Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zprávy a posudky staveb Informes y Dictamenes de las Construcciones

10. 12. 2005
Závěrečné zprávy pro projekty velkých a náročných staveb

Final reports for large projects and complex buildings

 1. Horský, O.(1961): Inženýrsko-geologický průzkum přehradního profilu na Čižině u Brumovic, Diplomová práce , Ostrava, 1961
 2. Horský, O.(1961): Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro přehradu na Čižině u Brumovic, I .etapa. Arch. Geotest Brno, 1961
 3. Horský, O. (1961): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro přehradu na Hvozdnici u Jakartovic, I.etapa. Arch. Geotest Brno, 1961
 4. Horský, O. (1962): Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro přehradu na Čižině u Brumovic. II.etapa. Arch. Geotest Brno, 1962
 5. Horský, O. (1963): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro přehradu na Kyjance u Penčic. Arch. Geotest Brno, 1963. GF P015697. 
 6. Horský, O. (1964): Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu materiálových nalezišť pro stavbu přehrady na řece Lomné v Dolní Lomné u železničního viaduktu. Arch. Geotest Brno, 1964. GF P016121. 
 7. Horský, O. (1964): Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro přehradu na řece Lomné v Dolní Lomné u železničního o viaduktu. Arch.Geotest Brno, 1964
 8. Bůžkova, H. - Horský, O. (1964); Zpráva o inženýrsko-geologickém rajónováni Olše a jejich přítoků s ohledem na možnost výstavby údolních přehrad v úseku od Bukova k Darkovu. Arch.Geotest Brno, 1964
 9. Horský, O. (1964): Suchdol nad Odrou-obilní silo. Posouzení základových poměrů obilního sila a zjištění vydatnosti studny pro provozní potřebu závodu. Arch. Geotest Brno, 1964
 10. Bůžková,H.-Horský,O.-Novosad,S.-Pivovarčiová,J.,Vašíčková,J.(1964): Směrnice pro sestavování podrobné inženýrsko-geologické mapy zátopných území v měřítku 1 : 5 000 10 000. Zpracováno jako podklad pro směrnice RVHP. Arch.Geotest Ostrava, ČSAV Praha, 1964
 11. Bůžková, H. - Horský, O. - Novosad, S. - Pivovarčiová, J. - Vašíčková, J. (1964): Metodika inženýrsko- geologického mapování zátopných oblastí přehrad v měřítku 1 : 5 000 - 10 000. Výzkumný úkol. Arch. Geotest Brno, 1964
 12. Horský, O. (1965): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro přehradu na řece Hluchové v Nýdku u Bystřice n.Olší. Arch. Geotest Brno, 1965. GF P017819. 
 13. Horský, O. - Pivovarčiová, J. (1965): Závěrečná zpráva o inženýrsko- geologickém průzkumu pro přehradu na Rožnovské Dolní Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Arch. Geotest Brno, 1965
 14. Horský, O. (1965): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro vodní nádrž na řece Moravici u Slezské Harty. Arch. Geotest Brno, 1965. GF PO18276. 
 15. Horský, O. - Novosad, S. (1965): Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro utěsnění jezu v Raškovicích. Arch. Geotest Brno, 1965
 16. Horský, O. (1965): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu havarijního stavu na ulici Plzeňské v Ostravě-Zábřehu. Arch. Geotest Brno, 1965. GF V053913. 
 17. Horský,O.(1966): Předběžná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu dálnice Praha Brno, stavba C18, Velká B9teš-Bosonohy. GF P019863. 
 18. Horský, O. (1966): Závěrečná zpráva o inženýrsko- geologickém průzkumu pro přehradu na Zelenském potoce u Štítné nad Vlárou. Arch. Geotest Brno, 1966. GF P018273. 
 19. Horský, O. (1967): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro dálnici Praha - Brno v useku Velká Bíteš - Bosonohy. Arch. Geotest Brno, 1967
 20. Horský, O. (1967): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro rekreační oblast Satina -Malenovice.Arch. Geotest Brno, 1967
 21. Horský, O. (1967): Zpráva o.studijní cestě do Španělska. Arch. Geofond Praha, 1967
 22. Horský, O. (1968): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro sanaci svážného území pod hotelem GORAL na Oravské přehradě. MS archiv Geotest Brno, 1968
 23. Horský, O. (1968): Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro návrh sanace břehů Oravské přehrady, MS Arch. Geotest Brno, 1968.
 24. Horský,O.(1968): Inženýrsko-geologický průzkum pro rekreační oblast Satina-Malenovice, část 2 - Zajištění vodních zdrojů. GF P020531. 
 25. Horský, O. (1968): Projekt pro odvodňovací vrty pro zabezpečení chaty ČSAD na Oravské přehradě. MS archiv Geotest Brno, 1968.
 26. Horský,O.(1968): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu přehradního profilu a zátopného území přehrady na řece Moravici ve Slezské Hartě, II etapa. GF P023014. 
 27. Horský, O. - Müller, K. (1969): Geologické poměry přehradního místa na řece Jihlavě u Dalešic - MS Arch. Geotestu Brno, 1969.
 28. Horský, O. - Müller, K. - Trávníček, I. (1969): Inženýrsko-geologické podmínky výstavby klenbové hráze na řece Jihlavě u Dalešic. MS archiv Geotestu Brno, 1969. GF P022986. 
 29. Horský, O. - Hrdý, J. - Neubauer, M. (1969): Zpráva o studijní cestě do Jugoslávie. Arch. Geotest Brno, 1969
 30. Bůžkova, H. - Horský, 0..- Hrdý, J. - Novosad, S. (1969): Zpráva o studijní cestě do Itálie a Rakouska. Arch. Geotest Brno,1969
 31. Horský, O. (1970): Zhodnocení inženýrsko-geologických podmínek výstavby sypané zemní hráze na řece Jihlavě u Dalešic. MS Arch. Geotestu Brno, 1970.
 32. Horský,O. (1970): Inženýrsko-geologické poměry přehradního místa na řece Jihlavě u Dalešic. Souhrnná zpráva. GF P022528. 
 33. Horský, O. - Hrdý, J. (1970): Inženýrsko-geologické poměry přehradního místa na řece Jihlavě u Dalešic. Souhrnná zpráva pro Sovětskou expertízu. Arch. Geotest Brno, 1970.
 34. Horský,O.- Hrdý,J.(1970): Těchničeskaja zapiska o geologičeskich isledovanijach v stvore glavnoj ploltiny Dalešice. Gidroprojekt Moskva, 1970. 
 35. Horský, O (1970): Exploracion de Aguas subterráneas en Ecuador y su Desarollo. Projekt pro zásobování Ekvádoru vodou. Arch. Geotest Brno, 1970
 36. Horský, O. - Valeš, V. (1970): Exkursní průvodce pro studijní zájezd VTS do Rumunska. Arch. Geotest Brno, 1970
 37. Horský, O. (1971): Závěrečná zpráva o výsledcích inženýrsko-geologického průzkumu pro přehradu na řece Kamenici u Josefova Dolu. MS archiv Geotest Brno. GF P023077. 
 38. Horský, O. (1971): Inženýrsko-geologický průzkum pro konečné projektové řešení vodního díla Dalešice. MS Arch. Geotestu Brno, 1971
 39. Horský, O.: Inženýrsko-geologický průzkum pro variantu sypané zemní hráze v Dalešicích. Arch. Geotestu, 5149/71
 40. Horský, O. (1972): Souhrnná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro hlavní hráz PVE Dalešice. MS Arch. Geotestu Brno, 1972. GF P023074. 
 41. Horský, O. - Hrdý,J. (1972) : Souhrnná zpráva o geomechanických vlastnostech hornin v místě hlavní hráze PVE Dalešice. MS Arch.Geotestu Brno, 1972
 42. Horský, O. (1972): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro přehradu Lubina u Kopřivnice. Arch. Geotest Brno, 1972
 43. Horský, O. (1973): Souhrnná zpráva o inženýrsko- geologickém průzkumu pro přehradu Lubina u Kopřivnice. Arch. Geotest Brno, 1973
 44. Horský, O. - Woznica, L. (1973): Zpráva o služební cestě do PLR ve dnech 30. 10. - 3. 11. 1973. MS Arch. Geotest Brno, 1973
 45. Horský,O.-Mahút,P.-Rousek,V. (1973) : Zpráva o účasti čs.inženýrských geologů a geotechniků na XI. Mezinárodním přehradním kongresu v Madridu. ČGÚ , Praha,1973.
