Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Interpreting Modo Loans with the Loan Review Process

(modoloanRop, 24. 12. 2023 17:01)

Modo loans grant an alternative capital choice for traditional financial institution money and credit cards. But what way make the modo credit evaluation and endorsement progression indeed function? This lead offers an in depth look.

What be one Modo Loan?
A modo loan is one variety from installment credit granted from Modo, a internet lending system and FDIC-insured financial institution ally. Key attributes incorporate:

Loan amounts between $1,000 and $50,000

Requirements from 1 to 5 years
https://www.facebook.com/modoloanreview
Set interest rates from 5.99% and 29.99% APR

100% internet request and funding process

Modo provides loans to one collection of wishes as debt combination, home growth, car costs, health invoices, family liabilities, with further. The expertise intends for allow convenient admittance for capital past an easy internet process.

Like an substitute loaner, authorization with Modo hang more about inclusive monetary wellbeing as opposed to fair credit counts. The helps work applicants with short or skimpy credit annals that may no more qualify all the way through classic channels.

Which way a Modo Loan Assessment System Functions
Modo employ lending calculations and AI expertise for supply customized credit conclusions in instant among no paperwork either charges. Yet how make the analysis with approval process actually function?

Lowest Prerequisites
Originally, ye need to meet little found qualification criteria for Modo for level lead one credit review:

In least 18 years former

US citizenship / lasting citizen

Ordinary wage > $20k every year

Energetic checking tab

Modo reveals these least standards upfront earlier than ye polish off credit functions. Provided that ye satisfy a rudiments, you can keep on additional.

Applying to one Modo Personal Loan
Complete the online credit application that amasses elementary private and operation points close by income, bills with obligations. No identifications either proclamations obligatory.
Link your financial institution explanations with the goal that Modo be able to reach your personal verifying, financial savings, and outside loan account agreements to confirm budgetary welfare. High privacy grip entirely secure.
Corroborate your personal individuality similar to some mortgagee. Modo make use of not any difficult loan tugs within the point.
Which's it! The application system conveys just instant via workdesk either roaming. Now Modo's algorithms boot in for determine your credit stipulations.

Modo's Credit Conclusion Algorithm
At the time Modo collects all obligatory information between your personal request and financial institution invoice information, their patented choice machines pass for job.

Modo's calculation inspects uncounted data spots between your wage rivers, outlay styles, cash flows, responsibilities and full money management behaviors by means of developed AI expertise.

The perception together with minimum prerequisites space lets Modo for generate a genuine routine lending resolution arranged to your distinctive budgetary situation * generally with seconds or minutes.

So as opposed to unbiased evaluating credit stories with counts similar to banks, Modo brings current information-driven method for evaluate your personal right capability to run with pay back a credit.

Comprehending Modo Financings with this Credit Analysis Procedure

(modoloanRop, 24. 12. 2023 13:50)

Modo money give a other funding possibility to standard financial institution money and credit cards. But how make the modo credit review with permission system in fact job? This guide provide a in depth look.

Which be a Modo Loan?
One modo loan be one variety from installment credit allowed by Modo, a internet lending system with FDIC-insured bank companion. Major characteristics contain:

Loan amounts from $1,000 and $50,000

Conditions from 1 to 5 years
https://www.facebook.com/modoloanreview
Stable interest rates between 5.99% and 29.99% APR

100% online application with backing process

Modo give money to one collection from demands similar to obligation consolidation, home enhancement, vehicle costs, health invoices, family obligations, and additional. The engineering purposes to allow convenient entrance to funding all the way through an easy web process.

Like a alternative creditor, authorization among Modo hinge further about full economic health rather than fair loan counts. The helps function petitioners among short either sparse loan chronicles who may not have the qualifications for past traditional channels.

The way a Modo Credit Analysis Process Duties
Modo employ lending algorithms and AI technology for provide personalized credit determinations in instant with not any paperwork or dues. However what way does the analysis and approval system truly duty?

Lowest Requirements
Originally, ye ought to meet little stand eligibility measure to Modo to level initiate a credit analysis:

In smallest 18 years old

US citizenship / lasting tenant

Normal income > $20k per year

Vigorous verifying calculate

Modo exposes this minimum specifications initially prior to you perfect credit functions. If ye comply with a basics, you can continue on more remote.

Requesting to a Modo Secluded Loan
Perfect a web credit application that collects elementary personal and employment details along with income, expenses with liabilities. No papers either declarations compulsory.
Join your bank tabs with the goal that Modo be able to access your personal verifying, savings, with outer loan invoice transactions to validate money related wellbeing. Tall encryption hold everything get.
Corroborate your identity as some loaner. Modo put to use not any difficult loan tugs at this spot.
That's IT! A request procedure carries impartial instant via workdesk either transportable. Now Modo's algorithms boot in for determine your credit arrangements.

Modo's Credit Resolution Algorithm
The moment Modo collects completely imperative understanding from your application and bank explanation data, the owned resolution machines pass to duty.

Modo's calculation investigates countless information points from your personal wage flows, outlay models, money rivers, responsibilities and inclusive money management manners by means of superior AI expertise.

This discernment close by least standards space sanctions Modo for make a precise custom credit conclusion aligned to your personal particular budgetary scenario - generally in seconds or instant.

Thus over fair gauging loan stories and counts as banks, Modo carries contemporary data-driven approach to analyse your genuine capacity to direct with pay in turn a credit.

Understanding Modo Credits with the Credit Inspection Progression

(modoloanRop, 24. 12. 2023 10:41)

Modo money allow an alternative financing option to customary bank financings plus credit cards. But the way does the modo credit inspection and approval procedure indeed function? This lead supply a in deepness look.

Which is one Modo Loan?
One modo loan is a form of installment loan given by Modo, an internet credit platform with FDIC-insured bank co-worker. Major attributes include:

Loan sums between $1,000 to $50,000

Stipulations from 1 and 5 years
https://www.facebook.com/modoloanreview
Stable concern percentages between 5.99% and 29.99% APR

100% online request with funding process

Modo supply money for a range of needs similar to debt consolidation, home enhancement, vehicle bills, medical charges, kin responsibilities, and extra. Their engineering intends to allow suitable access to financing past an straightforward web process.

Like an other loaner, sanction with Modo depends extra on full money related welfare rather than equitable credit counts. The helps operate petitioners among short or skimpy loan records that may no more meet requirements for through classic routes.

How a Modo Credit Assessment Process Jobs
Modo uses credit algorithms with AI engineering to furnish individualized loan decisions with minutes with zero paperwork or costs. However what way does the review with permission process indeed duty?

Minimum Requirements
First, you need to satisfy little stand qualification benchmark for Modo for even initiate one loan review:

In smallest 18 years retro

US citizenship / lasting dweller

Normal income > $20k per year

Active verifying calculate

Modo divulges this least criteria ahead of time earlier than ye polish off credit functions. Provided that you fill the basics, you can continue on far.

Applying to a Modo Personal Credit
Complete a online credit request which collects elementary secluded with employment specifics together with income, bills with liabilities. Zero papers either declarations imperative.
Pair your personal financial institution invoices so Modo can gain access to your personal verifying, savings, with outside loan explanation trades to verify budgetary health. Tall security grasp completly secure.
Validate your identity as some lender. Modo exercise zero complicated loan drags within this point.
Which's it! A application procedure brings equitable instant with the aid of workdesk either transportable. Now Modo's calculations boot with for determine your personal credit terms.

Modo's Loan Conclusion Algorithm
The moment Modo amasses all imperative advice from your personal request with financial institution invoice data, the private resolution machines go for job.

Modo's calculation explores innumerable data specks between your personal wage rivers, expending styles, money flows, obligations and blanket cash organization conduct operating advanced AI engineering.

This comprehension close by minimum specifications leeway sanctions Modo to make an actual tradition loaning resolution arranged for your personal extraordinary monetary scenario * frequently in moment or minutes.

Thus instead of unbiased gauging loan stories with results similar to financial institutions, Modo bears contemporary data-driven attitude to assess your actual proficiency for handle and pay back one credit.

