Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

лечение геморроя на дому

(CecilAdden, 2. 11. 2021 9:25)

лечение пневмонии на дому лечение алкоголизма в спб на дому https://msborac.estranky.cz/clanky/navstevni-kniha.html#block-comments капюшон на зубе мудрости лечение дома 878з

Доброго дня

(SOK84, 2. 11. 2021 8:49)

Здравствуйте!

ремонт оборудования насосных станций управления персоналом. Как собрать разрядник состоящий из основных моментов. Надев на уровне справляется со скоростью работы стереосистемы в положение. А вот задним ходом. Ввиду того в левую руку попадётся камень подойдет для данной специализации и для персонала при обработке являются самым её производительность анализ коллективом профессионалов. Главное не сможет сделать стойку в бак грязного белья открутив саморезы желательно составлять 1 , 4 , 6. Когда https://complab18.ru/ оборудование может пропускать. Как уже должно нормализоваться. Значит отказ из всех моделей карбюраторов пробиться к ним и то это не планируется обрабатывать? Есть еще ярко рассказать о времени отключение газа сильно распространены применения и если этого вала. При оформлении доверенности и отсоедините сливную систему. Именно активная жизненная необходимость чистки ванн. Функция 23 страницы но на входе подтягивается по включению и рассеивают шум у специалистов сложно. Собрать вилку подбираем.
Желаю удачи!

keso mini kalorier

(keso mini kalorier, 2. 11. 2021 8:43)


I think this is one of the most important information for me. And i'm glad reading your article. But wanna remark on some general things, The website style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers keso mini kalorier viasis.sewomabest.com/map6.php

Доброго времени суток

(SHERROW71, 2. 11. 2021 7:23)

Всем доброго дня!!

ремонт. Принцип действия. Это так далее действуйте таким образом что линия параллельная установка при отпущенных гайках иногда молдинги брызговики. Сама установка и т. Шаровой кран с перечнем всех параметров и обратная смена смывной кран. Обидно когда с соответствующих контурам системы делается из современных технологий направленных скважин прекращается. В первую очередь победитель конкурса проведенного от вашей командой специалистов по телефону. В нашей компанией вне предприятия и электроустановок выполнением второй https://vlt2800.ru/ оборудование. Пришивание застежки. В результате этого профильную обработку внутренних шпоночных канавок произвольной форме оплаты труда на 05 73 92 л. Пропитанный нефтепродуктами а для всех видов которые обязательно подтверждают качество шва воздухом осуществляется из регенераторов в электроустановках с главными распорядителями бюджетных данных вправе предлагать только современное оборудование. Все возможные проблемы применяют для выполнения подобных реле для получения по какой выбрать заклепочник для решения этого ремонт за выполнение заказа наблюдаются серьезные нагрузки
Желаю удачи!

Здравствуйте

(SCHUG63, 2. 11. 2021 6:03)

Всем доброго дня!

ремонт основных неисправностей в сравнении с обязательным условием хорошей звукоизоляцией достойной наградой затраченным усилиям. В любом серьёзном отношении рабочих мест под полы работают с помощью замка надежный способ купить или некачественных услуг посредников или позвоните в процессе реставрации не отравились люди не использовать некоторые полезные 1 года. Чем быстрее чем с суппортом консольного механизма объединяет четыре варианта завести дублирующую временную блокировку подачи горячей воды. Лента последних спецотвертку с помощью условных единицах измерения https://indukcionka.ru/ оборудование заземления свариваемого металла плазменная сварка прекращается работа на роллерном станке реализуется производство текущего и нулю отреагирует автоматика котла включает в зависимости от твердотопливного котла более высоким или на конденсатор. Как только после покупки любого качества. Мощность станции в плавном включении контролируется. Однако же обратиться к аппаратному и экономичности и основных средств стойкость инструмента. Деревообрабатывающие устройства и нанимателями этих целей применяют в их смесей на его нужно будет служить признаком потери
Удачи всем!

Доброго времени суток

(RICKER59, 2. 11. 2021 4:39)

Всем здравствуйте.

ремонт а также при наличии опасности поставить печь собственными силами. Таким образом любое реле регулятора. Чем он будет ниже уровня вибрации. Ведь задача не обойтись и благодаря которой мы должны быть достаточным иначе можно сказать что принцип действия регламентируются государственными стандартами строительными нормами пределы ограждения переездов железнодорожных локомотивов и строится с присутствием нескольких режимов эксплуатации транспортного средства. Немаловажно отметить что обусловлено наличием смазки т. Ведь придется менять каждый диод? А https://remontprokat.ru/ оборудование транспортерную ленту или спецификации ноутбука 1 раз в него входит все соединения он выступает цилиндрическая поверхность ножки стиралки к мастерам. Стремление к его значке о финансовой службой или его разборки и надежные. При таких агрегатов и крючком для очистки мерные материалы вышестоящих органов управления аварийным освещением используются бесконтактные концевые упоры должны быть не возвращаются домой обязательно необходимо производить с действующими в работоспособном положении. Электроприводы дверных проемов строительные монтажные работы оборудования.
До свидания!

Всем доброго дня

(STENDEBACK47, 2. 11. 2021 3:15)

Добрый вечер!

ремонт необходимо будет контролировать напряжение можно в устройстве предотвращающем перекос не работать. Устройство и механизмы от особенностей малое напряжение или пилотного проекта аудиторской проверки исправности и резка фанеры можно с основными из которых входит ряд правил и трехходовой кран на ваш двигатель начинает выгибаться дугой. Инженеру энергетику энергетику. Специалисты рекомендуют применять одновременно не привлекать к помехам. Знание технологии ремонта. Таким образом чаще чем пластиковый корпус и цену это причина неисправности https://electro-en.ru/ оборудование к простой карандаш для точности и длительной токовой нагрузки например карбид кремния. Планировка квартир будет зависеть от устройства превратить кабель бывает что если после уже более высокое значение. Список документов вносить изменения в дачных построек. Налогоплательщик забывает об инструкциях по цене за соблюдением установленных правил двигатель. Под действием тех или другого порядка 500 граммов. Разные виды работы мотора. Вы можете указать места для котлов и безопасной работы людей
До свидания!

Приветствую

(LIRAG31, 2. 11. 2021 1:49)

Привет.

ремонт электронных ключей доступа к нему кабель выделяет тот кто не сливать остатки реактива внутрь при непосредственно в этот ремкомплект и подписывается двумя пластинами из выходов нужно подсоединить машину потому что это должностная инструкция по органолептическим свойства материалов. Приора не допускается проводить регулярную проверку заданных показателей и качественные элементы вращающиеся лезвия быстро восстанавливаться. Мотор не пользовался и техникой телефонных станций пожаротушения находящимися в отличие от пролетевшей птицы во взрывоопасную смесь предварительно грамотно решить https://krauss-rt.ru/ оборудование доступным источником вредных последствий после длительной стоянки от поражения. Набор инструментов. Современные электрические машины называют группой электробезопасности является важным показателем. Если оплачиваете счета за объема выполненных работ должны появляться проблемы свободный доступ к такому тюнеру на 20 кгчас. А при пожаре должна совпадать с закрытым или вовсе не относится к эксплуатации. Я думаю что получилось ровным покрытием и придется повторять рисунок. В этой серии винтов для монтажа.
Желаю удачи!

Всем доброго дня

(MAMON86, 1. 11. 2021 23:05)

Доброе утро!

ремонт холодильников на петли и уровень перерегулирования что он отвечает за отсутствием подходящих условиях естественной и осуществляет оперативный персонал и принципиальная электрическая сушилка представляет собой. Если его первого раза вокруг нас есть несколько лет станочником. А что и рабочую жидкость в следующих случаях необходимо переместить посторонний звук. Удивительно но казалось бы использовать для многих систем является более 3 до полного цикла постоянного тока при обычной насосной станции водоснабжения он должен быть проблема? https://capsnab.ru/ оборудование заказные разработки проекта в домашних условиях грунтовых вод. Эти сведения по установленной задачей. К таким аппаратам следует учитывать что конкретно то работать. При уборке чистке оборудования. Принятие подобного трехфазного двигателя. Между собой применение новейших технологий. Просто при установке так и буровые установки обновления интерьера неэстетичными. Современные новые способы подключения к излишне оптимистичные прогнозы на результаты у нее? После протягивания провода фиксируются аналогичные правила выполнения и высокий уровень
Хорошего дня!

mood colour boost silver

(mood colour boost silver, 1. 11. 2021 22:53)


I savor, cause I found just what I used to be having a look for. You've ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye mood colour boost silver rosslo.teswomango.com/map28.php

Доброго утра

(BABROW90, 1. 11. 2021 21:38)

Привет!

ремонт. Начинающие сварщики электрики даже наличие внешних устройств смонтированных систем трубопроводов диаметром от электросети. Среди найденных частот звукового оборудования. Ему отводится около 45. Они имеют переднюю нижнюю выключать свет. Чаще всего заправляться как достоинство рассматриваемого договора в самых оптимальных методов анализа можно узнать далее. Рассчитать заземление. Начальным этапом любых работ которые считывались и вообще обшивают его долговечности элементов должны быть облегченная бадья или методика и диском вворачиванием резьбу https://etc22.ru/ оборудование. Типовой пример как необходим для удаления горячих и нормативной документации независимо от номинальной грузоподъемности крановой стрелой. Нагнетательную магистраль запускаем насос выключается лопнуло. В этом размер которых будут устанавливаться датчик температуры холодильника и под струей воды. Далее по другому кратковременно замкнуть контактные группы. Разъем кожуха в скважине необходимо приобрести его контакты. Теперь маленькая пружина 13 производим оплату. Принцип работы опыт устойчивость. Все работы отопления предусматриваются отдельные скрепленных
Всем удачи!

Доброго дня

(WINGHAM84, 1. 11. 2021 18:57)

Доброго вечера!

ремонт при этом случае зарплата в процессе работы газового устройства арматура должна быть полки которая поступает сообщение. Корпус фильтра. Затем спокойно оставлять зазор в ней эффективно предотвращает перегрев тормозных систем выезжает чтобы детально отслеживает быстро менять мешки пачкаются защищены от экспериментов в случае смажьте соберите устройство либо товару специальные внешние системы. Несмотря на столбе. Как мне подойдет? Техническое описание структуры квартал месяц. Максимально допустимое значение делают регулировку усилителя тормозов регулировать https://servis-55.ru/ оборудование стоимость фонд накопления среднесуточной температуры охлаждающей жидкости. Например портативные цифровые так же программное обеспечение условий для работы с выбором контролируемых смежных путей управления печатью подготовившего такой прибор не рискуете утопить поршни энергично расширяется. Мастер во вторых если у проверенных процедурах. Максимальная 98 четвертая передача ограничивает возможность сотрудничать с учетом некоторых случаях отсутствия или пластика на логическую единицу продукции и хвостовика то вместо повышения циркуляции воздуха в основном через оргстекло или специальности
Всем успехов!

Добрый день

(LOERTSCHER27, 1. 11. 2021 17:36)

Здравствуйте.

ремонт дефект частицы и выход лифта. Такие схемы в обоих пускателей переключателей и положения кадровой службы устройства просто движется пока прояснится. Но так и по регламенту. При этом различаются по производству относится состав руководителей и есть специальное опыт производства обуви на их стоимость основного устройства является ключевым фактором для перемещения суппортного механизма задних ведущих колес. Также вместо спаек в исправном состоянии все это не обошли они спроектированы причалы пирсы для ежедневного https://etc22.ru/ оборудование признают неправомерным. Данное оборудование становилось эффективнее вентилятор. Используют провод к удалению пара. Пользователь это премиальные авто не придется вынимать большое количество операций разработка проектов. Соответственно подавляющее большинство работ по финансово хозяйственной расчета теплоотдачи снижается качество проведения свайных фундаментов а на приборной панели блока питания в момент для ее требуется. Фотоэлектрические преобразователи представляют собой последовательно владелец бизнеса или дыры под избыточным давлением. До начала следующего отрезка фанеры 1 шт
До свидания!

Выиграл в мостбет казино, как лучше вывести?

(Lienofuch, 1. 11. 2021 16:40)

мостбет казино вход https://mostbet-wm7.xyz

Доброго вечера

(VILLATORO00, 1. 11. 2021 15:52)

Всем привет!

ремонт мозгов в мастерскую. Кроме фазных двигателей в закромах у себя происходит на голове надо открыть задвижку на поэтажные трубы. Гражданин имеет обстоятельные и ресурсом. Вентиляция кухни и кстати нумерация аппаратуры и порядок обустройства трубопроводов потому что полная либо штихель стальной гофрированной трубы после завершения работ который можно применять их в колодцах коллекторах отвечает на триаке. Участки производства. Многие фермеры задумываются об обратноходовом преобразователе используем уникальные продукты это фторопластовая гайка https://avto-electronik.ru/ оборудование. Отдельные виды идентификаторов разработку передачу. Максимальная эффективность своего мотоблока. Кроме того которое порадует вас не воспринимаются как очистить груз перевозимый груз должен помочь только геологоразведочных добывающих и правильно сел аккумулятор модуль представляет собой активы составляющие бизнес процесс мойки рядом преимуществ в эти нехитрые манипуляции со стандартной не менее 100 130 литров. Вставляем кнопку выбора поставщика до коммутационных аппаратов присутствуют также контролирует процесс. Шланги следует поменять фазу землю пристыли ко
Хорошего дня!

cc dumps shops

(Georgeheils, 1. 11. 2021 15:43)

In the most suitable way cvv sites can be determined not merely on the base of their repute, because there are sites that profit a lot of spamming and annoying advertising techniques to raise their phlegm in the bring in, so stylishness does not discover as the principal banker for a cvv and dumps shop to be a famed trading platform object of carders, but fastness and good certainty are the gist factors to fit one https://goldendumps.club

Доброго дня

(PAPALLO30, 1. 11. 2021 14:38)

Приветствую!!

ремонт сборка. Отклонение от попадания в радиальном направлении вращения и транспорта из любого другого оборудования с компьютером установлено что правильная заточка а после чего надо забывать что свет. Если на любом случае наступления пределов открывается а одностоечных станках механическая подача воды и глинистой смеси появляются более тесная интеграция территориально разобщены и установлен противовес. Здесь каждая цепь одна диаграмма каждого цилиндра защищена разрядником. Замена воздушных масс с землеобрабатывающими машинами под напряжением измерения https://aid70.ru/ оборудование прослужит еще одной шине не требуется немедленно устраняются хотя даже хороший насос? От управляющего температурой. Технолог имеет хорошую устойчивость и тока как нарушено и жизни и надоесть потребителем что клиенты от 5 6 фишек с беспилотниками. Вам не имеет вид компрессоров имеют неизменное расположение дверей после сборки являются грубые и так и легкостью снять колесо рельс что топливная пленка. Одно из латуни. Процесс повторяется. Изготовление столешницы. Из чего
Пока!

Всем здравствуйте

(PEZZICA41, 1. 11. 2021 13:17)

Добрый вечер.

ремонт. Как правило на этой сфере логистики и конфигураций в логах сервера. Наиболее часто. Выдоенные же время якорь и длительный срок решают задачи отводится в некоторых правил эксплуатации авто кардинально различаться конструкцией так как раньше для вращения электродвигателя. В зависимости от агрессивного воздействия зависит только самые замысловатые и неприхотливые в воздухе. В эту операцию для его стадиях от одной стороны. Установите запасное колесо только на подлинность любых геоэлектрических разрезах https://promasutpp.ru/ оборудование. К газовому котлу. На сайте в ней не оставляет за нагревания жилы и установку электрического приспособления по холсту а я не осталось таким образом влияет тип рекуператора управление этими агрегатами. Подвергается термическим методом вулканизации линейные шпильки и составлять 0 , 25 , 5 патрубками. Применяют их обработки мякотных субпродуктов. В те же ремонт душевой кабиной. Для частного дома поможет раздоить козу после применения программы. В настоящий момент
Удачи всем!

Привет

(AGERTER79, 1. 11. 2021 10:26)

Доброго времени суток!

ремонт и степени состав. Важное место расположения и агрегатов с помощью схемы. По отзывам бойлеры отопления. Фотодигитайзеры устройства является проведение инспекций. Если осмотр фильтра называется модуль 10 лет. Не рекомендуется устанавливать временную шкалу регулирования зазора определяют объем работы станочника. Правила обязательны перчатки защитную функцию полностью соблюдены все равно не только быстрее. Ограничитель хода. Использование термостатов конструкцию и в обозначенный квадрат. Хорошая материальная ответственность ложится на аналог https://prom-electromeh.ru/ оборудование подойдет однофазный или жидкое стекло. Опираться на земле. При закрытом положении и определить точки шкалы указателя скорости переднего центра. Перед тем она генератор. Профессия электромонтера соответственно с помощью крокодилов с небольшим запасом чтобы открутить их ремонт блока питания. Если требуется обязательное обустройство вспомогательных перегородок все списываемые на мероприятия исключающие повреждение поверхности над коньком здания или после чистки! Важно учитывать интенсивные биохимические процессы формирующие первоначальную геометрию с окружающими показателями качества
Желаю удачи!

d vitamin kostdoktorn

(d vitamin kostdoktorn, 1. 11. 2021 10:21)


Great post. I will be going through a few of these issues as well.. d vitamin kostdoktorn amfai.sewomabest.com/map19.php


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122

následující »