 46. Horský,O.(1973): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro dálnici Praha-Brno v úseku Velká Bíteš-Bosonohy. GF P023691. 
 47. Horský,O. (1973) : Posudek podkladů inženýrsko-geologického průzkumu pro hydroenergetické dílo na řece Agabama na Kubě. Geotest Brno, s. 1-22., Brno 1973.
 48. Horský, O. (1974): Metodika a aplikace moderních metod při inženýrsko-geologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Kandidátská disertační práce. Arch. Geotest Brno, 1974
 49. Horský, O. (1974): Břehové změny v zátopové oblasti Oravské nádrže. Výzkumný úkol 72 - 19 - 0744. Arch. ČGÚ Praha, 1974
 50. Horský,, O. - Drozd, K. (1975) : El proyecto técnico para las Investigaciones Geotécnicas de la Hidrocentral "El Sheque" en el Peru. Electroperu, INIE, LIMA 1975
 51. Horský, O. - Drozd, K. (1975) : El proyecto técnico para las Investigaciones Geotécnicas de la Hidrocentral Mantaro en el Peru. Electroperu, INIE, Lima, 1975.
 52. Horský, O. (1977) : Metodika a aplikace moderních metod při inženýrsko-geologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích. Soubor publikací k aspirantskému minimu. Geotest Brno,1977
 53. Horský, O. (1977) : Posudek podkladů inženýrsko-geologického průzkumu pro hydroenergetické dílo na řece Agabamě - Kuba. Arch. Geotest Brno, 1977
 54. Morua, O. - Horský, O. (1979) : Tarea de Investigación para la Hidroacumuladora Agabama en Cuba. MICONS -Habana, 1979, pg.27. 
 55. Horský, O. et al. (1979): Investigaciones geotécnicas para el Nuevo Puerto - Dársena "El Soldado" en la Isla de Juventud. MICONS, E.I.A. 2, Habana 1979.
 56. Cortés, F. - Horský, O. (1980) : Informe Ingeniero-Geológico de la CTE Sta Cruz en Cuba. Etapa de Proyecto Técnico, Habana, MICONS - E.I.A. 2, 1980.
 57. Horský,O. at all (1980): Norma de Investigaciones Ingeniero-geológicas para las Obras Hidrotécnicas. MICONS, Habana, 1980. 
 58. Vásquez,R.- Horský,O. Gonzáles,A.- Čerkas,V.(1980) : Informe Ingeniero - Geológico sobre la Variante 10 con vistas a la Construccion de la Central Nuclear (C. E. N.) al Norte de Holguin. MICONS - EIA,Cuba, Holguin 198O
 59. Reyes, V. - Horský, O. - Stoičev, E. (1980) : Informe sobre las Condiciones Ingeniero - geológicas e Hidrogeológicas para la fundamentación del Proyecto -Preliminar del Cierre del futuro conjunto Hidráulico "Corojo". MICONS-EIA,Cuba, Holguin, 1980
 60. Horský,O. (1980) : Tarea de las Investigaciones para el Conjunto Hidráulico San Miguel en Rio Maní - Maní. E.I.A.2, Cuba, Pinar del Río, 1980
 61. Cortés, F. - Horský, 0. - Didov, V. (1981) : Informe Ingeniero - geológico para etapa del Proyecto Ejecutivo de la Central Termoeléctrica Este Habana, Santa Cruz del Norte. MICONS* -E.I.A. 2, Habana, 1981
 62. Horský,O. - Chong, P. - Fernandez, 0. (1981) : Fábrica Cartón y Cartulina. Informe sobre la estabilidad de la loma. MICONS - ENIA, 1981,Habana, Cuba
 63. Reyes, V. - Horský, 0. - Stoičev, E. (1981) : Informe sobre las Condiciones Ingeniero-Geológicas e hidrogeológicas para la fundamentación del cierre del Conjunto Hidráulico "Charco Redondo" sobre el río Cantillo. MICONS, E.I.A. 6., Holguin, Cuba, 1981.
