Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

mini cupcakes choklad

(mini cupcakes choklad, 6. 8. 2021 0:12)


I love what you guys are usually up too. Such clever work and coverage! Keep up the great works guys I've incorporated you guys to my own blogroll. mini cupcakes choklad stanar.sewomabest.com/map22.php

Firmware Samsung Galaxy

(Garryzes, 5. 8. 2021 19:34)

utisenIconeenerU5d34dfgW
Download A205U1UES9BUF2: Official Android 10 Q for SM-A205U1 USA (AT&T) (ATT) - ATT | Galaxy Rom
Jun 30, 2021 ... This firmware has version number PDA A205U1UES9BUF2 and CSC A205U1OYM9BUF2. The operating system of this firmware is Android 10В ...
Download A205U1UES9BUF2: Official Android 10 Q for SM ...
This Firmware PDA is A205U1UES9BUF2 with OS Q(Android 10) and the Firmware are build on Fri 16 Jul 2021 13:59:00 pm. Samsung Galaxy A20В ...
Galaxy A20 SM-A205U1 (VZW - United States) A205U1UES9BUF2 Q(Android 10) samsung firmware download all model, lastest, fast update, completely free and fast speed in вњ…
SM-A205U1 | PDA/MODEM: A205U1UES9BUF2
Download Firmware A205U1UES9BUF2 SM-A205U1 Android 10 Comcast (CCT) - CCT | Galaxy Rom
Download Samsung Galaxy A20 SM-A205U1 ATT USA (AT&T) A205U1UES9BUF2 firmware
Download July, 2021 Security: A205U1UES9BUF2 USA (AT&T) (ATT) / ATT | Samsung Up
Download A205U1UES9BUF2: Official Android 10 Q for SM-A205U1 USA (AT&T) (ATT) – ATT
Galaxy Firmware - Samsung Galaxy A20 (SM-A205U1)
Download Firmware A205U1UES9BUF2 SM-A205U1 Android 10 ...
Galaxy A20 SM-A205U1 (VZW - United States) A205U1UES9BUF2 Q(Android 10 ) samsung firmware download all model, lastest, fast update, completely freeВ ...
SM-A205U1 rom下载,SM-A205U1官方rom,A205U1UES9BUF2
Download A205U1UES9BUF2 Firmware SM-A205U1 Q ATT
Jul 15, 2021 ... Download July, 2021 Security: A205U1UES9BUF2 USA (AT&T) (ATT) / ATT В· 1.1 How to Check the Firmware A205U1UES9BUF2 through OTAВ ...
Jun 30, 2021 ... 提供三星Galaxy A20 SM-A205U1 VZW地区的A205U1UES9BUF2 ROM版本下载,无修改官方原版固件!
Download A205U1UES9BUF2: Android Q Stable Update to Nextech / C-Spire (ACG) - ACG | Galaxy Rom
Jul 15, 2021 ... File URL, https://www./firmware/download-firmware- a205u1ues9buf2-sm-a205u1-android-10-comcast-cct-cct.html. Short Url.
Download July, 2021 Security: A205U1UES9BUF2 Unknown (AIO ...
This Firmware flash for Samsung Galaxy A20 with the Phone Model Number SM-A205U1 for region United States with CSC code XAA.
Jul 15, 2021 ... File URL, https://www./firmware/download-a205u1ues9buf2- android-q-stable-update-to-nextech-c-spire-acg-acg.html. Short Url.
Samsung Galaxy A20 (SM-A205U1) - Galaxy Firmware
Download Galaxy A20 SM-A205U1 (VZW) A205U1UES9BUF2 in - Samsung firmware download
Download July, 2021 Security: A205U1UES9BUF2 USA (AT&T) (ATT) / ATT | Samsung Up
Download A205U1UES9BUF2: Android Q Stable Update to Nextech ...
Download A205U1UES9BUF2: Android Q Stable Update to Nextech / C-Spire (ACG) - ACG | Galaxy Rom
Download July, 2021 Security: A205U1UES9BUF2 Unknown (AIO) / AIO | Android4mea
https://samsung-firmware.club/samsung/pda/A205U1UES9BUF2
Download A205U1UES9BUF2: July, 2021 Patch for SM-A205U1 Comcast (CCT) to CCT
Jul 15, 2021 ... Download Firmware A205U1UES9BUF2 : A new software update is now seeding for the latest Samsung for Country / Carrier Unknown (AIO)В ...
Download Firmware A205U1UES9BUF2 SM-A205U1 Android 10 Comcast (CCT) - CCT | Galaxy Rom
Download A205U1UES9BUF2: Official Android 10 Q for SM-A205U1 Nextech / C-Spire (ACG) – ACG
Download July, 2021 Security: A205U1UES9BUF2 Unknown (AIO) / AIO | Android4mea
Fast download latest Samsung Galaxy A20 firmware SM-A205U1 from USA (AT&T) with A205U1UES9BUF2 and Android version 10
Download Galaxy A20 SM-A205U1 (VZW) A205U1UES9BUF2 in ...
Download A205U1UES9BUF2: Android Q Stable Update to USA (AT&T) (ATT) – ATT
Download Samsung Galaxy A20 SM-A205U1 ATT USA (AT&T ...
Jun 30, 2021 ... Samsung Firmware Download, Model: SM-A205U1, PDA/AP Version: A205U1UES9BUF2, CSC Version: A205U1OYM9BUF2, Region: CCT.
Download firmware updates for your Samsung mobile phone and tablet
Jul 15, 2021 ... File URL, https://www./firmware/download-a205u1ues9buf2- official-android-10-q-for-sm-a205u1-usa-att-att-att.html. Short Url.
Download July, 2021 Security: A205U1UES9BUF2 Unknown (AIO) / AIO
Download A205U1UES9BUF2: Official Android 10 Q for SM-A205U1 USA (AT&T) (ATT) - ATT | Galaxy Rom
FrexedgeNatitateU5d34dfgW

kan man äta sill som gravid

(kan man äta sill som gravid, 5. 8. 2021 13:48)


I truly love your website.. Great colors & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as I'm planning to create my own blog and want to learn where you got this from or what the theme is called. Many thanks! kan man äta sill som gravid nofunc.sewomabest.com/map1.php

raw food sallad

(raw food sallad, 5. 8. 2021 5:27)


Hello there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about making my own but I'm not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Thank you raw food sallad prophi.sewomabest.com/map5.php

munsår som inte är herpes

(munsår som inte är herpes, 4. 8. 2021 21:25)


Hi! I've been reading your site for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter Texas! Just wanted to say keep up the excellent work! munsår som inte är herpes wolre.teswomango.com/map24.php

palladium skor malmö

(palladium skor malmö, 3. 8. 2021 11:03)


Actually when someone doesn't know afterward its up to other users that they will assist, so here it occurs. palladium skor malmö suagi.prizsewoman.com/map20.php

skor till svart kostym

(skor till svart kostym, 3. 8. 2021 5:07)


Incredible points. Sound arguments. Keep up the amazing work. skor till svart kostym banpi.teswomango.com/map13.php

engelska muffins recept

(engelska muffins recept, 2. 8. 2021 23:40)


I do consider all the concepts you have presented on your post. They are very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too brief for starters. May you please prolong them a little from subsequent time? Thank you for the post. engelska muffins recept acin.teswomango.com/map11.php

The Suicide Squad 2021 Film Free Online 2021 REVIEW TRAILER [ENGLISH/ML]

(Jeffrysmeds, 2. 8. 2021 19:57)

THE SUICIDE SQUAD 2 WATCH MOVIE ONLINE 2021 ENGLISH
https://groups.google.com/g/the-suicide-squad-2-english-full-watch-movie-online-free-2021/c/XfqZS-ERWmo
https://www.deviantart.com/igorekefimov5/art/The-Suicide-Squad-2-Free-Full-Movie-Watch-English-887475723
https://medium.com/@thesuicidesquad2fullfree/watch-the-suicide-squad-2-2021-online-movie-full-english-ml-a7c27a62d79d
https://thesuicidesquad2fullfree.tumblr.com/post/658326895764635648/watch-the-suicide-squad-2-full
https://www.californiapolicechiefs.org/communities/network/members/profile?UserKey=e57b606f-4eed-4a34-b579-4045e761db05
https://www.voltimum.es/tema-foro/the-suicide-squad-2-free-full-movie
VER EL ESCUADRÓN SUICIDA 2 PELÍCULA ONLINE COMPLETAS 2021 HD
https://groups.google.com/g/el-escuadrn-suicida-2-ver-completas-gratis-pelcula-online/c/ZEUG8E_5IjE
https://www.deviantart.com/ivangulaev86/art/El-escuadron-suicida-2-ver-pelicula-gratis-online-887459106
https://medium.com/@elescuadronsuicida2veronline/hd-el-escuadr%C3%B3n-suicida-2-2021-ver-p-e-l-i-c-u-l-a-online-gratis-espa%C3%B1ol-latino-c971d54b98de
https://elescuadronsuicida2.tumblr.com/post/658309160867381248/el-escuadr%C3%B3n-suicida-2-ver-completas-gratis
https://www.getrevue.co/profile/Elescuadronsuicida2veronline
O Esquadrão Suicida 2 assistir online grátis completo dublado legendado
https://www.deviantart.com/viktorkuchinskih/art/O-Esquadrao-Suicida-2-assistir-filme-Online-Gratis-887461774
https://medium.com/@viktorkuchinskih/hd-o-esquadr%C3%A3o-suicida-2-2021-ver-hd-f-i-l-m-e-online-gratis-portugu%C3%AAs-d523e0c238cd
https://oesquadraosuicida2online.tumblr.com/post/658312834431811584/o-esquadr%C3%A3o-suicida-2-assistir-filme-completo
https://www.geogebra.org/m/xg5a4btm
https://groups.google.com/g/o-esquadro-suicida-2-assistir-filme-online-legendado-2021/c/uWxgQfVj9Fw
The Suicide Squad Film Streaming HD VF Regarder Online
https://groups.google.com/g/the-suicide-squad-streaming-film-franais-2021-complet-vf/c/u0p_6JZXfYQ
https://www.deviantart.com/lm2079681/art/The-Suicide-Squad-streaming-film-francais-complet-887464348
https://medium.com/@thesuicidesquadstreamingvf/hd-the-suicide-squad-2021-streaming-f-i-l-m-complet-online-gratuit-vf-fran%C3%A7ais-c9dbb42dc67d
https://thesuicidesquadstreamingvf.tumblr.com/post/658316026351665152/the-suicide-squad-streaming-film-vf-complet
THE SUICIDE SQUAD 2 MISSIONE SUICIDA FILM STREAMING ITA COMPLETO GRATIS
https://groups.google.com/g/the-suicide-squad-2-missione-suicida-streaming-film-italiano/c/13MG_mvP22I
https://www.deviantart.com/polasunceva/art/The-Suicide-Squad-2-Missione-Suicida-streaming-ita-887467410
https://medium.com/@thesuicidesquad2streamingita/streaming-ita-the-suicide-squad-2-missione-suicida-2021-hd-f-i-l-m-completo-online-gratis-g-c4f9b91a108e
https://thesuicidesquad2streamingita.tumblr.com/post/658319806402084864/the-suicide-squad-2-missione-suicida-film
The Suicide Squad Film Online Ganzer 2021 kostenlos
https://groups.google.com/g/the-suicide-squad-film-stream-german-online-komplett-kostenlose/c/jt2MnruGAqM
https://www.deviantart.com/samohvalovv618/art/The-Suicide-Squad-ganzer-film-deutsch-kostenlose-887470694?ga_submit_new=10%3A1627825753
https://medium.com/@thesuicidesquadstreamdeutsch/stream-hd-the-suicide-squad-2021-filme-tv-deutsch-online-kostenlose-komplett-96ccde515eae
https://thesuicidesquadstreamdeutsch.tumblr.com/post/658322349578387456/the-suicide-squad-stream-deutsch-film-ganzer
https://www.getrevue.co/profile/TheSuicideSquadStreamDeutsch

Mod artifact a substitute alternatively of rectitude a possessions duration

(StronCip, 2. 8. 2021 12:24)

https://qps.ru/7pSek https://qps.ru/iR5B2 https://qps.ru/XGSCK https://clck.ru/WQ2dW https://qps.ru/UjFLm https://qps.ru/BJd6i https://gee.su/FO9ru https://clck.ru/WPTjz https://qps.ru/E6XP3 https://qps.ru/IeG8X https://gee.su/K0kqz https://gee.su/gjBmr https://gee.su/cw6RG https://clck.ru/WPTbG https://clck.ru/WQ8HS https://clck.ru/WPp6W https://qps.ru/4hJwk https://qps.ru/ga52M https://cutt.us/MqalX https://qps.ru/ARzQf
https://gee.su/1twsA https://gee.su/TAbMU https://clck.ru/WPXyG https://qps.ru/49jJs https://qps.ru/njY2U https://gee.su/nwgTG https://gee.su/PrVgk https://qps.ru/6YLbE https://qps.ru/LwGu3 https://gee.su/yj89z https://gee.su/KUhFe https://clck.ru/WPWYc https://clck.ru/WPr5w https://clck.ru/WPR8R https://gee.su/I5xqb https://gee.su/sG5Ew https://clck.ru/WQe5a https://qps.ru/eXhMC https://gee.su/4bJsR https://gee.su/dpqfb
https://qps.ru/VqjSL https://gee.su/7iXhn https://qps.ru/8qGvY https://gee.su/4EPe2 https://gee.su/y8qe5 https://qps.ru/u9PHg https://clck.ru/WRE3X https://qps.ru/S98rf https://qps.ru/LMlnr https://qps.ru/wqed0 https://gee.su/jeALz https://qps.ru/g0rHp https://qps.ru/UGQjw https://clck.ru/WPudk https://clck.ru/WPWkn https://qps.ru/nSOxI https://gee.su/4tXP9 https://qps.ru/3n5rR https://gee.su/ucfHC https://cutt.us/khkle

Hoвoe oнлaйн Kaзuно - Бoнyc кaждoмy!

(Spinassets, 2. 8. 2021 6:31)

Hoвoe oнлaйн Kaзuно - Бoнyc кaждoмy!
Рeгистрирyйся - зaбери свoй Бoнyс и игрaй.
нeoграничeный дeпoзит, и мoмeнтльный вывoд!
https://cahopsong.tk/help/?15561621856649

Modishness commission a substitute alternatively of honesty a possessions force

(StronCip, 1. 8. 2021 18:13)

https://clck.ru/WPk9m https://gee.su/kaIOJ https://gee.su/3UXMI https://qps.ru/doMUX https://qps.ru/fbAEd https://gee.su/Hkq95 https://gee.su/2NPkj https://qps.ru/Mlixd https://qps.ru/j9B6d https://clck.ru/WPTB2 https://qps.ru/4mrpM https://qps.ru/6Y0wb https://gee.su/92zXl https://qps.ru/s8VC9 https://qps.ru/8qZ5X https://gee.su/pTthz https://cutt.us/WpjjB https://gee.su/7C9KL https://cutt.us/CRRFn https://qps.ru/MRIZp
https://qps.ru/ST1OC https://qps.ru/hST84 https://qps.ru/moQvw https://clck.ru/WPiCv https://qps.ru/WZJIr https://cutt.us/TiEYF https://gee.su/5VOBu https://gee.su/MjDC3 https://clck.ru/WPQ4U https://clck.ru/WPkqf https://clck.ru/WPUs3 https://gee.su/y9IHG https://qps.ru/Eim48 https://gee.su/HyUKC https://qps.ru/T6pPU https://qps.ru/ZzWlh https://qps.ru/HDhNw https://qps.ru/vPZ56 https://qps.ru/7aFrR https://qps.ru/jRiUw
https://qps.ru/qfK28 https://qps.ru/Rxk35 https://qps.ru/axpnK https://clck.ru/WPi99 https://clck.ru/WQEjz https://gee.su/9PKAa https://gee.su/x5Psk https://clck.ru/WPYm3 https://gee.su/gQt4f https://cutt.us/XOczQ https://qps.ru/BRae7 https://gee.su/2vBEr https://gee.su/3y4CS https://gee.su/p0OYz https://gee.su/dzhC5 https://clck.ru/WPWrp https://qps.ru/slY0J https://qps.ru/sIzjZ https://qps.ru/CAuXz https://qps.ru/RhdQv

AncendyKeeste jkfnp

(pharmaceptica, 1. 8. 2021 6:42)

best erectile dysfunction natural remedies https://pharmaceptica.com/

Bitcoin NEO to the Moon - BNEO - New era of Crypto!

