Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Test, just a test

(XRumerTest, 9. 11. 2022 19:14)

Hello. And Bye.

https://34.101.196.118/

(Danielcruri, 9. 11. 2022 9:14)

https://34.101.196.118/

카지노사이트

(JeremyPrabs, 9. 11. 2022 2:48)https://casinosite119.com

lean reflect

(Michaelhox, 9. 11. 2022 2:31)

https://harphr.com/activity/p/292458/ No deposit codes for ringmaster casino It has a legendary game collection, with great choices for every player.However, the casino’s homepage is a bit overcrowded, due to the many filters and navigation buttons on it.Moreover, creating an account on CyberSpins is very quick and easy. https://gamegiraffe.com/activity/p/729885/ Bitstarz free bonus codes existing users 2021 Jersualem, Israel About Blog Bitcoin Chaser is your first source for all things Bitcoin: news, casinos, events, press releases, ICOs and more.All of the slots are from trusted developers that are presented on several gaming platforms. https://behatch.com/activity/p/2764/ Bitstarz no deposit tiradas gratis

Quick Connect Cum Buddies - Scene 3

(Uabuelack, 7. 11. 2022 11:56)

Shy Asian MILF gets so horny she takes blowjob lessons from white tourist https://wankmovie.com/daily/curvy-amatuer.html Lady Jane steckt mir einen fetten Electro Stahl Plug ins den arsch und danach muss ich ihren Strapon blasen

bingo!

(Marthaalott, 5. 11. 2022 13:40)

https://plazapublica.cdmx.gob.mx/profiles/irishboy/timeline
https://startupmatcher.com/p/irishman
https://crowdsourcer.io/profile/bQkTTgS6
https://offcourse.co/users/profile/irishboy
https://community.dynamics.com/members/alex778

Decoding ioncube encrypted php files

(DecodeHex, 4. 11. 2022 2:17)

Decoding:
IonCube Decoder / Source Guardian / Zend / TrueBug

DECODING:
PHP 5.6 / 7.0 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 ALL PHP verions we can DECODE

IonCube Decoder /Decompile prices :
1-5 files = 18$ / file
6-10 files = 15$ / file
11-20 files = 12$ / file
21-50 files = 10$ / file
51-100 files = 9$ / file
101 and more = 8$ / file

Source Guardian / Decompile prices :
1-5 files = 18$ / file
6-10 files = 15$ / file
11-20 files = 12$ / file
21-50 files = 10$ / file
51-100 files = 9$ / file
101 and more = 8$ / file

Contacts:
telegram: https://t.me/MR_Fredo
Jabber : mr_fredo@thesecure.biz
Mail : saportcasino@protonmail.com

I accept payment only: BTC, Perfect Money
Forum verified: https://zerocode.su/index.php?threads/ioncube-decoding-and-deobfuscation-php.9/

loli girl

(Adrewanymn, 3. 11. 2022 20:08)

Lolita Girls Fuck Collection
loli girl foto video cp pthc

yx.si/n5v
s.yjm.pl/BbtC
tw.uy/tw11l

bingo!

(Marthaalott, 3. 11. 2022 4:34)

https://militaryscalemodelling.com/members/irishboy/profile/
https://git.fuwafuwa.moe/irishman
https://bizinfe.com/game778
https://www.diggerslist.com/irishman/about
https://regforum.ru/forum/members/208765/#about

трубы пвх для воды

(RobertSor, 2. 11. 2022 23:39)

профлист цена м2 https://sistemet.ru стоимость профнастила для крыши цена

bingo!

(Marthaalott, 2. 11. 2022 20:06)

https://www.vinow.com/wwwtalk/profile/irishman5/
https://www.ijimai.org/journal/user/55174
https://band.us/band/88955316
https://www.sbnation.com/users/irishsport
https://try.gitea.io/casinoblog

52dsffg6$%^dsgewtettt

(Elibloff, 2. 11. 2022 17:22)

Ваши фото выглядят потрясающе!!!

Делаю отличное предложение тоже посмотреть нужные сайтики
https://tinyurl.com/2dwm7zb7 Безопасное лечение спины без дорогих операций АКЦИЯ! -53% СКИДКА
https://is.gd/zxlwmG магнитный корректор осанки устраняет боли в спине и пояснице АКЦИЯ! -53% СКИДКА
https://tinyurl.com/2dwm7zb7 магнитный корректор осанки выравнивает линию позвоночника АКЦИЯ! -53% СКИДКА
https://tinyurl.com/2dwm7zb7 магнитный корректор осанки устраняет боли в спине и пояснице АКЦИЯ! -53% СКИДКА
https://tinyurl.com/2pmdaqvf магнитный корректор осанки устраняет боли в спине и пояснице АКЦИЯ! -53% СКИДКА


@good=
52dsffg6$%^dsgewtettt

rating runeta 2021

(RobertDek, 2. 11. 2022 14:59)

Welcome! Rating runeta 2021
https://rating-runeta2021.ru

Монтаж плинтуса

(Aaronvex, 2. 11. 2022 1:34)

https://www.avito.ru/saratov/predlozheniya_uslug/ustanovka_montazh_plintusa_1803993779

Акушер-Гинеколог

(Davidgeavy, 1. 11. 2022 20:44)

флебографию (при внешних сосудистых патологиях в этом исследовании нет необходимости, к нему прибегают при подозрении на тромбоз или варикоз глубоких вен)
Я наблюдаюсь в клинике Евромед уже вторую беременность и очень обрадовалась, когда здесь начал работать флеболог Крищанович Ольга Сергеевна https://Legamed21.ru/doctors
Мой акушер-гинеколог направил меня к ней для профилактики варикоза и осложнений https://legamed21.ru/artroz-artrit-bursit
Ольга Сергеевна подобрала мне программу профилактики, показала как делать лечебную физкультуру и объяснила, когда и зачем необходим компрессионный трикотаж "https://Legamed21.ru/vosstanovitelnoe-lechenie/ksenonoterapiya>Ñ&"
Теперь я ничего не боюсь! отзыв о враче
Хирург-флеболог, врач ультразвуковой диагностики https://legamed21.ru/novosti/v-cheboksarskoj-klinike-stress-i-ustalost-lechat-gornym-vozduhom
Член Ассоциации Флебологов России https://legamed21.ru/doctors/zimin-mihail-aleksandrovich
Руководитель Центра Флебологии и Косметологии, г https://Legamed21.ru/
Самара Андрей Викторович Красильников25 https://Legamed21.ru/centr-ambulatornoj-hirurgii/genitalnaya-hirurgiya-v-ginekologii
07 https://Legamed21.ru/novosti/vyezd-vracha-na-dom
2022 11:36
Здравствуйте, очень боюсь тромбов,сделала склеротерапию на 2 вены,т https://legamed21.ru/doctors/andreev-aleksej-alekseevich
к https://Legamed21.ru/centr-ambulatornoj-hirurgii/kapsulnaya-endoskopiya
по узи выявили в них отклонения, через 6 дней был прием и там посмотрели те вены https://Legamed21.ru/uslugi/terapiya
подскажите,пожалуйста,если бы образовались тромбы из-за склеротерапии то их было бы видно на узи через 6 дней?и если как пишут что возможно образование тромбов после склеротерапии,то оно было бы сразу?просто переживаю,т https://legamed21.ru/lokot-tennisista
к меня забыли предупредить про то что необходимо 30 мин после процедуры походить, я доехала до дому и потом уже ходила много

Проблемы с венами обычно появляются у взрослых https://legamed21.ru/zabolevaniya-i-povrezhdeniya-myshc-suhozhilij-svyazok-sustavov
Очень редки случаи, когда к врачу обращаются дети https://Legamed21.ru/doctors/dobrovolskaya-polina-sergeevna
Обычно заставить человека пойти на прием к флебологу может только серьезная жалоба https://Legamed21.ru/vosstanovitelnoe-lechenie/fizioterapiya-cheboksary/galvanizaciya

А1212 Ультразвуковой Дефектоскоп

(Stevenemems, 1. 11. 2022 20:22)

Обновлено 8 фев 2017 https://www.ndt-club.com/produkcija-166-izmerenie-zashitnogo-sloya-poisk-armatyri.htm
https://www.ndt-club.com/produkcija-108-izmeritel-prochnosti-betona-yprygii-ydar-otskok.htm
https://www.ndt-club.com/product-154-tr110-izmeritel-sherohovatosti.htm
пользователя в узкие места и выполнение измерений на небольших изделиях https://www.ndt-club.com/product-323-nasadka-u-459-k-tverdomeram-serii-tkm-459.htm
Версии толщиномера с внешним датчиком идеально подходят для выполнения измерений на подложке практически https://www.ndt-club.com/product-380-dkg-rm1610-individyalnii-dozimetr-rentgenovskogo-i-gamma-izlycheniya.htm
https://www.ndt-club.com/product-216-trassovik-vik-komplekt-vizyalnogo-i-izmeritelnogo-kontrolya-vik.htm
https://www.ndt-club.com/product-526-cifrakon-kompleks-pryamoi-cifrovoi-radiografii.htm
Работает по: черным металламРабочая температура: -25°С до +50°СМакс https://www.ndt-club.com/product-250-molotok-shmitda-225a-sklerometr-dlya-betona.htm
измерение: 2000 микронШаг измерений: 1 микронПодсветка экрана: ЕстьДоп https://www.ndt-club.com/index.php?z=&button1=&pd=5
функции: нетПроизводство: ТайваньГарантия: 1,5 года

Магазин Шины И Диски В Москве

(Brandonjal, 1. 11. 2022 20:17)

Предлагаем Вам рассмотреть возможность приобретения шин производства КНР, для грузового транспорта и спецтехники, с наших складов в Новосибирске или Владивостоке https://servishin.ru/catalog/gruzovye-diski/
Производим отгрузку товара мелким https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/kama/nr-202.html
https://servishin.ru/shinomontazh/
https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/


Проверка уровня масла — один из важнейших элементов грамотной эксплуатации автомобиля https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/kama/kama-nr-201-31560r225.html
Проверку уровня масла может и должен уметь делать каждый водитель https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/yokohama/
Недостаточный контроль за уровнем


Купить грузовые шины еще до недавнего времени можно было только в компаниях, офисы которых чаще всего находились за городом (ведь именно там можно разместить огромный склад, вмещающий в себя спецшины) https://servishin.ru/catalog/legkogruzovye-shiny/
С появлением нашего интернет-магазина все стало намного легче, и теперь за шинами, в том числе и за грузовыми покрышками, можно обратиться к нам https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/kama/kama-nr-201-31560r225.html

Обучение Плетения Кос

(Rogerswask, 1. 11. 2022 19:42)

Ценительницам восточной красоты придется по вкусу японский маникюр https://www.stiik.ru/soveti.php?id=11
Он потребует единовременных, но значительных финансовых затрат для приобретения полного набора https://www.stiik.ru/soveti.php?id=7
Перед тем, как научиться делать маникюр по японской системе дома, рекомендуем вам провести данную процедуру в условиях салона https://www.stiik.ru/soveti.php?id=234
Технология выполнения достаточно сложная, но вполне осуществимая https://www.stiik.ru/seminary/master-brovist-modul
Исчерпывающие фото, видео материалы и пошаговая инструкция, представленные на нашем сайте, помогут вам в освоении японского маникюра https://www.stiik.ru/kursy/parikmaher_5_razr

Обучившись на курсах и получив документ, подтверждающий этот факт, вы можете работать в салоне красоты мастером маникюра либо индивидуально арендовать маникюрный кабинет и работать на себя https://www.stiik.ru/seminary/kursy_botoks_dlya_volos

Ухудшение самочувствия https://www.stiik.ru/category/medizinskaya_kosmetologia
Маникюрщица все время сидит за столом https://www.stiik.ru/seminary/trihologiya_obuchenie
Причем очень часто приходится сидеть в неудобной позе, вырисовывая затейливые узоры https://www.stiik.ru/info/shuvalova
Это негативно сказывается как на состоянии позвоночника и мышц спины, так и на кровообращении в органах малого таза — оно ухудшается https://www.stiik.ru/kursy/kroika_i_shitie
При плохом освещении может снижаться острота зрения, поэтому так важно всегда иметь на рабочем столе настольную лампу, полезную для глаз https://www.stiik.ru/seminary/plasticheski_massag_liza
Да и ежедневное вдыхание запаха лака, растворителя и материалов для наращивания ногтей не идет на пользу организму https://www.stiik.ru/soveti.php?id=11


Как правило, достойным завершением деятельности парикмахера становится основание своего дела или преподавание лекций в своей школе https://www.stiik.ru/info/obuchenie_kosmetologov
Однако достигают таких высот лишь те, кто в самом деле заинтересован в построении карьеры, имеет наиболее трудновыполнимые задачи и целеустремленно идет в сторону их разрешения https://www.stiik.ru/kursy/naraschevanie_nogtei


Дискотека В Сочи

(Kellyshumn, 1. 11. 2022 19:38)


Уверенно демонстрировать собственные возможности ротонда начинает уже при приближении к ней https://imperia-sochi.one/ploshhadki/oteli-i-gostinicy/tulip-inn-roza-xutor/
Здание в неоклассическом стиле, построенное в 1936 году, является объектом культурного наследия, и об этом безапелляционно заявляет буквально каждая деталь, каждая архитектурная особенность: безупречно круглая форма, массивный купол, колонны, опоясывающие лестницы https://imperia-sochi.one/imperiya-sochi/arenda-avto-s-voditelem-v-sochi/
На первом уровне вас встречает просторный зал, наверху — открытое пространство, окружённое колоннадой https://imperia-sochi.one/ploshhadki/
Мраморные мозаичные полы, чистота линий, монументальность — всё это пронизано таким благородством, что дух захватывает! Пространство ротонды уникально ещё и тем, что способно легко трансформироваться в зависимости от идеи праздника https://imperia-sochi.one/uslugi/master-klassy/master-klass-tekstilnaya-otkrytka/
Камерное торжество хоть на 20 персон, пышное пиршество на несколько сотен человек, программа с участием приглашённых артистов — здесь возможно всё, и в этом определённо есть и вызов, и свобода!
Ценителям природы понравится возможность отметить свадебное торжество на северном склоне хребта Аибга https://imperia-sochi.one/krasnaya-polyana/akva-shou-feniks/
Выйти на большую террасу, вдохнуть горный воздух полной грудью, полюбоваться красотой открывающегося пейзажа и вкусить пару-тройку колоритных блюд приятнее всего в кругу близких людей https://imperia-sochi.one/uslugi/korporativnyye_meropriyatiya/konferencii/
В этом ресторане вас ждёт абсолютное единение с природой https://imperia-sochi.one/uslugi/korporativnyye_meropriyatiya/

Инфраструктура: ресторан и аптечный, прачечная, салон-парикмахерская, магазин курортных товаров, фруктовый павильон, автостоянка, заказ авиа и ж/д билетов, заказ автотранспорта (в т https://imperia-sochi.one/imperiya-sochi/autsorsing-personala-v-sfere-obshhestvennogo-pitaniya-dlya-malogo-biznesa/
ч https://imperia-sochi.one/uslugi/detskie-programmy/pennaya-vecherinka/
встреча-проводы), сейф и камера хранения, междугородняя и международная связь, фотоуслуги спортплощадки: волейбол, бадминтон, 2 теннисных корта с синтетическим покрытием (есть инструктор), баскетбол, мини-футбол настольный теннис, тренажерный зал, бильярд, кегельбан https://imperia-sochi.one/ploshhadki/restorany/restoran-granat/


одной из лучших концертных площадок Сочи https://imperia-sochi.one/sochi/arenda-posudy-i-oborudovaniya-dlya-kejteringa/

Отжим Центрифуга

(WesleyGloni, 1. 11. 2022 19:20)

Такая холодильная техника способна быстро создавать и длительное время поддерживать рабочие температуры в различных диапазонах и делать это с большой точностью https://пищевоеоборудование.рф/katalog/oprokidyvateli-kontejnerov-i-telezhek/oprokidyvatel-cepnoj-orc-3000

Хлебопекарное оборудование представлено не меньшим количеством разнообразных агрегатов, чем мясное https://пищевоеоборудование.рф/soglashenie
На каждом этапе производства хлебобулочных изделий используются те или иные машины и устройства https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/konvejer-razdelochnyj-odno-urovnevyj-k1-4000

4 https://пищевоеоборудование.рф/katalog/defroster-vodyanoj-dvg-1000/mashina-mojki-banki-s-obduvom-mmbo-2000
Системы водоснабжения и канализации в цехах делятся на три составляющие: основные элементы водоснабжения производства, встроенные элементы личной гигиены, отвод для мытья пола https://пищевоеоборудование.рф/soglashenie
Канализация должна иметь защиту от засоров https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/konvejer-razdelochnyj-odno-urovnevyj-k1-4000

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ УДК 631 https://пищевоеоборудование.рф/katalog/bunkera-nakopitelnye-priemnye/farshemeshalka-smesitel-tip-farsh-150-aisi-304
363 https://пищевоеоборудование.рф/katalog/izdeliya-iz-nerzh.-stali-aisi304/ramy-koptilnye-aisi-304/ramy-koptilnye-z-aisi-304
58/638 https://пищевоеоборудование.рф/katalog/
178 Д https://пищевоеоборудование.рф/katalog/izdeliya-iz-nerzh.-stali-aisi304/protivni-dlya-kopcheniya-sushki-aisi-304
Н https://пищевоеоборудование.рф/katalog/mashina-mojki/mashina-mojki-ovoshhej-mmo-1000
Бышов, Д https://пищевоеоборудование.рф/katalog/oprokidyvateli-kontejnerov-i-telezhek/oprokidyvatel-kontejnerov-st3-1500
Е https://пищевоеоборудование.рф/katalog/izdeliya-iz-nerzh.-stali-aisi304/stol-dlya-razdelki-aisi-304
Каширин, В https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/konvejer-podemnyj-skrebkovyj-kps-3400
В https://пищевоеоборудование.рф/katalog/centrifuga-reaktivnaya-ustanovka/
Павлов, А https://пищевоеоборудование.рф/katalog/izdeliya-iz-nerzh.-stali-aisi304/protivni-dlya-kopcheniya-sushki-aisi-304
А https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/konvejer-fasovochnyj-kf-3500
Петухов К ВОПРОСУ ОЧИСТКИ ВОСКОВОГО СЫРЬЯ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ: ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
Клинкерный кирпич массово востребован при фасадных работах https://пищевоеоборудование.рф/katalog/oprokidyvateli-kontejnerov-i-telezhek/
Оглянитесь при случае вокруг себя и осмотрите окружающие вас здания, треть из них будет иметь фасадную отделку из данного материала https://пищевоеоборудование.рф/katalog/izdeliya-iz-nerzh.-stali-aisi304/stol-dlya-razdelki-aisi-304

В пекарнях, где производятся хлебобулочные и кондитерские изделия, используют печи, причём, нескольких типов – подовые, конвекционные, модульные и ротационные https://пищевоеоборудование.рф/katalog/izdeliya-iz-nerzh.-stali-aisi304/butara-ikra-1000h1000-aisi-304/
Также применяются формовочные аппараты, тестомесители, автоматы для нарезки, посыпки мукой и др https://пищевоеоборудование.рф/moskva/katalog/oprokidyvateli-kontejnerov-i-telezhek/oprokidyvateli-bochek-ob-250


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139

následující »