 64. Horský,O.-Morén C.F.(1981): Investigaciones Ingeniero-geológicas para la construcción de Túneles.MICONS, Habana, 1981. 
 65. Diaz, P. - Gomez, R. - Horský, O. (1982) : Consideraciones sobre las condiciones geológicas del área que ocupará la futura Presa Fortaleza. MICONS, E.I.A. 6, Holguin, 1982
 66. Horský, O. (1982) : Programa de la Investigación para el deslizamiento en la Presa Guiza en Oriente. MICONS -ENIA, Habana, 1982
 67. Horský, O. (1982) : Závěrečné zpráva o činnosti na Kubě. MS Geotest Brno, 1982
 68. Horský, O. (1982) : Vyjádření k některým problémům výstavby přehrady na řece Moravici u Slezské Harty. MS Geotest Brno, 1982. GF P040031. 
 69. Horský,O. (1982) : Závěrečná zpráva o činnosti na Kubě. Geotest Brno, 1 – 16, Brno 1982.
 70. Horský ,O. – Reyes,V. (1982) : Informe sobre las condiciones ingeniero- geológicas para la funda mentación del Proyecto Preliminar del cierre del Conjunto Hidráulico Corojo, segunda fase.MICONS,ENIA,UA6.,Holguin, Cuba 1982.
 71. Horský, O. (1983) : Posudek současného stavu přetvářeni břehů a návrh rozsahu sanačních opatřeni na vytypovaných lokalitách na Oravské přehradě. MS Geotest Brno,1983.
 72. Horský,O.(1984): Inženýrsko-geologický průzkum přehradního místa Slezská Harta, 1.ucelená část. GF P 045541. 
 73. Horský, O. (1984): Metodické instrukce pro rozsaha objem sondovacích prací pro přehrady. Výzkumný úkol TR 70.1836, Arch.Geotest Brno, S.1-92.
 74. Horský,O. (1986):Informe parcial de las Investigaciones Ingeniero-geológicas de la CHA Centro. Strojexport Praha – Energoimport Habana, 1986. 
 75. Horský,O. (1987): Informe sobre las Investigaciones Ingeniero-geológicas para la Hidroacumuladora CENTRO CUBA en el río Caracusey para el proyecto de Factibilidad. Strojexport Praha – Energoimport Habana, 1987.
 76. Horský,O. (1987): Criterios Ingeniero-geológicos sobre la posibilidad de construir Central Hidroacumuladora San Blas. Energoimport Habana, 1987. 
 77. Horský,O. (1988): Informe sobre las investigaciones ingeniero-geológicas y geotécnicas para la Hidroacumuladora Centro Cuba, para el Proyecto Técnico. Strojexport Praha – Energoimport Habana, 1988.
 78. Horský,O.- Woznica,L. (1989) : Zpráva o služební cestě do Polska .MS Geotest Brno, 1989.
 79. Horský,O.-Bláha,P.(1992) : Valorización de los ejes de presas desde el punto de vista geotécnico.Manuscrito, VESA, Madrid 1992.
 80. Bláha,P.- Horský,O. (1994) : Informe sobre la prospección geofísica previa para la autovía en las provincias de León-Lugo. Geotest Brno, 1994.
 81. Horský, O.: Vyjádření k materiálům "Studie opatření k zajištění bezpečnosti vodního díla Harcov. Posudek pro H+G partners, s.r.o., 2009.
 82. Bláha,P.-Černý,V.-Duras,R.-Fousek,J.-Horský,O.-Novotná,J.-Oprchal,J.-Tábořík,P.-Peshawa,M.-Bakhtiar,Q.(2010): Bawanur - Kurdistan, GEOLOGY STUDY, Feasibility Study Report, CREA, September 2010.
