Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vybrané aktivity ve Španělsku Actividades seleccionadas realizadas en Espaňa

21. 5. 2006
Vybrané odborné aktivity ve Španělsku. 1991-1996

Sondeos para tunel de trasvase Guadiaro-Majaceite.
Vrtné práce pro derivační tunel Guadiaro-Majaceite.
Investor: Ministerstvo veřejných prací — Madrid.
Projektant : EYSER Madrid
Dodavatel : Vodni Espaňola a konsorcium firem Vodní zdroje a Geoindustria Praha.
Rozsah : 3.400 m vrtů o hloubce od 50 do 500 m.
Cena : 64.000.000 Peset, Termín realizace : 1991 – 1992

Testificaciones geofísicas de los sondeos para el tunel de trasvase Guadiaro-Majaceite.
Karotážní práce vrtů pro derivační tunel Guadiaro-Majaceite.
Investor : Ministerstvo veřejných prací- Madrid.
Projektant : EYSER Madrid .
Dodavatel : Vodni Espaňola a G M S Praha.
Rozsah : Karotáž 18-ti vrtů v celkové délce 3.350 m
Cena : 4.000.000 Pt, Termín realizace : 1991 – 1992

Informe Final de las mediciones geofísicas realizadas para el tunel en Colmenar.
Závěrečná zpráva o geofyzikálních měřeních pro tunel v Colmenar.
Investor : Ministerstvo veřejných prací - Madrid.
Projektant : EYSER Madrid .
Dodavatel : Vodni Espaňola a GEOTEST BRNO.
Rozsah : Geofyzikální měření ve vymezených úsecích trasy dlouhé 19,7 km.
Cena : 2.500.000 Pt Termín : 1991 – 1992

Perforaciones y PPA para 4 ejes de presas en el río Genal.
Průzkumné vrty a VTZ pro 4 přehradní profily na řece Genal.Investor : Ministerstvo veřejných prací, Madrid. Projektant : EYSER, Madrid.
Dodavatel : Vodni Espaňola a konsorcium Vodní zdroje-GIP Praha.
Rozsah : 5 průzkumných vrtů o celkové délce 350m,VTZ .
Cena : 6.500.000 Pt, Termín : 1992.

Investigación Geofísica para el proyecto Alternativas de regulación de ríos Guadiaro y Genal. Geofyzikální průzkum pro alternativy regulace řek Genal a Guadiaro.
Investor : Ministerstvo veřejných prací — Madrid
Projektant : EYSER , Madrid.
Dodavatel : Vodni Espaňola a.s. a  a GEOTEST Brno.
Cena: 3 800 000 Pt, Termín: 1992.

Informe final sobre las mediciones geofísicas para ejes de presas alternativas en el río Genal.
Závěrečná zpráva o geofyzikálních měřeních pro alternativní
přehradní profily na řece Genal.
Investor : Ministerstvo veřejných prací - Madrid.
Projektant : EYSER Madrid.
Dodavatel : Vodni Espaňola a GEOTEST BRNO
Rozsah: Geofyzikální průzkum 4 přehradních profilů .
Cena : 5.200.000 Pt, Termín : 1992

Valorización de los ejes de presas en el río Genal desde el punto de vista geotécnico.
Zhodnoceni přehradních profilů na řece Genal z hlediska geotechnického.
Autoři: Otto Horský a Pavel Bláha.
Investor : Ministerstvo veřejných prací — Madrid
Projektant : EYSER , Madrid.
Dodavatel : EGT HOBSKY a GEOTEST Brno.
Rozsah : Geotechnické zhodnocení průzkumu 4 přehradních profilů
Cena : 500.000 Pt, Termín : 1992

Informe final de las mediciones geofísicas realizadas para la nave de Jimenez Belinchon.
Závěrečná zpráva z geofyzikálních měření pro halu J.Belinchon.
Investor :Jimenez Belinchon, S.A.
Projektant : Jimenez Belinchon, S.A.
Dodavatel : Vodni Espaňola a GEOTEST Brno.
Rozsah : Dinamická penetrace (8 sond ) a VES (10 sond )
Cena : 850.000 Pt, Termín : 1992

Informe final de las mediciones geofísicas en el río Jarama.
Závěrečná zpráva z geofyzikálních měřeni na řece Jaramá.
Investor : Ministerstvo veřejných prací - Madrid.
Projektant : PYCSA, S.A., Madrid
Dodavatel : Vodni Espaňola , S.A a GEOTEST Brno.
Rozsah : Studium mocnosti a složení kvartérních sedimentů podél toku řeky Jaramá v délce 60 km.
Cena : 2.000.000 Pt, Termín -. 1992.

Testificación geofísica para Metro Moncloya-Príncipe Pío.
Geofyzikální karotáž pro trasu metra Moncloya-Príncipe Pío.
Investor : Municipalidad de Madrid.
Projektant : GEOCONSULT MADBID.
Dodavatel : Vodni Espaňola,S.A a GEOTEST BRNO.
Rozsah : karotáž 7-mi vrtů v trase Metra a geotechnické korelace.
Cena : 767.883 Pt, Termín : 1992.

Testificación petrográfica y geotécnica de los sondeos en la presa CENAJO.
Petrografická a geotechnická dokumentace vrtů na přehradě CENAJ0.
Investor : Geologická služba MOPU, Madrid.
Projektant : SYNC0NSULT,Madrid.
Dodavatel : GEOINZA a EGT HORSKY.
Rozsah : dokumentace 8-mi vrtů z přehradního profilu.
Cena: 800.000 Pt, Termín : 1992

Testificación de los sondeos en la presa CENAJO.
Geofyzikální karotáž vrtů pro přehradu CENAJO. Investor : Geologická služba MOPU, Madrid. Projektant : SYNCONSULT, Madrid. Dodavatel : GEOINZA,S.L a GMS Praha.
Rozsah : karotáž 5-ti vrtů v přehradním místě Cenajo.
Cena : 1.200.000 Pt,  Termín : 1993

Acesoramiento geotécnico durante de la construcción de la Presa Val.
Geotechnické poradenství při výstavbě přehrady Val.
Investor: Confederación Hidrográfica del río Ebro.
Dodavatel: GEOINZA,S.L, Otto Horský
Cena: 800 000 Pt, Termín:1993

GENAL - Investigación Geofísica de yacimientos de grava en el valle del río Genal. Geofyziklní průzkum ložisek štěrku v údolí řeky Genal.
Investor : Ministerstvo veřejných prací — Madrid
Projektant : EYSER , Madrid.
Dodavatel : Vodni Espaňola,a.s. a GEOTEST Brno.
Cena: 2 600 000 Pt., termín: 1993.

Testificación geofísica de los sondeos Carretera Zafra - Sevilla.
Geofyzikální karotáž vrtů pro silnici Zafra - Sevilla.
Investor : Ministerstvo veřejných prací , Madrid.
Projektant -. GETNSA,S.A , Madrid.
Dodavatel : GEOINZA,S.L. a GMS Praha.
Rozsah : karotáž 6-ti vrtů v trase silnice a korelace mezi fyzikálními a geotechnickými parametry.
Cena : 1.500.000 Pt. Termín : 1993

Testificación geofísica en el trazado de túneles de la Cuesta de la Media Fanega.
Geofyzikální karotáž vrtů v trase tunelu Cuesta de la Media Fanega.
Investor : Ministerstvo veřejných prací , Madrid.
Projektant : GETINSA,S.A.,Madrid.
Dodavatel : GEOINZA,S.L a GMS Praha.
Rozsah : karotáž 3 vrtů v trase tunelu. Cena : 350.000 Pt Termín : .1993

Estudio geofísico del vertedero Lazareto - Tenerife.
Geofyzikální studie skládky Lazareto - Tenerife.
Investor : REPS0L,S.A.
Projektant : INTEXA,S.A., Madrid.
Dodavatel : GEOINZA,S.L a GMS Praha.
Rozsah : Vertikální elektrické sondování, karotáž vrtů,komplexní interpretace rozvrstvení a mocnosti skládky, izolinie podloží
Cena : 1.800.000 Pt Termín : 1993

Mediciones geofísicas para la presa "Presa Pontillon do Castro"en Pontevedra.
Geofyzikální studie pro přehradu Pontillon do Castro v Pontevedře.
Investor : Gines y Navarro, S.A.
Projektant : Dpt.Técnico Gines y Navarro, S.A.
Dodavatel : GEOINZA,S.L a GEOTEST BRNO, Hornický ústav ČSAV, Ing.Novosad IG/EG Rozsah : studium vlivu odstřelu blízkého kamenolomu na přehradní hráz , seizmická tomografie tělesa hráze.
Termín: 1993, Cena : 6.000.000 Pt

Estudio de las vibraciones generadas por las voladuras en la cantera cercana a la presa de Pontillón do Castro.
Studium vibrací vyvolaných odstřely v kamenolomu v blízkosti přehrady Pontillón do Castro.
Investor : Gines y Navarro, S.A.
Projektant : Dpt.Técnico Gines y Navarro, S.A.
Dodavatel : GEOINZA,S.L.
Rozsah : Studie zpracovaná na základě výsledků geofyzikálních měření GEOTESTU Brno.
Cena: 800.000 Pt Termin: 1993

Testificación geofísica de los sondeos en la presa Romeral-Murcia.
Geofyzikální karotáž vrtů na přehradě Romeral-Murcie.
Investor : Ministerstvo veřejných prací, Madrid.
Projektant : SACYR, S.A.
Dodavatel : GEOINZA,S.L a GMS Praha.
Rozsah : Geofyzikální karotáž 6~ti vrtů v přehradním profilu, geotechnická studie. Cena : 1.2000.000 Pt, Termin : 1993.

Testificación geofísica de los sondeos en la presa VAL.
Geofyzikální karotáž vrtů na přehradě Val.
Investor: Confederación Hidrográfica del Ebro.
Projektant : OBBASCON,S.A.
Dodavatel : GEOINZA,S.L. a GMS Praha.
Rozsah : Geofyzikální karotáž 12-ti vrtů z přehradního profilu.
Cena : 2.500.000 Pt
Termin : 1993

Estudio ingeniero-geológico de cerrada y vaso del Embalse Arenoso.
Inženýrsko-geologická studie vodní nádrže Arenoso.
Investor : Confederación Hidrográfica del Guadalguivir.
Projektant : SYNCONSULT, Madrid
Dodavatel : GEOINZA,S.L, Otto Horsky
Rozsah : povrchová geofyzika (refrakčni seizmika,VES), geologické mapováni a závěrečná zpráva.
Cena: 4.550.000 Pt
Termín : 1993

El estudio de cerradas de los embalses NACIMIENTO y CANJAYAR en Provincia Almería.
Studie přehradních míst Nacimiento a Canjayar v provincii Almerie.
Investor : EYSER,S.A.
Projektant : EYSER,S.A.
Dodavatel : EGT Horsky
Rozsah : předběžná studie přehradních míst bez terénních prací.
Cena : 500.000 Pt, Termín : 1993

Perforaciones y PPA para la presa Val en Tarrazona.
Vrtné práce a VTZ v pro přehradu Val u Tarrazony.
Investor : Confederación Hidrográfica del Ebro.
Projektant : OBRASCON,S.A.
Dodavatel : GEOINZA,S.L a GS Ingeniería.
Rozsah : provedení 12-ti vrtů a VTZ včetně vyhodnocení propustnosti , refrakční seismika.
Cena : 15.000.000 Pt, Termín : 1993-1994

Testificación de los sondeos para el tunel Calatayud - tren de alta velocidad.
Geofyzikální karotáž vrtů pro tunel Calatayud - vlak vysokých rychlostí.
Investor : Ministerstvo veřejných prací, Madrid.
Projektant : GEOCYSA,S.A.
Dodavatel : GEOINZA,S.L. a GMS Praha.
Rozsah : karotáž 5-ti hlubokých vrtů pro trasu tunelu.
Cena : 1.800,000 Pt, Termín : 1993

El estudio del estado actual de los edificios en el casco histórico de Orihuela.
Studie současného stavu budov v historické části města Orihuely.
Investor :Ministerstvo veřejných prací, Madrid.
Projektant : Gines y Navarro, S.A.
Dodavatel: GEOINZA,S.L a Zakládání staveb Praha (Autor: Jašek-Horský )
Rozsah : dokumentace 66 staveb a Episkopálního paláce na obou stranách řeky Orihuely, jako podklad před zahájením stavebních prací a trvalý technický dozor chování staveb během provádění Jet Grouting.
Cena : 6.000.000 Pt Termín : 1993

Entibación del encauzamiento del río Segura con Jet Grouting a su paso por Orihuela.
Zapažení řečiště řeky Segura technologii Jet Grouting v městě Orihuela.
Investor : Ministerstvo veřejných prací, Madrid.
Projektant : Gines y Navarro, S.A.
Dodavatel : GEOINZA S.L. a Zakládání staveb Praha.
Rozsah : Zapažení 550 m dlouhého úseku v historické části města Orihuely technologií Jet Grouting.
Cena : 260.000.000 Pt
Termín : 1993 - 1994

Mediciones geofísicas en el río Guadalmez. Geofyzikální měření na řece Guadalmez.
Investor : Confederación Hidrográfica del río Guadalmez. Projektant : EYSER, Madrid. Dodavatel : EGT Horsky a GEOTEST Brno.
Rozsah : Geofyzikální průzkum mocností a složení kvartérních sedimentů v 60 km úseku řeky a stanovení hloubky podloží.
Cena : 4.000.000 Pt
Termín : 1994

Santa Eufemia - Investigación de la estabilidad del dique de la Presa.
Studie stability přehradní hráze.
Investor : Ministerstvo veřejných prací — Madrid
Projektant : EYSER , Madrid.
Dodavatel : EGT Horsky
Cena: 1 200 000 Pt, Termín: 1994.

Informe sobre la prospección geofísica previa para la autovía en las provincias de Leon -Lugo.
Závěrečná zpráva o předběžném geofyzikálním průzkumu pro dálnici v provinciích León - Lugo.
Investor : Ministerstvo veřejných prací, Madrid.
Projektant : EUROESTUDIOS, S.A.
Dodavatel : EGT Horsky a GEOTEST Brno.
Rozsah : Vertikální elektrické sondování a profilování, vyhodnocení.
Cena : 500.000 Pt
Termín : 1994

Estudio de contaminación de los suelos en Santa Cruz de Tenerife.
Studie kontaminace zemin v Santa Cruz de Tenerife.
Investor : CEPSA,S.A.
Projektant : EYSER,S.A.
Dodavatel : EGT Horsky a GEOTEST Brno.
Rozsah : povrchové geofyzikální práce, ECOPROBE, studie rozsahu znečištění.
Cena : 6.500.000 Pt , Termín : 1995

Estudio de imperneabilización del vaso y cerrada de la presa Guiamets (Tarragona).
Studie utěsnění vodní nádrže a hráze přehrady Guiamets (Taragona)
Investor : Confederación hidrográfica del Ebro, Zarragoza.
Projektant a dodavatel injekčních prací : Gines y Navarro,S.A.
Dodavatel studie : GEOINZA,S.L a AGUATEST PRAHA.
Rozsah : povrchové geofyzikální práce (radar,seizmika), karotážní práce, seizmická tomografie mezi vrty,geotechnický dozor.
Cena : 20.000.000 Pt
Termín: 1994-1995

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář