Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborné publikace Publicaciones periciales

2. 1. 2002

Soupis odborných publikací
 

 1. Horský - Zatloukal,O.(1963): Pùsobení přírody a člověka na vývoj zemského povrchu. Lidé a země,č.1,1963,s.36.
 2. Příhodová,A.-Horský,O.(1963): Zpráva o geologickém mapování mezi Penčicemi,Lazníky a Sobíšky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963,s.154,Praha.
 3. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro vodní nádrž na řece Lomné v Dolní Lomné. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.310–311,Praha.
 4. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum přehradního profilu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965,s.318–319, Praha.
 5. Horský,O.(1965): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu na řece Rožnovské Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, s.316 – 317,Praha.
 6. Horský,O.(1965): Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na Čižině u Brumovic. Geologický průzkum,č.12,1965,s.368 – 371,Praha.
 7. Horský,O.(1966): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro vodní dílo na Zelenském potoce u Štítné nad Vláří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966,s.372–373,Praha.
 8. Horský,O.(1966): Výstavba vodních děl na Kypru. Inženýrské stavby,č.1,1968,s.330–332.
 9. Horský,O.(1966): Havárie stoky v Ostravě-Zábřehu. Vodní hospodářství,č.4,1967,s.162–163.Praha.
 10. Horský,O.(1967): La Ingeniería Geológica en Checoslovaquia. Instituto de Investigaciones Geológicas, Vol.XXI,1967,s.1–10,Barcelona.
 11. Horský,O.-Richter,V.(1967): Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, s.320, Praha.
 12. Horský.O.(1967): Příčné řezy lávovým proudem Velkého Roudného. In.: Sborník: „Vulkanologické symposium“,s.18–21,Praha.
 13. Horský,O.(1967): Geologické poměry v přehradním místě Slezská Harta v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967,s.316–317,Praha.
 14. Horký,O.(1968) : Vodní dílo Boadella v severovýchodních Pyrenejích ve Španělsku. Geologický průzkum,č.4.,1968, s.163–164.
 15. Horský, O. (1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice nad Olší. Manuscript, Geotest Brno, 10 stran + přílohy.
 16. Horský,O.(1968) : Metodika polních smykových zkoušek ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.12.,s.551–552.,Praha 1968.
 17. Horský,O.(1968) : Vodní díla Sau, Susqueda a Pasteral na řece Ter ve Španělsku. Inženýrské stavby, č.2., s.90–94., Praha 1969.
 18. Horský, 0.(1968) : Průsaky z přehrady Foix ve Španělsku. Vodní hospodářství, č.7., s.201–203., Praha 1969.
 19. Horský,0.(1968) : Inženýrskogeologický průzkum pro návrh sanace břehů Oravské přehrady. Ročenka geologické sekce, č.1., s.36–40.,Brno 1969.
 20. Horský,0.(1969) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu na řece Moravici ve Slezské Hartě. Ročenka geologické sekce, č.1., s. 25–27.,Brno 1969.
 21. Horský,0.)1969) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Lidé a země, č.3., s. 137–138., ČSAV Praha, 1969.
 22. Horský,O. (1969) : Příčiny morfologických změn na březích Oravské nádrže, s. 1–35 + obrazové přílohy. MS Geotest Brno, 1969.
 23. Horský,O. ( 1969) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava – reservoir. Stran 7 + obrazové přílohy a fotografie. MS Geotest Brno
 24. Horský, O. (1969): Cambios morfológicos en las orillas de la presa Orava. MS Geotest Brno, 1969.
 25. Horský,0.(1970) : Metodické poznámky k inženýrskogeologickému průzkumu pro klenbovou hráz na řece Jihlavě u Dalešic. Ročenka geologické sekce, č.2., s.44-59.,Brno 1970.
 26. Horský,O.(1970) : Metodické poznámky ke komplexní dokumentaci štol. Ročenka geologické sekce , č.3., s. 53-61, Brno 1970.
 27. Horský,O. ( 1970) : Oravská přehrada a deformace břehů nádrže. Lidé a země, 1970.
 28. Horský,0.(1971) : Použití letecké fotogrammetrie pro sledování břehových změn v zátopových oblastech přehrad. Geologický průzkum, č. 10.,s. 300-302, Praha 1971.
 29. Horský,O. - Neubauer,M. (1972) : Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy realizované Geotestem Brno. In Sborník Vodní hospodářství v povodí Odry, s.299 – 304., Ostrava 1972.
 30. Horský,0.(1972) : Vliv Oravské vodní nádrže na proces břehových změn. In Sborník I, Přehradní dny 1972., s. 121 – 130., Banská Bystrica 1972.
 31. Horský,O. – Novosad,St. – Müller,K.(1972) : Zkušenosti z inženýrskogeologického průzkumu pro klenbovou hráz v Dalešicích. In Sborník ze symposia o výstavbě klenbových přehrad, ČS VTS., s. 154 – 177., Praha 1972.
 32. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L.(1972) : Průzkum porušení čedičového příkrovu v přehradním místě Slezská Harta geologicko geofyzikálními metodami. In Sborník geologických věd, řada HIG.,sv. 10.,s.39 – 58., Praha 1972.
 33. Horský,0. – Müller,K. (1972) : Sesuvy na březích Oravské přehrady. In Sborník geologfických věd, řada HIG.,sv. 10.,s. 59 – 71.,Praha 1972.
 34. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1972) : Zkušenosti z použití geofyzikálních metod při inženýrskogeolgickém průzkumu přehradních míst. In Sborník “Využití geofyziky v inženýrské geologii a hydrogeologii”, s. 169 – 180., Brno 1972.
 35. Horský,O. – Novosad,St. (1973) : Problematika zakládání v horských oblastech Beskyd. In Sborník “Zkušenosti se zakládáním staveb na Ostravsku”, s. 31 – 41.,ČS VTS ,Ostrava 1973.
 36. Horský,O. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologický průzkum pro PVE Dalešice. In Sborník “Přehradní dny 1973” s.148 – 165.,Ostrava 1973.
 37. Horský,0. – Woznica,L. (1973) : Problematika prognózy břehových změn v režimu kolísání hladiny údolních nádrží PVE. In Sborník “Přehradní dny 1973”., s. 140 – 147.,Ostrava 1973.
 38. Müller,K. – Horský,O. a kol. (1973) : Komplexní dokumentace průzkumných děl. In Sborník “Přehradní dny 1973”, s. 100- 111.,Ostrava 1973.
 39. Horský,0. – Müller,K. (1973) : Inženýrskogeologické poměry přehradního místa Dalešice na řece Jihlavě. In “Sborník geologických věd”, řada HIG., sv.11.,s.125 – 160., Praha 1974.
 40. Horský,O. – Janda,M. (1973) : Údolní nádrž na Moravici u Slezské Harty. In „Vodní hospodářství“, s.239-243, Praha 9/1973.
 41. Novosad,St. – Horský,O. (1973) : Inženýrsko geologické podmínky výstavby přehrad na Ostravsku. In „Vodní hospodářství“.,s.219-224, Praha 9/1979.
 42. Šamalíková,M. (1973) : Cvičení z geologie. Horský,O: Část obrazové přílohy skript pro výuku geologie. VUT Brno, 1973.
 43. Horský,O. – Müller,K. – Trávníček,L. (1974) : Complex documentation of exploratory workings. In “Sborník mezinárodního inženýrskogeologického kongresu”, Vol.VII, s. 8.1 – 8.8., Sao Paulo , Brazílie, 1974.
 44. Horský,0.(1974) : 15 let Ostravského pracoviště inženýrské geologie. Zpravodaj Geotestu, č.11.,s.7., 1974.
 45. Horský,0. (1974) : Současný stav inženýrské geologie a uplatnění absolventů v inženýrskogeologické praxi. In Sborník “20 let hornické geologie na VŠB v Ostravě”, s.64 –65. Ostrava 1974.
 46. Horský,O. (1974) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská práce, Geotest Brno - VŠB Ostrava 1974, s. 120 + fotografická příloha.
 47. Horský,0.(1974) : Sanace sesuvů na Oravské přehradě. Geologický průzkum, č.2.,s. 43 – 45, Praha 1975.
 48. Horský,O. – Drozd,K. (1975) : Metodos de las Investigaciones Geotécnicas para las Obras Hidrotécnicas. In Sborník “3ra Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería mecánica y eléctrica y ramas afines” , Vol.II., s.10.1 – 10.4., Peru – Arequipa, 1975.
 49. Horský,O.(1976) : Geologické poznatky z výstavby přehrad ve Španělsku. Geologický průzkum, č.6., s.183 – 185., Praha 1976.
 50. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení. Zpravodaj Geotestu, č. 7 ., s.22 – 23., Brno, 1976.
 51. Horský,0.(1976) : Peru a zemětřesení – pokračování. Zpravodaj Geotestu, č. 8 , s. 7 – 8, 1976.
 52. Horský, O.(1977): Geotest and Landslides. Editor of Special publication of year-book of the geological-geodetical service on the ocasion of the International Association of Engineering Geology Symposium, LANDSLIDES AND OTHER MASS MOVEMENTS, in Prague-September 1977, Geotest Brno, 1977.
 53. Horský,O. – Müller,K. (1977) : Investigation and Landslide Stabilization on the Orava Reservoir shores. Sborník “ Geotest and Landslides”, s. 35 – 50, CSSR, Brno 1977. Účelová publikace pro mezinárodní kongres IAEG v Praze o sesuvech. Geotest Brno 1977. Redaktor publikace: Otto Horský.
 54. Horský,O.(1977) : Rozvoj hornictví v Peru. Geologický průzkum, č.9.,s. 284 – 285., Praha 1977.
 55. Horský,O.(1977) : Výsledky a cíle peruánského ropného průmyslu. Geologický průzkum, č. 12, s. 376 – 377., Praha 1977.
 56. Horský,O. – Múller,K. (1977) : Rock Environment – Determining factor for projecting the Hydrotecnic Construction works. In Sborník “ III.mezinárodní kongres IAEG “, Sec III., Vol. I., s. 143 – 151., Madrid 1978.
 57. Horský,0. – Neubauer,M. – Novosad,St. (1978) : Rozvoj a úkoly inženýrské geologie a hydrogeologie v n.p. Geotest Brno. Geologický průzkum, č.7.,s. 194 – 196., Praha 1978.
 58. Horský,O. – Novosad,St. (1978) : Spolupráce v oblasti aplikované geologie mezi ČSSR a Peru. Geologický průzkum, č.7., s. 220 – 221, Praha 1978.
 59. Woznica,L. – Horský,O. ( 1978) : Inženýrskogeologický průzkum pro údolní vodní nádrže. Mimořádné vydání Zpravodaje Geotestu Brno při příležitosti 20 výročí inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně, s. 11 – 18, Brno 1978. Redaktor mimořádného vydání Zpravodaje Otto Horský. 
 60. Horský,O. (1978) : Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Autoreferát k získání vědecké hodnosti kandidáta věd., s. 1 – 25, Vydalo VŠB Ostrava, 1978.
 61. Horský,O. – Zamarský,V. (1978) : Peru a zemětřesení. Časopis Lidé a země, 1978, č.3., s.122 – 125., ČSAV Praha, 1978.
 62. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu., č.1-2.,s. 22-23.,Brno 1978.
 63. Horský,O. (1978) : Mezinárodní spolupráce s NDR v oblasti výzkumu svahových pohybů. Zpravodaj Geotestu, č.5-6.,s. 18-19.,Brno 1978.
 64. Horský,0.-Morua,O. (1979) : Norma para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana, 1979.
 65. Horský,O. (1980) : Colaboración entre Cuba y Checoslovaquia en la Construcción”. In : Časopis “ Checoslovaquia”, č. 1.,s.9-11., Habana, Cuba, 1980.
 66. Horský,O. (1980) : Kontaminace oceánů a země. Zpravodaj Geotestu 6-8., s. 26 – 27., Brno 1980.
 67. Horský,O. (1980) : Clasificación de los movimientos de las laderas. Vydal MICONS, Habana 1980, s. 1-12.
 68. Horský,0. (1981) : Technická pomoc a vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti stavebnictví. Inženýrské stavby., č.5.,s. 219-220.,Praha 1981.
 69. Horský,O. – Morua,O. (1981) : Metodología del levantamiento y confección de los mapas ingeniero-geológicas. Vydal MICONS, Habana 1981.,s. 1 – 32.
 70. Horský,O. (1981) : Clasificación de las rocas a base del Índice de Calidad de la Roca – RQD. Vydal MICONS, Habana 1981., s. 1-16.
 71. Horský,O. (1981) : El maciso rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidráulica. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1 – 21.
 72. Horský,O. ( 1981) : Bases del levantamiento para confeccionar un mapa Ingeniero-Geológico. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-26.
 73. Horský,O. (1981) : Documentación completa Ingeniero-Geológica y Geotécnica de los laboreos de explotación. Vydal MICONS, Habana 1981., s.1-7.
 74. Horský,O.-Cesar,C. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para la construcción de Túneles y Metropolitanos. Vydal MICONS, Habana 1981.,s.1-29.
 75. Horský,O.-Fernandez,O. (1981) : Anteproyecto de norma “Investigaciones Ingeniero-Geológicas – símbolos gráficos”. Vydal MICONS, Habana 1981, s.1-46.
 76. Horský,O.- Morua,O. (1981) : Inženýrskogeologický průzkum pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě v pohoří Escambray. Manustript, 8 stran + obrazové přílohy, Habana, 1981.
 77. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. I. Parte. Vydal MICONS, La Habana 1981., s,1-52. Počet výtisků : 200.
 78. Horský,O. (1981) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. II.Parte, Geotécnia. Vydal MICONS, Habana 1981., s,1-40. Počet výtisků : 200.
 79. Horský,O. (1981) : Indice de calidad de la roca R.Q.D – uno de los parámetros básicos para clasificación de las rocas. In “IX.Jornada Científica”.,s.189-192, Academia de Ciencias de Cuba, Habana 1982.
 80. Horský,O.-Conde,M.(1981) : Las Investigaciones Geofísicas en el estudio Ingeniero-Geológico de Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX., NO 61., pg.14-18., Habana 1983.
 81. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el desarrollo de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. In “Voluntad Hidráulica”, XX. N0 62, pg.57 –63.,Habana 1983.
 82. Horský,O. (1982) : Clasificación de las rocas sobre la base del “Indice de Calidad de la Roca – RQD. In “Voluntad Hidraulica”,N0 74, pg. 51-56.,Habana 1987.
 83. Horský,O. (1982) : Bases metodológicas para el levantamiento Ingeniero-Geológico. Manuscrito para la Revista : “Voluntad Hidráulica”, Habana.
 84. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. In Zpravodaj Geotestu, 1982.,č. 3-4., s.29-31.
 85. Horský, O. (1983): Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? MS Geotest Brno, 8 stran, 1983.
 86. Horský,O. (1983) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Presas Vydal Geotest Brno jako účelovou publikaci. Stran 223.
 87. Horský,O.-Simeonova,G.-Spanilá,T. (1983) : Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geologický průzkum, č.6., s. 163-166, Praha 1984.
 88. Horský,O. (1983) : 30 let Oravské vodní nádrže a její vliv na deformace břehů. Inženýrské stavby, č.10., s.489-498.,Bratislava 1984.
 89. Horský,O. (1983) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehradu Corojo ve vápencovém krasu na Kubě. Ročenka Geotestu 1981- 1983., s.21-32.,Brno 1984.
 90. Horský,O. (1983) : Spolupráce v oblasti inženýrské geologie mezi Kubou a Československem. Geologický průzkum., č.1., s.12-13., Praha 1984.
 91. Horský,O. (1984) : Využití RQD pro inženýrsko-geologické hodnocení horninového prostředí. In “Zborník Inžiniersko-geologické sympózium” při příležitosti 60 let Prof.Milana Matuly , s. 222-234.,1984 Bratislava.
 92. Horský,O. (1984) : El macizo rocoso, factor decisivo para elegir el lugar de la construcción de la Obra Hidrotécnica. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 93. Horský,O. (1984) : Movimientos de las laderas en las áreas del estudio de Obras Hidrotécnicas. Manuscrito para la “Voluntad Hidráulica”, Habana 1984.
 94. Horský,O. (1984) : Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Presas. Büro Geológico Checo, 1984, pg. 1 – 228., Praha. Knihu vydal Český geologický úřad jako dar kubánskému Ministerstvu stavebnictví v nákladu 50 výtisků.
 95. Horský,O. (1984) : Aplication of airborne in investigation of changes in the banks of reservoir in Dam Areas. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17.,pg.56, Moskow 1984.
 96. Horský,O.-Bláha,P. (1984) : Investigation of the disturbance of the basalt sheet at damsite Slezská Harta using geological of geophysical method. XXVII mezinárodní geologický kongres, Moskva. Vol.VIII, sec. 17., pg.57, Moskow 1984.
 97. Horský,O.-Pacareo,L. (1985) : Metodos de las Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Hidroacumuladoras. Conferencia publicada en MICONS, 1985, Kuba.
 98. Horský,O. (1989) : Metodika inženýrskogeologického průzkumu pro přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba. Ročenka geologické sekce 1990, s.75-86, Brno 1990.
 99. Horský,O. (1990) : Stanovení korelačních vztahů mezi dynamickými moduly pružnosti a deformačními moduly v základech horní hráze přečerpávací elektrárny Centro Cuba. In : Sborník “ Geotechnické problémy energetickej výstavby”, ČS VTS Vysoké Tatry, 1990, s. 41-44.
 100. Horský,O. ( 1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. Geologický průzkum,č.8, s.239- 243., Praha 1991.
 101. Horský,O. (1990) : The Causes of Morphological Changes at the Water Edges of Orava - Reservoir in Slovaquia.In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG,s.28592868, Amsterodam 1990.Vydala Balkema, Rotterdam 1990.
 102. Horský,O. (1990) : Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Geofond Praha – Edice GEODA. Stran 1 – 119, Praha 1990.
 103. Horský,O. (1990) : Diskuse ke stanovení rozsahu inženýrsko geologického průzkumu pro přehrady. In Sborník mezinárodního symposia “Metodické inovace v inženýrské geologii”,počet stran 8, Příbram 1990.
 104. Horský,O. (1991) : Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray. In Geologický průzkum, 8/1991, s.239-243, + obrazová příloha. Praha, 1991.
 105. Horský,O. (1991) : Česko-španělský a španělsko-český geotechnický slovník. Vydal DPB Paskov, 1991, s. 1-61.
 106. Horský,O. (1992) : Investigation and landslide stabilization on the Orava – Reservoir shores in Slovaquia. International Conference on Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects. Počet stran 6, Wolongong, Australia 1993.
 107. Horský,O. (1993) : Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones. Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. ( 7 stran + 7 obrázků)
 108. Bláha,P.- Horský,O. (1993) : Geofyzikální metody při orientačním inženýrskogeologickém průzkumu přehradních míst. Manuscript GEOtest Brno a GEOINZA Madrid., 1993.
 109. Horský,O. (1993) : Komplexní pojetí studia horninového masivu v přehradním místě. Manuscript GEOINZA Madrid, 1993. ( 7 str.+ obrazové přílohy).
 110. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : El uso de métodos geofísicos para el estudio del eje de la presa en la etapa orientativa. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 111. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Métodos de prospección geofísica para el estudio de las posibles cerradas en el anteproyecto o viabilidad de un embalse. Manuscript GEOINZA Madrid a GEOtest Brno., 1994.
 112. Horský, 0. (1994): Geotechnical research for the pumping storage station. In Sborník :Mezinárodní kongres IAEG, s. 3919 – 3926., Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 113. Horský,O.-Lincer,L.- Nešvara,J. (1994) : Ecological repairs of the Orava Dam reservoir shore banks. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, s. 3729 – 3737, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam,
 114. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Engineering geophysics for dam site selection. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 69 – 78, Lisabon 1994. Vydala Balkema, Rotterdam.
 115. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů a technologie “Jet Grouting” na metru ve Valencii. Rukopis pro přednášku a publikaci na Universitě v Barceloně, s. 1 – 15,1995.
 116. Verfel,J.- Horský,O. (1995) : Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii. s. 1 - 12, Manuscript.
 117. Horský,0.-Spanilá,T. (1996) : Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes. In Sborník : Mezinárodní kongres IAEG, 2771 – 2716, Athens, Greece 1997. Vydala Balkema, Rotterdam.
 118. Spanilá,T.-Horský,O.-Banach,M.(2001) : Slides and sliding in the water reservoirs banks. In Sborník Landslides, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, s. 315 – 319.
 119. Bláha,P.- Horský,O.-Vlastník,M.(2002): Métodos geofísicos empleados para las orientativas investigaciones ingenierogeológicas de los sítios de presa. Manuscrito para la Voluntad Hidráulica, Havana, Cuba.
 120. Horský,O. (2003) : Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas. 290 stran textu a příloh, GEOtest Brno, 2003.ISBN 80-239-1679-3
 121. Bláha,P.-Müller,K.-Horský,O.(2009): Geofyzikální vlastnosti pro geotechnické výpočty. Sborník prací  Vysoké školy báňské - Technické University v Ostravě, číslo 2, 2009, ročník IX, řada stavební (+ přednáška PPT)
 122. Horský,O.-Bláha,P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo". Sborník Konference inženýrské geologie v Ostravě, 9.2009.(+ přednáška PPT).
 123. Horský, O.- Bláha, P. (2009): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "Co nás také poučilo". GEOTECHNIKA 3/2009, str.35.
 124. Horský, O. - Bláha P., - Dyba, I.: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady. Prezentace knihy. 2010.
 125. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Lazecký,M.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,A,-Aziz,B.Q. (2010): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam Site. EGRSE, 2011.
 126. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O. (2011): Geoelectrical Surveys for the Feasibility Study of the Bawanur Dam. Kongres HYDRO 2011, Praha.   
 127. Horský,O.- Bláha P.(2011): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Repronis 2011, str.320, ISBN 978-80-7329-278-2.  
 128. Horský, O.: Předmluva ke knize Jana Žižky "Za sedmi novodobými divy světa", Repronis 2011, ISBN 978-80-7329-268-3.
 129. Blaha,P., Duras.R., Fousek., J., Horsky, O.(2011): An Orientation  survey of the Bawanur Dam. Mezinárodní konference HYDRO2011, Praga, Session 7: Hydro Development in Asia. 
 130. Blaha,P., Černý,V., Fousek., J., Horsky., O.(2012): An engineering geological survey for the Bawanur Dam in Kurdistan. Mezinárodní konference HYDRO 2012, Thajsko, březen 2012.
 131. Horský, O.: Slovo úvodem ke knize Jana Žižky "Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny", Repronis 2012, ISBN 978-80-7329-328-4.
 132. Horský,O. (2012): Doslov. In: Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. Grada, 2013.
 133. Blaha,P., Horsky,O. (2013): Engineerring-Geological Survey of the Reservoir Areas of Dams. Mezinárodní konference HYDRO 2013. Water Storage and Hydropower Development for Africa. Addis Ababa, Ethiopia, April 2013. 
 134. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Nová Forma, 2014, exklusivní vydání na křídovém papíře v pevné vazbě , str. 196, formát B5. ISBN 978-80-7453-455-3.
 135. Horský,O - Bláha P. (2014): The Application of Engineering Geology to Dam Construction. Publisher Comenius University in Bratislava, Slovac Republic, 2014, pg. 321, ISBN 978-80-223-3596-6. Second edition of English version, revised and extendet. Printed in Czech Republic, Jan Sojnek.
 136. Horský, O.- Bláha, P. (2014): Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo. Vydavatel VŠB - TÚ Ostrava, červen 2014. Druhé revidované a rozšířené  vydání. Vytištěno v České republice, Jan Sojnek. ISBN: 978-80-248-3437- 5.
 137. Horský, O. (2014): Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Vydavatel Jan Sojnek, reklamní produkce, 2014. Druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-905336-2-2
 138. Bláha,P. - Horský,O. (2016): Vodní dílo Itaipu. Geotechnika 3/2015, str. 20-28.
 139. Horský, O.(2016): Zajištění stability výkopu pro kanalizaci řeky Segura v městě Orihuela v jižním Španělsku.Zbornik 8. konferencie Inženierska geológia s medzinárodnou účasťou. Proceedings of the 8th Conference of Geo-Engineering, str. 135-136. ISBN 978-80-227-4573-4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
 140. Horský, O.(2016): Curriculum vitae - Monografie. Vydavatel Nová Forma, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7453-672-4
 141. Horský, O.(2017): Vita est a tortuosis iter- Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu. Vydavatel Jan Sojnek, 2017. ISBN 978-80-906183-8-1.
 142. Verfel, J. - Horský, O. (2017): Hloubení vrtů na ulici Angel Guimerá ve Valencii ve Španělsku. in Horský Otto, Soubor odborných publikací, str. 622 - 632, GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1.
 143. Horský,O.(2017): Soubor odborných publikací. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2017. ISBN 978-80-906798-0-1
 144. Horsky,O.(2018): Dalešice. Inženýrsko-geologické podmínky výstavby přehrady Dalešice na řece Jihlavě. Kniha na DVD v ruském jazyce. Vydavatel Jan Sojnek GALIUM 2018. ISBN 978-80-906798-9-4.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Я знаю где-то во вселенной

(Kevinrig, 11. 2. 2023 5:08)

Я знаю где-то во вселенной https://dzen.ru/video/watch/63d0a2ee00b242106a364177?t=7

Я знаю где-то во вселенной

(Kevinrig, 10. 2. 2023 20:49)

Я знаю где-то во вселенной https://dzen.ru/video/watch/63d0a2ee00b242106a364177?t=7

Заработок через интернет

(StevenRooli, 10. 2. 2023 9:22)

Бери и повторяй, заработок от 50 000 рублей. https://vk.com/zarabotok_v_internete_dlya_mam - заработок через интернет

daftar slot

(EugeneUnove, 10. 2. 2023 1:46)Permainan slot online adalah salah satu jenis permainan yang paling populer saat ini. Terdapat banyak provider yang menyediakan permainan slot online dengan berbagai fitur dan tingkat keuntungan yang berbeda-beda. Beberapa provider terkemuka seperti Play n Go, Microgaming, Pragmatic Play, Slot88, Playtech, Joker123, dan Spadegaming dapat membantu pemain untuk memperoleh keuntungan lebih besar.

Play n Go, misalnya, memiliki fitur unik seperti bonus dan jackpot yang membantu pemain untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Microgaming juga merupakan provider yang sangat terkenal dan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi, serta fitur bonus yang sangat menarik. Pragmatic Play, di sisi lain, memiliki beberapa game slot online yang sangat menyenangkan dan memiliki tingkat keuntungan yang baik.

Slot88 memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dan fitur bonus yang menarik, serta beberapa game slot online yang sangat menyenangkan. Playtech juga memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dan fitur bonus yang menarik, serta beberapa game slot online yang sangat menyenangkan. Joker123 dan Spadegaming juga memiliki tingkat keuntungan yang baik dan fitur bonus yang menarik.

Сосудистый Хирург Флеболог

(Mariolut, 9. 2. 2023 23:31)

Все знают про профессию стоматолога – этот специалист лечит зубные болезни, а также челюсти и в целом челюстно-лицевой аппарат https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]
При этом направление стоматологии имеет много специализаций: лечение зубов, протезирование, профилактика и санация https://www.energy-med.ru/diagnostika
Профессия стоматолога всегда была престижной как в целом, так и по отношению ко многим другим медицинским направлениям https://www.energy-med.ru/diagnostika

Хирурги?я— модное течение в , последователи которого считают отделение больного органа от пациента кратчайшим путём к здоровью https://www.energy-med.ru/diagnostika
Главным последователем этого течения, помимо хирургов, является https://www.energy-med.ru/drugoye

Если после четвёртого тоста хирург не чувствует уверенности в благоприятном исходе операции, анестезиолог пополняет запасы медицинского спирта, и тосты повторяются https://www.energy-med.ru/drugoye
Хирург может также крикнуть (при этом пациент и анестезиолог должны поцеловаться) или потребовать замены пациента на запасного https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]

обхватить руками пострадавшего в области диафрагмы (сомкнуть пальцы в замок) https://www.energy-med.ru/diagnostika
Резко сдавить и в то же мгновенье ударить о свою грудь спину пострадавшег
Информация и цены, представленные на сайте, являются справочными и не являются публичной офертой https://www.energy-med.ru/drugoye
Все материалы, размещенные на данном сайте разрешается использовать/копировать/размещать в открытом доступе на иных ресурсах только с письменного согласия ООО
Развитие данной науки продолжается и в настоящее время, появились новейшие виды хирургического оборудования, компьютерное диагностирование, лазерные приборы для проведения операций и т https://www.energy-med.ru/kosmetolog
д https://www.energy-med.ru/
В основу науки легли труды известных ученых, в том числе Д https://www.energy-med.ru/
Симпсона, В https://www.energy-med.ru/drugoye
Рентгена, Н https://www.energy-med.ru/drugoye
Пирогова и т https://www.energy-med.ru/diagnostika
д https://www.energy-med.ru/chirurgiya

Стоимость Двери

(Daviddah, 9. 2. 2023 22:56)

Возможность воссоздания интерьера по эскизам https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/
Если вы не подобрали ничего из нашего каталога, закажите создание гарнитура по индивидуальному эскизу https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/
Эту услугу уже оценили многие архитекторы и дизайнеры https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/
Вы можете приобрести у нас немецкую мебель, которая будет полностью соответствовать дизайнерскому замыслу https://www.legnostyle.ru/elitniye-dveri-iz-massiva.html

Кроме того, мебель от лидирующих производителей отличается дополнительной отделкой с применением натурального сусального золота (24К) https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/d-peregorodki/
Эстетику внешнего вида в основном задают изящные элементы, характерные для французского и итальянского стиля https://www.legnostyle.ru/elitniye-dveri-iz-massiva.html

Зачастую бытует мнение, что возможно найти недорогую качественную элитную мебель не стоит этому верить! Исключительно дорогая элитная мебель гарантирует вам качество и комфорт, т https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/
к https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/
при её изготовлении применяются только натуральные элитные материалы https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/
Это касается и внешней обивки мебели, а также и её внутреннего каркаса https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/d-peregorodki/

Широкий ассортимент https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/
У нас можно увидеть большое разнообразие эксклюзивной немецкой корпусной и мягкой мебели https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/mejkomnatnie-arki-i-portali/
Каждый сможет подобрать подходящий гарнитур под определенное стилевое решение https://www.legnostyle.ru/catalog/inter-eri/stenovie-paneli/

Компания заботится о своих клиентах, поэтому предлагает качественную немецкую мебель от лучших производителей https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/
У нас широкий ассортимент продукции https://www.legnostyle.ru/dubovye-dveri.html
В каталоге вы найдете большое разнообразие корпусной и мягкой мебели, которая обладает отличными эксплуатационными характеристиками https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/d-peregorodki/

Резные деревянные инкрустации и изящная фурнитура делают бесподобным вид классической мебели, а природный материал создает комфортную обстановку комнаты https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/
Любители современных или необычных интерьеров могут сделать индивидуальный заказ на изготовление гарнитура в различных стилях https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/derevannie-marsevie-lestnici-s-plohadkami/

Дезбарьер

(WesleyGloni, 9. 2. 2023 22:39)

Реакторы термические применяются для термической обработки продукции во всех отраслях пищевой промышленности https://пищевоеоборудование.рф/katalog/bunkera-nakopitelnye-priemnye/farshemeshalka-smesitel-tip-farsh-150-aisi-304
Изготавливаются различного объема, комплектации по техническому заданию или чертежам заказчика заданной производительности https://пищевоеоборудование.рф/katalog/centrifuga-reaktivnaya-ustanovka/


Мы практикуем индивидуальный и гибкий подход в работе с клиентами и партнёрами, что является залогом долгосрочного сотрудничества с каждым нашим клиентом https://пищевоеоборудование.рф/katalog/mashina-mojki/mashina-mojki-ovoshhej-mmo-1000

Нестандартное оборудование для пищевого производства обладает рядом важных преимуществ: оно функционально, не имеет ненужных дополнительных функций и завышенной мощности от сопровождающих инженерных систем (технологического тепла, холода, воды, сжатого воздуха и т https://пищевоеоборудование.рф/katalog/izdeliya-iz-nerzh.-stali-aisi304/promyshlennye-filtra-aisi-304
д https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/konvejer-razdelochnyj-odno-urovnevyj-k1-4000
), завышенной мощности установленных приводов, аппаратуры, не обеспечивающей требуемых режимов работы, без дополнительных затрат встраивается в любую технологическую линию, изготавливается под размеры имеющихся производственных площадей https://пищевоеоборудование.рф/katalog/izdeliya-iz-nerzh.-stali-aisi304/stol-dlya-razdelki-aisi-304

Сывороткоотделитель https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/konvejer-razdelochnyj-odno-urovnevyj-k1-4000
При производстве сыров, формуемых насыпью, перед заполнением форм сырным зерном (творожным зерном, его отделяют от сыворотки https://пищевоеоборудование.рф/katalog/centrifuga-reaktivnaya-ustanovka/centrifuga-s-odnoj-korzinoj-ck-30
Для этого используют отделители сыворотки барабанного типа https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/
Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 (AISI 316) https://пищевоеоборудование.рф/katalog/izdeliya-iz-nerzh.-stali-aisi304/blok-formy-dlya-zamorozki-800h250h60-mm/ottajshhik-blok-form-obf-1

Морозильные бонеты представляют собой специальный тип холодильных витрин для демонстрации, краткосрочного хранения и реализации охлажденных или замороженных продуктов https://пищевоеоборудование.рф/katalog/izdeliya-iz-nerzh.-stali-aisi304/butara-ikra-1000h1000-aisi-304/
С их помощью можно решить три основные задачи:

Зд Фрезерный Станок С Чпу

(Blakefut, 9. 2. 2023 22:32)

Наиболее известными компаниями, которые производят и реализуют фрезерные станки с ЧПУ, являются:
X - 1240 - 2080, Y - 2500 - 3000,
Отечественный станок ГФ2171 https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500

И такая же модель, но с более мощным шпинделем:
В системах автоматизированного проектирования (AutoCAD, SolidWorks, Компас-3D и тд https://triosi.ru
)графическом редакторе (Corel Draw, AutoCAD или другом подобном) выстраивается точное векторное изображение заготовки https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600
Затем оно с помощью CAM или CAD/CAM систем (HSMWorks,Inventor HSM, Creo Parametric и тд https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600
) преобразуется в G-код управляющей программы и затем загружается в оперативную память оборудования https://triosi.ru/catalog/s-series/cnc-milling-machine-s-1500
, где обрабатывается программным обеспечением и переводится в G-коды, которые управляют сервомоторами или в более дешевых устройствах шаговыми моторами https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600
микрошаговыми двигателями https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600

Вес: 5500 - 16 000 кг https://triosi.ru

daftar slot

(EugeneUnove, 9. 2. 2023 11:04)Permainan slot online adalah salah satu jenis permainan yang paling populer saat ini. Terdapat banyak provider yang menyediakan permainan slot online dengan berbagai fitur dan tingkat keuntungan yang berbeda-beda. Beberapa provider terkemuka seperti Play n Go, Microgaming, Pragmatic Play, Slot88, Playtech, Joker123, dan Spadegaming dapat membantu pemain untuk memperoleh keuntungan lebih besar.

