Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

tiyara4d

(BrandonRaino, 17. 2. 2023 20:25)tiyara4d

Я знаю где-то во вселенной

(Kevinrig, 17. 2. 2023 13:11)

Я знаю где-то во вселенной https://dzen.ru/video/watch/63d0a2ee00b242106a364177?t=7

Opravdu to funguje, konspirace mají vědecké zdůvodnění!

(Dariaovabe, 17. 2. 2023 11:53)

Ahoj všichni!

Jmenuji se Dáša, je mi 23 let, jsem z Lotyšska, chci vám vyprávět zajímavé postřehy ze života)
Byla jsem skeptická ke všemu magickému: spiknutí, očarování, zkažení atd., dívala jsem se na Harryho Pottera a smála se těmto podivínům....
Zkoumala jsem tyto otázky na webu https://www.zagovorna.ru
Ale jednou mi kamarádka nabídla, že se vsadím, a udělala malý obřad, bylo to neuvěřitelné, ale fungovalo to, bylo to namířeno na mé tělo, abych se k ní příští týden cítila vzrušená, a co si myslíte?
Nemohla jsem spát, Bradavky neustále stály a celé tělo chtělo jet za ní na návštěvu!
Nakonec jsem uznala, že konspirace fungují, a ta vypnula ten energetický efekt.
Buďte tedy pozorní a nepopírejte, co jste v praxi nezkoumali)

Hodně štěstí všem!

Отправка денег без границ

(LeroyMat, 17. 2. 2023 7:45)

Отправка денег без границ: моментальные переводы из России в любую страну, а также оплата инвойсов https://t.me/storm_finance

Интерьер И Дизайн

(FrankFEd, 17. 2. 2023 7:25)

Оформление внутреннего пространства дома из оцилиндрованного типа брёвен предполагает применение множества стилей https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana
Есть основные варианты, получившие наибольшее распространение: стиль модерн, скандинавское направление, кантри, https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana

В последнее время, застройщики предлагают квартиры со свободной планировкой, т https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-kafe
е https://sferahome.ru/stroitelstvo
вообще без стен и перегородок https://sferahome.ru
Такие квартиры не ограничивают возможностей дизайнера-архитектора https://sferahome.ru
Популярны в последнее время стали идет за счет специальной отделки пола и потолка https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana
Например, перехода паркетного пола в плиточный и снова в паркет https://sferahome.ru/stroitelstvo
Иногда изменяют уровень пола, делая на кухне небольшой подиум https://sferahome.ru/stroitelstvo
В гостиной необходим потолок более высокий, что создает ощущение объема и зрительно разделяет пространство без участия стен https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
Границу между помещениями можно также подчеркнуть цветовым решением стен и освещением https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov
Очень модным направлением считается уход от прямоугольных, квадратных поверхностей в пользу скругленных https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana

В отделке стен использованы бирюзовые обои двух разных оттенков и текстур, их стыки подчеркнуты молдингами https://sferahome.ru/stroitelstvo
Зрительно повысить высоту позволяет широкий классический плинтус, частично заходящий на него https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-kafe

Оригинальные декоративные элементы сделают уникальным внешний вид любого помещения, дома https://sferahome.ru
Статуэтки и стекло, керамика, кашпо, картины, вазы из фарфора – вот лишь некоторые украшения, отлично дополняющие обстановку помещений https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov
Неповторимый, эксклюзивный антураж у дома будет, если использовать вещи, созданные своими руками https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana

Недопустимо за счет кухни или смежных комнат увеличивать площадь санузлов https://sferahome.ru/dizajn-interera
Надо учесть, что в несущих конструкциях категорически запрещается устанавливать проемы больше 1,2 м и не ближе 1,5 м к внешним краям стен https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-kafe
Один проем на 1 несущей стене https://sferahome.ru/stroitelstvo

Независимо от площади жилья, необходимы рациональность и максимальный комфорт https://sferahome.ru/stroitelstvo
В панельных домах жилье дешевле, чем в кирпичных https://sferahome.ru/dizajn-interera
Среди множества стилей, не все можно применить в панельном доме https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-kafe

Трехосевой Чпу

(Blakefut, 17. 2. 2023 7:09)

Увеличенная по оси Z, то есть — по вертикали, область работы, которой этот станок отличается от AMAN 3040 4axis 800W, вместе с комплектным поворотным устройством позволяет обрабатывать крупные вращающиеся заготовки и заготовки большой высоты https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500