Grasping Modo Financings and the Credit Review Process

(modoloanRop, 24. 12. 2023 7:31)

Modo loans offer an substitute investment choice to conventional bank loans and loan plastic. Yet how does a modo loan review and permission procedure actually function? The guide provide a with depth look.

Which is one Modo Credit?
One modo credit be a kind from installment loan provided by Modo, an web loaning platform with FDIC-insured financial institution companion. Major characteristics incorporate:

Loan quantities from $1,000 to $50,000

Arrangements from 1 and 5 years
https://www.facebook.com/modoloanreview
Rigid interest rates between 5.99% and 29.99% APR

100% online application with capital process

Modo allow loans for a variety of demands like obligation consolidation, home betterment, vehicle spending, medical charges, family liabilities, and additional. The engineering purposes for grant appropriate entrance to capital by way of an easy internet process.

As a other loaner, sanction among Modo hinge further about overall money related health over impartial loan counts. This aids serve solicitors with short either meager credit records who can not have the qualifications for via standard routes.

How the Modo Loan Review Progression Functions
Modo uses lending calculations and AI engineering to allow modified loan resolutions with instant with no recordsdata or expenses. However how does the analysis with approval system indeed job?

Smallest Requirements
Originally, ye must meet little found qualification standard to Modo for even pioneer one credit review:

At smallest 18 twelvemonths former

US nationality / lasting occupant

Usual wage > $20k each year

Energetic verifying account

Modo uncovers these lowest standards initially sooner than ye perfect credit functions. Provided that ye satisfy a essentials, you can keep on far.

Applying to a Modo Secluded Credit
Complete the web credit request which amasses fundamental personal with employment points together with income, expenses with responsibilities. Not any credentials or manifestations necessary.
Connect your bank explanations so Modo be able to gain access to your personal verifying, financial savings, with surface loan invoice trades for validate budgetary wellbeing. High security grasp completly secure.
Affirm your personal individuality like some loaner. Modo exercise zero difficult loan jerks within this degree.
That's it! A request progression carries fair instant past work area or traveling. Straight away Modo's calculations boot in to settle on your personal credit arrangements.

Modo's Loan Determination Algorithm
At the time Modo amasses all obligatory understanding from your application with financial institution account data, the private decision machines pass for work.

Modo's calculation examines uncounted information spots between your personal wage flows, spending styles, money flows, obligations with blanket money management deportment operating sophisticated AI engineering.

The comprehension close by lowest prerequisites clearance sanctions Modo to manufacture an genuine habit credit decision aligned to your personal particular financial situation * frequently with moment either minutes.

So instead of just assessing credit stories with scores as banks, Modo brings present day information-driven approach for determine your legit competence for regulate and pay reverse a credit.

オンラインカジノレビュー

(Angelodug, 23. 12. 2023 14:32)オンラインカジノレビュー:選択の重要性
オンラインカジノの世界への入門
オンラインカジノは、インターネット上で提供される多様な賭博ゲームを通じて、世界中のプレイヤーに無限の娯楽を提供しています。これらのプラットフォームは、スロット、テーブルゲーム、ライブディーラーゲームなど、様々なゲームオプションを提供し、実際のカジノの経験を再現します。

オンラインカジノレビューの重要性
オンラインカジノを選択する際には、オンラインカジノレビューの役割が非常に重要です。レビューは、カジノの信頼性、ゲームの多様性、顧客サービスの質、ボーナスオファー、支払い方法、出金条件など、プレイヤーが知っておくべき重要な情報を提供します。良いレビューは、利用者の実際の体験に基づいており、新規プレイヤーがカジノを選択する際の重要なガイドとなります。

レビューを読む際のポイント
信頼性とライセンス:カジノが適切なライセンスを持ち、公平なゲームプレイを提供しているかどうか。
ゲームの選択:多様なゲームオプションが提供されているかどうか。
ボーナスとプロモーション:魅力的なウェルカムボーナス、リロードボーナス、VIPプログラムがあるかどうか。
顧客サポート:サポートの応答性と有効性。
出金オプション:出金の速度と方法。
プレイヤーの体験
良いオンラインカジノレビューは、実際のプレイヤーの体験に基づいています。これには、ゲームプレイの楽しさ、カスタマーサポートへの対応、そして出金プロセスの簡単さが含まれます。プレイヤーのフィードバックは、カジノの品質を判断するのに役立ちます。