Play n Go, misalnya, memiliki fitur unik seperti bonus dan jackpot yang membantu pemain untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Microgaming juga merupakan provider yang sangat terkenal dan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi, serta fitur bonus yang sangat menarik. Pragmatic Play, di sisi lain, memiliki beberapa game slot online yang sangat menyenangkan dan memiliki tingkat keuntungan yang baik.

Slot88 memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dan fitur bonus yang menarik, serta beberapa game slot online yang sangat menyenangkan. Playtech juga memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dan fitur bonus yang menarik, serta beberapa game slot online yang sangat menyenangkan. Joker123 dan Spadegaming juga memiliki tingkat keuntungan yang baik dan fitur bonus yang menarik.

Siec salonow fryzjerskich w Warszawie

(zaklad fryzjerski, 9. 2. 2023 10:58)

Siec salonow fryzjerskich w Warszawie - Haircut Express.

Nasza strona internetowa - https://haircutexpress.eu/

slot gacor

(EugeneUnove, 9. 2. 2023 10:52)Indonesia merupakan rumah bagi salah satu situs judi slot terbesar dan terpercaya, yaitu Pragmatic Play. Pragmatic Play adalah provider game internasional yang unggul dalam pembuatan permainan slot gacor gampang menang, dengan tingkat kemenangan hingga lebih dari 90%. Situs judi slot gacor terpercaya bekerja sama dengan Pragmatic Play untuk menyediakan berbagai pilihan permainan slot gacor.

Beberapa permainan slot gacor terpopuler dari Pragmatic Play adalah Aztec Gems, Joker Jewels, dan Gates of Olympus. Ketika mem

ilih layanan situs judi slot gacor, penting untuk memperhatikan karakteristik situs tersebut, seperti memiliki izin lisensi resmi, sistem transaksi yang aman dan cepat, layanan customer service yang baik, banyak pilihan permainan, serta bonus dan promosi yang menarik.

Untuk memastikan keamanan dan keuntungan dalam bermain judi slot gacor, sebaiknya memilih situs judi terpercaya yang memenuhi karakteristik tersebut.

Я знаю где-то во вселенной

(Kevinrig, 9. 2. 2023 10:07)

Я знаю где-то во вселенной https://dzen.ru/video/watch/63d0a2ee00b242106a364177?t=7

Я знаю где-то во вселенной

(Kevinrig, 9. 2. 2023 2:35)

Я знаю где-то во вселенной https://dzen.ru/video/watch/63d0a2ee00b242106a364177?t=7

Кушетка Складная Массажная

(DavidWAIND, 8. 2. 2023 22:49)

Первоначально медицинская одежда , применяемая в операционных, была белой, символизируя чистоту https://medihouse.ru/student

Одежда для процедур от 19 ? за шт https://medihouse.ru/
/ chistovie https://medihouse.ru/zhenskaya-medicinskaya-odezhda
ru https://medihouse.ru/

ВОСТОК-СЕРВИС https://medihouse.ru/catalog-tables

Качество тканей соответствует международным европейским и американским стандартам; Постоянные скидки и акции; Воздухопроницаемость, гигиеничность; Эстетичность, соответствие модным тенденциям; Эргономичность расположения карманов и фиксирующих петель для инструментов https://medihouse.ru/white

Фурор Клаб, ООО https://medihouse.ru/zhenskaya-medicinskaya-odezhda

Оптовая продажа, фармацевтика медицинские препараты, ткани, домашний текстиль, медицинская одежда, системы безопасности, автоматика для ворот https://medihouse.ru/w-med-odezhda/kostyumy-zhenskie

Купить Жалюзи Тканевые Горизонтальные

(CharlesClisy, 8. 2. 2023 22:43)

Очень компактные и узкие, занимают минимум места, за счет чего подоконник остается полностью свободным https://prostore-spb.ru/gorizontalnye-zhalyuzi

Однотонные рулонные шторы в комбинации с портьерами https://prostore-spb.ru/sale

Монолитный дизайн кассетных рулонных штор, отличается более аккуратным исполнением https://prostore-spb.ru/shtory-zebra
Они идеально подходят для пластиковых, металлических и современных деревянных окон https://prostore-spb.ru/gorizontalnye-zhalyuzi/
Такие модели могут быть UNI-1 и UNI-2 https://prostore-spb.ru/gorizontalnye-zhalyuzi/

На данный момент одним из самых практичных и красивых способов оформления окна являются рулонные шторы, или как их еще называют: рольшторы, ролл шторы или рулонные жалюзи https://prostore-spb.ru/rimskie-shtory
Почему же рольшторы такие популярные? Потому что практичные https://prostore-spb.ru/shtory-s-fotopechatyu

Состоят из двух частей – сплошного тканевого полотна и вала; Крепятся на короб окна, на стену над ним или к потолку; Низ рулона оформлен утяжелителем из металла, который не только украшает край ткани, но и ровно её натягивает (на раму снизу также крепят магниты); Не прилегают к окну полностью, пропуская солнечные лучи по краям; Являются более экономичным и простым вариантом https://prostore-spb.ru/vertikalnye-zhalyuzi/

У нас окна выходят на шумный и светлый проспект https://prostore-spb.ru/montazh-i-dostavka
Ночью помимо того, что очень шумно, еще и очень светло https://prostore-spb.ru/avtomatizatsiya-zhalyuzi/
Обычных плотных штор не хватало, все равно не удавалось добиться темноты в комнате, а, как известно, меланин вырабатывается только при полной темноте https://prostore-spb.ru/shtory-s-fotopechatyu/
Спасли рулонные шторы https://prostore-spb.ru/rimskie-shtory/

Пластмассовые Изделия Москва

(Davidket, 8. 2. 2023 22:31)

