Jdi na obsah Jdi na menu
 


UDĚLENÍ PERUÁNSKÉHO ŘÁDU

14. 10. 2019

Vysoké peruánské státní vyznamenání pro Otto Horského.

Základní informace.

Dne 19 září 2019  obdržel  Ing. Otto Horský, CSc, peruánské státní vyznamenání, Řád „José Gregorio Paz Soldán, Za zásluhy v diplomatické službě Peru“, v hodnosti Comendador (Komtur), jímž byl oceněn za velký přínos pro kulturní, vědeckou a ekonomickou propagaci Peru v České republice. Toto vysoké státní vyznamenání udílí peruánský stát občanům Peru nebo jiných zemí, kteří se vyznamenali svými zásluhami v diplomatické službě nebo přispěli k rozvoji zahraniční politiky Peru. Uvedený řád mu předala velvyslankyně Peru J.E. Liliana de Olarte de Torres Muga během recepce, pořádané na jeho počest  v rezidenci peruánského velvyslanectví. Této akce se zůčastnili velvyslanci a přátelé některých latinsko-amerických zemí, významní latino-amerikanisté a peruanisté a přátelé a příbuzní Otto Horského.

Toto nejvyšší státní vyznamenání udělené Ministerstvem zahraničních věcí Peru, pojmenované po významném peruánském diplomatovi, bylo uděleno renomovanému českému inženýrskému geologovi, který se v Peru podílel  na rozšíření energetického potenciálu vodní elektrárny Machu Picchu, měl na starosti geotechnické studie umožňující výstavbu dalšího stupně vodní elektrárny Mantaro, podílel  se na vypracování projektu průzkumných geotechnických  prací pro vodní elektrárnu El Sheque  a v roce 2004 se zúčastnil expedice Titicaca, která vyústila v důkladný historicko-geografický a geologický popis peruánského Altiplana. Velvyslankyně Peru v České republice ve svém projevu mimo jiné uvedla:

„Dnes je slavnostní den, výjimečný tím, že mám tu čest předat řád za zásluhy v diplomatické službě Peru José Gregorio Paz Soldán, v hodnost komtur, panu doktoru Otto Horskému. Jak všichni víme, kromě významné akademické činnosti, stejně jako v jeho činnosti profesní, pan doktor Horský vyvíjel rozličné snahy k posílení bilaterálních vztahů mezi Peru a Českou republikou, a to v různých odvětvích. Považuji za správné uznání jeho cílevědomé práce, která přispěla a nadále přispívá k šíření kulturních, vědeckých a ekonomických hodnot mezi Peru a Českou republikou. I to je důvodem, pro něž jsem hrdá na to, že mohu doktoru Otto Horskému předat řád José Gregorio Paz Soldán, který vznikl 31. srpna 2004, jako nejvyšší uznání udělované Ministerstvem zahraničních věcí Peru, a který nese jméno významného peruánského diplomata, který založil diplomatickou službu a třikrát po sobě vykonával funkci ministra zahraničních věcí. Doktor Horský za uplynulých padesát let kontaktů a spolupráce mnohokrát navštívil moji zemi, realizoval mnoho studií a terénních geotechnických  průzkumných prací jako inženýrský geolog  a zanechal za sebou několik velmi užitečných knih o jezeře Titicaca a o celém regionu Puno a o Peru všeobecně. Nepochybně přispěl k úspěšné zahraniční politice a k prohloubení  dvoustranných vztahů mezi Peru a Českou  republikou. Přispěl ke zvýšení znalostí o Peru v oblasti kulturní, vědecké a ekonomické.“

Dále zdůraznila,  že Otto Horský v Peru nejen studoval otázky týkající se životního prostředí a vodohospodřských a energetckých projektů, ale také se podílel na významných stavbách, která jsou dnes v Peru realitou..

