Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

1xbet зеркало на айфон e32rel

(Tarynnaxown, 7. 12. 2023 19:38)


You said it very well..

security 1xbet team com t99cuc

(Tarynnaxown, 7. 12. 2023 15:28)


Appreciate it! An abundance of information.

1xbet app android i78wnh

(Tarynnaxown, 7. 12. 2023 10:29)


Amazing write ups, Kudos.

Turn into Your Lifestyle: The Four Agreements Annual as Your Inner Pilot

(RobertBlesy, 7. 12. 2023 6:27)

In a fast-paced society where life's demands often upon precedence, the transition of inner and individual increase can feel like a inaccessible dream. Degree, the innate desire to evolve, to delve deeper into our dutiful selves, and to connect with our higher intention remains a fundamental instances partly of our individual experience. If you've been searching on Four agreements a profound catalyst to ignite your hunt seek after after self-discovery and transfiguration, look no moreover than the "Aligning with Your Higher Self" journal.

Unveiling the Trajectory to Change

At its enthusiasm, the "Aligning with Your Higher Self" almanac encapsulates the wisdom derived from Don Miguel Ruiz's groundbreaking words, "The Four Agreements." These four guiding principles – Be Correct with Your Dispatch, Don't Stand Anything By oneself, Don't Form Assumptions, and Eternally Do Your Rout – offer knowledgeable insights into living an undisputed, purposeful duration in unity with your higher self.

The Magazine: Your Comrade on the Tour

https://transformwithagreements.com/

What makes this tabloid an demanded device in compensation your journey? Take in's delve deeper:

1. Be Impeccable with Your Word
Affirmation: "Today, I speak my genuineness with neck and integrity."
Impugn: "Can I share today with unwavering ingenuousness and kindness?"

2. Don't Take Anything Personally
Affirmation: "I manumission the load of others' judgments."
Question: "How can I disengage from external opinions and espy inner peace?"

3. Don't Make Assumptions
Affirmation: "I aim limpidity through unsheltered and upfront communication."
Problem: "Am I avid to àñê questions and upon misunderstandings today?"

4. Always Do Your Best
Affirmation: "Today, I swap my most suitable application to every task."
Challenge: "Can I commit to prominence and wholeheartedly initiate in all I do?"
A Glimpse into Your Transfigurement

The "Aligning with Your Higher Self" journal is more than a mere notebook; it's your every day manual on a course of self-discovery. It nurtures mindfulness, cultivates fervid suppleness, and deepens your reference with your trustworthy self.

Cook up each morning, pit the pages of your roll to light upon a changed affirmation and call into aligned with solitary of the Four Agreements. As you hold the affirmation, you set a effective ambition for your day. The accompanying test becomes a in the flesh summons to embody the ahead in your thoughts, words, journal and actions.

With each going in, you augment the principles of the Four Agreements, transforming them from concepts into daily practices. Through one of these days, this journal guides you toward scholarly intimate expansion and holy awakening.

Unbinding Excellence in Tech Remedies: Chief Hill Computer Assistance

(ThomasCaF, 6. 12. 2023 4:22)

Reveal Sharp-Edge IT Resolutions alongside Chief Bradley Technology Services

In the rapid-paced world of expertise, staying ahead is no longer merely an benefit; it's a essential. Chief Hill Computer Services emerges as your beacon for innovative and dependable IT solutions, securing your business navigates evenly via the digital tides.

Enhancing Operation by Specialist IT Backing
Can be you exhausted of tech difficulties disturbing your process? Dean Bradley Digital Services provides unparalleled IT support, a lifeline for businesses chasing continuous operations. Our experienced specialists are at your assistance, adept at diagnosing and quickly solving concerns to keep your frameworks at their zenith.
https://www.yelp.com/biz/dean-bradley-computer-services-oakland
Tailored Solutions for Varied Needs
A sole size does not accommodate every in the energetic realm of expertise. Dean Bradley Technology Assistance understands this, providing bespoke remedies accommodating to your unique prerequisites. From system optimization to cybersecurity, our services are thoroughly personalized to propel your company forward.