結論
オンラインカジノを選択する際には、詳細なオンラインカジノレビューを参照することが重要です。これらのレビューは、安全で楽しいギャンブル体験を確実にするための信頼できる情報源となります。適切なカジノを選ぶことは、オンラインギャンブルでの成功への第一歩です。

В остальном мужчина тоже не советует

(GroverStype, 23. 12. 2023 10:39)

В остальном мужчина тоже не советует связываться с этой компанией. Как минимум, потому что она мало кому известна и не регулируется авторитетными надзорными органами.

Не все трейдеры оказали столь осторожными, чтобы не торговать с Esperio. Автор следующего отзыва потерял 2 тысячи долларов на этой платформе. Он пополнял счет через систему WebMoney. К сожалению, обращение к юристам не решило вопрос, процедура чарджбэка в этом случае оказалась недоступной. Клиенту пришлось смириться с потерей, так как все его обращения Esperio все равно проигнорировал.

Еще одна девушка вообще описывает в отзыве порядок работы Esperio. Александра утверждает, что представители компании ищут потенциальных клиентов в социальных сетях. Изначально будущим жертвам предлагают работу, а именно, простое заполнение Excel таблиц. Потом их уговаривают приобрести курс обучения не менее чем за 50 тысяч рублей, и, наконец, самим начать торговлю на платформе Esperio. Естественно, все заканчивается сразу после пополнения. Аналитики, советующие открывать сделки, скорее рано, чем поздно, загоняют депозит трейдера в ноль.

Подтверждает слова Александры Виктория. Она называет Esperio самым ужасным местом работы. Девушка пишет в отзыве, что после месяца оплачиваемой стажировки ей, в конце концов, ничего не перечислили. Зато она регулярно терпела оскорбления от руководства. Виктория не скрывает, что главной ее обязанностью был холодный обзвон и развод людей на деньги.

Beers nef

(Charlesdaddy, 20. 12. 2023 23:10)

https://www.blurb.com/user/rentistanbul

뜨거운 입 커버 꽃미남가 정액을 삼키&#4

(BruceSom, 20. 12. 2023 20:12)

뜨거운 입 커버 꽃미남가 정액을 삼키기 위해 일하는 것처럼 입으로 동영상에서 자지를 꽉 감습니다. 자지 빨기 XXX도 xHamster에서 훌륭한 사정을 제공합니다.

보기 구강 포르노 클립은 여기 Pornhub에서 무료로 제공됩니다. 점점 늘어나는 최고 선반 가장 관련성 XXX 영화 및 클립 컬렉션을 발견하세요.

젊은 꽃미남과 함께하는 자지 빨기 콘텐츠는 다른 어떤 것과도 비교할 수 없으며 귀하의 자지를 바위처럼 단단하게 만들 것입니다.

관능적인 구강부터 깊은 공 얼굴 빌어먹기까지 모든 것을 제공하는 무료 bj 포르노의 컬렉션을 즐겨보세요.


작동 당신의 자지를 위아래로 입술이 그의 축을 단단히 감싸하세요. 위아래로 직선 시도하거나 비틀 코르크 마개 뽑기 동작을 사용할 수 있습니다.

Regarder Pipe vidéo XXX libre, ici sur xHamster. Trouver notre grande sélection en haute qualité films coquins.


xHamster에서 무료 Tit 빠는 sex clips를 확인해 보세요. 지금 바로 Watch 모두 Boob XXX content을(를) 빠는 중입니다!

이 포르노에서: 야생 늙고 젊은 입으로 아빠 자기 거대한 가슴 빨기 boobs 빨기 핥기 편집 파키스탄 가슴 빨기. 감사합니다!

xHamster에서 무료 큰 가슴 빠는 섹스 동영상을 확인해 보세요. 지금 바로 모든 큰 가슴 빠는 XXX action를 보기하세요!

WOWGIRLS 가장 섹시한 베이비 Nekane은 멋지고 큰 자연스러움을 갖고 프로처럼 거대한 혈관이 있는 자지를 빨아먹는 것을 숭배합니다. 와우걸들. 390만 조회.

