Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Напорные Пвх Трубы

(Ronaldpycle, 14. 1. 2023 21:22)


Компания “Цементный терминал” поставляет высококачественный цемент, Северо–Запад является основным регионом наших поставок, однако мы доставляем цемент 400, 500 и в другие регионы России https://www.cemstroykom.ru/products/shifer/aceid/
Цемент марки М400 и М500 является наиболее востребованным, он чаще всего используется в строительстве и при ремонтных работах https://www.cemstroykom.ru/products/suhie-smesi/suxaya-styazhka/

М-500 предназначается для решения более масштабных и максимально ответственных задач https://www.cemstroykom.ru/contact/
Используя данную маркировку можно смело закладывать фундаментальное основание или возводить несущие конструкции, так как уровень прочности позволяет его использовать для решения данных задач https://www.cemstroykom.ru/price-list/shifer/
Помимо этого подходит для строительства в условиях повышенной влажности, так как обладает повышенными свойствами влагостойкости https://www.cemstroykom.ru/products/suhie-smesi/m300/

Излишняя экономия цемента при уменьшении его расхода ниже приведенных весовых значений чревата ухудшением прочности раствора с преждевременным разрушением конструкции или ее элементов https://www.cemstroykom.ru/contact/

Пуццолановый отличается повышенной сульфатостойкостью, стойкостью в пресных водах, при повышенных температурах интенсивно твердеет https://www.cemstroykom.ru/products/pesok/
Недостатком является его непригодность для зимних работ и климатических условий, в которых чередуется замораживание и таяние, увлажнение и высыхание https://www.cemstroykom.ru/price-list/shifer/

Добавки придают цементу различные дополнительные свойства: гидрофобность, морозостойкость, быстрое затвердевание, устойчивость к коррозии, воздействию соленой воды и т https://www.cemstroykom.ru/products/cement/m400/
д https://www.cemstroykom.ru/products/shifer/aceid/
Надпись цемент м500 д20 говорит о том, что данная партия содержит 20 процентов каких-либо добавок https://www.cemstroykom.ru/products/suhie-smesi/m200/
Если добавки в партии отсутствуют, то на мешки наносят обозначение типа цемент м400 д0 https://www.cemstroykom.ru/
Возможное содержание добавок может превышать 20%, тогда такой цемент относится к группе шлаковых цементов, еще его называют шлакопортландцемент https://www.cemstroykom.ru/products/cement/m400/
Вместе с обозначениями вида цемент м400 д20 или м500 д0, могут встречаться и дополнительные аббревиатуры, например, цемент м500-д20-СС https://www.cemstroykom.ru/products/shifer/shifer-ploskij/
Последние две буквы обозначают, какие свойства придают цементу введенные в него добавки https://www.cemstroykom.ru/products/shifer/shifer-volnovoj/

Лечебный Браслет Для Мужчин

(JasonGes, 14. 1. 2023 20:54)

Преимущества https://energetix.vip/catalog/kolca_bizhuteriya/metallicheskie-koltsa/

В 2011 году в США многочисленные судебные иски заставили компанию производителя этих браслетов сделать опровержение рекламы, так как на самом деле официальные исследования воздействия на организм не проводились https://energetix.vip/catalog/braslety/elastichnye_braslety/
Что и требовалось доказать https://energetix.vip/catalog/97/2314/

Противопоказания к использованию https://energetix.vip/catalog/sergi_bizhuteriya/

Все чаще сегодня для лечения гипертонии используют магнитные браслеты https://energetix.vip/catalog/braslety/metallicheskie_magnitnye_braslety/

Появление побочных эффектов считается показанием к систематическому измерению показателей давления https://energetix.vip/catalog/kosmetika/
Благодаря этому удастся определить состояние здоровья человека https://energetix.vip/catalog/kulony_energetix/

