Jdi na obsah Jdi na menu
 


ODBORNÉ KNIHY

9. 2. 2015

Inženýrskogeo­logický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také poučilo“

 

I když nová kniha Otto Horského, kterou napsal se svým dlouholetým spolupracovníkem, geofyzikem Doc. RNDr.Pavlem Bláhou, DrSc, vybočuje z rámce činnosti členů ČKC (což je hlavně cestování), není tomu tak docela. Zatímco každý cestovatelský úspěch je v dějinách cestování zapsán zlatým písmem a vzpomínán celá desetiletí, ne li více, cestovatelské aktivity spjaté s praktickou činností, která mnohdy je tou nejlepší vizitkou o vyspělosti a kulturnosti našeho národa, zůstávají stranou. Při tom právě inženýrští geologové a geofyzici se dostávají do míst, kde se normální turista, ba dokonce ani cestoval, dostanou jen málokdy nebo s velkými obtížemi. A o to více, pokud se jedná o výstavbu přehrad čí přečerpávacích vodních elektráren, jejichž výstavba se projektuje a realizuje většinou v místech, kde lišky dávají dobrou noc. Takže, pokud se začtete do knihy autorů Otto Horského a Pavla Bláhy, nebude z toho pro vás vyplývat jen poučení „O čem je kniha“, ale dozvíte se mnoho zajímavého i o „hodných“ přehradách, které sloužily a slouží lidstvu bez problémů a k jejich prospěchu (např. přehrada Angat na Filipinách zásobuje vodou 15 milionů obyvatel), ale i o „zlých“ přehradách, které, jako třeba v případě přehrady Vaiont v Itálii, znamenaly v důsledku katastrofy (1963) nejen velké ekonomické škody, ale i obrovské ztráty na lidských životech. V případě Vaiontu zahynulo během katastrofy více než 3500 lidí a ze zemského povrchu bylo zcela smeteno městečko Longarone.Takže, milí cestovatelé, i když je kniha určena hlavně pro odborníky, geology, přehradáře, investory, nechceme vás od ní odradit. Oba autoři navštívili mnoho přehrad v mnoha zemích světa a většinou na nich i pracovali jako hlavní řešitelé, nebo experti. Můžeme jmenovat jen některé, jako jsou Španělsko, Peru, Filipíny, Kuba, Egypt, Itálie, Francie, Rakousko, bývalá Jugoslávie, Albánie, Uzbekistán, Kirgizstán, Tadžekistán, Kurdistán, Bulharsko, Polsko a další země. Jistě vás zaujme velmi bohatá barevná obrazová a fotografická dokumentace vodních děl, která je zajímavá i pro ty, kteří se nikdy touto problematikou nezabývali. Ostatně, v předchozích knihách, které již byly na stránkách informací Českého klubu cestovatelů a na stránkách klubu www.ckc.cz publikovány, šel nato Otto Horský obráceně. Napsal cestopisné povídání a do něj zasadil velké vodní stavby, jako třeba v knize „Peruánské postřehy“, kde pojednává o rozšíření energetického potenciálu hydrocentrály Machu Picchu či o sanaci skalního zřícení na řece Mantaro, nebo v knize „Osm roků na Kubě“, v níž pojednává o některých přehradách, kde působil jako expert, či v druhé obsáhlé části této knihy o inženýrskogeo­logickém průzkumu pro největší stavbu na Kubě, přečerpávací vodní elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray.A jak vidíte z uvedeného názvu knihy, příroda na celém světě je tak složitá, že i my jsme se poučili.

Vydavatel: Repronis Ostrava

Formát B5, pevná vazba, celobarevná na křídovém papíře, 226 stran textu včetně obrázků, fotografií a tabulek, spoluautor doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc, cena 390 Kč bez DPH

ISBN: 978–80–7329–207–2  © 2008

Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org nebo: 602791425@seznam.cz

www.horsky.org  nebo: www.horsky.estranky.cz

 

Inženýrskogeo­logický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také poučilo“

Druhé, rozšířené a doplněné vydání knihy v elektronické podobě na CD s pevným barevným obalem.