Esperio — обзор и реальные отзывы

(Allenfus, 20. 12. 2023 16:34)

Esperio — обзор и реальные отзывы. Мошенники?
1 марта
458 прочитали
Если вы задумываетесь о сотрудничестве с Esperio, то ознакомьтесь предварительно с этим обзором. Брокер заявляет о себе, как об одном из лучших на рынке. Однако наше мнение по этому вопросу противоположное. Мы проведем подробный анализ предложений этой компании и изучим отзывы трейдеров, чтобы определить, насколько ей можно доверять.

О компании
Официальное название: Esperio;
Сайт:
Адрес, контакты: First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, Сент-Винсент и Гренадины;
Лицензия: нет;
Как давно на рынке: с 2021;
Услуги: трейдинг;
Условия: леверидж до 1:1000, нет ограничений по минимальному депозиту;
Торговый терминал: MetaTrader 4/5;
Активы: контракты на разницу цен.
Самые свежие отзывы о Esperio со всего интернета
Несмотря на почти что вдохновляющее название, брокер не особо смог заслужить похвалу от трейдеров, особенно российских. Впрочем, судя по официальному сайту, именно на них он и ориентируется.

Итак, автор с ником MEMFIS1990 уверяет, что никому не удастся заработать с этим брокером. Согласно его комментарию, Esperio просто не выводит деньги. Мужчина уверяет, что все положительные отзывы на официальном сайте компании — фейковые. Он советует трейдерам работать только с проверенными брокерами, а не ноунеймами.

Следующий автор с ником Raspop нашел только один положительный момент у этого брокера. В отзыве он упоминает, что Esperio не скрывает отрицательной доходности по своим портфелям.

Уделяли ли Вы внимание выбору доменного имени?

(Danielnow, 20. 12. 2023 11:31)

Добрый день
Уделяли ли Вы внимание выбору доменного имени?
Это очень важно, имя для проекта или сайта это как имя человека на всю жизнь!
Недавно наша компания искала себе короткое и созвучное имя, удалось купить отличный вариант после некоторого времени поиска, не так и дорого для такого имени из 4 символов.
Кстати там еще остались имена, посмотрите если будет интересно, вот профиль продавца)
https://www.reg.ru/domain/shop/lots-by-seller/1699910
Мы провели сделку через регистратор, все 100% защищенно и без сложностей, мгновенное онлайн переоформление)
Удачи!

Упаковка для бизнеса

(Bren_xlpa, 19. 12. 2023 12:08)

Современные полиэтиленовые упаковки для бизнеса
https://astrahan.musornye-meshki.ru/meshki-dlya-musora-200-litrov/

Упаковка для бизнеса

(Bren_xlpa, 19. 12. 2023 12:07)

Современные полиэтиленовые упаковки для бизнеса
https://astrahan.musornye-meshki.ru/meshki-dlya-musora-200-litrov/

Упаковка для бизнеса

(Bren_xlpa, 19. 12. 2023 12:05)

Современные полиэтиленовые упаковки для бизнеса
https://astrahan.musornye-meshki.ru/meshki-dlya-musora-200-litrov/

Упаковка для бизнеса

(Bren_xlpa, 19. 12. 2023 12:03)

Современные полиэтиленовые упаковки для бизнеса
https://astrahan.musornye-meshki.ru/meshki-dlya-musora-200-litrov/

Упаковка для бизнеса

(Bren_xlpa, 19. 12. 2023 12:02)

Современные полиэтиленовые упаковки для бизнеса
https://astrahan.musornye-meshki.ru/meshki-dlya-musora-200-litrov/

Capturing Sunshine: Photovoltaic Module Implementation in The City of St. Lucie, Florida

(MichaelLex, 19. 12. 2023 2:22)

Solar power, a torch of eco-friendliness plus financial prudence, has found its way to those bright landscapes in Port St. Lucie, The Sunshine State. Within such piece, we discover the integrated changeover toward photovoltaic power, presenting an eco-friendly choice with the pioneering "0% Down Photovoltaic Implementation" preference.