(bneoshRut, 1. 8. 2021 0:49)

Bitcoin NEO uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks; managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network.
Emission 21 000 000 coins (max supply).

To start using Bitcoin NEO:
Use Metamask or TrustWallet
Add smart-contract address 0xdf788c7280b3940a7ebb44c06cd9389167a9aff0, Bitcoin NEO, BNEO, Decimals - 18
Buy or add BNEO to your wallet
Based on the Bitcoin Smart Chain network, we provide reliable and fast transactions anywhere in the world, and your funds will always be safe.

Site - https://bitcoin-neo.com/?from=x
Buy tokens - https://bitcoin-neo.com/private-sale?from=x
Airdrop - https://bitcoin-neo.com/airdrop?from=x


Distribution BNEO
Team - 10%
Partners - 5%
Reserve - 14%
Promotions - 7%
Airdrop - 2%
Private Sale - 17%
Pre-Sale - 24%
Main Sale - 21%


Resources:
https://t.me/bneo_channel
https://t.me/bneo_chat
https://twitter.com/bneo_crypto
https://bneo.medium.com/

Modishness handle custom-made upstanding force

(StronCip, 31. 7. 2021 23:53)

https://clck.ru/WPj8T https://qps.ru/Wrmdp https://clck.ru/WPnFs https://clck.ru/WPeEp https://gee.su/zLTYM https://qps.ru/dtXF4 https://gee.su/2NoPk https://clck.ru/WPQLE https://clck.ru/WPXZL https://qps.ru/hjGiv https://qps.ru/WXU5u https://qps.ru/rF2Wx https://clck.ru/WPXJT https://gee.su/wTbuS https://gee.su/EC4VH https://gee.su/lBGwE https://clck.ru/WPQ93 https://clck.ru/WPVHG https://gee.su/Gra53 https://qps.ru/rusFg
https://gee.su/4RsLP https://clck.ru/WPs4h https://clck.ru/WPTMg https://gee.su/inkqI https://clck.ru/WQ8dJ https://gee.su/BWSem https://clck.ru/WPqFx https://gee.su/VzAsZ https://clck.ru/WPTKL https://clck.ru/WPRb6 https://clck.ru/WPkUW https://qps.ru/mYo9R https://clck.ru/WPadm https://gee.su/QMEhu https://clck.ru/WPdBp https://qps.ru/2jcr1 https://clck.ru/WQ48h https://gee.su/02BT3 https://qps.ru/W1TPV https://cutt.us/HEfYR
https://gee.su/AteV2 https://qps.ru/mOgfD https://gee.su/fLQXw https://gee.su/kAGJ1 https://qps.ru/YNcVa https://gee.su/HNMEi https://clck.ru/WPPzm https://gee.su/q73hB https://gee.su/WxXY9 https://clck.ru/WPZDC https://qps.ru/v7uyp https://gee.su/mjJYd https://clck.ru/WPmnq https://qps.ru/ZkJQ1 https://gee.su/d9mMn https://gee.su/97mOR https://gee.su/HZVji https://gee.su/fHrSP https://gee.su/F4HiM https://gee.su/xitYT

Quality products and drugs only here https://bit.ly/3rLBBis

(Ted, 31. 7. 2021 18:13)


Follow the link and choose the products for your health

https://bit.ly/3wlPWWx

Up to old-fashioned artifact tailored rectitude a possessions dynamism

(StronCip, 31. 7. 2021 6:58)

https://qps.ru/Kj9Yo https://gee.su/lmiAN https://gee.su/MHuKo https://qps.ru/nLcp2 https://clck.ru/WPPgq https://gee.su/jcgUx https://clck.ru/WQEk3 https://gee.su/zGpnv https://clck.ru/WPQPX https://gee.su/ub9lk https://gee.su/rFa9e https://clck.ru/WPTtd https://gee.su/OSEX5 https://gee.su/9uBwi https://clck.ru/WPaqm https://qps.ru/6vZ71 https://gee.su/RGkc1 https://gee.su/NrzCR https://gee.su/Z6WnS https://clck.ru/WPg6z
https://gee.su/9eMrE https://clck.ru/WPZ3p https://qps.ru/GPKiW https://clck.ru/WPTUM https://gee.su/42dkF https://gee.su/HeRKa https://gee.su/nrTFz https://qps.ru/R4eQG https://gee.su/jW1NX https://qps.ru/UmXIG https://qps.ru/s2EYL https://gee.su/lDJYb https://gee.su/YIwjS https://qps.ru/0JfKV https://clck.ru/WPgCp https://clck.ru/WPQwF https://qps.ru/UnpTu https://gee.su/c8lJa https://clck.ru/WPSYv https://gee.su/5fATz
https://gee.su/hf1Gz https://qps.ru/MdTJ0 https://gee.su/CJv57 https://gee.su/3WEGw https://clck.ru/WPdk7 https://clck.ru/WQ4Y3 https://qps.ru/avVfQ https://clck.ru/WPcGv https://qps.ru/sqNF5 https://clck.ru/WPkZy https://clck.ru/WQ5qw https://gee.su/i5LUo https://gee.su/0liA2 https://gee.su/Vm9IU https://qps.ru/IX1hm https://gee.su/RACBX https://clck.ru/WPwj8 https://gee.su/sUVyi https://clck.ru/WQTni https://gee.su/T5hCX

Cosmetics

(JoshuaVen, 31. 7. 2021 6:32)


We keep an eye on everything related to fashion in order to constantly be aware of fashion trends and to be able to give our customers the very best products.
The satisfaction and joy of our customers is the first and most important factor in our work. And that's the reason why we continue to focus on shopping excellence.
https://fas.st/YGf8T

Modishness commodity in lieu of of acceptable soul

(StronCip, 30. 7. 2021 11:09)

https://qps.ru/iKuTf https://cutt.us/lrVYD https://clck.ru/WPmuA https://gee.su/nX43r https://qps.ru/0uv8r https://clck.ru/WQfkG https://clck.ru/WQ5Gt https://gee.su/YBF0D https://clck.ru/WPRnw https://clck.ru/WPXy6 https://gee.su/7Z6wh https://clck.ru/WPiqR https://gee.su/OlUsB https://clck.ru/WPdLd https://qps.ru/bT0Dz https://cutt.us/fwfzd https://clck.ru/WPsHN https://gee.su/M7ewg https://gee.su/sdQy1 https://gee.su/vjtMb
https://clck.ru/WPwjg https://gee.su/uC0M3 https://gee.su/PlCZg https://clck.ru/WQRRB https://gee.su/KGIdk https://qps.ru/KWfpj https://qps.ru/FkHUf https://cutt.us/XrjYm https://clck.ru/WPbxP https://gee.su/2dKQJ https://gee.su/XS2va https://gee.su/pI4AS https://gee.su/ycwHE https://clck.ru/WPpLU https://clck.ru/WPTNF https://cutt.us/jBqke https://clck.ru/WQ6Ze https://gee.su/n2V1P https://gee.su/f0S6v https://clck.ru/WQ6X6
https://clck.ru/WPTup https://qps.ru/kPwXq https://qps.ru/lNqbp https://gee.su/Alj5R https://qps.ru/Xm9Jy https://qps.ru/y5GnC https://qps.ru/4dIqJ https://qps.ru/ypMil https://gee.su/UAx8z https://gee.su/LUQKy https://qps.ru/SjUvA https://qps.ru/Y9eFs https://qps.ru/B0vHw https://gee.su/IoUq5 https://gee.su/5oxUM https://qps.ru/bVek2 https://gee.su/xMUNs https://qps.ru/WEODZ https://clck.ru/WPUnk https://clck.ru/WQ59B

friends, movies, fashion, actors, trends, social

(Jasoncaf, 29. 7. 2021 21:02)

My favorite novels are Death Comes for the Archbishop and Ubik. I highly recommend them to anyone.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157

následující »