В первую очередь, рекомендуется обратить внимание на официальный сайт https://energetix.vip/catalog/kosmetika/
Это позволяет не только внимательно через интернет изучить свойства изделия и оформить заказ с доставкой на дом https://energetix.vip/catalog/braslety/metallicheskie_magnitnye_braslety/

Новинки кино и все последние серии сериалов

(Filmimug, 14. 1. 2023 9:15)

НОВИНКИ КИНО И СЕРИАЛЫ https://filmi-novinki.top/

https://filmi-novinki.top/inte - Зарубежные
https://filmi-novinki.top/russ - Отечественные
https://filmi-novinki.top/top-filmov-i-serialov.html - ТОП Кино
https://filmi-novinki.top/top-serialov.html">ТОП Сериалов
https://filmi-novinki.top/top-filmov.html - ТОП Фильмов

Автоматические Шлагбаумы

(DavidTop, 14. 1. 2023 8:27)

Современные ворота любого типа должны управляться автоматически https://mosvrata.ru/tovar/nice-a6f-blok-upravleniya/
Это уменьшает потери времени, упрощает обслуживание и организует многие производственные процессы https://mosvrata.ru/tovar/roltek-evro-sistema-dlya-podvesnyh-vorot/

Подобные трубы стоят в 2 раза ниже стандартных, так как они не смогут выдержать того же давления, которое способны выдерживать обыкновенные трубы водопровода https://mosvrata.ru/tovar/zamok-elektromehanicheskij-accordtec-at-el101/
Для прокладки электрокабеля будет достаточно труб толщиной 3 мм https://mosvrata.ru/tovar/marantec-control-x-plus-ii-blok-upravleniya/

За счет проходящих по периметру уплотнительных материалов из резины, ворота надежно защищены от влаги и воздействия солнечных лучей https://mosvrata.ru/tovar/privod-dlya-otkatnyh-vorot-nordmotors-nsl1200/
Проем получается герметичным, а полотно ворот не сможет нанести повреждений автомобилю https://mosvrata.ru/tovar/privod-dlya-garazhnyh-vorot-nordmotors-ns600/

Прокладку кабеля с напряжением 220 В на территории частного дома под землёй можно выполнять без дополнительной защиты провода от повреждений https://mosvrata.ru/tovar/avtomatika-dlya-otkatnyh-vorot-bytec-sb1000-full-kit/
Под проездом автомобиля нужно использовать дополнительную защиту кабеля https://mosvrata.ru/tovar/avtomatika-dlya-otkatnyh-vorot-roger-r30-1206-kit/
В этом месте провод должен прокладываться в футляре https://mosvrata.ru/tovar/bft-igea-kit-privod-dlya-raspashnyh-vorot/
Конструкцию можно соорудить из металлической или пластиковой трубы https://mosvrata.ru/catalog/gates/hanging/
Глубина прокладки провода — 0,8–1,2 м https://mosvrata.ru/tovar/apollo-fix-pult-brelok-d-u-dlya-vorot-i-shlagbaumov/

У нас на даче, так далеко от Москвы, никто из москвичей не захотел ставить автоматические ворота, а местные ломили бешеные деньги https://mosvrata.ru/tovar/an-motors-aphoto-fotoelementy/
И только Ваши специалисты откликнулись на нашу просьбу, оперативно провели замер и очень бвстро установили въездные ворота и автоматику фирмы CAME https://mosvrata.ru/catalog/avtomatika-dlya-vorot/raspashnyh/

Питающий кабель рекомендую использовать длиной не более 50 метров- сечением 3х1 https://mosvrata.ru/tovar/doorhan-sectional-500-privod-dlya-garazhnyh-vorot/
5 квадратных миллиметра, марок рекомендованных на https://mosvrata.ru/catalog/privod-dlja-raspashnyh-vorot/
Прокладку советую проводить в цельной ПНД трубе в грунте на глубине не менее 40 сантиметров, в идеале- 70 см https://mosvrata.ru/catalog/aksessuary/lampy/

gi*rl fu*ck c*p

(Nahanviown, 13. 1. 2023 19:40)

loli*ta gi*rl fu*ck c*p pt*hc


yal.su/jCs

s.yjm.pl/BbtC

tw.uy/tw11l

Мраморные

(Jeremytum, 13. 1. 2023 7:53)

