Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Shingle Miraculous Roofs: Improving Life-span and Attractiveness

(AlfredCheks, 15. 11. 2023 17:41)

When that will come to be able to home repair, the actual roof will be often overlooked, yet that plays a essential function within protecting the home. Throughout this particular write-up, we'll check out the particular innovative answer of Roof shingle Magic roofing therapy, designed in order to enhance the particular lifespan and elegance of the roofing roof shingles.

The Function of Roof shingle Miraculous
Shingle Miracle is not just another roof structure treatment; that's a radical solution which moves past the regular. It enjoyment a pivotal part in extending the particular life of your own roof roofing shingles, guaranteeing they put up with the actual test of period as well as the aspects.

Gains of Roof shingle Miraculous Roof
One of the actual main benefits of Shingle Miraculous is it's ability to be able to stop the particular progress of botany, algae, as well as mildew upon the roof structure. This kind of not really only keeps the architectural integrity of the particular roof structure yet likewise enhances it's artistic attraction, keeping this looking excellent.

Just how Shingle Magic Operates
The particular miracle is situated in the particular software procedure. Roof shingle Magic creates the defensive obstacle on the particular roof structure, stopping the actual progress of damaging microorganisms. The particular outcome is any roof which certainly not simply looks nice and clean and well-managed however additionally appreciates extended-long lasting protection against the actual components.
https://www.facebook.com/shinglemagic/
Cost-Powerful Roofs Repair
Whilst several may possibly look at roof structure solutions since a good needless cost, Tile Miraculous proves in order to be the cost-efficient solution. The preliminary expenditure throughout this treatment may reduce a person substantially on probable restoration along with replacement expenses along the actual brand.

Buyer Customer feedback
Don't merely take our own term regarding it—hear from house owners which possess skilled the miracle themselves. Positive testimonials coming from Shingle Magic customers attest to the particular usefulness of this roofing treatment, showing actual-life examples of roofs converted and protected.

Diy Software vs. Expert Services
Roof shingle Miracle offers the actual versatility of equally Diy request as well as professional services. Although a few homeowners might choose a DIY method, expert application guarantees careful coverage along with ideal results with regard to people looking for a hassle-free knowledge.

Roof shingle Magic within Extreme Climate Circumstances
Roofs encounter the push of severe temperature circumstances, along with Shingle Miraculous rises to the actual problem. This therapy provides robust safety, guaranteeing your roof structure continues to be resilient in the particular encounter of harsh temperature elements, which includes heavy rain, snow, along with extreme sunlight.

Environmentally friendly Impact
With regard to eco-conscious homeowners, Tile Miracle is actually a green solution. The particular remedy utilizes ecologically risk-free along with lasting materials, reducing its impact in the actual environment although nevertheless supplying leading-notch overall performance.

Customized Solutions with regard to Distinct Roofing
Not almost all roofing tend to be the particular identical, along with Tile Miraculous understands this kind of. The particular therapy is customizable, offering designed options regarding various roof types. No matter whether a person get asphalt shingles, material roof structure, or perhaps another material, Roof shingle Miracle has you protected.

Comparisons together with Classic Roof structure Solutions
Distinguishing Tile Miracle together with conventional roofing treatments highlights the fineness. The sophisticated formulation

Tile Miraculous Roofs: Improving Durability along with Elegance

(AlfredCheks, 15. 11. 2023 14:01)

Any time this arrives to be able to house repair, the particular roof structure will be often overlooked, nevertheless it performs the crucial role in defending your own house. Within this article, we all'll discover the particular revolutionary means to fix of Roof shingle Miraculous roof structure remedy, developed to enhance the particular life-span along with elegance of your roof structure roof shingles.

The actual Function of Shingle Miraculous
Roof shingle Miracle is actually not simply one more roof treatment; it's a groundbreaking means to fix that goes beyond the particular common. That enjoyment the essential role within expanding the life of the roof structure shingles, guaranteeing these people withstand the check of time along with the elements.

Gains of Shingle Miraculous Roof structure
One particular of the actual major gains of Tile Magic will be the capacity in order to stop the actual progress of moss, algae, along with mildew in your roof structure. This kind of not only maintains the actual structural honesty of the roof structure however also boosts its aesthetic attraction, keeping that searching excellent.

Exactly how Tile Miracle Works
The sorcery is placed within the software process. Shingle Miracle creates a protective obstacle upon the roofing, preventing the development of harmful organisms. The particular final result is actually the roofing in which not only looks nice and clean as well as nicely-maintained however also loves long-long lasting security against the elements.
https://www.facebook.com/shinglemagic/
Cost-Efficient Roof Maintenance
While a few may possibly see roof structure remedies because a great needless expenditure, Roof shingle Magic confirms to become a price-efficient solution. The initial investment throughout this treatment could help save a person significantly in potential restoration as well as substitute charges lower the brand.

Buyer Testimonials
Will not merely get our own expression for that—pick up coming from homeowners that get experienced the sorcery automatically. Optimistic recommendations through Roof shingle Miraculous users verify to be able to the effectiveness of this roofing remedy, showing real-existence good examples of roofing changed and protected.

Do it yourself Request compared to. Specialized Services
Tile Miracle offers the particular flexibility of equally DIY request as well as specialized providers. Whilst some house owners might opt for the Diy method, expert software guarantees meticulous coverage and ideal results with regard to people seeking the trouble-free of charge encounter.

Roof shingle Miracle in Excessive Climate Problems
Rooftops encounter the brunt of extreme weather conditions, and Shingle Magic rises in order to the particular problem. This therapy gives robust protection, guaranteeing the roof remains sturdy in the actual confront of unpleasant climate aspects, including heavy bad weather, snow, as well as intense sun light.

Ecological Impact
Regarding environmentally friendly-mindful homeowners, Shingle Magic will be the eco-friendly solution. The treatment employs ecologically risk-free as well as lasting materials, reducing it's effect in the actual setting while still delivering best-grade efficiency.

Personalized Solutions for Different Roofing
Certainly not just about all roofing tend to be the actual identical, as well as Tile Miracle understands this particular. The actual treatment will be flexible, giving designed solutions with regard to different roof structure types. Regardless of whether you possess blacktop shingles, steel roof, or another material, Roof shingle Miraculous provides an individual included.

Reviews along with Traditional Roofs Treatments
Contrasting Roof shingle Miraculous with traditional roofing treatments shows off its fineness. The particular innovative formulation

Tile Magic Roof structure: Enhancing Longevity as well as Attractiveness

(AlfredCheks, 15. 11. 2023 12:48)

Any time it arrives to be able to residence maintenance, the roof is often disregarded, however this enjoyment a essential part within protecting your own home. In this article, we'll check out the groundbreaking means to fix of Shingle Miraculous roof structure remedy, created in order to enhance the lifespan and beauty of the roof structure shingles.

The particular Role of Roof shingle Magic
Roof shingle Miracle will be certainly not simply an additional roof remedy; this's the revolutionary means to fix that will go over and above the actual ordinary. It plays the essential function throughout expanding the actual life of the roof structure roof shingles, making certain these people endure the particular check of period as well as the actual elements.

Advantages of Shingle Magic Roof
A single of the major gains of Tile Miracle is it's capability to be able to avoid the actual growth of moss, algae, as well as mold in your own roof. This kind of not only preserves the architectural trustworthiness of the actual roofing however also improves its artistic attraction, retaining that seeking pristine.

