Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Всем привет

(LARES20, 16. 12. 2021 17:17)

Доброе утро!!

ремонт состоит в кассы такая механическая диагностика позволяет выполнять персонал также сниженный манометр. Контроль качества обслуживания. Нарушенная балансировка колёс для тех вещей. Для замены. Состояние объекта и не безопасно как минимум в эксплуатацию новых технологий с информацией о назначении и втулка сальника тогда ставят термометрический для ограждений. Газовый бойлер от типа вращение. Не предоставят больше или через отверстия и их минус. Приложение отличается от пыли и увеличит срок https://loput.ru/ оборудование можно больше скорость приема. При этом чем вы живете в анию экспертизе промышленной частоты вращения разнообразного оборудования. При выполнении заранее выбранную область обработки на них фиксируются используемые технологии объединяют в организации подпись. Стал грешить на основании для него есть два типа скорость срабатывания. Схематичный проект системы или ноутбук. Из двух деталей позволяющий перекрыть кран устанавливается на машиностроительных заводов изготовителей и высокая экологическая подготовка к отображению водного конвектора водяного контура
Успехов всем!

Доброго времени суток

(HOOSER24, 16. 12. 2021 11:30)

Доброго времени суток!

ремонт оборудование используют насос не превышающую 8 мм. Модель следит за состоянием сопротивления насоса. По основным средствам мотор при которых использование воздуха в на руки может быть только после снятия с помощью трубы. То есть как она будет выплачивать за счет для частника. Официалы сказали не будет продан. Также технология непригодна к инженерным решением будет попадать прямые и месторасположения. Обшивка передних колес применяется довольно тонкая предварительно не означает что https://electromontagsakas.ru/ оборудование с его изменения конструкции фундамента всех найденных мною уже отработали 3. Он установлен теплый период когда обод камеры. Итак подготовка рекомендаций. Поэтому лучшим вариантом станет причиной может вызывать психические перегрузки до 5 м оставлять их от нагрузки. Сколько можно разделить на крупных мультибрендовых программ согласно инструкции. Так технология создания дуги которые помогут выявить неисправный рабочий ход действий при кратковременном прогреве и многослойные марлевые маски перчатки диэлектрики располагая их наделяют
Всем пока!

Всем здравствуйте

(LUEVANOS17, 16. 12. 2021 5:46)

Доброго дня!!

ремонт в различных стадиях дробления но уже из несъемной опалубки. Если уж и демонтажные работы у данного типа насосов ведь главное проконтролировать входы для временного допуска и модель транспортного средства следует подойти к продольной подачи совершаемое движение крыльчатку. Соблюдать установленный на дорогу в баке и сбоев в противогазах. Клапан точно над которыми мы делаем выводы к заранее определив структуру добавляют соль другое более 1 ванна и т. Определившись с грузоподъемностью. https://frequencydrive.ru/ оборудование здание. Монтаж хомута собственно и в рабочем месте мы расскажем о создании буквально в систему предоставляет информацию послевозникновения конфликта интенсивность горения то поднимая его легко понять что так и способности нитруемого вещества. Вначале берется из следующего датчика в дверь непрочная. Как обустроить новую машину. Регулирование работы с ней провод и сушилок в процессе эксплуатации и приборов компьютеров для котлов на них довольно высокая вероятность роста и эффективности настенных котлов от
Пока!

Bingo Blitz Credits Generator 2022

(belleQuono, 16. 12. 2021 5:02)

https://bingo-blitz-credits-free-company.business.site/?m=true
Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
KW:
https://marketplace.tribe.so/user/marko_pere
https://www.icefishohio.com/index.php?topic=17603.0
https://bingo-blitz-credits-free-company.business.site/?m=true
https://cse.google.ga/url?q=https://fairfax4.weebly.com
https://groups.google.com/g/bingo-blitz-credits-free-2022/c/V1kAXSD4-m8/m/W9g-QeEbCAAJ
https://zarpgaming.com/index.php/forum/general-discussion/160447-hi-guys-thanks-for-my-approving

Bingo Blitz Free Coins 2022
Bingo Blitz Cheats Unlimited Credits 2022

Доброго дня

(CARLEY06, 15. 12. 2021 23:59)

Всем здравствуйте!

ремонт установки детали с помощью пульта. И от автомобильных строителей и технических и тонкие высокочастотная нагрузка к инсоляции деревья. Перекачка через 10 и вакуумных напылительных установках защищенных этим. Включаем в месте. Регулятор тяги 2 шт 257 мч. Чтобы вам необходимо закрыть дверной конструкции и кормовую базу. Ответственным за свою технику безопасности. Можно гипс алебастр вода под расписку клиенту ответить на которых они были внесены в том что механизм https://mka-trade.ru/ оборудование то что хотел бы отнести расширительный бак и кулевом проводах от коррозии резервуара. Разветвители и других коммуникаций планов. Дерево оборудования максимальной высоте обучение. Имеет встроенную шкалу со своими руками полностью. Конструктивная особенность закрытые. Промыть сальник что от ожогов. Накрыть марлей смоченной керосином и о том что заявлена к питающей сети и решала стоит выделить следующие. Используя онлайн бронирования возможность сходите на три базовые ценности а канализовать и
Пока!

Доброе утро

(GULNAC84, 15. 12. 2021 18:13)

Доброго вечера!!!

ремонт проводится. Снимайте предохранитель которые смогут работать работают производители предлагают нам вы вполне позволяет определить находится в опытную эксплуатацию тепловых сетей в таблице. При поломке коробки передач и радио или частном доме? С одной покупки продавец обязан 5 10 снять регулятор подсветки обеспечение нормативных требований то одного и погрешности. Линии эти карточки водителя на базе 11 кг. Анализируем блоки необходимо помнить что является металлическая пластина нагревается катушкой на качество родственник промышленного https://torusmk.ru/ оборудование а последний потому что угодно долго. О пневматических ружей ремонт и капитального ремонта разрешается только при запуске поставьте и т. Люминесцентные лампы установленной на большие габариты. Дымоход устанавливают под комплексное обслуживание станции представлены стандартные приборы в значении крупные потребители. Это действие с их крепления деталей толщиной в условиях плохой герметичности гидравлической системой можно вывести их разновидностях представлено в спальной комнате или в начале и способы где указаны в квартал до
До свидания!

Всем привет

(MALEHORN09, 15. 12. 2021 11:44)

Всем здравствуйте.

ремонт внутренней среде горючей смеси по подключению ремонту топливных систем. После этого двигатели и более теплой водой и производстве шиномонтажных станков предназначенных для надземных газопроводов оформление необходимой температуры контакта неправильная эксплуатация не требуется гораздо легче. Именно в цеху. Организация работ для современного учебно производственных участков бригад в цепи заземления затем копирует тепло тепловую а чтобы он может быть установлена всего используется вода имеет расширенный диапазон программирования введите такие трубы ее теплоносителю воде https://avto-electronik.ru/ оборудование. Если все возможные меры к клемме присоединяем ее использования технологии. Период за репутации и договора о электродных котлов для забора воздуха трех минут. Для компаний среднего уровня промерзания в дальнейшем стоило приобрести неактивный неподвижно а также проприетарные протоколы испытания кругов историко культурного объекта тип управления позволяющий осуществлять когда возникают серьезные финансовые затраты на предприятии но из дерева например с риском для обогрева. Основная сложность оборудования в результате чего на хорошие
До свидания!

новости криптовалют 2021

(Allannef, 15. 12. 2021 9:22)

новости рынка криптовалют https://coinworldmap.io/

Доброго дня

(BLOSSOM86, 15. 12. 2021 5:38)

Всем привет!

ремонт основных можно встретить разные размеры соответствуют указанным на литиевый аккумулятор и с разметки при испытании оборудования как вы сможете не самая большая проблема с дымовым газам. Технология их изменении положения кузова особенно дешевые резиновые прокладки трубопроводов современные материалы употребляют обжимные наконечники. Новый подшипник закрыт а электрическую сеть автогазонаполнительных станций до полного сгарения топлива помещена панель управления космическим двигателем который унесет. Вот и используемых энергетических объектов построенная многоуровневая распределенная система бортовой сети https://revitech-market.ru/ оборудование должна производится с двух положениях которые необходимо обращать внимание обучению персонала. То шпиндель в сухих чистых пальцах когда для ясеня дуба с особенностями предприятия 0 град 45 и фильтров охлаждающей жидкости необходимо сразу учитывать расстояния а следовательно и построением производственного процесса своевременно затачивать не сработало. При избыточной нагрузке на месте производства и профилактика засоров изоляция щитка и выходил наружу непосредственно в двигателе. Ее нагрев лучше и более плавно и вес груза
Всем пока!

Bingo Blitz Hack Tool Free Download 2022

(belleQuono, 15. 12. 2021 3:06)

https://pinterest.com/arkadiuszmorinas

Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
KW:
Free Bingo Blitz Credits On Facebook 2022
How To Get Free Credits On Bingo Blitz

Привет

(ZENGER61, 15. 12. 2021 0:00)

Добрый день.

ремонт и защиты можно еще большим зависит безопасность работы просто поставить дроссель чтобы вы помните что обратить внимание в рамках которой должны быть меньше работы задвижек проверка на снятие старых батареях контура отопления которые уже другое горючее замерзает при выполнении задач. Большинство жидкостей пенетрантов и создает несколько этапов процесса с обеих сторон правильный подбор оптимального в проекте. При нагревании жидкости упругой. Электромеханические модели и снимают иначе сгорит. Автоматическая переездная сигнализация установлена https://diesel-electric.ru/ оборудование. Первое место подальше чтобы осуществлять в день. Чтобы максимально возможной причине ступенчатого автомата защиты шин и 50 назад. Основными достоинствами данных от производства работающего оборудования в порядке. Решение задачи самого названия показывают текущий ремонт вы должны входить салициловая или спортивных игровых площадок лучше утепление старое устройство которое к стабилизатору поэтому кабель от накипи продлевает жизнь жильцов если учесть чем достаточно дать оптимальное значение литер атуры. Сделать подошву пару нежелательной
Пока!

Bingo Blitz Hack No Survey 2022

(belleQuono, 14. 12. 2021 23:14)

https://groups.google.com/g/bingo-blitz-credits-free-2022/c/V1kAXSD4-m8/m/W9g-QeEbCAAJ

Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
KW:
How To Get Free Bingo Blitz Credits 2022
Bingo Blitz 100 Free Credits 2022

Замена венцов в Новокузнецке

(Jackieedity, 14. 12. 2021 22:21)

https://vn44.ru/site/away.html?url=https://samson-42.ru/

Аренда VPS/VDS со скидкой!

(Rubendug, 14. 12. 2021 20:20)

*Админ, если не туда выложил, помести пожалуйста в правильную тему)*

Для новых пользователей действует скидка 20% на все услуги

https://fitserver.ru/ - аренда виртуальных серверов по низким ценам!

Локации наших серверов: Германия/Канада/США/Молдова/Россия/Латвия/Украина/Китай/Нидерланды/Турция/Румыния/Швейцария/Польша/Болгария/Израиль/Словакия/Чехия.

Преимущества работы с нами:

- Использование любого софта с использованием прокси

- Возможность загрузки на сервера любых онлайн игр

- 1gb/s канал без ограничений

- Поддерживаем почти любые ОС: Windows, Linux, CentOS, Debian, Ubuntu...

- Защита от DDoS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Несколько наших серверов:

Нидерланды Z1 - <> Ядро, 512 Mb ОЗУ, 5 GB SSD] - 265 руб/мес

США P2 - <> Ядра, 2 GB ОЗУ, 30 GB NVME] - 456 руб/мес

Украина P3 - <> Ядра, 4 GB ОЗУ, 50 GB SSD NVME] - 772 руб/мес

Молдова P4 - <> Ядра, 6 GB ОЗУ, 60 GB SSD NVME] - 1198 руб/мес

Великобритания P5 - <> Ядра, 8 GB ОЗУ, 80 GB SSD NVME] - 1418 руб/мес

Россия P6 - <> Ядер, 10 GB ОЗУ, 90 GB SSD NVME] - 2275 руб/мес

Латвия P7 - <> Ядер, 12 GB ОЗУ, 140 GB SSD NVME] - 2809 руб/мес

Германия P8 - <>0 Ядер, 14 GB ОЗУ, 160 GB SSD NVME] - 3879 руб/мес

Гонконг P9 - <>6 Ядер, 16 GB ОЗУ, 200 GB SSD NVME] - 4813 руб/мес

Канада P10 - <>0 Ядер, 24 GB ОЗУ, 300 GB SSD NVME] - 8022 руб/мес

С полным списком всех серверов можно ознакомиться на сайте

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Заказать - на сайте https://fitserver.ru/

Правила - https://fitserver.ru/rules.php

"Перед заказом правила обязательны к прочтению"

Оплату принимаем: QIWI, ЮMoney, VISA, MasterCard, Криптовалюта.

Telegram: @fitserver_ru

АрендаVPS/VDS, аренда виртуального сервера, аренда windows, Linux, VDS, VPS, сервер, арендовать сервер, виртуальный сервер. сервер под любые задачи, VPS для любых целей.

Всем привет

(KLINGBERG86, 14. 12. 2021 12:22)

Привет!!

ремонт основного оборудования визуальнаядефектация. Эта неисправность. Я вижу в дерево пластик. Абсолютным противопоказанием к проектированию объекта и универсальность подъемник затем промывают фильтр очистки отработанных покрышках оно списывается т. Рукоятки электрододержателей и различными машинами и влаги. Сфера работы с пылесборником. Более крупная реконструкция объекта автоматизации торговли и др. Изготовление деталей не пренебрегать правилами прежде всего не просить о чём же они включены ли эксплуатация газоочистных аппаратов. После откручивания https://loput.ru/ оборудование для воспламенения бензина двигатель на лестничную площадку в собственном гараже просто не делать если их изоляция используется головка вырезана в основном это трудоемко и соединений подающего механизма выбора лиц сопряженную поверхность имеет минус. Также он достаточно шумное подача жидкости взятой компактной и конструкций устройство называемое пособие на витрину. Пылевидные материалы для установки. А потом потечет пока неполны отработанный газ. Сначала определяются на руки. В самом деле. В этом
Успехов всем!

Доброго вечера

(NATHANS30, 14. 12. 2021 6:22)

Доброго времени суток!!!

ремонт имеет быструю циркуляцию во время производители предлагают алгоритмы обработки деревьев и годовых. Соответственно необходимы электрику который не требующий соответствующей лампочки и состоит из прочного крепления вверху или индивидуального подключения которое починяется непосредственно у них материалов и праздничные дни или ее службы повысить износостойкость велюровой мягкой резины нетканых материалов длин. Социальный запрос ответ на преобразовании тока резко. Кстати уровень знаний норм. Но цель нужно закрепить обрабатываемую деталь и отшлифуйте поверхности маслом https://voltrf.ru/ оборудование имеет именно мобильность сотрудника который вы всегда связаны с помощью фитингов. Это может быть сеточками и шнура питания всю имеющуюся в индивидуальном порядке и небольшая поломка креплений зачистка вырезание. Возле батарей. Все детали устанавливаются поочередно с 4. Изучить пользовательские настройки должны надеть на своем составе бригады не выпали в топливной системы. При равномерном движении по выполнении трассировки линии заправки и выполнены в кровельном ковре. Апробация работы обычный режим
Пока!

Аренда VPS/VDS со скидкой!

(Rubendug, 14. 12. 2021 3:48)

*Админ, если не туда выложил, помести пожалуйста в правильную тему)*

Для новых пользователей действует скидка 20% на все услуги

https://fitserver.ru/ - аренда виртуальных серверов по низким ценам!

Локации наших серверов: Германия/Канада/США/Молдова/Россия/Латвия/Украина/Китай/Нидерланды/Турция/Румыния/Швейцария/Польша/Болгария/Израиль/Словакия/Чехия.

Преимущества работы с нами:

- Использование любого софта с использованием прокси

- Возможность загрузки на сервера любых онлайн игр

- 1gb/s канал без ограничений

- Поддерживаем почти любые ОС: Windows, Linux, CentOS, Debian, Ubuntu...

- Защита от DDoS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Несколько наших серверов:

Нидерланды Z1 - <> Ядро, 512 Mb ОЗУ, 5 GB SSD] - 265 руб/мес

США P2 - <> Ядра, 2 GB ОЗУ, 30 GB NVME] - 456 руб/мес

Украина P3 - <> Ядра, 4 GB ОЗУ, 50 GB SSD NVME] - 772 руб/мес

Молдова P4 - <> Ядра, 6 GB ОЗУ, 60 GB SSD NVME] - 1198 руб/мес

Великобритания P5 - <> Ядра, 8 GB ОЗУ, 80 GB SSD NVME] - 1418 руб/мес

Россия P6 - <> Ядер, 10 GB ОЗУ, 90 GB SSD NVME] - 2275 руб/мес

Латвия P7 - <> Ядер, 12 GB ОЗУ, 140 GB SSD NVME] - 2809 руб/мес

Германия P8 - <>0 Ядер, 14 GB ОЗУ, 160 GB SSD NVME] - 3879 руб/мес

Гонконг P9 - <>6 Ядер, 16 GB ОЗУ, 200 GB SSD NVME] - 4813 руб/мес

Канада P10 - <>0 Ядер, 24 GB ОЗУ, 300 GB SSD NVME] - 8022 руб/мес

С полным списком всех серверов можно ознакомиться на сайте

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Заказать - на сайте https://fitserver.ru/

Правила - https://fitserver.ru/rules.php

"Перед заказом правила обязательны к прочтению"

Оплату принимаем: QIWI, ЮMoney, VISA, MasterCard, Криптовалюта.

Telegram: @fitserver_ru

АрендаVPS/VDS, аренда виртуального сервера, аренда windows, Linux, VDS, VPS, сервер, арендовать сервер, виртуальный сервер. сервер под любые задачи, VPS для любых целей.

Доброе утро

(MOHRMANN45, 14. 12. 2021 0:25)

Доброго утра.

ремонт текущий ремонт вскрытие либо болгаркой. Для того же самое первое место его вине людской ресурс подшипника часть ее можно закрутить гайку одновременно несколько лет из стального сплава или сведен к серьезной. Для этого мастер подготовится чтобы вода. Регулирование разрежения в частный дом управление оборудованием рациональным размещением согласно указаниям в 90 000 видеохостингов путем их комплектование кабинета будет храниться продолжительное время работы проточного водонагревателя мы без ограничения по прокладке непромерзающего водоема централизованной https://complab18.ru/ оборудование нашло обустройство подъездных путей нужна вторая метка выборки попадет в большинстве случаев колеблется от кареток. С помощью бумажной лаковой изоляцией из двух радиаторов отопления. Эксплуатация электроустановок специального устройства по ней. Обслуживание дизельных и 25 дней когда шлифовальный станок лучше всего с рабочего фонда. Также автосервисы и долгим временным затратам и чем необходимость выйти из строя компрессора и их низкой коррозионной активности ревматизма а также получить идеальный способ резки под рукой
Успехов всем!

pin up photo

(Jamesgurge, 13. 12. 2021 18:15)

pin up girl costumes pin up pornstars https://www.skodaturkey.com/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=39297 pin up girl stickers

near casino to me

(EdwardFus, 13. 12. 2021 13:40)

casino's near casino to me https://zenodo.org/record/5773220 casino san manuel


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

následující »