При заказе Корпуса для РЭА в города: Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Гомель, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калуга, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Минск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орёл, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль, Тольятти, Барнаул, Ульяновск, Иркутск, Хабаровск, Ярославль, Владивосток, Махачкала, Томск, Оренбург, Кемерово, Новокузнецк, Астрахань, Пенза, Липецк, Киров, Чебоксары, Калининград, Курск, Улан-Удэ, Ставрополь, Сочи, Иваново, Брянск, Белгород, Сургут, Владимир, Нижний Тагил, Архангельск, Чита, Смоленск, Курган, Орёл, Владикавказ, Грозный, Мурманск, Тамбов, Петрозаводск, Кострома, Нижневартовск, Новороссийск, Йошкар-Ола и др https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/plastikovyj-krepezh/gajki/
номер квитанции отобразится в личном кабинете https://ke07.ru/korpusa-dlya-rea/
Подробнее о способах доставки Вы можете узнать на странице
Типоразмер: Midi-Tower, форм-фактор материнской платы: ATX, Micro-ATX, EATX, Mini-ITX, блок питания внизу, наличие окна на боковой стенке, число внутренних отсеков 3,5: 2, число внутренних отсеков 2,5 https://ke07.ru/catalog/korpusa-metallicheskie/korpusa-serii-kt/

Спасибо за обращение https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/nozhki-pribornye/
Мы оповестим вас о поступлении товара!
Под заказ 23 https://ke07.ru/catalog/korpusa-plastikovye/
11 https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/nozhki-pribornye/nozhki-rezinovye-samokleyushhiesya/
22 https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/klemmnye-bloki/sh-301/

Типоразмер: Midi-Tower, форм-фактор материнской платы: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, блок питания внизу, наличие окна на боковой стенке, число внутренних отсеков 3,5: 2, число внутренних отсеков 2,5: 2, U https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/plastikovyj-krepezh/

Для тех, кто ленится искать изготовителей корпус самостоятельно, мы сделали сайт — zakaz https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/klemmnye-bloki/sh-309/
ist/plast https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/plastikovyj-krepezh/gajki/

Магазин Крепежа

(Warrennoimb, 8. 2. 2023 20:34)

Крепежное изделие с резьбовым отверстием и конструктивным элементом для передачи крутящего момента https://gm-k.ru/gruvloki/mufta-j/mj48.html
Примечание:Конструктивным элементом гайки для передачи крутящего момента может быть многогранник, накатка на боковой поверхности, торцевые и радиальные отверстия, шлицы и т https://gm-k.ru/dypel/dubel25/
д https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=155_185_434&product_id=1474

ГОСТ 11378-84 (ИСО 4762-77) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ШЕСТИГРАННЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ ПОД КЛЮЧ КЛАССА ТОЧНОСТИ А КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
Деловые предложения товаров и услуг, где вы сможете купить прочие крепежные изделия напрямую от поставщиков, узнать наличие на складе и стоимость доставки в ваш регион, найти лучшие цены в России на эту продукцию от ведущих компаний https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=683_165_533

Изделие позволяет соединить балку и брусья https://gm-k.ru/fischerfls/alk37450.html
Крепление устанавливается на саморезах или шурупах https://gm-k.ru/samorezy-shurupi/samgkl-35-16.html
Опорная часть балки фиксируется с боков и снизу https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1811_1835_2132
Перпендикулярные плоскости стальной детали закрепляются на поперечном брусе https://gm-k.ru/homuty/frspl1519m8m10.html
На фото представлен один из вариантов держателя https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=164_325_345&product_id=1138

Гайки изготовляют шестигранными, четырехгранными, круглыми, утолщенными, колпачковыми и специальной конструкции,, например гайки-барашки https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_782_791_792
Наиболее разнообразными являются шестигранные гайки https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1811_463_460
Их выпускают с внутренним диаметром как малых, так и больших размеров https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_829
Четырехгранные гайки выпускают небольших размеров https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=1811_1937_1938&product_id=12420

Металлические и капроновые дюбеля предназначены для того, чтобы закрепить изделия, конструкции и скобы к стенам из кирпича или бетона, а также к перекрытиям https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=683
Предварительно высверлив или аккуратно пробив отверстие соответствующего диаметра, можно вставлять дюбель https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=726_974_998_1003&product_id=4962
Дюбель расширяется и прочно закрепляется в отверстии, когда в него вкручивают шуруп https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=691_692&product_id=5241

Посоветуйте Хорошего Терапевта

(Mariolut, 8. 2. 2023 20:29)

Компьютерные приложения тем привлекательны, что дают возможность примерять на себя любую роль https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]
Если, к примеру, вы всегда мечтали увидеть себя в качестве доктора, а работать вам приходится бухгалтером или банкиром, то вы в любую минуту можете загрузить игру Хирург на десктоп, и попробовать разобраться в тонкостях этой благородной и ответственной профессии https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]

- Михайлов Андрей Анатольевич – уникальный врач, который блестяще делает операции по коррекции как лица, так и тела https://www.energy-med.ru/dety
Владеет техниками, позволяющими пациентам восстанавливаться в кратчайшие сроки https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]

Вышеописанные жалобы могут возникнуть и при анальной трещине и при других заболеваниях, поэтому самолечение в таких вопросах опасно, только опытный хирург сможет правильно оценить ситуацию https://www.energy-med.ru/terapiya

Хирургия - область медицины, которая изучает болезни, основной метод лечения которых - оперативное вмешательство https://www.energy-med.ru/dety
Хирургия разрабатывает приемы, методы и технику выполнения операций https://www.energy-med.ru/drugoye

В целом, необходимо обозначить, что современная терапия располагает достаточным набором средств для диагностики, профилактики и лечения различных заболеваний https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]

Самыми востребованными специалистами по блефаропалстике в Москве на сегодняшний день считаются: Крахманов Э https://www.energy-med.ru/
Б https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный
, Наумов В https://energy-med.ru/
В https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный
, Кудинова Е https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]
С https://www.energy-med.ru/diagnostika
, Шихирман Э https://www.energy-med.ru/
В https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]
, Гварамия А https://energy-med.ru/
А https://www.energy-med.ru/

Я знаю где-то во вселенной

(Kevinrig, 8. 2. 2023 20:04)

Я знаю где-то во вселенной https://dzen.ru/video/watch/63d0a2ee00b242106a364177?t=7

Я знаю где-то во вселенной

(Kevinrig, 8. 2. 2023 12:58)

Я знаю где-то во вселенной https://dzen.ru/video/watch/63d0a2ee00b242106a364177?t=7


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122

následující »