Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Роза Хутор Доставка Подарков

(Charlesshuck, 23. 7. 2023 21:42)

Доставка цветов в Красной Поляне предлагает оформить заказ всего за 2 минуты https://flower-glade.ru/6000-10000
Это просто и удобно https://www.flower-glade.ru

15 тюльпанов https://flower-glade.ru/driedflowers

Цветы в корзинке
Монобукеты https://flower-glade.ru/10000

Выводы https://flower-glade.ru/mono

Просим вас заметить, наполнения данной корзины могут измениться, точный состав данный композиции уточняйте у менеджера https://flower-glade.ru/3000-6000

Окна Ы

(Thomashoody, 23. 7. 2023 16:03)

Марина https://okno.ooo/articles/306-okna-rekhau-kakie-luchshe

установленных нами окон в Иркутске https://okno.ooo/images/articles/04-2018/color-windows/colored-windows-4.jpg

от 17 560 руб https://okno.ooo/images/FOTO/besedka/IMG-20171222-WA0016_800x600.jpg
/окно https://okno.ooo/images/FOTO/kottedzh/DSC01151_800x600.jpg

Арочное https://okno.ooo/okna-bez-montazha/okno-800x1160

Размер: 1750 x 1400 мм https://okno.ooo/landbalkon/data/images/dop-svet.jpg

Двухстворчатое, в https://okno.ooo/images/2020/works/balkon-aluminiy-12-02-2020/WhatsApp_Image_2020-02-10_at_203124_2.jpeg
2 https://okno.ooo/images/FOTO/besedka/IMG-20171222-WA0013_800x600.jpg

Освещение На Лестнице

(Ricardoglymn, 22. 7. 2023 5:20)

Магазин: Количество: Алтуфьево https://timberlight.ru/facadelighting

Вопрос: Управление светодиодной лентой с помощью смартфона https://timberlight.ru/jobs

Максим, ноябрь 2021 г https://timberlight.ru/article1

Новости LED https://timberlight.ru/showcaselighting
У нас в продаже новый светодиодный неон https://timberlight.ru/cabinetlighting

Почему нельзя включать более 5м ленты в длину последовательно https://timberlight.ru/facadelighting

У нас большой выбор интерьерных блоков питания https://timberlight.ru/cabinetlighting

Автоматика Для Распашных Ворот Купить

(DavidTop, 22. 7. 2023 2:15)

Их монтируют на воротах небольшого размера, устанавливаемых на частных территориях https://mosvrata.ru/tovar/antenna-came-dd-1ta433/
Они надежны и доступны в цене https://mosvrata.ru/tovar/came-opora-statsionarnaya-dlya-strely-shlagb/
Вы можете сравнить расценки на автоматику для распашных ворот Дорхан и других производителей в таблице ниже https://mosvrata.ru/catalog/aksessuary/page/13/

Рекомендую перед покупкой ознакомиться с советами на форумах в Интернете- какой марки блок управления надежнее и проще запрограммировать по инструкции самостоятельно https://mosvrata.ru/tovar/mehanicheskij-povorotnyj-shlagbaum-usilennyj-3-m/

К закладным элементам на опорах привариваются опорные стойки и петли https://mosvrata.ru/tovar/came-lb180-plata-avarijnogo-pitaniya/
При помощи строительного уровня, обязательно измеряется вертикальность установки https://mosvrata.ru/tovar/nordmotors-nbr-3000-shlagbaum-avtomaticheskij/
После этого навешиваются полотна и проверяется легкость хода створок https://mosvrata.ru/tovar/doorhan-proksimiti-karta-card-em/

Чтобы автоматика заработала, нужно подключить её согласно схеме, прилагаемой к приводам https://mosvrata.ru/catalog/page/24/
Обычно настройка механизма открывания створок ворот сводится к следующему:
Гаражные ворота роллетного типа — это набор фигурных реек из металлопластика, сцепленных подвижным замком, помещенных в направляющие пазы и соединенных в одну конструкцию https://mosvrata.ru/tovar/marantec-digital-339-2/
Двигаясь по пазам они под потолком переламываются в замке, тем самым преодолевая прямой угол, и рейки ворот ходят под потолком, освобождая въезд в гараж https://mosvrata.ru/tovar/privod-dlya-garazhnyh-vorot-nordmotors-ns800b/

В данном случае они выполнены из кирпича, что является наиболее распространенным вариантом https://mosvrata.ru/catalog/page/4/
По центру опорного столба монтируется швеллер или профильная труба 100 х100 мм, для увеличения прочности конструкции https://mosvrata.ru/tovar/alutech-an-motors-asg10004kit-34m-privod-dlya-garazhnyh-vorot/
Данный компонент должен быть забетонирован на глубину не менее 1 м https://mosvrata.ru/catalog/aksessuary/fotoelementy/page/2/
К нему привариваются:

окна в зал пластиковые

(Thomashoody, 21. 7. 2023 21:44)

Ну, еще и потому, что только 1 из 13 соискателей проходят отбор в нашу команду https://okno.ooo/shtulpovye-okna

от 20 800 руб https://okno.ooo/dveri
/окно https://okno.ooo/calc-balcony/images/trim/b3.png

Водоотлив - 250 руб https://okno.ooo/windows/po-profilyu/slajdors

Откосы - 2 800 руб https://okno.ooo/articles/175-uteplenie-i-otdelka-balkona-v-moskve-nedorogo

Сегодня на рынке громадное количество разных производителей пластиковых окон https://okno.ooo/landbalkon/data/images/shtukaturka.jpg
При выборе могут возникнуть трудности https://okno.ooo/images/works/2018/04/1-04/balkon-sapozhok-4_600x800.jpg
Мы лишь можем дать вам практические советы, по нашему мнению, которые помогут Вам правильно подобрать окна в собственное помещение https://okno.ooo/articles/259-zasteklit-balkon-s-ustanovkoj-kryshi-nedorogo

Пластиковые окна В Иркутске https://okno.ooo/calc-balcony/images/glazing/bb3.png

Подсветка Для Кухни Фото

(Ricardoglymn, 21. 7. 2023 19:40)

Новый офисный светильник VARTON NIMBUS сделают Ваше помещение неповторимым https://timberlight.ru/furniturelighting

Товарный вид продукции уточняйте у операторов торгового зала или по телефонам многоканальной справочной службы https://timberlight.ru/ledlights

LED-светильники по форме https://timberlight.ru/kitchenlighting

Световой поток, лм: 3300/3300/2700 Мощность, Вт: 24 Температура свечения, К: 5000/4000/3000 Степень защиты (IP): 20 Гарантия: 3 года Замена: ЛВО/ЛПО 4х18 Рассеиватель: опаловый Корпус: пластик https://timberlight.ru/articles

В ассортименте интернет-магазина Люстроф в Москве имеются дешевые модели теплого, холодного, мягкого, белого света с возможностью настройки мощности от 3000 к до 6500 к https://timberlight.ru/ledlights
Фото примеры RGB LED светильников в интерьере https://timberlight.ru/article1
Отзывы реальных людей на страницах товаров https://timberlight.ru/company
Продажа товаров от эконом до премиум класса https://timberlight.ru/company

Чтобы добавить товар в Смету, Вам необходимо авторизоваться https://timberlight.ru/company

Матрас На Кровать

(Charlesdoold, 21. 7. 2023 18:07)

Правильно сшить валик на молнии тоже несложно https://materline.ru/contacts/
Простой вариант такой наволочки кроят по шаблонам для основы: 1 деталь боковины (большой прямоугольник) и 2 круга для торцовых частей https://materline.ru/contacts/

Подушки для беременных шьются из натуральных и качественных тканей https://materline.ru/catalog/mattresses/lux/laura/
Одно из главных требований – ткань не должна вызывать аллергию https://materline.ru/catalog/mattresses/lux/
Идеально подходят хлопковые ткани, лён, бязь https://materline.ru/catalog/mattresses/lux/laura/

Через несколько месяцев состояние ухудшалось, появлялись головные боли, головокружение, нарушение чувствительности рук и ног, координации движений https://materline.ru/catalog/mattresses/lux/
По совету знакомой решила попробовать подушку Мейрама https://materline.ru/catalog/mattresses/lux/dolce_luna_multipaket/

Первые несколько дней для сеанса будет достаточно лежать на подушке 15–20 минут https://materline.ru/catalog/mattress_toppers/
Эта процедура достаточно болезненная, но необходимо потерпеть https://materline.ru/catalog/mattress_toppers/
Если усиливается ощущение боли на остистых отростках, необходимо сделать перерыв https://materline.ru/contacts/
Продолжить процедуры можно через 3–6 дней в зависимости от болезненности ощущений https://materline.ru

Модельный ряд пополнился товарами, украшенными камнями, стразами, вышивкой https://materline.ru/catalog/
И поскольку стоили они довольно дорого, домохозяйки начали брендированые товары https://materline.ru/catalog/mattresses/lux/dolce_luna_multipaket/

Эффект вытяжения помогает снять спазм с мышц позвоночного столба, мышцы расслабляются, позвонки растягиваются относительно друг друга, в межпозвонковом диске создаётся вакуум и грыжа втягивается внутрь диска https://materline.ru/catalog/mattresses/lux/
Этим методом вылечились уже десятки тысяч людей https://materline.ru/catalog/mattresses/duet/

цена окна пвх москва

(Thomashoody, 21. 7. 2023 3:43)

от 21 450 руб https://okno.ooo/okna-po-serii-doma/moskvoretskaya
/окно https://okno.ooo/images/22-29.jpg

от 27 050 руб https://okno.ooo/calc-balcony/images/glazing/bbb4.png
/окно https://okno.ooo/discounts/102-shkaf-na-balkon-v-podarok

Окно - 31 800 руб https://okno.ooo/calc-balcony/images/trim/p1.png

В холодную пору года не придётся ждать, когда очередь на выполнение заказа дойдёт до вас! Нагрузка на производителя снижается, что приводит к понижению расценок и быстрому производству изделий с любыми характеристиками https://okno.ooo/articles/252-zasteklenie-balkona-alyuminievymi-oknami-osobennosti-i-dostoinstva

Откосы - 3 250 руб https://okno.ooo/images/FOTO/kottedzh/DSC01151_800x600.jpg

Мы организуем доставку, установку и монтаж в удобное для Вас время https://okno.ooo/landbalkon/data/img/q4-5.jpg

Дезинфицирующие Средства

(AnthonyWep, 21. 7. 2023 1:20)

· Паровым методом (110? 20? 0,5атм https://crystal-tr.ru/product/revi-strong/
)дезинфицируют изделия из стекла, металлов, резин, латекса, термостойких полимерных материалов https://crystal-tr.ru/product-category/consumables/koljushhie/katetery-vnutrivennye/
Дезинфекция осуществляется воздействием водяного насыщенного пара под избыточным давлением https://crystal-tr.ru/product/komplekt-belja-dlja-transuretralnoj/
В настоящее время чаще всего используется для обеззараживания одноразовых изделий медицинского назначения, загрязненных биологическими жидкостями https://crystal-tr.ru/product/plastyr-2-5h500-na-polimernoj-osnove-v-bumazhnoj-upakovke-12-sht/

Все работы, связанные с дезинфицирующими средствами (расфасовка, приготовление растворов, обработка объектов и др https://crystal-tr.ru/product/lejkoplastyr-povjazka-sfm-20-0-sm-h-10-0-sm-50-sht/
) проводятся в спецодежде (халат, сапоги, косынка) с обязательным использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, герметичные очки) https://crystal-tr.ru/product/liquidimplant-japonija/
Для защиты кожи рук от пылевидных препаратов рекомендуются рукавицы хлопчатобумажные, а при работе с растворами дезинфицирующих средств — резиновые технические перчатки или рукавицы с пленчатым покрытием https://crystal-tr.ru/product/igla-sterilnaja-0-25-h-4-mm-31g-sfm-50-sht/
Не рекомендуется использовать медицинские перчатки в связи с тем, что затекание в них дезсредств создает условия для раздражения кожи и лучшего всасывания https://crystal-tr.ru/product/perchatki-lateksnye-smotrovye-nesterilnye-opudrennye-sfm-50-par/
Нельзя работать с дезсредствами при наличии мацераций, царапин, ран на участках тела, открытых для воздействия средств, так как через поврежденную кожу облегчается проникновение препарата в организм https://crystal-tr.ru/product/rentgenpljonka-sarestream-health-kodak-mxb-20h40/

Раствор дезинфицирующего средства нельзя использовать до предельного срока применения, если не был произведен контроль активности рабочих растворов при помощи тест-полосок https://crystal-tr.ru/product/lejkoplastyr-baktericidnyj-sfm-7-2-sm-h-1-9-sm-polimer-400-sht/

Используется для гигиенической обработки кожи рук, операционного поля, инъекционного поля, перчаток, экспресс-дезинфекции различных поверхностей, оборудования https://crystal-tr.ru/product/rentgenpljonka-sarestream-health-dvb-20h25-8x10-125-listov/

Орошение используется для дезинфекционной обработки поверхностей помещений, преимущественно, стен, проводится с помощью гидропульта (иного аналогичного приспособления): стены помещения орошаются сверху (слева направо по горизонтали) с последующим постепенным перемещением вниз, после чего избыток влаги собирается с пола ветошью https://crystal-tr.ru/product/rentgenpljonka-sfm-x-ray-gf-20h40-zeljonochuvstvitelnaja/

Спирты включают в себя препараты на основе этанола, пропанола и изопропанола https://crystal-tr.ru/product/plastyr-na-netkanevoj-osnove-5-0-h-500-sm-plastik-6-sht/
Они образуют на поверхности кожи пленку, которая не дает колонизироваться бактериям https://crystal-tr.ru/product/kosmetologicheskoe-kreslo-mk22/
Такой же принцип действия и на медицинском инструментарии https://crystal-tr.ru/product-category/medfurniture/kresla-stulja/

Окна На Лоджию

(Thomashoody, 20. 7. 2023 22:41)

5 https://okno.ooo/landbalkon/data/images/balkon-3m.jpg
Полный демонтаж старого остекления и вынос строительного мусора https://okno.ooo/images/works/2018/03/21/balkon-21-03-2018-2_600x800.jpg

Важным этапом, помимо выбора профиля и типа стеклопакета, является монтаж пластиковых окон https://okno.ooo/sliding-windows
Профессиональная квалификация мастеров и замерщиков подтверждается регулярным тестированием https://okno.ooo/images/2020/balkon-23062020-1.jpeg
Использование эффективных методов обучения по работе с современными технологиями; безопасных сертифицированных материалов - гарантия профессионализма специалистов компании и уверенность в том, теплофизические показатели ПВХ - изделий полностью соответствуют заявленным https://okno.ooo/landbalkon/landbalk-2.jpg

ХОТИТЕ РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ СВОИХ ОКОН?
Ваше спокойствие — это наша забота https://okno.ooo/okna-po-serii-doma/i-700a
Специальная служба компании “Заводские окна” обеспечивает контроль качества на всех стадиях работы https://okno.ooo/calc-balcony/images/glazing/st2.png

Установка пластиковых окон – трудоемкий и кропотливый процесс, который требует привлечения специалистов https://okno.ooo/landbalkon/data/images/balkon-3m.jpg
Только правильно установленные окна будут долго служить и обеспечивать вашему дому комфорт https://okno.ooo/gotovye-balkony
Мы проводим монтаж по ГОСТу с использованием высококачественных материалов https://okno.ooo/landbalkon/data/images/osteklenie-plastik-laminacia.jpg

Современные технологии позволяют создавать не просто теплые и красивые окна, но и окна, которые являются частью системы умный дом https://okno.ooo/articles/154-plastikovye-okna-rekhau-pod-klyuch
И эти технологии сегодня уже доступны в Иркутской области https://okno.ooo/images/FOTO/VseOkna/osteklenie-balkonov-12.jpeg

Кухню На Заказ

(Danielror, 20. 7. 2023 22:16)

Материал фасада: МДФ Стиль: Евро, Минимализм, Современный Цвет: Белые, Черный Столешница: Кварц Цена за погонный метр: 51 600 рублей https://www.komod-kitchen.art/materiali

Кухни по расположению:
Цена 44 100 руб https://www.komod-kitchen.art/detskaya-na-zakaz

цены на 30-40% ниже рыночных в регионе, без наценок и переплат, благодаря собственному производству; изготовление кухонь любой сложности и размеров; производство кухни по персональным размерам за 5-10 рабочих дней, благодаря наличию материалов и фурнитуры на складе компании; разработка персонального дизайна кухни, учитывающего оптимальное расположение элементов мебели и бытовой техники, стиль интерьера, на основании заключения дизайнера-замерщика; обширный выбор безопасных и экологичных материалов https://www.komod-kitchen.art/detskaya-na-zakaz
Готовая продукция сертифицирована по ГОСТ ЕАС; предоставление клиентам бесплатных сервисных услуг на всех этапах от заказа до установки – консультация менеджера, выезд дизайнера-замерщика, доставка по Москве и области и сборка мебели; контроль производства и гарантия на мебель до 5 лет https://www.komod-kitchen.art/

Популярные виды фасадов кухонь их характеристики:
Материал фасада: Шпон, Стекло Стиль: Дизайнерские, Эксклюзивные, Евро, Итальянский, Современный Цвет: Белые, Бежевый, Орех Столешница: Кварц Цена за погонный метр: 38 916 рублей https://www.komod-kitchen.art/detskaya-na-zakaz

Угри И Прыщи

(Jamesmet, 20. 7. 2023 18:01)

Волос, сожжённый александритовым лазером, больше не вырастает https://www.egoestetica-med.ru/oborudovanie
Луч устраняет и его, и фолликул с волосяным сосочком https://www.egoestetica-med.ru/sheya
Уже после 1 сеанса можно забыть о растительности в этой зоне на 2 месяца, а следующие волоски вырастут значительно тоньше, реже и светлее https://www.egoestetica-med.ru/kak-vozdeystvuet-lazer

Использование современной аппаратуры и инновационных технологий объясняет достаточно высокую стоимость сеанса https://www.egoestetica-med.ru/nogi-polnostyu
Ориентировочную цену лазерной эпиляции врач может подсказать после визуального осмотра https://www.egoestetica-med.ru/kompleks-layt

Осмотр врача-дерматолога требуется в обязательном порядке, даже если вы уверены в своем здоровье https://www.egoestetica-med.ru/ruki-polnostyu
Лазерная эпиляция делается только на здоровой коже https://www.egoestetica-med.ru/services
Не должно быть ни красных пятен, ни высыпаний, ни повреждений на коже https://www.egoestetica-med.ru/neskolko-slov-o-nas
После визуального осмотра врач-дерматолог либо даст вам разрешение на проведение процедуры, либо попросит пройти дополнительное обследование у других специалистов и сдать анализы в случае подозрения на наличие противопоказаний https://www.egoestetica-med.ru/ruchnoy-massazh

Куриное яйцо – очень распространенный и доступный продукт, без которого не могут представить свой рацион многие из нас https://www.egoestetica-med.ru/kompleks-all-inclucive
А главное — очень полезный! Стоит употреблять всего два яйца каждый день, чтобы добиться заметных улучшений в работе организма https://www.egoestetica-med.ru/zhivot
Каких именно – узнаете из этого ролика https://www.egoestetica-med.ru/sheya

Нет ничего лучше восходящего тренда, который требует не только наименьших усилий, но и минимальных затрат https://www.egoestetica-med.ru/preimuschestva-diodnoy-epilyacii
Такая тенденция – это носки, которые смогут полностью преобразить ваш наряд https://www.egoestetica-med.ru/nogi-polnostyu

Частота процедур обусловлена типом волос и чувствительностью кожи https://www.egoestetica-med.ru/kompleks-layt
Чем жестче и темнее волос, тем больше процедур потребуется, но проводятся они не чаще одного раза в месяц https://www.egoestetica-med.ru/neskolko-slov-o-nas
Светлый и мягкий пушок удаляется практически с первой попытки, при этом волосы могу не расти месяцев шесть, а то и вовсе больше не появятся https://www.egoestetica-med.ru/

Exploring the Magic of Dating: Connections, Nurturing, and Determining

(Charlesrew, 20. 7. 2023 17:25)

Dating is a excursion that encompasses the magic of vulnerable coherence, slighting rise, and alluring discoveries. It is a method toe which individuals scrutinize dreamt-up possibilities, getting to comprehend each other on a deeper level. Dating allows people to share experiences, market ideas, and create consequential connections.
https://porn-xhamster.com

In the realm of dating, whole encounters a diverse string of emotions. There's the exhilaration of convention someone new, the presentiment of a beginning date, and the titillation of discovering stale interests and shared values. It is a continually of vulnerability and self-discovery as individuals unreserved themselves up to the potentiality of love and companionship.
https://gayfolksmovement.org

Striking communication lies at the will of dating, facilitating understanding and consistency between two people. It involves active listening, virtuous symbol, and empathy, creating a gap for trustworthy dialogue. Thoroughly communication, individuals can inquire their compatibility, the board thoughts and dreams, and build a bottom of trust.

From my contemplation

(LeotaJut, 20. 7. 2023 2:45)


Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

Ж Д Грузоперевозки По России

(JustinFal, 19. 7. 2023 15:50)

Скорость Автотранспорт Самый быстрый вариант сборной грузоперевозки Железнодорожный транспорт Менее оперативный способ грузоперевозки Стоимость Автотранспорт Цена выше, чем перевозка железнодорожным транспортом Железнодорожный транспорт Один из самых дешевых вариантов доставки Особенности грузоперевозки Автотранспорт Возможны временные задержки на границах, однако, наш опыт позволяет заранее прогнозировать это Железнодорожный транспорт Скорость зависит от загруженности железнодорожных станций и погранпереходов Автотранспорт Железнодорожный транспорт Скорость Самый быстрый вариант сборной грузоперевозки Менее оперативный способ грузоперевозки Стоимость Цена выше, чем перевозка железнодорожным транспортом Один из самых дешевых вариантов доставки Особенности грузоперевозки Возможны временные задержки на границах, однако, наш опыт позволяет заранее прогнозировать это Скорость зависит от загруженности железнодорожных станций и погранпереходов https://gruzovozkin.pro/catalog/mezhdunarodnye-perevozki/morskaya-perevozka-gruzov

Компания Boxberry запустила новое направление: доставку посылок в Казахстан, Беларусь, Киргизию и Армению https://gruzovozkin.pro/catalog/gruzoperevozki-po-rossii/perevozka-nalivnykh-gruzov

Компания организует транспортировку:
Мы разработали несколько схем логистики для обслуживания бизнес процессов:
Все перевозчики проходят у нас проверку документов и подтверждение транспорта https://gruzovozkin.pro/catalog/dostavka-gruzov-viz-kitaya/morskaya-dostavka-viz-kitaya

Поиск попутной машины по типу кузова https://gruzovozkin.pro/catalog/gruzoperevozki-po-rossii/gruzoperevozki-mezhgorod

Exploring the Miraculous of Dating: Connections, Advancement, and Idea

(Charlesrew, 19. 7. 2023 9:38)

Dating is a excursion that encompasses the magic of good-natured bearing, personal rise, and alluring discoveries. It is a process toe which individuals search dreamt-up possibilities, getting to be acquainted with each other on a deeper level. Dating allows people to allowance experiences, market ideas, and fashion consequential connections.
https://siteslikespankwire.com

In the monarchy of dating, one encounters a distinctive range of emotions. There's the exhilaration of convention someone trendy, the intuition of a beginning swain, and the titillation of discovering garden interests and shared values. It is a time of vulnerability and self-discovery as individuals unreserved themselves up to the possibility of rapture and companionship.
https://interracialdating.me

Striking communication lies at the will of dating, facilitating accord and connection between two people. It involves acting listening, honest symbol, and empathy, creating a space on veritable dialogue. Thoroughly communication, individuals can enquire into their compatibility, exchange thoughts and dreams, and build a bottom of trust.

Что Такое Электроэпиляция

(Jamesmet, 19. 7. 2023 1:28)

Настало время идти в школу — кому-то впервые, кому-то нет, — и родители могут столкнуться с нежеланием ребенка приступать к учебе https://www.egoestetica-med.ru/chto-budet-posle-procedury
Что делать, если ребенок наотрез отказывается учиться и вредничает? Советуем посмотреть видео с интересными советами от мамы, которая не совсем стандартно подошла к решению проблемы https://www.egoestetica-med.ru/podgotovka-k-procedure-0

Была сегодня первый раз https://www.egoestetica-med.ru/kompleks-all-inclucive
Очень понравился косметолог Амалия https://www.egoestetica-med.ru/sheya
Приятная, внимательная https://www.egoestetica-med.ru/smas-lifting-ultraformer
Все рассказала, ответила на все вопросы https://www.egoestetica-med.ru/kompleks-layt
Спасибо! Теперь через месяц как на праздник )
Ответ: Такая процедура абсолютно безопасна и не вредна https://www.egoestetica-med.ru/apparatnyy-massazh-rsl-skulpturirovanie-tela
Все оборудование имеет медицинские лицензии и сертификаты https://www.egoestetica-med.ru/kompleks-all-inclusive
А исходящее от лазера облучение не вреднее, чем от тостера или электрического чайника https://www.egoestetica-med.ru/smas-lifting-ultraformer

Безусловно, нужно знать, как действует лазерная эпиляция, сам процесс https://www.egoestetica-med.ru/kompleks-layt-plyus
Для того, чтобы лазер эффективно подействовал, в волосах должен содержаться пигмент меланин https://www.egoestetica-med.ru/kompleks-layt-plyus
С помощью лазера происходит нагрев тканей и фолликулы волос успешно разрушаются https://www.egoestetica-med.ru/klassicheskoe-bikini
Применять лазер стоит только когда идёт состояние роста и, конечно, важно помнить, что навсегда волосы удалить невозможно, так как фолликул всегда стремится к восстановлению https://www.egoestetica-med.ru/elektroepilyaciya
Если спустя 3-5 сеансов волосы начинают расти гораздо быстрее – переживать не стоит, это парадокс, который является нормальным и который не должен стать причиной предотвращения курса https://www.egoestetica-med.ru/services

Лазерная эпиляция — процедура, направленная на удаление волос и разрушение волосяных фолликулов https://www.egoestetica-med.ru/ruchnoy-massazh
Косметическая процедура https://www.egoestetica-med.ru/o-lazernoy-epilyacii
Производится при помощи лазерного оборудования https://www.egoestetica-med.ru/services
Оптимальная продолжительность курса 4-6 процедур https://www.egoestetica-med.ru/kak-vozdeystvuet-lazer
Перерыв между курсами 4-6 недель https://www.egoestetica-med.ru/kompleks-layt-plyus
Лазерная эпиляция — эффективный и безболезненный способ удаления волос с любого участка тела https://www.egoestetica-med.ru/klassicheskoe-bikini

Возможность проведения удаления растительности без прикладывания насадки аппарата к коже определяется длиной волны, которую производит прибор https://www.egoestetica-med.ru/kompleks-vse-telo
Так, бесконтактных рубиновых аппаратов не существует https://www.egoestetica-med.ru/kak-vozdeystvuet-lazer

Искусственный интеллект и новейшие технологии

(Iskusstven_emma, 17. 7. 2023 13:16)

Все новые технологии на первом месте

gеt nоw # bіg bonus

(PetarCrora, 16. 7. 2023 23:33)

Best onlіnе саsіno
Bіg bоnus аnd Frееsріns
Spоrt bеttіng аnd pоkеr

go now https://tinyurl.com/2th7hsn6

Syvenirs

(syveniyyrJew, 16. 7. 2023 15:37)

https://imatreshki.ru/ syvenirs


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157

následující »