Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Статуэтка Бронзовая

(RobertJefly, 16. 1. 2023 1:21)

Бронзовое литьё, матрос с абордажным топором https://ot-ido.art/work/view?id=9885
Западная Европа https://ot-ido.art/work/view?id=8708
Высота 28 см https://ot-ido.art/work/view?id=2131
постамент- тёмный камень https://ot-ido.art/u/potapova-guvva-elena
Очень хорошо прорисованы все мелкие детали: шеврон на рукаве,на поясе штык винтовки Гра, корабельные ботинки и бескозырка https://ot-ido.art/work/view?id=257
Предмет выставлен и на других площадках, поэтому ,пожалуйста узнавайте по нал https://ot-ido.art/work/view?id=8890
https://ot-ido.art/u/osnac-olga

В допетровское время искусство в России имело своим призванием служить исключительно религиозным целям, а так как гнушается изваяниями человеческих фигур, то скульптура, в настоящем смысле слова, не могла в древней Руси не только развиваться, но и существовать https://ot-ido.art/artist/page?id=237
Правда, в некоторых местах, в особенности в бывших новгородских областях, пользовались уважением резные и раскрашенные изображения святых, но они были чужды всякого художественного значения и составляли изделия, возникшие под влиянием Запада https://ot-ido.art/u/plotnikov-dmitrij
Собственно же на Руси проявления пластики ограничивались литьем небольших крестов, образов-складней, выбиванием окладов на образа и резьбою фигурных иконостасов https://ot-ido.art/work/view?id=5900
В числе плодов западно-европейской цивилизации перенес в него и скульптуру, которая, однако, при этом государе и долго после него находилось здесь в руках приезжих иностранцев https://ot-ido.art/u/galerea-akimanka
Главным деятелем по части скульптуры в царствование Петра Великого и Анны Иоанновны был К https://ot-ido.art/artist/page?id=86
 Б https://ot-ido.art/work/view?id=8696
 Растрелли, отец знаменитого впоследствии архитектора, вызванный в Петербург для литья пушек https://ot-ido.art/artist/works?id=1337
Об его манерном стиле свидетельствуют бронзовая статуя императрицы Анны, и монумент Петру Великому, стоящий перед Инженерным замком в Санкт-Петербурге https://ot-ido.art/u/tretakov-viktor

Затем, с первых столетий, следовавших за вторжением в , не сохранилось достоверных источников информации и памятников, но с конца VII века до н https://ot-ido.art/artist/page?id=1636
 э https://ot-ido.art/u/lupanova-olesa
появляются доказательства широкой художественной деятельности греков, обращённой преимущественно на изготовление роскошных приношений в , сосудов для вина и другой хозяйственной утвари https://ot-ido.art/artist/page?id=150
Производством их занимались в особенности и мастера, достигшие больших успехов в технике обработки https://ot-ido.art/artist/page?id=404

Перекрестки основных аллей являются важными элементами регулярного парка https://ot-ido.art/artist/page?id=386
Композиции, стоящие в центре перекрестка, просматриваются не только с главной аллеи, но и с примыкающих и поэтому решаются крупнее в расчете на восприятие с дальних расстояний https://ot-ido.art/u/kolesov-aleksej

Азовский казак,керамика https://ot-ido.art/artist/works?id=183
высота 27,5 см https://ot-ido.art/work/view?id=7262
Авторская работа,автор член международной ассоциации керамистов,один из лучших мастеров по казачей теме-Константин Малышев https://ot-ido.art/artist/page?id=205
Музейный уровень,для серьезных людей https://ot-ido.art/work/view?id=6588
Цена указана с учетом почтовой доставки в европейскую часть России https://ot-ido.art/artist/page?id=1703
https://ot-ido.art/work/view?id=4390
https://ot-ido.art/artist/page?id=257

Скульптура малых форм развивается по двум направлениям — как искусство массовых вещей и как искусство неповторимых, единичных произведений https://ot-ido.art/u/lupanova-olesa
Жанры и направления малой скульптуры — , жанровые композиции, натюрморт, https://ot-ido.art/u/ovanesan-ulia
Малые, пространственно-объёмные формы, и кинетическая скульптура https://ot-ido.art/u/kabaruhin-leonid

Мрт Легких Цена

(WilliamVut, 16. 1. 2023 1:20)

МРТ головного мозга также применяется для динамического наблюдения за состоянием больного после проведения нейрохирургической операции и с целью выявления врожденных аномалий развития https://mrt21.ru