Po předání řádu a doprovodného jmenovacího diplomu a dekretu se ujal slova nositel řádu Otto Horský: Mimo jiné ve svém projevu uvedl:

„Je pro mě velkou ctí získat toto vysoké peruánské státní vyznamenání, Řád „Za zásluhy v diplomatické službě Peru José Gregorio Paz Soldán“. Vyjadřuji vděčnost vládě Peru za toto  uznání, které jsem dnes získal. Znamená pro mě jisté morální povzbuzení a uspokojení, že moje úsilí nebylo marné.Nyní  na mě spočívá hodně zodpovědnosti a jsem si jist, že dostojím všemu, co se ode mne očekává. Můžete si být jisti, že vaši důvěru nezklamu.“

 diploma-orden.jpg

 

Fotografías:

http://cesta.lat/wp-content/uploads/2019/09/70322508_2525187694239739_3553589965717766144_n-1.jpg

Velvyslankyně Peru, J.E. Liliana de Olarte de Torres Muga a Otto Horský po udělení Řádu José Gregorio Paz Soldán a jmenovacího diplomu. Peruánská rezidence, 19.9.2019.

https://horsky.estranky.cz/img/original/212/spolecna-fotografie-z-udeleni-radu-19.9.2019.jpgVětší část účastníků slavnostní recepce, vedle Horského vlevo velvyslanci Brazílie a Argentiny, vpravo jeho manželka Marie, vedle ní vpravo velvyslankyně Peru J.E. Liliana de Olarte de Torres Muga a velvyslanec Kuby. Zcela vpravo velvyslanecký rada, ministr Oscar Paredes Loza. Vpravo nad velvyslankyní Peru dcera Viola Horská.

velvyslanci-detail.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zleva: Otto Horský s velvyslanci Argentiny, Peru, Brazílie a Kuby před peruánskou rezidencí. 19.9.2019

https://img.radio.cz/J0B0c_sWhE_qgT2efEov4XBH3AM=/fit-in/1800x1800/1569243894__pictures/r/lidi/es/horsky_otto.jpg

Při interview pro Radio Praha, zahraniční vysílání. Rozhovor s Otto Horským vedl uznávaný argentinský spisovatel a básník, autor několika bestsellerů, t.č. žijící v Praze a spolupracující ze zahraničním vysíláním pro latinskoamerické země, Juan Pablo Bertazza, jenž je současně autorem fotografie. Na zahradě peruánské rezidence.

pred-slavnostnim-dortem-s-fotografii-otto.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před slavnostním dortem s manželkou Marií.

Na zdraví piscosourem. Na stole překvapení, dort s blahopřáním a s vlajkami obou zemí.

Použité zdroje:

https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/otto-horsky-una-vida-al-servicio-de-la-ciencia-y-el-progreso

https://www.radio.cz/mp3/podcast/es/notas/otto-horsky-una-vida-al-servicio-de-la-ciencia-y-el-progreso.mp3

 

OD INŽINIERSKEJ GEOLÓGIE K DIPLOMACII

Jano Vlčko, SAIG, Slovenská asociácia inžinierskich geológov, 1/2020
Vysoké peruánské štátne vyznamenanie pre Ottu Horského

Medzi našich mnohoročných kolegov a priateľov z Českej republiky nepochybne patrí inžiniersky geológ Ing. Otto Horský, CSc. Podeľme sa s ním s radosťou z udelenia vysokého štátneho vyznamenania, ktoré obdržal koncom minulého roka z krajiny, kde strávil mnoho rokov svojej aktívnej služby v oblasti nášho odboru.
Za zásluhy v diplomatickej službe Peru, v hodnosti Comendador (Komtur) bol dňa 19. septembra 2019 Ing. Otto Horský, CSc, ocenený za veľký prínos pre kultúrnu, vedeckú a ekonomickú propagáciu peruánskym štátnym vyznamenaním rad „José Gregorio Paz Soldán“. Toto vysoké štátne vyznamenanie udeľuje peruánsky štát občanom Peru alebo iných štátov, ktorí sa významne svojimi zásluhami podieľali v oblasti diplomatickej služby alebo prispeli k rozvoju zahraničnej politiky Peru. Vysoké štátne vyznamenanie mu odovzdala veľvyslankyňa Peru J. E. Liliana de Olarte de Torres Muga počas recepcie, ktorá sa uskutočnila na jeho počesť v rezidencii peruánskeho veľvyslanectva. Akcie sa zúčastnili veľvyslanci a priatelia niektorých latinsko-amerických krajín, významní latinsko-amerikanisti a peruanisti, priatelia a príbuzní. Veľvyslankyňa Peru v Českej republike vo svojom prejave mimo iného uviedla:
„Dnes je slávnostný deň, výnimočný tým, že mám tú česť odovzdať rad za zásluhy v diplomatickej službe „Peru José Gregorio Paz Soldán“, v hodnosti komtur, pánovi Ottovi Horskému. Doktor Horský za uplynulých päťdesiat rokov kontaktov a spolupráce často navštívil moju zem, realizoval mnoho študií a terénných geotechnických prieskumných prác ako inžiniersky geológ a zanechal za sebou niekoľko veľmi užitočných kníh o jazere Titicaca a o celom regióne Puno a o Peru všeobecne. Nepochybne prispel k úspešnej zahraničnej politike a k prehĺbeniu dvojstranných vzťahov mezi Peru a Českou republikou. Prispel k zvýšeniu znalostí o Peru v oblasti kultúrnej, vedeckej a ekonomickej.“ Ďalej zdôraznila, že Otto Horský v Peru nielen študoval otázky týkajúce sa životného prostredia, vodohospodárskych a energetických projektov, ale sa podieľal na významných stavbách, ktoré sú dnes v Peru realitou. Otto Horský mimo iného vo svojom prejave uviedol:

„Je to pre mňa veľká česť získať toto vysoké peruánske štátne vyznamenanie. Vyjadrujem
svoju vďačnosť vláde Peru za toto uznanie, ktoré som získal. Je to pre mňa isté morálne
povzbudenie a uspokojenie, že moje úsilie nebolo márne.“

V článku jsou uveřejněny následující fotografie, uveřejněné již na jiných místech:

Listina peruánskeho štátneho vyznamenania rad „José Gregorio Paz Soldán“
Peruánske štátne vyznamenanie „AL MÉRITO DELSERVICIO DIPLOMÁTICO DEL PERU PAZ SOLDÁN“.
Veľvyslankyňa Peru J. E. Liliana de Olarte spolu s Otto Horskym a veľvyslancami Argentíny. Brazilie a Kuby.
Veľvyslankyňa Peru J. E. Liliana de Olarte de Torres Muga a Ing. Otto Horský smanželkou.
J. Vlčko

Inženýr a geolog Otto Horský byl vyznamenán peruánským řádem Josého Gregoria Paze Soldána

Zdroj: Embajada del Perú en República Checa

 

Přítomnost Čechů v Peru má dlouhou historii, jedním z nich je i český inženýr a geolog Otto Horský, jenž se podílel na mnoha inženýrských projektech hydrotechnických staveb v Peru. Mezi nimi bylo i rozšíření hydrocentrály Machu Picchu, sanace sesuvu na řece Manaro či geotechnický průzkum pro hydrocentrálu El Sheque. O jeho poznatcích a zkušenostech (nejen) z Peru se můžete dočíst i v několika z jeho celkově 60 knihách.

Ve čtvrtek 19. září byl Otto Horský vyznamenán řádem Josého Gregoria Paze Soldána (Orden al Mérito del Servicio Diplomático del Perú José Gregorio Paz Soldán) za celoživotní zásluhy v diplomatických službách a za kulturní, ekonomickou a vědeckou propagaci Peru. Řád mu předala J. E. paní Liliana de Olarte de Torres Muga na slavnostním ceremoniálu konaném na Velvyslanectví Peru v České republice.

Uveřejněno na: ČESTA, Smíšená obchodní komora česko-tichomořská aliance, září-říjen 2019.

Kniha COMENDADOR k přečtení zde.

 


 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář