Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mayský kalendář a konec světa

Mayský kalendář. Svět se změní. Jak to Mayové věděli?

Otto Horský, 2011

 Jako přírodovědec a zvědavý člověk, můj zájem se po skončení odborného kongresu v Mexiku, v Cancúnu na Yucatánu, jehož jsem se zúčastnil v únoru roku 2011, soustředil  na otázku blížícího se konce světa, jenž měl nastat dle mayského kalendáře 21 prosince roku 2012. Tento problém resonoval v různých formách napříč celou společností, někdy zpola vážně, zpola žertem, ale někdy i s vážnými obavami a výzvami, aby se na to lidé připravili.

Jak mi vysvětlil mayský indián, profesor historie na vysoké škole, doprovázející mě a moji odbornou kolegyni na jeden ze sedmi novodobých divů světa, Chichen Itza a dokonale znalý problematiky, Mayové přece nemluví nikde o konci světa. Je to pouze výmysl chtivých sdělovacích prostředků, toužících po senzaci. Tvrdí ale, že jsme na počátku nové epochy lidstva, v níž se všechno změní na evoluční cestě k dosažení vyšší dokonalosti a úrovně lidského ducha. Není  pochyb o tom, jak tedy on tvrdil, že nastanou významné změny v uspořádání lidské společnosti a možná i jisté fyzické změny naší planety Země. Zdůraznil, že mayská civilizace bezesporu patří mezi nejzajímavější ve známé historii země. Jsou doloženy historické památky z let 400 př.n.l. Skutečný původ Mayů se však dle něj datuje o mnohá tisíciletí dříve. Tvrdí, že oni jsou ti, co přežili kataklyzma Atlantidy a jsou tedy přímými pokračovateli této dávné vyspělé kultury.

   Mezi léty 300 až 900 n.l. dosáhla Mayská kultura svého vrcholu. Podle tehdejších měřítek tato civilizace přešla do moderní doby. Měli hieroglyfické písmo, velké znalosti v astronomii a matematice, dokázali postavit velmi impozantní stavby. To všechno však bylo někdy ke konci prvního tisíciletí n.l. převráceno vniveč, když z neznámých důvodů a zcela náhle tato vyspělá civilizace beze stopy zmizela. Mayská města byla opuštěna a džungle je postupně zcela pohltila. Pověstem mezi indiány o velkých městech utopených v džungli nikdo nevěřil a byla proto objevena až po mnoha staletích. Stala se tak jediným přímým svědectvím o vysoké vyspělosti mayské kultury, neboť psané záznamy úspěšní konkistadoři ve snaze zcela ovládnout zemi, tyto zničili. Před řáděním španělských dobyvatelů a jezuitským obracením indiánů na víru na počátku 16. století se podařilo zachránit pouze tři kodexy, a to Corteziánský (Madridský), Pereziánský (Pařížský) a Drážďanský. Teprve v roce 1915 byla objevena kamenná deska, na níž byla vytesána zmínka o blížícím se konci světa. 

    Matematické znalosti Mayů byly pozoruhodné. Pro své výpočty používali  dvacítkovou soustavu, vedle ní však měli ještě druhý početní systém deseti číslic. Znali i nulu dříve, než se do Evropy dostala z Indie.  Na dvacítkovém systému je založený neuvěřitelně přesný mayský kalendář, srovnatelný přesností s hodnotami určenými dnes pomocí nejmodernějších přístrojů. Např. synodický oběh Venuše, tedy dobu, která uběhne mezi dvěma stejnými fázemi se  Sluncem, vypočítali Mayové na 584 dnů, v současné době byl stanoven na 583,92 dnů. Přesnost tedy naprosto neuvěřitelná. Svými krátkými i nejdelšími cykly vyjadřuje mayský kalendář  jednoduchý závěr vyvozený z pozorování dějů na Zemi a ve vesmíru, v naší galaxii. Každý cyklus se podle nich uzavře a započne nový, založený na obdobném principu, stejně jako den  a noc, sucho a déšť, zrození a smrt. Mayský kalendář je kombinací tří kalendářů, je soustavou tří časových schémat. 

