Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

daftar slot

(EugeneUnove, 8. 2. 2023 7:10)Permainan slot online adalah salah satu jenis permainan yang paling populer saat ini. Terdapat banyak provider yang menyediakan permainan slot online dengan berbagai fitur dan tingkat keuntungan yang berbeda-beda. Beberapa provider terkemuka seperti Play n Go, Microgaming, Pragmatic Play, Slot88, Playtech, Joker123, dan Spadegaming dapat membantu pemain untuk memperoleh keuntungan lebih besar.

Play n Go, misalnya, memiliki fitur unik seperti bonus dan jackpot yang membantu pemain untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Microgaming juga merupakan provider yang sangat terkenal dan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi, serta fitur bonus yang sangat menarik. Pragmatic Play, di sisi lain, memiliki beberapa game slot online yang sangat menyenangkan dan memiliki tingkat keuntungan yang baik.

Slot88 memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dan fitur bonus yang menarik, serta beberapa game slot online yang sangat menyenangkan. Playtech juga memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dan fitur bonus yang menarik, serta beberapa game slot online yang sangat menyenangkan. Joker123 dan Spadegaming juga memiliki tingkat keuntungan yang baik dan fitur bonus yang menarik.

Я знаю где-то во вселенной

(Kevinrig, 8. 2. 2023 3:10)

Я знаю где-то во вселенной https://dzen.ru/video/watch/63d0a2ee00b242106a364177?t=7

Пoлyчи бoнyс за региcтpацию и игpaй пpямo ceйчаc

(JamesClied, 8. 2. 2023 2:00)

Топовoe oнлайн кaзинo,
peгистрирyйся, пoлyчай бoнyс и наcлаждaйся мнoжестoом слoтoв

https://tinyurl.com/53ffy2wr

no deposit bonus casino

(Elmerimild, 7. 2. 2023 21:53)

https://nodepositbonusmaster.net/en/

Я знаю где-то во вселенной

(Kevinrig, 7. 2. 2023 20:07)

Я знаю где-то во вселенной https://dzen.ru/video/watch/63d0a2ee00b242106a364177?t=7

Заработок через интернет

(StevenRooli, 7. 2. 2023 14:32)

Бери и повторяй, заработок от 50 000 рублей. https://vk.com/zarabotok_v_internete_dlya_mam - заработок через интернет

Детский Массаж 15

(Henrynug, 7. 2. 2023 14:11)

Синюшность кожи https://www.uni-ort.ru/

Подолог и подиатр — чем различаются эти врачи?
Электрокардиограмма ( ЭКГ )
Фебрильные судороги https://www.uni-ort.ru/

Здоровье ваших ног: кто такие подиатры?
Первые книги, в которых описывались детские болезни, начали появляться в XV веке https://www.uni-ort.ru/surgery
Как самостоятельная дисциплина педиатрия начала развиваться в XIX веке https://www.uni-ort.ru/otolaryngology
В то же время, появились первые детские врачи и больницы https://www.uni-ort.ru/
Также была открыта специальная школа ( в Париже ), в которой обучали специальности детского врача https://www.uni-ort.ru/surgery

Электролитические Конденсаторы Купить

(Davidket, 7. 2. 2023 13:21)

Мы отправили вам на почту инструкцию по восстановление пароля!
Типоразмер: Mini-Tower, форм-фактор материнской платы: mATX, Mini-ITX, блок питания внизу, наличие окна на боковой стенке, число внутренних отсеков 3,5: 1, число внутренних отсеков 2,5: 3, ширина: 210 https://ke07.ru

Типоразмер: Midi-Tower, форм-фактор материнской платы: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, блок питания внизу, наличие окна на боковой стенке, число внутренних отсеков 3,5: 4, число внутренних отсеков 2,5: 2, U https://ke07.ru

В какой программе лучше проектировать корпус https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/plastikovyj-krepezh/vtulki/

Промышленный дизайн, когда корпусу требуется не просто проектирование, а разработка для победы над конкурентами https://ke07.ru/catalog/potentiometer/

Форм-фактор: ATXТипоразмер: Midi-TowerМатериал: стальМощность блока питания, Вт: без блока питания https://ke07.ru

Деревянные Вывески

(Winstonimime, 7. 2. 2023 12:50)

Разделочные доски из этого набора можно использовать с двух сторон, не задумываясь https://roshozdom.ru/derevyannye_pribory/derevyannye_meshalki/
Теперь все доски в наборе с одинаковой плоской поверхностью и закругленными краями, удерживающими сок и крошки https://roshozdom.ru/stoleshnicy_derevyannye/
Благодаря обновленной форме кейса набор занимает еще меньше места и вписыв https://roshozdom.ru/derevyannye_pribory/derevyannye_meshalki/

4) опубликовать в сети Интернет и обеспечить неограниченный доступ с использованием сети Интернет к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных;
от 312 руб https://roshozdom.ru/posuda_derevyannaya/doski_dlya_raskatki_testa_derevyannye/

- сведения о месте нахождения (хранения) персональных данных;
от 348 руб https://roshozdom.ru/stoleshnicy_derevyannye/

Набор разделочных досок Folio Large отлично смотрится на домашней и профессиональной кухне https://roshozdom.ru/aksessuary_iz_dereva/kashpo_derevyannoe_dlya_cvetov_napolnoe/
В комплект входит 4 цветных аксессуара с закругленными углами и нескользящими ножками https://roshozdom.ru/derevyannye_pribory/derevyannye_lozhki/
Небольшие края по контуру удерживают сок и крошки нарезаемых продуктов https://roshozdom.ru/derevyannye_pribory/derevyannye_meshalki/
При создании издели https://roshozdom.ru/razdelochnye_doski/razdelochnye_doski_iz_duba/

Интернет Магазин Жалюзи На Окна

(CharlesClisy, 7. 2. 2023 12:50)

Рулонные шторы представляют собой гладкую ткань, легко сворачивающуюся в рулон с помощью специального механизма https://prostore-spb.ru/montazh-i-dostavka
Точно также легко они разворачиваются https://prostore-spb.ru/
Тканевые жалюзи украшают окна и не пропускают солнечные лучи, поэтому достаточно востребованы в домах, квартирах или офисах https://prostore-spb.ru/shtory-plisse
Большое разнообразие расцветок позволяет сочетать их с портьерами и гардинами https://prostore-spb.ru/vertikalnye-zhalyuzi
Кроме того, они превосходны и в качестве самостоятельного оконного убранства https://prostore-spb.ru/rulonnye-shtory

Удачные модели рулонных штор https://prostore-spb.ru/shtory-s-fotopechatyu

Плюсы Минусы Презентабельны внешне и подходят для самых разных помещений В некоторые интерьеры могут не подойти стилистически Обладают большой функциональностью: могут затемнять комнату, рассеивать свет или служить декором, предохраняют от пыли и выгорания Иногда монтаж на раму пластикового окна оставляет на нём следы и повреждения Производятся в самых разных материалах и цветовых решениях Высокая цена на шторы, выполненные под заказ по индивидуальным меркам Имеют разные системы крепежа и подходят даже для сложных окон, вроде мансардных и наклонных Плотные качественные ткани для рулонных штор также являются дорогостоящими Могут управляться как механически, так и электроприводом Некоторые системы подъема и опускания недолговечны Легко моются и чистятся Компактны и не съедают пространство, что особенно актуально для небольших комнат Шторы открытого типа можно легко и быстро установить самостоятельно Под заказ рулонные шторы изготовят по индивидуальным размерам на любую высоту и ширину створки https://prostore-spb.ru/privacy-policy

Рулонные шторы (они же тканевые ролеты или рольшторы) объединили в себе преимущества давно знакомых всем видов оконного декора – классических штор и жалюзи https://prostore-spb.ru/otzyvy/

В детской, как и в спальне, необходимо создать подходящую атмосферу для спокойного отдыха https://prostore-spb.ru/rimskie-shtory
Кассетная система рулонных штор обеспечит их плотное прилегание к стёклам, а блэкаут-материал защитит от ненужного света с улицы не только ночью, но и во время дневного сна ребёнка https://prostore-spb.ru/sale/

Рулонные шторы - отзывы https://prostore-spb.ru/privacy-policy

Мебельная Фабрика Мебель Из Массива

(Daviddah, 7. 2. 2023 11:32)

Китай с 1975 года смог успешно вернуть из космоса более двадцати спутников https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/
Китайцы уверены, что технология, связанная с такими космическими аппаратам, уже доказала свою надежность https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/

Две означенные страны являются лидерами среди производителей элитной мебели https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/
Лучшее, что существует на сегодня – либо итальянская, либо французская мебель https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/

Оригинальный дизайнерский проект https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/
У моделей всегда присутствует новая идея https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/mejkomnatnie-arki-i-portali/
Дизайнерская мебель всегда разрабатывается с учётом дизайн-проекта всего интерьера в целом, это обеспечивает единство стиля и гармонию https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/mebel-dla-domasnei-biblioteki/

Наличие на складеВсе популярные модели оборудования в наличии на складе https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/
Вам не придеться ждать 7-10 дней, пока не привезут оборудование https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/
Приходите к Нам, покупайте и сразу забирайте https://www.legnostyle.ru/dubovye-dveri.html
В случае отсутствия какого либо оборудования Вам доставят его с региональных складов наших партнёров от 1-2х дней до 5-7 рабочих дней, в зависимости от выбранного типа доставки, от авиа до ЖД https://www.legnostyle.ru/dubovye-dveri.html

Мы уже 10 лет занимаемся реализацией добротной, экологически чистой и безопасной мебели в России https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/vhodnie-dveri/
Каждый посетитель нашего сайта найдет для себя подходящий вариант, соответствующий его вкусовым предпочтениям и финансовым возможностям https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/

Наш Интернет магазин – удовлетворит любого покупателя своим ассортиментом и приемлемыми ценами, мы можем предложить мебель из сосны под любой бюджет https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/
У нас в ассортименте как дешевая мебель из сосны, так и дорогая элитная мебель высокого качества https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/derevannie-marsevie-lestnici-s-plohadkami/
Полный ассортимент мебели – это более 1500 тысяч наименований https://www.legnostyle.ru/arki-iz-dereva.html

Конвекторы Купить

(Warrennoimb, 7. 2. 2023 11:24)


ГОСТ 7808-70 Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1811_1843_1907
Конструкция и размеры (с Изменениями N 2, 3, 4, 5, 6) 1 https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=676
Настоящий стандарт распространяется на болты с шестигранной уменьшенной
В сортамент крепежных изделий также входят скобы, костыли, ерши, накладки, анкеры и другие изделия, изготовляемые из низкоуглеродистой стали, которые применяются в строительстве, на железнодорожном транспорте https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=159_521&product_id=34

При этом разобрать, для чего предназначены крепёжные материалы, прежде чем купить метизы, помогут специалисты, которыми старается обзавестись любой уважающий себя магазин https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_866_911_919
Трудно представить, в каких количествах крепёжные материалы использует бесконечная Москва, но для нас нет сложных вопросов, связанных с поставками оптом https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1393_1395
Купить метизы, применяемые в декоративных или защитных целях, следует с учётом материалов, из которых они изготовлены и предусмотрев условия их функционирования в дальнейшем https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=159_526&product_id=49

Такой крепеж, на конце имеет специальные рычаги, во внутренней полости эти рычаги раскрываются, под собственным весом этот шарнир поворачивается на одном конце это мы говорим о гравитационном крепежном анкере https://gm-k.ru/ankery/fisvst.html

Гладкая часть стержня болта цилиндрической, овальной или квадратной формы, непосредственно примыкающая к головке и служащая для центрирования болта или предотвращения его проворачивания https://gm-k.ru/walraven.html?page=30

Портреты На Граните

(Larrybet, 7. 2. 2023 11:24)

На местах захоронений из нескольких могил устанавливают надгробия 2 видов:
Подобные материалы еще называют искусственным камнем https://graal-spb.ru/drugie-izdeliya/gravirovka-teksta.html

В дополнение к портрету и эпитафии наносят изображения роз, веточек березы, вьющихся побегов https://graal-spb.ru/drugie-izdeliya/stoly-stylia.html

Компания “Гранитные Технологии Карелии” дает своим клиентам гарантию 40 лет на изделия из гранита габбро-диабаза https://graal-spb.ru/news/zachem-nuzhny-pamyatniki.html

Изготовление памятников Иркутск https://graal-spb.ru/drugie-izdeliya/granitnyye-tablichki.html
Информационный каталог продавцов ритуальных памятников предлагающих изготовление памятников в Иркутске https://graal-spb.ru/drugie-izdeliya/stoly-stylia.html

Ритуальная компания г https://graal-spb.ru/kontakty.html
Иркутск, бул https://graal-spb.ru/pamyatniki/verticalnye.html
Гагарина, 4 Режим работы: пн-вс: Круглосуточно Изготовление памятников любой сложности (гравировка, эпитафия) https://graal-spb.ru/drugie-izdeliya/gravirovka-portreta.html
Установка https://graal-spb.ru/uslugi.html
Продажа готовых памятников https://graal-spb.ru/pamyatniki/detskie.html

Лоры Москвы

(Mariolut, 7. 2. 2023 11:08)

Профессия подразумевает протезирование и восстановление зубов https://www.energy-med.ru/drugoye
Первый вариант применяется, когда спасать уже нечего, а при втором восстановление больного зуба ещё возможно https://www.energy-med.ru/terapiya
Ортопедам помогают зубные техники https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный

Хотя уровень медицины в России с каждым годом растет, отношение большинства врачей к пациенту не меняется https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный
Виноват в этом русский менталитет, а не только зарплата врача https://www.energy-med.ru/terapiya
В Европе и США, прежде чем пройти какую-либо процедуру, врач дает подробные рекомендации по подготовке к ней, предупреждает о возможных осложнениях, во время процедуры комментирует происходящее https://www.energy-med.ru/terapiya
В наших больницах вам в лучшем случае расшифруют диагноз, написанный корявым почерком и скажут, что кровь сдавать нужно натощак https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный
К сожалению, в России Европейский уровень информирования пациента будет не скоро (если вообще будет https://www.energy-med.ru/terapiya
https://www.energy-med.ru/dety
https://www.energy-med.ru/dety
) https://www.energy-med.ru/

Анестезиолог— член хирургической бригады, неотъемлемый атрибут операционной (см https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]
ниже), в чьи задачи входит подача наркоза https://www.energy-med.ru/dety
Анестезиолог должен иметь намётанный глаз и твёрдую руку, чтобы разливать медицинский спирт без потерь и поровну https://www.energy-med.ru/kosmetolog

Оториноларинголог или отоларинголог это всем известный нам из самого детства ЛОР-врач который лечит заболевания ухо-горло-носа https://energy-med.ru/
Это специалист, который имеет великие, обширные знания в сфере фармакологии, неврологии, биохимии, бактериологии https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный

В стремлении вытащить больного, доктора часто перегибают палку https://www.energy-med.ru/kosmetolog
Так, например, некий Чарльз Йенсен в период с 1954 по 1994 гг https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный
пережил более 900 операций по удалению новообразований https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]

Начинающие хирурги часто делают надрезы с силой, с размаху, издавая угрожающие крики https://www.energy-med.ru/dety
Это хотя и допустимо, но полагается неэстетичным, к тому же при разрезе есть вероятность случайно повредить операционный стол, что абсолютно неприемлемо и запрещено правилами проведения операций в большинстве медучреждений https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный
Опытный хирург режет скупо, но чётко и быстро, кладя разрезы незаметными обычному глазу движениями https://www.energy-med.ru/

Siec salonow fryzjerskich w Warszawie

(salon fryzjerski, 7. 2. 2023 10:51)

Siec salonow fryzjerskich w Warszawie - Haircut Express.

Nasza strona internetowa - https://haircutexpress.eu/

Медицинская Одежда Санкт Петербург

(DavidWAIND, 7. 2. 2023 10:44)

Во-первых, медицинская одежда защищает пациента от любых инфекций, которые врач мог принести из внешнего мира в больницу https://medihouse.ru/w-med-odezhda/tyniki-zhenskie
Эта одежда потому обычно и бывает светлых цветов, что любая грязь на светлом сразу заметна, а значит, одежду пора менять https://medihouse.ru/content/tablica-razmerov
Нередко медикам приходится переодеваться несколько раз в день, поэтому качественно подобранная и в достатке закупленная медицинская одежда – обязательный элемент в любой больнице или поликлинике https://medihouse.ru/w-med-odezhda/halaty-zhenskie

Мы готовы оказать любую помощь при выборе медицинской спецодежды, униформы и других товаров https://medihouse.ru/stock
Вам достаточно позвонить по телефону 8 804 333 73 74 или воспользоваться формой обратной связи, наши специалисты с радостью окажут Вам поддержку при подборе подходящих моделей https://medihouse.ru/catalog-tables/kushetki

В нашем официальном интернет-магазине вы сможете купить оптом недорогую, но красивую и стильную униформу для медиков https://medihouse.ru/hirurg-kostyumy
Наша фабрика производит одежду следующих видов: халаты (мужские и женские), костюмы и пижамы (для врачей женщин и мужчин), жилеты, куртки, брюки, фартуки, шапочки и различные головные уборы (колпаки, банданы и пилотки), а так же обувь (сабо) https://medihouse.ru/m-med-odezhda
В каталоге можно найти мед одежду для медсестер, докторов и медицинского персонала различных учреждений: больниц, частных клиник, поликлиник, госпиталей, ветеринарных лечебниц и аптек https://medihouse.ru/content/massazhnye-stoly-pod-zakaz
Вся мед одежда сертифицирована, одобрена МинПромТоргом и имеет соответствующие декларации https://medihouse.ru/w-med-odezhda/kostyumy-zhenskie

Особенности медицинской одежды https://medihouse.ru/zhenskaya-medicinskaya-odezhda

Магазин медицинской одежды ClinicStyle https://medihouse.ru/content/tablica-razmerov

Мед-Лидер https://medihouse.ru/student

Новости свежего спорта

(sportimmug, 7. 2. 2023 10:33)

Новости свежего спорта https://sportim.ru/ Все новые события в мире спортивных событий. В мире спортивных новостей всегда есть что то интересное. Следите за нами на сайте sportim.ru

Я знаю где-то во вселенной

(Kevinrig, 7. 2. 2023 9:10)

Я знаю где-то во вселенной https://dzen.ru/video/watch/63d0a2ee00b242106a364177?t=7

situs slot

(Jerrylop, 7. 2. 2023 8:26)Exploring the Online Slot Gambling Landscape in 2023: Top Platform Providers"

The world of online gambling is constantly evolving and the online slot gambling industry is no exception. In Indonesia, players have access to a wide range of trusted and reliable platforms that offer exciting games and the opportunity to win big. Here are five of the best providers to consider if you're looking to dive into the world of online slot gambling.

Pragmatic Play - This international provider has teamed up with a top online slot gambling site in Indonesia to offer players a fantastic experience. Pragmatic Play's games offer a high chance of winning, with an impressive 98% overall win rate.

PG Soft - A popular choice among players worldwide, PG Soft is a great option for online slot gambling. The platform's standout game, Mahjong Ways, has a 95% win rate.

Microgaming - The pioneer in online slot software distribution and development, Microgaming has been around since 1994. It has distributed hundreds of millions in progressive jackpot bonuses to winners over the years.

Joker Gaming - Also known as Joker123, this provider was the first to introduce online slot gambling in Indonesia. With a 94% Return to Player rate, Joker Gaming's online slot games are both exciting and potentially lucrative. The platform is also home to the popular online fishing game.

Habanero - Ideal for beginners, Habanero is a highly sought-after platform with a high win rate and low betting costs. Players can enjoy the best slot games from Habanero with a minimum deposit of just IDR 10,000.

These are just a few of the top platform providers for online slot gambling in Indonesia. Whether you're a seasoned player or new to the scene, there's something for everyone. Make sure to choose a trusted and licensed platform for a safe and enjoyable experience.

slot gacor

(EugeneUnove, 7. 2. 2023 8:20)Indonesia merupakan rumah bagi salah satu situs judi slot terbesar dan terpercaya, yaitu Pragmatic Play. Pragmatic Play adalah provider game internasional yang unggul dalam pembuatan permainan slot gacor gampang menang, dengan tingkat kemenangan hingga lebih dari 90%. Situs judi slot gacor terpercaya bekerja sama dengan Pragmatic Play untuk menyediakan berbagai pilihan permainan slot gacor.

Beberapa permainan slot gacor terpopuler dari Pragmatic Play adalah Aztec Gems, Joker Jewels, dan Gates of Olympus. Ketika mem

ilih layanan situs judi slot gacor, penting untuk memperhatikan karakteristik situs tersebut, seperti memiliki izin lisensi resmi, sistem transaksi yang aman dan cepat, layanan customer service yang baik, banyak pilihan permainan, serta bonus dan promosi yang menarik.

Untuk memastikan keamanan dan keuntungan dalam bermain judi slot gacor, sebaiknya memilih situs judi terpercaya yang memenuhi karakteristik tersebut.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122

následující »