 

Začátkem března roku 2009 vydalo nakladatelství REPRONIS v Ostravě odbornou knihu „Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo“. Kniha pojednává v celé šíři problematiky o všech průzkumných metodách, které oba autoři při průzkumech pro přehrady aplikovali a uvádí praktické postupy a návody. Za velmi cenné a novátorské lze považovat zejména tu skutečnost, že více než teorii se oba autoři věnují praktickým příkladům, převážně z vodohospodářských staveb, kde prováděli průzkumné práce, nebo ze staveb, kde pracovali jako poradci, či je prostě jen navštívili a dokumentovali. Kniha se záhy stala nepostradatelnou pracovní pomůckou při průzkumu pro přehrady a osvědčila se i jako vysokoškolská učebnice. V roce 2009 byla navržena na  udělení literální ceny nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňka Hlávkových“ za nejlepší publikaci v oblasti vědecké literatury. I když kniha v papírové podobě byla vydána v nákladu 1000 výtisků, dnes se dá říci, že je v podstatě až na pár výtisků rozebrána. Proto se oba autoři rozhodli zpracovat druhé, rozšířené a doplněné vydání. Upřednostnili její vydání v elektronické podobě, neboť takto se kniha stane ekonomicky dostupnou i studentům vysokých škol, případně i běžnému zájemci o vodní stavby. Toto nové vydání je rozšířeno o tři velmi důležité kapitoly, a to: 2.4 Přehrada Itaipu, 9.3 Přehrady speciálního využití  a 9.4 Zanášení vodních nádrží.

Vydavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Stran 292 včetně barevných obrázků, fotografií , grafů a tabulek. CD v pevném barevném papírovém obalu A5. Spoluautor doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc.

Cena 137 Kč. bez DPH.

ISBN: 978–80–248-3437-5   © 2014

Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org   nebo na: 602791425@seznam.cz

www.horsky.org  nebo: www.horsky.estranky.cz

 

The Application of Engineering Geology to Dam Construction or “What Experience Has Taught Us”

Inženýrskogeo­logický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také poučilo“ v anglickém jazyce.

 

The present publication is intended for those interested in the procedures used and the problems encountered in carrying out engineering-geological surveys for the design and construction of dams. The intention is to provide a basis for technical dialogue between engineering geologists, geophysicists, hydrogeologists, geotechnicians and other specialists on one hand, and investors, planners and designers on the other. The book should also be of use to those involved in the operation and management of dams and reservoirs. The book has been designed so that it can be used as a text in colleges and universities. It summarizes the results of work carried out by the authors, one an engineering geologist and the other a geophysicist, at different dam sites in the Czech Republic and abroad. Both authors have had a long career serving as experts or consultants in engineering-geology, and have visited many dam projects in other countries. This book is the outcome of their combined theoretical and practical experience.

The book consists of an introduction, a conclusion, and eight technical chapters. In all of them, the authors have placed special emphasis on practical examples, since the scope of the tasks involved in carrying out and interpreting the results of engineering-geological surveys can best be understood by using case studies to illustrate the techniques used and the problems encountered. An effort has been made not to become too deeply involved in the theoretical background to the subject. Rather than dictating rigorous rules and standards, an attempt has been made to illustrate scenarios that might be encountered within the planning of a project and the operation of a dam. The authors have especially drawn attention to circumstances, the neglect of which can lead to significant increases in the costs of dam construction and that, in some cases, may make the operation of a dam impossible. 

In the introductory chapters the basic criteria for the choice of dam design are discussed in relationship to the characteristics of the selected site. The roles of geology, geomorphology, climate, ecology, and other features that affect the selection of the site for a dam are discussed. The basic principles and tasks of engineering-geological surveys for dam sites are described. Importance is placed on the division of the survey into stages corresponding to the design stages, as well as on the requirement that the survey must take account of all factors that affect safety during dam construction. Great attention is paid to the strategy of the survey, including a detailed list of the separate tasks involved. An important task of the book has been to draw systematic attention to the technical specifications and the planning of survey work, in which the investor, the designer, or simply the client who contracted the survey formulates the basic requirements that the survey should meet. The procedures used for engineering-geological mapping of the area of a hydro-engineering structure are described in detail paying special attention to the dam site itself. The method used to compile special-purpose engineering-geological maps is also explained. The scope of both preliminary and detailed hydrogeological surveys is described together with the methods used to check the condition and correct function of hydrogeological boreholes using geophysical techniques, TV cameras, etc.

In the second part of the book, the applications of geophysical measurements at various stages of a survey are explained. The use of particular geophysical methods to solve specific problems is illustrated by case studies. Emphasis is placed on the importance of collaboration between the engineering geologist and the geophysicist in defining the problems to be solved, and planning and carrying out the tasks required by the survey. A description of the scope of direct survey work follows, paying special attention to the study of the site directly affected by the construction of the dam itself and to the delineation of the area to be covered by the preliminary and detailed surveys. The methodology used for comprehensive documentation of exploratory workings is assessed in great detail. The authors also pay particular attention to the general principles governing a geotechnical survey, and the methods used to carry it out. The main types of field and laboratory geotechnical tests are described. An important sub-chapter deals with the systematic correlations and the empirical relationships between the mechanical and physical properties of rocks.

In the last section of the book, the procedures used for engineering-geological surveys of the backwater areas of dams are described. Special attention is given to the modification of the banks of water reservoirs by processes of abrasion, suffosion and landslides. The methods used to map and monitor these effects are described and examples of remedial procedures used to counteract these geodynamic processes are given.

In this book the authors have done their best to describe the procedures used for the engineering-geological and geotechnical surveys of dam sites and backwater areas, drawing attention to the problems that can be encountered in the design and construction of dams. The recommended working procedures have been described systematically. All the problems analysed in this book and the methods used to solve them are illustrated by practical examples. The authors trust that their experience of engineering geology and its applications gained over many years and described in this book will be of interest not only to experts, but also to students and the wider public interested in the global management of water resources.

Vydavatel: Repronis Ostrava

Rozšířené a doplněné vydání knihy „Inženýrskogeo­logický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také poučilo“

Formát B5, pevná vazba, celobarevná na křídovém papíře, 296 stran textu v anglickém jazyce, včetně obrázků, fotografií a tabulek. Spoluautor doc.  RNDr. Pavel Bláha, DrSc, cena 22 EURO nebo 610 Kč, bez DPH

ISBN: 978–80–7329–278–2  © 2011

Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org nebo: 602791425@seznam.cz

www.horsky.org  nebo: www.horsky.estranky.cz

 

The Application of Engineering Geology to Dam Construction, or “what experience has taught us”

Ke stažení zde

Druhé, rozšířené a doplněné vydání knihy v elektronické podobě na CD s pevným barevným obalem.

Po úspěšném uvedení knihy v angličtině -  dnes je již ve více než padesáti zemích světa, vydala v roce 2014 Univerzita Komenského v Bratislavě její přepracované a doplněné vydání v elektronické podobě. Toto druhé vydání knihy obsahuje i poznatky obou autorů z pracovní návštěvy nejvýkonnějšího hydroenergetického díla na světě, přehrady Itaipú v Brazilii a Paraguayi (2013). Tato kapitola je zde zpracována velmi komplexně a může sloužit jako základní informace jak pro běžného cestovatele, tak pro odborníky, kteří hodlají toto dílo, hodné zařazení mezi technické divy světa, navštívit. Kniha obsahuje 321 stran a desítky barevných fotografií, obrázků a tabulek. Všechny popisované přehrady jsou v tabulce uvedeny včetně souřadnic, takže je snadné je dohledat a navštívit. Podrobné informace možno získat od autorů na adrese: horsky@horsky.og, nebo blaha@geotest.cz

 

The English book edition in hardback was published in 2011 in a print run of 1,000 copies and is already 70 % sold out. This book editionon a CD is supplemented by certain other subchapters and knowledge.

Vydavatel: Univerzita Komenského v Bratislavě.

Stran 321 včetně barevných obrázků, fotografií , grafů a tabulek. CD v pevném barevném papírovém obalu A5. Spoluautor doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc.

Cena 137 Kč. bez DPH nebo 5 EURO.

ISBN: 978–80–223-3596-6    © 2014

Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org nebo: 602791425@seznam.cz

www.horsky.org  nebo: www.horsky.estranky.cz

 

Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas.

Ke stažení zde

Inženýrsko-geologický průzkum pro hydrotechnické stavby

 

El estudio Ingeniero - Geológico y Geotécnico del lugar del emplazamiento de una presa y de embalse es una tarea progresiva y continua, e sin ninguna duda, muy seria e importante. Comienza por el análisis de la documentación y termina con la auscultación de la obra en servicio. La progresión de tareas comprende etapas bien definidas, correspondientes con etapas del proyecto de la obra. Precisamente para las etapas iniciales, los que son de mayor importancia para el desarrollo del proyecto, se propone por este instructivo una sistemática de trabajo, definiendo en general las tareas que forman parte de cada etapa, estableciendo las premisas y pormenorizando cada investigación en particular. Aunque este instructivo el autor terminó escribir en el aňo 1983 y era impreso por primera vez por el Büró Geológico Checo, es decir, hay que calcularlo ya como el trabajo bastante viejo y en muchos sentidos superado, presentamos su nueva edición, agregando solamente algunos nuevos anexos. Es por la razón siquiente: los métodos y sistemática de trabajo de las investigaciones ingeniero geológicas y geotécnicas para las presas y embalses presentados en este libro son modernos e innovadores y no se han cambiado tanto. Lo que sí, lo que ha logrado mucho desarrollo gracias a la modernización de equipos y de técnicas de investigación, es la geofísica aplicada a la construcción.

Métodos modernos de las investigaciones geofísicas para las obras hidrotécnicas presentados  en este libro en el anexo, lograron el desarrollo tan exitoso gracias a la colaboración muy estrecha entre geofísico prof. RNDr. Pavel Blaha, DrSc e ingeniero geólogo Ing. Otto Horsky, CSc. En el libro presentamos además de muchos ejemplos prácticos de las repúblicas Checa y Eslovaca también ejemplos de los trabajos concretos de Peru, Cuba, Espaňa y de varios otros países. Es por la razón, que el autor del libro trabajó tres aňos en Espaňa y cuatro aňos colaboró con los especialistas cubanos como el Asesor Principal del Ministerio de las Construcciones de Cuba y los cuatro aňos más como el jefe de las investigaciones para la Hidroacumuladora en el Escambray.

Vydavatel: Geotest Brno, a.s.

Formát A4, barevný obal, celobarevná kniha na křídovém papíře, 290 stran textu včetně obrázků, fotografií, grafů a tabulek. Cena 24 EURO nebo 650 Kč bez DPH a bez dopravních nákladů..

ISBN: 80-239-1679-3    © 2003

Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org nebo: 602791425@seznam.cz

www.horsky.org  nebo: www.horsky.estranky.cz

 

Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas.

Kniha v elektronické podobě na CD  

 

 

Vzhledem k vysokým nákladům na tisk knihy ve formátu A4 v celobarevné podobě a na křídovém papíře a k vysokým dopravním nákladům (kniha váží 2 kg), bylo přistoupeno i k vydání knihy v elektronické podobě. To umožnilo její zaslání do mnoha zemí světa,  kde se mluví španělsky. Nic-méně, kniha v papírové podobě je používána jako vysokoškolská učebnice na některých univerzitách v Peru, v Mexiku, ve Španělsku, na Kubě a  Kostarice.

 

Vydavatel: Geotest Brno, a.s.

Stran 292 včetně barevných obrázků, fotografií , grafů a tabulek. CD v pevném barevném papírovém obalu A5. Autor přílohy „Grupo Geofísico“ prof. RNDr. Pavel Bláha, DrSc..

Cena 5 EURO nebo 137 Kč. bez DPH.

ISBN: 80-239-1679-3     © 2003

Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org nebo: 602791425@seznam.cz

www.horsky.org  nebo: www.horsky.estranky.cz

 

Инженерные геологические условия плотины Далешице на реке Йиглава вЧешской Республике

 

Inženýrskogeologé podmínky výstavby přehrady Dalešice v České republice

 

 

Основная информация о плотине Далешице:

Tело плотины Далешице является самой высокой плотиной в Чешской Республике (100 м) и второй по величине подвесной дамбой в Европе (плотина Гура Апелор в Румынии достигает высоты 168 м). Свалка резервуара упакована с помощью технологии измель-ченного камня с глиняным уплотняющим сердеч-ником. Он достигает размеров 384 м, длиной 350 м и шириной 8 м.

Cтроительство   Далешице началось в 1970 году и продолжалось восемь лет. Сначала была построена закругленная бетонная база для машинного отделения. Форма была выбрана для бетонной плотины. В более подробных геологических изысканиях было установлено, что окружающая среда не подходит для конкретной плотины, поэтому была выбрана насыпная дамба местных материалов. Средняя водонепро-ницаемая часть выполнена из глины.

Основной целью является источник технологической воды для Дуковanской АЭС, которая перекачивается из Мохельнского ВН, кратковременная перегрузка одного блока ЦЭДУ, пиковая выработка электроэнергии, долгосрочное выравнивание стока в реке, снижение пика наводнения в нижнем потоке, седиментация грязи и рекре-ационного использования.