   Solární rok o 365 dnech nazývali haab. Čtvrtden, o který jeden rok nesouhlasí s celým číslem 365, řešili Mayové hned při zápisu data uvedením příslušné opravy. Sakrální rok o 260 dnech  nazývali tzolkin. Podle něho se určoval plán rituálů. Každý den života byl určený kombinací dvou kalendářů a stejný den se tak opakoval vždy až po 52 letech. Po 52 letech se pak konaly slavnosti obnovy, ohňové slavnosti, kdy se Mayové loučili se vším starým, vítali nově zrozené Slunce a stavěli nové stavby na místě těch původních, které obřadně zničili a  spálili.

   Mayští učenci vyvodili někdy v devátém století n.l. na základě hlubokého studia vesmíru a starých mayských kalendářů,  že v roce 1475 začal na Zemi nový cyklus, který potrvá 520 let a skončí na jaře roku 1995. To že bude počátek nové epochy Itzá, tedy počátek věku moudrostí a konec temna, který jim způsobí po roce 1475  nějací dobyvatelé. To se pak skutečně stalo. V roce 1492 Kolumbus objevil Ameriku a v roce 1519 si Cortéz podmanil Mexiko. Nastala doba útisku a temna. Mayové také prorokovali, že mezi následnými léty 1995 až 2012 lidstvo získá světlo poznání přímo ze středu naší galaxie. Tato jejich vize nevycházela ze znalostí naší planety, ale ze znalostí středu  galaxie, s níž prý byli a jsou stále v kontaktu. Proto jejich časové cykly nemají lidský rozměr. Není z této předpovědi vidět zřejmý soulad s obrovským rozvojem vědy a techniky v posledních dvou desetiletích? Internet, mobilní telefony, facebook, moderní technologie pronikající každým dnem do našeho života, bohužel ale i do válečné výzbroje. Podle Mayú tyto znalosti nás připraví na skutečný přechod do věku Itzá, který začne rokem 2012. 

   Lidstvo již zažilo několik uzavřených dlouhodobých cyklů. Jedním z nich byla civilizace Atlantis, která skončila v propadlišti dějin zmizením celého kontinentu. Jejich znalosti dle Mayú přešly do oblasti Mexického zálivu, nebyly tedy ztraceny, což je vysvětlením vysoké úrovně Olmécké kultury, která předcházela Mayskou. Nebyla však jen Atlantida, existovaly ještě před ní tři další dějinné cykly, v nichž existovaly vysoce vyspělé civilizace. I tyto však nenávratně a beze stopy zmizely. Nyní se nacházíme v dalším dějinném cyklu, který končí v prosinci 2012. Co bude potom? 

 Tolik tedy k určitému objasnění cyklických údobí dějin, v nichž tok událostí mohlo lidstvo jen stěží ovlivnit a již vůbec ne změnit. Mayové si to představují jako řeku, do níž jsme všichni vstoupili. Nikdo neví, jak mi sdělil můj průvodce, kam nás její proud odnese. Bráníme se tomuto proudu, nebo se necháme volně unášet? Mayové však tvrdí, že mezi námi jsou již jedinci, kteří rozumí tomuto toku a žijí v harmonii se Zemí a s Vesmírem. Ti budou naším světlem, které nás od počátku nového cyklu povede ke spirituální dokonalosti lidstva k harmonickému soužití s přírodou.. Mayové tedy nemluví o konci světa, ale o evoluční transformaci lidstva k vyšší dokonalosti. 

   Jsme na konci tak zv. nočního cyklu, který byl započat v roce 3113 př.n.l. a má trvat 5125 let. Končí tedy v roce 2012. Ve stejnou dobu končí také 52 - léty cyklus a kulminuje  galaktický den, trvající 25 770  let. Jak dlouhodobé, tak krátkodobé cykly kulminují ve stejném roce. Podle Mayů, ale i podle jiných kultur, nacházíme se na počátku velkých změn, možná i většího počtu a rozsahu přírodních katastrof a chaosu, které povedou ke změně ve vývoji vědomí a k bezprecedentní změně člověka jako takového. Lidstvo si uvědomí, že jsme všichni integrální součástí jediného organismu, v pevném spojeni se Zemí, se vším živým i neživým, s naším sluncem a s naší galaxií. Tedy žádný konec světa, ale spíše jde o optimistickou naději na konec ryze materialistické orientace a dosažení rovnováhy materiálního a duchovního života. Tato změna postihující všechno lidstvo však nebude zadarmo, bude vykoupena bezměrným úsilím, utrpením a možná i značnými oběťmi. Ale  zde již předpovědi mají nádech iluzorní fantazie, něčeho nereálného, čeho jen stěží lze dosáhnout, protože by to znamenalo totální vnitřní transformaci člověka. Kéž by se to podařilo.

 

 

KDY BUDE KONEC SVĚTA?

Doslov po deseti letech: Otto Horský 20.10.2022

Uplynulo deset roků od mé návštěvy Yucatánu v roce 2011 a přátelským pohovorem s mayským profesorem historie o blížícím se konci světa. Znovu jsem si připomněl jeho slova, že mayský kalendář není žádný výmysl, ale vyplývá z mnohatisíletého pozorování chování vesmíru a celé galaxie. Následné události zcela potvrdily jeho výrok, že rok 2012 nebude koncem světa, ale začátkem nové epochy lidstva, plné velkých změn, možná i většího rozsahu přírodních katastrof, ale především chaosu, který může zapříčinit i ničení všeho hmotného i nehmotného a může vyústit i v mnoho lidských obětí. Toto přechodné období chaosu ale povede ke změně ve vývoji vědomí a bezprecedentní změně lidstva, které si uvědomí, že jsme všichni integrální součástí jediného organismu, v pevném spojení se zemí, se vším živým i neživým, se sluncem a s naší galaxií. Mayové si cyklická údobí dějin představují jako řeku, do níž jsme všichni vstoupili. Nikdo neví, kam nás její proud odnese. Bráníme se tomuto proudu, nebo se necháme volně unášet? Mayové tvrdí, že mezi námi jsou již jedinci, kteří rozumí tomuto toku a žijí v harmonii se Zemí a s Vesmírem. Ti budou naším světlem, které nás od počátku nového cyklu povede ke spirituální dokonalosti a k harmonickému soužití s přírodou. Mayové tedy nemluví o konci světa, ale o evoluční transformaci lidstva k vyšší dokonalosti.

Znovu jsem si připomenul jeho slova, že cyklická údobí dějin světa se stále opakují, Upozornil mě zejména, že vždy po 52 letech dochází ke spojení dvou rozdílných mayských kalendářů, kdy se mayové loučí se vším starým, vítají nově zrozené slunce, vše staré spalují  a staví nové. Že by atomová válka?

Z tohoto pohledu rok 2 064 vzbuzuje velké obavy. Daleko větší obavy ale vzbuzuje konec nočního cyklu, který trvá 5125 let (5125+2012), tedy rok 7 113 a ještě větší obavy konec galaktického dne, tedy rok 28 012,  Mimochodem, tyto možné problematické předpovědi jsou v rozporu s předpověďmi konce světa Nostradama a Baby Vangy, kteří předpovídají konec světa v roce 3 797 ‚ (někde se uvádí rok  5 079). Isaac  Newton, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob hovoří o roce 2 060. Slavná věštkyně Sibyla uvádí, že Všechna období lidstva se budou vždy měnit každých sedm, sedmdesát, sedm set a sedm tisíc let.“ https://konec-sveta.com/sibylino-proroctvi-o-konci-evropy-sveta/věštkyně .

Potud tedy vědou nepodložené věštecké předpovědi, snad s výjimkou mayského kalendáře, který vychází z mnohatisíletého pozorování chování vesmíru a celé galaxie. Ale ani o významu cyklů pro Maye nemáme žádné přesvědčivé důkazy a varianta konce světa je proto čistou spekulací.

