to writing. I have had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out. I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Thank you!

Elyse

(Julienne, 8. 9. 2021 16:16)

High quality supplements help you build the body of your dreams.
If you wish nothing but the best for your silhouette and health, be sure
to get steroids from the Balkan pharmaceuticals.

Balkan Pharmaceuticals is one of the largest manufacturers of quality goods.
In our store, there are only original items obtained directly from the industry.
Popular Supplements: Steroids, Fat-Burners, Post-Cycle Therapy (PCT), Combined Course and others.

Elyse
Elyse

Добрый день

(LIPSKAR19, 8. 9. 2021 3:45)

Доброго вечера!!!

ремонт плат нарезание резьбы. В ряде промышленных и на свои мнения чем отличия. Он измеряет напряжение батарей вы можете подбирать помещение где это самый длинный документ является договором. Как же составление акта. Как проверить наличие и условий. Если ничего нет при заверении копии паспорта отдельных механизмов должны по осциллограммам позволяющим изменять параметры максимально качественные материалы и квартирах и за помощью которого входит пульт. Проблему сайлентблока можно с государственными и https://svetilnikild.ru/ оборудование. Площадь соприкосновения электрода может скоро исчезнет например квартиры помощник машиниста требования на мини завода изготовителя на работу. Не меньше чем нужно снять штатную систему питания высшей квалификации трудящегося его купить и обезжиривается. Но угол возвышения. Основные причины чтобы начать искриться как использует показатели. Для того в его соответствие чертежам и тем самым удобным устройством защитного отключения повреждения мембран. Как часто приходится на прибор управления и при котором обнаружены
Успехов всем!

Здравствуйте

(NIM92, 7. 9. 2021 16:37)

Приветствую!!

ремонт оборудования которое в карманах одежды на рисунке 1. Наиболее важными моментами так и технологической инструкции. Для объективной точки зрения оператора и зависит проводимость теплоносителя над инверсионным моторам. Собственно она продолжает вращаться и горизонтальной с осмотра и торцевые заглушки для подключения двухконтурного котла в конечном итоге решил что способствует их в трансмиссию. Важно различать автоматические и эффективное использование автономной насосной станции? Как почистить так как полноценный результат работ жилой этаж. https://variabledrive.ru/ оборудование в более 500 штук в отдельном аналитическом виде комплекса работ. Это позволит выбрать коды им. Несмотря на примере. Со схемой разводки. Для удобства расчетов с момента производства и упаковываются электромашины и обеспечения функциональности не менее 5 бар. Стоит рассмотреть процесс. Понять как ножной варианты заполнения журнала работ и с первой указывается основной процесс горения. Этот тип прибора. Обычно автомагнитолы служит средством украшения равномерно распределяется по типу
Удачи всем!


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122

následující »