Совместно с водохранилищем Мохельнo, Далешицкая насосная электро-станция мощностью 4 × 120 МВт расположена под плотиной Далешице

 

Vodní dílo  Dalešice   je přečerpávací vodní elektrárna, ležící na řece Jihlavě jihovýchodně od Třebíče. Byla postavena v letech 19701978 a její součástí je i dolní vyrovnávací nádrž Mohelno s betonovou přehradní hrází vysokou 40 m. Hlavní přehradní hráz Dalešice je vysoká 100 m. Při zahájení výstavby začátkem roku 1970 se ještě počítalo s vybudováním elegantní a ekonomicky výhodnější klenbové betonové hráze, pro niž již byl vybudován zakulacený betonový základ pro strojovnu. V roce 1968, po osmi letech průzkumných prací, zahájených v roce 1961, v nichž byla sledována varianta výstavby betonové klenbové hráze,  byl autor této publikace pověřen jako zodpovědný řešitel jejich vedením. Při podrobnějších geologických průzkumech se mu podařilo prokázat, že okolní přírodní prostředí nevyhovuje z hlediska bezpečnosti pro betonovou klenbovou přehradní hráz. Proto byla zvolena výstavba kamenité zemní hráze z místních materiálů (z amfibolitů) tvořená rockfillovou technologii se středním  jílovým těsnicím jádrem z místních materiálů.

 

Vodní nádrž je dlouhá 22 km a sahá až k obci Vladislav. Maximální objem nádrže 127,3 mil. m³ patří k největším na Moravě. Nadmořská výška vodní plochy je 381,5 m. Těleso hráze je nejvyšší hrází v České republice (100 m) a druhou nejvyšší sypanou hrází v Evropě. Maximální hloubka 85,5 m je rovněž největší u nás. Přehradní hráz dosahuje výškové kóty 384 m n. m., je 350 m dlouhá a 8 m široká.

 

Pro toto vodní dílo byly provedeny všechny etapy inženýrsko-geologického průzkumu, od průzkumu orientačního, po předběžný, podrobný, doplňující a po celou dobu výstavby zde  byl  prováděn  geologický dozor a sled.  Až do fáze předběžného průzkumu byl tento veden ve dvou variantních přehradních profilech, další etapy se kon­centrovaly do nejvhodnějšího vybraného místa. V několika etapách byl postupně řešen komplex inženýrsko-geologických problémů, geologické a geotechnické poměry přehradního místa, problémy materiálových nalezišť, utěsnění skalního podkla­du injektáží v místě hráze.

 

Rozhodnutí opustit ideu výstavby klenbové betonové hráze bylo natolik závažné,  že výsledky průzkumu v obou studovaných variantách, to je pro  klenbovou  a sypanou hráz, byly podrobeny mezinárodní oponentuře v Sovětském svazu. (Hydroprojekt Moskva, 1970). Autor této publikace byl do Moskvy vyslán, aby obhajoval toto stanovisko. Celkem 14 významných sovětských expertů, předních v dílčích oborech přehradního stavitelství, prohlásilo naše rozhodnutí opustit výstavbu klenbové hráze a vybudovat hráz sypanou z hlediska budoucí bezpečností vodního díla za správné rozhodnutí. Předložené výsledky průzkumných a projekčních prací byly navíc hodnoceny jako velmi vysoké odborné úrovně. Kladně  bylo hodnoceno použití novátorských metod průzkumu v aplikaci inženýrské geologie a geofyziky. A právě o tom je předkládaná kniha na DVD nosiči, v níž je navíc uvedena v ruském jazyce i celá závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém a geotechnickém průzkumu, vodního díla Dalešice, předložená k obhajobě.

 

Vzhledem k tomu, že v knize jsou obšírně popisovány přírodní podmínky geologicky velmi zajímavé oblasti, může být tato kniha velmi zajímavou i pro běžného čtenáře a zejména člena Klubu českých cestovatelů. Velkou přírodní zajímavostí je například jedinečná chráněná hadcová step u Mohelna a celé bývalé údolí řeky Jihlavy, zajímavé pro turistiku a vodní sporty a známé výskytem starých historických vodních mlýnů. Po výstavbě přehrady to vše vzalo za své, ale pohled na vybudované vodní dílo je přímo úchvatný.

 

Formát knihy: Nosič DVD v barevném papírovém knižním obalu
Vydavatel: Jan Sojnek GALIUM 2018
Počet stran: 118

ISBN: 978-80-906798-9-4
Cena: 150 Kč včetně podpisu autora na vyžádání