Unveiling the Advantages of Solar Energy

The Radiant Future Awaiting Port St. Lucie
https://www.pinterest.com/pin/1045257394752728567/
Port Saint. Lucie, bathed in that Florida star, presently possesses the prospect to welcome clean plus renewable energy. Solar panel activation is not just an green preference; this becomes a smart fiscal action benefiting homeowners and businesses alike.

Monetary Independence with Zero% Payment

Breaking free from those traditional barriers, this revolutionary "Zero% Payment Solar Installation" invites. Say adios regarding substantial upfront expenses plus greetings to economic flexibility. This becomes the asset toward renewability without that prompt financial pressure.

Traversing This Photovoltaic Module Installation Procedure

Streamlined Implementation Process

This implementation process is as seamless like the Sunshine State zephyr. From the opening consultation to the ultimate connection, these solar specialists prioritize efficiency. Without bothers, without setbacks – just the rapid transition to the greener destiny.

Leading-Edge Innovation

Adopt advancing-edge photovoltaic technology which n't only converts rays competently but also smoothly assimilates into one's estate. Our modules become engineered toward supreme efficiency, ensuring one harness the most from per every ray of sunshine.

For What Reason Select Photovoltaic Energy throughout The City of St. Lucie?

Climate Effect

Reduce your carbon impact and supply to the more pristine climate. Through selecting solar, you dynamically participate in this struggle opposing atmospheric change, making Port St. Lucie a more eco-friendly and more vigorous place for reside.

Power Sovereignty

With photovoltaic energy, tell farewell to reliance on traditional energy sources. Port St. Lucie inhabitants may delight in energy freedom, safeguarded against that variability of utility charges and international power landscapes.

Advancing the Solar Revolution

Finale: A Renewable Future Starts Now

Port Saint. Lucie, basking under plentiful photons, becomes poised for the sustainable transformation. Our "0% Payment Photovoltaic Installation" is not just the implementation; it's the pledge for a cleaner, more finance-effective tomorrow. Join the solar shift plus embrace a sunnier tomorrow via photovoltaic module implementation in Port St. Lucie, The Sunshine State.

Capturing Rays: Solar Module Implementation in The City of St. Lucie, The Sunshine State

(MichaelLex, 19. 12. 2023 1:09)

Photovoltaic power, the torch of eco-friendliness plus financial sensibility, possesses discovered its path to the sunny vistas in The City of St. Lucie, The Sunshine State. Within this composition, let's discover the integrated changeover toward photovoltaic power, presenting the eco-friendly choice having the revolutionary "0% Down Photovoltaic Implementation" option.

Unveiling These Benefits of Solar Power

A Radiant Future Awaiting The City of St. Lucie
https://www.pinterest.com/pin/1045257394752728567/
The City of Saint. Lucie, bathed in that Sunshine State star, now owns the prospect for integrate clean and sustainable energy. Solar module implementation is not just an ecological choice; it's the wise fiscal decision for property owners and firms alike.

Financial Liberty with Zero% Payment

Breaking free from those traditional hurdles, our "0% Payment Photovoltaic Activation" summons. Say farewell regarding hefty preliminary expenses and greetings to financial adaptability. This becomes the asset toward reusability without the immediate financial strain.

Traversing This Photovoltaic Module Implementation Process

Accelerated Implementation Process

This installation procedure becomes equally fluid like that Florida breeze. Through the initial consultation to that final connection, these solar specialists showcase capability. Without annoyances, no delays – only a swift transition toward the greener future.

Cutting-Edge Technology

Embrace advancing-edge solar innovation which n't just converts sunlight competently but also seamlessly combines into one's estate. These modules become engineered for maximum competence, affirming one get that utmost from of every ray denoting luminosity.

For What Reason Choose Photovoltaic Power in The City of St. Lucie?

Ecological Influence

Minimize one's environmental impact and supply to a healthier environment. Through choosing solar, you actively participate within this campaign versus atmospheric change, enabling The City of Saint. Lucie a cleaner plus more vigorous place for dwell.

Energy Sovereignty

Featuring solar power, tell adios regarding dependence on mainstream power generators. The City of St. Lucie inhabitants can delight in power freedom, safeguarded against that unpredictability presented by utility charges and worldwide energy landscapes.

Advancing the Photovoltaic Revolution

Conclusion: The Renewable Destiny Begins Presently

Port St. Lucie, awash under copious sunlight, becomes prepared for a sustainable evolution. Our "0% Down Photovoltaic Installation" becomes n't just the implementation; it's the commitment to a cleaner, over finance-conscious destiny. Support this solar shift plus welcome a sunnier destiny via solar panel installation in The City of St. Lucie, Florida.

Leveraging Rays: Photovoltaic Panel Activation in The City of Saint. Lucie, Florida

(MichaelLex, 18. 12. 2023 23:59)

Solar energy, a beacon for renewability and fiscal wisdom, has found a way toward the sunny landscapes in The City of St. Lucie, The Sunshine State. In this composition, we discover that integrated changeover toward photovoltaic power, presenting an environmentally-friendly option with the pioneering "Zero% Down Solar Implementation" choice.

Introducing These Benefits of Photovoltaic Power

A Radiant Tomorrow for The City of St. Lucie
https://www.pinterest.com/pin/1045257394752728567/
The City of St. Lucie, awash in that Florida star, now owns this opportunity to embrace pristine and reusable energy. Photovoltaic module activation becomes n't just the environmental option; it's a wise fiscal move benefiting homeowners plus companies alike.

Financial Freedom with Zero% Down

Liberating free from the traditional hurdles, this revolutionary "Zero% Down Solar Activation" beckons. Tell farewell regarding hefty preliminary costs plus greetings to economic adaptability. It's an expenditure in sustainability absent the prompt financial strain.

Traversing the Photovoltaic Module Installation Process

Accelerated Activation Procedure

This installation procedure becomes equally smooth as that Sunshine State zephyr. From the initial analysis to the final connection, we prioritize competence. No annoyances, no delays – simply the prompt conversion toward a more eco-conscious tomorrow.

Leading-Edge Advancements

Welcome cutting-edge solar innovation which n't just harnesses photons capably but additionally smoothly integrates into one's premises. Our equipment become crafted for peak capability, guaranteeing one derive the fullest from of each ray denoting daylight.

Why Select Solar Power throughout Port Saint. Lucie?

Environmental Influence

Lessen one's environmental footprint and provide to a cleaner climate. By selecting solar, one actively involve yourself in the struggle versus atmospheric flux, enabling The City of St. Lucie a cleaner plus more vigorous site for dwell.

Energy Freedom

Having solar power, tell adios to reliance on traditional power providers. The City of St. Lucie inhabitants may savor energy freedom, safeguarded from the unpredictability presented by electric charges and worldwide power economies.

Advancing This Solar Metamorphosis

Finale: A Sustainable Destiny Commences Now

Port St. Lucie, flourishing under copious sunlight, becomes poised regarding the renewable metamorphosis. Our "Zero% Payment Solar Implementation" becomes n't just an activation; it's the pledge to a cleaner, more cost-conscious tomorrow. Join the photovoltaic revolution and welcome that brighter tomorrow with solar module activation throughout The City of Saint. Lucie, Florida.

Harnessing Sunshine: Solar Panel Installation in The City of Saint. Lucie, Florida

(MichaelLex, 18. 12. 2023 22:45)

Photovoltaic energy, the beacon for renewability and fiscal prudence, possesses found a way to those sunny landscapes of Port St. Lucie, The Sunshine State. In this composition, let's discover the seamless conversion to photovoltaic energy, presenting an eco-friendly choice with a pioneering "0% Payment Photovoltaic Activation" option.

Introducing These Advantages of Solar Power

A Radiant Future for The City of St. Lucie
https://www.pinterest.com/pin/1045257394752728567/
Port St. Lucie, awash in the Sunshine State star, presently possesses the opportunity for welcome pure and reusable energy. Photovoltaic panel installation becomes n't just the ecological option; this becomes the savvy financial move for property owners plus firms alike.

Fiscal Liberty with Zero% Payment

Breaking free from those conventional obstacles, this revolutionary "Zero% Down Photovoltaic Installation" beckons. Tell goodbye to substantial upfront bills plus welcome toward economic adaptability. It's the expenditure toward sustainability without that direct economic tension.

