Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záhadné jezero Titicaca a Altiplano - Misterioso Lago Titicaca y Altriplano

8. 12. 2010

Záhadné jezero Titicacaca Altiplano

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů, člen Klubu H+Z

 

Obrazek

 Odborný zájem českých zemí o Latinskou Ameriku má svou staletou tradici. Na jejím počátku stanuly jezuitské misie 17. a 18. století, na které navázal cestovatelský zájem a hospodářská a kulturní spolupráce devatenáctého a dvacátého století.

 

 Realizovaný projekt expedice Titicaca.2004.CZ, garantovaný českými odborníky z univerzit a odborných pracovišť, byl přednostně směřován k popisu současného stavu jezera Titicaca, a to v jeho přírodovědném i společenskovědném rozmě-ru. Studie byly zaměřeny zejména na historicko-topografický popis jezera a jeho pevninského zázemí, včetně obrazové dokumentace, od geografických a biologických souvislostí po zaznamenání současných informací o stavu dědictví hmotné kultury a společností obývajících břehy a ostrovy jezera. To je, dokumentace krajiny a přítomnosti člověka tak, jak byly nalezeny v roce 2004.

 Získané odborné poznatky doplňují tradici české latinoamerikanistiky, která na sebe upozornila v posledním desetiletí mimo jiné úspěšnou dokumentací pramenů Amazonky (B. Janský, 2000), v poslední době pak objevem záhadných skalních rytin nad ruinami Incawasi poblíž města Huayatara (O.Horský, 2004) a zejména pak objevem ruin nejvýše položeného sídelního komplexu na světě, severovýchodně od jezera Titicaca (Barteček, 2005). Kniha „Bájné jezero Titicaca“ je rovněž jedním z výsledků studií realizovaných během expedice Titicaca. Kniha, kromě přírodovědeckých poznatků, podává populární formou vizuální svědectví o krajině a člověku v oblasti jezera, zejména o formě života a zvycích místních indiánských komunit.

PREFACIO

El interés de los países checos por América Latina tiene tradición centenaria. Al principio fueron las misiones jesuíticas durante los siglos XVII y XVIII y después la cooperación económica y cultural en los siglos XIX y XX.

 

La Expedición Titicaca 2004, respaldada por expertos de universidades y centros especializados checos, se orientó hacia la descripción de la situación actual del lago Titicaca, en sus aspectos natural y humano. El estudio se centró especialmente en la evolución morfológica del lago y sus alrededores, incluyendo amplia documentación del contexto geográfico y biológico, que abarca hasta el estado actual del patrimonio material y cultural de la población, que habita en las orillas e islas del lago y documenta el paisaje y la presencia humana encontrada en 2004.

 

El estudio complementa la rica tradición checa, que ha destacado con las notables y exitosas contribuciones sobre las fuentes del río Amazonas (B. Jansky, 2000), el descubrimiento de misteriosos grabados rupestres cerca de las ruinas de Incawasi, Huayatara (O. Horsky, 2004) y especialmente, de las ruinas del complejo residencial más alto del mundo, al Noroeste del lago Titicaca (I. Bartecek, 2005). El libro “Misteriisso Lago Titicaca y el Altiplani” es uno de los resultados de los estudios realizados durante la expedición Titicaca.

El libro, además de conocimientos científicos, lleva en forma popular un testimonio visual del paisaje y el hombre en la zona del lago Titicaca, en particular sobre la forma y los hábitos de vida de las comunidades indígenas locales.

 124 stran textu, Fotografie v textu, kreslené obrázky, brož. vazba, formát A5.

ISBN 978-80-7329-246-1

Vydal Repronis, 2010

MOC: 199 Kč

www.horsky.org

www.horsky.estranky.cz

 

Knihu možno zakoupit přímo u autora, balné a odeslání se neúčtuje.

Na přání možno zaslat i s věnováním.

Otto Horský, Břenkova 28, 613 00, Brno

E-mail: 602791425@seznam.cz