Jdi na obsah Jdi na menu
 


KNIŽNÍ VYDÁNÍ

Knihy Otto Horského

 

Cestopisné a životopisné:

Peruánské postřehy CROPPeruánské postřehy

Nejvýraznější cestovatelskou osobností, která poznávala Peru a Bolívii ve druhé polovině 20. století byl Václav Šolc (1919 – 1995), ředitel Náprstkova muzea v Praze. V první polovině 60. let pobýval na jezeře Titicaca, v polovině 70. let cestoval jádrem inckého impéria a s autorem Peruánských postřehů se tam setkal. Mimo jiné právě osobnosti Václava Šolce a Miloslava Stingla (1930) proponují autora a jeho Peruánské postřehy s obecným zájmem české a slovenské společnosti o původní kultury andských zemí. Všem učarovala Latinská Amerika. Pokusili se, a to úspěšně, uskutečnit své představy: navštívit, poznat a popsat pro Evropana vzdálené prostory. V těchto souvislostech přinášejí Otto Horského „Peruánské postřehy“ svědectví o kontinuitě českého zájmu o mimoevropský kulturní odkaz na příkladu Jižní Ameriky. Pro zájemce o dějiny československé hospodářské politiky vůči Latinské Americe jsou na příkladu Peru zajímavé a přínosné autorovy informace týkající se československých aktivit v andské oblasti.

Vydavatel: Repronis Ostrava

Formát A5, barevný obal, 96 stran textu včetně obrázků. Cena  169 Kč.bez DPH

První vydání : ISBN: 80–7329–050–2   © 2004

Druhé vydání: ISBN  978-80-7329-184-6   © 2008

Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org nebo: 602791425@seznam.cz

www.horsky.org  nebo: www.horsky.estranky.cz

 

8 roků na Kubě.jpgOsm roků na Kubě

Kuba,Jamaika,Portoriko…
Který kluk by nesnil o oslnivě krásných dívkách s čokoládovou pletí, o omamné vůni tropického koření a o úžasných barvách jižních květů… Jména dalekých ostrovů a vzdálených zemí sladce zněla v hodinách zeměpisu i mladému studentovi prostějovské střední školy, Ottovi Horskému. Nejvíce ho přitahovala Kuba a cílevědomě šel za svým cílem. Poprvé přistál v Havaně v roce 1978 (to mu bylo 40 let). Působil nejdříve jako hlavní poradce pro inženýrskou geologii na Ministerstvu stavebnictví v Havaně (až do roku 1982) a potom jako vedoucí československé expedice pro průzkumné práce projektu přečerpávací vodní elektrárny v pohoří Escambray (1984–1988). O tom vypráví jeho kniha. V jejím úvodu nastínil velmi stručnou historii karibského ostrova. Do hodnocení politického vývoje po revolučním převratu v roce 1959 se však záměrně nepustil. Vždyť Otto Horský je především přírodovědcem, geologem a obdivovatelem přírodních krás a lidí z masa a kostí, bez ohledu na jejich politické názory. Jako takový si všímá nejen zajímavostí ze života prostých Kubánců, ale například i Fidela Castra a jeho bratra Ramóna, s nimiž se měl rovněž možnost setkat. Na nejvyšší místa žebříčku hodnot každé lidské bytosti staví především charakter, pracovitost a cílevědomost vedoucí krok za krokem k vytčenému cíli. Povrchní patina politických souvislostí ho nezajímá.

Vydavatel: Repronis Ostrava

Formát A5, barevný obal,  180 stran textu včetně obrázků. Cena  199 Kč. Bez DPH

ISBN: 978–80–7329–166–2  © 2008

Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org nebo: 602791425@seznam.cz

www.horsky.org  nebo: www.horsky.estranky.cz

Bájné jezero Titicaca

Bájné Titicaca.jpg

Kniha Bájné jezero Titicaca popisuje historii a prehistorii osídlení okolí jezera od roku 1200 př. n. l. až do dnešní doby. Zabývá se ale i historií jezera v pleistocénu a holocénu, stavem jezera ke konci doby ledové až do dnešní doby, vlivem tajících ledovců na jezero Titicaca a náhorní plošinu Altiplano, hodnotí ekologické problémy jezera v současnosti. V knize je vyjádřen názor, zda hrozí či nehrozí zánik jezera v důsledku globálního oteplování, dále se autor zabývá otázkou vlivu slunečních skvrn na výšku hladiny v jezeře, hodnotí vliv fenoménu El Niňo na jezerní kotlinu. Z hlediska běžného čtenáře jsou zajímavé poznatky o možném výskytu dinosaurů v dané oblasti, zda existovala Atlantida v oblasti Altiplana a jak žijí Urové na plovoucích ostrovech na jezeře na pokraji třetího tisíciletí. Kromě přírodovědeckých poznatků kniha podává populární formou vizuální svědectví o krajině a člověku v oblasti jezera, zejména o formě života a zvycích místních indiánských komunit.

 

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.

Formát A5, barevný obal,  150 stran textu včetně obrázků. Cena  146 Kč.bez DPH  

ISBN: 978-80-87313-50-3  © 2010

e-mail: horsky@horsky.org nebo: 602791425@seznam.cz

www.horsky.org  nebo: www.horsky.estranky.cz

Knihu lze zakoupit na: www.kniznieshop.cz

 

 

Nosičem vody v Egyptě

 

Nosičem vody v Egyptě

Tato kniha je krátkou vzpomínkou na účast autora knihy na budovatelském táboře v Egyptě v roce 1966. Tato krátká, velmi dobrodružná, ale i poučná cesta byla prvním naplněním jeho tužeb po cestování a poznávání světa. Otto Horský si od dětství kladl otázku, proč je svět tak velký a rozmanitý a sám si na ni odpověděl: Svět je proto tak velký, aby byl poznáván. Tato krátká epizoda více než měsíčního pobytu v Egyptě v době poznamenané blížícím se válečným konfliktem  na Blízkém východě pro něj byla velkým zdrojem poučení na politickém kolbišti mezi mládeží ze západních a východních zemí a mezi mládeží ze zemí t.zv. třetího světa, kteří střídavě kolísali mezi oběma ideologiemi. Autor prožil v Egyptě mnohá někdy i nebezpečná dobrodružství, získal  odborné  zkušenosti z výstavby Asuánské přehrady, zpíval v rozhlase píseň na oslavu egyptského  prezidenta Násira a jeden den byl i nosičem vody pro žíznivé účastníky pracovního tábora. Ale získal nejen první cenné zkušenosti. Díky účasti na budovatelském táboře navázal pevná přátelství, přesahující hranice času i vzdálenosti.

 

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.

Formát A5, barevný obal,  104 stran textu včetně obrázků. Cena  128 Kč. Bez DPH 

ISBN: 978-80-7453-050-0   © 2010

e-mail: horsky@horsky.org  nebo:602791425@seznam.cz

www.horsky.org     nebo: www.horsky.estranky.cz

Knihu lze zakoupit na: www.kniznieshop.cz

 

 

 

Záhadné jezero Titicaca a Altiplano

 

Záhadné jezero Titica.jpg Odborný zájem českých zemí o Latinskou Ameriku má svou staletou tradici. Na jejím počátku stanuly jezuitské misie 17. a 18. století, na které navázal cestovatelský zájem a hospodářská a kulturní spolupráce devatenáctého a dvacátého století. Realizovaný projekt expedice Titicaca.2004.CZ, garantovaný českými odborníky z univerzit a odborných pracovišť, byl přednostně směřován k popisu současného stavu jezera Titicaca, a to v jeho přírodovědném i společenskovědném rozměru. Studie byly zaměřeny zejména na historicko-topografický popis jezera a jeho pevninského zázemí, včetně obrazové dokumentace, od geografických a biologických souvislostí po zaznamenání současných informací o stavu dědictví hmotné kultury a společností obývajících břehy a ostrovy jezera. To je, dokumentace krajiny a přítomnosti člověka tak, jak byly nalezeny v roce 2004.

    Získané odborné poznatky doplňují tradici české latinoamerikanistiky, která na sebe upozornila v posledním desetiletí mimo jiné úspěšnou dokumentací pramenů Amazonky (B. Janský, 2000), v poslední době pak objevem záhadných skalních rytin nad ruinami Incawasi poblíž města Huayatara (O. Horský, 2004) a zejména pak objevem ruin nejvýše položeného sídelního komplexu na světě, severovýchodně od jezera Titicaca (Barteček, 2005). Kniha, kromě přírodovědeckých poznatků, podává populární formou vizuální svědectví o krajině a člověku v oblasti jezera, zejména o formě života a zvycích místních indiánských komunit.

 

Vydavatel: Repronis Ostrava

Formát A5, barevný obal,  124 stran textu včetně obrázků. Cena  199 Kč.bez DPH

ISBN: ISBN: 978–80–7329–246–1    © 2010

Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org  nebo:602791425@seznam.cz

www.horsky.org     nebo: www.horsky.estranky.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestopisné črty z levé a pravé kapsy

 

 

Cestopisné črty z levé a pravé kapsy. Proč asi tento název knihy? Je to jen náhodný výmysl nebo smysluplný záměr? První pokusy autora knihy o psaní cestopisných zápisků se datují do roku 1961, kdy uveřejnil několik článků v místních novinách Rozkvět Novojicka. Byl to popis jeho návštěvy ostrova Západních Slovanů, Rujany a ostrova Hiddensee v Baltském moři.  Bylo to svědectví jeho prvního „výletu“ do zahraničí, tehdy ještě s partnerkou, později manželkou Olgou. V letech 1961 až 1976, až do jejího předčasného skonu,  společně absolvovali ještě mnoho zahraničních cest, z nichž některé jsou zaznamenány v samostatných knihách autora, jiné dosud jen v rukopisných poznámkách, některé v této knize. Mezi ně patří črta z návštěvy muzea inkvizice v Limě v roce 1975 a neuvěřitelné zážitky geologa, loretánce Manuela Córdovy – Ríose, který byl zajat Indiány v peruánské džungli a po více než desetiletém zajetí se mu podařilo uprchnout. To je tedy obsahem první části knihy s názvem „Cestopisné črty z levé kapsy“.

„Cestopisné črty z pravé kapsy“ jsou již pozdějšího data. Protože v posledních dvou desetiletích minulého století autor knihy působil většinou v zahraničí a tyto zkušenosti a zážitky již popsal v samostatných knihách, v předkládané knize uvedené črty jsou zajímavými zážitky z jeho krátkých služebních cest v novém tisíciletí. Protože  je geolog, ale i znalec některých jiných oborů, nejedná se v této knize jen o běžný cestovatelský popis navštívených zemí či lokalit, ale i o osobní postřehy a poznatky z návštěvy Velikonočního ostrova, kde se vyjadřuje k záhadě částečně pohřbených a po svazích posouvaných soch Moai, z návštěvy leprosária a Hemingwayova muzea na Kubě, z návštěvy Yucatanského poloostrova v Mexiku, kde se zabývá i otázkou  zániku mayské kultury a vyjadřuje se k otázce konce světa dle mayského kalendáře. Velmi zajímavé jsou jeho postřehy z  odborné návštěvy gigantického hydroenergetického díla Itaipú na řece Paraná v Brazílii a v Paraguay a z magických vodopádů Iguazú na řece Iguazú v Argentině. Jeho vyprávění o zvláštních zážitcích při návštěvě indiánské misie San Ignacio Mini v Argentině či z jeho humanitární mise při cestě do Gomelu v Bělorusku zní pochybovačně, ale jsou pravdivé.  Autor zahrnul do této části knihy i osobní vyznání k cestovatelům Hanzelky a Zikmunda a složitou cestu vedoucí k udělení státního ocenění cestovatele a mořeplavce Eduarda Ingriše peruánskou vládou.

Kniha obsahuje u některých kapitol i vybrané  pasáže z cestopisných zápisků jeho kolegy, geofyzika, docenta RNDr. Pavla Bláhy, DrSc a kapitolu světově uznávané dermatoložky MUDr. Hany Zelenkové, CSc, členky prestižního klubu H+Z,  „Rok 2009 na cestách“, s níž autor knihy v posledním desetiletí absolvoval mnoho odborných zahraničních cest. Kniha je doplněna autorovou bibliografií a anotacemi jeho knih s cestovatelskou tematikou.

 

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.

Formát A5, barevný obal, 224 stran textu včetně obrázků. Cena  239 Kč.  

ISBN: 978–80–7453–517–8    © 2014

e-mail: horsky@horsky.org  nebo:602791425@seznam.cz

www.horsky.org     nebo: www.horsky.estranky.cz

Knihu lze zakoupit na: www.kniznieshop.cz

Peruvian insights, Recuerdos del Perú

the second half of the 20th century was Václav Šolc (1919-1995), the director of the Náprstek Museum in Prague. In the first half of the 1960s he lived on Lake Titicaca, in the mid-1970s he traveled at the heart of the Inca Empire and met the author of Peruvian insights there. Among other things, the personalities of Václav Šolc and Miloslav Stingl (1930) propose the author and his Peruvian insights with the general interest of the Czech and Slovak society on the original culture of Andean countries. Everyone was fascinated by Latin America. They have tried, successfully, to realize their ideas: to visit, to know and to describe distant spaces for Europeans. In this context, Otto Horský's "Peruvian insights" bring testimony of the continuity of Czech interest in the non-European cultural reference to the example of South America. For those interested in the history of Czechoslovak economic policy towards Latin America, Peru is an interesting and beneficial author's information on Czechoslovakian activities in the Andean region.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

ENGLISH VERSION OFTHE BOOK

Příspěvků: 0

Příspěvky

KNIHY OTTO HORSKÝ

9. 2. 2015

Knihy Otto Horský, Books by Otto Horsky, Bücher von Otto Horsky, Livres de Otto Horsky, Libros de Otto Horsky, Книги Отто Горского, 奧托·霍斯基的書, Libri di Otto Horsky, Książki Otto Horsky'ego, Livros por Otto Horsky, Amabhuku ka-Otto Horsky

 
 
 
 
 
 
 
17/5000
 
 

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: KNIŽNÍ VYDÁNÍ | Komentářů: 0