Выделить лучшую процедуру невозможно https://mrt21.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3/
КТ и МРТ признаны взаимодополняющими исследованиями, каждое из которых может быть предпочтительно в конкретной клинической ситуации https://mrt21.ru/kt-cheboksary/
Компьютерная томография считается методом выбора при:
Как делают МРТ головного мозга https://mrt21.ru/kt-cheboksary/

Головной мозг: обследуют кору больших полушарий, средний мозг, мозжечок, ствол мозга (продолговатый отдел и мост) https://mrt21.ru/kt-cheboksary/
Особое внимание уделяют области турецкого седла, где исследуют гипофиз, мостомозжечковые углы, где расположены ядра черепных нервов https://mrt21.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3/
Мозговые оболочки твёрдая, паутинная, мягкая https://mrt21.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3/
Синусы между листками твердой оболочки, в которых собирается венозная кровь https://mrt21.ru/kt-cheboksary/
Ликворопроводящая система: желудочки мозга от первого до четвертого, цистерны https://mrt21.ru/kt-cheboksary/
Содержимое глазницы глазное яблоко, мышцы, сосуды, нервы, жировая клетчатка https://mrt21.ru
Околоносовые пазухи, сосцевидный отросток, структуры среднего, внутреннего уха, нервы https://mrt21.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3/

Общее время пребывания в клинике составляет от 50 до 90 минут https://mrt21.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3/
Можно задержаться дольше, если пациент забудет снять все металлические предметы, будет нарушать правила поведения в диагностическом кабинете или двигаться во время проведения сканирования https://mrt21.ru/kt-cheboksary/
Кроме увеличения продолжительности МР-сканирования, пренебрежение рекомендациями рентгенолога может привести к снижению информативности исследования https://mrt21.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3/

Томография – это исследование, относящееся к современному поколению, которому удалось опередить УЗИ по точности и эффективности результатов https://mrt21.ru/kt-cheboksary/
Помимо этого, МРТ головного мозга обошло даже рентгенографию https://mrt21.ru
КТ (компьютерная) – единственное исследование по томографии, составляющее конкуренцию МРТ https://mrt21.ru
Разберемся с преимуществами процедуры подробнее:

Аборт 2 Месяца

(JamesNorie, 16. 1. 2023 1:19)

Медицинский центр MAGNIFIC, это центр диагностики и лечения, который  использует медицинское оборудование последнего поколения, новейшие и безболезненные технологии обследования пациентов https://megatmt.com/kabinet-kardiologa/
Принципы работы нашего коллектива - предоставление высококачественных услуг, компетентность и постоянное усовершенствование медицинского персонала, комфорт и уютная обстановка в нашей клинике, возможность предоставления широкого спектра медицинских услуг https://megatmt.com/kabinet-otolaringologa/


Данный сайт носит исключительно информационный характер и предназначен для образовательных целей, посетители сайта не должны использовать материалы, размещенные на сайте, в качестве медицинских рекомендаций https://megatmt.com/vakuumnaja-aspiracionnaja-biopsija/

7 https://megatmt.com/kabinet-dermatovenerologa/
В одном месте оказывается помощь и мужчинам и женщинам, что обеспечивает преемственность лечения, что особенно важно при лечении бесплодия и половых инфекциях https://megatmt.com/vakuumnaja-aspiracionnaja-biopsija/

ООО не имеет договоров со страховыми медицинскими организациями на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию https://megatmt.com/laboratorija/

В 2009 году пришла на работу палатной медицинской сестрой в неврологическое отделение ММЦ имени Н https://megatmt.com/onkocitology/
И https://megatmt.com/kabinet-kardiologa/
Пирогова https://megatmt.com/kabinet-kardiologa/
С 2014 года работает старшей медсестрой этого отделения https://megatmt.com/kabinet-ginekologa/
В 2015 году стала также старшей медсестрой гастроэнтерологического отделения стационара https://megatmt.com/partner/

Воинские Звания Погоны

(DonaldTwink, 16. 1. 2023 1:05)

Для лиц, занимающих должности ниже IV класса (до чина статского советника), парадная форма состояла из открытого сюртука, застегнутого на четыре пуговицы, жилета, брюк, галстука-бантика, крахмального воротничка, крахмальных манжет, фуражки или черной фетровой двууголки, шпаги https://ratnik.su/voentorg/prochie-znaki-znachki-medali-ohota-rybalka-kopii-znakov-sport/medal-metkij-vystrel-los-2

Сотрудники, приступившие к работе, для которой предусмотрена спецодежда, на временной основе, должны получить комплект согласно действующим нормативным актам, то есть на таких же основаниях, как и постоянные работники https://ratnik.su/product-category/formennaya-i-specialnaya-odezhda/odezhda-dlya-ohoty-rybalki-turizma-i-t-d
Таковыми могут быть:
О форменной одежде, знаках различия и порядке ношения форменной одежды работниками Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, осуществляющими функции по контролю и надзору - Российский Правовой Портал
Методологическую основу исследования составили диалектический метод научного познания, а также такие общенаучные и специальные методы, как: системный, историко-правовой, сравнительно-правовой, структурно-логический, формально-юридический, статистический, социологический https://ratnik.su/voentorg/prochie-znaki-znachki-medali-ohota-rybalka-kopii-znakov-sport/medal-metkij-vystrel-los-2

Куртка повседневная шерстяная для работников, относящихся к ведущей, старшей и младшей группам должностей гражданской службы, изготавливается из ткани темно-серого цвета, однобортная, с застежкой на семь форменных пуговиц, отложным воротником https://ratnik.su/product-tag/flyagi-iz-nerzhavejushhej-stali
На полочках карманы с клапанами https://ratnik.su/voentorg/uncategorized/shevron-naruk-vv-mvd-podrazdeleniya-grifon-plast
Клапана карманов, манжеты и пояс застегиваются на форменные пуговицы https://ratnik.su/voentorg/rzhd/pogony-vysh-rzhd-bel-odna-lychka-i-tri-zvezdy-shn
На левом рукаве - нарукавный знак принадлежности к Ространснадзору https://ratnik.su/voentorg/uncategorized/shevron-vyshityj-narukavnyj-kruglyj-avtomobilnye-vojska-starogo-obrazca-metallonit
Куртка носится с юбкой (брюками) навыпуск https://ratnik.su/product-tag/shevron-naruk-rossiya-fsin

Не знаю как подполковник мог стать подполковником, без высшего образования ,не понимаю, потому что у нас например капитаном не станешь пока высшее образование не получишь,да как то и перечень этот не соблюдается,не отличить кто начальник Гимс а кто специалист 1 категории не возможно все начальники https://ratnik.su/voentorg/vnutrennie-vojska/shevron-naruk-vv-mvd-severo-zapadnyj-okrug-sfinks-plast
Спасибо https://ratnik.su/product-category/nagrudnye-znaki-znachki-medali/nagrudnye-znaki-znachki-metallicheskie-mvd-rf-policiya-vnutrennie-vojska/page/2

Наращивание Волос Стоимость

(RalphCense, 16. 1. 2023 0:51)

Если увеличить количество светлых прядей, то после такого окрашивания можно поставить людей в тупик, попросив определить, кто вы: блондинка или брюнетка https://www.naturel-studio.ru/uslugi/parikmaherskie-uslugi/okrashivanie-volos/smyvka-dlya-volos/

Для этой техники советуют подбирать цвет только на пару тонов светлее настоящего https://www.naturel-studio.ru/uslugi/kosmetologiya/kosmetologiya-korrekciya-figury/depilyaciya-voskom/
Красят несколько локон, пряди возле лица, концы https://www.naturel-studio.ru/uslugi/parikmaherskie-uslugi/okrashivanie-volos/okrashivanie-volos-shatush/
Краску наносят мазками, соблюдая какой угодно порядок https://www.naturel-studio.ru/uslugi/manicure-pedicure/nail-service/narashchivanie-nogtej-gelem/
Нужное количество тонких прядей после покраски заворачивают в фольгу https://www.naturel-studio.ru/uslugi/manicure-pedicure/manicure/yaponskij-manikyur/
Для яркости результата технику повторяют дважды https://www.naturel-studio.ru/uslugi/parikmaherskie-uslugi/okrashivanie-volos/okrashivanie-ombre-hair-color/
Babylights подходит для любого типа внешности https://www.naturel-studio.ru/articles/parikmaher/okrashivanie/okrashivanie-volos-hnoj-preimushchestva-i-recepty/

Как сделать мелирование в домашних условиях своими руками через фольгу https://www.naturel-studio.ru/uslugi/parikmaherskie-uslugi/okrashivanie-volos/smyvka-dlya-volos/

Мелирование на темные и черные волосы https://www.naturel-studio.ru/uslugi/parikmaherskie-uslugi/

Шатуш зрительно напоминает балаяж, но техника прокрашивания значительно отличается https://www.naturel-studio.ru/uslugi/massazh/massage/
Для начала на голове делают начес https://www.naturel-studio.ru/uslugi/manicure-pedicure/manicure/yaponskij-manikyur/
Начес не трогают https://www.naturel-studio.ru/uslugi/manicure-pedicure/
В итоге переход между корнями и покрашенными прядями смотрится очень естественно https://www.naturel-studio.ru/uslugi/parikmaherskie-uslugi/okrashivanie-volos/okrashivanie-volos-balayazh/
Фольгой, как и в балаяж, не пользуются https://www.naturel-studio.ru/masters/

Мелирование волос – популярная и востребованная процедура https://www.naturel-studio.ru
Заключается она в равномерном окрашивании отдельных прядей https://www.naturel-studio.ru/uslugi/kosmetologiya/kosmetologiya-korrekciya-figury/depilyaciya-voskom/
В ход идут как светлые, так и темные, как нейтральные, так и очень яркие гаммы https://www.naturel-studio.ru/uslugi/parikmaherskie-uslugi/narashchivanie-volos/faq-narashchivanie-volos/
Оптимальную цветовую комбинацию можно составить для дамского образа, выдержанного в любом стиле https://www.naturel-studio.ru/articles/parikmaher/okrashivanie/vidy-i-tekhniki-okrashivaniya-volos/

Rf Омоложение Лица

(LeonardalerO, 16. 1. 2023 0:50)

RF-лифтинг https://marera-clinic.ru/services/termolifting
ION очистка https://marera-clinic.ru/pricekollontai-resnitsi
EMS – стимуляция мышц при помощи импульсов тока https://marera-clinic.ru/services/rf-lifting
Охлаждение для сужения пор https://marera-clinic.ru/services/mikrotoki
ENI – электропорация https://marera-clinic.ru/services
Обеспечивает безболезненное проникновение вглубь кожи активным веществам геля https://marera-clinic.ru/services/resnitsi

Кому подходит https://marera-clinic.ru/contacts

Nova NV-CR200 https://marera-clinic.ru/services/miostimulation

Для получения положительного результата используются два принципа действия:
Что нельзя после процедуры?
Биполярные отличаются мягкостью https://marera-clinic.ru/services/lipolitiki
С их помощью обрабатывают отдельные участки, глубина воздействия незначительная https://marera-clinic.ru/services
Для получения хорошего результата потребуется более длительный курс, но меньше шансов, что возникнуть побочные эффекты и осложнения https://marera-clinic.ru/services/rf-lifting

Кухни В

(Michaelelask, 16. 1. 2023 0:44)


Выбрать кухню красного цвета – необычное и смелое решение https://ondamebel.ru/index.php/portfolio/interyernaya-mebel
Яркие краски создают радостное ощущение праздника https://Ondamebel.ru/index.php/portfolio/kuchni
Но следует помнить, что данный цвет характеризуется сильным воздействием https://ondamebel.ru/index.php/portfolio/interyernaya-mebel

Для тех же, кто подходит с особой тщательностью к созданию комфорта в своем доме, оптимальным вариантом является выбор кухни на заказ от производителя, что позволяет учесть все индивидуальные пожелания заказчика https://ondamebel.ru/index.php/portfolio/interyernaya-mebel
Кондитерские Принадлежности В Москве

(LarrySig, 15. 1. 2023 22:31)


Категории https://nevkusno.ru/catalog/formy-dlya-mussovyh-tortov-i-pirozhnyh/silikonovaya-forma-ob-emnaya-ovaly-8-2h4-3-sm-pillow80-silikomart-sf165/

Магазин для кондитеров готов предложить вам качественные товары по умеренным ценам https://nevkusno.ru/catalog/razryhlitel-pekarskiy-poroshok-uluchshitel-testa/uluchshitel-muki-unipan-super-100-gr/
Вы сможете приобрести пищевые красители (натуральные, водорастворимые, жирорастворимые, гелевые, сухие, жидкие), разнообразные формы для выпечки, инструмент для мастики https://nevkusno.ru/catalog/luxio-lyuksio/lux-gel-114-gel-dlya-nogtey-luxio-fairy/

Продажа кондитерских товаров – основная специализация нашего магазина https://nevkusno.ru/catalog/formy-dlya-mussovyh-tortov-i-pirozhnyh/silikonovaya-forma-tortaflex-oblako-cloud1600-silikomart/
Если Вы искали, где в Москве продаются кондитерские формы, кондитерский инвентарь, кондитерские принадлежности, красители, экстракты, то вы попали по адресу https://nevkusno.ru/catalog/termometry-igla/

Пекарские ножи https://nevkusno.ru


Курсы Переподготовки

(WilliamMon, 15. 1. 2023 22:28)

Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-proektnuju-sro/

Бесплатная консультация, помощь, а также оформление допуска СРО от 12 часов!
Вступление в СРО строителей – обязательное условие для выполнения работ по договорам строительного подряда с размером обязательств более 10 миллионов рублей (до 01 https://xn--c1acdkjg2b.xn--p1ai/anodpocpkpp-lider/
05 https://гклидер.рф/sc-lider/
2022 – более 3 миллионов рублей) https://гклидер.рф/kontakty/
Членство в авторитетной саморегулируемой организации позволяет Вашей компании заключать более выгодные контракты и избегать претензий надзорных органов https://xn--c1acdkjg2b.xn--p1ai/anodpocpkpp-lider/
Устойчивая и долговременная работа Ассоциации в сфере саморегулирования свидетельствует об исключительной компетентности и высоком профессионализме руководства СРО и её сотрудников https://гклидер.рф/kontakty/

(договора до 60 млн https://гклидер.рф/kontakty/
) 1 уровень ответственности https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-stroitelnuju-sro/

В этом разделе вы можете найти информацию по всем организациям Москвы с видом деятельности: СРО, которые занимаются СРО https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-stroitelnuju-sro/
Тут представлены сайты, телефоны, адреса, отзывы и режимы работы 155 организаций на 7 страницах https://гклидер.рф/kontakty/
Вы можете задать вопрос, оставить отзыв, а также бесплатно добавить организацию или обновить данные https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-proektnuju-sro/

Основные требования для вступления https://гклидер.рф/sc-lider/

Электрический Конвектор

(Warrennoimb, 15. 1. 2023 22:22)

Крепеж и крепежные изделия - это детали для прочного и долговечного соеденения частей конструкций https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_866_1041
Применяются в военной, машиностроительной и других отраслях https://gm-k.ru/fischer.html?page=8
Крепежные изделия имеют огромную востребованность в самых разных сферах https://gm-k.ru/fischer.html
Производство крепежей должно проходить под строгим контролем качества, которое обеспечит наше предприятие https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_760

1 399 Изображение Наименование по ГОСТ ISO 1 Штифт незакалённый конический ГОСТ 3129-70 ISO 2339 7 84 85 Штифт цилиндрический, направляющий Винт с цилиндрической, прямой шлиц Винт с цилиндрической скруглённой,
Очень полезна в небольших квартирах такая вещь, как крепеж на стену https://gm-k.ru/gruvloki/troynik-p-m/tpm8960.html
Он позволяет повесить множество самых необходимых в хозяйстве вещей от полок до телевизора, тем самым сэкономив жилое пространство https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=164_327_347
На малогабаритных кухнях на стене часто висит на только телевизор, но и микроволновка, а некоторые любители спорта закрепляют с помощью метизов даже велосипед или боксерскую грушу https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=726_974_976&product_id=4841

ГОСТ Р 52644-2006 (ИСО 7411:1984) Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=683_1785_457
Технические условия (с Изменением N 1) В настоящий стандарт
Как удобный партнер, мы предлагаем оперативную доставку по всей территории России, как воздушными, так и железнодорожными и машинными путями https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=726_974_989&product_id=4916
Предусмотрены всевозможные способы для безналичного расчета, что придает процессу мобильность и значительную экономию времени https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=167&product_id=2683
Специальная ценовая политика учитывает интересы и оптовых, и розничных клиентов https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=1811_1937_1948&product_id=12531
Особыми условиями пользуются постоянные покупатели https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=156_580_581_582&product_id=2850

Вы проводите ремонт, профессионально занимаетесь строительством или выполняете сборку мебели? Род вашей деятельности не играет решающей роли, потому как каждому мебельщику, строителю или простому домашнему умельцу рано или поздно понадобятся металлические крепежи https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=683_463_462
Эта бытовая мелочь всегда должна быть в каждом доме, цехе и любом производстве https://gm-k.ru/takelash/skobatakel25.html

Установка Окна Пвх

(Thomashoody, 15. 1. 2023 22:20)

Водоотлив - 450 руб https://okno.ooo/reachmont

Подоконник - 1 550 руб https://okno.ooo/okna

Помимо этого, в ходе исследований выяснилось, что EXPROF не просто отвечает всем признанным европейским нормам качества, но по ряду показателей еще и превышает их https://okno.ooo/contact

Стекло с максимальной светопрозрачностью и естественной цветопередачей https://okno.ooo/profil-newtec

Готовый предложить лучшую стоимость https://okno.ooo/profil-newtec

Строго контролируем качество на каждом этапе: от производства до установки https://okno.ooo/testbalkon19

Недорогой Ламинат

(Josephric, 15. 1. 2023 22:19)

В то же время ламинат можно использовать практически во всех остальных стилях дизайна — от модерна до хай-тека https://store-parket.ru/actions/
Благодаря широкому ассортименту, подобрать нужный цвет и узор не составит труда https://store-parket.ru/kley-dlya-parketa-zhestkoelastichnyy-wakol-ms-262/

Фантазия на мотив декоративного элемента из эпохи русского Серебряного века https://store-parket.ru/laminat-ecoflooring-shato-tsvet-dub-provans-6137/
Элегантное и яркое соединение геометрии и стилизованного флористического орнамента https://store-parket.ru/laminat-agt-elegans-dub-solaro/

По твёрдости штучный паркет схож с дубовым https://store-parket.ru/category/parketnaja-doska/parketnaja-doska-tarket/parketnaya-doska-klassika-by-tarkett/dub-nordik/
Чтобы такой паркет прослужил долго, необходимо, по возможности, исключить попадание влаги на покрытие, во избежание его разбухания https://store-parket.ru/category/probkovoe-pokrytie/
Оптимальным вариантом ухода считается уборка пылесосом https://store-parket.ru/category/massivnaya-doska/massivnaja-doska-coswick-kanada/

В качестве самого нижнего слоя, служащего для устойчивости конструкции, используется фанера из ели или сосны, от 1 до 2 миллиметров толщиной https://store-parket.ru/category/laminat/laminat-alloc/
Ее волокна располагаются так же, как и волокна ценных пород дерева в наружном слое https://store-parket.ru/dub-tundra-belenyj-3-polosnyj/

Грунтовочные лаки применяются как соединительный слой между паркетной доской и финишным покрытием https://store-parket.ru/plintus-shpon-burkle-40x22-sapozhok/
Такой материал позволяет значительно уменьшить расход основного лака и получить идеальный оттенок пола https://store-parket.ru/category/shtuchnyj-parket/

Паркет высшего сорта преимущественно тангенциального и смешанного распила https://store-parket.ru/soplaat-podlozhka-tikhiy-pol-4mm/
Заболонь, сучки, пороки древесины и механические повреждения не допускаются https://store-parket.ru/laminat-westerhof-celebrity-platina/

Редуктор Для Газонокосилки Крафтсман 424741

(Marcusencon, 15. 1. 2023 22:16)Сообщите в любой удобной форме, что нужен выезд механика или забор курьером, либо сдайте технику в любой из приемных пунктов https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/shesternya_KCM24_02_19_veduschaya_transmissii_snegouborschika_PATRIOT-1565
Они работают и в будни, и в выходные https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/karbyurator_5258373_01_dlya_trimmera_HUS_225_235-5733
Если потом вы захотите добавить еще оборудование компания сделает это без каких-либо сложностей https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/flanets_krepleniya_noja_dlya_gazonokosilki_MB_655V_STL_63607025001-7455
Подробнее ответы вы можете получить по телефону https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/remontnyiy_komplekt_karbyuratora_BS_498260-9569
Лайтбокс Заказать Москва

(Matthewsiz, 15. 1. 2023 22:13)

Одностороннюю или двустороннюю конструкцию монтируют на стенах и фасадах зданий, а также на фонарных столбах https://copypsm.ru/plotternaya-rezka.html
Рекламу располагают перпендикулярно движению людей и транспортных средств https://copypsm.ru/faltsovka-chertezhei.html

5 https://copypsm.ru/about-us.html
6 https://copypsm.ru/broshurovka.html
Аукцион или конкурс на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, которое находится в государственной или муниципальной собственности и на котором на основании договора между соответственно органом государственной власти, органом местного самоуправления и владельцем рекламной конструкции установлена рекламная конструкция, проводится по истечении срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции https://copypsm.ru/reklama-na-avto.html

Спринт https://copypsm.ru/infostend.html

Кальянные https://copypsm.ru/copirovalnyi-centr.html

Стела https://copypsm.ru/rollup.html

1 https://copypsm.ru/ukazateli.html
Распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения (далее - рекламные конструкции), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта осуществляется владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением требований настоящей статьи https://copypsm.ru/nakatka-na-penokarton.html
Владелец рекламной конструкции (физическое или юридическое лицо) - собственник рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником https://copypsm.ru/news-reklama-na-transporte.html

rauyzaa.com อยากรวย ต้องได้รวย

(BrianGef, 15. 1. 2023 22:01)

rauyzaa.com อยากรวย ต้องได้รวย https://ruayzaa.com - https://ruayzaa.com

Разработка Бизнес Игр

(Georgeadolf, 15. 1. 2023 21:55)

Социальному круговороту способствуют награды и чувство прогресса в игре, легкость освоения вкупе с бесшабашным подходом, средства коммуникации и обмена вещами, возможность для игрока выстраивать себе репутацию и поощрение привлечения в игру друзей https://game-learn.ru/business-games
Оранжевые стрелки — цикличный геймплей; с каждым новым витком спирали игрок получает все более высокий статус среди своих друзей и по внутриигровым метрикам https://game-learn.ru/business-games
Дизайн ключевых механик – это важнейшая часть дизайна https://game-learn.ru/delovye-igry
Ключевые механики — те, которые игроки повторяют снова и снова https://game-learn.ru/delovye-igry
Комбинации игровых механик служат для достижения игроком заданных дизайнером целей https://game-learn.ru/business-games
Фидбек — сервис, следящий за выполнением игроком целей и сравнением его результатов с результатами других игроков, и реакция сообщества (других игроков) на действия игрока https://game-learn.ru

Вот от таких рисков нас убережет опытный персонал, во главе с еще более опытным техническим директором https://game-learn.ru/speakers102022

Конструктор бизнес-игр 2 дня очного участия в программе для одного человека 6 игровых моделей Шаблоны и стандарты Материалы курса Сертификаты Обеды и кофе-брейки https://game-learn.ru/korporativnoe-obuchenie

Семенов Сергей https://game-learn.ru/baza-znaniy

2 https://game-learn.ru/speakers102022
Возможности рынка https://game-learn.ru/gamification

Есть мнение, что компания-разработчик оригинальной игры , будет очень накладно в финансовом плане вести судебный процесс здесь в России https://game-learn.ru/korporativnoe-obuchenie
3 https://game-learn.ru/speakers102022
Если даже судебная экспертиза в ходе рассмотрения дела по иску правообладателя к нам установит, что наша программа — это переработка чужой программы + если у правообладателя оформлены какие-то ноу-хау по этой программе или авторские права, то в данном случае права будут признаны нарушенными (использование чужого дизайна, фото, рисунков и т https://game-learn.ru/gamification
п), то с нас могут взыскать компенсацию за нарушение прав правообладателя в размере до 5 млн https://game-learn.ru/baza-znaniy
рублей https://game-learn.ru/speakers102022
Это максимальная сумма, обычно взыскивают намного меньше, из расчета за нарушение по каждому объекту интеллектуальной собственности https://game-learn.ru/delovye-igry
Но т https://game-learn.ru
к https://game-learn.ru/speakers102022
игрой заинтересуются только если она станет популярной, то к этому времени мы заработаем намного больше https://game-learn.ru

Шифер Плоский Размеры Листа

(Ronaldpycle, 15. 1. 2023 21:49)Учитывая высокую стоимость данного материала и технические характеристики, значительно превышающие значения потребные для возведения малоэтажных зданий, марка бетона М400 не применяется в частном строительстве по следующим объективным причинам:Автоматизированный Фрезерный Станок

(Blakefut, 15. 1. 2023 21:36)

Столами с Т-пазами чаще комплектуются станки для фрезера небольшого формата https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500
Они удобны для обработки МДФ, ДСП и дерева https://triosi.ru
Главное их достоинство — прочное крепление деталей https://triosi.ru
Дополнительно на столы устанавливают накладки из ПВХ, которые следует менять по мере износа https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600