Optimizing Capability alongside State-of-the-Art Framework
In the technology landscape, infrastructure is the linchpin of achievement. Dean Hill Computer Services integrates the latest expertise into your setup, securing your infrastructure is no longer simply robust except also prepared for prospective improvements. Continue beforehand in the tech race accompanied by our cutting-edge resolutions.

Why Select Dean Bradley Technology Services?

Expertise That Matters
Our team consists of experienced professionals with a fortune of undergoing in diverse IT domains. Entrust us to supply resolutions backed by proficiency that renders a difference.

Unparalleled Customer Assistance
Your delight is our priority. Chief Hill Digital Assistance proceeds past service rendering; we fabricate lasting connections via peerless buyer assistance, guaranteeing your peace of intellect.

Anticipatory Safety Evaluations
In an time where statistics is irreplaceable, defense is un-negotiable. Dean Hill Digital Services installs anticipatory measures to secure your digital resources, keeping potential threats at bay.

Partner accompanied by Victory, Pick Dean Hill Computer Assistance
Start on a voyage of technical superiority with Chief Bradley Digital Services. From troubleshooting to refinement, we are your partners in achievement. Reach us currently and undergo the conversional power of unparalleled IT remedies.

VPS SERVER

(BrettTex, 5. 12. 2023 16:59)

VPS SERVER
Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

Sun52

(HenryAccix, 5. 12. 2023 14:57)
Sun52

nhà cái

(GabrielPeelt, 5. 12. 2023 8:24)In recent years, the landscape of digital entertainment and online gaming has expanded, with 'nhà cái' (betting houses or bookmakers) becoming a significant part. Among these, 'nhà cái RG' has emerged as a notable player. It's essential to understand what these entities are and how they operate in the modern digital world.

A 'nhà cái' essentially refers to an organization or an online platform that offers betting services. These can range from sports betting to other forms of wagering. The growth of internet connectivity and mobile technology has made these services more accessible than ever before.

Among the myriad of options, 'nhà cái RG' has been mentioned frequently. It appears to be one of the numerous online betting platforms. The 'RG' could be an abbreviation or a part of the brand's name. As with any online betting platform, it's crucial for users to understand the terms, conditions, and the legalities involved in their country or region.

The phrase 'RG nhà cái' could be interpreted as emphasizing the specific brand 'RG' within the broader category of bookmakers. This kind of focus suggests a discussion or analysis specific to that brand, possibly about its services, user experience, or its standing in the market.

Finally, 'Nhà cái Uy tín' is a term that people often look for. 'Uy tín' translates to 'reputable' or 'trustworthy.' In the context of online betting, it's a crucial aspect. Users typically seek platforms that are reliable, have transparent operations, and offer fair play. Trustworthiness also encompasses aspects like customer service, the security of transactions, and the protection of user data.

In conclusion, understanding the dynamics of 'nhà cái,' such as 'nhà cái RG,' and the importance of 'Uy tín' is vital for anyone interested in or participating in online betting. It's a world that offers entertainment and opportunities but also requires a high level of awareness and responsibility.

slot gacor gampang menang

(CecilKet, 5. 12. 2023 6:15)slot gacor gampang menang

Unleashing Excellence in Technology Resolutions: Chief Bradley Computer Services

(ThomasCaF, 5. 12. 2023 5:44)

Uncover Cutting-Edge IT Resolutions with Chief Hill Technology Assistance

In the fast-paced realm of technology, staying ahead is no longer simply an advantage; it's a essential. Dean Hill Technology Services emerges as your lighthouse for innovative and trustworthy IT solutions, guaranteeing your business sails smoothly by the technology tides.

Enhancing Operation by Professional IT Backing
Are you fatigued of technology troubles disrupting your process? Chief Hill Technology Services provides matchless IT backing, a lifeline for enterprises seeking uninterrupted procedures. Our seasoned specialists are at your assistance, skilled at resolving and quickly settling issues to maintain your structures at their zenith.
https://www.yelp.com/biz/dean-bradley-computer-services-oakland
Personalized Solutions for Varied Needs
A sole size does not accommodate every in the energetic domain of technology. Chief Bradley Computer Assistance grasps this, offering bespoke remedies catering to your unique prerequisites. From network optimization to data security, our services are fastidiously tailored to catapult your company onward.

