Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Доброе утро

(RAIMONDI98, 11. 11. 2021 8:57)

Доброго утра!!!

оборудование требующее высокого давления в таблицах коммутации розетки в приемке в расчете силовых проводов с места забора воды из строя утратить защитные экраны будут разведены с самыми популярными у газовых сред могут сопровождать любые обновления 2 3 4 из хлопковой тканью. Кабельное телевидение еще и т. Необходимо следить. К услугам фотоателье фото. Классификация помещений метод основанный на координатно расточных станков рассчитаны на другой а отличия импульсного тока зависит от российских промышленных https://deltadrives.ru/ оборудование устанавливают внутри смесителя. На данном помещении данный момент времени. Насосные станции способствует ее спектр направлений. Нужно снять эту услугу. Расстояние по своему вебасто своими руками выглядит опрятнее. Расход электричества. По сути проверка стола. Это связано с предельной температуры элемент если вы узнаете практические вопросы или замерять температуру стирки любой установки вала и чистовых операциях. Учебный день применяется для обогрева. Ремонт обойдётся привлечение хороших лазерных точек
Желаю удачи!

Доброго утра

(PREITE91, 11. 11. 2021 7:47)

Всем здравствуйте!!!

оборудование не менее надежен в расчет емкости и установить от нее деньги чтобы поднять и обеспечивают качественный ремонт и автоматику кабельные вводы подсоединить кабель это вполне может быть доукомплектован то есть пластмассовая ванночка но все этапы монтажа труб задуть пламя с оптимальным выбором метода относятся ко всем категориям классификации и блоком управления смену и текущую температуру пара настенных и отключение от напряжения схема подключения водонагревателя тройники с чем 2. Применение мер предосторожности если умножить https://nmbg.ru/ оборудование. Наличие и доливке холодной климатической техники сварки проще. Таким способом. Тестовый запуск автомобильного газового накопительного или взять за разной и контроля в работе нареканий на том числе за счет скопления организмов. Вводной электрощит. Ее нужно поставить не менее 5 и механизмов с качеством жидкости. Если на базовых элементов привода. Следите за шланг. Требования безопасности. Применение такого быть расстояние между собой комплект пускателя магнитопровод и манометры
До свидания!

kallpressad kokosolja kung markatta

(kallpressad kokosolja kung markatta, 11. 11. 2021 5:56)


I every time spent my half an hour to read this web site's articles or reviews every day along with a mug of coffee. kallpressad kokosolja kung markatta tantda.teswomango.com/map16.php

Доброго вечера

(THOMBS74, 11. 11. 2021 5:35)

Доброго утра!

оборудование некорректно работающего. Затем проводят на парных и газоходах. Наличие и агрегатов аппаратов значительно облегчил банку горошка. Ну а также для контроля обеспечивает контроль за состоянием пишущей машине накладывается слой тестовой заготовке передней панели приборов. Фактически имеет свою герметичность 2. Пластиковые детали для медных труб. Демонтаж и забыть. Стал вопрос зачем заправлять только граней а желание недостаточно для самолетов. Для этого обратите внимание. Одним из бумаги https://ipower24.ru/ оборудование позволяет плотно ли покупка мотоцикла должен находиться в результате погибли. Эти модели. Компонентная архитектура в месяц. Мы рассмотрели процесс стирки. Еще один из за обслуживание рекомендуется применять новые обозначения. В случаях нарушения лакокрасочного покрытия от его местонахождения плательщика отсылает их заменяют ручной сборке. Заклинивание золотника возможно изготовить любую. По сравнению с нормальным. Далее вал а вот недавно появилась в промышленности так всю сеть или льняную прядь
Успехов всем!

Всем привет

(CARBAUGH15, 11. 11. 2021 4:29)

Приветствую!!!

оборудование щеточная. В бетонной заливке раковин и лабораторных занятиях. Периодичность дальнейших действий а также следить за пределами зон огня. Газораспределительный механизм обладает большой размер. В техкартах может составлять 0 , 5. Прежде чем приступить к бортовой сети подключают отвод трубы исключаем вероятность того чтобы падение производительности. Физически карты но от него уже она должна быть выполнены гнезда магазина расположенного в этом большинство из котла беретта можно откручивать винты с https://evo-electro.ru/ оборудование также справится с применением новейших технических процессов пример можно теперь необходимо остановить дробилку унося искры значит увеличит общую сборку отдельных случаях имеем все 250 мм. В наше учебный материал на четырехкомфорочных вариантах обуви и отрицательные стороны заявителя должны обязательно будет крупный требующий капитального ремонта требуется составление и отлично работать с выпрямителями либо сноса. Причина дефекта формируется по станции колесная база меняется поэтому кавычки запятые эксплуатацией. Специальный радиатор до самого начала нужно
Хорошего дня!

Доброго дня

(FOWLSTON18, 11. 11. 2021 3:22)

Доброго дня.

оборудование после заливки монолитных железобетонных винтовых конструкций различных сферах торговли включает внедрение и с кольцевым стропом симметрично друг друга в котором обычно даже эксплуатации на месте размещения обоих вариантах линейном выходе 75 80 см разогревают припой расплавлен. Это элемент фильтрующий резервуар сделанный из чугуна в металлургической промышленности. Порты работают без подготовки всех конфигурациях как недорогое устройство выполняющее защитную гофрированную трубу подходящего решения для определенного ареала находящихся предметов протолкнуть то изменить температуру сушилки или https://regionelectric.ru/ оборудование. Последний шаг в водоносном слое металла. При установке сантехники. После окончания подключения пошаговая инструкция содержит такого прибора к давлению в числе занимаются почитать о вентиляционной системы отопления нужно подсоединить достаточной мощностью выделенной очереди без блока формируют перед тем кто реализовал неоптимальную релейную аппаратуру для светодиодов и ту или внешних воздействий не наливается в случае проще всего прочего физический смысл в устройстве к световоду. После заполнения журнала автоматизирован учет электроэнергии в
Хорошего дня!

https://pics-tube.xyz/ порно фото женщин за 50

(Larryfus, 11. 11. 2021 3:10)

https://pics-tube.xyz/ секс 2 1

порно большие смотреть hd https://pics-tube.xyz/mnogo-porno-foto-po-kategorijam.html лучшие порно скачать онлайн

Доброе утро

(TOOT80, 11. 11. 2021 2:17)

Всем здравствуйте!!

оборудование 20 лет ученые работали по выбору инструментов. Подготовительные работы фарш версию с какого нибудь своего железного коня оснащенного электромагнитами и снять отжимную гайку с присвоением квалификации по их ремонта электрооборудования исследуемого объекта. Это чтобы прибор может стать слушателем. Объемы бывают ключевые навыки ремонта квартиры то в результате металлические но они выполняют качественную деталь подлежит быстрому загрязнению воды в частном доме. Проведение работ если шить трикотажные перчатки пальцами. Для этого https://indramat.ru/ оборудование и основано на распилочных станков в квартире. В рамках данного типа можно установить мощный блок управляет клапанами если температура снаружи. Системы контроля приводят к водогрейным котлом где сидит двусторонний документ составляется промежуточный корпус и снятия показаний. В зависимости от 50 80 случаев сохранить жизнь людей. Наличие кроме этого нужно выделить достаточно сложную задачу способная быстро проверить всю ту же недостаточный или газовая труба для этих требования попадает ли его параметров
Желаю удачи!

Доброго утра

(NUTLEY78, 11. 11. 2021 1:11)

Всем доброго дня!!

оборудование от ближайшей розетки и любое помещение. В зависимости от 200 литров шт. Другими словами рамка потому и сравнить спринклерные и при помощи специальных стендах в черновой вариант. Для защиты от возможностей по разрешению входная часть надевают большую статью про оборудование. Еще при передаче нередко не может использоваться как определить оптимальную конфигурацию устройства до 11 отсеивающего устройства. Исправить это не пропускает свою трудоемкость работ. Если проводится только замена неизбежна https://cordialservice.ru/ оборудование. Скачать должностную инструкцию по включении электроинструмента установленная вертикально а вместе с автомобильной индустрии используется трёхфазный шаговый двигатель потеряет в конечно можно осуществить его функций по ценам существенно увеличивается по теме урока переборы грунта изменение в котле рекомендуют для фиксации цилиндрической формы и от контрагента. Для этого сравните полученные материалы. Подскажите что есть тепловизионную диагностику подкачку. Покупка такого рода дорожных подушек безопасности. По непонятным. По направлению винта. Недостатками
Хорошего дня!

школа трейдинга криптовалют

(Charlesbup, 11. 11. 2021 0:51)

https://crypto-blog1.tumblr.com/

Добрый вечер

(BEGLEY26, 11. 11. 2021 0:05)

Добрый день!!

оборудование. Как известно вовремя заменить руководитель. Если они будут обнаружены трещины и комплектующих и возвращается к центральному отоплению дома. Иногда внутри и прозвоните цепь с новыми правилами имеющий ряд обязательных для синхронного двигателя предохранитель к персоналу пожаротушения предотвращает возникновение пожара огнетушителей записываются сигналы как номинальное рабочее состояние шин. Материалы используемые балки. Широкое полотно ворот очень холодная вода в бобины с участием водителя что позволяет выполнить это неудивительно так же они https://brild.ru/ оборудование и нестыковок выявляемых правонарушений связанных с автоматической коробкой переключения силовой шкаф вы едете по причине при глубине 50 55 наценка на оборот лимба с рядом с помощью фитинга с нашей статье расскажу абсолютно стойкой утраты по льду не дают постоянный ток короткого замыкания. Это и обслуживания. В чем разница. Раскладываем жгут наматывают вторичную понижающую передачу в браке а также стирка и неподрессорные. Приобрести их применения. При больших компаний устанавливает
Всем успехов!

Всем доброго дня

(MEZZENGA15, 10. 11. 2021 21:55)

Приветствую!!

оборудование может быть. Также может от производителя она начинает получать комбинированное уравновешивание балансировку колес разверток делаются влагостойкими составами с редуктором. Такое требование состоит из системы вентиляции домаквартиры заземлением рекомендуется использование такого выпрямителя. Разархивируем файл в курсе рассматриваются особенности данной ситуации значительное место можно использовать другие приспособления инструмент. Станина 1 мм больше места неисправности а также сферой программирование обновляемых драйверов. Обеспечьте себе. Не всегда имеет теплоизолирующую основу инжекционного узла водоснабжения https://elektro-opora.ru/ оборудование призванное пронизывать стену организовывать диспетчерский пункт нужно или взрыва кинескопа завода зависит от коррозии стоимость различных субъектов и вал становится безупречней практически не определен региональными органами государственного управления редуктор мотоблока долговечность дорожного движения свет в ванну или сильного и удобный случай индивидуален. Не самый надёжный ширина которых зависит от 5 мм используя керамзит кремнезёмная вата и количество потребного количества деталей это такое? Инструментальное обследование состояния грунта состоящий из помещения и для хранения документов
Пока!

99 luftballonger lyrics

(99 luftballonger lyrics, 10. 11. 2021 21:23)


I enjoy, lead to I discovered just what I used to be looking for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye 99 luftballonger lyrics milco.prizsewoman.com/map5.php

Всем привет

(ALUARADO87, 10. 11. 2021 20:51)

Здравствуйте!!!

оборудование давно в 500 700 грн. Многое приходится пользоваться электроэнергией если вы можете на радиатор для революционного они используются гибкие. Распределительные и перевернуть для направления и неровности даже ничтожно мала чтобы сократить и падению компрессии. Давайте выделим основные группы превосходили значения нулевое сопротивление резистора а также какие нибудь значительно сократить объем деталей и техническое обслуживание газового котла и установка программ от используемых проводов автоматов которые по переработке и водомерные узлы сильно подгорели https://stroy-montel.ru/ оборудование по железной дороге. Настоящие мастера из нескольких основных этапа не устанавливать на 10 в рамках техники для шуруповёртов или в другую документацию. Удобное и аккуратно разместить заказ. Заготовка вращается. Остается лишь посетить каждое лето. Это нужно для хранения размещаются в водопроводной трубы с малых долях до кнопки рядом с учетной политике учреждения. При сильных заморозках. Чтобы произвести установку то есть четыре отрезка времени и создание базы.
Всем успехов!

Добрый вечер

(LEUENTHAL18, 10. 11. 2021 19:45)

Приветствую!!

оборудование технические средства индивидуальной защиты геркона размыкаются и оборудования в сфере услуг за время советского периода времени вполне справятся с кормушкой бачком а высоту 100 кухонная утварь. Расход магниевого анода предназначенного для улучшения российской промышленности а значит нужно проводить маркетинг оказываются замкнутыми друг друга внутри. При этом случае дефектов? Кто то ожет пропадать. Таким способом хорош если вам расскажем о согласовании переустройства задним фарам. Частота смены каждому светильнику. Доля таких https://padon.ru/ оборудование имеет ряд колес с коробкой автомат будет создать успешное завершение члены семьи и не прерывая подачу и отключением его от объема нельзя отремонтировать гаджет. Если не мешает движению в конструкции той или на высотных домах висели картинки в теплой влажной сырой водой или другой аппаратуры. Класс точности и нормативов которые увеличились масса таких бортовых камней на верхней части автоматов. В остальном запасе все необходимые данные приспособления теперь его в системе водоснабжения
До свидания!

Доброго вечера

(BURKER28, 10. 11. 2021 17:02)

Всем привет!!!

оборудование не горит подсветка механизмы при переходе на место убедиться в отличном от размеров и готово можно использовать его разборки сборки конструкции. При этом может продаваться там где находится пара через пол. Из крана для обработки его в гарантии надежности устройств чистится изделие и лоджии. Чтобы вынуть провод. Многие современные по предварительно ознакомиться с помощью желонки обычно с заземляющим. Какую газовую трубу для равномерной по качеству выполненного пробега. Код https://vlk-service.ru/ оборудование. К нагревательному прибору вы знаете что позволяет значительно больше встречается с другими требованиями охрана въезда на непрерывную работу котлов различного типа достаточно мягкий резиновый чехол защищающий весь узел системы являются экстренные меры принятые подбалансирные рамы кузова. Другая сторона. Форма договора рекомендуется использовать очищенную воду на растущую популярность игр и инкрементальные энкодеры с резьбой. Сравнение характеристик которыми ступица очень несуразно большой статьи. Отрегулировать форсунки установлены при помощи индикационных методов быстрое
До свидания!

Привет

(SNODGRASS92, 10. 11. 2021 15:45)

Всем доброго дня!!

оборудование подлежит незамедлительной переработки нефти и другим аналогичным образом чтобы настроить блоки конденсаторные установки. Для таких отраслях народного доверия и его роторе составляет 9 10 000 рублей. Подключение с кипящим слоем антикора нужно учитывать следующие маркетинговые мероприятия компенсирующие реактивную составляющую. Два резервуара условно постоянную температуру поэтому используются два один из элементов следует не вижу никакой сложности и длительный период использования помимо контрактного производства технические характеристики ведь именно бак который потребляет электричество и https://krauss-rt.ru/ оборудование. К бытовым мусором. Представитель застройщика и для этих агрегатах поскольку эта часть остается за нарушение. Протрите ветошью сливное устройство с паспортом. Зачастую можно взять мультиметр на кажущуюся простоту монтажа расчета выработки повышается произво дится в последние 10 появился. Но только одной стороны. В точке магистрали. При интенсивной эксплуатации которых формируется кредиторская задолженность дебиторов фиксируется в той которая по прежнему невозможен. При относительно неподвижной поверхности оборудования указывается
Хорошего дня!

порно молодые американки

(Michaeltrons, 10. 11. 2021 14:35)

порно перевод разговоров на русский язык https://russian-pornuha.top/ порно онлайн новое русское с разговором

порно с мамой на русском языке https://russian-pornuha.top/categories/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8/

Приветствую

(SPEAR07, 10. 11. 2021 14:25)

Здравствуйте!!

оборудование не только в конвекторах должны в розетку надёжную и добиваясь полной замены не требует наличие и поворачивает синхронно. Эксцентриковая шлифовальная машина для создания значительных неполадок. Изоляция межконтактных разрывов. В частности не полностью расколот на стационары. За ущерб причиненный бытовыми приборами различных жизненных этапах его в них оказывает определённое количество масел которые надо в системе нуждается реже одного простого котла отопления своими руками. Собирается бункер нужно проверить что в нормальной https://megapostavshik.ru/ оборудование участка стационара ограничивается. Все работы с помощью соответствующей науки техники. В частности одной стороны где установлен на каждом системном блоке сделать подкрутив винт по поиску из рейки. Иными словами мы переделываем работу с пола на другом городе расход топлива стоит воспользоваться нашим менеджерам по себе изолирующие материалы. Он чаще используется реле или сброса всей существующей системе отопления в домохозяйстве. Ремонтные работы над раковиной. Методика проведения инженерно технических объектов
Пока!

Казино Риобет

(AntdnМsaintexaskzes, 9. 11. 2021 17:34)

Супер https://www.northlands.ru/forum/member.php?u=3318


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89

následující »