Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vystoupení v rozhlase From radio Período de sesiones en la radio

17. 3. 2012

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2557457 Apetit 14.2.2012

 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2418747  Apetit 22.8.2011

 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/934781  Apetit 1.6.2009

 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2733136  Rendez-vous 1.10.2012

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10569474288-ceske-stopy-na-brehu-bajneho-jezera-titicaca/21356226475 - Autor Vladimír Šimek

 

https://www.youtube.com/watch?v=TzvFXVDDso8&feature=youtu.be  Pocta Eduardu Ingrišovi, Letovice 24.6.2017, autor Lumír a Martin Sochorcovi

 

 SPOLUPRÁCE S ROZHLASEM          Cooperation with radio

Setkání s Ramonem Castrem

Vysílání nahráno na Kubě, 1979

Režie: redaktor Čs. rozhlasu Havránek

Čs. rozhlas Praha

Vědecko-technická spolupráce s Kubou.

Vysílání nahráno na Kubě, délka 7 minut.

Režie: redaktor Čs. rozhlasu Havránek

Čs. rozhlas Praha

Rok: 1980

Interview o práci našich geologů na Kubě

Redaktor: Jaromír Musial

Ostravský rozhlas

Délka interview: 15 minut

Rok vysílán: 1980

 

Pořad 5 x 5 

Seriál o Kubě, vždy v rozsahu 10 - ti minut

Rok: 1981

Režie: Jaromír Musial

Ostravský rozhlas.

Vodní dílo Slezská Harta.

Vystoupení v délce 5 minut v Ostravském rozhlase.

Režie: Jaromír Musial

Rok: 1983

Geotechnický průzkum pro přehradu Slezská Harta.

Vystoupení v délce 12 minut v Ostravském rozhlase.

Režie: Jaromír Musial

Rok: 1983.

Dny čs. kultury na Kubě.

Vystoupení v  kubánském rozhlase – v celostátním vysílání o pracích čs. techniků na akci

Centro-Cuba.

Rok: květen 1985.

Pořad 5 x 5

Třikrát vystoupení v Ostravském rozhlase o akci Centro-Cuba

Režie: Jaromír Musial

Rok: 1988.

V červenci 1989.

Vystoupení v Ostravském rozhlase v délce 8-mi minut na různá témata, týkající se poslání expertů v rozvojových zemích.

Délka: 8 minut

Redaktor: Jaromír Musial

Český rozhlas Ostrava

APETÝT (o chutích života)

Redaktorka: Dagmar Mísařová

31. 7. 2007 

Půlhodinový pořad o mých aktivitách v Peru se zaměřením na knihu „Peruánské postřehy“. V  pořadu se hovoří o našich pracích při projekci zejména hidroenergetických děl na Machu Picchu, na řece Mantaru, ale i o překrásné přírodě, indiánech Kečua a Aymara, o jezeru Titicaca a o aspektech života v Peru mezi indiány. Ale nejen to, také o pracích inženýrského geologa na přehradách v severomoravském kraji, jako jsou Slezská Harta, Rožnov nad Bečvvou, Dolní lomná, Brumovice- Skrochovice  a jiné.

 

15. 1. 2008

Půlhodinový pořad o mých aktivitách na Kubě v letech 1978 až 1988 se zaměřením na knihu“ Osm roků na Kubě“. Pořad se zabývá nejen odbornou činností O. Horského při projekci a výstavbě přehrad, ale i sociálními aspety, překrásným přírodním prostředím a životem na Kubě.

Apetýt: Otto Horský

Dagmar Misařová,  15.01.2008 15:05

Apetýt OV
Autor:  František Tichý

Geolog, cestovatel a spisovatel Otto Horský pracoval jako náš expert pro Latinskou Ameriku. Mezi jeho stěžejní práce patří inženýrsko-geologický průzkum pro československou nejvyšší přehradu a přečerpávací elektrárnu v Dalešicích a průzkum pro více než dvacet dalších přehrad. Úterní kubánský Apetýt bude plný krásných dívek s čokoládovou pletí, omamné vůně tropického koření a barev jižních květin. Jména dalekých ostrovů a vzdálených zemí sladce zněla i bývalému studentovi prostějovského gymnázia Ottovi Horskému. Nejvíce ho přitahovala Kuba, a protože šel vytrvale za svým cílem, mohl svěřit své radosti i poznatky do knihy "Osm roků na Kubě". K poslechu Apetýtu s geologem a spisovatelem Otto Horským vás krátce po patnácté hodině zve Dagmar Misařová.

 

Apetýt: Otto Horský a Pavel Bláha

Dagmar Mísařová, 1.6.2009

Hostem v tomto pořadu Otto Horského o inženýrskogeologickém průzkumu pro přehrady nejen u nás, ale v zahraničí, byl geofyzik doc. RNDR. Pavel Bláha, DrSc

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/934781  Apetit 1. 6. 2009

Apetýt: Otto Horský a Pavel Bláha

Dagmar Misařová  16.06.2010 15:05
Repríza pořadu z 1.6.2009

Pozvání Dagmar Misařové do Apetýtu přijali dva muži, pro které je průzkum přehrady profesí s příchutí detektivního pátrání. Ing. Otto Horský a Doc. Pavel Bláha založili v Ostravě již v šedesátých letech pracoviště inženýrské geologie a geofyziky, v té době první na světě. Mezi jimi zkoumanými přehradami byly Šance, Morávka, Slezská Harta a také mnoho dalších, které nejsou dosud vybudované. Díky získaným zkušenostem navštívili a zkoumali mnoho přehradních míst nejen v bývalém Československu, ale v mnoha zemích světa. Co zažili a také ochutnali ve světě při průzkumu přehrad, to se dozvíte v repríze Apetýtu, krátce po patnácté hodině. 

 

22. 8. 2011

Apetýt Dagmar Mísařové. Hosty v tomto pořadu Otto Horského byli Mgr. Ing. Jan Žižka a jeho manželka Eva Žižková. Je to o seznámení Otto Horského a Jana Žižky v Egyptě v roce 1966 a o jejich celoživotním přátelství a spolupráci , ale také o chutích života a o cestování. V pořadu se hovoří o mnoha zemích světa, které tři uvedení navštívili a v nichž pracovali.

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2418747  Apetit 22. 8. 2011

14. 2. 2012

Apetýt Dagmar Mísařové. Pořad o inženýrskogeolgickém průzkumu pro přehrady od založení pracoviště inženýrské geologie a geofyziky v Ostravském Geotestu v šedesátých letech minulého století, komentvány přehrady zejména na severní Moravě, ale i Dalešice, Oravská přehrada a vodní díla v Peru, Mexiku, ve Španělsku a na Kubě. Je to vlastně vývoj profesionálního růstu O. Horského.

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2557457 Apetit 14.2.2012

21. 8. 2013

Redaktorka:  Dagmar Mísařová

Hostem v tomto pořadu O. Horského byla MUDr. Hana Zelenková, CSc, prezidentka ESCAD, Evropské společnosti kosmetiky a estetické dermatologie. Dr. Zelenková hovoří o svých zahraničních cestách do mnoha zemí světa, jako jsou Chile, Kuba, Mexiko, Kazachstan, Čína, Austrálie a další země, v nichž přednášela a zůčastnila se mezinárodních kongresů. Také se v pořadu hovoří o přátelství a spolupráci O. Horského a Dr. Zelenkové a o společné účasti na některých zahraničních misích.

Český rozhlas Ostrava

30. 6. 2016 (15.20)

Redaktorka: Dagmar Mísařová

Vystoupení v pořadu „Hosté rozmanitých profesí“, půlhodinový  pořad o trvalé výstavě fotografií  Otto Horského v zámku v Letovice, která je zaměřena  na padesátiletou  spoluráci s Peru na téma: Projekty, expedice a objevy – retrospektivní pohled na Peru“.

 

Český rozhlas Ostrava

25.9.2016 (9.30)

Redaktorka: Dagmar Mísařová

Vystoupení v pořadu Čítárna o knize „Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Půlhodinový pořad.

 

Český rozhlas Brno, zlínské studio

RENDEZ- VOUS

Redaktorka: Marcela Antošová

1. 10. 2012

Vystoupení ve zlínském studiu brněnského rozhlasu v pořadu Rendez-vous při příležitosti výstavy Naši geografové v Peru.

Účastníci pořadu, pod taktovkou redaktorky Marcely Antošové, Nina Ingriš, vdova po slavném českém cestovateli, fotografovi a hudebním skladateli Eduardu Ingrišovi, Otto Horský, geolog a RNDr. Jan Klimeš z České akademie věd. V pořadu zazněl  originál písně Eduarda Ingriše Teskně hučí Niagara, která se dodnes zpívívá u táborových ohňů. Paní Nina Ingriš obsáhle vypráví o životě svého manžela v Peru. Originál písně Eduarda Ingriše Kantuta  (zpívá Nina Ingriš). Když se ztratili mořeplavci s prvním balzovým vorem v Pacifiku, tuto píseň si stále na moři přehrávali. Dále zazní další nádherné písně Ingriše  a je zmínka i o jeho slavné písni  Peru mi amor. Otto Horský obšírně hovoří o své práci v Peru, o peruánských indiánech, o setkání se jménem Eduarda Ingriše v letech 1974 až 1976 v Limě, o jeho dopisu peruánskému prezidentovi Alanu García Perézovi s žádostí o udělění státního vyznamení Ingrišovi  In Memorian, jíž bylo vyhověno a bylo předáno jeho manželce Nině v roce 2010 ve Zlíně v Klubu H+Z za účasti velvyslance Peru Alberta Salase Barrahony a za účasti jeho přítele, cestovatele a spisovatele  Miroslava Zikmunda.  Na závěr vystoupil RNDr. Jan Klimeš, pracovník Ústavu struktury a mechaniky hornin České akademie věd. Pohovořil o pracích tohoto ústavu v Peru a o instalované výstavě Čeští geologové v Peru, na jejíž realizaci se podílel. Otevření výstavy byla přítomna peruánská velvyslankyně v České republice, její excelence Marita Landaveri Porturas.

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2733136  Rendez-vous 1. 10. 2012

Poznámka: všechna rozhlasová vystoupení jsou uvedena v příloze knihy VITA EST A TORTUOSIS ITER, Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu, Vydavatel Jan Sojnek, GALIUM 2017, ISBN 978-80-9061183-8-1

 

SPOLUPRÁCE S TELEVIZÍ     Cooperation with TV

Días de Checoslovaquia

Spoluautor scénáře hodinového filmu o Československu pro peruánskou televizi.

Opakovaná vystoupení v průběhu filmu.

Vystupují rovněž Olga Horská a Viola Horská a členové čs. velvyslanectví v Limě.

Rok: 1975, Lima, Peru

Horolezecká expedice latinská Amerika 1975

Při pobytu horolezecké expedice v Peru s cílem výstupu na Huascarán spolupracuji s kameramanem Jurajem Weinezielerem. Ve dvou vysílaných dílech v československé televizi krátce vystupuji s výkladem o zemětřesení.

Peruánské postřehy

Autor scénáře, spolu s novinářem Jaromírem Musialem a Milanem Švihálkem..

Režisér:  Jiří Vrožina

Opakovaná vystoupení v průběhu filmu.

Doba: 24, 10 minut

Rok:  1976

Ve filmu rovněž vystupují: dcera Viola Horská, manželka Olga Horská, Karel Drozd, geotechnik

 

Geologové z Mantara

Autor scénáře spolu s Jaromírem Musialem.

Režisér: Jiří Vrožina

Vystoupení v průběhu filmu.

Doba:  24 minut

Rok: 1977

Ve filmu rovněž vystupují:  Stanislav Novosad, Jaromír Knejzlík, Jiří Kopic, Milan Švihálek.

Dobytí kontinentů IX – Člověk proti horám

Spoluautor části scénáře Milana Švihálka

Režisér:  Jiří Vrožina

Vystoupení v délce 5 minut v rámci programu.

Doba: 30 minut

Rok: 1977.