Резка металла https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500

В этих станках с ЧПУ применяют фрезы с твердосплавными, корундовыми или алмазными рабочими поверхностями https://triosi.ru
Они бывают двух видов:
Шпиндель: 3,2 - 4,5 кВт https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500

Удобен в обращении и не занимает много места https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600

Вес: 800 - 1430 кг https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500

Лечение Акне

(Jamesmet, 17. 2. 2023 4:27)

Элос-эпиляция https://www.egoestetica-med.ru/services/face/
На волос оказывается воздействие светом, одновременно пускают ток, некоторый симбиоз электро- и лазерной процедуры https://www.egoestetica-med.ru/services/waxing/
Суть её состоит в максимальном прогреве волоска лазером и последующем посыле электроимпульса в фолликул https://www.egoestetica-med.ru/services/massage/
Таким методом можно уничтожать корни волосков, которые расположены в глубоких слоях дермы (до 5–6 мм) https://www.egoestetica-med.ru/services/treat/

Консультация у специалиста на тему выявления возможных противопоказаний для проведения процедуры, а также определения целесообразности и эффективности процедуры https://www.egoestetica-med.ru/offers/

Особенностью такой эпиляции является гладкая кожа без рубцов и шрамов, а результат заметен уже после первого сеанса https://www.egoestetica-med.ru/services/facial/
В результате можно аккуратно удалить вросшие волоски, чего сложно добиться другими методиками https://www.egoestetica-med.ru/services/massage/

Копирование, публикация и любое использование, в том числе переработка (рерайт) материалов возможно исключительно после письменного разрешения https://www.egoestetica-med.ru
Администрация сайта не несет ответственности за представленные на данном сайте: информационные материалы, пользовательские комментарии, рейтинги, каталоги, отзывы, представленная информация носит исключительно ознакомительный характер и не является призывом к чему либо https://www.egoestetica-med.ru/services/treat/

Есть различия между рассматриваемыми видами лазерной эпиляции и в их стоимости https://www.egoestetica-med.ru/services/man/
Аппарат диодного лазера гораздо дешевле, за счёт чего и уменьшается цена https://www.egoestetica-med.ru/product/ship-your-idea/
Выбор того или иного вида стоит делать только вместе с мастером, учитывая тип кожи, качество волосков, уровень чувствительности и другие факторы https://www.egoestetica-med.ru/services/treat/

На сегодняшний день процедура лазерной эпиляции на теле и лице является одной из самых востребованных у женщин разных возрастов https://www.egoestetica-med.ru/product/ship-your-idea/
В отличие от уже привычных старых способов удаления нежелательных волос, лазерная эпиляция показывает отличные долговременные результаты, а самое главное - метод является безопасным и практически безболезненным https://www.egoestetica-med.ru/services/man/

Сколько Стоит Уборка Коттеджа

(GeorgeKaf, 17. 2. 2023 3:50)

Шаг 8 https://getclean.guru/generalnaya-uborka-kvartiry
Действуйте!
Чистый бизнес: как открыть клининговую компанию https://getclean.guru/uborka-chastnogo-doma

УСЛУГИ Поддерживающая уборка Генеральная уборка Уборка после ремонта Моем ванную Моем ванну или душевую кабину Моем унитаз Моем раковину Дезинфецируем и моем пол Чистим и дезинфецируем сантиехнику Моем зеркала до блеска Протрем светильники Моем плитку и стены от пола до потолка Моем потолок Проведем обеспыливаение всех поверхностей Удаляем следы скаски, скотча, штукатурки https://getclean.guru/uborka-kottedzhej-posle-remonta

Следующие шаги https://getclean.guru/mojka-fasadov-zdanij

Уборка с мытьем остеклений https://getclean.guru/uborka-chastnogo-doma

В любом случае он складывается из нескольких обязательных пунктов:

Самый Лучший Уролог В Москве

(Mariolut, 17. 2. 2023 3:23)

Первые письменные упоминания о применении хирургии в мирных целях относятся к Древней https://www.energy-med.ru/terapiya
, основоположник экстремального туризма, упоминает в своих мемуарах некоего Прокруста, использовавшего хирургические приёмы в лечении потливости ног https://www.energy-med.ru/kosmetolog
В других главах той же книги автор описывает случаи, когда он сам активно практиковал хирургию для решения самых разнообразных встающих перед ним задач https://www.energy-med.ru/drugoye

Лоботомия (антитеррористическая операция) https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]
В черепе пациента просверливают небольшую дырочку и высасывают через неё участок , отвечающий за невосторженный образ мысли https://www.energy-med.ru/drugoye
Лицам, перенёсшим лоботомию, по российским законам предусматривается льгота при уплате подоходного налога, что делает эту операцию чрезвычайно популярной среди младших офисных сотрудников (см https://www.energy-med.ru/chirurgiya
также ) https://www.energy-med.ru/terapiya
Считается, что первым нашёл ей практическое применение , до сих пор являющийся ведущим специалистом в этой области https://www.energy-med.ru/drugoye
Будучи виртуозным хируругом, он способен провести лоботомию не только без ассистентов, но и безо всяких инструментов! К счастью, подавляющее большинство пациенов в данной операции не нуждается ввиду врождённого отсутствия соответствующей части мозга https://www.energy-med.ru/diagnostika

Аппендэктомия (удаление червеобразного отростка) https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]
При заболеваниях, вызванных -паразитами, форма кишечника человека может самопроизвольно измениться, образовав сбоку от главной кишки небольшой червеобразный отросток https://www.energy-med.ru/terapiya
В результате избавление от червей становится невозможным, потому что из отростка всё время лезут новые https://www.energy-med.ru/drugoye
В этом случае показана операция по хирургическому удалению червеобразного отростка https://www.energy-med.ru/kosmetolog
Люди, перенёсшие такую операцию и оставшиеся в живых, должны на протяжении всей жизни раз в полгода обязательно обследоваться у хирурга на предмет выявления возможных рецидивов заболевания https://www.energy-med.ru/diagnostika

Итак, плохое самочувствие, сопровождаемое болями, может обуславливаться не только возрастными и естественными факторами, но и возникновением какого-либо заболевания https://www.energy-med.ru/terapiya
Если вы заметили данные факторы у себя или у членов своей семьи, - немедленно получите консультацию у врача терапевта и при необходимости пройдите соответствующее лечение https://www.energy-med.ru/diagnostika


Разрыв селезенки случается часто при травме живота, падениях, ДТП https://www.energy-med.ru/drugoye
Состояние относится к неотложным и характеризуется внутрибрюшным кровотечением https://www.energy-med.ru/dety
Помочь пациенту может лишь операция https://energy-med.ru/

Листы Для Хлеба

(Charlesnes, 17. 2. 2023 2:50)

Такое устройство имеет множество различных видов и принципов работы https://www.kondhp.ru/products/formuiuschaya-rotatsionnaya-mashina-dlya-proizvodstva-sakharnogo-pechenya-rmp-3m
Однако для мини-пекарни среднего типа подойдет гидравлическая (автоматическая) модель с весовым способом деления теста https://www.kondhp.ru/products/smesiteli-portsionnye-lopastnye-vertikalnye-dlya-sypuchikh-materialov-splm-n-iz-nerzhaveiuschei-stali

Приобрести оборудование для производства хлебобулочных и кондитерских изделий предлагает компания https://www.kondhp.ru/categories/termodymovye-kamery
В каталоге компании представлены модели агрегатов различной мощности, что позволяет подобрать подходящее оснащение как для мини-пекарни, так и для хлебозавода https://www.kondhp.ru/products/malogabaritnaya-testomesilnaya-mashina-mtm-65

Устройство, которое делает заготовки из теста с определенной массой https://www.kondhp.ru/categories/testodeliteli-i-testookrugliteli
Таким образом, не требуется отмерять и делить тесто вручную, соответственно процесс приготовления ускоряется https://www.kondhp.ru/products/testodelitel-shnekovyi-kuzbass-68-2m
Оборудование обеспечивает бесперебойную подачу заготовок определенной массы, после чего, может быть переключено https://www.kondhp.ru/pages/mukoproseivatel-pioner-p2-p

Предназначены для шоколадно-глазировочных машин с целью обеспечения непрерывного процесса глазирования кондитерских изделий, для растапливания, перемешивания и подготовки глазури и шоколадной массы в кондитерской и хлебобулочной промышленности
Благодаря покупке высококачественного оборудования, производственные предприятия смогут существенно улучшить условия труда персонала, а также повысить эффективность деятельности https://www.kondhp.ru/categories/varochnoe-oborudovanie-1
Помимо этого, улучшение технической оснащенности обеспечит неукоснительное соблюдение технологии и позволит повысить качество выпускаемой продукции, в частности улучшить внешний вид и вкус, что приведет к росту объемов продаж https://www.kondhp.ru/pages/konveiery-i-transporternye-lenty


Цены На Конденсаторы

(Davidket, 17. 2. 2023 2:31)

G828 Корпуса с площадью выреза под дисплей и для клавиатуры, идеально подходят для https://ke07.ru

Не совсем верно https://ke07.ru/korpusa-dlya-rea/

Корпус AeroCool Cylon имеет невероятно эффектный дизайн, главной особенностью которого является наличие многоцветной подсветки оригинального конструктивного исполнения https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/nozhki-pribornye/nozhki-rezinovye-samokleyushhiesya/
Модель имеет редко встречающийс https://ke07.ru/catalog/korpusa-plastikovye/korpusa-serii-kz/kz-24u-kz-37/kz-30-45x70x120/

Официально от производителя! C фирменной гарантией! nbsp; типоразмер: Midi-Tower, форм-фактор материнской платы: ATX, Micro-ATX, блок питания внизу, число внутренних отсеков 3,5: 4, число внутренних о https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/klemmnye-bloki/sh-301/

G18xx Практичные корпуса с защелкивающейся конструкцией сокращает время сборки продукта https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/kabelnyj-vvod/rezinovyj-kabelnyj-vvod/
Четыре внутренних направляющих https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/elektrotehnicheskie-izdeliya/klemmniki/

G21xx, G31xx Пластиковые влагозащищенные корпуса со степенью защиты IP65 https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/skoby-dlya-krepleniya-kabelya/
Внутренние отлитые стойки для крепления https://ke07.ru/catalog/radiatory/

Уличный Светильник На Столб Цена

(Richardslorm, 17. 2. 2023 2:10)

Принцип действия такого вида осветительных элементов заключается в преобразовании электрической энергии в световой эквивалент https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-varton-strong-promyshlennyj-klass-zaschity-ip65-12429068-mm-54-vt-6500k-s-funktsiej-avarijnogo-osvescheniya
Такие лампы можно подключать к источнику питания 12 или 220 В https://led-svetilniki.ru/shop/brands/galad-kassiopeya
Второй вариант предполагает необходимость установки встроенного драйвера, так как диодное исполнение должно питаться от источника постоянного тока https://led-svetilniki.ru/shop/brands/tl-prom-plus

Первый этап проверки лампы накаливания 12 вольт или 220 вольт или любого другого вольтажа – это визуальный осмотр https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-avarijnyj-vr-ip65-3ch-35vt
Если наглядно видно, что вольфрамовая нить внутри лампы оборвана, то дальнейшие этапы проверки не требуются https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-rusvet-rs-lpo-454000s-polikarbonat

Посмотрите, на какой срок дает гарантию производитель https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-konsolnyj-svetodiodnyj-galad-standart-led-120-shbk50
Если написано 40000 часов и гарантия 1 год, то это смех, да и только https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-super-street-110
Срок жизни наших ламп 20000 часов и гарантия 2 года, т https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-industry-new-48-t-podvesnoe-kreplenie
е https://led-svetilniki.ru/shop/brands/galad-galad
почти весь срок службы покрыт гарантией при круглосуточной эксплуатации https://led-svetilniki.ru/shop/products/lsp-33-vt-ip67
Это и есть критерий уверенности в качестве своей продукции https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/ulichnye-svetilniki/varton-varton


Светодиоды являются твердотельными излучателями и не содержат внутри инертных газов или паров ртути, как газоразрядные лампы, которые в случае повреждения выделяют вредные вещества в атмосферу https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-industry-new-12-diagramma-g60

Причём первые два вида — традиционные типы осветительной арматуры, а два последних получили распространение и используются в основном в конструкциях подвесных и ячеистых потолков https://led-svetilniki.ru/shop/brands/varton-varton?149=36&151=3150&sort=name&page=all
Существуют также отдельные модели универсальных светильников, которые могут монтироваться и как встраиваемые, и как накладные https://led-svetilniki.ru/shop/products/promyshlennyj-svetilnik-kedr-ssp---kss-200vt

Функции Crm Систем

(DanielZOM, 17. 2. 2023 0:41)


- Делайте качественный и уникальный контент на канала- Придумывайте привлекательные креативы для слива трафика на партнерские программ- Создавайте конкурентные и выгодные предложения в своей сфере услу

Конечно же, можно купить билет с рук, и при этом необязательно быть похожим на школьника – ведь вместе с группами выпускников на Дворцовую площадь допускаются взрослые сопровождающие https://rentabot.ru/massenger
Но наверное, не стоит объяснять, что это способ сопряжен с большим риском встретиться с мошенниками, да и, наверное, не вполне корректен по отношению к выпускникам https://rentabot.ru/

Человеческие ресурсы и время в сутках ограничены, поэтому успеть делать абсолютно все самому очень сложно https://rentabot.ru/massenger
Нанимать помощника на зарплату невыгодно, если поручения нерегулярные https://rentabot.ru/
Да и область его знаний и умений вряд ли будет очень широкой https://rentabot.ru/
В таких случаях на помощь приходят биржи микрозадач https://rentabot.ru/
Если вам нужна видеопрезентация, написание рекламного текста, сбор и анализ сайтов конкурентов, создание рекламного баннера, живые подписчики в группы или каналы, накрутка комментариев в соц https://rentabot.ru/massenger
сетях, перевод текста, а также любые другие услуги, вы можете поручить эти задачи людям, с навыками их решения https://rentabot.ru/massenger
Если вы хотите выполнять подобные задания самостоятельно и иметь дополнительный источник заработка, то на биржах микрозадач можно находиться в статусе исполнителя https://rentabot.ru/massenger

Первый, прошедший почти 50 лет назад, фестиваль Алые паруса стал настоящим событием https://rentabot.ru/
Прожекторы, громкоговорители, парад катеров с музыкантами и факелами https://rentabot.ru/
Ярко горящие огни на Ростральных колоннах, огни на стенах Петропавловской крепости https://rentabot.ru/
Сама постановка на белом корабле с алыми парусами, в конце которой Ассоль всходит на борт к молодому капитану Артуру Грею, влюбленному в нее https://rentabot.ru/

tiyara4d

(BrandonRaino, 17. 2. 2023 0:21)tiyara4d

Окна В

(Thomashoody, 17. 2. 2023 0:15)

Преимущества пластиковых окон в том, что они позволяют забыть о холодном сквозняке, сырости, наледи и конденсате на стекле https://okno.ooo/okna-bez-montazha/okno-600x600
В отличие от деревянных конструкций они не подвержены деформации, при температурных перепадах и изменении влажности; не нуждаются в защитном лакокрасочном покрытии https://okno.ooo/installation-winter

Современные технологии позволяют создавать не просто теплые и красивые окна, но и окна, которые являются частью системы умный дом https://okno.ooo/okna-bez-montazha/okno-800x1200
И эти технологии сегодня уже доступны в Иркутской области https://okno.ooo/plastikovoe-osteklenie-balkonov

Подоконник - 850 руб https://okno.ooo/okna-bez-montazha/okno-800x1200

Варианты декора https://okno.ooo/okna

Гарантия качества https://okno.ooo/articles/119-ustanovka-plastikovykh-okon-svoimi-rukami

Выражаю искреннюю благодарность главному офису продаж, на Воровского, 29а, а так же менеджера Екатерину, за гибкий подход и клиентоориентированность!

Раковины Из Бетона

(Jeremytum, 17. 2. 2023 0:05)

В соответствии с ФЗ №152 от 27 https://www.raidstone.ru/catalog/izdeliya-iz-kamnya/stupeni1.html
07 https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/travertin/travertin-klassik-lajt-uf-travertino-classic-light-uf.html
2006, отправляя любую форму на сайте, Вы даете своё согласие на обработку персональных данных https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/mramor.html?list_page=2

Федеральным законом от 27 https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/oniks/oniks-dzhejd-grin-jade-green.html
07 https://www.raidstone.ru/delivery.html
2006 года №152-ФЗ , на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных
Требуется особое мастерство и великолепное знание особенностей материала, чтобы из огромного числа образцов выбрать один, наиболее гармонично вписывающийся в интерьер вашего дома, и создать необходимое вам изделие – отделочную или мрамора, лестничные ступени, подоконники, , https://www.raidstone.ru/services/oblicovka-eksterera/oblicovka-fasada-kamnem.html

Гранитные водоотводные лотки в системе дождевой канализации эффективно собирают ливневые воды https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/granit/granit-azul-makaubas-azul-macaubas.html
Изготавливаются индивидуально под заказ https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/mramor/mramor-chipolino-ondulato-cipollino-ondulato.html
Лотки из гранита отличаются долгим сроком службы и естественной красотой натурального камня https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/travertin/travertin-klassik-lajt-uf-travertino-classic-light-uf.html