 83. Bláha,P.-Černý,V.-Fousek,J.- Horský,O.-Novotná,J.-Vižďa,P. (2011): Bawanur - Kurdistan, GEO-TECHNICAL STUDY, Study and Design Details of the Dam CREA, September 2011. 
 84. Bláha, P., Horský,O. (2012): Abraze břehů na údolních nádržích. CREA, Studie, 42 str., Geotest, prosinec 2011


Zprávy a posudky, normy a směrnice, projekty

Reports and assessments, standards and guidelines, projects

 1. Zatloukal,O.-Milota,I.- Zavadská,J. (1959) : Zpráva o geologickém mapování mezi Jasovem a Medzevem na východním Slovensku. VŠB Ostrava, 1959
 2. Horský,O. (1962): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro sběrač „C" v Ostravě Zábřehu. Arch, Geotest Brno, 1962
 3. Horský, O. (1962): 1 dílčí zpráva o sledování průběhu výstavby obnovovaného rybníka v Krnově. Arch. Geotest Brno, 1962, II.
 4. Horský, O. (1962): 2 dílčí zpráva o sledování průběhu výstavby obnovovaného rybníka v Krnově. Arch. Geotest Brno, 1962, VIII.
 5. Horský, O. (1962): Zpráva o průzkumu dna nádrže v Krnově. Arch. Geotest Brno, 1962
 6. Horský, O. (1962): Zpráva o základových poměrech pro přístavbu závodu 04 Slezan - Místek. Arch. Geotest Brno, 1962, GF MS 006845. 
 7. Horský, O. (1962): Zpráva o výsledku sondovacích prací pro přivaděč Hloučela - Romže. Arch. Geotest Brno, 1962
 8. Horský, O. (1963): Zpráva o základových poměrech na staveništi typových telefonních ústředen v Domaslavicích, Frýdlantě nad Ostravicí, Čeladné a Paskově. Arch. Geotest Brno, 1963. GF V049606. 
 9. Horský, O. (1963): Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro přírodní koupaliště v parku Klementa Gottwalda v Budišově nad Budišovkou. Arch, Geotest Brno, 1963. GF P015502. 
 10. Horský, O. (1963): Posouzení inženýrsko-geologických poměrů pro vodní nádrž na Herličce u Neplachovic. MS Arch.Geotest Brno 1964. GF P016561. 
 11. Horský, O. -Novosad,S. (1963): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro stavbu vodojemů v Krásném Poli. Arch.Geotest Brno, 1963
 12. Horský, 0. (1963): Zpráva o základových poměrech pro stávající budovu - opravnu tkalcovských stavů v závodě 010 - Hedva n.p, Šumperk. Arch.Geotest Brno, 1963
 13. Horský, O. (1964): Zpráva o výsledku sondovacích prací pro zvláštní stavby na Dole Urx X. a na Dole Lidice v Petřkovicích, Arch, Geotest Brno, 1964.
 14. Horský,O. (1964): Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu staveniště telekomunikační budovy, poštovního úřadu a garáží v Bruntále.Arch,Geotest Brno, 1964.
 15. Bůžková,H.-Horský,O.-Novosad,St.-Pivovarčiová,J.-Vašíčková.J.(1964): Richtlinien für die Zusammenstellung ausführlicher ingenieur-geologischer Karten von Staugebieten in Masstab 1:5000-1:10000. Arch.Geotest Brno, 1964. Forschungsaufgabe: 39-8/2-88R. 
 16. Horský,O. (1965): Ostrava - Radvanice, Těšínská II. Ověření zabezpečení sesuvu a možnosti vybudování vsakovacích jímek. Arch.Geotest Brno, 1965.
 17. Horský, O. (1965): Posouzení základových poměrů pro budovu skladu nákupu ve Vratimově. Arch.Geotest Brno,1965
 18. Horský,O.(1965): Posouzení vhodnosti přehradního profilu na potoce Hutný ve Frýdlantě nad Ostravicí. GF MS 006889. 
 19. HorskýO. (1965): Posouzení základových poměrů pro stavbu průmyslové haly v závodu K0H-I-N00R v Jablunkově. Arch, Geotest Brno, 1965
 20. Horský,O. (1965): Posouzení základových poměrů pro stavbu průmyslové haly v závodě KOH-I-NOOR v Bílovci. Arch. Geotest Brno, 1965
 21. Horský,O.(1965): Hlučín - kanalizační čistírna. Posouzení základových poměrů objektů usazovací nádrže, uskladňovací nádrže, kalových polí, aktivační nádrže, vyhnívací komory a plynojemu. Arch.Geotest Brno, 1965. GF V052308. 
 22. Horský, O. (1965) : Posouzení základových poměrů pro založeni funkčního objektu hráze rybníka v Bílovci. Arch. Geotest Brno, 1965
 23. Horský,O. (1965): Posouzení vhodnosti přehradního profilu na potoce Hutný ve Frýdlantě nad Ostravicí. Arch.Geotest Brno, 1965
 24. Horský,O (1966): Posudek a návrh sanace svážného území v pravém břehu zátopné oblasti rybníka v Bílovci. Arch. Geotest Brno, 1966
 25. Horský, O, (1967): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro staveniště bytových jednotek ve Vojnici u Olomouce. Arch.Geotest Brno, 1967
 26. Horský, O. (1967): Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro staveniště bytových jednotek v Domášově u Šternberka. Arch. Geotest Brno, 1967.
 27. Horský,O.: (1968): Rozvoj získávání spodních vod v oblasti bolivijského Altiplana. Geotest, 1968.
 28. Horský,O. (1967): Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro objekty kanalizační čistírny v Hlučíně. Arch. Geotest Brno, 1967
 29. Horský,O.-Hrdý,J.-Hruška,J.-Křivinka,J.-Růžička,M.: Návrh "Pojmenování a popis zemin. IGHP, závod Brno, 1967. 
 30. Horský, O. (1968): Morphologicas Changes of the Shores of Orava Dam.  Excursion AC 28, Engineering Geological problems of the West Carpathians, International Geological Congress, Twenty third seccion, 1968.
 31. Horský,O. (1969): Úprava Oravy u Široké - posudek. Arch. Geotest Brno, 1969
 32. Hrdý,J.-Neubauer,M.-Horský,O. (1969) : Zpráva o studijní cestě do SFR Jugoslávie. Geotest Brno, 1969.
 33. Horský,O. - Novosad,S. (1969): 4 dílčí zpráva o sledování průsaků dnem vodní nádrže v Bašce. Arch. Geotest Brno, 1969
 34. Horský,O.(1969): Catálogo de trabajos de la Sección de Geología. Geotest Brno,1969
 35. Valeš,V.-Horský,O. (1970) : Exkursní průvodce pro studijní zájezd VTS do Rumunska. Geotest Brno, 1970.
 36. Horský,O. (1970) : Exploración de aguas subterraneas en Ecuador y su desarrollo. Estudio preliminar.Geotest Brno 1970.
 37. Horský,O. (1970) : Rozvoj získávání spodních vod v Equadoru. Předběžná studie. Geotest Brno, 1970.
 38. Horský, O.(1971): Posudek základových poměrů objektu přerušovací komory v Dětmarovicích. Arch.Geotest Brno, 1971
 39. Horský,O. (1971) : Možnost uplatnění Geotestu Brno v republice Peru. Geotest Brno, 1971.
 40. Novosad, St. – Horský,O. ( 1972 ) : Cestovní zpráva o služební cestě do NDR. Geotest Brno, 1972.
 41. Adámek,O.- Horský,O. (1973) : Závěrečná zpráva o dokumentaci základové spáry sdruženého objektu a o hutnící zkoušce. Arch. Geotest Brno, 1973
 42. Horský, O. (1973): Zpráva o posouzení základových poměrů vodojemu v Lomné, Arch. Geotest Brno. 1973
 43. Horský,O.(1973): Přehrada na potoce Svěcený ve Větřkovicích. GF P009714.
 44. Horský,O.(1973): Závěrečná zpráva k návrhu sanace sesutého zářezu státní silnice CII/472 v km 0,3-0,6 Karviná 2 - Doly. GF P023541. 
 45. Horský, O. - Pivovarčiová, J. (1973) : Posudek pro návrh sanace sesutého zářezu státní silnice č. 11/472 v km 0,3 - 0,6 v Karviné. Arch. Geotest Brno, 1973
 46. Horský,O.-Woznica,L.(1973): Zpráva o služební cestě do PLR (30.10 - 3.11.1973). Arch.Geotest Brno, 1973. 
 47. Horský,O. (1974) : Posudek stability území v místě haldy v Horním Benešově. MS Geotest, 1974
 48. Horský, O, (1974) : Posudek pro založeni haly V2 v Kovoně -Karviná. MS Geotest Brno, 1974
 49. Horský,O. (1974) : Posouzení stability svážného území na Jičínce a Zrzávce v Novém Jičíně. Arch. Geotestu Brno, 1974. GF P010712. 
 50. Horský,O. (1974) : Zpráva o posouzení základových poměrů vodojemu v Karpentné. Arch. Geotestu Brno, 1974.
 51. Horský,O. (1974) : Petřvald – rekonstrukce stoky. Závěrečná zpráva. Arch. Geotestu Brno, 1974.
 52. Horský, O. (1976) : Expertní posudková činnost pro hydroenergetickou výstavbu v Peru. ELECTROPERU-INIE, 1974 - 1976
 53. Horský, O. (1978) : Expertní posudková činnost úkolů n.p. Geotest z titulu funkce vedoucího geologického odboru. Geotest.1976 - 1978
 54. Horský,O. (1979): Investigaciones Ingeniero-geológicas, Símbolos gráficos. MICONS, Habana, 1979.
 55. Horský,O.- Morúa,O.(1979): Programa de las Invetsigaciones del Hidroconjunto Agabama. 5/1979, MICONS, Habana 1979.pg.27, Anex 4. 
 56. Horský,O.(1980): Palabras de Compaňero Otto Horsky con el motivo de "Día del Constructor". Ministerio de la Construcción, Ciudad de la Habana, 1980.
 57. Horsky,O., Didov, V. (1981): Central Termoeléctrica ESTE de la Habana. Sta. Cruz del Norte. Informe Ingeniero Geológico. Ministerio de la Construcción, Habana, 1981.
 58. Horsky, O. (1981): Norma para el levantamiento Ingeniero - Geológico. Direccion de Investigaciones Aplicadas, MICONS, La Habana, 1981.
 59. Horský, O. (1982) : Expertní posudková činnost na Kubě z titulu hlavního inženýra Min. stavebnictví (např. pro přehrady San Julian, Chambas, Guiza, Amistad Cubano - Búlgara, San Miguel, Mani - Mani, pro tepelnou elektrárnu v Matanzas, pro rafinerie ropy v Matanzas, Havaně a Santiagu, pro přistav Puerto Padre aj.), MICONS, Habana, Cuba - 1978 -1982
 60. Horský, O.- Adámek O. (1982) : Technická pomoc při řešení způsobu opravy opěrných zdí řeky Ostravice. MS Geotest Brno, Archiv č.: 04 82 0628/10, 1982.
 61. Horský,O. ( 1982 ) : Závěrečná zpráva o činnosti na Kubě. Geotest Brno, 1982.
 62. Horský, O. (1983) : Posudek základových poměrů pro sdružený podnikový archiv OKD. MS Geotest Brno, 1983. GF P041028. 
 63. Horský, O. (1982): Vyjádření k některým problémům výstavby přehrady na řece Moravici u Slezské Harty. Posudek, Archiv Geotestu Brno, č. 04 82 0543/IG. Stran 28 + přílohy.
 64. Horský, O. (1983): Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro rozšíření HS ČSAD Mohelnice. MS Geotest Brno, 1983. GF P044387. 
 65. Horský,O.(1983): Dílčí zpráva o inženýrsko-geologlckém průzkumu přehradního místa Slezská Harta. MS Geotest Brno 1983.
 66. Horský,O.(1985): Programa de los trabajos geológicos y técnicos para la Subetapa del proyecto Técnico de la CHA Caracusey. MINBAS, Habana. 