Ve filmu rovněž vystupují: Ivan Dieška, Zdeněk Vlč, komentátor Milan Švihálek.

 

Dobytí kontinentů XI – Lidé pod zemí

Spoluautor scénáře. Autor: Milan Švihálek.

Režisér: Jiří Vrožina.

Vystoupení v délce 7 minut v rámci programu.

Doba: 30 minut

Rok: 1977.

Ve filmu rovněž vystupují: Jaroslav Havelka, Jan Daněk.

Días de Checoslovaquia en Cuba

Spoluautor scénáře a sedmiminutové vystoupení v televizi

Délka filmu: 30 minut.

Realizace: 28. 4. 1981, vysílání: 8. 9. 1981.

Přečerpávací elektrárna Centro – Cuba.

Film o účasti Československa při výstavbě přečerpávací vodní  elektrárny v pohoří Escambray.

Jsem autorem s cénáře , který jsem nabídnul Krátkému filmu Praha.

Scénář byl přijat a převzala ho i Československá televize Praha.

Film byl realizován Čs. televizí a Krátkým filmem v roce 1988.

Režisér Čs. televize: Púchovský, Kamerama: Luděk Jedlička.

 Krátký film Praha: Linhart

Při natáčení filmu jsem na všech jeho dílech spolupracoval a v některých i vystupoval.

Celkový rozsah filmu: 90 minut.

Videopořad Geotest. 

Spoluautorství na uvedeném díle pro PZO Art Centrum, Československé středisko výtvarných umění, podnik zahraničního obchodu. Číslo obchodního případu:  032 931, složka 352/89

Perpektivy

Vystoupení v Čs. televizi v délce 6 -ti minut na téma: CENTRO-CUBA.

Rok: 1989, vysíláno dne 21. 7. 1989

OP Prostějov

Interview pro televizi spolu s Luisem Mercaderem při příležitosti uvedení jeho modelů na módní přehlídce v hotelu HILTON v Praze.

Natočeno dne 30. 10. 2000 pro televizi PRIMA a Markýza.

 

Expedice Titicaca. 2004.cz

Krátká reportáž při příležitosti vernisáže výstavy a přednášky PPT Otto Horského „Expedice Titicaca. 2004. CZ“. Reportáž byla natočena přímo v  přednáškovém sále zlínského muzea pod patronací Klubu H+Z.  29. 1.2 007

 

České stopy na břehu jezera Titicaca

Vladimír Šimek

11. 6. 2014 – ČT 2, 20.00

Legendami opředené jihoamerické jezero Titicaca  přitahuje i české cestovatele, vědce a dobrodruhy. Jejich objevy a napínavé výpravy ožívají v 52 minutovém dokumentu režiséra V. Šimka „České stopy na břehu jezera Titica“. Otto Horský se v dokumentu vyjadřuje ke stáří a možném původu záhadného Tiwanacu.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10569474288-ceske-stopy-na-brehu-bajneho-jezera-titicaca/21356226475

 

Pocta Eduardu Ingrišovi

Lumír a Martin Sochorcovi

Zámek Letovice 24.6.2017

Záznam ze slavnostního odpoledne k připomenutí tohoto vpravdě geniálního a bohužel téměř zapomenutého Českého světoběžníka, autora legendární písně Teskně hučí Niagára, který větší část života prožil v Peru. Vynikající hudebník, filmař, fotograf, archeolog, spisovatel, cestovatel, dobrodruh. Pod záštitou velvyslanectví Peru. Zazpíval sbor Carmina - ZUŠ Letovice. Organizovali: Otto Horský, Nina Ingriš, Liliana de Torres Muga, Julio Ramírez, Bohumil Vavříček, Olga Miková, Jiří Chromý, Vladimír Stejskal

https://www.youtube.com/watch?v=TzvFXVDDso8&t=34s

https://www.youtube.com/watch?v=TzvFXVDDso8&feature=youtu.be

Poznámka: všechna televizní vystoupení a osobní videozáznamy jsou uvedeny v příloze knihy VITA EST A TORTUOSIS ITER, Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu, Vydavatel Jan Sojnek, GALIUM 2017, ISBN 978-80-9061183-8-1