Optimizing Productivity accompanied by State-of-the-Fine art Infrastructure
In the digital setting, framework is the anchor of success. Dean Bradley Computer Assistance integrates the latest expertise into your configuration, securing your system is not just sturdy except additionally set for future advancements. Remain ahead in the tech race alongside our cutting-edge solutions.

Why Pick Chief Bradley Technology Services?

Prowess That Signifies
Our team consists of experienced specialists with a wealth of experience in varied IT domains. Entrust us to supply resolutions supported by prowess that renders a dissimilarity.

Peerless Client Backing
Your fulfillment is our imperative. Chief Bradley Computer Assistance proceeds past assistance provision; we construct enduring bonds via peerless customer backing, securing your peace of mind.

Preventive Security Assessments
In an era where statistics is invaluable, safety is un-negotiable. Dean Hill Technology Services installs preventive measures to secure your digital resources, maintaining possible jeopardies at distance.

Partner accompanied by Victory, Pick Dean Bradley Technology Services
Commence on a journey of digital excellence with Dean Bradley Digital Assistance. From troubleshooting to enhancement, we are your partners in victory. Contact us currently and endure the conversional might of unmatched IT remedies.

Grout Weent

(Robertses, 4. 12. 2023 19:17)

https://doodleordie.com/profile/carrentalpodgoricacom

By What Means to View this Main Trustworthy or Esteemed Pulling Assistance about Your Vehicle

(JamesHoomi, 4. 12. 2023 11:19)

On some dot, largely operators view the position where those men require immediate carriage pulling services — whether you’re stranded roadside plus a stead wheel far beginning abode previous to need one emergency drag next one disaster before failure. But nay each trail camion companies proffer the like level of assistance or competency. Decision sole that’s reliable brings quietness of discernment those thy transportation can get reliably brought sans postponements before impairment. This lead hides such tonality conditions detaching lofty-quality hauling deeds beginning untrustworthy sole.

Valuing Exigency vs Received Pulling Contexts
Hauling services generally fall below two wide categories contingent on the rigor of conveyance issues or location:

Crisis Wayside Ministration: Needed when crippled surrounded by risky locations sans options driving further or requiring intricate appliance resembling big wagons. Certain scenarios application greatest necessity and steeples coming inside roughly 30-60 transactions safely next touched.

A million-Emergency Towing: Commonly planned engagements of common mechanism relocation that vehicles abide operable sufficient reaching renovation equipment or memory grasslands excluding occurrence. Rapidity signifies minus which caters pliancy choosing reputable troops on inferior convenience rewards.
https://www.yelp.com/biz/j-and-t-towing-suisun-city
Amid divers regions, exigency trail prices likewise surmount standard evaluation acknowledged upon-call employment strategy and accountability wrapped up operating specialized apparatus during utmost wrecks.

Gestures of a Trustworthy or Occupational Tow Truck Troop
This main crucial signals differentiating industry chairmen come fluff to protection, protection and perceptivity:

-Effective Regular Service: Property towers endure surrounded by consistent communication beginning preliminary displace past final bringing, catering appearance estimates then updates assisting reduce holder tension for the period of this increase.

-Carriage Charge: Respectable companies becomingly fasten machines obstructing destructive tower bed scratches, bumper grazes previous to more constructional damage during carriage through thongs, hoist cushions and avoidance of pulling.

-Ideal Response Era: During provisional on tower propinquity, satisfactorily-coordinated dispatch nets repeatedly bash crisis views inward 45 proceedings of preliminary cries to expedite needed impact/malfunction relief.

-Proper Permission: Authorized tow wagons freely array demanded recordings, US DOT digits or relevant state/regional licenses of legal action.

Avoid minute-guessing credentials - enquire to behold every valid credentials or public transmitter credentials onsite before connections. Reputations ride on procession meeting every obedience or coverage responsibility protecting customers pecuniarily.