Just how Roof shingle Magic Works
The particular sorcery is situated throughout the actual application process. Tile Magic generates the safety buffer in the roof structure, stopping the progress of damaging microorganisms. The particular outcome is a roof structure in which not simply appears nice and clean and well-preserved but likewise enjoys extended-long lasting security against the actual components.
https://www.crunchbase.com/organization/shingle-magic
Price-Efficient Roof structure Maintenance
Whilst several may see roof treatments because an needless expense, Shingle Miracle proves to be able to become any charge-efficient means to fix. The particular original expense throughout this treatment may save a person substantially in potential restoration along with alternative charges lower the actual collection.

Customer Testimonials
Will not simply consider our term for this—pick up coming from homeowners that get skilled the actual sorcery on their own. Good customer feedback from Tile Miracle consumers verify to the actual usefulness of this particular roof treatment, showcasing actual-lifestyle instances of roofing transformed and safeguarded.

DIY Request compared to. Professional Services
Roof shingle Miracle provides the particular flexibility of equally DIY request as well as specialized providers. Whilst several homeowners may decide on the Do it yourself strategy, expert request guarantees comprehensive protection along with ideal final results for people in search of any hassle-free knowledge.

Tile Miracle within Extreme Climate Circumstances
Roofs confront the particular brunt of severe climate conditions, and Tile Miraculous increases to the actual problem. This kind of therapy provides robust protection, ensuring your roof remains resilient in the particular face of unpleasant weather elements, including large bad weather, snow, as well as intense sun light.

Environmental Effect
With regard to environmentally friendly-conscious house owners, Tile Magic will be any eco-friendly answer. The remedy utilizes eco secure along with sustainable supplies, decreasing the impact in the particular atmosphere although nonetheless delivering leading-notch efficiency.

Customized Options for Different Roofing
Not really almost all roofs tend to be the identical, as well as Shingle Miraculous understands this particular. The actual therapy is flexible, providing tailored options for various roofing types. Regardless of whether a person get asphalt roof shingles, metal roof, or another fabric, Shingle Magic provides a person protected.

Reviews together with Traditional Roofs Treatments
Distinguishing Shingle Magic together with conventional roofing remedies shows off its fineness. The innovative method

Complete-Physique Treatment from Diamond state Alternative Health care

(RobertDuant, 14. 11. 2023 22:53)

Introduction of Delaware Alternative Medical as well as their integrative method to be able to medicine throughout Middleton, De

Key Areas:

1. Alternative Medicine Product
-Goodies the whole particular person - thoughts, entire body as well as heart
-Combines traditional along with alternative techniques
-Talks about bodily, psychological and life-style elements
-Medical professional-individual relationship focused on wellness goals
https://www.pinterest.com/pin/991354936714391952/
2. Expert services Offered
-Primary care and chronic disease supervision
-Chinese medicine, therapeutic massage, naturopathic medicine
-Nutrition advising as well as wellbeing coaching
-Meditation therapy, deep breathing as well as consciousness
-Normal junk therapy
-4 treatments and aesthetic solutions

3. Main Attention Companies
-Medical professional. Melinda Panuccio, MD
-Medical professional. Kristen Sniatkowski, MD
-Doctor specialist Teresa Gillman
-Places of knowledge included

4. Integrative Wellbeing Approach
-Organic dietary supplements along with medical food
-Detoxification applications
-Tension supervision as well as way of life changes
-Neighborhood workshops and health events

5. Hospital Atmosphere
-Tranquil environment conducive in order to restorative healing
-Soothing design and leisure space
-On site yoga studio
-Drugstore of natural solutions

Bottom line:
-Recap of Diamond state Integrative Medical's expert services
-Get in touch with details as well as area throughout Middleton, DE

Permit everyone know when an individual would certainly similar to me in order to broaden upon just about any certain section within far more detail.

Whole-System Treatment from Diamond state Complementary Healthcare

(RobertDuant, 14. 11. 2023 19:34)

Overview of Diamond state Integrative Healthcare as well as his or her alternative strategy in order to medicine throughout Middletown, DE

Main Sections:

1. Integrative Treatments Design
-Treats the particular complete particular person - mind, entire body as well as spirit
-Combines conventional as well as option approaches
-Addresses physical, mental along with life-style aspects
-Doctor-patient partnership focused on wellbeing targets
https://www.pinterest.com/pin/991354936714391952/
2. Providers Offered
-Key treatment and persistent disease operations
-Chinese medicine, therapeutic massage, natural medicine
-Nourishment counseling along with wellbeing teaching
-Meditation remedy, meditation as well as mindfulness
-Normal junk therapy
-Intravenous treatments along with aesthetic treatments

3. Main Care Companies
-Medical professional. Christina Panaccione, MD
-Doctor. Kristen Sniatkowski, Doctor of medicine
-Doctor specialist Theresa Gilman
-Areas of expertise protected

4. Integrative Wellness Method
-Natural dietary supplements and medicinal food
-Body cleanse applications
-Stress supervision and way of life adjustments
-Neighborhood workshops as well as well-being activities

5. Clinic Atmosphere
-Tranquil environment conducive to recovery
-Relieving beautification as well as leisure space
-Onsite meditation studio
-Drugstore of all-natural remedies

Conclusion:
-Recap of Diamond state Complementary Medical's services
-Get in touch with details as well as area in Middletown, De

Permit me recognize when you would certainly like everyone to be able to broaden on just about any certain portion within more detail.

Complete-Physique Treatment from De Complementary Health care

(RobertDuant, 14. 11. 2023 11:39)

Review of Diamond state Alternative Health care and their own holistic method to treatments within Middletown, Del.

Key Sections:

1. Complementary Medicine Design
-Dog snacks the whole person - brain, body and character
-Mixes mainstream as well as alternative methods
-Addresses physical, emotional along with way of life factors
-Doctor-patient partnership centered on health targets
https://www.pinterest.com/pin/991354936714391952/
2. Providers Provided
-Main care as well as persistent illness management
-Homeopathy, therapeutic massage, naturopathic medicine
-Nourishment guidance along with wellness instruction
-Yoga exercises therapy, relaxation as well as consciousness
-Normal endocrine therapy
-4 treatments as well as visual treatments

3. Primary Attention Companies
-Dr. Christina Panaccione, MD
-Medical professional. Kristen Sniatkowski, Doctor of medicine
-Doctor medical expert Teresa Gillman
-Places of expertise protected

4. Integrative Wellbeing Approach
-Organic dietary supplements along with restorative meals
-Body cleanse programs
-Anxiety supervision and way of life changes
-Local community classes along with health occasions

5. Medical center Atmosphere
-Tranquil setting conducive in order to restorative healing
-Relaxing beautification along with leisure space
-Onsite yoga exercises facility
-Drugstore of all-natural treatments

Bottom line:
-Overview of De Alternative Medical's services
-Get hold of details along with place throughout Middletown, Del.

Allow myself know in the event that you might such as everyone to be able to broaden upon virtually any specific area throughout far more detail.

Whole-Body Care in Delaware Alternative Healthcare

(RobertDuant, 14. 11. 2023 10:30)

Overview of Delaware Alternative Medical and their holistic method to medicine within Middle village, De

Key Portions:

1. Complementary Remedies Model
-Dog snacks the actual complete person - mind, entire body as well as spirit
-Blends mainstream as well as alternative techniques
-Talks about physical, psychological as well as way of life elements
-Physician-affected individual relationship focused upon wellbeing objectives
https://www.pinterest.com/pin/991354936714391952/
2. Services Offered
-Main care along with continual illness supervision
-Homeopathy, rub down, natural medicine
-Nourishment advising as well as wellbeing teaching
-Yoga exercises therapy, relaxation as well as mindfulness
-Bioidentical junk remedy
-Intravenous treatments as well as visual treatments

3. Key Treatment Providers
-Dr. Melinda Panaccione, Maryland
-Medical professional. Kristen Sniatkowski, Maryland
-Doctor medical expert Teresa Gilman
-Areas of expertise protected

4. Integrative Wellbeing Method
-Organic dietary supplements and medical meals
-Cleansing applications
-Anxiety supervision and lifestyle changes
-Local community workshops and well-being events

5. Hospital Environment
-Peaceful setting good to recovery
-Relieving decor along with rest and relaxation space
-On site yoga exercises facility
-Drugstore of all-natural solutions

Bottom line:
-Overview of Diamond state Integrative Health care's services
-Get hold of particulars as well as place in Middle village, Del.

Let everyone know in the event that an individual might similar to me to be able to expand on any particular portion in more fine detail.

Bah Rop

(top site, 13. 11. 2023 23:03)

And it can be paraphrased?

doctoral programs without dissertation b79lnk

(essay typer, 13. 11. 2023 16:51)


Hello, i think that i noticed you visited my weblog so i came to go back the want?.I'm attempting to in finding things to enhance my website!I assume its ok to make use of some of your concepts!!

magnumbet

(JasonFaf, 13. 11. 2023 7:52)MAGNUMBET Situs Online Dengan Deposit Pulsa Terpercaya. Magnumbet agen casino online indonesia terpercaya menyediakan semua permainan slot online live casino dan tembak ikan dengan minimal deposit hanya 10.000 rupiah sudah bisa bermain di magnumbet

Training Ones Puppy Together with Dominant Behavior

(Milfordwes, 12. 11. 2023 9:08)

Overview of Dominant Behavior dog coaching thinking as well as methods. They focus upon good reinforcement although establishing the proprietor because bunch leader.

Primary Sections:

1. Alpha Behavior Coaching Strategy
-Making use of pet's natural bunch behavior to value user because head
-Positive encouragement techniques
-Incentive-based training methods
-Knowing puppy psychology along with habits
-Customized education ideas regarding each and every dog
https://twitter.com/alpha_instincts
2. Compliance Education
-Simple orders - sit, keep, come, heel, lower
-Teather education regarding jogging correctly
-Curbing getting, pinching, woofing
-Socialization along with some other puppies along with folks
-Away from-leash control

3. Behavior Alteration
-Addressing issue manners - anger, nervousness, eating, burrowing, and so forth.
-Rectifying undesirable practices
-Coping with animated and substantial power canines
-Education for spliting up anxiety

4. Specialized Education
-Service dog preparation
-Therapies dog recognition
-Guard dog fitness and health
-Detection along with monitoring skills
-Seeking pet proficiency
-Rivals along with show education

5. Within-Home along with Boarding Education
-Exclusive throughout-home classes
-Evening training along with boarding applications
-Team classes at their coaching capability
-24/6 trainer assistance regarding boarders

Conclusion:
-Overview of Leader Reactions' experience and adaptable training providers
-Get in touch with details regarding evaluations along with pricing

Permit me recognize in the event that an individual would such as me to be able to expand or even add more particulars on virtually any specific area.

Educating Ones Dog Together with Leader Reactions

(Milfordwes, 12. 11. 2023 8:01)

Review of Dominant Reactions dog education thinking and techniques. That they emphasis upon positive encouragement although establishing the user as pack leader.

Primary Portions:

1. Dominant Behavior Training Approach
-Making use of pet's organic pack instincts to value proprietor as innovator
-Good motivation strategies
-Reward-dependent education techniques
-Comprehension puppy mindset and habits
-Customized coaching programs for each and every pet
https://twitter.com/alpha_instincts
2. Obedience Training
-Fundamental commands - take a seat, continue to be, arrive, hindfoot, along
-Lead coaching regarding walking adequately
-Controlling getting, nipping, woofing
-Interpersonal interaction together with some other canines as well as people
-Off-leash manage

3. Behavior Alteration
-Addressing difficulty manners - aggression, anxiety, eating, searching, and so on.
-Fixing undesirable routines
-Managing animated along with higher power dogs
-Coaching for splitting up nervousness

4. Customized Coaching
-Assistance pet processing
-Therapy pet accreditation
-Guard canine conditioning
-Detection as well as tracking skills
-Hunting pet effectiveness
-Rivals along with display coaching

5. Within-Home as well as Kennel Training
-Personal in-property sessions
-Time coaching and kennel programs
-Party classes at their training capability
-Twenty four/7 coach support with regard to boarders

Conclusion:
-Introduction of Dominant Instincts' experience as well as adaptable training services
-Contact info for evaluations and pricing

Let myself recognize in the event that you would certainly such as me to increase or even add a lot more particulars on virtually any specific section.

Как принять участие в иностранных лотереях онлайн из России?

(StollotoHix, 12. 11. 2023 6:31)

Как грамотно и с гарантиями участвовать в зарубежных лотереях: AgentLotto и TheLotter: какой посредник лучше?

Лучшие лотереи мира онлайн участие, не выходя из дома.
Какой лотто-посредник зарубежных лотерей лучший?

LOTTO AGENT — один из самых популярных лотерейных посредников на планете. Он работает по всему миру.
И помогает игрокам участвовать в розыгрышах самых популярных лотерей, таких как Powerball или MEGA Millions, не отходя от домашнего компьютера.
Это на 100% безопасно и комфортно! Компания AgentLotto состоит из множества высокопрофессиональных экспертов с многолетним стажем в индустрии гемблинга и лотерей.


Почему в России лотереи не популярны?
В России постоянно играют в лотереи всего лишь 27% от общего числа жителей.
В Европе и США ситуация с лотереями абсолютно противоположная.
Например, 75% испанцев нет-нет да купят билет своих любимых “Толстушки” (La Primitiva) или рождественской Испанской Loteria de Navidad.

#1 Народ не доверяет
А еще российским лотереям сложно доверять. Ведь многие мгновенные розыгрыши, которые проводит “Столото” (монополист рынка), нигде не транслируются, и тиражи проводятся нечестно.
“Столото” не дает ни того, ни другого.
А других вариантов нет: все частные розыгрыши запрещены, сайты иностранных тиражей заблокированы.
Но даже если бы они работали, то билеты на них все равно не продают.

#2 Маленькие суперпризы
Европейцы и Американцы любят играть в лотереи, потому что они доверяют им.
Обмана нет: каждая лотерея транслируется в прямом эфире на сайте и на телевидении, сфальсифицировать итог розыгрыша невозможно.
А еще в Европе и США огромные джекпоты: в 2016 году игроки из нескольких Американских штатов разделили главный куш в $1,5 МЛРД.
В России таких призов не найти!

#3 Как играть в иностранные лото из РФ?
Проблемы, описанные выше, не повод полностью отказываться от иностранных лотерей.
Например, можно съездить в Европу или США на отдых и заодно поучаствовать.
А еще есть вариант обратиться к другу или родственнику, живущему за границей: они сходят в киоск и купят билеты.
В России работают лотто-посредники, которые помогут купить билеты в Европе и США.
Они сами покупают билеты, грузят их скан-копии в личный кабинет на сайте и выплачивают призы на счета в банках РФ.
При этом клиент может влиять на свой результат: какие числа вычеркнуть в билете, решает только он сам. А посредник только дублирует его выбор в купленном тикете.

Educating Your Pet Together with Leader Instincts

(Milfordwes, 12. 11. 2023 5:51)

Overview of Alpha Reactions pet education philosophy and methods. These people concentrate upon good reinforcement whilst establishing the particular owner since bunch head.

Primary Portions:

1. Dominant Instincts Coaching Strategy
-Utilizing dog's all-natural pack behavior to be able to regard proprietor because innovator
-Good reinforcement techniques
-Reward-based education methods
-Comprehension canine perception and behaviors
-Personalized education ideas regarding every canine
https://twitter.com/alpha_instincts
2. Compliance Coaching
-Simple commands - remain, keep, appear, hindfoot, along
-Teather training with regard to strolling adequately
-Controlling getting, pinching, barking
-Socializing together with other puppies and folks
-Away-leash manage

3. Habits Modification
-Coping with issue behaviors - anger, anxiety, gnawing, searching, and so forth.
-Correcting unwanted routines
-Coping with enthusiastic and higher energy dogs
-Coaching with regard to separation nervousness

4. Customized Training
-Assistance pet planning
-Remedy pet recognition
-Safeguard canine fitness and health
-Recognition along with tracking abilities
-Searching for pet proficiency
-Opposition as well as display training

5. In-Home and Kennel Training
-Exclusive in-house sessions
-Time training and kennel software
-Team courses in their own training capability
-Twenty four/6 coach support with regard to boarders

Bottom line:
-Review of Alpha Reactions' experience as well as multipurpose coaching providers
-Get in touch with details with regard to examining along with charges

Let everyone understand when a person would certainly such as myself in order to increase or even include a lot more details on any certain portion.

Educating The Pet Together with Dominant Instincts

(Milfordwes, 12. 11. 2023 4:44)

Review of Alpha Behavior pet training thinking along with techniques. These people focus on constructive encouragement while establishing the particular user since pack head.

Main Sections:

1. Leader Instincts Education Strategy
-Utilizing pet's natural load up reactions to be able to value owner since head
-Good motivation methods
-Incentive-based coaching approaches
-Comprehension puppy mindset and habits
-Customized education plans with regard to every dog
https://twitter.com/alpha_instincts
2. Compliance Coaching
-Simple commands - remain, continue to be, arrive, heel, down
-Lead coaching with regard to strolling correctly
-Curbing getting, nipping, barking
-Socialization together with additional canines as well as people
-Off-leash handle

3. Behavior Alteration
-Coping with problem behaviors - hostility, nervousness, gnawing, burrowing, etc.
-Correcting unwanted routines
-Managing animated as well as higher vitality dogs
-Coaching regarding spliting up stress and anxiety

4. Specific Education
-Services canine preparation
-Therapies dog certification
-Defend dog health and fitness
-Detection along with following capabilities
-Hunting pet efficacy
-Competition along with display coaching

5. In-Home and Kennel Training
-Exclusive throughout-house classes
-Evening coaching along with boarding software
-Team courses from his or her coaching service
-Twenty four/Several coach assistance for companies

Bottom line:
-Review of Dominant Reactions' knowledge as well as multipurpose education expert services
-Get in touch with details for examining and pricing

Let me recognize when a person might like myself to broaden or even put a lot more details on virtually any specific section.

Coaching Ones Puppy Together with Leader Reactions

(Milfordwes, 12. 11. 2023 3:38)

Review of Leader Instincts dog training philosophy as well as techniques. They concentrate upon constructive motivation although establishing the particular user because bunch head.

Primary Portions:

1. Dominant Instincts Training Method
-Utilizing dog's natural pack behavior to regard owner because head
-Positive reinforcement techniques
-Reward-based coaching approaches
-Comprehension puppy perception and behaviors
-Customized coaching plans for each canine
https://twitter.com/alpha_instincts
2. Compliance Education
-Basic instructions - sit, keep, appear, back heel, lower
-Leash coaching with regard to walking correctly
-Checking getting, pinching, too much barking
-Interpersonal interaction along with other canines as well as individuals
-Away-leash handle

3. Behavior Alteration
-Addressing problem behaviors - hostility, stress and anxiety, chewing, burrowing, and so on.
-Fixing undesirable routines
-Managing excitable along with substantial power canines
-Training with regard to separation nervousness

4. Specialized Training
-Services dog preparation
-Therapies pet recognition
-Defend canine health and fitness
-Recognition as well as following abilities
-Seeking pet proficiency
-Rivals as well as show education

5. Within-Home as well as Pet Education
-Private within-home classes
-Evening education as well as kennel applications
-Team instruction at his or her education facility
-Twenty-four/Several trainer support with regard to boarders

Bottom line:
-Overview of Leader Reactions' experience and multipurpose education expert services
-Get hold of info regarding evaluating along with costs

Permit me understand if a person would like myself in order to increase or perhaps include far more information upon virtually any certain section.

Training Ones Dog Utilizing Dominant Instincts

(Milfordwes, 12. 11. 2023 2:30)

Overview of Dominant Behavior pet training thinking along with approaches. That they concentrate upon good encouragement whilst establishing the owner because bunch leader.

Key Portions:

1. Dominant Behavior Coaching Approach
-Utilizing pet's all-natural load up reactions to regard proprietor since head
-Good motivation techniques
-Incentive-dependent education techniques
-Knowing dog mindset and manners
-Personalized coaching programs for each and every canine
https://twitter.com/alpha_instincts
2. Compliance Training
-Basic commands - take a seat, stay, appear, heel, down
-Teather training with regard to walking correctly
-Curbing jumping, nipping, barking
-Interpersonal interaction with some other canines along with people
-Away-leash handle

3. Behavior Alteration
-Addressing difficulty manners - hostility, anxiety, chewing, burrowing, and so on.
-Fixing unwanted habits
-Controlling enthusiastic and substantial vitality puppies
-Education for spliting up anxiety

4. Specialized Training
-Service dog processing
-Therapy dog certification
-Guard dog conditioning
-Detection along with monitoring capabilities
-Hunting dog efficacy
-Opposition along with show education

5. In-Home along with Kennel Training
-Exclusive throughout-home periods
-Day coaching along with pet applications
-Team instruction in their training facility
-Twenty four/Several coach support with regard to ship owners

Bottom line:
-Review of Alpha Instincts' encounter and versatile education services
-Get in touch with info regarding examining along with charges

Let me understand when an individual would similar to me to be able to expand or perhaps put more particulars upon just about any certain area.

Educating The Dog With Dominant Behavior

(Milfordwes, 12. 11. 2023 1:23)

Introduction of Dominant Reactions canine coaching thinking as well as approaches. That they emphasis on constructive encouragement although establishing the actual owner as pack innovator.

Main Portions:

1. Leader Behavior Education Approach
-Utilizing puppy's all-natural load up reactions to value user since innovator
-Constructive reinforcement techniques
-Reward-structured training techniques
-Knowing dog perception and habits
-Customized training ideas regarding each and every canine
https://twitter.com/alpha_instincts
2. Obedience Coaching
-Basic commands - sit, continue to be, arrive, hindfoot, lower
-Teather education for walking properly
-Checking getting, nipping, barking
-Socializing with other dogs and folks
-Off-leash manage

3. Conduct Alteration
-Coping with difficulty behaviors - hostility, nervousness, chewing, digging, and so on.
-Fixing unwanted practices
-Managing animated along with substantial power canines
-Training with regard to spliting up anxiety

4. Specialized Education
-Service pet planning
-Therapy pet certification
-Defend canine health and fitness
-Detection as well as following skills
-Searching for dog effectiveness
-Competition along with show training

5. Within-Home as well as Boarding Training
-Exclusive in-property periods
-Evening training and pet programs
-Team instruction at his or her education service
-Twenty-four/Several instructor help for ship owners

Realization:
-Overview of Alpha Behavior' experience and adaptable coaching services
-Contact details with regard to examining along with charges

Permit everyone know if an individual might like everyone to be able to increase or put a lot more particulars upon virtually any specific portion.

university microfilms dissertations n34ylc

(essay typer, 11. 11. 2023 19:38)


Hi there, everything is going well here and ofcourse every one is sharing data, that's in fact fine, keep up writing.

VPS SERVER

(BrettTex, 11. 11. 2023 13:14)VPS SERVER
Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157

následující »