Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborná sdělení Informes periciales

2. 1. 2002

Odborná sdělení a informace v různých časopisech

 1. Horský,O. (1962) : I drobné zlepšení usnadní práci. Zpravodaj Geotestu, č.21., 1962.
 2. Horský,O. (1966) : Semináře z inženýrské geologie a zakládání staveb. Prieskum, IGHP Žilina, č.6., Žilina 1966.
 3. Horský,O. (1966) : 39 sjezd „Polské geologické společnosti“.,Prieskum , IGHP Žilina, č.9., Žilina 1966.
 4. Horský,O. (1966) : Zakládání výškových staveb na soudržných zeminách. Prieskum, IGHP Žilina, č.11, Žilina 1966.
 5. Horský,O. (1966) : Seminář o zakládání výškových staveb na soudržných zeminách. Geologický průzkum, č. 10.,s. 354., Praha 1966.
 6. Horský,O. (1967) : Abraze břehů Oravské nádrže. Geologický průzkum, č.4., s. 139 – 140., Praha 1968.
 7. Horský,O. (1969) : Měření průtoků. Geologický průzkum, č.3., s.97., Praha 1969.
 8. Horský,O. (1972) : Ročenka n.p.Geotest 1970. Geologický průzkum, č. 5.,s.157., Praha 1972.
 9. Horský,O. (1973) : Přehradní dny v Ostravě. Zpravodaj Geotestu, 1973.
 10. Horský,O. (1973) : Speciální způsoby zakládání. In Sborník: Aktiv zodpovědných řešitelů v inženýrské geologii, s.148 – 151., Chrudim 1973.
 11. Horský,O. (1974) : Rozvoj inženýrské geologie. In Sborník: I. Technicko-ekonomická konference n.p.Geotest, s.34 – 37., 1974.
 12. Horský,0. (1974) : Přehradní dny 1973. Geologický průzkum, č.1.,1974., s.29.,Praha 1974.
 13. Horský,O. (1976) : Perspektivy “Geologicko-měřické služby” v Geotestu Brno. In: Sborník z technicko-ekonomické konference n.p. Geotest Brno, s.45 – 56., 1976.
 14. Horský,O. (1977) : 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie v Brně. Zpravodaj Geotestu, č. 3–4., Brno 1977.
 15. Horský,O. (1977) : Geotest a sesuvy. Zpravodaj Geotestu, č. 9 – 10.,s. 10–11., Brno 1977.
 16. Horský,O. (1978) : Geotest a sesuvy. Geologický průzkum, č.2.,s. 43., Praha 1978.
 17. Horský,O. (1978) : Již 20 let inženýrské geologie a hydrogeologie našeho národního podniku. Zpravodaj geotestu, č.1–2., Brno 1978.
 18. Horský,O. (1981) : Vědecko-technická spolupráce mezi Kubou a Československem v oblasti aplikované geologie. Geologický průzkum, č.2.,s.62.,Praha 1981.
 19. Horský,O. (1981) : Československo – kubánská spolupráce. Geologický průzkum, č.5.,s.161, Praha 1981.
 20. Horský,O. (1983) : Host z Bulharska. Zpravodaj Geotestu, č.1–2., Brno 1983.
 21. Horský,O. (1983) : Nahlédnutí do života kolektivu ostravského pracoviště Geotestu. Geologický průzkum, č.8–9.,s.266., Praha 1983.
 22. Horský,O. (1983) : Rozvoj spolupráce mezi Geotestem a Kubou. Zpravodaj Geotestu, č. 3–4., s.29–31., Brno 1983.
 23. Horský,O. (1983) : 20 let kolektivu BSP ostravského pracoviště Geotestu. Zvláštní číslo Zpravodaje Geotestu, č. 6–9., s. 46 – 48., Brno 1983.
 24. Horský,O. (1983) : Průzkum pro tepelnou elektrárnu v Santa Cruz na Kubě. Zpravodaj Geotestu, č.10–12.,s.20–21.,Brno 1983.
 25. Horský,O. (1983) : 10 let Zpravodaje Geotestu. Zvláštní číslo Zpravodaje, č.6–9.,s.60, Brno 1983.
 26. Horský,O. (1983) : Las relaciones checoslovaco-cubanas y cooperación geológica. Revista „Bohemia“, č.2.,s 92., Habana 1984.
 27. Horský,O. (1984) : 25 let časopisu Geologický průzkum. Zpravodaj geotestu, č. 3–4., Brno 1984.
 28. Horský,O. (1984) : Bude mít Ostravsko dostatek pitné a užitkové vody? Zpravodaj Geotestu, č.3–4., Brno 1984.
 29. Horský,O. (1984) : Inženýrsko-geologický průzkum pro přehradu ve Slezské Hartě. Zpravodaj Geotestu, č. 4 –5, Brno 1984.
 30. Horský,O. (1984) : Čs.geologie při zrodu I. Atomové elektrárny na Kubě. Geologický průzkum, č.12., Praha 1984.(obrazová příloha).
 31. Horský,O. (1986) : Inženýrsko-geologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba. Zpravodaj Geotestu, č. 7–8.,s. 23–25.,Brno 1986.
 32. Horský,O. (1989) : Akademik Quido Záruba devadesátníkem. Zpravodaj Geotestu, č.8, Brno 1989.
 33. Horský,O. (1989) : Pracovní aktivita oblasti inženýrské geologie v letech 1988 – 1989. Ročenka GMS, s.9–13., 1990, Geotest Brno.
 34. Horský,O.-Woznica,L. (1989) : Zkušenosti ze služební cesty do Polska. Zpravodaj Geotestu, č.10., Brno 1989.
 35. Horský,O. (1989) : Brněnský Geotest na Kubě. Rovnost, 25.11.1989.
 36. Horský,O. (1989) : Centro – Cuba. Zpravodaj Geotestu, č.7., s.8–9., Brno 1989.
 37. Horský,O. (1990) : Pracovní aktivita oblasti IG. Zpravodaj Geotestu, č.1., Brno 1990.
 38. Horský,O. (1990) : Ze zkušeností experta. Zpravodaj Geotestu, č.1., Brno 1990.
 39. Horský,O. (1990) : 60 let Ing.L.Woznici,CSc. Časopis pro mineralogii a geologii, roč. 35., č. 4., s.435, Praha 1990.
 40. Horský,O. (1990) : Průzkum pro přečerpávací elektrárnu v pohoří Escambray na Kubě. Geologický průzkum, č. 9–10., Praha 1990.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář