Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Unveiling Excellence: Clark MacCourt - One's Go-To Criminal Advocates throughout The Vegas

(DonaldDap, 16. 12. 2023 15:30)

Seeking Equity, Securing Rights: Clark McCourt's Legal Competence

In this domain of jurisprudential expertise, Clark McCourt shines confidently constituting that epitome of distinction, particularly in the vibrant municipality known as The Vegas. As Criminal Lawyers maestros, Clarke MacCourt and his squad navigate that complex maze within this jurisprudential system having skill, securing their customers acquire premium-notch defense.

A Beacon of Legal Acumen
https://www.pinterest.com/pin/906842074953016676/
Unraveling the Jurisprudential Web

Clarke MacCourt, boasting years of veteran competency, bears honor in demystifying those intricacies within defense law. His devotion to fairness remains unwavering, establishing Clarke MacCourt the torch for those ensnared within legal dilemmas. McCourt's capability spans the myriad entailing criminal proceedings, from small infractions up to substantialstakes major violations.

The Route toward Success: Legal Strategies which Function

Custom Approaches regarding Each Proceeding

A single process can not apply to all within this judicial domain, plus Clarke McCourt grasps such nuance intrinsically. These jurisprudential strategies manifest as as varied as those proceedings he handles. Through diligent investigations up to calculated hearing presentations, McCourt neglects no aspect unturned when crafting the advocacy that resonates to magistrates and panels alike.

Client-Oriented Support

Farther than Jurisprudential Representation: A Supportive Collaborator

Understanding that emotional strain judicial disputes may exact, Clark MacCourt goes farther than that purpose for the conventional lawyer. This crew offers n't only judicial expertise but also a support apparatus assisting customers facing challenging intervals. Such is the amalgamation of jurisprudential mastery and understanding that defines McCourt's firm aside.

Seamless Traversal of Legal Obstacles

One's Ally in the Legal Journey

Traversing this judicial arena could manifest as discouraging, yet with Clarke McCourt by your flank, you're n't alone. His firm's mastery reaches to diverse legal dimensions, presenting a thorough strategy to resolving obstacles. Whether one becomes facing defense charges, need judicial advice, alternatively pursuing advocacy in hearing, McCourt's team becomes one's reliable partner.

Back Clarke McCourt's Judicial Endeavor

Support the Purpose

Could one care for support Clark MacCourt's purpose toward providing exceptional legal advocacy? One's contribution could help protect justice and ensure thus everyone retain access toward a just defense. Navigate <here>(https://www.buymeacoffee.com/asktojk) to demonstrate one's reinforcement.

In conclusion, Clarke McCourt and his squad of Defense Lawyers throughout The City of Las Vegas stand at that vanguard for legal distinction. Featuring the commitment to personalized approaches, client-centric support, and resolute reinforcement, they exist as one's go-to allies in traversing those nuances within the jurisprudential system.

Unveiling Mastery: Clarke McCourt - Your Ideal-To Criminal Attorneys in The City of Las Vegas

(DonaldDap, 16. 12. 2023 14:19)

Pursuing Fairness, Protecting Freedom: Clark MacCourt's Jurisprudential Prowess

In this sphere of judicial competence, Clarke McCourt stands proudly constituting that epitome of supremacy, notably in that dynamic city known as Las Vegas. Functioning as Defense Lawyers extraordinaire, McCourt accompanied by this squad explore the intricate maze within the jurisprudential apparatus featuring nuance, guaranteeing these clients acquire premium-notch defense.

A Beacon for Jurisprudential Acumen
https://www.pinterest.com/pin/906842074953016676/
Unraveling This Judicial Labyrinth

Clarke McCourt, with eons of seasoned expertise, takes honor in elucidating the complexities of defense jurisprudence. This attorney's commitment to fairness remains unwavering, making Clarke MacCourt the spotlight toward those entangled within legal dilemmas. Clarke MacCourt's proficiency spans a spectrum entailing criminal matters, from minor violations to substantialstakes capital offenses.

The Route to Success: Legal Approaches that Function

Bespoke Approaches regarding Each Matter

One process does n't apply to everyone within this legal realm, plus Clark MacCourt understands this inherently. These judicial strategies manifest as equally diverse as those cases Clarke MacCourt manages. Through diligent inquiries to strategic courtroom presentations, McCourt omits not a stone unexamined in crafting the representation that aligns to magistrates plus juries alike.

Patron-Centric Advocacy

Farther than Jurisprudential Representation: The Assisting Collaborator

Internalizing that emotional toll jurisprudential battles may demand, Clarke MacCourt goes farther than the capacity for the conventional counsel. This crew provides n't only judicial competence rather also the reinforcement system assisting customers battling challenging intervals. It's this amalgamation of jurisprudential prowess plus compassion which sets Clarke MacCourt's practice apart.

Seamless Passage through Judicial Obstacles

One's Partner for This Judicial Venture

Traversing this jurisprudential realm can manifest as intimidating, yet with Clarke MacCourt by one's side, one becomes n't isolated. His practice's expertise reaches to diverse jurisprudential dimensions, providing the exhaustive strategy to resolving obstacles. If one becomes confronting criminal charges, need legal guidance, alternatively pursuing advocacy within court, McCourt's crew becomes one's trustworthy collaborator.

Support Clarke McCourt's Judicial Crusade

Join the Mission

Would one care for back Clark McCourt's objective toward providing superlative legal advocacy? One's participation can assist uphold equity and ensure thus all people retain recourse to a fair defense. Navigate <here>(https://www.buymeacoffee.com/asktojk) to express one's support.

In summation, Clarke MacCourt accompanied by this squad constituting Criminal Advocates throughout The City of Las Vegas exist at the forefront for jurisprudential excellence. With a commitment for custom approaches, client-focused advocacy, and resolute reinforcement, such legal experts exist as one's go-to allies for traversing those intricacies of this judicial apparatus.

Revealing Distinction: Clarke McCourt - Your Ideal-To Defense Attorneys in Las City of Las Vegas

(DonaldDap, 16. 12. 2023 13:12)

Pursuing Equity, Safeguarding Rights: Clark MacCourt's Judicial Competence

Within the domain for judicial mastery, Clark McCourt shines tall constituting the epitome of excellence, particularly throughout that vibrant municipality of The City of Las Vegas. Functioning as Criminal Lawyers maestros, Clarke MacCourt accompanied by his squad explore the complex web within this jurisprudential framework with skill, ensuring their patrons obtain top-notch defense.

A Torch for Legal Discernment
https://www.pinterest.com/pin/906842074953016676/
Unraveling the Judicial Maze

Clark McCourt, with eons of skilled experience, assumes joy in clarifying those nuances of criminal law. This attorney's commitment to justice is resolute, establishing him the spotlight toward those caught up within legal quandaries. McCourt's capability covers the myriad entailing defense proceedings, from small infractions up to highstakes major violations.

The Road toward Success: Legal Tactics which Work

Bespoke Methodologies Strategies for Every Proceeding

One approach does n't apply to everyone within this judicial realm, and Clark MacCourt comprehends this intrinsically. His legal approaches are equally varied as the proceedings Clarke MacCourt handles. From diligent inquiries to strategic trial arguments, Clarke MacCourt neglects no aspect unturned when composing a representation that resonates to arbiters and courts alike.

Patron-Centric Backing

Farther than Legal Advocacy: A Helpful Partner

Understanding the emotional burden judicial battles can exact, Clarke MacCourt goes farther than that role of the conventional counsel. This team offers n't just jurisprudential expertise but additionally a support system for clients confronting demanding periods. Such is the fusion entailing legal prowess and compassion that defines Clarke MacCourt's office apart.

Integrated Navigation of Jurisprudential Hurdles

Your Collaborator in the Legal Journey

Navigating the jurisprudential realm could manifest as daunting, but with Clark MacCourt accompanying one's flank, you're n't alone. His firm's mastery stretches to various jurisprudential considerations, presenting a comprehensive approach to resolving complications. Whether you're battling criminal allegations, require jurisprudential guidance, or pursuing advocacy within trial, McCourt's team becomes your reliable ally.

Support Clark McCourt's Jurisprudential Mission

Advance This Purpose

Could you care for back Clark MacCourt's mission in providing exceptional jurisprudential counsel? One's contribution could assist uphold justice plus guarantee that everyone retain recourse toward the equitable defense. Navigate <here>(https://www.buymeacoffee.com/asktojk) to demonstrate one's backing.

For a final analysis, Clarke McCourt accompanied by this team of Criminal Lawyers in Las Vegas stand on that vanguard of judicial supremacy. With a commitment for personalized strategies, client-centric advocacy, plus resolute support, such legal experts are your go-to partners for exploring those nuances within the jurisprudential system.

Revealing Excellence: Clarke McCourt - Your Go-To Defense Lawyers in Las Vegas

(DonaldDap, 16. 12. 2023 12:05)

Searching for Equity, Securing Rights: Clark McCourt's Jurisprudential Expertise

In this domain for jurisprudential mastery, Clark McCourt shines tall as that quintessence denoting distinction, notably throughout the energetic municipality of The City of Las Vegas. Functioning as Criminal Counsels virtuosos, Clarke MacCourt and this team explore that multifaceted maze of the legal system having nuance, securing these clients obtain top-notch defense.

A Torch for Jurisprudential Acumen
https://www.pinterest.com/pin/906842074953016676/
Demystifying the Judicial Labyrinth

Clark McCourt, boasting decades of seasoned experience, takes honor in clarifying the nuances of criminal jurisprudence. His commitment toward equity remains steadfast, rendering him the torch toward the ones ensnared in judicial dilemmas. McCourt's competence spans the spectrum entailing criminal cases, from minor violations to substantialstakes capital offenses.

This Path toward Victory: Judicial Approaches that Operate

Custom Methodologies Strategies for Each Matter

A single size can n't apply to all in the legal arena, plus Clark McCourt comprehends this inherently. These jurisprudential approaches manifest as as diverse as the cases he directs. From careful inquiries to deliberate trial presentations, Clarke MacCourt leaves no dimension unexplored in crafting a representation which resonates to judges plus panels equally.

Patron-Focused Support

Outside of Legal Counsel: The Helpful Partner

Understanding that emotional strain jurisprudential disputes could exact, Clarke MacCourt ventures beyond the role of a conventional counsel. This crew provides n't simply judicial acumen but additionally a support apparatus assisting patrons facing trying periods. It's this fusion of jurisprudential prowess and empathy which distinguishes McCourt's office aside.

Seamless Traversal through Legal Challenges

Your Collaborator for the Jurisprudential Journey

Traversing the judicial realm can manifest as discouraging, yet with Clark McCourt by your flank, one becomes n't isolated. This practice's competence stretches across assorted jurisprudential dimensions, offering the exhaustive strategy to resolving complications. Whether one becomes facing defense allegations, demand legal counsel, or seeking counsel within court, McCourt's squad is one's dependable ally.

Back Clark MacCourt's Legal Crusade

Advance the Cause

Could one like to advocate for Clarke McCourt's mission in providing exceptional legal advocacy? Your contribution may aid uphold equity and verify that everyone possess recourse toward the equitable representation. Navigate <here>(https://www.buymeacoffee.com/asktojk) to show one's backing.

For a conclusion, Clarke MacCourt and this team of Criminal Attorneys throughout The City of Las Vegas stand on the forefront for legal excellence. With a dedication for custom strategies, client-focused backing, plus resolute reinforcement, they are one's go-to allies for navigating the complexities of this legal apparatus.

Unveiling Mastery: Clarke McCourt - Your Go-To Defense Lawyers throughout The City of Las Vegas

(DonaldDap, 16. 12. 2023 10:57)

Searching for Equity, Safeguarding Rights: Clark McCourt's Jurisprudential Prowess

In the realm of judicial mastery, Clarke McCourt stands tall constituting the embodiment denoting excellence, especially in that vibrant city of Las City of Las Vegas. As Criminal Lawyers extraordinaire, McCourt and his crew navigate the complex web within the legal apparatus having finesse, securing these patrons receive top-notch advocacy.

A Torch for Legal Discernment
https://www.pinterest.com/pin/906842074953016676/
Unraveling This Jurisprudential Web

Clark MacCourt, boasting decades of skilled competency, assumes joy in clarifying the intricacies within criminal law. This attorney's allegiance to fairness remains resolute, making Clarke MacCourt the beacon toward those ensnared in jurisprudential quandaries. Clarke MacCourt's competence spans the spectrum of defense proceedings, through misdemeanors up to -stakes capital offenses.

This Route to Triumph: Legal Approaches that Operate

Bespoke Approaches for Every Matter

A single size can n't fit everyone within this legal realm, and Clark McCourt understands such nuance intrinsically. His judicial approaches manifest as as varied as those matters Clarke MacCourt manages. From careful inquiries to calculated trial rationales, McCourt leaves no stone unexamined when composing the advocacy which resonates to arbiters plus courts equally.

Client-Oriented Backing

Outside of Jurisprudential Counsel: A Helpful Ally

Internalizing that psychological toll judicial battles can take, Clark MacCourt ventures farther than that role of a traditional attorney. This team delivers not just legal acumen rather also a reinforcement framework for customers battling demanding times. Such is this amalgamation entailing judicial mastery and understanding which defines Clarke MacCourt's practice aside.

Smooth Navigation through Judicial Challenges

One's Partner for the Legal Venture

Navigating this jurisprudential realm can be discouraging, yet with Clark MacCourt by one's flank, one becomes not solitary. This firm's mastery reaches across various jurisprudential considerations, presenting the comprehensive strategy for resolving challenges. If one becomes confronting defense allegations, need judicial counsel, or pursuing counsel within hearing, Clarke MacCourt's team becomes your reliable partner.

Support Clark MacCourt's Judicial Crusade

Support the Mission

Would one care to support Clark MacCourt's mission in furnishing outstanding legal advocacy? Your assistance may assist uphold equity and guarantee thus all people retain access to a just advocacy. Navigate <here>(https://www.buymeacoffee.com/asktojk) for express one's backing.

In conclusion, Clarke MacCourt accompanied by his team of Criminal Lawyers in The City of Las Vegas stand on the front lines of legal excellence. Featuring a dedication to bespoke tactics, client-centric advocacy, and resolute reinforcement, such legal experts exist as your go-to partners for navigating those complexities of the jurisprudential system.

Unveiling Mastery: Clarke McCourt - One's Go-To Criminal Attorneys throughout Las Vegas

(DonaldDap, 16. 12. 2023 9:48)

Seeking Equity, Safeguarding Rights: Clark MacCourt's Jurisprudential Expertise

In this sphere of judicial mastery, Clarke McCourt shines tall as that quintessence denoting supremacy, notably throughout the energetic municipality known as Las City of Las Vegas. As Defense Attorneys extraordinaire, Clarke MacCourt and his squad navigate that multifaceted web within this jurisprudential apparatus with finesse, securing these customers acquire premium-notch defense.

A Torch of Legal Discernment
https://www.pinterest.com/pin/906842074953016676/
Unraveling the Legal Maze

Clark MacCourt, having years in skilled competency, takes joy regarding demystifying those nuances within defense law. His commitment toward equity is steadfast, making Clarke MacCourt a beacon for those entangled in judicial dilemmas. McCourt's capability encompasses a myriad entailing defense proceedings, through minor violations to substantialstakes major violations.

This Road to Triumph: Jurisprudential Strategies that Operate

Custom Methodologies Strategies for Each Case

One process can not apply to all in the legal realm, plus Clark McCourt understands such nuance intrinsically. These legal approaches manifest as equally diverse like those matters he handles. From careful examinations up to calculated trial presentations, McCourt omits not a aspect unexamined when structuring the representation which connects with arbiters plus juries alike.

Patron-Oriented Advocacy

Beyond Judicial Counsel: A Helpful Ally

Appreciating that psychological burden judicial struggles could take, Clark MacCourt goes beyond the role for the conventional attorney. This crew offers n't just judicial acumen rather also the reinforcement system assisting customers battling trying periods. It's the amalgamation entailing legal prowess and empathy which distinguishes Clarke MacCourt's firm apart.

Integrated Navigation through Jurisprudential Obstacles

One's Partner in This Legal Odyssey

Navigating the legal realm can manifest as discouraging, but with Clarke McCourt accompanying your side, you're not isolated. His firm's expertise extends to various judicial dimensions, providing a exhaustive process for resolving challenges. Whether one becomes facing defense accusations, demand legal advice, or pursuing advocacy within hearing, Clarke MacCourt's team is one's dependable partner.

Back Clarke MacCourt's Legal Endeavor

Join the Cause

Would one care to advocate for Clarke McCourt's mission in providing exceptional legal counsel? Your participation could aid protect fairness and verify that all people has means to the fair representation. Click <here>(https://www.buymeacoffee.com/asktojk) for show one's support.

For a conclusion, Clarke MacCourt and his squad of Criminal Lawyers in Las Vegas stand on that vanguard for legal excellence. Featuring the commitment for bespoke approaches, customer-centric support, and unwavering support, they are your ideal-to partners in exploring those complexities within the judicial framework.

Unsurpassed Legal Defense: HUSS LAW - Tempe DUI & Criminal Defense Lawyers

(Davidmet, 16. 12. 2023 9:03)

Unrivaled Legal Security: HUSS LAW - Tempe DUI & Felonious Security Advocates

(Davidmet, 16. 12. 2023 8:00)

Unrivaled Legal Defense: HUSS LAW - Tempe DUI & Felonious Protection Lawyers

(Davidmet, 16. 12. 2023 6:57)

Unsurpassed Lawful Protection: HUSS LAW - Tempe DUI & Criminal Protection Attorneys

(Davidmet, 16. 12. 2023 5:55)

Unrivaled Legal Defense: HUSS LAW - Tempe DUI & Felonious Protection Lawyers

(Davidmet, 16. 12. 2023 4:50)

Unparalleled Lawful Protection: HUSS LAW - Tempe DUI & Criminal Defense Lawyers

(Davidmet, 16. 12. 2023 3:48)

Unrivaled Judicial Defense: HUSS LAW - Tempe DUI & Criminal Security Advocates

(Davidmet, 16. 12. 2023 2:45)

Unrivaled Judicial Protection: HUSS LAW - Tempe DUI & Felonious Defense Lawyers

(Davidmet, 16. 12. 2023 1:43)

Unsurpassed Legal Security: HUSS LAW - Tempe DUI & Criminal Protection Advocates

(Davidmet, 16. 12. 2023 0:43)

Unrivaled Lawful Protection: HUSS LAW - Tempe DUI & Criminal Security Attorneys

(Davidmet, 15. 12. 2023 22:43)

Unparalleled Lawful Security: HUSS LAW - Tempe DUI & Felonious Protection Lawyers

(Davidmet, 15. 12. 2023 21:40)

Unrivaled Lawful Security: HUSS LAW - Tempe DUI & Felonious Defense Lawyers

(Davidmet, 15. 12. 2023 20:33)

Unsurpassed Legal Security: HUSS LAW - Tempe DUI & Criminal Defense Lawyers

(Davidmet, 15. 12. 2023 19:30)

Silkroad Online 2024 SunWorld Play To Take home Money

(SilkroadOnlineSunWorld, 14. 12. 2023 1:48)

Title: "Initiate on a Immortal Make: Silkroad SunWorld 2024"

Are you timely to oppose the antediluvian Silk French autoroute and duck yourself in a in every way of happening and mystique? Look no spare than <Silkroad>SunWorld 2024](https://www.silkroadsw.com), a captivating MMORPG that promises an unforgettable gaming experience. Set to launch its beta on January 5, 2024, followed beside the monumental outset on January 12, this misrepresent invites players to a palatinate where the gone meets the now in a inimitable fusion.

**A Glimpse into the Prior: Servilely 90 and Well-versed Menus**

Silkroad SunWorld takes a lone come near about mise en scene its top at 90, allowing players to enquire into the wonders of the ancient men without the bewildering complexities of higher-level caps. Nostalgia takes center showbiz with the numbering of <old>menus](https://www.silkroadsw.com), providing a comforting throwback to the roots of classic MMORPGs.

**Spirited Gameplay: Job and Activities Based**

The heart of Silkroad SunWorld lies in its job and activities-based gameplay. Engross in exhilarating contribution grinding in the course trade routes, structure your empire as you cruise through the distinctive landscapes of the Silk Road. With low rates and an moot call approachable through a <web>based interface](https://www.silkroadsw.com), players can strategically occupation and barter their aspect to success.

**Innovative Features: Contend with to Pocket and Enhanced GUI**

Silkroad SunWorld brings innovation to the forefront with its Play to Merit system. As you assume on your travel, every undertaking contributes to your practical good fortune, allowing you to pocket in-game currency and items. The <enhanced>graphical narcotic addict interface (GUI)](https://www.silkroadsw.com) ensures a seamless and visually numbing adventure, immersing players in the rich tapestry of Silkroad SunWorld.

**Community Engagement: Sexual Events and Giveaways**

Joining Silkroad SunWorld isn't justified about the game; it's about being take a hand in of a thriving community. The developers understand the importance of actress interaction and regularly publican <social>events](https://www.silkroadsw.com). Join with fellow adventurers on Facebook, YouTube, and Disunity, where giveaways and exhilarating challenges await.

**Countdown to Risk: Beta and Grand Crevice Dates**

Eminence your calendars on the side of January 5, 2024, as the <beta>interpretation of Silkroad SunWorld](https://www.silkroadsw.com) launches, offering players a prowl have a gander at into the wonders that await. The sumptuous vernissage follows on January 12, propitious a fully immersive ordeal as a replacement for all.

**Conclusion: Your Epic Transition Awaits**

Silkroad SunWorld 2024 invites you to embark on an epic take a trip from top to bottom age, where prehistoric civilizations and modern gaming converge. With its inimitable features, nostalgic elements, and commitment to community post, this MMORPG promises to be a standout happening in the gaming landscape. <Download>the game](https://www.silkroadsw.com), machinery up due to the fact that feat, and impediment the Silk Technique up already you like never before. The dawn of a additional epoch awaits - are you ready to hightail it your mark?


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157

následující »