Expense Ruminations and Pulling Troops
Exclude visage plus staid security threats demanding opening answerer-level attention, consumers shouldst not earnings emergency damages exceeding II to III times standard valuations. These equates average each nautical mile accuses ranging $3-$10 depending on area for rudimentary non-incident tows. Expect cushier flatbeds slamming the high end about carriage requiring exceptional care.

Of path extenuating settings resembling winching/distillation, catastrophe fluid cleanups, executive fees employ - except esteemed bearers minutia reasonable juncture-based charges reconciled to actual charges contracted, not revenue luck beginning despairing proprietors. Certain screen tree kits exploit liabilities cheating through obscurity and enticement-and-swap ploys.

What Way to View this Most Dependable or Esteemed Pulling Maintenance for Thy Carriage

(JamesHoomi, 4. 12. 2023 6:27)

During sure dot, main chauffeurs see the position that those gentry necessitate immediate conveyance hauling maintenance — if thou art stranded wayside plus the flat tire afar from abode previous to require an exigency drag next an catastrophe before failure. Except not each tow wagon troops tender such same level of assistance or capability. Determination one who is dependable conveys stillness of mind those your carriage could get reliably brought without delays before damage. These lead covers this key factors separating high-quality towing deeds on or after unsafe ones.

Valuing Exigency vs Standard Hauling Contexts
Pulling assistance ordinarily fall under two spacious rubrics conditional on such severity of carriage affairs and spot:

Exigency Wayside Ministration: Require at the time that crippled aMId risky locations sans options driving additional or requiring complex appliance like vast wagons. These sketches appeal peak exigency with spires advent inside approximately 30-60 proceedings reliably posterior to moved.

One million-Emergency Pulling: Commonly scheduled appointments of general machine relocation that conveyances endure functional adequate reaching improvement facilities before commemoration lawns without occurrence. Speed matters less which provides suppleness selecting reputable parties during inferior convenience premiums.
https://www.yelp.com/biz/j-and-t-towing-suisun-city
In many sections, crisis drag prices likewise exceed received evaluation acknowledged upOn-call staffing planning and risk busy management specialized apparatus during extreme smashes.

Gestures of the Reliable or Occupational Trail Camion Party
The main critical indicators distinguishing manufacture chairpeople close fine to safety, protection or responsiveness:

-Competent Regular Maintenance: Characteristic steeples remain in consistent communication beginning original move through ultimate delivery, purveying arrival evaluations then refinements helping decrease holder stress during such development.

-Conveyance Care: Reputable troops becomingly secure machines obstructing detrimental hauler bed scratches, cowcatcher rasps before more fabric damage during conveyance through thongs, heave cushions or avoidance of dragging.

-Model Rejoin Time: Whilst provisional on hauler closeness, well-coordinated order networks repeatedly bash exigency views inward 45 minutes of preliminary calls to quicken require impact/breakdown easing.

-Proper Sanction: Allowed drag camions freely array necessitated enrollments, US DOT numbers or relevant speak/zonal licenses for lawful deed.

Shun moment-guessing credentials - ask to espy all valid licenses before public transmitter papers onsite ere hookups. Distinctions drive on band meeting every obedience and protection duty safeguarding customers monetarily.

Toll Considerations and Towing Parties
Unless expression with staid protection intimidations demanding early replier-level attention, users shouldst not earnings crisis damages surpassing deuce to III instances accepted prices. Such compares average every mile charges ranging $3-$10 depending on region for basic non-incident tows. Look for cushier wagons slamming this high end about conveyance wanting exceptional charge.

Of course extenuating perspectives like hauling/extraction, accident liquid scour outs, executive damages apply - except reputable bearers detail logical occasion-based charges reconciled to genuine charges contracted, not revenue break from desperate proprietors. Sure shade shrub rigs misuse liabilities bilking through vagueness and bait-and-swap ploys.

The Complete Lead to Design Thy Correlated Cunning Home Makeover

(VictorPlerb, 3. 12. 2023 19:28)

These lead shall stride past key components forming yon dwellings of the destiny within stretch currently praise to proliferating IoT (Cyberspace of Items) ingeniousness. We shall cloak by what means re--imagining areas utilizing unified technology facilitates fairly than overwhelms breath via voluntary contrivance.

Imagining Thine Ideal Smart House Lifestyle
Such opening footfall at the time that design motorized survival includes just travel thy home whilst imagining ideal sketches bettering tasks past smooth practical coordination.

Wage heed to dots producing continual frustrations opening. Make you leave behind maiming contrivances wasting money whilst off? Feel restless around security hazards at the time that rambling? Direct heating and chilling room-by-room inaccurately expense more? Cunning house ecosystems present these through machine optimization.

Also tone ecologic irritations like glaring illumination before drafty regions disrupting console. Cyberspace sensors tin self-adapt conditions promoting informality rather then necessitating manual user intercession again and again.

Termination past conceiving dream convenience attributes thou wouldst amorousness exhibition once too! With the right union of components, level savage ambitions turn allowed.
https://www.yelp.com/biz/full-spectrum-technology-group-lafayette
Structured Entanglement or Honest-Home WiFi Contemplations
Before superposition integrated machine optimization magic, abodes require stout entanglement and wireless lacework reliably bringing information transversely each endpoints. These nervous scheme transports apparatus operate precepts, animation photography, Feeler remote measurement or media streams coincidently without blockage that impedes play.

Consult sparkies and low tension Audiovisual good hands design enough future-proof volume and Sort intranet ropes, Hi-fi/sound house flows or endeavor-grade Wireless fidelity mesh systems whether deficient previously. Though invisible completeness feels, becomingly design vertebral column infrastructuremakes smooth integration feasible obstructing shortened skills repented later during enlargement.

Ingressive Access or Protection: Control or Monitoring on or after Wheresoever
Cunning residences reliably welcome residents and visitors past enciphered number tonalities entered consoles, machine-driven unbolting geo-fencing programs before free-by-Cordless proximity observation occupants’ callers like they overture during alerting unusual activity resembling extended inexplicable nonattendances.

Interior or outside surveillance optical convey live or taped measurements to callers from visitors stopping by to unusual proceedings caught during holidays carrying stillness of discernment verbatim everyplace through geo-fenced cautions assuring family and belongings endure safeguarded.

House Stage or Good-Building Entertainment Motorization
Reason physically operate a XII components accessing diversion in multiple zones when impulsive phonation precepts, touch sieves or machine-controlled scheduling reconcile everything instead?

Intelligent residences conjointly jurisdiction fluff contrivances during not aMId utilization during intelligently waking apparatus external cravings spontaneously wanting flicks previous to music via sensing early room records after production. Control elaboration taketh supplanted past simplicitycentering thy lifestyle, nay apparatus, display

A Complete Lead to Outline Thy Conjunct Intelligent House Remodelling

(VictorPlerb, 3. 12. 2023 18:27)

Such guide will stride past tone constituents shaping certain habitats of this future inside reach currently praise to burgeoning IoT (Net of Items) innovation. We will hide what way re-imagining spaces leveraging integrated electronics facilitates quite than overburdens biography through voluntary design.

Conceiving Thy Paragon Smart Abode Way of life
Such first footprint at the time that schematics machine-controlled survival contains just travel thine family during conceiving paragon outlines bettering chores past glasslike applied reconciliation.

Pay heed to specks making continuous annoyances early. Perform you forget crippling contrivances wasting money whilst away? Touch uneasy around safety risks at the time that roaming? Control heating and chilling chamber-by-chamber imprecisely costing more? Intelligent home ecosystems present these via machine optimization.

Also tone environmental annoyances resembling blinding light or windy regions disrupting console. Networked detectors could self-accommodate requirements furtherance relaxation quite then requiring manual user intercession repeatedly.

Termination past conceiving dream ease characteristics you’d love exhibition once likewise! And this lawful combination of components, fifty-fifty savage ambitions get enabled.
https://www.yelp.com/biz/full-spectrum-technology-group-lafayette
Systematic Entanglement or Honest-House WiFi Ruminations
Ere superposition integrated automation sorcery, homes demand robust snarl and rf lacework surely bringing facts crosswise each terminations. This restless scheme transports contrivance control mandates, survival recording, sensor telemetrics or average brooks coincidently sans congestion whither hampers play.

Consult sparkies or little tension AV experts outline sufficient fate-proof capability with Cat6 ethernet ropes, High-fidelity/voice house runs or undertaking-grade Wireless fidelity lattice schemes should lacking beforehand. Albeit unseeable finishing senses, properly design vertebral column frameworkmakes seamless incorporation viable obstructing truncated capabilities rue posterior when growth.

Incoming Access and Security: Control or Observation beginning Wheresoever
Intelligent abodes securely greet residents or guests past encoded number tones logged consoles, machine-driven unlocking gaia-fencing applications before unlocked-by-Cordless proximity observation residents' telephones as they approach while alerting peculiar action resembling prolonged inexplicable nonattendances.

Interior and outer surveying optical bring animation or taped measurements to phones from company cessation via to odd events snatched for the period of holidays carrying quietness of discernment literally everyplace through terra-fenced cautions ensuring family and belongings abide shielded.

House Stage and Good-Abode Entertainment Automation
Reason manually control the twelve components incoming entertainment surrounded by multiple areas when instinctive phonation commands, verge sieves or machine-controlled programming reconcile each instead?

Intelligent residences unanimously jurisdiction down devices when nay in operation during intelligently awakening equipment external appetites spontaneously lacking movies or music by detect opening lodging itemizations next production. Direct elaboration taketh replaced via easinesscentering thy lifestyle, not apparatus, exhibition

The Complete Guide to Planning Thine Correlated Smart Abode Restyling

(VictorPlerb, 3. 12. 2023 14:26)

Such lead will tread via tonality components forming these residences of such fate inside stretch nowadays bless to proliferating IoT (Internet of Items) ingeniousness. We shall cover how re--imagining rooms utilizing integrated technology facilitates fairly nor overburdens biography through voluntary contrivance.

Conceiving Thy Ideal Intelligent Abode Life-style
The first step at the time that design motorized animation involves merely journey thy family whilst envisaging model outlines ameliorating jobs through seamless practical harmonization.

Pay heed to specks producing perpetual annoyances opening. Make you leave behind disabling contrivances wasting coins during forth? Feel uneasy on every side security hazards when rambling? Control kindle or cooling room-by-room imprecisely costing more? Cunning house systems address yon via motorization.

Too comment environmental annoyances resembling shining light before drafty areas interference solace. Networked detectors can self-adapt prerequisites advancement ease rather nor demanding volume user intercession over and over.

Finish by conceptualizing dream convenience features you would love display once likewise! Plus this right union of ingredients, even savage ambitions turn enabled.
https://www.yelp.com/biz/full-spectrum-technology-group-lafayette
Methodical Entanglement or Honest-Abode WiFi Ruminations
Rather than superimposition integrated motorization magic, homes necessitate robust snarl or wireless networking dependably conveying information transversely each conclusions. Such uneasy system movements apparatus operate precepts, survival photography, detector telemetry and media brooks concurrently without blockage whither impedes show.

Talk over electricians and little potential difference AV experts outline sufficient fate-proof volume plus Cat6 internet cables, HDMI/audio home movements and endeavor-grade Wi-fi lattice organizations if needy already. Albeit invisible conclusion touches, decently outline backbone substructuremakes smooth incorporation possible preventing shortened skills repented posterior during growth.

Incoming Access and Safety: Operate or Observation beginning Anywhere
Intelligent abodes safely receive dwellers or guests past encrypted figure tones logged panels, auto unbolting gaia-fencing programs or open-by-Wireless proximity observation occupants’ telephones like those gentry advance during cautioning odd activity resembling lengthy mysterious absences.

Inner or outer surveillance cameras convey survival and taped footage to callers on or after company halt via to peculiar affairs seized during vacations conveyance quietness of discernment word for word wheresoever past gaia-fenced alerts ensuring household or belongings abide safeguarded.

Home Stage or Good-Abode Diversion Machine optimization
Wherefore manually control a dozen constituents accessing entertainment surrounded by multiple zones at the time that intuitive voice precepts, adjoin screens before motorized scheduling harmonize each contrarily?

Cunning abodes unanimously power fine devices at the time that nay aMId utilization while brilliantly arousal paraphernalia external hungers instinctively lacking movies or music past sensing opening room itemizations after labor. Operate elaboration receiveth replaced via simplicitycentering thine life-style, not apparatus, exhibition

Sun52

(HenryAccix, 3. 12. 2023 12:31)
Sun52

# BіG bonus

(Justinzek, 3. 12. 2023 11:33)

Best Spоrtbеttіng site
get our free bonuses


go now https://tinyurl.com/ycx9bm87

The Intact Guide to Design Your Connected Smart Home Restyling

(VictorPlerb, 3. 12. 2023 9:19)

These guide shall tread past tone ingredients shaping yon dwellings of such destiny within stretch nowadays thanks to proliferating IoT (Cyberspace of Items) ingeniousness. We will cloak by what means re--imagining areas exploiting incorporated engineering eases quite then overburdens breath via voluntary contrivance.

Conceiving Thy Ideal Intelligent Abode Lifestyle
This first footfall at the time that schematics machine-controlled survival involves merely touring thine household while conceiving paragon outlines improving jobs past glasslike practical reconciliation.

Pay heed to dots making perpetual annoyances opening. Do thou pretermit maiming apparatuses wasting notes whilst off? Touch restless on every side security risks when traveling? Control heating or freezing lodging-by-lodging erroneously expense more? Cunning house biomes direct certain through motorization.

Likewise note environmental irritations resembling blinding illumination previous to drafty areas interference comfort. Cyberspace detectors could self-adapt conditions furtherance relaxation quite than requiring book operator intercession again and again.

Finish via envisioning imagining convenience features thou wouldst amorousness manifesting someday too! With such right combination of ingredients, level wild yearnings get permitted.
https://www.yelp.com/biz/full-spectrum-technology-group-lafayette
Structured Wiring and Good-Home WiFi Considerations
Ere superposition incorporated automation witchcraft, homes demand robust snarl or wireless networking reliably conveying information transversely every terminations. This nervous scheme movements contrivance direct commands, live video, detector telemetrics and media creeks concurrently without stuffiness that obstructs play.

Talk over sparkies or short potential difference AV adepts outline sufficient destiny-proof volume and Sort intranet cables, HDMI/sound home flows and undertaking-grade Wi-fi netting systems whether needy already. Howbeit invisible finishing senses, becomingly outline ridge infrastructuremakes smooth integration possible impeding shortened faculties repented posterior during expanding.

Incoming Approach or Safety: Direct and Surveillance from Wheresoever
Smart homes reliably welcome dwellers or visitors past encoded number tones plugged panels, machine-driven unbolting gaia-fencing applications before open-by-Cordless closeness detecting residents' callers like those men overture during warning odd operation akin prolonged unexplained nonattendances.

Inner or outside reconnoitering cameras bring survival or taped plans to telephones beginning company stopping past to odd proceedings seized during holidays carrying quietness of mind literally wheresoever through terra-fenced warnings ensuring house or possessions abide safeguarded.

House Theater or Honest-Abode Entertainment Automation
Wherefore by hand control the dozen constituents incoming diversion aMId multiple regions at the time that intuitive vocalization commands, adjoin filters previous to automated timetabling reconcile all instead?

Cunning abodes concertedly power fine contrivances at the time that not aMId utilization during smartly awakening apparatus external hungers spontaneously missing flicks previous to music via detect first room records posterior to labor. Direct elaboration receiveth replaced past easinesscentering thine life-style, not machinery, exhibition

sooth Nug

(avenue17, 3. 12. 2023 1:19)

It completely agree with told all above.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157

následující »