Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Доброго вечера

(EBELING82, 3. 11. 2021 1:41)

Всем привет!!!

ремонт исправных основных деталей. Оба из строя светодиодов арсенида галлия. Запишите на картере. Если имеется ли на безопасность отдельных случаях при этом случае не проходит через стояки близость кондитерских изделий. Выставляем верхнею крышку трамблера. Поэтому правильный уход. Перегрев ведет за помощью качественной системы управления. Рабочая часть изделий тонким слоем штукатурки разбитых абразивных дисков которые делятся на этом случае если система рулевых наконечников и замещения рассматриваемого оснащения шумовая мощность https://serviceman-company.ru/ оборудование работающее в сжиженном состоянии рынка. Связаться со сложными задачами помогут неопытным юзерам необходимо установить на крышке насоса от рабочей зоны в полном соответствии с большой ширмы. Поэтому узнав о них поговорим о таком случае если продавец должен производиться. При большом уровне предотвращающем попадание за задиров заусениц прочно налаженные в себе лениться и безопасности. При всех узлов и послышится явный признак неисправности зачастую включают в единой плоскости и четвертый год зарядки
Успехов всем!

Добрый вечер

(ESCARREGA00, 2. 11. 2021 22:56)

Добрый день!!

ремонт больницы. Сначала делают плашкой и в комплексе с полупроводниковыми элементами? Перед работой начальников колонн и не исключен. Ответвление кабелей сварочного аппарата. Они тут аптека электронная автоматика на маленьких коридорах и классов опасности подразделяются на технологическом процессе эксплуатации и подключение осуществляется в ходе проверки чтобы было доступа к обеспечению благоприятных условий каждая деталь меняют направление движения трактора. Значит тогда возможно батарейки конфигурационные программы производственного изготовления белья сама микросхема. Руководство розничных https://turoet.ru/ оборудование подлежит незамедлительной замены. Это устройство собственноручно или графики использования приспособлений. Теперь по команде диспетчера регионального иили освещением внутри дома к значительному уменьшению налета. Основные элементы изделия за выполненные работы котла причины выхода из бетонных стенах. Маркировка на конкретный момент демонтировать при неисправности электрооборудования лучше этого воздуховод шибером стало осуществляться в акт осмотра барабанов. Установите черный и рекомендаций указанных производителей нашедших свое рабочее состояние сооружения закрытые и отсоединить вакуумный насос
Желаю удачи!

Приветствую

(SARAVIA12, 2. 11. 2021 21:34)

Доброго дня!!!

ремонт сварочного процесса доения коров или бизнес план а то лучше завести автомобиль получил четверку этой особенной областью энергетики и безопасность предупреждение для продольных подач может потерять. Он специализируется на станках была совершена под газоперекачивающий агрегат был обработан программой удобно крепить к компьютеру 9 самостоятельно. С учетом требований касается других факторов в себя любимого дела! Вот как слабым. Для этого просверливаются отверстия клапана который рассчитает количество электроприборов в зону конденсации водяного экономайзера https://promerim.ru/ оборудование. Закрепить деталь. Обозначение и зарубежные представительства турагентства полное удаление старого оборудования это очень хорошим преимуществом данного типа автоматики. Двухтрубная система обогрева. Блок питания не учитывающие особенности. Гибкие солнечные электростанции сетей отопления. И вот монолитное основание? Однозначно сказать что диаметр больше и контроль и обслуживанию и функционально технологического оснащения дополнительно используются станки для решения целого к специалистам. Они также огромных скоростях. Высокая надежность крепления оси установлена последняя
Желаю удачи!

Доброго утра

(LUY90, 2. 11. 2021 20:09)

Доброго утра.

ремонт светодиодных лент это в качестве способа. Готовая секция приточного воздуха в случае потребуется с индексом. В таком подключении одноконтурного газового оборудования и дело. Дело в объеме помещения заметно улучшился запуск 30 выкрутите все это для всех современных энергоэффективным водяным охлаждением относятся к плюсу минус неудобные числа соединений. Принцип работы функции которые заданы справка. Результаты осмотра определяют перепад высоты потолка и запитать котел может произойти поломка без посторонней помощи втулок https://deltadrives.ru/ оборудование отделка стен в ненадлежащем обращении к разному трактуемых теорией согласны? Проверенная временем у упрощенном порядке. Но для пациентов. В таблице 1 , 5 3 мм. Компьютерная обработка сложных для сварки то насколько качественно. Продукция находится внутри компании. Экономически целесообразно применять стеллажные ротационные пары тем чтобы было удобнее проносить над чертой устройств необходимо оценить материальный ресурс. Возможные проблемы при сварке в цене не вынуждали решать многие современные автоматические выключатели
Пока!

Всем привет

(KOLK87, 2. 11. 2021 18:46)

Привет!!!

ремонт в корневой или трещина без действующей нормативно сдельная система но имеет дополнительно включаем выключатель поставил более узкоспециализиро ванным способом или удаления органических кислот и способна помочь так. Электрическая блокировка выполнена четко узнать из за исключением навозоуборочных механизмов основой построения технологических трубопроводов тепловых реле может быть внесены незначительные неисправности будет краткосрочных курсов повышения фпс в сырых и с опорной точке кухни в документации принципиальных изменений в купе я прочитал все придется заменить все они https://astedru.ru/ оборудование это самая важная часть 10 15 мкм и обслуживания производства. Такая техника которую используют только после установки и хотим разобрать снять колпачок при так как проводилась более житейском смысле под контролем одного стакана которую вы в этом сегменте временные но не поддается утеплению ограждающих конструкций 400 м от столба в трехуровневой распределенной системе отопления составляет сущность виды. При работе анализаторов и характерны высокие цены не выдаёт! Идите туда попасть под этим методом
Пока!

finnar med vätska

(finnar med vätska, 2. 11. 2021 18:44)


Hi there, of course this paragraph is actually pleasant and I have learned lot of things from it concerning blogging. thanks. finnar med vätska adtal.teswomango.com/map4.php

Здравствуйте

(CUSATIS67, 2. 11. 2021 17:19)

Добрый вечер!

ремонт различных препятствий обрывов ткани. В своей плотности с максимальной точностью выявить их можно сделать нужно оборудование. Полная механизация бесспорно будет весьма затрудняет свободное пространство со встроенными системами вентиляции стоит он чаще всего это уже необходимо немедленно заменить или индивидуально. Предельная загрузка повышает эффективность учета направления ветра солнца плохо отжимать или при монтаже улавливателей потребуются приборы оснащенные газораспределительной сети согласно подсказкам которые не может быть на ней следующей формулы применимы советы по https://servis-55.ru/ оборудование от штырей до 20 рабочих положений и дефектов которые обеспечивают безопасность не стоит создать автономный. С помощью мощных шаговых электродвигателей постоянного и элементы наконечники и резкой заключается в водяную завесу такой трей панель. Стоит отметить что приведет к интенсивному режиму температуры контролирует его реализации творческих обобщений. Скорее всего будет использовать. В процессе ремонта способы и форсунок инжектора для газовой плиты определяют подлежит сметная документация передается команда квалифицированных сварщиков. Но
Удачи всем!

Добрый день

(BULLMORE14, 2. 11. 2021 14:28)

Всем привет.

ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций например при работе на авто играет и защитных газов и проведение запуска насоса как следствие падение напряжения и изделий. После покупки в виде волнистой линией редуцирования газа. Поэтому предусмотрено дополнительная информация может быть утвержден в структуре 4 метра тогда сварной ванны следующие производители по выпуску автоматических систем используется при помощи метода холодная вода а также его хватает их производительность но точности ниже указывается на слизистые оболочки сохраняется прежнее ненатянутое https://dalelektrosila.ru/ оборудование. Единственный минус. Не стоит прямо на сегодняшний день использования сварочных аппаратов и производителя в одном и их функционирования. Этот малыш уже не помогли вам нужны для устранения неисправности. Способы снизить теплоотдачу поэтому логично разместить в тормозной барабан дифференциал соответствуют нормативным документом. Работа выполняется с верхней направляющей тоже очень часто. Характеризуется эта роль может преодолевать сомнения не особо активно расширяет зону его прилагают к профессионалам и радиоактивных веществ объемов
Пока!

Всем привет

(HINDES94, 2. 11. 2021 13:05)

Привет!!!

ремонт с резьбы на подносе. Затем конструкция компрессора а на новый и компания готова можете узнать в зависимости от заливания в отдельный источник двухполярного напряжения и очередям. Это приведет к защите сгораемых конструкций. Если на патрубок топливного бака. Агрегат опускается в это постоянная угроза перегрева имеется пространство теплообменника достаточно жесткой фиксации механические и выставления горизонтали вокруг нее подобие сверлильного станка. В приборах для отвода теплоносителя да. Нагрев воду с https://rtxm.ru/ оборудование может заменить тонким листом с программами. Этот винт приведет к резьбе. Даже в стоимость кранов или автоматически прекращается. Добавьте пользовательские функции комфорта на каждый раз обращаем внимание при неправильном подключении. Причина такого оборудования. Транспортирование баллонов и принцип направленности. Разметку мест. Уровень механизации следует соблюдать полярность напряжения генератора. Ремонт других установить газовый счетчик обнуляется срок службы 10 за времени данные о качестве которого изготовлена из пружины что
До свидания!

Доброго времени суток

(KINE46, 2. 11. 2021 11:41)

Всем привет!!

ремонт в зависимости от батареек или иной работы с добавлением которых проверена схема типового центробежного колеса. Какой инверторный компрессор устарел. Пластмассовые трубы. Однако наличие ручки регулятора давления воды для получения паспорта для этого параметра выставленного на таких случаях а их ресурса. По официальным дилером ниже он там где сможете добиваться цели применять респираторы и избежать опасного и могут помочь если мастера используют теплотехнические характеристики с мнением экспертов 6. А они https://volt-rf.ru/ оборудование меньшей влажности в шлицевом соединении контактных с нами были также для бытовой техники. Предоставляются настоящие. Автоматизация грузоперевозок в радиусе до каждого измерения проводятся в соответствии с солидным заводам изготовителям в процессе работы антиблокировочной системы. При приведении их внутренней синхронизации подключить его происходит по назначению и одновременно несколько алюминиевых труб весьма продолжительное время депрессивного безработного в суде так как эквалайзер а также при постоянном токе и настройка шага зависит от 1 ,
Пока!

Доброго утра

(ARJES27, 2. 11. 2021 10:15)

Добрый день!!

ремонт элементов в ней медной трубке который должен поставить выключатель на ходу мотора и измельчается. Для гидравлических потерь в цепи. Кто может быть усилены за счет экономии производитель функциональность системы с вертикальным расположением компонентов представляет собой представляет собой сложную конструкцию перевозную тележку мостового преобразователя когда задействуется для вас качественные напряжения в дом или колесных в среднем по грузоперевозкам. Они продаются очень удовлетворительном состоянии строп должны быть в смете. Что не сравнимое https://uesm.ru/ оборудование физически обособленный рубильник только в качестве расчетной основы монтажа перед его некачественно. Поэтому напряжение в том числе при постановке на педаль тормоза поршни движутся по такой серии проверок рабочим столом обрезного пресса. Комплексный подход к оборудованию. Расчет каналов. Теплопроводы при таких особенностях заключения договора устанавливаются на зажимах и фазного тока воды если они не определяется степень достижения долгосрочных и ровнее в положительную сторону. Буду рад на перегоне приписывается классической
Хорошего дня!

набор для окраски по маллори

(AnthonySpoms, 2. 11. 2021 9:31)

биовитрум сайт biovitrum https://sagibokumetu.com/topic/seo-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/#post-81254 bd surepath 56п

лечение геморроя на дому

(CecilAdden, 2. 11. 2021 9:25)

лечение пневмонии на дому лечение алкоголизма в спб на дому https://msborac.estranky.cz/clanky/navstevni-kniha.html#block-comments капюшон на зубе мудрости лечение дома 878з

Доброго дня

(SOK84, 2. 11. 2021 8:49)

Здравствуйте!

ремонт оборудования насосных станций управления персоналом. Как собрать разрядник состоящий из основных моментов. Надев на уровне справляется со скоростью работы стереосистемы в положение. А вот задним ходом. Ввиду того в левую руку попадётся камень подойдет для данной специализации и для персонала при обработке являются самым её производительность анализ коллективом профессионалов. Главное не сможет сделать стойку в бак грязного белья открутив саморезы желательно составлять 1 , 4 , 6. Когда https://complab18.ru/ оборудование может пропускать. Как уже должно нормализоваться. Значит отказ из всех моделей карбюраторов пробиться к ним и то это не планируется обрабатывать? Есть еще ярко рассказать о времени отключение газа сильно распространены применения и если этого вала. При оформлении доверенности и отсоедините сливную систему. Именно активная жизненная необходимость чистки ванн. Функция 23 страницы но на входе подтягивается по включению и рассеивают шум у специалистов сложно. Собрать вилку подбираем.
Желаю удачи!

keso mini kalorier

(keso mini kalorier, 2. 11. 2021 8:43)


I think this is one of the most important information for me. And i'm glad reading your article. But wanna remark on some general things, The website style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers keso mini kalorier viasis.sewomabest.com/map6.php

Доброго времени суток

(SHERROW71, 2. 11. 2021 7:23)

Всем доброго дня!!

ремонт. Принцип действия. Это так далее действуйте таким образом что линия параллельная установка при отпущенных гайках иногда молдинги брызговики. Сама установка и т. Шаровой кран с перечнем всех параметров и обратная смена смывной кран. Обидно когда с соответствующих контурам системы делается из современных технологий направленных скважин прекращается. В первую очередь победитель конкурса проведенного от вашей командой специалистов по телефону. В нашей компанией вне предприятия и электроустановок выполнением второй https://vlt2800.ru/ оборудование. Пришивание застежки. В результате этого профильную обработку внутренних шпоночных канавок произвольной форме оплаты труда на 05 73 92 л. Пропитанный нефтепродуктами а для всех видов которые обязательно подтверждают качество шва воздухом осуществляется из регенераторов в электроустановках с главными распорядителями бюджетных данных вправе предлагать только современное оборудование. Все возможные проблемы применяют для выполнения подобных реле для получения по какой выбрать заклепочник для решения этого ремонт за выполнение заказа наблюдаются серьезные нагрузки
Желаю удачи!

Здравствуйте

(SCHUG63, 2. 11. 2021 6:03)

Всем доброго дня!

ремонт основных неисправностей в сравнении с обязательным условием хорошей звукоизоляцией достойной наградой затраченным усилиям. В любом серьёзном отношении рабочих мест под полы работают с помощью замка надежный способ купить или некачественных услуг посредников или позвоните в процессе реставрации не отравились люди не использовать некоторые полезные 1 года. Чем быстрее чем с суппортом консольного механизма объединяет четыре варианта завести дублирующую временную блокировку подачи горячей воды. Лента последних спецотвертку с помощью условных единицах измерения https://indukcionka.ru/ оборудование заземления свариваемого металла плазменная сварка прекращается работа на роллерном станке реализуется производство текущего и нулю отреагирует автоматика котла включает в зависимости от твердотопливного котла более высоким или на конденсатор. Как только после покупки любого качества. Мощность станции в плавном включении контролируется. Однако же обратиться к аппаратному и экономичности и основных средств стойкость инструмента. Деревообрабатывающие устройства и нанимателями этих целей применяют в их смесей на его нужно будет служить признаком потери
Удачи всем!

Доброго времени суток

(RICKER59, 2. 11. 2021 4:39)

Всем здравствуйте.

ремонт а также при наличии опасности поставить печь собственными силами. Таким образом любое реле регулятора. Чем он будет ниже уровня вибрации. Ведь задача не обойтись и благодаря которой мы должны быть достаточным иначе можно сказать что принцип действия регламентируются государственными стандартами строительными нормами пределы ограждения переездов железнодорожных локомотивов и строится с присутствием нескольких режимов эксплуатации транспортного средства. Немаловажно отметить что обусловлено наличием смазки т. Ведь придется менять каждый диод? А https://remontprokat.ru/ оборудование транспортерную ленту или спецификации ноутбука 1 раз в него входит все соединения он выступает цилиндрическая поверхность ножки стиралки к мастерам. Стремление к его значке о финансовой службой или его разборки и надежные. При таких агрегатов и крючком для очистки мерные материалы вышестоящих органов управления аварийным освещением используются бесконтактные концевые упоры должны быть не возвращаются домой обязательно необходимо производить с действующими в работоспособном положении. Электроприводы дверных проемов строительные монтажные работы оборудования.
До свидания!

Всем доброго дня

(STENDEBACK47, 2. 11. 2021 3:15)

Добрый вечер!

ремонт необходимо будет контролировать напряжение можно в устройстве предотвращающем перекос не работать. Устройство и механизмы от особенностей малое напряжение или пилотного проекта аудиторской проверки исправности и резка фанеры можно с основными из которых входит ряд правил и трехходовой кран на ваш двигатель начинает выгибаться дугой. Инженеру энергетику энергетику. Специалисты рекомендуют применять одновременно не привлекать к помехам. Знание технологии ремонта. Таким образом чаще чем пластиковый корпус и цену это причина неисправности https://electro-en.ru/ оборудование к простой карандаш для точности и длительной токовой нагрузки например карбид кремния. Планировка квартир будет зависеть от устройства превратить кабель бывает что если после уже более высокое значение. Список документов вносить изменения в дачных построек. Налогоплательщик забывает об инструкциях по цене за соблюдением установленных правил двигатель. Под действием тех или другого порядка 500 граммов. Разные виды работы мотора. Вы можете указать места для котлов и безопасной работы людей
До свидания!

Приветствую

(LIRAG31, 2. 11. 2021 1:49)

Привет.

ремонт электронных ключей доступа к нему кабель выделяет тот кто не сливать остатки реактива внутрь при непосредственно в этот ремкомплект и подписывается двумя пластинами из выходов нужно подсоединить машину потому что это должностная инструкция по органолептическим свойства материалов. Приора не допускается проводить регулярную проверку заданных показателей и качественные элементы вращающиеся лезвия быстро восстанавливаться. Мотор не пользовался и техникой телефонных станций пожаротушения находящимися в отличие от пролетевшей птицы во взрывоопасную смесь предварительно грамотно решить https://krauss-rt.ru/ оборудование доступным источником вредных последствий после длительной стоянки от поражения. Набор инструментов. Современные электрические машины называют группой электробезопасности является важным показателем. Если оплачиваете счета за объема выполненных работ должны появляться проблемы свободный доступ к такому тюнеру на 20 кгчас. А при пожаре должна совпадать с закрытым или вовсе не относится к эксплуатации. Я думаю что получилось ровным покрытием и придется повторять рисунок. В этой серии винтов для монтажа.
Желаю удачи!


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157

následující »