Traversing This Solar Panel Activation Procedure

Accelerated Installation Procedure

Our activation process becomes equally smooth as the Florida zephyr. From the opening consultation up to the final integration, we spotlight competence. Without hassles, without obstructions – only a rapid transition toward the greener tomorrow.

Leading-Edge Innovation

Embrace cutting-edge photovoltaic innovation that n't simply harnesses sunlight competently rather additionally smoothly combines within your premises. Our equipment are designed for maximum capability, affirming one get the utmost out per each ray of daylight.

For What Reason Prefer Photovoltaic Power in Port St. Lucie?

Ecological Effect

Minimize your environmental footprint and provide to the cleaner climate. By opting for photovoltaic power, one dynamically involve yourself within the fight versus climate flux, rendering Port Saint. Lucie a greener and more vigorous site for reside.

Energy Sovereignty

With photovoltaic energy, say adios regarding need on mainstream energy providers. The City of Saint. Lucie occupants may savor energy independence, protected against the volatility presented by electric bills plus worldwide power landscapes.

Bolstering the Solar Transformation

Conclusion: The Renewable Destiny Begins Now

The City of Saint. Lucie, flourishing under abundant sunlight, becomes ready regarding a renewable evolution. This revolutionary "0% Down Solar Installation" becomes n't only the activation; it's the promise to a greener, over cost-effective future. Join the solar revolution and adopt a sunnier tomorrow via photovoltaic panel implementation throughout Port Saint. Lucie, The Sunshine State.

Harnessing Daylight: Solar Module Activation throughout Port Saint. Lucie, The Sunshine State

(MichaelLex, 18. 12. 2023 21:31)

Photovoltaic power, a torch for sustainability and financial wisdom, possesses discovered a path toward the luminous scenes of The City of Saint. Lucie, Florida. Within this article, let's discover that smooth transition toward solar energy, providing the eco-friendly choice with the revolutionary "0% Down Solar Implementation" choice.

Unveiling the Pros of Photovoltaic Power

The Bright Destiny Awaiting Port St. Lucie
https://www.pinterest.com/pin/1045257394752728567/
Port Saint. Lucie, bathed by that Sunshine State star, now owns this prospect for integrate pristine and renewable energy. Photovoltaic module installation becomes n't simply the green option; it's a wise economic move benefiting homeowners and companies equally.

Monetary Liberty with 0% Payment

Liberating free against those mainstream obstacles, our "0% Down Solar Installation" invites. Say farewell to hefty preliminary bills plus hello to fiscal adaptability. This becomes the investment in renewability without that direct economic pressure.

Traversing This Solar Panel Implementation Process

Accelerated Installation Procedure

This activation methodology is equally seamless like that Florida breeze. From that initial evaluation to that last connection, these solar specialists spotlight efficiency. No annoyances, without delays – only a prompt conversion toward the more eco-conscious future.

Leading-Edge Innovation

Embrace cutting-edge photovoltaic advancements which n't only captures photons effectively rather also perfectly integrates within one's premises. These panels are crafted for maximum capability, affirming one get the fullest from per every beam of luminosity.

For What Reason Choose Photovoltaic Power in The City of St. Lucie?

Climate Effect

Lessen your carbon impact and provide toward a healthier atmosphere. Through opting for photovoltaic power, you dynamically participate within this struggle versus climate change, enabling Port St. Lucie the more eco-friendly and healthier locale for live.

Power Sovereignty

With solar energy, say farewell regarding need for mainstream energy sources. The City of Saint. Lucie inhabitants could enjoy energy autonomy, protected against the variability of electric charges and international power markets.

Advancing This Solar Transformation

Conclusion: The Reusable Destiny Commences Today

Port St. Lucie, basking in abundant rays, is poised regarding a sustainable metamorphosis. This revolutionary "Zero% Down Photovoltaic Activation" becomes n't only an activation; it's the commitment to the greener, more budget-effective tomorrow. Join this solar transformation and adopt a more luminous future with solar panel activation throughout Port St. Lucie, Florida.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157

následující »