В период с 2010 по 2014 год темпы роста рынка автосервисов в денежном выражении находились на уровне 15-20% https://www.raidstone.ru/catalog/izdeliya-iz-kamnya/banya-hamam/kurny-rakoviny.html?list_page=3
По данным , объем рынка автосервисов в России в 2010 году составил 13 https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/travertin.html?list_page=4
5 млр https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/granit/granit-zhallo-mauntin-giallo-mountain.html
https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/iskusstvennyj-kamen/iskusstvennyj-kamen-santamargherita-marble-verde-alpi-c113.html
https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/granit.html?list_page=15


Детские Психологи

(RonaldTem, 16. 2. 2023 22:28)

В каждой возрастной группе работа сестры имеют свои особенности https://med-newton.ru/yslugi/logopedicheskij-massazh/
У детей первых 3 месяцев жизни участковый врач и сестра обращают внимание на предупреждение и раннее выявление рахита, анемии, дистрофии, септических состояний и заболеваний кожи https://med-newton.ru/yslugi/magnitoterapiya/

Атипичная скарлатина всегда протекает легко (со стертой симптоматикой) https://med-newton.ru/yslugi/osteopatiya/
У пациента могут лишь немного покраснеть миндалины, проявляются единичные высыпания на туловище https://med-newton.ru/yslugi/nevrologiya/

Специализация: ультразвуковое исследование в ортопедии (тазобедренного сустава), нейросонография, ультразвуковое исследование тазобедренных суставов, поверхностных органов (щитовидной и слюнных желез), ультразвуковое исследование мягких тканей и лимфатической системы,
Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работу государственного бюджетного учреждения здравоохранения министерства здравоохранения Краснодарского края, кандидат медицинских наук
21 https://med-newton.ru/yslugi/kvh/
Четко вести необходимую документацию на участке, своевременно и качественно предоставлять всю требуемую информацию и проводить ежемесячный анализ своей работы https://med-newton.ru/yslugi/magnitoterapiya/

Наиболее часто гипотрофия диагностируется в период внутриутробного развития и в первые три года жизни https://med-newton.ru/yslugi/osteopatiya/
Распространенность болезни в разных странах мира колеблется от 2 до 30% – многое зависит от социальных и экономических условий https://med-newton.ru/yslugi/detskij-psiholog/

Сро Цена В Москве

(WilliamMon, 16. 2. 2023 22:17)

Ассоциация является одной из первых СРО в области строительства, учрежденных в России https://xn--c1acdkjg2b.xn--p1ai/anodpocpkpp-lider/
Сохранность компенсационного фонда Ассоциации подтверждает высокий уровень квалификации членов СРО и качество выполняемых работ https://гклидер.рф/sc-lider/
Мы сотрудничаем с министерствами и ведомствами Московской области, РФ, Ростехнадзором, федеральными органами исполнительной власти https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-stroitelnuju-sro/
Члены СРО получают всестороннюю информационную поддержку, включая консультации в электронной форме https://гклидер.рф/sc-lider/
Мы помогаем в решении правовых вопросов, возникающих в процессе ведения хозяйственной деятельности https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-proektnuju-sro/
Ассоциация сотрудничает с АНО ДПО — центром повышения квалификации кадров для строительства и ЖКХ https://гклидер.рф/kontakty/

Саморегулируемые организации (СРО)
Большой Балканский пер, 20 ст1 https://гклидер.рф/kontakty/

+7 499 728-50-09 Сегодня c 08:30 до 17:30 https://xn--c1acdkjg2b.xn--p1ai/anodpocpkpp-lider/

организация должна быть внесена в реестр; в ее штате должно быть не менее 100 человек; в открытом доступе на сайте компании должны находится все уставные документы, с включением ее членов https://гклидер.рф

свидетельство в строительной сфере https://гклидер.рф/sc-lider/
Наличие документа направлено на ведение законной деятельности в направлении строительства, капительного ремонта и других работ, которые влияют на безопасность конкретного объекта; свидетельство в сфере проектирования https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-proektnuju-sro/
Наличие документа направлено на ведение проектных работ согласно действующему законодательству; свидетельство в сфере инженерных изысканий https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-stroitelnuju-sro/
Наличие документа позволяет вести законную деятельность в направлении изыскательных работ; свидетельство в области энергоаудита https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-proektnuju-sro/
Наличие документа позволяет проводить работы в сфере энергетических обследований https://гклидер.рф/sc-lider/

Aktualizace vany

(HiramViego, 16. 2. 2023 21:47)

tiyara4d

(BrandonRaino, 16. 2. 2023 19:48)tiyara4d


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157

následující »