Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

bata4d

(Russelltew, 18. 10. 2023 16:11)bata4d

bocor88

(Glennsailk, 18. 10. 2023 2:38)bocor88

Cool + for the post

(Davidstite, 17. 10. 2023 22:00)

Thanks, I've been looking for this for a long time

2024總統大選

(KevinWaype, 17. 10. 2023 3:34)2024總統大選

Exploring the Miraculous of Dating: Connections, Nurturing, and Revelation

(Charlesrew, 15. 10. 2023 23:16)

Dating is a go abroad that encompasses the spell of good samaritan ally, slighting growth, and overpowering discoveries. It is a take care of toe which individuals search romantic possibilities, getting to be acquainted with each other on a deeper level. Dating allows people to share experiences, truck ideas, and create deep connections.
https://t2racekarts.com

In the empire of dating, undivided encounters a different range of emotions. There's the exhilaration of meeting someone trendy, the intuition of a first escort, and the quivering of discovering common interests and shared values. It is a ease of vulnerability and self-discovery as individuals open themselves up to the plausibility of inclination and companionship.
https://roughbarebacksex.com

Effective communication lies at the will of dating, facilitating understanding and consistency between two people. It involves active listening, ethical declaration, and empathy, creating a space for veritable dialogue. Thoroughly communication, individuals can enquire into their compatibility, the board thoughts and dreams, and assemble a fundamental of trust.

interesting post

(Davidstite, 13. 10. 2023 20:11)

don't think anything

О компании Официальное название: Esperio

(MichaelFex, 13. 10. 2023 10:24)

О компании
Официальное название: Esperio;
Сайт:
Адрес, контакты: First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, Сент-Винсент и Гренадины;
Лицензия: нет;
Как давно на рынке: с 2021;
Услуги: трейдинг;
Условия: леверидж до 1:1000, нет ограничений по минимальному депозиту;
Торговый терминал: MetaTrader 4/5;
Активы: контракты на разницу цен.
Самые свежие отзывы о Esperio со всего интернета
Несмотря на почти что вдохновляющее название, брокер не особо смог заслужить похвалу от трейдеров, особенно российских. Впрочем, судя по официальному сайту, именно на них он и ориентируется.

Итак, автор с ником MEMFIS1990 уверяет, что никому не удастся заработать с этим брокером. Согласно его комментарию, Esperio просто не выводит деньги. Мужчина уверяет, что все положительные отзывы на официальном сайте компании — фейковые. Он советует трейдерам работать только с проверенными брокерами, а не ноунеймами.

Следующий автор с ником Raspop нашел только один положительный момент у этого брокера. В отзыве он упоминает, что Esperio не скрывает отрицательной доходности по своим портфелям. В остальном мужчина тоже не советует связываться с этой компанией. Как минимум, потому что она мало кому известна и не регулируется авторитетными надзорными органами.

Не все трейдеры оказали столь осторожными, чтобы не торговать с Esperio. Автор следующего отзыва потерял 2 тысячи долларов на этой платформе. Он пополнял счет через систему WebMoney. К сожалению, обращение к юристам не решило вопрос, процедура чарджбэка в этом случае оказалась недоступной. Клиенту пришлось смириться с потерей, так как все его обращения Esperio все равно проигнорировал.

Еще одна девушка вообще описывает в отзыве порядок работы Esperio. Александра утверждает, что представители компании ищут потенциальных клиентов в социальных сетях. Изначально будущим жертвам предлагают работу, а именно, простое заполнение Excel таблиц. Потом их уговаривают приобрести курс обучения не менее чем за 50 тысяч рублей, и, наконец, самим начать торговлю на платформе Esperio. Естественно, все заканчивается сразу после пополнения. Аналитики, советующие открывать сделки, скорее рано, чем поздно, загоняют депозит трейдера в ноль.

Подтверждает слова Александры Виктория. Она называет Esperio самым ужасным местом работы. Девушка пишет в отзыве, что после месяца оплачиваемой стажировки ей, в конце концов, ничего не перечислили. Зато она регулярно терпела оскорбления от руководства. Виктория не скрывает, что главной ее обязанностью был холодный обзвон и развод людей на деньги.

Признаки обмана, мошенничества
Когда реальные отзывы настолько отличаются от тех, что брокер размещает на своем официальном сайте, вывод очевиден. Вряд ли перед нами честный и прозрачный посредник. К тому же, мы нашли и другие спорные моменты.

Срок существования проекта
Трейдеров пытаются убедить в том, что Esperio появился в отрасли еще в 2012 году. Это утверждение можно прочесть в коротком описании самой компании, и заметить в футере сайта. Однако ничего общего с реальным положением вещей такие заявления не имеют. В отзывах авторы пишут об отсутствии узнаваемости бренда не просто так. До недавнего времени о таком посреднике никто не знал.

StephenDeami

(EarnestDub, 11. 10. 2023 3:43)

сайт гама казино
https://edaklass.ru/

Bocor88

(Glennsailk, 9. 10. 2023 9:48)Bocor88

Полиэтиленовая упаковка для бизнеса

(Hian_erpa, 9. 10. 2023 3:44)

Коллекции эксклюзивной полиэтиленовой упаковки для бизнеса
https://anadyr.musornye-meshki.ru/pakety-dlya-zavtraka/

Полиэтиленовая упаковка для бизнеса

(Hian_erpa, 9. 10. 2023 3:43)

Коллекции эксклюзивной полиэтиленовой упаковки для бизнеса
https://anadyr.musornye-meshki.ru/pakety-dlya-zavtraka/

Полиэтиленовая упаковка для бизнеса

(Hian_erpa, 9. 10. 2023 3:41)

Коллекции эксклюзивной полиэтиленовой упаковки для бизнеса
https://anadyr.musornye-meshki.ru/pakety-dlya-zavtraka/

Полиэтиленовая упаковка для бизнеса

(Hian_erpa, 9. 10. 2023 3:40)

Коллекции эксклюзивной полиэтиленовой упаковки для бизнеса
https://anadyr.musornye-meshki.ru/pakety-dlya-zavtraka/

A Overview about Online Gaming Sites

(Alfredobor, 7. 10. 2023 2:43)

For you to have fun with genuine income gaming offerings, users placed way up a stake for each rotate plus subsequently press rotate for you to set the reels within activity. Profits are credited for you to that consideration balance which could end up being redeemed out according to that web page's phrases. Several titles provide added bonus revolves, actuarial victories, and entertaining extra rounds.
It really is crucial to get gamblers to only danger responsible portions when playing authentic income video poker machines on the internet. Safe shelling out caps must be predetermined and deficits should end up being topped for each program. Pages along with wise participant safety techniques offer put in caps, time out cycles, and self-differentiation options.

Regulation plus Licensing

Gambling sites demand certification and regulation to purpose within the law. A number of reliable platforms support entitlements through jurisdictions like Maltese, Gibraltar, Aldernese, and that BRITISH. These types of police require protected techniques. Users should ensure any potential platform contains qualifications through real certification bodies prior to lodging capital. Uncontrolled sites with no direction may potentially possibly be hazardous plus frauds.

Within summary, online slot pages give interactive, virtual slots enjoy along with convenience along with ease. However players want for you to possibly be thoughtful of responsible gambling and must very carefully evaluate sites to get authenticity plus certification before completing up. Following wise practices enables just one to be able to enjoy video poker machines securely on the internet.
https://rentry.co/v8saey
https://notes.io/qWiqc
https://anotepad.com/notes/qfb3qyet
https://www.folkd.com/submit/beaurxcim.bloggazzo.com/21938888/풍부한-컨셉의-슬롯-게임-무궁무진한-몰입과-변수를-만나보세요/
https://click4r.com/posts/g/12233434/

https://notes.io/qWiem
https://taylor-jonassen-3.technetbloggers.de/ddaddeushan-seulros-saiteu-seontaege-daehan-pilyohan-modeun-geos-heungmijinjinhan-mobail-seulros-cugureul-wihan-isangjeogin-gaideu
https://bonner-dickinson.technetbloggers.de/bohodoen-seulros-saiteu-seontaege-daehan-pilyohan-modeun-geos-heungmijinjinhan-dijiteol-seulros-peulreireul-mogjeogeuro-gunggeugjeogin-gaideu
https://notes.io/qWuUX
https://telegra.ph/따뜻한-슬롯-사이트-검토에-대한-모든-것-흥미진진한-온라인-슬롯-경험를-위한-이상적인-가이드-10-05

https://everett-koch.technetbloggers.de/ddaddeushan-seulros-saiteu-gyeoljeonge-daehan-pilsu-annae-heungmijinjinhan-onrain-seulros-gyeongheomreul-mogjeogeuro-isangjeogin-jicimseo
https://barnes-crowder-2.blogbright.net/ddaddeushan-seulros-saiteu-geomtoe-daehan-pilsu-annae-jeulgeoun-onrain-seulros-gyeongheomreul-wihayeo-wanbyeoghan-jicimseo
https://te.legra.ph/보호된-슬롯-사이트-선택에-대한-모든-것-흥미진진한-모바일-슬롯-추구를-위하여-완벽한-지침서-10-05
https://peaceful-wombat-wzl5nr.mystrikingly.com/blog/5501736a68a
https://canvas.instructure.com/eportfolios/2174810/Home/_______________2

https://kane-garza.federatedjournals.com/ddaddeushan-seulros-saiteu-seontaege-daehan-modeun-geos-jeulgeoun-dijiteol-seulros-gyeongheomreul-wihayeo-isangjeogin-jicimseo
https://amicable-daffodil-ws80c4.mystrikingly.com/blog/cc6effd59b2
https://te.legra.ph/안전한-슬롯-사이트-선택에-대한-필요한-모든-것-흥미진진한-모바일-슬롯-추구를-목적으로-궁극적인-매뉴얼-09-06
https://ide.geeksforgeeks.org/tryit.php/abb30b59-cc4c-4f15-8bad-c31198afe7aa
https://notes.io/qDEzX

Everything You Need for Know On Internet Gambling Platforms

(Ronaldsmirl, 6. 10. 2023 22:00)

For you to play authentic funds gambling titles, users set up the stake for every rotate plus after that press angle to be able to established the drums within movements. Winnings will be credited to the consideration sense of balance which could end up being redeemed out based on this website's phrases. A number of offerings present added bonus revolves, actuarial victories, along with involved bonus rounds.
It is just crucial for you to gamblers for you to simply danger responsible amounts any time enjoying real funds video poker machines on-line. Protected investing limits must be established along with deficits must possibly be capped for each program. Pages along with smart player security techniques give deposit restrictions, time-out cycles, plus self-exclusion choices.

Regulation along with Licensing

Gaming platforms demand accreditation plus regulation for you to run under legal standing. A number of reputable sites support the required permits through authorities like This particular language, Gibraltarian, Route, plus that BRITISH. These police mandate protected practices. Players must be certain any possible site holds certifications through real licensing systems just before depositing funds. Deregulated platforms along with zero supervision could most likely possibly be unsafe and rip-offs.

In overview, on-line gambling platforms provide interactive, simulated video poker machines play together with convenience along with ease. Yet gamblers require to be able to be thoughtful connected with dependable wagering along with must meticulously evaluate platforms for you to legitimacy along with accreditation prior to deciding upon way up. Next intelligent techniques allows one to be able to take pleasure in slots securely on-line.
https://harrell-frazier.federatedjournals.com/bohodoen-seulros-saiteu-gyeoljeonge-daehan-pilsu-annae-jaemiissneun-dijiteol-seulros-cugureul-wihan-wanbyeoghan-maenyueol
https://bronze-pigeon-wm8s01.mystrikingly.com/blog/186f3b3921f
https://anotepad.com/notes/qfb3qyet
https://ide.geeksforgeeks.org/tryit.php/14bcfb9b-0e11-4bc1-b7d1-19a6eefc5fca
https://telegra.ph/따뜻한-슬롯-사이트-검토에-대한-필수-안내-재미있는-모바일-슬롯-플레이를-위한-완벽한-지침서-10-05

https://oconnor-cooper-2.blogbright.net/anjeonhan-seulros-saiteu-geomtoe-daehan-modeun-geos-heungmijinjinhan-dijiteol-seulros-cugureul-wihayeo-isangjeogin-jicimseo
https://ide.geeksforgeeks.org/tryit.php/8743dc75-2345-488c-a64c-bbec088240db
https://ivory-anemone-wzm7qz.mystrikingly.com/blog/45f1eaf8431
https://click4r.com/posts/g/12235443/
https://anotepad.com/notes/329hntsq

https://click4r.com/posts/g/12232429/
https://anotepad.com/notes/tbe68mie
https://telegra.ph/보호된-슬롯-사이트-결정에-대한-필수-안내-재미있는-디지털-슬롯-플레이를-목적으로-궁극적인-지침서-10-05
https://notes.io/qWtEM
https://connell-ibrahim-2.blogbright.net/bohodoen-seulros-saiteu-gyeoljeonge-daehan-modeun-geos-jeulgeoun-onrain-seulros-peulreireul-wihayeo-gunggeugjeogin-gaideu

https://notes.io/qDE2t
https://telegra.ph/따뜻한-슬롯-사이트-결정에-대한-필요한-모든-것-재미있는-온라인-슬롯-경험를-위하여-이상적인-지침서-09-06
https://ide.geeksforgeeks.org/tryit.php/dd1e3b8a-29e4-4e32-882b-4b03f59576bb
https://notes.io/qDEc6
https://anotepad.com/notes/ttq79cir

An Introduction about Virtual Gambling Pages

(RobertInone, 6. 10. 2023 16:47)

To play genuine funds gambling titles, users set way up this bet for each angle plus after that push rotate for you to fixed the wheels with motion. Payouts are added for you to that account balance which often could be transformed out based on this website's conditions. Several titles offer added bonus moves, multiplier successes, along with involved extra rounds.
It is just important for you to gamblers to simply risk dependable portions any time playing real funds slots on-line. Protected spending limits must be identified along with cutbacks ought to possibly be topped per session. Pages with wise gambler safety practices provide down payment restrictions, time-out cycles, along with self-exclusion options.

Regulation along with Licensing

Gambling pages demand accreditation and regulation for you to operate within the law. A number of reputable sites carry the required permits from jurisdictions such as Malta, Regular spanish, Alderney, and the GREAT BRITAIN. These authorities necessitate protected methods. Users ought to be certain virtually any possible site contains qualifications coming from genuine certification techniques before putting in funds. Unregulated pages along with simply no oversight can possibly be hazardous and scams.

In overview, online gaming sites give interactive, digital pai gow poker enjoy together with convenience plus ease. However gamblers want to be able to be aware regarding conscientious wagering along with must meticulously determine sites to get authenticity plus licensing just before deciding upon way up. Following smart practices makes it possible for just one for you to enjoy pai gow poker properly on-line.
https://www.openlearning.com/u/hauseroliver-rvu0lt/blog/0123456789101112
https://iridescent-jasmine-wzm80r.mystrikingly.com/blog/543a9da8167
https://nice-dinosaur-ws7tpn.mystrikingly.com/blog/67ee701d3b5
https://te.legra.ph/따뜻한-슬롯-사이트-선택에-대한-필수-안내-재미있는-디지털-슬롯-경험를-위한-완벽한-가이드-10-05
https://cardenas-dean-2.technetbloggers.de/ddaddeushan-seulros-saiteu-geomtoe-daehan-pilyohan-modeun-geos-jaemiissneun-onrain-seulros-peulreireul-wihayeo-gunggeugjeogin-maenyueol

https://te.legra.ph/따뜻한-슬롯-사이트-검토에-대한-필수-안내-즐거운-모바일-슬롯-경험를-목적으로-완벽한-지침서-10-05
https://mcmahon-franco-2.blogbright.net/ddaddeushan-seulros-saiteu-geomtoe-daehan-modeun-geos-heungmijinjinhan-mobail-seulros-peulreireul-wihayeo-isangjeogin-maenyueol
https://www.openlearning.com/u/blomfrazier-rvlb4i/blog/012345678910111213
https://clever-azalea-wzl78x.mystrikingly.com/blog/450991dc00c
https://mccall-moore-2.technetbloggers.de/anjeonhan-seulros-saiteu-seontaege-daehan-modeun-geos-jaemiissneun-dijiteol-seulros-gyeongheomreul-wihayeo-wanbyeoghan-gaideu

https://sloth-blum.federatedjournals.com/bohodoen-seulros-saiteu-seontaege-daehan-pilyohan-modeun-geos-jaemiissneun-onrain-seulros-gyeongheomreul-mogjeogeuro-isangjeogin-jicimseo
https://humorous-koala-wzlfxf.mystrikingly.com/blog/69cbd88bad7
https://notes.io/qWuDP
https://bradford-hamann.federatedjournals.com/anjeonhan-seulros-saiteu-seontaege-daehan-pilyohan-modeun-geos-jaemiissneun-dijiteol-seulros-cugureul-wihayeo-wanbyeoghan-gaideu
https://rentry.co/4agsq

https://telegra.ph/안전한-슬롯-사이트-결정에-대한-모든-것-흥미진진한-모바일-슬롯-경험를-위한-완벽한-매뉴얼-09-06
https://click4r.com/posts/g/11794414/
https://te.legra.ph/보호된-슬롯-사이트-결정에-대한-모든-것-재미있는-온라인-슬롯-경험를-위한-궁극적인-지침서-09-07
https://te.legra.ph/안전한-슬롯-사이트-결정에-대한-필수-안내-즐거운-디지털-슬롯-경험를-목적으로-궁극적인-매뉴얼-09-06
https://notes.io/qDE89

Thanks for the post

(Davidstite, 5. 10. 2023 23:43)

thanks, interesting read

What You Must Learn Just before Playing in an Online Slot Page

(Alfredobor, 5. 10. 2023 23:27)

To be able to have fun with genuine income gaming titles, gamblers set right up this stake per angle along with subsequently click spin to be able to fixed that wheels with motion. Payouts will be acknowledged for you to that consideration equilibrium which often could be transformed available according to the website's phrases. Many games offer bonus spins, multiplicative wins, plus involved bonus rounds.
It is just critical for gamblers to be able to just risk responsible amounts any time enjoying authentic income video poker machines on-line. Protected investing limits must possibly be identified and cutbacks ought to possibly be capped for each treatment. Sites together with smart player protection techniques offer down payment restrictions, timeout cycles, along with self-distinction alternatives.

Regulation and Licensing

Gaming platforms need certification along with regulation to purpose within the law. Several reliable platforms support licenses coming from authorities for instance Maltese, Gibraltar, Aldernese, and this GREAT BRITAIN. These kind of experts require risk-free methods. Players must be certain virtually any potential page supports qualifications from authentic certification bodies just before lodging funds. Unregulated platforms together with zero oversight may possibly possibly be dangerous and scams.

Within conclusion, on the internet gambling pages offer involved, simulated video poker machines play together with comfort and alleviate. Yet gamblers require to be able to end up being thoughtful regarding conscientious betting along with must carefully determine platforms to get legitimacy and accreditation prior to deciding upon right up. Following intelligent practices allows one to appreciate pai gow poker safely on the internet.
https://telegra.ph/안전한-슬롯-사이트-검토에-대한-필수-안내-재미있는-온라인-슬롯-플레이를-위한-이상적인-가이드-10-05
https://telegra.ph/안전한-슬롯-사이트-선택에-대한-모든-것-흥미진진한-디지털-슬롯-플레이를-목적으로-이상적인-지침서-10-05
https://ide.geeksforgeeks.org/tryit.php/8198aada-049b-4498-a67d-f125b5ec6099
https://nice-dinosaur-ws7tpn.mystrikingly.com/blog/67ee701d3b5
https://te.legra.ph/따뜻한-슬롯-사이트-검토에-대한-필요한-모든-것-즐거운-디지털-슬롯-추구를-위하여-궁극적인-가이드-10-05

https://te.legra.ph/보호된-슬롯-사이트-검토에-대한-모든-것-즐거운-온라인-슬롯-플레이를-위하여-궁극적인-지침서-10-05
https://telegra.ph/보호된-슬롯-사이트-결정에-대한-필요한-모든-것-즐거운-온라인-슬롯-플레이를-위하여-궁극적인-가이드-10-05
https://telegra.ph/안전한-슬롯-사이트-결정에-대한-필수-안내-재미있는-디지털-슬롯-추구를-위하여-완벽한-매뉴얼-10-05
https://brantley-melgaard-3.technetbloggers.de/bohodoen-seulros-saiteu-seontaege-daehan-pilyohan-modeun-geos-jaemiissneun-onrain-seulros-cugureul-wihayeo-wanbyeoghan-gaideu
https://anotepad.com/notes/i3q57sj8

https://notes.io/qWiHt
https://click4r.com/posts/g/12226153/
https://anotepad.com/notes/ncbdnkgj
https://cinnamon-zebra-ws8hrp.mystrikingly.com/blog/fd928c641b4
https://notes.io/qWuAT

https://te.legra.ph/보호된-슬롯-사이트-결정에-대한-필수-안내-흥미진진한-디지털-슬롯-경험를-위한-완벽한-매뉴얼-09-06
https://telegra.ph/안전한-슬롯-사이트-선택에-대한-모든-것-즐거운-모바일-슬롯-플레이를-목적으로-완벽한-지침서-09-06
https://click4r.com/posts/g/11794447/
https://te.legra.ph/따뜻한-슬롯-사이트-검토에-대한-필요한-모든-것-흥미진진한-디지털-슬롯-경험를-위하여-완벽한-가이드-09-06
https://anotepad.com/notes/bghd3ypa

хостинг недорого

(хостинг, 5. 10. 2023 15:23)

https://intersect.host/

娛樂城優惠

(Donaldmab, 3. 10. 2023 9:38)


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157

následující »