Přesto musím konstatovat, jako geolog, přírodovědec, že úroveň vědy a techniky se natolik změnily, vědecký pokrok dosáhl takového rozměru, že se dnes vážně uvažuje i o obydlení marsu nebo jiných planet, a za tím účelem se provádějí vědecko-technické pokusy takových rozměrů, že opravdu mohou být pro naši planetu nebezpečné. Dalším vážným nebezpečím je nekontrolované přelidňování země, s tím související  nedostatek životního prostoru a pitné vody, která bude záhy cennějším artiklem, než a ropa. Velkým nebezpečím je stále mistrně živená idea, že my, lidé, jsme viníky změn globálního klimatu a nesmyslný boj proti jeho přirozeným změnám nás stojí nesmírné finanční prostředky, které by se jinak mohly věnovat nato, aby člověk byl připraven na jakékoliv změny klimatu, které byly a vždy budou, ať již bude docházet k oteplování či ochlazování, neboť jsme jako lidé velmi schopní a adaptabilní se přizpůsobit. Ale to nebude znamenat konec světa. Jen nesmíme mrhat ekonomickými prostředky za nesmyslný boj proti změně klimatu a být vždy ekonomicky silní a připravení, abychom na přicházející změny měli čas a možnost reagovat.

Země jako taková existuje již miliardy let a pokud nedojde ke srážce s jinou planetou či planetkou velkých rozměrů, nebo nedojde k vážným změnám na Slunci či v naší Galaxii, nebo si ji nezničíme sami třeba atomovou válkou nebo nešťastnými vědeckými pokusy, pak se v brzké době není třeba čeho obávat.

Tak na závěr snad mohu jen konstatovat: Tentokrát to Mayům vyšlo. Navštívil jsem je v roce 2012 ještě před údajným terminem konce světa a bylo mi logicky vysvětleno, že žádný se konat nebude! A nebyl. Dodnes o tom přemýšlím, co dokáže lidská nesmyslnost a touha po senzaci – v některých zemích, např. v Číně, ale i jinde, si někteří lidé dokonce budovali kryty se zásobami jídla a pití a na konec světa se připravovali. Čekali na něj 21.prosince 2012 celou noc a možná byli i zklamáni, že  se tak nestalo.

Více na: Blíží se konec světa?

http://klubhz.blogspot.cz/2012_04_01_archive.html

Dále v knize Otto Horského: Cestopisné črty z levé a pravé kapsy.str.106, Nová Forma, 2014, ISBN 978-80-7453-517-8 

Mayan calendar. The world will change. How did the Mayans know?

Otto Horský, 2011

 As a naturalist and curious man, my interest after the expert congress in Mexico, Cancun at Yucatan, which I attended in February 2011, focused on the question of the approaching end of the world, which was supposed to occur according to the Mayan calendar on December 21, 2012. This He resonated the problem in various forms across society, sometimes half seriously, half jokingly, but sometimes with serious fears and challenges to make people prepare for it. As the Mayan Indian, a professor of history at university, accompanied me and my professional colleague on one of the seven modern wonders of the world, Chichen Itza and a perfectly knowledgeable issue, the Mayans do not talk anywhere about the end of the world. It is just a fiction of lusty media, longing for a sensation. But he claims that at the beginning of the new epoch of humanity, in which everything will turn into an evolutionary path to achieve higher perfection and level of the human spirit. There is no doubt how he claimed that there would be significant changes in the organization of human society and perhaps some physical changes in our planet Earth. He stressed that the Mayan civilization is undoubtedly one of the most interesting in the well -known history of the country. Historical monuments from the years 400 BC are documented. The true origin of the Mayans, however, dates back to many millennia earlier. They claim that they are those who have survived the cataclysm of Atlantis and are therefore direct successors of this ancient advanced culture.

Between 300 and 900 AD. The Mayan culture reached its peak. According to the scale of that time, this civilization has passed to modern times. They had hieroglyphic fonts, great knowledge in astronomy and mathematics, they were able to build very impressive buildings. All of this, however, was sometime at the end of the first millennium n.L. Overblipped, when for unknown reasons and completely suddenly this advanced civilization disappeared without a trail. Mayan cities were abandoned and the jungle gradually absorbed them completely. Nobody believed among the Indians about the large cities drowned in the jungle and was therefore discovered after many centuries. It has thus become the only direct testimony of the high maturity of the Mayan culture, as the written records of successful concistadors in an effort to completely control the Earth, have destroyed them. Prior to the raging of the Spanish conquerors and the Jesuit Turning Indians on faith at the beginning of the 16th century, only three codes were saved, Cortezian (Madrid), Perezian (Parisian) and Dresden. It was only in 1915 that a stone plate was discovered, which was carved mentioned by the approaching end of the world.

The mathematical knowledge of the Mayans was remarkable. They used a twenty system for their calculations, but they had a second number of ten digits next to it. They knew zero before it came to Europe from India. The twenty system is based on an incredibly accurate Mayan calendar, a comparable accuracy with values ​​designed today using state -of -the -art devices. E.g. The synodic circulation of Venus, a time that passes between two same phases with the sun, calculated the Mayans for 584 days, and was currently set at 583.92 days. The accuracy therefore absolutely incredible. With its short and longest cycles, the Mayan calendar expresses a simple conclusion drawn from observations of events on Earth and in space, in our galaxy. According to them, each cycle closes and begins a new, based on a similar principle, as well as day and night, drought and rain, birth and death. The Mayan calendar is a combination of three calendars, it is a set of three time schemes.

Mayan scholars were drawn sometime in the ninth century AD. Based on the deep study of the universe and the old Mayan calendars that in 1475 a new cycle began on Earth, which will last 520 years and end in the spring of 1995. The beginning of the new era Itza, the beginning of the age of wisdom and the end of the darkness that will cause them After 1475 some conquerors. That really happened. In 1492 Columbus discovered America and in 1519 Cortes conquered Mexico. There was a time of oppression and darkness. The Mayans also prophesied that between the subsequent years of 1995 to 2012 mankind would gain the light of knowledge directly from the center of our galaxy. Their vision did not come out of the knowledge of our planet, but from the knowledge of the center of the galaxy, which they said were and are still in contact. Therefore, their time cycles do not have a human dimension. Isn't this prediction to see an obvious harmony with the huge development of science and technology in the last two decades? Internet, mobile phones, Facebook, modern technology penetrating every day to our lives, but unfortunately also for war equipment. According to Mayu, this knowledge will prepare us for a real transition to the age of itza, which will begin in 2012.

Humanity has already experienced several closed long -term cycles. One of them was the civilization of Atlantis, which ended up in the sink of history by disappearing the whole continent. Their knowledge, according to Mayu, went to the Gulf of Mexico, so they were not lost, which is an explanation of the high level of Olmec culture that preceded the Mayan. But it was not just Atlantis, there were three other historical cycles before her, in which there were highly advanced civilizations. However, these also disappeared irreversibly and without a trace. Now we are in another historical cycle that ends in December 2012. What will happen then? So much to clarify the cyclic period of history, in which the flow of events could hardly influence humanity and not change at all. The Mayans imagine it as a river that we all entered. No one knows how my guide told me where her stream would take us. Are we defending this stream, or will we be freely carried away? But the Mayans say that there are already individuals who understand this flow and live in harmony with the ground and the universe. They will be our light that will lead us from the beginning of the new cycle to the spiritual perfection of mankind to harmonious coexistence with nature. So the Mayans do not talk about the end of the world, but about the evolutionary transformation of humanity to higher perfection.

The are at the end so zv. Night cycle, which started in 3113 BC. and should last 5125 years. It ends in 2012. At the same time, 52 - years cycle ends and culminates galactic day, lasting 25,770 years. Both long -term and short -term cycles culminate in the same year. According to the Mayans, but also according to other cultures, we are at the beginning of major changes, perhaps even more and the extent of natural disasters and chaos, which will lead to a change in the development of consciousness and an unprecedented change in man as such. Humanity will realize that we are all an integral part of a single organism, in a solid connection to the ground, with all living and inanimate, with our sun and with our galaxy. So no end of the world, but rather an optimistic hope for the end of purely materialistic orientation and achieve the balance of material and spiritual life. However, this change affecting all humanity will not be free, it will be redeemed by a dual effort, suffering and perhaps even considerable victims. But here predictions have a touch of illusory fantasies, something unrealistic that can hardly be achieved, because it would mean a total internal transformation of man. I wish it succeeded.