Прочность, отсутствие природных трещин и пор делают кварцевый агломерат идеальным материалом для изготовления подоконников https://www.raidstone.ru/catalog/malye-arhitekturnye-formy/barbekyu.html
Этот незаменимый материал сохраняет гладкую отполированную поверхность на протяжении всего времени использования https://www.raidstone.ru/catalog/izdeliya-iz-kamnya/stoleshnicy/stoleshnicy-dlya-kuhni.htmlСегодня многие заинтересованы в использовании экологически чистых материалов в своем доме https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/granit.html?list_page=28
Это позволяет максимально долго поддерживать чистоту, избежать пагубного влияния на здоровье жильцов и просто привнести некую изюминку в интерьер апартаментов https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/granit/granit-blyu-martinika-blue-martinika.html
Именно поэтому на современных кухнях все чаще устанавливаются столешницы из камня, а в других комнатах — подоконники и полки из аналогичного материала https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/mramor/mramor-monako-braun-monaco-brown.html


Натуральный камень издревле использовался для строительства и отделки различных зданий и сооружений, а также для изготовления декоративных изделий, служащих украшением помещений, садов, парков, скверов https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/mramor/mramor-krema-marfil-crema-mafil.html
Несмотря на то, что с каждым годом рынок отделочной продукции предлагает всё более широкий ассортимент товаров из искусственных материалов, природный камень продолжает занимать лидирующие позиции в эксклюзивном интерьере и наружном оформлении объектов https://www.raidstone.ru/catalog/izdeliya-iz-kamnya/podokonniki/podokonniki-iz-granita/podokonnik-iz-granita-imperial-red.html

Кухни Массив Дешево

(Daviddah, 12. 1. 2023 11:11)

Изготовление Вашей кухни началось! И теперь Вам остается только ждать https://www.legnostyle.ru/dubovye-dveri.html
Изготовление кухни занимает до 14 дней, максимум, в зависимости от сложности заказа https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/

Так почему же она все-таки стала такой популярной и элитной одновременно? Потому что кожа это натуральный материал, значит она не вредит экологии, а еще кожа достаточно износостойка, непроницаема для воздуха и за ней легко ухаживать https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/
К тому же итальянская кожа считается первой в мире по качеству, добавьте сюда возможность заказа отделки кожей любого элемента мебели и вы получите качественную мебель, которая собой украсит ваш интерьер роскошью и натуральностью https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/
 
Не наслаждайтесь явно комплиментом Некоторые туристы попадают в неоднозначную ситуацию, когда поблагодарив китайца, например, за вкусный обед, в ответ слышит, что на самом деле еда
Мы производим авторскую мебель по индивидуальным размерам только из высококачественной древесины https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/
Прозрачные дверцы, резьба, декоративное оформление позволяют воплотить в жизнь самые смелые идеи https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/
Укомплектуем Ваш дом, квартиру, офис или ресторан https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/
Дизайнеры тщательно разработают проект, учитывая все пожелания и тонкости создания мебели https://www.legnostyle.ru/elitniye-dveri-iz-massiva.html
Список авторской мебели по индивидуальным проектам очень широкий и включает: кухни, шкафы, столы, кровати, двери, лестницы, окна, кессонные потолки и др https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/
Мы производим различные элементы интерьера, декора https://www.legnostyle.ru/elitniye-dveri-iz-massiva.html
Компания специализируется на выпуске самой разнообразной продукции по индивидуальным проектам https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/

Белая итальянская кухня служит отличным примером роскошного интерьера, и поэтому данный стиль в оформлении кухонного убранства нашел отклик и у российского покупателя https://www.legnostyle.ru/elitniye-dveri-iz-massiva.html

Дизайнерская мебель, по индивидуальному заказу, в Москве изготавливается на нашей фабрике https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/
От момента заказа до её установки ваш заказ проходит несколько отделов: дизайнерский, конструкторский, столярный, малярный, сборочный https://www.legnostyle.ru/catalog/inter-eri/peregorodki/
Мы производим продукцию по индивидуальным проектам для частных домов, ресторанов, офисов в Москве и Московской области https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/

Позитивные новости России и Мира

(AlinaKax, 12. 1. 2023 7:44)

Позитивные новости в России и в мире доступны по ссылке https://drive-journal.ru

Автоматика На Распашные Ворота

(DavidTop, 12. 1. 2023 0:09)

В продаже можно встретить автоматику для распашных ворот с открытием наружу или внутрь https://mosvrata.ru/tovar/doorhan-gsm-modul/
Если вы используете конструкцию с наружным открыванием для гаража – следует помнить, что зона перед воротами должна регулярно расчищаться от снега https://mosvrata.ru/tovar/nice-ps224-akkumulyator/

Используйте дополнительные материалы, чтобы узнать, как выполняется установка автоматики для распашных ворот: видео, инструкции и схемы помогут вам в этом https://mosvrata.ru/catalog/shlagbaumy/avtomaticheskie/

Да это оно! Есть мотор на 220в,два концевика и это,дистанционное управление https://mosvrata.ru/tovar/nice-a6f-blok-upravleniya/
Хотел сделать подъёмные ворота https://mosvrata.ru/tovar/roltek-evro-komplektuyushhie-dlya-otkatnyh-vorot-do-800-kg-8m/
Как можно это всё собрать и подключить?Спасибо за понимание https://mosvrata.ru/tovar/fotoelementy-comunello-dts/

В 1980 году в городе Тьен (Италия) начала свою работу компания, которая специализировалась на выпуске автоматического оборудования для ограждающих конструкций и шлагбаумов https://mosvrata.ru/tovar/came-sharnir-dlya-skladnoj-strely/
Специалисты постоянно совершенствовали оборудование, искали новые решения для автоматизации не только частных домов, но и предприятий https://mosvrata.ru/tovar/privod-same-bx-68/
Упорный труд сотрудников привел к тому, что за последние 25 лет фирма стала мировым лидером в данной отрасли https://mosvrata.ru/tovar/avtomatika-dlya-otkatnyh-vorot-bytec-sb1000-full-kit/
На ее счету 20 филиалов в Америке, Европе, Австралии и странах СНГ https://mosvrata.ru/tovar/privod-bft-ares-1500/
Автоматика компании BFT для откатных ворот, гаражей, паркингов и промышленных предприятий представлена более, чем в 120 странах мира https://mosvrata.ru/tovar/avtomatika-dlya-raspashnyh-vorot-roger-r20-520-kit/

Под воротами понимается какая-либо механическая конструкция, вмонтированная в стену для ограничения и регулирования доступа на контролируемую территорию или внутрь помещения https://mosvrata.ru/tovar/antenna-came-top-a862n/

К закладным элементам на опорах привариваются опорные стойки и петли https://mosvrata.ru/tovar/ruchnoj-shlagbaum-fantom-6000/
При помощи строительного уровня, обязательно измеряется вертикальность установки https://mosvrata.ru/catalog/videodomofon/moduli-sopryazheniya-domofonov/
После этого навешиваются полотна и проверяется легкость хода створок https://mosvrata.ru/tovar/nice-termostat-dlya-obogrevatelnogo-elem/

Столешница Из Искусственного Камня С Мойкой

(Jeremytum, 10. 1. 2023 23:10)

На столешницы из камня цены могут различаться в зависимости от того, из какого материала изготавливается изделие https://www.raidstone.ru/catalog/izdeliya-iz-betona/izdeliya-iz-steklofibrobetona.html
Существует две ключевых (основных) категории материалов для столешниц:
Искусственный (акриловый) камень производится на заводах за рубежом при температуре более 1000 градусов в результате смешивания акриловой смолы, минеральной крошки и других ингредиентов и поставляется на Российский рынок в виде листов https://www.raidstone.ru/services/oblicovka-interera/oblicovka-pola.html?list_page=3
Эти заготовки в последствие режутся, фрезеруются, гнутся (при нагреве в специальной печи) и затем клеятся в готовое изделие (например, подоконники, столешницы из акрилового камня и т https://www.raidstone.ru/catalog/izdeliya-iz-betona/ograzhdeniya-lestnic/stupeni.html
д https://www.raidstone.ru/catalog/izdeliya-iz-kamnya/kaminy/kaminy-iz-granita.html
) https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/granit.html?list_page=10


Со временем, при условии хорошего качества продукции, появиться некоторое количество постоянных заказчиков, с которыми можно поддерживать долгосрочные деловые отношения https://www.raidstone.ru/catalog/malye-arhitekturnye-formy/skulptury-barelef.html
Прибыль от продаж одной партии в среднем равняется около 50 000 рублей, если за одну неделю реализовывать 4 партии, прибыль составит 50 000 х 4 = 200 000 рублей, за месяц 800 000 рублей, за рабочий год 800 000 х 12 (месяцев) = 9 600 000 рублей https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/granit/granit-bejnbruk-braun-bainbrook-brown-g664-purple-pearl.html

Натуральным камнем называют материалы из различных горных пород, которые используются для отделки поверхностей или изготовления декоративной продукции https://www.raidstone.ru/catalog/izdeliya-iz-kamnya/podokonniki/podokonniki-iz-granita/podokonnik-iz-granita-imperial-red.html
Среди всего этого разнообразия следует выделить несколько прочных типов материалов:
Чаще всего на памятник наносят эпитафию, указывают инициалы, помечают дату рождения и смерти, а также размещают портрет https://www.raidstone.ru/catalog/malye-arhitekturnye-formy/fontany.html?list_page=2
Мы не только применяем современные технологии и используем компьютерную гравировку, чтобы создать рисунок или перенести изображение с фотокарточки на надгробье https://www.raidstone.ru/services/oblicovka-eksterera.html
Нашим мастерам можно заказать аналогичный вид художественных работ — и они выполнят его ручную https://www.raidstone.ru/katalog-kamnya/mramor/mramor-bidasar-gold-bidasar-gold.html
Надгробья из натурального камня красивы, долговечны и устойчивы к атмосферным явлениям https://www.raidstone.ru/catalog/izdeliya-iz-kamnya/stupeni1.html
Эти материалы позволяют создавать мемориальные шедевры, преисполненные торжественным величием https://www.raidstone.ru/services/oblicovka-interera/oblicovka-hamama.html

best womens gifts for christmas

(Geraldlox, 10. 1. 2023 22:19)

best womens gifts for christmas https://amzn.to/3BEmtev

цены на промышленное оборудование

(Richardkeers, 10. 1. 2023 20:35)

3. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков подчиняется __________________________.
) АЛЕ-ФСП 1 - фальцепрокатный инструмент находиться на подвижных ступицах. В случае, перехода с одной.шрины панели на другую производиться за считанные секунды посредством перемещения подвижной каретки.
Наша команда гарантирует высокую эффективность и качество своей работы, предлагая оптимальное решение под Ваш проект.
3.16. При наладке оборудования автоматической линии на пуль­те управления или входном рубильнике должен быть вывешен плакат «Не включать - работают люди!»
Рис. 13. Технология изготовления форм по блок-модели а — почвенная форма; б — стержневая форма.

https://stromet.ru/energetika/fonari-na-solnechnyh-batareyah-ustrojstvo-harakteristiki-dostoinstva-ustanovka-i-ekspluataciya/

Рис. 13. Технология изготовления форм по блок-модели а — почвенная форма; б — стержневая форма.
Рис. 3. Автоматическая линия системы Бюрер — Фишер (Швейцария) для изготовления форм, заливки их сплавом и выбивки готовых отливок.
Химически отверждающиеся смеси используются и при изготовлении крупных оболочковых форм, которые применяют при производстве средних и крупных отливок. Форма для стальной отливки подушки прокатного стана массой 10 т показана на рис. 7.
Польза применения двухполюсных автоматах очевидна также для защиты электропроводок жилых помещений. Например, в коттеджах и или дачах, электроснабжение которых выполнено с системой заземления ТТ: нередки случаи, когда разность потенциалов между "нулем" и заземляющим устройством достаточно велика.
а эргономичной панели управления с верху расположен одиннадцати дюймовый сенсорный цветной дисплей, снизу световые индикаторы и ручное управление машиной.

quonouggerlangeah

(Vernondew, 10. 1. 2023 16:02)

https://telegra.ph/Schwarze-Schlampe-Gang-Bang-Slutload-11-03

what is the passto?

(Charlescholo, 10. 1. 2023 15:43)

PassTo, making currency transactions easy, is committed to becoming the currency exchange benchmark in the financial industry. By creating a platform of "real-time quotations, convenient solutions, and the most complete MSO", it will be more convenient for everyone to exchange currency. During your currency transactions, PassTo will never be absent. home page: <u>https://www.passto.io/</u>

Light S

(Phillipmag, 10. 1. 2023 9:06)

Обновлено 11 фев 2022Надувные цветы – это повод улыбнуться и задуматься о прекрасном https://belt-light.info/tproduct/1-675273892051-retro-lampochki-filamentnie-svetodiodnie
Такие фигуры могут наполнить позитивом и красотой свадьбы, дни рождения, выставки, презентации, выпускные вечера, https://belt-light.info/tproduct/1-682852636931-lampochki-svetodiodnie-matovie-holodnie
https://belt-light.info/tproduct/1-459684487841-oblegchennaya-girlyanda-s-prozrachnimi-t
https://belt-light.info/tproduct/1-207055987971-belt-lait-pyatizhilnii-belii-ili-chernii

Гирлянды для дома отличаются доступной ценой, но провода у них довольно тонкие и класс защиты не бывает выше IP44 https://belt-light.info/tproduct/421849220-873097039311-retro-girlyanda-so-svisaniem-10m-na-cher
У нее нет никаких средств защиты от непогоды, поэтому использовать ее для улицы нельзя https://belt-light.info/tproduct/1-562565185291-belt-lait-dvuhzhilnii-chernii-i-belii-s
Также во время установки гирлянды надо очень аккуратно работать с проводом чтоб его не повредить https://belt-light.info/tproduct/421849220-660932705991-nabor-dlya-podklyucheniya-dvuhzhilnogo-b
Самый популярный вид домашних гирлянд - это световой Дождь https://belt-light.info/tproduct/1-230586259151-belt-lait-dvuhzhilnii-belii-i-chernii-s
Он идеально подходит для оформления витрин https://belt-light.info/#catalog
Повесить гирлянду на окно не сложно и не занимает много времени https://belt-light.info/tproduct/1-459684487841-oblegchennaya-girlyanda-s-prozrachnimi-t


Гирлянды фасадные используют для оформления карнизов и контуров витринных окон https://belt-light.info/tproduct/1-232130043691-tsvetnie-lampochki-svetodiodnie-matovie
Классическое оформление интерьера большого пространства при помощи хвойных гирлянд – один из самых традиционных и бюджетных вариантов https://belt-light.info/#o-nas
Украшенные гирлянды моментально создадут теплое новогоднее настроение даже самому холодному по стилю интерьеру https://belt-light.info/tproduct/1-232130043691-tsvetnie-lampochki-svetodiodnie-matovie

Гирлянда светодиодная уличная представляет собой 10-ти метровую темную нить на которой расположены 100 LED диодов https://belt-light.info/tproduct/1-546331621701-prozrachnie-lampochki-1w-dlya-belt-laita
Цвет - мульти https://belt-light.info/#o-nas
Гирлянды можно соединять друг с другом, добиваясь необходимой длины для декорирования https://belt-light.info/tproduct/1-232130043691-tsvetnie-lampochki-svetodiodnie-matovie
Используется тип соединения УМС https://belt-light.info/#delivery
Контроллер в комплект не входит https://belt-light.info/tproduct/1-459684487841-oblegchennaya-girlyanda-s-prozrachnimi-t
Для получения https://belt-light.info/tproduct/1-459684487841-oblegchennaya-girlyanda-s-prozrachnimi-t
https://belt-light.info/#catalog


Шлагбаум Цена

(DavidTop, 10. 1. 2023 6:34)

Раздумывая над проектом создания автоматических ворот, следует уделить внимание выбору материала для полотна https://mosvrata.ru/tovar/pult-brelok-d-u-dlya-vorot-i-shlagbaumov-genius-kilo-tx2/
Створки конструкции, открываемой автоматически, должны быть лёгкими, а это значит, что их разумнее сооружать из профнастила, поликарбоната или сэндвич-панелей https://mosvrata.ru/tovar/roltek-evro-sistema-dlya-podvesnyh-vorot/

Подключение фото датчиков, сигнальной лампы не вызывает трудностей там всего 2 провода https://mosvrata.ru/tovar/faac-j200ha600-kit-bollard-gidravlicheskij/
Электродвигатель подключается на L- фаза, на N- ноль, и заземление, если необходимо https://mosvrata.ru/tovar/doorhan-rolik-190-mm-dlya-sektsionnyh-vorot/

Изготовление продукции выполняется на современном оборудовании, которые позволяет выполнить сборку быстро и качественно https://mosvrata.ru/tovar/pult-brelok-d-u-dlya-vorot-i-shlagbaumov-nordmotors-nts4/
На каждом этапе производится проверка, исключающая проникновение на рынок бракованной продукции https://mosvrata.ru/tovar/signalnaya-lampa-comunello-swift/
От приобретения продукции компании вы получаете длительный срок эксплуатации и качество https://mosvrata.ru/tovar/pult-brelok-d-u-dlya-vorot-i-shlagbaumov-comunello-keep2-b/

Оснастить автоматикой возможно и старые ворота, имеющие историческую и художественную ценность https://mosvrata.ru/tovar/gfa-se-14-21-254-sk-kit-privod-dlya-garazhnyh-vorot/
Для этого необходимо выбрать оборудование, имеющее минимальные размеры и разместить его таким образом, чтобы ценные ворота не были повреждены воздействием мощных приводов https://mosvrata.ru/tovar/alutech-kronshtejn-verhnij/

В каталоге вы найдете качественные автоматические приводы для ваших ворот нескольких категорий: распашные, откатные, гаражные https://mosvrata.ru/tovar/signalnaya-lampa-nice-el24/
Автоматика для секционных ворот Алютех рекомендуется применять с фирменным воротным полотном компании https://mosvrata.ru/tovar/came-zl90-blok-upravleniya/
Такая группа считается оптимальным вариантом для защиты вашего гаража https://mosvrata.ru/tovar/ctv-dp1400-w-b/

Гаражные ворота роллетного типа — это набор фигурных реек из металлопластика, сцепленных подвижным замком, помещенных в направляющие пазы и соединенных в одну конструкцию https://mosvrata.ru/tovar/same-ati-5000-full-kit-avtomatika-dlya-raspashnyh-vorot-komplekt/
Двигаясь по пазам они под потолком переламываются в замке, тем самым преодолевая прямой угол, и рейки ворот ходят под потолком, освобождая въезд в гараж https://mosvrata.ru/tovar/antenna-bft-ael-433/

Куда узнать значение имена

(DanielPrums, 10. 1. 2023 4:04)

Значение имён Верите ли Вы в значение имён? В то, что имя может влиять на судьбу человека? Пробовали ли Вы сами выбрать имя для человека – для своего ребенка, для ребенка Ваших друзей, или свое собственное "виртуальное" имя? Готовы поспорить, что это было не так просто! Именно поэтому на сайте namehistory.su собрана наиболее полная информацию об именах – их истории, происхождении, значении. Кроме того, для каждого описания имени на сайте Вы найдете даты именин и список знаменитых (известных) людей, носящих такое имя.

https://namehistory.su/zhasmin/ - Жасмин

Позитивные новости России и Мира

(AlinaKax, 10. 1. 2023 3:13)

Позитивные новости в России и в мире доступны по ссылке https://drive-journal.ru

what is the passto?

(Charlescholo, 10. 1. 2023 0:38)

PassTo, making currency transactions easy, is committed to becoming the currency exchange benchmark in the financial industry. By creating a platform of "real-time quotations, convenient solutions, and the most complete MSO", it will be more convenient for everyone to exchange currency. During your currency transactions, PassTo will never be absent. home page: <u>https://www.passto.io/</u>

Крепеж Интернет Магазин

(Warrennoimb, 9. 1. 2023 4:22)

Крепление светильников осуществляется с помощью дюбель-винтов, которые являются самым эффективным видом крепления https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_782_786_788
Благодаря этому креплению производится установка светильников люминесцентных, ЛВО, УСП, ЛПО и т https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=713_716&product_id=7915
д https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=164_327_367
Силовые ящики ЯПП, ЯРП, ЯБПВУ, осветительные пункты, распределительные пункты и другие электротехнические изделия устанавливаются также, используя этот тип крепления https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=1811_1817_1866&product_id=11484
Крепление потолочных светильников осуществляется с помощью тех же дюбель-винтов https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=161_1787_1796

Штифты — круглые определенной длины стержни, предназначенные для неподвижного закрепления двух связанных между собой деталей https://gm-k.ru/stabofix/schina.html
По форме штифты подразделяют на цилиндрические и конические https://gm-k.ru/opory/bigfoot/

ГОСТ Р 50790-95(ИСО 8765-88) Болты с шестигранной головкой с мелким шагом резьбы классов точности А и В https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1480_1538
Технические условия ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Дата введения 01 https://gm-k.ru/bsr/bsr1/bsr12x110.html
07 https://gm-k.ru/fachmann.html
1996 Предисловие
Условия транспортирования металлоизделий подразделяются на три категории: средние — С, жесткие — Ж, очень жесткие — ОЖ https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1393_1411
К средним условиям относится доставка изделий в закрытом вагоне или в закрытой автомашин к жестким — доставка изделий на железнодорожной платформе или в открытой машине, а также в трюме морского корабля https://gm-k.ru/bsr/bsr1/bsr16x150.html
К очень жестким условиям относится транспортировка на открытой палубе (исключающей попадание морской воды) https://gm-k.ru/search/?search=%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
При морском транспортировании в случаях несовпадения категории условий хранения и транспортирования применяют более жесткие условия https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_760
При сухопутных перевозках в случае несовпадения условий хранения и транспортирования степень жесткости транспортирования снижается на одну категорию, если продолжительность транспортирования не превышает 10% срока хранения (Ж на С и т https://gm-k.ru/monprof/mpc/mpc1/
д https://gm-k.ru/gruvloki/
) https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_866_911_919

По степени нагрузки можно выделить стандартные и усиленные элементы https://gm-k.ru/homuty/xomuti-zvukoizol/frs-3/500698.html
Вторая модификация имеет одно или несколько ребер жесткости, что увеличивает надежность, но не позволяет изгибать деталь, они имеют фиксированный угол https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_553_571

Розничная продажа крепежа, метизов, инструментов, хозяйственных товаров, садовых фигур из гипса, перфорированного крепежа, строительной химии, электрики, такелажа, лакокрасочной продукции


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157

následující »