Фрезерные станки с программным управлением уже много лет применяются в бессчетном количестве областей — от изготовления сувениров и штучных ремесленных изделий, до полномасштабной промышленной эксплуатации на заводах https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500
В этом обзоре мы представим читателю лишь некоторые из них, большей частью — не требующие дорогостоящей установки и продающиеся по сравнительно небольшой цене — 100 000-1000 000 рублей https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600
То есть, именно тот ценовой сегмент, который может заинтересовать представителей малого и среднего бизнеса; те образцы, с приобретения которых интересно будет начать знакомство с захватывающим миром ЧПУ-станков https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600

Необходимый элемент в устройстве оборудования с ЧПУ — централизованная система смазки https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600
Существует 2 ее вида: ручная и автоматическая https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600
Смазка служит для обработки трущихся элементов — направляющих https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500
Автоматическая система отличается удобством и работает по таймеру https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500
Она входит в базовую сборку станка формата 1200x1200 мм и больше https://triosi.ru

Мощность: 5,5 - 18,5 кВт https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500

Доступные 3D-фрезеры c ЧПУ, часть 1: до 250 тысяч рублей https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600

• Комбинированный вакуумный стол на 6 зон с Т-пазами https://triosi.ru

Купить Светодиодную Гирлянду

(Phillipmag, 15. 1. 2023 21:29)

Переплетение проводов и светодиодов позволяет создавать непревзойденные формы https://belt-light.info/tproduct/1-902985548291-lampochki-svetodiodnie-matovie-teplie-be
Посредством них опытные дизайнеры часто украшают уличные елки и даже строят светящиеся фигуры из снега и льда https://belt-light.info/tproduct/1-673136405201-belt-lait-dvuhzhilnii-chernii-i-belii-s
Для этого не приходится использовать дополнительных защитных средств от нагревания или самостоятельно объединять несколько гирлянд https://belt-light.info/tproduct/1-562565185291-belt-lait-dvuhzhilnii-chernii-i-belii-s
Проще выбрать готовый вариант, который обеспечит сложный проект https://belt-light.info/tproduct/1-546331621701-prozrachnie-lampochki-1w-dlya-belt-laita

А теперь представляем идею изготовления гирлянды своими руками, которая является моднейшим атрибутом празднования дня рождений или свадеб – гирлянда с кисточками https://belt-light.info/tproduct/1-123053808091-oblegchennaya-girlyanda-so-svisaniem-s-p
Из нашего мастер-класса вы узнаете, как сделать большую версию украшения, но по этому же принципу вы легко сможете сделать мини-кисточки (н-р, для украшения елки), использовав бумагу меньшего размера https://belt-light.info/tproduct/1-546331621701-prozrachnie-lampochki-1w-dlya-belt-laita

Биоэпиляция Курсы

(Rogerswask, 15. 1. 2023 21:28)

Вместе с тем, для получения хорошего результата только желаний не хватит https://www.stiik.ru/info/nabor_modelei
Необходимо постоянно повышать собственное мастерство, повышать профессионализм, внимательно следить за новшествами в этой сфере, перехватывать опыт у более умелых мастеров, рисковать и пробовать нечто новое, никому не известное, выражать собственное видение https://www.stiik.ru/kursy/sozdanie_i_modelirovanie_prichesok

Если вы хотите удостовериться в правильности выбора, то посетите учебный центр или салон, где будет проходить обучение, до начала курсов https://www.stiik.ru/info/ivanova
Или запишитесь на бесплатный урок https://www.stiik.ru/kursy/parikmaherskoe_delo_1_stupen
Вы сможете все оценить своими глазами https://www.stiik.ru/kursy/parikmaherskoe_delo_1_stupen


Данная процедура чаще применяется в отношении детей и мужчин https://www.stiik.ru/kursy/naraschevanie_nogtei
Девушки, как правило, начинают маникюр в домашних условиях с подпиливания https://www.stiik.ru/seminary/medoviy_massaj
Даже если вы пока не используете ножнички, в будущем некоторые знания вам могут пригодиться https://www.stiik.ru/kursy/rospis-po-tkani
Хотя техника стрижки ногтей в домашних условиях не представляет особой сложности, она имеет некоторые нюансы https://www.stiik.ru/docs/pismo_ob_uchete_v_statregistre_rosstata_siik.pdf


Кризис, санкции, появление биткоина, падение рубля и прочие финансовые изменения не страшны для мастеров маникюра https://www.stiik.ru/questions/kursy_epilyazii_v_moskve
У профессионала поток клиентов не иссякает даже в самые голодные годы, а перед праздниками востребованность хороших мастеров взлетает до небес https://www.stiik.ru/info/gladkih


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139

následující »