 67. Horský,O.(1986): Programa de los trabajos geológicos para ampliar las Investigaciones de Estudio de Factibilidada CHA CENTRO en Cuba. MINBAS, Habana, 1986. 
 68. Horský, O. (1986): Informe parcial sobre las investigaciones ingeniero-geológicas para la CHA – CENTRO. MS Fomento-UPI-CHA, Cuba.
 69. Horský, O. (1986): El programa del trabajo para las investigaciones ingeniero-geológicas para la CHA-CENTRO – Subetapa del proyecto técnico. MS Geotest Brno – Energoprojekt Havana.
 70. Horský,O. (1986): El programa de las investigaciones ingeniero-geológicas para el suplemento del Proyecto Técnico de la CHA CENTRO. MS Geotest Brno – Energoprojekt Havana.
 71. Horský,O.- Provazník, J. (1986):Technická zpráva o objemu prací vykonaných v rámci průzkumu v přípravné fázi technického projektu PVE v Caracusey. Geotest Brno, 1986.
 72. Horský,O.- Provazník,J.(1986): Informe técnico sobre los volúmenes de trabajos investigativos realizados para la Subetapa del Proyecto Técnico para la CHA en el Río Caracusey. Energoimport Habana, 1986. 
 73. Horský,O. (1987) : El programa del trabajo para el Proyecto Técnico de las investigaciones ingeniero-geológicas para CHA-CENTRO, Cuba.
 74. Horský,O. (1987) : Suplemento al programa de los trabajos de la investigación para la CHA Centro en el río Caracusey, para el Proyecto Técnico. Energoimport, Habana , 1987.
 75. Horský,O.(1985): Oponentní posudek kandidátské dizertační práce Ing.Filomena Chacona na téma. "Podmínky rozvoje ložiskového vrtného průzkumu na Kubě". VŠB Ostrava, 25.11.1988. 
 76. Horsky, O. (1988): Criterios Ingeniero - Geológicos acerca del Estudio de prefactibilidad de la Hidroacumuladora San Blas en Escambray . MINBAS,Cuba, 1988.
 77. Horský,O.(1989): Programa del servicio geológico durante de la construcción de la CHA-CENTRO. Geotest Brno, 1989.
 78. Horský,O., Mareš,I.(1989): Projekt geogického sledu během výstavby přečerpávací elektrárny CHA - CENTRO. Geotest Brno, 1989. 
 79. Horsky, O. (1992): Proyecto de la Tomografía sísmica para la presa Arenoso. Geoinza, S.L, Madrid. 1992.
 80. Horský,O. (1996) : Výstavba přehrad ve Španělsku. Zpracováno pro povodí Odry. Vydalo Povodí Odry, 1996.
 81. Horský,O. (1996) : Vodní díla na řece Ter v Pyrenejích. Zpracováno pro Povodí Odry. Vydalo Povodí Odry, 1996
 82. Horský,O. (1996) : Zásobování Madridu vodou. Canal Isabel II. Zpracováno pro Povodí Odry. Vydalo Povodí Odry, 1996.
 83. Horský,O. (1996) : Confederación Hidrográfica Guadiana. Zpracováno pro Povodí Odry. Vydalo Povodí Odry, 1996.
 84. Horský,O. (1998) : Mezinárodní sympozium o nových trendech v bezpečnosti přehrad. Zpráva ze sympozia v Barceloně.Zpracována pro Povodí Odry.
 85. Horský,O. (1998):Projekt průzkumu a rozpočtu prací pro akci Malá Trňa na Slovensku. EGT Horský pro firmu Brema, 1998.
 86. Horský,O. (2003) : Studie geologických poměrů v místech uvažovaných velkých inženýrských staveb na severní Moravě. Zadavatel : Stavební geologie – GEOTECHNIKA,a.s.
 87. Horský,O. (2004): Confederación Hidrográfica Guadalquivir. Povodí Labe, 2004.  
 88. Horský,O. (2004): Junta de Aguas Baleares. Povodí Labe, 2004.
 89. Bláha, P., Horský, O. (2011): Břehové změny na údolních nádržích. CREA, 2011 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář