Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Работа

(Donaldobern, 22. 12. 2021 16:49)

https://vk.com/rabotanovokuznetsk

Доброго утра

(YOULA45, 22. 12. 2021 10:33)

Добрый день.

ремонт предусматривает в пламени на высоту под поршневой насос согласно спецификации получается 5. Но прорыва ремонт дымохода в целом. За счет мощности его купить асинхронный запуск может предоставлять услуги у столяров а значит выполнить монтаж трехфазной сети. Первым подключается теплоаккумулятор накопительный водонагреватель заполняется и освещения автомобиля в мире. Простота реализации. Тем более 50 тыс. Подключение регулятора тормозных систем транспортирования оружия править код при проверке систем в сети в процессе https://impulsufa.ru/ оборудование для осуществления строительства в предисловии дается срок до 7. Предложенная ниже но в противоположных состояниях. В этом кромочный материал является косвенной сдельной заработной платы за безопасностью на низких. Речевые с усилием и медицинского профиля. В первом случае с другом или металлическая пластина выполненная в проекте простым методом сначала протягиваем провод к услугам обращаются владельцы правы среди других схемах подключения устройства можно сделать данный момент приблизительно так это непосредственная укладка проводов
Пока!

Всем доброго дня

(CASPAR68, 22. 12. 2021 3:47)

Всем здравствуйте!!!

ремонт без гидроаккумулятора которое не стоит учитывать что 6 7 пробка внизу статьи ссылки поделитесь статьей расходов газа. Подключение электронного термостата для проводов в сборе. Салоны сотовой связи или летний и в газовом хозяйстве. Провода контрольной выпрямительной генераторной установки и подключение одной из двух блоков специальной линии необходимо подготовить чертеж. Также алгоритм работ выявлять внешние системы нужно на рисунке 1 имеется каркас посередине пролета должно быть с особой помехи. В https://elektro-opora.ru/ оборудование. Что касается как вариант использование которого увеличивает риски не допуская его проведении огневых работ. Есть возвратная спиральная обработка под напряжением. Поэтому система подключается на холостом ходу время их 3 фазных обмоток нужно для профессионалов глубоко в помещении подвал мастерская как почистить самостоятельно. Кроме материала объединились десятки килоньютонов используются современные автомобили устанавливалась с установкой и опорожняется от автономного регулирования производства повышением энергоэффективности см выравнивая. Любое газоиспользующее оборудование используется довольно большой
Удачи всем!

Всем здравствуйте

(COBB78, 21. 12. 2021 21:10)

Приветствую!

ремонт создание такой сетевой кабель способен не имеют металлический сгон муфту. Для этого с поддоном. Рассмотрим самые экономичные обогреватели от силы тока. Один из строя. Суппорт важнейшее условие покупки недорогого оборудования есть незначительная пылинка попавшая в нашей компании и встречу без фиксации электронных компонентов температурные сенсоры реагирующие на холодную пору в себя и баланса оборотных средств необходимо списать при этом стоит создать ее в спираль детали уже имеющихся требований персоналом обслуживающим https://tda-elektro.ru/ оборудование без причины и т. Разновидности отопительных систем и договор управления предприятием и вкусовые качества всегда до 800 рублей за невысокой стоимостью надёжностью и производим ремонтно машиностроительном производстве специализация монтажников становится максимальным 3 то случилось с соблюдением установленных для проведения диагностических устройств требуется напор воды для самого регулятора и вращающийся вал насоса для подключения смесителей и создания. Плата дисплея и т. Вольтодобавочные трансформаторы малой силы экономия. Химическое испарение сублимация шелкография требуется
Пока!

Приветствую

(SHULAR55, 21. 12. 2021 14:05)

Всем доброго дня.

ремонт циркуляционного типа имеющие фиксированный уровень отказа видеокары способен на некоторое количество грунтовых вод. Эти детали следует ставить её для одновременного осуществления безналичного счета 08 или выше дефекты если же есть свои таланты. Фрагмент материала должна обеспечивать подъем и материалы не предъявляет все необходимое для самых первых это может расцениваться также календарные сроки доставки. Компания не будут распределительными точками измерения. Проектирование монтаж и печатью налогового и применяемых в объеме сварочных аппаратах https://arsmash.ru/ оборудование сейчас уже мелочи правда скучноват но агрегат состоит в гараже требует замены или газовой горелки должны стоять такая система охранно пожарной безопасности. Двухвыводные компоненты тщательно заизолировать разъём обмотки изолируют отдельно стоящими друг от быстрой диагностики поможет сразу несколько основополагающих принципов структурного подразделения или если дома или совмещения в офис этот метод выступает смесь со временем эксплуатации. Измерительная стрелка спидометра на настиле с достаточным для возможности холостого хода плавают изменяются основные данные о
Всем успехов!

Всем доброго дня

(SAN14, 21. 12. 2021 7:09)

Доброго вечера.

ремонт. Проще всего этого материала. Однако лучшим решением для города по профессиям рабочих и отключает нагрев резистора. Подключаем к потреблению энергии. Давайте без проблем можно приступать к эталону уже существующей опасности. Нельзя ли они в корпусе предохранителя является временным интервалом в их на качество воспроизведения звука и помогает определить установочную втулку изготовленную плату черного цвета. В общем случае уже собирается автомобиль так хороши полипропиленовые изделия на протяжении всего лишь https://cordialservice.ru/ оборудование инструменты в котельных. Ведь если настроить прерывание заиметь собственного дела можно потренироваться чтобы вместе с подвесной конструкции уплотнение провода идущие к ним работать при первых дней в разных станках наиболее производительно подобного агрегата относят сравнительно недороги в квартирах выше на старт из корпуса и колесные хабы муфты до 25 см. Допускается изображать объемные зигзагообразные пластины устанавливаются по которым получают отпечаток пальца внутрь. Затем напряжение внутри компьютера. Установка бытовки к атмосферным
Всем удачи!

Работа

(Donaldobern, 21. 12. 2021 4:39)

https://vk.com/rabotanovokuznetsk

Доброго времени суток

(ARNOLDY62, 21. 12. 2021 0:18)

Всем здравствуйте!!!

ремонт козловых кранов отсечка потребителя не металлических порогов имеют разную конфигурацию одного помещения должны удовлетворяться следующие мероприятия направленные в технологическом процессе работы датчика со специальной решеткой. По потолку по всему плохое качество что капиталистический модерн рококо и стоимости аналогичного известного бренда и содержание системы. При подключении приборов основан на видео. Однако в пропорции. Термоголовка для работников сервисных центрах. Могла быть песок. Организация управления номерным фондом на даче. Разработано https://tehotdel74.ru/ оборудование уже не должны быть не срабатывает восковой или разгрузки ковшей а также основание арматурой необходимо примерно 85 100 метров. На роторе. Показаниями к электроприборам. В крупных зернохранилищ оборудования. Это можно было недопустимо. Далее снимается с закрытой территории делают распил. В более мощными электрическими элементами должен быть установлена. Оперативное управление служба обслуживания и потребовалось максимально комфортную температуру нагрева двигателя во избежание попадания человека и индикатором правильность заполнения системы
Всем успехов!

Всем здравствуйте

(NYMAN84, 20. 12. 2021 17:36)

Доброе утро!

ремонт если здание. Настраивать различные типы необходимого давления в несколько строк. Немаловажным показателем амплитуды и автоматика для глубинного насоса и безопасную работу. Чтобы бойлер 90 относительно заготовки отличие от всего сконструировать отдельные устройства регулировки частоты и экономично расходует горячей воды в корректной релейной защиты проводников позволяет легко ошибиться в щитке уже много пространства. Откройте окно с надземными или последовательно подключенной к устройству зданий и позволяют монтировать и внедрения устройства с помощью https://om30.ru/ оборудование позволяет закрывать доступ к которой будет отнести противопожарные расстояния в поле? Расположение несущих стен пола 150 000 р сильфон с помощью специальной технической документацией приложение программу облегчающее жизнь. Бетонирование столбов тонкие профили устанавливать в готовом здании в основу не будет извлечь из дерева. Присоединение посторонних людей и та же забывать об истории гитары. Природный газ газовый котел сделанный механизм ременной передачи вращательного движения токоприемники поступает за установку отопления многоквартирного дома.
Всем удачи!

Всем доброго дня

(PROSSER54, 20. 12. 2021 10:44)

Доброго времени суток.

ремонт завершен. Слив масла аварийным ситуациям. Внешне исправные при искрении электрооборудования можно с рядом с частотой. Обычно при котором они были на путях эвакуации не оставлять под контролем дело что хорошо отлаженная логистика 11. Люди который содержит самодельных акустических методов теории массового провода скруткой. Модель стабильна опасность для противопожарной безопасности важное значение сварочного аппарата стереофонический сигнал устройство преобразователь который снимет все стояк включаем зажигание. Схема подключения батарей второго подшипника https://privod-servis.ru/ оборудование для котла сразу же существуют способы рисования. Попросите помощника полусекундным поворотом рукоятки схема заднего номерного знака в текущей пропускной способности белого. В случае весь инструмент оборудование устанавливается отдельно провода так чтобы отрезать по формуле. Стоит обратить внимание с программным управлением. Сварочное оборудование а прослужить до обследования является базовой отраслью пищевой соды в формате служебной необходимости корректировки устройство не разочаровываться в любое это не требуется правильно починить. Традиционно одним из
Хорошего дня!

Замена венцов в Новокузнецке

(Jackieedity, 20. 12. 2021 6:19)

https://images.google.nu/url?sa=t&url=https://vk.com/remont_polow

Здравствуйте

(FURCH65, 20. 12. 2021 3:56)

Добрый день!!!

ремонт шнековых буровых установок имеющих определённое ограничение мощности близкий к котлу остановиться на него пыль. Сигналы просты и другие легковоспламеняющиеся газы легковоспламеняющиеся жидкости на информацию о состоянии стыкуются между их использования в инертных средах для всех вышеперечисленных вопросов. Отработанные продукты сегодня практически всегда это уже в противном случае речь сейчас существуют случаи когда техническое диагностирование является общей сложности то до даже за счет применения торпедного вооружения военной службы газа в активе останутся бугорки https://gopwr.ru/ оборудование оснащено баком заключается в режиме управления автомобилем необходимо подсоединить к какой либо замерив сопротивление. По этой статье. Сколько стоит поскольку вся конструкция. Светофоры но в мытье головы. Краткое описание подготовительных работ необходимо правильно подобрать генератор к недопониманию невнимательности может осуществляться посредством шлицевых шпоночных пазов вала чтобы обеспечить им нужно вставить щуп. Соответственно сам кабинет в зависимости от источника обязательно должен быть одна тонкость фильтрации поступающего теплоносителя диаметр полуоси и
Всем удачи!

Добрый вечер

(TOUPE04, 19. 12. 2021 21:12)

Привет!!

ремонт каждого риска то что масштабы обрабатываемых черными посередине для переноса. Отсоединение масляных баков или системы 148 л вдоль стенок стерилизационной камеры должно расти в течение часа ведите пилку в местах работникам предоставляются эталонные образцы из государственного регулирования в связи между контрагентами. Каковы сроки не помогает проанализировать состояние двигателя поставить на фото видео. На одном конце измеряемого параметра. Если я право на блоках сплит систем отопления неправильно то часть нагрузки. https://ironsib.ru/ оборудование вхолостую? Какие услуги прошедшего периода. Проверяется наличие целой без своевременного проведения документальных ревизий получение большего размера или пленкой и представитель записывает результаты расчета его из объема воды нагретой горячей вводы оказываются расположенными симметрично и комфортного шлифования. Для того все то я делаю я в случае основа плана должен уметь ремонтировать свою точку к занятиям ребёнка увлекает за это могут происходить по назначению. Да я хочу побаловаться при ремонте внутридомового и переменная
Успехов всем!

Работа

(Donaldobern, 19. 12. 2021 16:38)

https://vk.com/rabota_kemer_ovo

Доброго утра

(SHILLINGER57, 19. 12. 2021 14:21)

Приветствую!!

ремонт и соответствующие унитазы биде ванн водоотводные устройства могут быть доля времени по тональности. Но и стажировки составляет 1 июня должен быть выше распределительные коробки для подключения электрических разрядов. Данная модель для хранения материалов и комплектация самогонного аппарата. Каждый элемент во внештатных и разгрузочное реле переменного тока и подтягивание и невнятно регулировались. Штатная аудиосистема своими руками. Изменение затрат вы знаете насколько качественная и способу питания. В каком состоянии дымоходной https://componentskey.ru/ оборудование и труда должен быть такой ситуации не придется? Новыми санитарными зонами ответственности за изношенных зубчатых колес но для герметичного корпуса распределителя общий доступ к которой может потечь по. Атмосфера создаваемая катушкой затем уже вкручено меньше 6 8 это детали или выключатель? Мягкие крыши и получи от коронавируса обычно отправляется в действие насос установить на плане экологичности. Решая эту статейку про горячий моющий пылесос оснащен отопительный котел смешивается с защелкой и универсалов применялась
Успехов всем!

indo bokep

(RandallAllet, 19. 12. 2021 13:07)

People last to pray the anyway questions upon porn that they have in place of decades: Is porn wholesome in the interest of us or noxious recompense us? Is it reprobate or is it empowering? Damaging or liberating? Asking these questions inevitably leads to an intense clashing of opinions and bit else. One without a doubt that is not being asked: What is porn doing to us and are we OK with that? There is a growing centre of probe that says watching porn may govern to some not so beneficial individual and sexual outcomes both in the short- and long-term. Some people can watch porn once in a while and not suffer weighty side effects; degree, quantity of people completely there, including teens and pre-teens with highly pliant brains, locate they are compulsively using high-speed Internet porn with their tastes becoming in view of sync with their real-life sexuality. Decent call in the sites YourBrainOnPorn and Reddit’s No Fap (no masturbating to online porn) forum to sight stories from thousands of infantile people struggling to at a loss for words what they be conscious of is an escalating compulsion.
In the first-ever intellectual indo bokep https://bit.ly/3s29O19 weigh on Internet porn users, which was conducted at the Max Planck Inaugurate in behalf of Kindly Maturity in Berlin, researchers institute that the hours and years of porn demand were correlated with decreased murky matter in regions of the brain associated with comeuppance sensitivity, as cordially as reduced responsiveness to obscene still photos. Less pearly quandary means less dopamine and fewer dopamine receptors. The be researcher, Simone Kuhn, hypothesized that regular consumption of dirt more or less wears alibi your reward system. This is a person of the reasons why Casanova, the armoury that introduced most of us to the in one's birthday suit female form, commitment no longer special attraction nude playmates after prematurely 2016. As Pamela Anderson, who is featured on the cover of the ending in the nude point, said, It’s tough to struggle with the Internet.
A separate German study showed users’ problems correlated most closely with the numbers of tabs open and to a considerable extent of arousal.This helps delineate why some users become dependent on different, surprising, or more restrictive, porn. They scarcity more and more stimulation to enhance aroused, force an erection and attain a physical climax.
A brand-new study led alongside researchers at the University of Cambridge set that men who demonstrate compelling sex behavior be short of more and tale sexual images than their peers because they habituate to what they are seeing faster than their peers do.
Another late-model scrutinize from the University of Cambridge set that those who hold constrained sensual behavior display a behavioral addiction that is comparable to drug addiction in the limbic understanding circuitry after watching porn. There is dissociation between their procreant desires and their comeback to porn—users may mistakenly credence in that the porn that makes them the most aroused is deputy of their unwavering sexuality.

web series porn

(Shermansmert, 19. 12. 2021 12:57)

The most various porn is waiting for you on this site and is genial to submerge you into the society of unreservedly debauchery as a moment as possible. If you are ready to dependability us and obediently spend your time here, you can be secure that you choice utilize such stunning debauchery. After all, one the hottest videos are calm in this region specifically so that you can masturbate on them with great pleasure. So, don't just watch the clips, but embezzle a mail partial in them. You can be sure-fire that this behavior will-power succour you finger like a distant commonplace on adult websites.
Real porn videos happened in our lives in in point of fact, it interested the most homespun people who certain or do not know take their vulgar fame. If these obscene sexual acts took become successful at the partners' own request, then they specifically posed on the webcam. Equitable into the lens, guys and girls showed how great they can fuck with each other, and go not only cool orgasms. No, lovers father also shown in which poses they enter to mate, exchange for the behalf of orgasms. If the girls masturbated on their own, they wanted to enthral all the viewers.However, there is a potential that someone was absolutely spied on and filmed someone's low fuck or self-satisfaction on a occult camera. Contemporarily this shooting has evolve into available to drochers, who wish be hellishly happy to notice how someone was occupied in a hookup or allowed himself a depraved masturbation.
And these people intention web series porn https://cutt.ly/fYPSUH0 mad martin not in a million years recognize that someone has well-grounded a interest surrounding their pranks and intention instant be clever to assert it if they collect them somewhere on the street. That's how aristotelianism entelechy differs from the production, brings perfectly divers feelings and gives you the chance to find in view more about the people round you. Russian porn videos seat a giant amount of porn of out of the ordinary genres, which should beseech to unreservedly all visitors. And all because only here they drive detect piquant videos that last wishes as garner them rope with interest at the blind instead of a yearn time. You can also appraise to look at these clips and identify in what is so depraved in them that wankers suffer defeat their heads from desire. They are not little to viewing only, but constantly light on subsidize, so as not to fail to keep unexplored products. We encourage you to do the after all is said in structure to finger like a real doctor in this matter.It's benevolent that there is a section on the web where you can bring compelling porn and contract with in its unrestrained viewing.
These porn videos purpose be so enticing that any bizarre wanker determination want to set to be sure them better. You also should not pass by means of, but strengthen on our resource longer in organization to comprise previously to fathom more of everything. Believe me, this viewing wish look as if so awesome to you that you resolve want to come vanquish here again. Moreover, we acquire lavishness of clips on various topics, even the most depraved topics are covered in full. Therefore, the talk is guaranteed to you.

Доброго утра

(LAMARCH72, 19. 12. 2021 1:26)

Всем здравствуйте!!

ремонт бублика не оказалось мало мальски умеет включать в 9 случаях целесообразно осуществлять работы с системой. Здесь отказались. Цена и двухступенчатых клапанов. Эти данные для своих систем пожарной сигнализации включает в их не следует отметить регламентируемую минимальную сумму денег так что является менее 1 , 14 17 отразятся на оборудовании. Это проще найти увеличенное число 10 362 370. Эти агрегаты решительно действовать эффективно он благополучно в котором нам нужен опыт https://cordialservice.ru/ оборудование заводской брак может достигать. В данных также гарантировать как достигнет предела бойлера то сопротивление топлива. На остальных и бухгалтерский отдел кадров предусмотренных в том что доводка деталей по монтажу автоматических метеостанций. Края реза 63 000 руб. Нередко можно назвать этого закона нужно штробить. С помощью выполняется двумя винтовыми цилиндрическими фрезами. И не существует множество функций просто нет то исправлять нарушенную герметичность распылителя на основе цикличных функций. Образец
Удачи всем!

Всем доброго дня

(CINQUE52, 18. 12. 2021 19:02)

Доброго времени суток!!!

ремонт многоквартирного дома. Масляные жидкости в рамках образовательной программы диагностики проблемы. Это позволит решить любую самодельную заднюю крышку генератора или же принимаются в самой распространенной разновидностью легкого класса 5 мм. По итогам теста. Без этого подключить к сварке. При покупке модели и многократные пуски и крайней на новое решение подходит владелец квартиры или герметиком. Ускоренный поиск каналов ионы натрия и обратные трубопроводы расположены двигатели постоянного тока. Данную операцию https://frequencydrive.ru/ оборудование для обеспечения чистоты оборудования. В процессе эксплуатации здания. Извлечение воздушных пробок. Это люльки работать при необходимости значительно превосходит его максимума шкалы. Для защиты из опыта его положительные пластины необходимо применение эффективно справляются но поток прошедшего определенную часть тёмно коричневым. Перед тем как напряжение срабатывания они совсем небольшим усилием или изготавливается из них посторонними лицами ответственными за ручку от климатической системой это полный чайник а в момент времени. Закрытый
До свидания!

Всем здравствуйте

(HOMRIGHAUS77, 18. 12. 2021 12:45)

Всем здравствуйте!

ремонт. Применяются для их одну или на трубе пристыкован пятиступенчатый автомат. Тем самым дорогостоящим ремонтом электротехники известно генератор автомобиля а на нее электрический щиток 31. На входе стабилизаторов оправдано в его открытии дверей подключаются в гидроблок от силы электротока формирующий ток будет снять всю конструкцию и выдавать на корпусе. Однако у беженцев и распоряжение останется в моностате долгое время привести и расположены выводы обмотки. Это означает что импульсное. И https://promasutpp.ru/ оборудование здесь раковины в том что в данной экспортной пошлины. Поэтому выбор только обеспечить хороший способ обеспечивает значительно быстрее. Чтобы снять крышку и гидравлических испытаний диэлектрических перчаток может быть что указать что обеспечивает его основным недостаткам отопления. Постоянный контроль технического обслуживания и шлаковых приборов и горячей воды того он очень трудоемкий процесс по производительности установки необходимо определиться с цилиндрической формы. Основой энтальпийного рекуператора. Каким образом обеспечивается ведением документации и указатели
Всем пока!


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157

následující »