 

When will the end of the world be the end of the world?

 Literal after ten years: Otto Hořrsky, 20.10.2022

Ten years have passed since my visit to Yucatan in 2011 and a friendly interview with the Mayan professor of history about the approaching end of the world. Again, I recalled his words that the Mayan calendar was not a fiction, but it follows from the multi -book observation of the behavior of the universe and the whole galaxy. Subsequent events have completely confirmed his statement that 2012 will not be the end of the world, but at the beginning of the new era of humanity, full of big changes, perhaps even the larger scope of natural disasters, but above all chaos, which can also destruction of all material and intangible and can result in many Human victims. However, this transition period of chaos will lead to a change in the development of consciousness and unprecedented change in humanity, which will realize that we are all an integral part of a single organism, in a firm connection to Earth, with all living and inanimate, with the sun and with our galaxy, The Mayans imagine the cyclic period of history as a river that we all entered. No one knows where her stream will take us. Are we defending this stream, or will we be freely carried away? The Mayans claim that there are already individuals who understand this flow and live in harmony with the ground and the universe. They will be our light that will lead us to spiritual perfection and harmonious coexistence with nature from the beginning of the new cycle. The Mayans do not talk about the end of the world, but about the evolutionary transformation of humanity to higher perfection.

I recalled his words again that the cyclical period of the history of the world is still repeating, especially pointed out that after 52 years there were two different Mayan calendars, when the Mayans say goodbye to all the old, welcome the newly born, all old burns and builds new. That atomic war? From this perspective, 2 064 is of great concern. Far more concerns, however, arouses the end of the night cycle, which lasts 5125 years (5125+2012), the year 7 113 and even more concerns the end of the galactic day, ie the year 28 012, by the way, these possible problematic predictions are contrary to the forecasts of the end of the world Nostradama and Baby Vangs, who predict the end of the world in 3 797 '(somewhere mentioned 5 079). Isaac Newton, one of the most important scientists of all time speaks of 2,060. The famous fortune teller Sibyla states that all periods of humanity will always change every seven, seventy, seven hundred and seven thousand years. ”Https://konec-sveta.com /Sibylino-Prorocvi-O-CONCE-European-Sveta/fortune teller. So far, the science of unsubstantiated fortune predictions, with the exception of the Mayan calendar, which is based on a multi -book observation of the behavior of the universe and the whole galaxy. But even the importance of Maya cycles we have no convincing evidence and the variant of the end of the world is therefore pure speculation.

Nevertheless, I have to say, as a geologist, a naturalist that the level of science and technology has changed so much, scientific progress has achieved such a dimension that today is seriously considering the dwelling of Mars or other planets, and for this purpose scientific and technical experiments of such dimensions are carried out that They can really be dangerous to our planet. Another serious danger is the uncontrolled overpopulation of the Earth, the associated lack of living space and drinking water, which will soon be a more valuable item than and oil. The great danger is still a masterfully fed idea that we, people, are the culprits of changes in global climate and the absurd struggle against its natural changes cost us immense funds that could otherwise be devoted to NATO so that one is ready for any climate change that was And they will always be warming or cooling, as we are very able and adapt to adaptable. But that will not mean the end of the world. We must not just see economic means for the absurd fight against climate change and to always be economically strong and ready to have time and the possibility to respond to the coming changes.

The Earth as such has existed for billions of years, and if there is no collision with another planet or asteroid of large proportions, or there will be no serious changes in the sun or in our galaxy, or not destroy it by atomic war or unfortunate scientific attempts, then in the near future There is nothing to worry about. So in the end I can only say: this time it worked out. I visited them in 2012 before the alleged terminal of the end of the world and I was logically explained that none would be held! And he wasn't. To this day, I wonder what human absurd and desire for a sensation can do - in some countries, such as China and elsewhere, some people even built covers with food and drink supplies and prepared for the end of the world. They waited for him on 21, 2012 all night and maybe they were disappointed that they didn't.