Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Я знаю где-то во вселенной

(Kevinrig, 15. 2. 2023 10:47)

Я знаю где-то во вселенной https://dzen.ru/video/watch/63d0a2ee00b242106a364177?t=7

Гравировально Фрезерный Станок

(Blakefut, 15. 2. 2023 7:43)

Установка инструментов https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500

Виды фрезерных станков с ЧПУ https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500

Фрезерно-гравировальная группа https://triosi.ru

Существует широкий ассортимент фрезерных ЧПУ-станков, которые предназначены для выполнения разного рода работ https://triosi.ru
Модельный ряд отличается также производительностью, что позволяет точно подобрать агрегат под индивидуальные нужды, но в то же время затрудняет процесс поиска подходящего варианта https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500
Выбор фрезерного станка с ЧПУ профессионалы осуществляют, руководствуясь богатым опытом и профильными навыками https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500
Но даже им бывает сложно, ведь рынок постоянно пополняется новыми усовершенствованными моделями https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500

• Наличие большого пространства для размещения заготовки, простота загрузки деталей кран-балкой https://triosi.ru

Фрезерный станок с ЧПУ: виды, устройство, принцип работы https://triosi.ru

Заработок через интернет

(StevenRooli, 15. 2. 2023 6:29)

Бери и повторяй, заработок от 50 000 рублей. https://vk.com/zarabotok_v_internete_dlya_mam - заработок через интернет

aviator

(EugeneUnove, 15. 2. 2023 6:20)Play Aviator 1win at the Aviator pin up casino. Download Aviator app on your Android phone. Play free aviator pin up strategy to make money. Get welcome bonus by promo code 1win aviator pin up

интересный пост

(ChrisMousa, 15. 2. 2023 5:58)

Спасибо, долго искал

Печное Оборудование

(Charlesnes, 15. 2. 2023 3:16)

На сегодняшний день на рынке кондитерской и хлебопекарной промышленности наблюдается тенденция к снижению спроса на продукцию, связанная с сокращением численности населения, а также с ростом доходов, что сопровождается изменением модели питания https://www.kondhp.ru/categories/otsadochno-dozirovochnoe-formuiuschee-oborudovanie
Так, за первое полугодие 2013 года на территории России было произведено 9,837 млн https://www.kondhp.ru/products/testootsadochnaya-trekhbunkernaya-mashina-triomax
тонн кондитерской и хлебопекарной продукции, что на 0,39% меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года https://www.kondhp.ru/products/mashina-dlya-chistki-protivnei-aliuminievykh-form-drugogo-konditerskogo-inventarya-mchpf-200

Если в вашем городе нет сервисного центра выбранного бренда, просто пришлите оборудования нам, мы сами организуем его ремонт или замену и компенсируем вам стоимость доставки https://www.kondhp.ru/products/shnekovyi-pitatel-pshm-2a-pshm-1

Хлеб из смеси Медовая обладает уникальными свойствами https://www.kondhp.ru/pages/drobilka-valkovaya-valtsevaya
Натуральный мед, входящий в ее состав, позволяет укреплять иммунную систему и нормализовать деятельность всех жизненно важных систем человеческого организма, так как он содержится в хлебопекарной смеси Медовая в особой форме https://www.kondhp.ru/products/testomesilnaya-mashina-2-kh-skorostnaya-g4-mtm-330-01
Благодаря его специальной обработке по новейшей технологии, мед не сбраживается дрожжами и сохраняет все свои полезные свойства в процессе приготовления хлеба https://www.kondhp.ru/products/khleborezatelnye-mashiny-agro-slaiser
Хлеб из смеси Медовая имеет замечательный вкус и аромат и позволяет сохранить молодость и здоровье на долгие годы https://www.kondhp.ru/products/ustroistvo-ruchnoi-strunnoi-rezki-monolita-slivochnogo-masla-na-portsii-i-bruski

Персонал нашей компании, а также, ответственная отдела продаж на территории Восточной Европы, Ванесса , будут рады удовлетворить все Ваши запросы и предоставят любую необходимую информацию, касательно нашей продукции и условий продаж https://www.kondhp.ru/products/pirozhkovyi-avtomat-dlya-formovaniya-i-vypechki-izdelii-s-nachinkoi-azhp-3m

Обновлено 28 августа 2020Печь хлебопекарная электрическая предназначена для выпечки хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также приготовления изделий из птицы, овощей, https://www.kondhp.ru/pages/rasstoechnye-shkafy
https://www.kondhp.ru/products/rastarivatel-meshkov-ruchnoi-n-900-mm-s-filtrom-i-ventilyatorom
https://www.kondhp.ru/products/mashina-konditerskaya-universalnaya-dozator-nachinki

Запасные части и расходники для хлебопекарного оборудования БЕЛОГОРЬЕ https://www.kondhp.ru/products/nasosy-tsentrobezhnye-tipa-36-1ts1-8-12-marki-g2-opa-i-tipa-36-1ts1-8-20-marki-g2-opb
Изготавливается по ЗАВОДСКИМ! чертежам https://www.kondhp.ru/products/liniya-proizvodstva-zheleinykh-konfet-s-dopolnitelnymi-optsiyami-proizvoditelnostiu-150-kg-chas
Приятные цены, хорошее качество https://www.kondhp.ru/products/uchastok-rastarivaniya-i-dozirovaniya-otrubei
Адекватные сроки изготовления https://www.kondhp.ru/products/ustanovki-dlya-vypechki-vafelnykh-stakanchikov-rozhkov-uvsr-15-i-uvsr-40
Есть в наличии некоторые https://www.kondhp.ru/products/delitel-ukladchik-shnekovyi-khdz-u-st-statsionarnyi
https://www.kondhp.ru/categories/izmelchiteli-blokorezki-mashiny-rezki-myasa-i-subproduktov-volchki
https://www.kondhp.ru/products/vysechki-ruchnye

Лазерная Эпиляция Москва

(Jamesmet, 15. 2. 2023 3:10)

Аллергические реакции в форме крапивницы, аллергического дерматита и зуда https://www.egoestetica-med.ru/product/ship-your-idea/
Чаще всего аллергия проявляется на обезболивающие крема или гели, охлаждающий газ https://www.egoestetica-med.ru

Решающий параметр, который влияет на выбор лучшего лазера для эпиляции, это фототип кожного покрова https://www.egoestetica-med.ru/tab-style/
Фототип кожи (по Фитцпатрику) – набор из шести параметров, определяющих чувствительность кожи по отношению к ультрафиолету https://www.egoestetica-med.ru/services/waxing/
Универсальные аппараты эффективно и без вреда воздействуют на несколько или все фототипы https://www.egoestetica-med.ru/new-homepage-spa/
Это значит, что аппаратуру одинаково хорошо применяют для светлокожих и смуглых девушек с любым цветом волос https://www.egoestetica-med.ru/epilacia/
Определение фототипа помогает специалистам в салоне решить вопрос метода, которым будут удалять волосы https://www.egoestetica-med.ru/akcia1/
Знание своего фототипа облегчает вопрос, как выбрать лазер для эпиляции https://www.egoestetica-med.ru/akcia1/
По этим параметрам в салоне производят настройку аппаратуры по времени воздействия, интенсивности и длине волн светового луча:
Лазерная эпиляция, какая лучше: диодная или александритовая, какой аппарат, лазер, каким делать, вид, что выбрать - лазерную или фотоэпиляцию, электроэпиляцию
рубцы (появляются, когда неправильно настроенный лазерный луч проникает слишком глубоко, появляется рана, попадает инфекция, в итоге дефект устраняется хирургическим путем)
Информация на сайте предоставляется исключительно в справочных целях https://www.egoestetica-med.ru
Не занимайтесь самолечением! При первых признаках заболевания обратитесь к врачу https://www.egoestetica-med.ru/services/man/

После первой процедуры придется подождать 2–3 недели, чтобы увидеть разницу, а в целом нужно около 8–12 процедур, чтобы добиться стойкого результата https://www.egoestetica-med.ru/services/face/
Также придется быть довольно пунктуальной и не отменять посещения, потому что все волосяные фолликулы находятся на разных стадиях роста https://www.egoestetica-med.ru/services/woman/
Лазер нацелен на волосы, находящиеся в активной стадии https://www.egoestetica-med.ru/services/massage/
Уже после первой процедуры ты можешь заметить, что отрастающие волоски выглядят более тонкими и менее заметными,

Мойка Квартир

(GeorgeKaf, 15. 2. 2023 2:59)

Для средних и крупных компаний идеальный вариантом будет единое помещение с кабинетом для руководителя, залом для нескольких менеджеров, переговорной комнатой, складом для хранения оборудования, подсобки, где располагается сушильный барабан и машина для стирки протирочных материалов и спецодежды https://getclean.guru/uborka-baby

Чем занимается клининговая компания? Она предоставляет услуги профессиональной уборки частным и юридическим лицам, малому и крупному бизнесу, отдельным компаниям и холдингам https://getclean.guru/uborka-chastnogo-doma
Специалисты клининговой компании проводят уборку:
Основными вашими конкурентами будут индивидуальные исполнители https://getclean.guru/kompleksnaya-uborka-kvartiry
Многие из них имеют постоянную клиентуру, которую они собирали годами https://getclean.guru/uborka-chastnogo-doma
Заказчики привыкают ходить к своему парикмахеру, массажисту, мастеру по маникюру, даже если услуги других исполнителей будут качественнее и дешевле https://getclean.guru/promyshlennyj-klining
То же самое с уборкой квартир, здесь большое значение имеет вопрос доверия и личной симпатии https://getclean.guru/myte-okon-v-kvartire

удаление локальных загрязнений со стен, дверных блоков; влажная уборка элементов вентиляции, радиаторов отопления, плинтусов; сухая чистка ковровых покрытий, влажная уборка твердых напольных покрытий; мойка ступеней, пролетов лестниц, лестничных клеток, удаление загрязнений с перил; чистка и полировка стекол, зеркал; удаление пыли с ламп, осветительных приборов, мебели, оргтехники, элементов интерьера; полировка, чистка сантехнического оборудования; химчистка дивана; протирка жалюзи, мойка вытяжки; мойка и очистка полов, дверей, кафельных стен, перегородок и прочих поверхностей с использованием дезинфицирующих средств; удаление мусора из урн, корзин с их последующей протиркой, установка бумажных полотенец, туалетной бумаги, заправка диспенсеров жидким мылом https://getclean.guru

В настоящее время выглядит он следующим образом:
Отзывы пользователей https://getclean.guru/kompleksnaya-uborka-kvartiry

Медицина Флебология

(Mariolut, 15. 2. 2023 2:57)

Но и сами вакансии сортируются по заработной плате https://energy-med.ru/
  Лишь 20 из 570 вакансий предлагают оплату выше 83 900 рублей, и львиная доля из них располагается в Московской области, лишь несколько позиций позволяют работать за пределами МО в европейской части России с высокой оплатой https://www.energy-med.ru/kosmetolog
Самое большое количество предложений с зарплатой от 21 200 – 42 100 рублей https://energy-med.ru/
Недалеко расположились и самые низкооплачиваемые места – 170 из 570 вакансий с оплатой до 21 200 рублей https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]


Деятельность хирурга разделяется на несколько категорий и имеет степени тяжести https://www.energy-med.ru/dety
К категории повышенного риска относятся детская и неотложная хирургия https://www.energy-med.ru/dety

Аномальное изменение пропорций челюсти в первую очередь корректируется ортодонтом, но при неэффективности консервативного лечения прибегают к помощи хирурга https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]

Торакальный хирург, Александр Витальевич Маслов рассказывает, что такое плеврит, какие самые распространенные патологии грудной клетки, и как проходит их диагностика и лечение:
Режим работы городской поликлиники укладывается в определенные рамки https://www.energy-med.ru/
Однако внезапная боль, ухудшение самочувствия может возникнуть в любой момент, независимо от времени суток https://www.energy-med.ru/chirurgiya
Поэтому бывает необходимо действовать решительно и оперативно https://www.energy-med.ru/dety
В этом случае посещение врача Сити Клиник - лучшее из того, что можно предпринять https://www.energy-med.ru/

Светильники Светодиодные Уличные

(Richardslorm, 15. 2. 2023 2:48)


Следует учесть, что лампочки, расположенные в потолке, находятся на 20-30 см выше, чем в люстре, поэтому интенсивность света должна быть на 15-20% выше https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-office-32-ip54-premium-plastikovyj-korpus

Основное назначение таких осветительных приборов – подсветка локального типа https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-torshernyj-galad-lotos-led-40
При желании и наличии средств можно организовать и основное освещение посредством встраиваемых конструкций светильников https://led-svetilniki.ru/shop/products/promyshlennyj-svetilnik-kedr-ssp-260-vt

Стоит отметить, что при установке источников света необходимо знать, что эффективный угол света светодиодов составляет примерно 120 градусов https://led-svetilniki.ru/shop/products/ofisnyj-svetilnik-tl-eko-30-pr-pr-s5e-
Поэтому рассчитываете расположение так, чтобы на каждый квадратный метр попадало достаточное количество света https://led-svetilniki.ru/shop/brands/alb-alb

Вышеприведенные способы проверки бытовых лампочек будут работать и в случае с автомобильными лампами с нитью накала, а также люминесцентными лампами дневного света типа Т8 https://led-svetilniki.ru/shop/products/vrv1-a1-70413-10a00-4003840

Сегодня далеко не все производители используют в светильниках излучатели с кристаллами высокого качества, что способствует удорожанию конструкции https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-varton-zhkh-krug-ip65-18570-mm-antivandalnyj-10-vt-diod-01vt-4000k-s-mikrovolnovym-datchikom-110
А от этого как раз и зависит, как долго светодиод будет характеризоваться высокой яркостью свечения https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-nastennyjpotolochnyj-galad-dbu02-40-002

Изделия Из Пластмасс

(Davidket, 15. 2. 2023 2:26)

По способу крепления:
Типоразмер: Midi-Tower, форм-фактор материнской платы: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, блок питания внизу, наличие окна на боковой стенке, число внутренних отсеков 3,5: 2, число внутренних отсеков 2,5: 3, U https://ke07.ru/catalog/radiatory/radiatory-seriya-ab/

G1500 Эргономичные корпуса из прочного пластика, предназначены для производства настольного оборудования https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/klemmnye-bloki/sh-310/
Верхняя часть https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/nozhki-pribornye/nozhki-rezinovye-samokleyushhiesya/

Сложно ли это? Нет https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/klemmnye-bloki/
Просто нужно двигаться — шаг за шагом — и не форсировать процесс https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/izdeliya-iz-plastmassy/sostavnoj-kabelnyj-vvod/

Также можно купить корпуса для РЭА специального назначения https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/nozhki-pribornye/nozhki-rezinovye/
Они еще имеют название взрывозащищенные корпуса https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/klemmnye-bloki/sh-309/
Изготовлены такие модели из углеродной стали и прошли все самые экстремальные тесты https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/elektrotehnicheskie-izdeliya/
Они эффективно защитят от избытка тепла, влаги или пили https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/kondensatory/
Использование таких корпусов - это абсолютная безопасность персонала и всех электрических цепей https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/klemmnye-bloki/sh-310/

Разработка корпуса — процесс, разбитый на несколько обязательных этапов https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/klemmnye-bloki/sh-310/
Это даже обсуждать не буду: проверено много раз https://ke07.ru/catalog/potentiometer/
Даже если вы не собираетесь связываться с производством (например, если планируете делать устройство только для себя), всё равно лучше бы вам соблюдать правильную последовательность этапов https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/elektrotehnicheskie-izdeliya/klemmniki/

Аборт До Недель

(JamesNorie, 15. 2. 2023 1:38)

Видиоэндоскопия - (видеофиброгастроскопия, видеодуоденоскопия, видеоколоноскопия, видеобронхоскопия, биопсия обьемных образований и язв, удаление полипов, местное лечение язвенной болезни, протезирование желчных каналов и поджелудочного, удаление камней желчных каналов и тд https://megatmt.com/stoimost_yslyg/
)
© Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы - 2015 - 2021 https://megatmt.com/stoimost_yslyg/

Оториноларинголог (ЛОР) — это врач, занимающийся лечением и профилактикой заболеваний уха, горла и носа https://megatmt.com/kabinet-terapevta/
Оториноларингология - область медицины, изучающая причины, механизмы развития…
За 10 летний период работы, в центре проведено более 4000 гистологических исследований, более 7000 клиентов, обратившихся за проведением различных процедур, более 5000 обратились за удалением различных дефектов кожи (новообразований, пигментации, сосудистых образований и др https://megatmt.com/stoimost_yslyg/
)
Центр медицинских профосмотров Амбулатория В настоящее время конвейерная медицина давно утратила доверие пациентов, и людям явно необходим не только индивидуальный, адресный подход, но также и доверительные отношения с их лечащим врачом https://megatmt.com/vyzov-vracha-i-medsestry-na-dom/
Однако в общественной клинике всё по-другому – тут идёт расчёт на комплексное лечение клиента https://megatmt.com/kabinet-ginekologa/
Наш медицинский центр   - многопрофильный, что отражено в на осуществление медицинской деятельности ЛО-77-01-005592 от 25 https://megatmt.com/medikamentoznoe-preryvanie-beremennosti/
12 https://megatmt.com/uzi-3d-4d/
2012г https://megatmt.com/kabinet-ginekologa/
департамента здравоохранения г https://megatmt.com/stoimost_yslyg/
Москвы https://megatmt.com/kabinet-otolaringologa/

У нас вы найдёте должный комфорт и человеческую заботу, которая заметна с самой первой консультации и до полного оздоровления https://megatmt.com/procedurnyj-kabinet/
Здесь вам назначат необходимый спектр профилактических процедур и проконтролируют состояние здоровья на всех этапах лечебно-оздоровительного процесса https://megatmt.com/laboratorija/

Недорогие Кухни Из Массива

(Daviddah, 15. 2. 2023 1:25)

Чтобы дизайнер составил правильный проект, сообщите: желаемое количество ящиков, шкафчиков, дверок, полок приблизительные или точные размеры изделия (высота, ширина, глубина) цветовую гамму, в которой оформлена комната, где будет располагаться гарнитур https://www.legnostyle.ru/arki-iz-dereva.html
Проект будет составлен с учётом всех Ваших пожеланий https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/
Мы сделаем всё, чтобы готовая продукция полностью соответствовала ожиданиям клиента https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/

Двери шкафа-купе, комодные ящики и спинки стула отделаны кожей ската, или угря https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/stenovie-paneli/
Отделывать кожей мебель можно разными способами, ясно что у итальянцев свои традиции отделки, которые могут видоизменятся от мастера к мастеру https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/
 
Не стоит забывать о том, что на элитной кухне должна располагаться элитная сантехника https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/
Но какой бы дорогой и качественной она не была, трубы всегда стараются скрыть, так как они никоим образом не могут быть вписаны в интерьер помещения (если только Вы не выбрали в качестве стиля Стимпанк) https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/nestandarnye/

Большинство товаров, представленных в нашем интернет-магазине, не производится методом штамповки, а изготавливается на заказ вручную, в единичных экземплярах https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/stenovie-paneli/
Элитная мебель подбирается с учетом всех пожеланий и привозится под заказ https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/
Через два месяца роскошный интерьер будет украшать Ваш дом https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/

В Китае выращивают свыше 70% от общего мирового объёма производства съедобных грибов https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/nestandarnye/
Об этом сообщили на пресс-конференции в Пекине, посвященной Международной ярмарке грибов, которая запланирована
Эксклюзивный представитель элитной мебели, изготовленный в итальянской мастерской, неизменно сочетает в себе дорогие материалы, ручную работу, долговечность и надежность https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/nestandarnye/
Отличия между продукцией различных фабрик может заключаться в привлечении к разработке новых моделей известных дизайнеров или уникальным подходом к обеспечению контроля качества https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/
Так, фабрика BUSATTO предлагает мебель, изготовленную в лучших традициях прошлых лет, а мебель от BAMAX или ARCA выполнена в великолепном стиле, соединяющем тепло настоящего дерева и строгую выразительность форм https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/d-peregorodki/

Производство Лестниц На Заказ

(RonaldLon, 15. 2. 2023 1:14)

В наличии: 12 шт https://lestnica-pod-kluch.ru/metallicheskie-lestnitsy/

Сборная лестница с одним маршем является самой простой конструкцией https://lestnica-pod-kluch.ru/otdelka-lestnic/
Лестничный пролет может располагаться возле стены или в центре комнаты https://lestnica-pod-kluch.ru/antresolnyy-etazh-pod-klyuch/
Площадка лестничного марша должна использоваться рационально https://lestnica-pod-kluch.ru/lestnicu-iz-betona/
Многие люди сооружают на данном участке перегородки, за которыми располагаются хозяйственные помещения https://lestnica-pod-kluch.ru/otdelka-lestnic/
Подобные лестницы считаются самыми прочными, если располагаются рядом со стенами https://lestnica-pod-kluch.ru/lestnicu-iz-betona/

Для выбора определенной конфигурации следует правильно рассчитать и замерить свободную площадь для монтажа, составить чертеж https://lestnica-pod-kluch.ru/otdelka-lestnic/
Подробное руководство о том, как это сделать, будет ниже https://lestnica-pod-kluch.ru

При строительстве лестницы следует помнить о потолочном проеме, размер которого также нужно рассчитать https://lestnica-pod-kluch.ru/antresolnyy-etazh-pod-klyuch/
Если не позаботиться о данном вопросе заранее, при подъеме на второй уровень домочадцам потребуется наклоняться, чтобы не удариться головой https://lestnica-pod-kluch.ru/metallicheskie-lestnitsy/
Угол наклона оказывает влияние на комфорт в эксплуатации https://lestnica-pod-kluch.ru

Для обеспечения требуемой жёсткости обычно используется 2-4 косоура https://lestnica-pod-kluch.ru/lestnicu-iz-betona/
Их количество подбирается по ширине лестницы https://lestnica-pod-kluch.ru/review/albina-viktorova-3/
Намного легче купить уже подготовленную несущую конструкцию с вырезами и пригодными к монтажу частями https://lestnica-pod-kluch.ru/otdelka-lestnic/

Деревянные лестницы можно отделать ламинатом https://lestnica-pod-kluch.ru
Для этого потребуется учитывать особенности данного материала https://lestnica-pod-kluch.ru

aviator

(Jerrylop, 14. 2. 2023 23:38)Jogue Aviator 1win no cassino Aviator pin up. Faca o download do aplicativo Aviator em seu telefone Android. Jogue Aviator pin up de graca com uma estrategia de ganho. Receba um bonus de boas-vindas atraves do codigo promocional 1win aviator pin up

Я знаю где-то во вселенной

(Kevinrig, 14. 2. 2023 22:32)

Я знаю где-то во вселенной https://dzen.ru/video/watch/63d0a2ee00b242106a364177?t=7

Active_BTC_Balance_0.6347_Bitcoin

(Donaldbom, 14. 2. 2023 21:46)

On your balance $14957
To transfer funds, go to your account
https://ca295.bemobtrcks.com/go/d6b3380d-070c-4ab7-a35b-7e70c5d1c96a?
The link is active for 5 hours

Nine303 is the Premiere & Relied on Situs4D in 2023

(ScottMV, 14. 2. 2023 17:58)

Nine303 is the Top-rated & Depended on Situs4D in 2023, https://nine303.com

Заработок через интернет

(StevenRooli, 14. 2. 2023 17:26)

Бери и повторяй, заработок от 50 000 рублей. https://vk.com/zarabotok_v_internete_dlya_mam - заработок через интернет

aviator

(Jerrylop, 14. 2. 2023 15:14)O site oficial do jogo Aviator no Pin Up Casino. Demonstracao do Aviator 1win para taticas de teste e esquemas vencedores. Sinais e bot no canal de telegramas 1win do avaitor. Hack aviador jogo por dinheiro, download em androide


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169

následující »